Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Ny dom gør det lettere for udlejer at hæve huslejen efter en gennemgribende renovering

  • Af Pia Eskildsen
  • 08. jun 2016
  • 211 Spørgsmål & svar

Advokat og ekspert i lejeret Camilla Kisling fra ADVODAN i Helsingør gennemgår konsekvenserne af højesteretsdommen her:

Sagen handlede om, hvorvidt en udlejer havde ret til at kræve leje efter boligreguleringslovens § 5 stk. 2. Det fremgår af bestemmelsen, at hvis der er udført en gennemgribende forbedring, kan udlejer ved genudlejningen fastsætte huslejen, så den svarer til, hvad andre udlejningsboliger af samme stand, beliggenhed, art og størrelse koster. Dette opgøres efter en m2-pris.

Sagens omstændigheder

I den konkrete sag bestred lejeren, at den renovering, der havde fundet sted, kunne betragtes som en gennemgribende forbedring af lejemålet. Lejeren anså i stedet renoveringen som almindelig vedligeholdelse.

Udlejer havde opgjort sine omkostninger til renoveringen til 463.204 kr. Beløbet var brugt til et nyt køkken, hvor faldstammen blandt andet blev udskiftet og flyttet, så køkkenets indretning blev mere brugervenligt. Der blev også etableret et toilet på badeværelset, som ikke tidligere havde været i lejligheden, såvel som en vaskesøjle på badeværelset. Alle forbedringerne blev holdt i ejendommens fredede stil.

Ankenævnet for huslejenævnene i Københavns kommune havde besigtiget lejemålet og var kommet frem til, at forbedringerne ikke var omfattet af boligreguleringslovens § 5 stk. 2 (som tillader en huslejestigning) men alene gav ret til et individuelt forbedringstillæg efter § 5 stk. 1, fordi de gennemførte arbejder ikke væsentligt forbedrede lejemålet.

Boligretten og landsretten kom ligesom Ankenævnet frem til, at forbedringerne ikke opfyldte kriterierne i § 5 stk. 2 om, at forbedringen væsentligt havde øget det lejedes værdi. Lejen blev på den baggrund nedsat fra 192.000 kr. til 106.130 kr. om året.

Højesteretsdommen

For at løse tvisten tog Højesteret udgangspunkt i de kriterier, der er opstillet i boligreguleringslovens § 5 stk. 2:

  • Forbedringsudgiften skal overstige 1.600 kr. pr. m2 eller samlet 183.000 kr. (2000-niveau)
  • Forbedringerne skal være gennemført inden for en periode på to år
  • Forbedringen skal have medført en væsentlig forøgelse af det lejedes værdi

I sin kendelse lagde Højesteret vægt på, at udlejers forbedringsomkostninger på 463.204 kr. lå væsentligt over grænsen på 183.000 kr. Højesteret fremhævede desuden, at det fremgår af forarbejderne til boligreguleringsloven, at en gennemgribende forbedring af et lejemål typisk vil omfatte forbedring af køkken og bad samt installationer.

Kriteriet om, at forbedringerne skulle være gennemført over en periode på maks. to år, var også opfyldt. Højesteret fandt det også godtgjort, at lejen ikke væsentligt oversteg, hvad en tilsvarende bolig koster. Det var udlejers ansvar at påvise dette, hvilket udlejer gjorde ved at fremlægge en oversigt over 11 tilsvarende fredede udlejningsboliger i indre København. 

Det betyder dommen for andre udlejere

Ifølge Camilla Kisling var det helt afgørende punkt i sagen det beløb, som udlejer havde brugt på renoveringen – også når man fratrak ”sparet vedligeholdelse”. Det var på den baggrund, at Højesteret sagde, at så lempes bevisbyrden for, om forbedringerne væsentligt har øget lejemålets brugsværdi.

Det betyder, at hvis en udlejer kan bevise, at et lejemål er forbedret gennemgribende, kan der ikke længere stilles høje bevismæssige krav til, at udlejer skal bevise, at forbedringerne også har tilført lejemålet en væsentlig øget brugsværdi.

Hvis man som udlejer vil modernisere et lejemål i forbindelse med, at man genudlejer et boliglejemål, kan det være en god idé at foretage en gennemgribende modernisering, da lejen i gennemgribende moderniserede lejemål fastsættes efter det lejedes værdi. M2-prisen i gennemgribende moderniserede lejemål ligger typisk nogle 100 kr. over m2-prisen for lejemål, der ”kun” er moderniseret.

Vil du vide mere?
Spørgsmål
Inge Nielsen
24-09-2016 09:37:22

Hvis jeg fremlejer en lejlighed, hvordan er jeg så stillet hvis ejeren dør og en datter på 1 år skal arve.Går overformynderiet ind og kræver lejligheden solgt.

venligst Inge Nielsen

Besvar indlæg
Camilla Kisling
26-09-2016 13:34:44

Kære Inge
Ja - boet efter afdøde kunne godt finde på at sælge lejligheden. En ny ejer skal som udgangspunkt respektere din fremlejekontrakt, men vil muligvis kunne opsige lejemålet med 1 års varsel med den begrundelse, at den nye ejer selv skal bruge lejligheden.
Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Tina Dyg Johansen
04-10-2016 19:13:50

Min gode ven der er hjerneskadet efter en blopprop i hjernen i 2015 har pludselig fået en væsentlig lejestigning. Pga. hans handicap skriver jeg. Han har boet i et lille rækkehus på 56 kvm som er ejet af Lejerbo, siden 1/6-16 og betalt 5005 kr om mrd. ekl. varme og el. Der er lavet nyt badeværelse indenfor de sidste ti år vil jeg regne med, det er slet ikke nyt. Køkkenet er lige så gammelt som huset som er før 1991. Udvendig er der heller ikke gjort noget i årevis. Nu har han pludselig fået en huslejeforhøjelse på 8,71 % svarende til 456 kr pr. mrd. Det sal siges at der kun bor handicappede mennesker i 12 rækkehuse hvor han bor. De henholder sig til boligreguleringslovens paragraf 5 stk. 2. Er det lovligt at lade lejen stige så meget pr. år, især når der slet ikke er sket nogen forbedringer i årevis?
Mvh Tina Dyg Johansen

Besvar indlæg
Camilla Kisling
06-10-2016 11:50:54

Kære Tina
Boligreguleringslovens § 5, stk. 2 handler om, hvad lejen kan fastsættes til ved genudlejning. Jeg mener derfor ikke, at udlejer undervejs i lejeperioden kan sætte lejen op med henvisning til boligreguleringslovens § 5, stk. 2.

Din ven skal dog huske at protestere mod lejeforhøjelsen. Det skal ske senest 6 uger efter, at din ven har modtaget varslet om lejeforhøjelse. Herefter skal udlejer indbringe sagen for huslejenævnet, der træffer afgørelse i sagen.

Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Tina Dyg Johansen
06-10-2016 12:26:04

Jeg havde set forkert. Varslingen sker i henhold til Lov om leje af almene boliger paragraf 10. Hvordan gør man indsigelse, det står der ikke noget om i brevet. Mvh Tina Dyg Johansen
Tak for svaret

Besvar indlæg
lotte westergaard
12-10-2016 00:04:07

hvis du som tømmer,bor til leje,og du pludselig får tid tilovers,kontakter udlejer,og spør, om han skal renovere den for ham, udlejer siger, det må han godt,og martrialer,ku han hente på udlejers konto,skal siges de kender hinanden privat,han går i gang,men meget gammelt, og det falder fra hinanden,lejer gør et fantastisk arbejde,lejer bliver efterfølgende opsagt,men havde regnet med at noget af arbejdet, ku fraskrive kommende husleje stigninger,de har ik aftalt nogen løn,hvad kan han tillade sig at kreve, og hvordan stiller loven sig omkring det spørgsmål?? vh lotte

Besvar indlæg
lotte westergaard
12-10-2016 00:37:48

et spørgsmål mere,ang. et kælderrum,jeg bor i et aneks for mig selv,men høre sammen med 4 andre lejemål i hovedbygningen,d.v.s. jeg er påført at betale fældes udgifter på ligefod med dem der bruger dem, her er tale om en vaskemaskine, jeg ik har stående der, men her hos mig selv medtil at betale vand både her og der strøm og rengøring,jeg betaler al det her for mit eget hus,har aldrig set noget regnskab,i 15år,først nu starter et problem, i minkontrakt er der ik ved kælderrum,udlejer siger at jeg ik har noget,hvordan står jeg ifølge loven,har jeg ik ret til et rum,?? selv om det ik står i kontrakten,efter jeg flyttede ind fik jeg af udlejer til at benytte et uselt rum,til hvad man ku ha der, for 5år siden blev der et rum ledigt og det tog jeg,mente at nu var det min tur,hvordan står jeg nu, hvor udlejer siger jeg ik er beretted til at ha et,aner ik mit levende råd,hvor skal jeg flytte mine ting hen, kan du hjælpe mig vh lotte

Besvar indlæg
Camilla Kisling
12-10-2016 09:44:07

Kære Lotte
Jeg har læst begge dine mails. De spørgsmål du stiller er uklare og derfor ikke egnet til et kort skriftligt svar. Du kan kontakte mig for en kort samtale, hvor jeg kan give dig svar.
Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Berit Bugge Friis
27-11-2016 17:38:33

Min mor på 91 år er p.t. på venteliste til plejehjemsplads. Hun har boet i sin lejebolig siden ejendommen blev bygget i 1950. Min mor har selv isat et gaskomfur, som min niece gerne vil overtage, når min mor flytter. Kan lejligheden fraflyttes uden, der står et komfur? Ejendommen ejes nu af Advodan og lejligheden bliver solgt til ejerlejlighed ved fraflytning. Lejligheden er ikke misligholdt, men der er ikke istandgjort i mange år, min mor har været alene siden 1986, hvor min far døde. Hvilke krav vil der blive stillet til min mor om istandsættelse?

Venlig hilsen
Berit Bugge Friis

Besvar indlæg
Camilla Kisling
28-11-2016 10:59:17

Kære Berit
Tak for din mail.
Lovens udgangspunkt er, at en lejer ikke skal aflevere lejemålet i bedre stand end det er overtaget. Hvilke krav din mor kan og vil blive stillet overfor ved fraflytning er umuligt at svare på uden at have set lejekontrakten. Udgangspunktet er også, at din mor kan medtage sit gaskomfur ved fraflytning, men også her afhænger det af lejekontraktens formulering. Jeg vil forslå dig at søge juridisk rådgivning, hvis du ønsker et mere nøjagtigt svar.
Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Helene Heidi Jørgensen
10-01-2017 19:40:04

Hej.

Jeg bor i Åbyhøjgården Nr 2, vi er lige nu igennem en totalrenovering..

Jeg har rigtig mange spørgsmål, men jeg vil begrænse mig.

Jeg er blevet informeret om at Al2bolig (Boligforeningen jeg lejer en bolig hos) Først kan varsle huslejestigning 3 måneder efter at renoveringen er færdig, der er nu varslet huslejestigning 917 kr pr måned for min 3 værelset på 92m2 fra den 1/4-17 og der er rigtig mange af os beboer der ikke syntes at vores bolig er færdig, men jeg er nysgerrig på hvordan der vurdere om det er færdig eller ej???

Jeg skal have lavet mit bad om, da der ikke var sat de rigtige fliser op som vi aftalte og det vil resultere i at jeg ikke kan benytte mit eget bad i ca 5-7 dage.

Der er andre beboer der mangler håndtag, få sat røgalarm til, få skabslåger sat på, få sat loft op på deres altaner, få gjort haverne færdige, haverne er stadig et stort rod og flere af os venter på at de genetablerer vores haver som de var inden renoveringen.

opgangene er ikke fædige der stikker ledninger ud forskellige steder, gelænder sidder løst, der er støv og murbrokke i kældere i opgangene og her er så beskidt.

udearealet er rodet, beskidt osv.

Vi er mange beboer der oplever den her totalrenovering som en direkte foringelse fra det vi havde før..

Jeg betaler af på et nyt badeværelse, et rigtig flot badeværelse HAVDE jeg, nu betaler jeg af på et badeværelse der er ødelagt udsen mæssigt, da der er sat ukurante fliser op ,fliser der afviger både i størrelse og farve fra de fliser jeg selv har på mit bad og det resulterer i at intet passer sammen, de har taget min håndvask, fordi den håndvask de kom med, skulle jeg tage imod.

Da de så satte de nye fliser op på væggen har de sat en række af deres fliser over min håndvask, så man kan se en række hvide fliser ved siden af mine flotte store fliser og det er bestemt ikke pænt, den besked jeg fik var -det må du leve med-
Jeg skal stadig betale af på badeværelset som bestemt ikke er lige så smukt og dejligt som før renoveringen, vi er godt nok blevet lovet en afskrivning på 1/3 del af det der skyldes på lånet fra nyt bad, men det er jeg ligeglad med, jeg vil bare gerne have det tilbage som jeg havde, eller have afskrevet hele mit lån på det bad jeg havde før renoveringen..

Jeg er ikke den eneste der har sådan problemer, vi er mange beboer med nye badeværelser der har måtte acceptere at det havde vi ingen indflydelse på, vi syntes at vi får en noget streng behandling og vi undrer os over om det nu også er okay...

med venlig hilsen
Helene Heidi Jørgensen..

tak...

osv osv...

Hvornår kan en boligorganitation varsle huslejestigning??

og dækker-Håndværksmæssigt korekt ikke udseendet-

Besvar indlæg
Camilla Kisling
11-01-2017 14:30:03

Kære Helene

Tak for din mail. Lejefastsættelsen i henhold til Almenlejeloven er anderledes end i Lejeloven og jeg kan ikke på det foreliggende grundlag bedømme om forhøjelsen er korrekt.
De arbejder, der udføres i din lejlighed skal naturligvis udføres håndværksmæssigt korrekt og eventuelle mangler skal udbedres.
Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Ben
23-01-2017 16:37:52

Kære Camilla,

Jeg er udlejer af et rækkehus, hele ejendomen er på 140kvm, rækkehuset er 90kvm og private gården er 50kvm i alt 140kvm. Når jeg regner huslejen ud skal jeg regne det ud med 140kvm eller kun 90kvm.

Tak

Camilla Kisling
24-01-2017 12:12:03

Kære Ben

Tak for din mail.

Jeg ved ikke helt hvad du mener med "private gården", men jeg kan oplyse, at du i lejekontrakten skal anføre boligarealet, hvorfor jeg umiddelbart mener, der skal stå 90 m2 i lejekontrakten. Du vil kunne undgå nogle besværligheder senere hvis du overlader det til en advokat at udarbejde din lejekontrakt.

Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Robina Ravn
23-01-2017 19:01:10

Kan udlejer afvise at lægge nyt vinyl gulv i køkken, efter at tidligere lejer har lavet brændemærker i vinylen?
Jeg kan ikke få kopi af fraflytningsrapport på tidligere lejer, men er overbevist om, at denne har skullet betale for misligeholdelse af vinylen.
Nu siger udlejer blot, at der i min indflytningsrapport er vedgået at der er brændemærker og at det ikke er noget jeg hæfter for.

Besvar indlæg
Camilla Kisling
24-01-2017 12:06:10

Kære Robina

Tak for din mail.

Ja - udlejer kan afvise at lægge nyt venyl gulv i køkken. Det vigtigste er også, at du ikke hæfter for betaling af nyt venyl gulv ved din fraflytning.

Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Esben Kaagaard
20-02-2017 14:21:48

Må man forhøje husleje efter udskiftning af tag hvor der samtidig udskiftes til 2 nye tagvinduer ?
Prisen anslås til Kr. 150.000,00

Besvar indlæg
Camilla Kisling
23-02-2017 12:38:47

Kære Esben
Udskiftning af tag er normalt en vedligeholdelsesudgift. Den del af udgiften, der er gået til bedre isolering eller andre forbedrende arbejder vil kunne danne grundlag for en forbedringsforhøjelse. Udskiftning af vinduer er normalt en forbedring, idet der dog skal fratrækkes mindst 1/3 af udgiften som såkaldt "sparet vedligeholdelse". Hvis du protesterer mod en forbedringsforhøjelse indenfor den i varslingen angivne frist skal udlejer indbringe sagen for Huslejenævnet, der tager stilling til i hvilket omfang udlejer kan hæve lejen efter arbejdernes gennemførelse.
Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Lone Fransson
22-02-2017 13:17:54

Hej!
Jeg bor i en lejelejlighed, som jeg er så glad for, at jeg har valgt at renovere, istandsætte og vedligeholde den og har selv betalt det hele. Mit spørgsmål går på, om jeg evt. kan trække nogle af håndværker udgifterne fra i skat?
-Har forbedret soveværelset med nedrivning af savsmulstapet og opsætning af filt, samt maling.
-Har sænket loftet i min entré og mit køkken og opsat spots i lofterne.
-Har fået installeret nyt køkken med nye hvidevarer.
-Har fået udskitet AL elektricitet fra gamle stofledninger til nye tidssvarende ledninger.
Jeg har anvendt autoriserede håndværkere som tømrer, maler, elektriker og vvs.
Jeg har benyttet mig af ejendommens indvendige råderet og jeg har boet i lejligheden mens alle opgaver er blevet udført( en herlig udfordring, når man kun har 56m2 ;-)
På forhånd tak for svar.
Venlig hilsen
Lone Fransson

Besvar indlæg
Lars Emde Poulsen
23-02-2017 13:02:12

Du kan få håndværkerfradrag uanset, om du har ejet eller lejet din bolig. Men der er nogle betingelser der skal være opfyldt. Du kan finde nærmere om reglerne og betingelserne på SKATs hjemmeside. Følg dette link: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2234759

Besvar indlæg
K. Jørgensen
27-02-2017 22:57:40

I forhold til dommen omtalt i artiklen.

Fakta:
Ny ejer
5 fraflyttede lejemål = gennemmoderniserede lejlighder iflg. ejer
Nye badeværelser - der var i forvejen badeværelser etableret indenfor de sidste 10 år.
Nye køkkener
Rygterne siger, at det ikke er pænt lavet og var unødvendigt
Husejer ejer ultimativt både ejendom og det selskab, som står for renovering
Husleje steget til det dobbelte fastsat efter §5.stk 2

Kan vi andre lejere slet intet gøre? Det kan se ud til, at husejer bruger ejendommen til at holde liv i sit byggeselskab.
Vi kan jo frygte, at vi kan blive tvunget ud i huslejestigninger/"moderniseringer", hvis der bliver for mange lejemål efter 5. stk.2

Gode råd?

Tak på forhånd

Besvar indlæg
Camilla Kisling
28-02-2017 15:18:22

Kære K. Jørgensen
I det omfang udlejer har brugt det i loven foreskrevne beløb på forbedringer i lejemålet kan udlejer i forbindelse med genudlejning leje ud efter § 5, stk. 2. § 5, stk. 2 anvendes ved genudlejning - og ikke i forhold til lejere, der bor i ejendommen i forvejen.

Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Karin Hansen
08-03-2017 20:23:21

Hej.
Min udlejer har fremsendt en huslejeforhøjelse hvor han har "puttet" dagrenovation ind i årlig huslejeforhøjelse,men det må han da ikke vel?? Af brev fra udlejer i dag, skriver han at min nuglædende årlige leje er 83.400 med en månedlig husleje på 6950 kr, men han har så forhøjet lejen i 2017 til en årlig leje på 86.043.48 kr, månedlig husleje på 7170.29 kr
Udspiciferet lyder det sådan:
I 2013 grundskyld kommune 2460.53 kr
I 2017 grundskyld kommune 2942.46 kr og Dagrenovation 2094.84 kr (en 190 L spand),som jeg VED at jeg ikke skal betale udover huslejen idet jeg sidste år klagede over at jeg betalte renovation udover husleje og fik penge tilbage fra udlejer, men nu forsøger han at "snyde" sig til at vi lejere skal betale for renovation i vores huslejeforhøjelse som jeg finder SÅ grotesk.
Han skriver også:
"Under henvisning til lejelovens §§ 50-51 varsles herved lejeforhøjelse til udligning af skatter og afgifter m.m. Ifølge disse regler kan lejeforhøjelsen genneføres med 3 måneders varsel. Lejeforhøjelsen kan dog kræves med virkning fra det tidspunkt, hvor udgiften er pålagt ejendommen,hvis krav om lejeforhøjelse fremsættes senest 5 måneder efter dette tidspunkt". Der står INTET i lejelov om 5 mdr. ??!! og de 3 mdr. er overskredet idet det er den 8. i dag,så kan du hjælpe med råd idet jeg vil gøre en indsigelse hurtigst mulig da jeg ikke vil finde mig i at blive snydt. Må udlejer kræve mig for dagrenovation i huslejeforhøjelse??Jeg har boet her siden 2013 så jeg har virkelig brug for råd.....
Mvh
Karin Hansen

Besvar indlæg
Camilla Kisling
09-03-2017 14:37:05

Kære Karin
Udlejer er ikke berettiget til at opkræve udgifter til renovation ved siden af lejen.
Derimod er udlejer berettiget til at varsle lejeforhøjelse for stigninger i skatter og afgifter (inklusiv stigninger i udgift til renovation). Dette kan ske med tilbagevirkende kraft, jf. lejelovens § 50, stk. 3, hvis der varsles senest 5 måneder efter stigningen i udgiften er pålignet ejendommen.
Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Karin Hansen
09-03-2017 15:14:25

Hej Camilla.
Jamen som jeg så kan forstå det så må udlejer GODT hæve min husleje og lægge renovation indover min husleje i en ny huslejeforhøjelse?? Men jeg har boet her i 3 1/2 år og jeg har altid betalt renovation udover min husleje som jo er ulovligt iht lejeloven, så min lejekontrakt skal da så også laves om eller?
Som jeg opfatter det ja så kommer vi lejer jo så til at betale for renovation i vores husleje lige pludselig og efter 3 1/2 år med den ved siden af huslejen så jeg synes jo der er noget lusket ved det hele.....Fordi sidste år i Juni kontaktede jeg udlejer vedr renovation og de blev pålagt den så jeg vil jo mene at der er gået mere end 5 måneder siden udgiften er pålagt ejendommen? Og så er det jo ugyldigt?
Men jeg laver en indsigelse mod dagrenovation i huslejeforhøjelsen idet jeg mener at udlejer fra starten af mit lejemål burde have påført renovation i min husleje,idet jeg finder at dette her ikke kan være rigtig.....de slipper pga paragraffermen og vi lejere må jo også have nogle rettigheder i form af at når man er "gammel" lejer så må man ikke pålægges renovation lige pludselig, da det er udlejers opgave og pligt at have styr på tingene fra starten af....
Jeg høre meget gerne fra dig da vi er mange lejere som kæmper mod en meget emsig udlejer som ikke har overholdt loven før og måske nu heller ikke gør....
mvh
Karin Hansen

Besvar indlæg
Camilla Kisling
10-03-2017 17:57:33

Kære Karin
Læg mærke til, at jeg skrev STIGNINGER i skatter og afgifter. Kostede renovation f.eks. 3000 kr. i 2016 og koster renovation f.eks. 4000 kr. i 2017 kan udlejer varsle en stigning på 1000 kr. til fordeling blandt lejerne. Håber det giver mening.
Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Pia L
17-03-2017 12:14:40

Kære Camilla Kisling.

Jeg bor i en lejelejlighed og betaler omk.leje.

Jeg vil gerne vide om en ny hoveddør er en forbedring, som udlejer kan kræve forbedringsforhøjelse på, eller om det er udvendig vedligeholdelse, så udlejer kan hente nogle penge på §§ 18/18b?

Noget af døren vil være en forbedring, da de døre der er nu er gamle "pap" døre, og lige til at gå igennem. De nye døre vil være indbrudssikrede døre med bedre isolering.
Til gengæld er de døre vi har nu gamle og slidte.

Hvordan er jeg stillet i forhold til en forhøjelse af lejen?

Et andet spørgsmål går på samme problematik.
Der er lejligheder fra 60m2 til 112m2. Kan det være rigtigt, at man skal betale forhøjelse efter m2? Jeg har en dør, min nabo har en dør. Min lejlighed er 112m2 og naboens 60m2. Jeg mener, vi har begge en dør til vores lejlighed... jeg undrer mig over om dette kan være rigtigt.

Slutteligt, kan det være rigtigt at forbedringsforhøjelsen er for evigt. Ikke over en 10 årig periode eller lignende??

På forhånd mange tak for dit svar
Mange hilsner
Pia L.

Pia L
17-03-2017 12:22:18

PS:
Vil det stadig være mit ansvar at stå for låse og nøgler?

Camilla Kisling
17-03-2017 15:07:57

Kære Pia
Noget af udgiften til udskiftning af hoveddøre, der er bedre end de gamle og som derved øger lejlighedens brugsværdi, er en forbedring. Jeg vil umiddelbart mene, at en ligelig fordeling af forhøjelsen mellem lejerne ville være en mere korrekt måde at fordele på da forbedringen er ligeligt fordelt på lejlighederne uanset deres størrelse. Ja - du vedligeholder stadig låse og nøgler.
Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Palle P
20-03-2017 10:06:28

Hej Camilla

Har en datter på 21 år som studere i København og nu står til, pr. d. 1/4 at skulle leje en lejlighed i byen, gennem en privat udlejer. Hun ønsker imidlertid at leje et værelse ud i lejligheden til en med-studerende og er tvivl om, hvorledes hun gør med en evt. lejekontrakt til hendes nye roommate.

Hvilken form for kontrakt udarbejder man, er den f.eks. magen til den, som hun får (ganske almindelig kontrakt gennem Danmarks Lejeforeninger) eller er den anderledes, når det drejer sig om et værelse, i en allerede lejet lejlighed.

Et andet spørgsmål er, hvorledes gør man mht. til boligsikring, når man er to lejere i lejligheden? I dette tilfælde med to forskellige udlejere, kan jo sige.

Lejligheden er en 2 vær. på 60 kvm. med køkken, hvor der er toilet og bad, på gangen.

Mvh. Palle

Besvar indlæg
Camilla Kisling
20-03-2017 17:27:32

Kære Palle
Der anvendes samme lejekontrakt (Typeformular A, 9. udgave). Jeg anbefaler at søge rådgivning i forbindelse med fremlejekontrakten.
Eventuel boligsikring nedsættes forholdsmæssigt. Fremlejes 15m2 nedsættes boligsikring med 15/60= 25%. Lejeindtægten for værelset er skattepligtig, dog er der et bundfradrag på 30.000.
Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Christian
27-03-2017 12:04:34

Kære Camilla Kilsling

1000 tak for muligheden for at stille spørgsmål her.

Min udlejer har netop sendt mig en opsigelse af et lejemål i et hus til 12 måneder, da udlejer selv ønsker at bo i sit hus, hvilket klart fremgår af opsigelsen. Det er han vist i sin gode ret til, men hvorledes stiller det mig ift. hvis jeg eksempelvis fraflytter 8 måneder før de omtalte 12 måneder, skal jeg så fortsat betale husleje frem til den 12 måned eller er det udlejers bet? Hvis det er, har du forslag til hvordan jeg kan sikre mig mod en mulig tvist på det forhold. Skal nævnes, at udlejer har mit depositum på 6 måneders husleje, som jeg ikke ønsker der skal gøres indhug i dette forhold, og vil sikre mig her mod.

På forhånd mange tak for svar. Christian

Besvar indlæg
Camilla Kisling
07-04-2017 18:03:39

Kære Christian
Tak for din mail.
Ja - udlejer kan opsige med 1 års varsel hvis udlejer selv skal flytte ind i lejemålet. Hvis ikke der er uopsigelighed i din lejeaftale kan du i opsigelsesperioden opsige lejemålet med 3 måneders varsel til den 1. i en måned, hvorefter du ikke længere skal betale leje mv. Det ser ud til, at der er betalt leje forud med 3 måneder - dem kan du "bo op".
Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Brian bo jensen
28-03-2017 19:35:41

Hej, jeg bor i en lejebolig som er ved at skal renoveres sammen med hele foreningen, de vil lave en gennemgribende renovering, plus boligerne skal laves ældre og handicapvenlige.

Ejendommen er fra 1942 så det bliver ca. 90 millioner kr. På 80 lejemål, isolering, elevator, nyt køkken og bad og elinstallationer og meget meget mere.

Jeg elsker min bolig og placeringen, har boet her i 16 år, men kan boligselskabet tvinge mig til at tage imod en anden bolig efter renoveringen er gennemført? Eller kan de kun tilbyde mig anden bolig?

Tænker på hvis min bolig bliver til en ældre eller handicapboligvenlig enhed, om man kan tvinge mig væk fra lejemålet med tilbud om anden??

Jeg skal genhuses imens de renovere, men kan lejer ikke kræve at komme tilbage til samme lejemål som jeg har boet og betalt i 16 år.

Og er der ikke regler for hvor meget en husleje må stige efter renovering, et loft eller lign?

På forhånd tusinde tak for svar. Vh. Brian.

Besvar indlæg
Camilla Kisling
07-04-2017 17:57:27

Kære Brian

Det er desværre ikke muligt at svare på dine spørgsmål uden at have set nærmere på sagen.

Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Kirsten Sørensen
10-05-2017 11:41:56

Kan jeg forhøjet huslejen i udlejet hus, hvor der før var oliefyr, ældre, til nu installeret fjernvarme, som helt sikkert giver bedre varme økomomi. Prisen ved installeringen 45.000, plus tilslutningsafgifter til fjernvarmeværket.

Besvar indlæg
Camilla Kisling
11-05-2017 17:09:14

Kære Kirsten

Energibesparende foranstaltninger vil typisk være en forbedring, så umiddelbart er svaret ja. Der skal fratrækkes for sparet vedligeholdelse og reglerne for varsling af forbedringslejeforhøjelse skal være følges/være fulgt.

Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Charlotte
15-04-2017 17:44:24

Jeg bor i et lejet hus på 5 år, og har siden jeg flyttede ind gjort opmærksom på, at flere termoruder var gået itu samt at flere af vinduesrammerne er rådne..Nu siger udlejer at de vil blive skiftet, men at jeg vil stige i husleje fordi han laver en forbedrelse at boligen.. jeg mener ikke det er at forbedre, men derimod at reparere noget der er gået istykker.? Det svarer til at fyret går og så får jeg regningen..mvh..

Besvar indlæg
Camilla Kisling
18-04-2017 09:49:05

Kære Charlotte
Udskiftning af vinduer kan godt være en forbedring, f.eks hvis der er tale om udskiftning fra 2 lags termovinduer til 3 lags termovinduer. Der vil dog være et fradrag for sparet vedligeholdelse. Forbedringsforhøjelsen skal varsles af udlejer med 3 måneder. Du kan gøre indsigelse mod varslingen, hvorefter udlejer skal indbringe sag for det lokale huslejenævn, der så vil tage stilling til forbedringsforhøjelsen.
Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Charlotte
18-04-2017 13:08:59

De skifter 2 lags punkterede termoruder til en 2 lags termorude. Som har været punkteret siden indflytning. Og udlejer er gjort opmærksom på dette siden.

Besvar indlæg
Niels Andersen
20-05-2017 15:29:38


Min udlejer, er af kommunen pålagt, at lade kloakken fra lejemålet, et parcelhus, blive tilsluttet en ny kloak kommunen har lagt i vejen. Kan udlejer på den baggrund, sætte huslejen op.Besvar indlæg
jesper Nyrnberg
16-05-2017 20:47:52

Hej Camilla.
Min morfar har en ejendom, som skal have skiftet tag og renoveret udvendigt murværk. Der er en beboerrepræsentation, og huslejen er omkostnings bestemt.
Hvordan skal de varsles mht. Byggeri start, og kan de sættes op i leje.?
Mvh Jesper Nyrnberg

Besvar indlæg
Camilla Kisling
22-05-2017 18:34:01

Kære Jesper
En del af tagudskiftningen kunne være en forbedring, f.eks. hvis det nye tag er bedre isoleret. Inden din morfar igangsætter arbejderne vil jeg anbefale ham at søge rådgivning. Sættes arbejdet igang uden forvarsel mv. vil din morfar ikke senere kunne varsle forbedringsforhøjelse.

Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Palle Poulsen
23-05-2017 11:36:24

Min datter har lejet en lejlighed i København, gennem en privat udlejer, hvor der er udarbejdet en almindelig standardkontrakt, dog kun af 6 måneders varighed, dvs. den står til opsigelse pr. d. 1/10.

Nu ønsker hun imidlertid at få en roommate ind i lejligheden, som der jo så også skal udarbejdes en lejekontrakt med, mellem roommaten og min datter. Vores spørgsmål er, hvilket slags kontrakt man laver, er det feks. den samme, som der er mellem min datter og udlejer eller findes der en speciel kontrakt der bruges i dette tilfælde?

Et andet spørgsmål er, at denne kontrakt jo kun skal gælde for 4 måneder (de første 2 måneder af den 6 måneders kontraktperiode er brugt), er der noget vi skal tage forbehold for her? Det skal siges, at kontrakten muligvis bliver forlænget ud over de 6 måneder, ved ikke om det har nogen betydning?

Mvh. PalleBesvar indlæg
Camilla Kisling
24-05-2017 12:19:03

Kære Palle
Du skal anvende Typeformular A9. udgave. Der er ingen særlig kontraktsformular for værelsesudlejning. når et udlejet værelse er en del af udlejers bolig kan værelset opsiges med 1 måneds varsel til den 1. i en måned. Det vil være en god idé at gøre lejeaftalen tidsbegrænset til samme periode som din datter lejemål.

Husk at du ikke må rette i den fortrykte tekst i kontrakten. Alle særlige vilkår anføres i punkt 11.

Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Flemming Brokhage
24-05-2017 10:47:22

Hej.
Jeg var til møde om renovering af vores blokke i går. Der kommer en huslejestigning på 1988 kr. De har valgt at alle 94 lejemål stiger med samme beløb. Altså udgift ligeligt delt. De store to etager rækkehuse stiger altså med det samme beløb, som min 39 kvm et værelse lejlighed. Jeg giver 2160 kr i husleje nu og stiger altså ca 90 % . Er det lovligt. Det eneste indvendige i den, som de kalden den, gennemgribende renovering er ny fordør og nye vinduer.

Besvar indlæg
Camilla Kisling
30-05-2017 11:42:34

Kære Flemming
Det lyder som en almindelig forbedringsforhøjelse og umiddelbart forekommer lejeforhøjelsen høj for dine 39 m2 sammenlignet med de øvrige lejemål, som jeg antager er større end dit. Du kan gøre indsigelse mod lejeforhøjelsen senest 6 uger fra du har modtaget varslingen og gør du det skal udlejer indbringe sag for det lokale huslejenævn.

Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
alice flinthøj
25-05-2017 09:43:24

Min udlejer vil sætte altaner op på ejendommen ved 8 ud af de 11 lejemål, der er i ejendommen.
Det er kun 3 lejemål, der er interesseret i at få altaner opsat.
Kan vi på nogen måde forhindre dette ?

Der er varslet en huslejestigning på kr.1.100, så huslejen stiger til kr. 6.927 uden varme, antenne osv.
Må huslejen stige så meget p.g.af opsætning af en altan ?
Jeg er almindelig folkepensionist, og selvom jeg får lidt mere i boligsikring, er det mange penge at tage ud af mit budget.
Jeg har en overfølsomhed overfor kemikalier og duftstoffer, som giver mig åndedrætsbesvær, kan jeg forlange, at der bliver brugt materialer (træ, lim og maling) som jeg kan tåle at være i nærheden af ?
På forhånd tak for svaret
Alice Flinthøj

Besvar indlæg
Camilla Kisling
30-05-2017 11:55:35

Kære Alice
Hvis du har modtaget et varsel om iværksættelse af forbedringen har du mulighed for at gøre indsigelse senest 6 uger efter modtagelsen af varslingen. Udlejer skal da indbringe sag for det lokale huslejenævn, der kan modsætte sig iværksættelsen "hvis forbedringen er uhensigtsmæssig under hensyn til ejendommens alder, beliggenhed og beskaffenhed". Umiddelbart tror jeg ikke du kan kræve særlige materialer anvendt i forbindelse med arbejdets udførelse.
med venlig hilsen
Camilla Kislign

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Jørgen Christensen
01-06-2017 14:54:27

I min (standard)lejekontrakt har udlejer ikke udfyldt rubrikken om hvem der har ansvaret for indvendig vedligeholdelse. Det kommer vel udlejer til skade, således at han har byrden.

Samtidig er det aftalt, at lejemålet skal afleveres nyistandsat. Hvis udlejeren har den indvendige vedligeholdelse, betyder det så, at mangler der udspringer af indvendig vedligeholdelse skal udbedres for udlejers regning?

Med venlig hilsen

Jørgen Christensen

Besvar indlæg
Camilla Kisling
06-06-2017 10:40:27

Kære Jørgen
Det kommer meget an på hvad der står i punkt 11 - særlige vilkår - i lejekontrakten. Står der intet om vedligeholdelse i punkt 11 har udlejer både den indvendige og den udvendige vedligeholdelse af lejemålet. Selv om udlejer skal vedligeholde i lejeperioden kan det godt være aftalt, at lejemålet skal afleveres nyistandsat. Når du en dag skal flytte vil jeg anbefale dig at søge rådgivning.
Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Bettina Jensen
12-06-2017 13:22:18

Kære Camilla
Jeg har som så mange andre utrolig svært ved at forstå de forskellige muligheder for at sætte lejen. Jeg har en enkelt ejerlejlighed i en ejendom fra 1931 som jeg købte for 13 år siden, i den forbindelse renoverede jeg den for lidt over 100.000 Efterhånden kunne den godt trænge til nyt badeværelse og køkken igen, men jeg vil kun investere i sådan en renovering såfremt det betyder jeg derefter kan sætte lejen uden at få problemer med det Københavnske huslejenævn som mener en 60m2 lejlighed skal koste under 4.000,-/mdr. inkl. fuld møblement.

Et andet spørgsmål er ifm. inventar. Jeg har i lejekontrakten haft aftalt seperat leje af møblement, da det har været ret så omfattende eks. fuld køkkenudstyr, sengetøj, sofapuder, pynteting, håndklæder, linned etc. Mine lejere har hidtil været expats som blot er ankommet med deres kuffert og alt andet har der været sørget for. Jeg har opkrævet et seperat beløb for denne del udover lejen. Kan huslejenævnet jvf. lejeloven prisfastsætte denne del?
pft. mange tak
mvh Bettina

Besvar indlæg
Camilla Kisling
15-06-2017 12:40:39

Kære Bettina
Det er altid huslejenævnet/boligretten, der i sidste ende sætter leje. Nyt badeværelse er en forbedring, som du vil kunne få en beregnet forbedringsforhøjelse for. Fornyer du badeværelse i forbindelse med en genudlejning sætter du lejen til det lejedes værdi - dvs. den leje andre tilsvarende lejligheder betaler.
Når du lejer ud møbleret bør du kunne fastsætte lejen højere - ikke i en separat lejeaftale, men som en del af lejen og i den forbindelse kan huslejenævnet prissætte værdien af, at lejligheden er udlejet møbleret.
Jeg vil anbefale dig at søge juridisk rådgivning i forbindelse med genudlejningen af lejligheden.
Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Camilla N
16-06-2017 08:11:50

vi er lejere af et hus.
har boet i huset i 6 år til samme faste husleje.
udlejere er meget glade for os og vi er fint tilfredse med ham.
Men.. Midt i marts varslede han at der skulle nyt tag på og en bærende bjælke i vores stue som åbenbart havde manglet. dette fik vi 1 dags varsling på. det skulle tage ca. 3 uger fik vi at vide.
Udlejer kom forbi en søndag og fortalte om deres planer og sagde at de ville begynde den kommende uge, så vi skulle ryde loft og noget af stuen, så de kunne komme til.
vi skyndte os at gøre dette om søndagen..
Først d. 29/4 begyndte de arbejdet.
Idag d. 16/6 er de stadig ikke færdige.

Desværre er entrepenøreren blevet brændt af af nogle medarbejdere og så er han blevet syg med en blodprop.
I sidste uge kom udlejer og sagde at de ikke ville lave udtræk til vores tørretumbler så han ville give os penge til en kondenstørretumbler. så han fandt en på nettet der koster 2300 kr og så siger at det er de penge han vil give os til en tumbler. (kan han det?)

Mine spørgsmål er;
Hvor længe må sådan en renovering varer?
(jeg kan ikke ordne mine have omkring huset pga dette. og de har adgang til huset. vi er aldrig i fred, da der ikke noget struktur i deres arbejdsrytme. i weekendenerne kommer de rendende.)

Under deres arbejde i stuen, har de lavet et hak i vores gulvtæppe, som vi selv har betalt for.
det vil de bare lime, skal de ikke erstatte det?

venligst Camilla


Besvar indlæg
Camilla Kisling
19-06-2017 10:00:12

Kære Camilla
Der er ikke nogen fast grænse for hvor længe en byggesag må vare, men omvandt kan det også trække så langt ud, at du kan kræve nedslag i lejen så længe arbejdet pågår. Sag herom kan du indbringe for det lokale huslejenævn.
Din udlejer kan godt stille en kondenstørretumbler til rådighed for dig i stedet for en med aftræk.
Det er en konkret vurdering om udlejer skal betale for udskiftning af ødelagt tæppe - også det kan du bede det lokale huslejenævn om at tage stilling til.

Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Camilla n
19-06-2017 10:09:43

Mange tak for svar

Besvar indlæg
Doris Christensen
03-08-2017 16:26:41

Kan en ejer/administrator pludselig lade en husleje stige. Sagen er. At et lejemål brandte for nogle år siden. Lejemålet blev istandsat via ejendommens forsikring.
Men administrator iværksatte efterfølgende en renovering af badeværelset, og etablerede bruseniche. Dette gav en lejestigni g.
Nu har administrator oplyst, at lejen nu vil stige p.gr. af det nye køkken.

Kan administrator/ejer gøre det, for det er jo faktisk lejerne der har betalt for istandsættelse af lejemålet efter branden, idet ejendomesforsikringen jo betales af lejerne

På forhånd tak for dit svar

Venlig
Doris Christensen

Besvar indlæg
Camilla Kisling
11-08-2017 15:17:14

I det omfang det nye køkken er betalt med erstatningen fra forsikringen, mener jeg ikke udlejeren kan hæve lejen, medmindre lejemålet efter branden er genudlejet til en anden lejer. Får du et varsel om lejeforhøjelse synes jeg derfor du skal gøre indsigelse.

Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Dorthe Hansen
06-08-2017 10:29:52

En privat udlejer kan ved genudlejning foretage en gennemgribende renovering efter boligreguleringsloven § 5, stk. 2.
Hvis der ikke er tale om genudlejning, hvilken paragraf kan udlejer da renovere efter, og er der en begrænsning på, hvor meget huslejen i dette tilfælde må stige i forbindelse med en gennemgribende renovering?
På forhånd tak.

Besvar indlæg
Camilla Kisling
11-08-2017 15:27:56

Hvis det ikke er genudlejning kan udlejeren forbedre efter lejelovens § 58 ff. og/eller boligreguleringslovens § 23 ff.
Der er grænser for hvor meget udlejer kan forbedre uden at tilbyde lejeren en erstatningsbolig. Grænsen er 193 kr. pr. m2 bruttoetageareal beregnet pr. bolig.
Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Gitta Favlund
19-08-2017 10:53:50

Hej
Den boligforening jeg bor i skal til at renovere afdelingen jeg bor i. Har beboerne mulighed for at få indflydelse på, hvor gennemgribende renoveringen bliver og er der ikke loft på hvor meget huslejen må stige?

Venlig hilsen
Gitta

Besvar indlæg
Camilla Kisling
21-08-2017 10:45:26

Kære Gitta
Renoveringer i almene boligbyggerier vil normalt foregå i en proces hvor afdelingsbestyrelsen og beboerne bliver inddraget. I almene boligbyggerier er der ikke regler om loft over stigninger i huslejen i forbindelse med forbedringer.

Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Morten Wraae Pedersen Schäfer
05-09-2017 17:21:00

Jeg bor til leje i en lejlighed i en støre bygning. En aften sprang et vandrør på loftet af bygningen, som til følge fugtbeskadigede de tre nedeunder placerede lejligheder i løbet af natten, inklusiv vores. Boligforeningen har som følge af dette stået for udbedring af skader. Dette har medført at alle tre lejligheder i 2 mdr. kun har haft halvdelen af disses bebolige kvm tilgængelige.
Boligforeningen nægter at tale om en reduktion af huslejen for denne periode, med argumentation om at der er tale om en force major situation. Jeg mener dertil at det kan diskuteres om boligforeningen har forsøgt at udbedret skaderne hurtigst muligt.
Er det korrekt at beboerne i de tre beskadigede lejligheder ikke har ret til en reduceret husleje for den beskrevet periode?

Besvar indlæg
Camilla Kisling
23-10-2017 12:47:30

Kære Morten
Det er vanskeligt på det foreliggende grundlag at bedømme om du har krav på forholdsmæssigt afslag i lejen i den periode udbedringsarbejderne har stået på. Jeg vil foreslå dig at søge bistand til at gennemgå din sag og rådgive dig om, hvorvidt du har en en sag.
Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Berith Mosbæk
20-09-2017 17:01:03


Kære Camilla

Jeg har 2 spørgsmål

1) Kan udlejer uden forbedringer men med reference til "det lejedes værdi" hæve denne fra 1297,00 kr til 1450 i forbindelse med bytte?

Lejligheden ligger på Frederiksberg og er 161 m2 - dvs en stigning på 2054,00 kr månedligt ved bytte.

Lejligheden reguleres efter § 5 stk. 2 pga "modernisering" i begyndelsen af 90'erne.

Vi har boet der i 3 år og 3 måneder og har løbende været reguleret med trappestigning og senest i maj med indeks, som loven foreskriver.

2) Udlejer foreskriver maling og gulvslibning til 113.000 på vores regning ved fraflytning.
Vi står selv for invendig vedligeholdelse.

I forbindelse med indflytning sendte vi en liste til lejer over mangler, herunder hak i gulve samt tilmaling af hasper, vinduer skydelåse osv.

Dette skal åbenbart udbedres nu på vores regning samtidig med at vores byttere skal betale 2000 mere om måneden for en lejlighed med 90ér klikgulve, savsmuldstapet og fungerende men umoderne køkken og bad.

Har jeg en sag at gå videre med?

Mvh

Berith

Besvar indlæg
Camilla Kisling
21-09-2017 18:06:15

kære Berith
Bytte af lejligheder sidestilles med genudlejning. Ved genudlejning har udlejer ret til at regulere lejen til det lejedes værdi. Huslejenævnet kan tage stilling til om en leje på 1.450,00 svarer til det lejedes værdi eller er væsentligt over det lejedes værdi.
Udlejer har krav på at I istandsætter lejligheden ved jeres fraflytning, hvis den er overtaget nyistandsat. I hæfter ikke for manglerne ved gulv, der var til stede da I overtog lejligheden og som I har gjort gældende overfor udlejeren ved indflytningen. Også omkring udlejers afregning ved fraflytning kan Huslejenævnet tage stilling.
Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Lykke Hansen
03-10-2017 11:10:09

Hej Camilla..
Jeg har et spørgsmål angående huslejestigning.. Da jeg flyttede ind for 5 år siden havde den daværende udlejere renoveret meget lidt i denne lejlighed og opført en ny ved siden af, der er 3 lejligheder i huset. Vi har for nyligt fået ny udlejer som lige har sendt mig en mail med en huslejestigning på 1000 kr og en hævelse i forbrug på 500 pr. 1 Januar. Der står at den hæves grundet huslejen ikke passer til de andre i området men der står intet andet i brevet, heller ikke at jeg kan gøre indsigelser. Kan hun godt hæve huslejen så meget når der absolut intet er gjort af forbedring i denne lejlighed? Mine køkkenlåger falder af da det er så gammelt og de kan ikke sættes op mere fordi træet simpelthen er mørt.. Jeg har købt andre hængsler for at få dem op men de fortsætter med at falde ned da jeg ikke kan bruge hullerne mere.. Der skulle være isoleret dengang jeg flyttede ind men ovenpå kan jeg når jeg åbner lågen i væggen til begge sider stå og kigge ud mellem tagrenderne.. Mit varneforbrug er højt fordi der er så koldt deroppe og min søn bliver nød til at sove hos mig selvom radiatoren på hans værelse banker på 5 så derfor kan jeg godt forstå forbruget stiger, hun har dog ikke fremsendt en opgørelse hvorpå det fremgår hvordan hun er kommet frem til den skal hæves med 500 men kan hun tillade sig at hæve den så meget når hun ikke har lavet nogen forbedringer overhovedet men bruger argumentet med at den tidligere udlejer lavet nogle forbedringer for 5 år siden? Jeg har læst et sted at når ikke der står man kan lave indsigelser så så kan jeg bare "glemme" den mail hun har sendt indtil hun sender en hvorpå der står jeg kan lave indsigelser? Den husleje hun vil have nu passer overhovedet ikke til lejlighedens stand og jeg bliver nu nød til at finde noget andet at bo i for jeg vil ikke betale så meget i husleje for noget der næsten er faldefærdigt.. Håber du kan hjælpe med et svar.. Hilsen Lykke..

Besvar indlæg
Camilla Kisling
09-10-2017 11:43:25

Kære Lykke
Det var mange spørgsmål på éen gang. I såkaldt "småhuse" kan udlejer regulere lejen hvert andet år til det lejedes værdi. I varslingen skal der stå, at lejer har ret til at gøre indsigelse, ellers er varslet ugyldigt. Udlejer kan kræve sine udgifter til varme dækket af lejerne og betaler man for lidt i á-conto varme kan udlejer regulere beløbet. Jeg vil anbefale dig at indbringe sag om lejeforhøjelse for det lokale huslejenævn og i indbringelsen klage over den manglende varme.
Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Jan Mortensen
08-11-2017 22:23:10

Hej Camilla
Jeg er selvstændig massør og har haft samme adresse i 18 år. De sidste 10 år har huset haft samme ejer. Den 1 Nov. er der kommet ny ejer, uden varsling har han tømt alle kælderrum incl det rum jeg altid har haft og smidt det hele ud. Hvad kan jeg gøre?
Hvis den nye udlejer skal sætte min leje op, hvor finder jeg reglerne for hvor meget lejen må stige osv.

mvh Jan Mortensen

Besvar indlæg
Camilla Kisling
10-11-2017 10:35:02

Kære Jan
En udlejer kan ikke uvarslet tømme kælderrum og smide andre folks ting væk. Det er ulovlig selvtægt. jeg mener umiddelbart, at du kan kæve erstatning. Reglerne om regulering af lejen kan du finde i lejeloven, boligreguleringslove og erhvervslejeloven - afhængig af hvilken type lejemål du har.
Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Victor
10-11-2017 14:42:58

Hej jeg står i den situation at have overtaget/købt (af min morfar) en lejlighed. Lejligheden er beboet og lejer har boet der i mange år. Jeg har længe gerne vil renovere lejligheden da den virkelig trænger til en gennemgribende renovering, nyt køkken, bad/toilet og installationer. Mit spørgsmål er, hvordan griber jeg det an? Jeg vil jo naturligvis gerne kunne hæve huslejen, som pt er uhørligt lav pga. uopsigelig lejer og lejer ingen husleje stigning har fået i mange år. Hvordan sikre jeg mig, at dette kan lade sig gøre? skal lejer genhuses eller hvordan gør man i sådanne situationer?

Camilla Kisling
16-11-2017 10:25:45

Kære Victor
Der findes regler i lejeloven/boligreguleringsloven om forhåndsgodkendelse af lejen i forbindelse med moderniseringer. Det vil være alt for omfattende at redegøre nærmere for reglerne her. Jeg synes du skal søge bistand til at få sagen igang.
Mvh
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Klaus P.
30-11-2017 11:30:01

Hej

Jeg kunne godt tænke mig at starte et relocation firma hvor jeg formidler lejelejligheder til expats.
Opsætning af en væg i lejlighed kan være begrundelse til at medføre husleje forhøjelsen? Og hvad med lidt møblering?

Mvh
Klaus

Besvar indlæg
Camilla Kisling
11-12-2017 14:39:52

Kære Klaus
Hvis opsætning af en væg giver lejemålet en bedre rumfordeling vil det være en forbedring.
Praksis omkring møblering er lidt forskellig, men generelt er svaret ja - møblering vil være grundlag for en højere leje.
Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Thor Fridriksson
11-12-2017 18:16:33

Kære Camilla,

Min lejlighed er blevet renoveret af udlejer med en huslejestigning til følge.

Desværre er der en del elementer der ikke blev færdiggjort som udlejer har bekræftet er mangler:
- hul i stuegulvet af 30x5 cm
- umalede elementer efter fjernelse af vindueskarm til altandør
- ufærdigt indgangsgulvparti til altandør (dog funktionelt)
- el- og antennestik ikke fastgjorte i væggen

Udlejer har meddelt at disse mangler alligevel ikke bliver forbedret da deres samarbejde med entreprenør er endt efter samarbejdsvanskeligheder.

Kan jeg forlange afslag i huslejestigningen sålænge disse elementer forbliver ufærdige?

På forhånd tak!

Bedste hilsen,
Thor

Besvar indlæg
Camilla Kisling
12-12-2017 10:02:56

Kære Thor
Når udlejer igangsætter forbedringsarbejder skal arbejderne selvfølgelig færdiggøres. Der står i lejelovens § 59, at lejeforhøjelse for forbedringer tidligst kan få virkning fra det tidspunkt hvor forbedringen er fuldført. Som du beskriver det, er forbedringen ikke fuldført endnu - lejeforhøjelsen bør derfor ikke være trådt i kraft. Du kan få det lokale huslejenævn til at vurdere hvorvidt lejeforhøjelsen er sat i kraft for tidligt.
Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Ricard Christensen
05-01-2018 08:43:56

Hvis et tag laves tæt - udgift over 183.000 med nye tagvinduer - vil det så også være lovligt at forhøje huslejen.

Besvar indlæg
Camilla Kisling
08-01-2018 13:07:17

Kære Richard
En del af udgiften kan være forbedring. Det kan være vinduerne og isolering af taget. Det meste af udgiften til en tagudskiftning/-renovering vil normalt være vedligeholdelse. Hvor meget der er forbedring og hvor meget der er vedligeholdelse er en konkret vurdering.
Med venlig hilsen
Camilla Kisling.

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Helle andersen
13-01-2018 19:54:56

Jeg vil,gerne vide hvad en gennemgribende renovering indeholder. Jeg flyttede i 2013 ind i en 3 værelset lejlighed hvor der var laver nyt køkken og nyt badeværelse ..alt andet var tapetseret og malet og gulvene var slebet. De sagde den gang at det var n gennemgribende renovering?? Hvilket jeg ikke forstår, jeg vil sige det er en vedligeholdelse af lejligheden?
Men hvad er en gennemgribende renovering?
Hilsen Helle

Besvar indlæg
Camilla Kisling
15-01-2018 14:47:23

Kære Helle
Er der til forbedringer af lejemålet anvendt enten kr. 2.213 pr. m2 eller et samlet beløb på i alt kr. 253.064 (2017 tal) er lejligheden gennemgribende moderniseret. Nyt køkken og bad anses for forbedringsarbejder efter evt. fradrag af sparet vedligeholdelse. Hvor meget der skal fradrages i sparet vedligeholdelse varierer.
Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Helle andersen
15-01-2018 20:29:17

Tak for,svaret..
Jeg har haft sagen i huslejenævnet og de mente også det var en gennemgribende renovering. Hvilket er uforstående for og..
Lejen steg fra 2700 til 5400 kr altså dobbeltop, samt vinselv skal betale for almindvendig vedligeholdelse?
Vi betaler til 18 a og 18 b også ca 900 kr om mdr.
Og det er Eks varme..
Lyder det rimeligt syntes du?
Mvh Helle

Besvar indlæg
Camilla Kisling
16-01-2018 09:49:40

Selv tak! Jeg kan ikke svare dig på om det er en rimelig leje, men Huslejenævnet har erfaring i at fastsætte lejen i de gennemgribende moderniserede lejemål. Medmindre du kan bevise, at den leje du betaler er væsentlig højere end den leje, der betales i andre tilsvarende lejemål, tror jeg ikke meget på, at du kommer langt med at indbringe en sag for boligretten.
Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Helle
19-01-2018 21:48:10

Hej igen
Og takker for dine hurtige svar ..Men et andet spørgsmål..
Nu er de begyndt IKKE at renovere ( gennemgribende renovering) af de lejligheder hvor der bliver fraflyttet fra... grunden kender jeg ikke..
Har det nogen betydning for os der er flyttet ind i en gennemgribende renoveret lejlighed og er steget i husleje..?
Skal lige sige det er privat udlejning, gennem advokater Eiland ..
Hilsnen helle

Camilla Kisling
24-01-2018 11:58:13

Nej - lejen i de gennemgribende moderniserede lejligheder har ikke indflydelse på lejen i de øvrige lejligheder i ejendommen.
Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
William
26-01-2018 15:55:49

Hej Camilla.

Jeg bor i en almen bolig og betaler 4500 kr i måneden for et 3 værelses. Mit spørgsmål går på om boligselskabet jeg bor til leje hos må renovere i lejligheden i en periode på lidt over 3 uger ca. 17 arbejdsdage og forvente at man i de 3 uger betaler fuld husleje selvom lejligheden stort set er ubeboeligt da der dækket af overalt og lagt beskyttelse på gulvet og rodet fuldstændigt rundt i mine møblere og lign. Der er kun lige plads til at lægge sig på en sofa samt en seng alt andet ligner noget der er løgn. Samtidig render der allemulige forskellige slags håndværker rundt i lejligheden som jeg også blev tvunget til at aflevere mine husnøgler til så de kunne komme ind. Andet spørgsmål er om boligselskabet så ydmer må hæve huslejen med 25% for det som er blevet lavet, renoveringen gik ud på at isolere hele vægen i stuen og få sat nye døre og vinduer i overalt i lejligheden pga. Det var utæt før hvis det blæste meget kunne man høre blæsten og at det træk i rummet. SYNTES IKKE DET FAIR AT JEG SKAL BETALE FULD HUSLEJE I DEN PERIODE OG AT HUSLEJEN STIGER MED 25% DA DET ER EN SELVFØLGE AT LEJLIGHEDEN SKAL VÆRE TÆT, DET KAN DA IKKE PASSE JEG SKAL BETALE EKSTRA FOR DET??


Håber du kan hjælpe mig med råd og vejledning. Tak.

Ps: tror der andre som tænker det samme mig selv, da boligselskabet skal renovere ca. 40 opgange hvor der i hver opgang er 6 lejemål.

Med venlig hilsen

William G

Besvar indlæg
Camilla Kisling
29-01-2018 09:25:47

Kære William
Det kan ikke undgås, at byggearbejder giver gener i byggeperioden. Men det lyder voldsomt, som du beskriver det og jeg synes du skal kontakte afdelingens bestyrelse herom. Isoleringsarbejder samt udskiftning af vinduer og døre er forbedringsarbejder, der medfører lejeforhøjelse. Hvis du ikke er enig i lejeforhøjelsens størrelse kan du bede det lokale beboerklagenævn om at tage stilling i sagen.
Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
William G
29-01-2018 15:50:17

Hej Camilla. Tak for svaret. Kan høre der ikke er så meget at gøre ved det. Har lige et spørgsmål mere. Hvad så med mit gulvtæppe og lister som de har hevet op, kan det være rigtigt at jeg selv skal sørge for at få det lagt på igen? Da jeg flyttede ind fik jeg en gulvmontør til at lægge det på og der var to steder hvor han skulle lappe det sammen med tape fordi dertæppet ikke var stort nok. Der bare et problem fordi der hvor han lappede det sammen der kan man ikke ligge tæppet på igen uden det kan ses. Mit spørgsmål er så om det ikke er boligforeningens ansvar at lægge nyt tæppe på igen, da det inden de rev det op ikke kunne ses?
Det kostede mig sammen med tæppet og få lagt det på flere tusinde kroner. Nu har håndværkerne bare revet det op og ødelagt det uden at gøre noget ved det!

Med venlig hilsen

William G

Besvar indlæg
Camilla Kisling
29-01-2018 17:28:35

Kære William
Som udgangspunkt skal der retableres efter udførelsen af arbejderne i din lejlighed. Jeg synes du skal kontakte afdelingen bestyrelse herom også.
Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Heidi Kirkegaard Sørensen
07-02-2018 17:05:33

Jeg bor til leje, hos Boligkontoret Danmark.
Vi har fået skriftlig varsling, med overskriften: 3 måneders varsling, omkring udskiftning af vinduer og yderdøre. Varslingen er kommet, 2. februar 2018 og deri står, at udskiftningerne finder sted: primo april 2018 og frem til ultimo maj 2018. Hvis jeg nu får besked om, at der sker udskiftning, fx 26. april 2018, 6 uger før, er det så rettidigt varslet? Eks.: Varsling er sket 2. februar og udskiftning sker 26. april. Er det rettidigt varslet?

Besvar indlæg
Camilla Kisling
08-02-2018 11:04:52

Kære Heidi
Hvis der er varslet den 2. februar 2018 med 3 måneder træder lejeforhøjelsen i kraft 1. juni 2018. Lejeforhøjelsen kan tidligst træde i kraft når forbedringsarbejdet er udført. Jeg vil umiddelbart tro, at de 6 uger du nævner relaterer sig til, at du kan gøre indsigelse mod lejeforhøjelsen senest 6 uger fra din modtagelse af varslingen.
Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Bestyrelsen
08-02-2018 19:55:34

Vi bor i en privat ejede ejendom, 56 lejemål. Ejere har mange lejligheder rundt i Danmark.Der blev sat en orientering op dateret 10 jan 2018 , at lejligheden skulle moderniseret og genudlejes efter paragraf 5 stk 2. Efter få dage blev notatet pillet ned. De unge mennesker der havde opsagt lejligheden holdt flyttesyn den 15 januar 2018 sammen med D.L og viceværten. Viceværten fortalte intet om renoveringen og opslaget var pillet ned. Her blev de enige om der skulle males i alle rum, radiator skulle males, loftet hvidtes, afslibning af gulv samt rengøring efter tømrer og gulvsliber. Nu viser det sig at alle radiatoren er pillet ned og kørt væk. Desuden er køkken, bad dørkarme pillet ned. Der er intet tilbage i lejligheden. Kan det virkelig være rigtigt at de unge mennesker skal betale for dette. Vi i bestyrelsen er dybt rystet, vi mener det er en form for bedrageri.

Besvar indlæg
Camilla Kisling
09-02-2018 10:48:41

Kære bestyrelse
Udlejer er berettiget til at modernisere et fraflyttet lejemål og genudleje det efter boligreguleringslovens § 5, stk. 2. Lejemål, der er overtaget nyistandsat iht. en lejekontrakt indgået på typeformular A 8. udgave, kan forlanges nyistandsat ved fraflytning. Det lyder ikke helt korrekt, at lejer skal betale for hele istandsættelsen. Det er en konkret vurdering hvordan lejemålet skal afleveres og jeg vil derfor anbefale, at der indbringes sag for huslejenævnet, der kan afgøre omfanget af lejerens istandsættelsespligt ved fraflytning i den konkrete situation.

med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Jon
15-02-2018 02:15:56

Jeg bor til leje i en privat gammel ejendom og fået lov af udlejer til at opsætte en opvaskemaskine. I den forbindelse vil jeg selv betale for at få flere el-faser ind i lejligheden og trække strøm til køkken så jeg også kan opsætte et el-komfur samt få ekstra el-kontakt til el-kedel samt til min vaskemaskine. Kan min husleje forhøjes senere på dette grundlag hvis jeg selv betaler for installering af opvaskemaskine, opsætning af el-komfur, ekstra strøm til køkken samt ny elmåler med flere faser ?

Camilla Kisling
19-02-2018 11:48:56

Kære Jon
Udlejer kan ikke overfor dig kræve lejeforhøjelse af forbedringer i lejemålet, som du har betalt for. Jeg vil anbefale dig at sørge for at kunne dokumentere de udgifter du har afholdt til el-arbejderne, som bør udføres af en autoriseret installatør, og de hårde hvidevarer. De hårde hvidevarer kan du tage med dig ved fraflytning. Ved genudlejning kan udlejer sætte lejen højere, svarende til de forbedringer du har udført. Overstiger dine udgifter kr. 13.938 bør du - inden du går igang med arbejdet - sætte dig ind i lejelovens § 62a om godtgørelse for udførelse af forbedringer i lejligheden.
Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
KF
19-02-2018 19:55:53

Jeg udlejer min andelsbolig, og lejer er gået til LLO - pga. utilfredshed med huslejens størrelse. Ejendommen er under renovation, der var kun et toilet, og intet bad i lejligheden - og nu bliver bagtrappen inddraget til badeværelse, med en udgiftspost på mindst kr. 300.000.

Jeg vil self. anse det som en gennemgribende forbedring af lejemålet - og når/hvis LLO fastsætter en eventuel ny husleje, kan man så bagefter hæve huslejen?

Camilla Kisling
20-02-2018 09:49:22

Kære KF
Ja det lyder sådan. Jeg tror, at du lejer ud til det lejedes værdi allerede nu. Bliver lejemålet forbedret kan du varsle forbedringslejeforhøjelse. Der skal sandsynligvis forvarsles om arbejderne og de lejeretlige konsekvenser, ligesom der skal varsles adgang til lejemålet. hvis du ikke overholder varslingsreglerne, herunder forvarslingsreglerne mister du retten til at varsle lejeforhøjelse når arbejderne er gennemført.
Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
mogens carlsen
26-02-2018 13:37:23

har fået lavet nyt køkken (bor til leje) udlejer har betalt det meste men håndværkerne
sender så mig extra regning på 5500,00 for el 7157,00 for loft.
Ja det er jo som sædvanlig penge, har acceptert lejestigning og er begyndt 500,00
1-2-18 jeg kan jo ikke tgae køkkenet med under armen når jeg skal på plejehjem
er(pensionist) 70år alm folkepension.

Besvar indlæg
Camilla Kisling
2/28/2018 3:23:44 PM

Kære Mogens
Din lejestigning skal enten være varslet eller der skal være indgået en aftalt iht. lejelovens § 62b. Jeg er enig i, at du ikke kan tage køkkenet med dig - det er jo også udlejer, der har betalt det meste som du skriver.
Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Kristine
27-02-2018 15:09:40

Jeg har lejet min andelsbolig ud i 2 år, er det muligt at ophæve, idet jeg gerne selv skal tilbage og bebo lejligheden?

Besvar indlæg
Camilla Kisling
2/28/2018 3:31:05 PM

Kære Kristine
Det kommer an på hvad der står i lejekontraktens § 11 om opsigelse i lejeperioden. Hvis der ikke står noget kan du ikke opsige lejemålet. Hvis det er aftalt, at du kan opsige lejemålet i lejeperioden, kan lejemålet opsiges med 1 års varsel med den begrundelse, at du selv skal bruge lejemålet.
Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Kurt
3/3/2018 11:44:17 AM

Jeg har boet til leje i en gammel skæv lejlighed på 110 kvm. siden 1991 i Århus C. og i den tid jeg har boet her har der ikke været foretaget forbedringer eller moderniseringer af nogen art. Lejligheden består af en stuen og tre små værelser, men er ikke tidssvarende.
Jeg har indtil nu betalt kr. 3.700,00 plus forbrug per måned og betalte i sin tid kr. 10.500,00 i depositum.
Nu har jeg fået en varsling af lejeforhøjelse som er temmelig voldsom. Der henvises til boligreguleringsloven paragraf 29 C paragraf 47 & 48.
Den månedlige stigning vil være på kr. 5.925 - så jeg totalt skal betale kr. 9.625,00 per måned, samt en regulering af depositum på 18.375,00. Hvor der henvises til lejelovens paragraf 34 stk 3.

Er det lovligt at hæve husleje og depositum så voldsomt uden at have foretaget nogen form for renovering eller forbedring ?

Jeg har taget kontakt til LLO - så sagen kan indbriges til huslejenævnet, men er nysgerrig på hvor jeg står i det her.

På forhånd tak for svar

Camilla Kisling
3/6/2018 12:07:00 PM

Kære Kurt
I såkaldt småhuse er udlejer berettiget til regulere lejen til det lejedes værdi hvert andet år. Der er ikke nogen begrænsning på hvor meget lejen kan stige. Lejen må dog ikke overstige hvad andre tilsvarende lejemål med omkostningsbestemt leje betaler. Er din lejlighed ikke moderniseret synes jeg en m2 leje på kr. 1050,00 lyder af meget. Omvendt tror jeg også, at din nuværende leje er væsentligt lavere end det lejedes værdi.
Jeg synes det er helt rigtigt at få sagen prøvet ved det lokale Huslejenævn.
Med venlig hilsen
Camilla kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Kurt
3/7/2018 7:11:18 PM

Kære Camilla,

Tak for dit svar.

Jeg har kikket i lejeloven og faldet over det der hedder omkostningsbestemt leje, og tager måske fejl - men der står, som jeg læser det at der er nogle undtagelser.

Undtagelser ved boligregulering for omkostningsbestemt husleje, hvis huset har 6 eller færre lejemål og er opført før 01.01.1995.

Er det korrekt forstået ?

På forhånd tak for svar

Kurt

Camilla Kisling
3/9/2018 11:21:08 AM

Kære Kurt
Ja - delvist. "Småhuse" er ejendommen der 1. januar 1995 omfattede 6 eller færre beboelseslejligheder. Hvornår ejendommen er opført er uden betydning.
Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Erik
3/3/2018 11:54:21 AM

Hej Camilla,

Jeg har et par spørgsmål :D

1) Min lejer er gået til LLO, og Huslejenævnet har været og besigtige lejemålet. Jeg har svært ved at gennemskue, hvad proceduren er, hvis huslejen sættes ned, og jeg som udlejer anker det? Hvad er det med sammenligningslejemål, skal jeg finde dem, og hvordan gør man det?
Eller skal man anmode huslejenævnet om oplysninger om disse??

2) Selve ejendommen er under renovation, og når denne er færdig, medfører det en stigning i boligafgiften. I lejlighende bliver en stigning på ca. kr. 9000 pr. m2. Lejer flyttede ind 1/6 -17, projektet var i licitation, og Kommunen gav grønt lys til byggeprojekt august 2017.

Hvordan skal denne stigning varsles?

2) Lejligheden skal vurderes, det er svært at finde info omkring hvor lang tids varsel der skal være, så lejer er informeret omkring besøget?

mvh
Erik

Camilla Kisling
3/6/2018 12:13:12 PM

Kære Erik
Hvis din lejer kræver lejen nedsat er det din lejer, der i boligretten skal dokumentere, at lejen er væsentligt højere end det lejedes værdi. Det kan være en svær bevisbyrde at løfte. I huslejenævnet træffes beslutning om lejens størrelse efter huslejenævnets generelle kendskab til lejeniveauet.
Dine spørgsmål og varsling af lejeforhøjelse er for omfattende og uegnet til besvarelse her - jeg anbefaler at du hurtigst mulig søger rådgivning da der er mange regler, der skal iagttages.
Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Catharina Andersen
3/12/2018 4:02:23 PM

Hej Camilla,

Jeg har et par spørgsmål.

Jeg bor til leje i en 2 vær. Lejlighed på 52 m2 på et kollegie for enlige mødre under uddannelse. Kollegiet er drevet af hjælpeorganisationer og ved hjælp af frivillig støtte. Kollegiet har lejet sig ind i en boligblok, hvor boligerne for de enlige mødre også er. Vores lejekontrakter er tidsbegrænsede og ophører alt efter, hvornår vores studie er færdigt.
Vi er nu alle mundligt opsagt til den 1. Juli, på grund af, at kollegiet ikke kan kører videre forårsaget af stort underskud.
Vi er i første omgang blevet informeret om, at vi kan blive boende men til en helt anden husleje, idet fonden som ejer boligblokken vil foretage nogle ændringer/ombygninger af lejlighederne og fordi den opkrævede husleje hos os er mindre end den kollegiet betaler til fonden.
Efterfølgende har vi fået af vide, at vi personligt kan søge om at blive boende.
Jeg har fået oplyst, at min lejlighed vil komme til at koste omkring kr. 8.600 incl. varme, el og vand. I dag giver jeg kr. 5.769 incl. varme, el, vand, antenne og altan.
Min lejekontrakt er udfærdiget den 1. Juli 2017 på en typeformular A, 9. Udgave og løber den 30. Juli 2020, hvor mit studie ophører.
Jeg troede ikke, at jeg/vi kunne opsiges efter lejekontrakten, men kollegiet har oplyst, at det kan vi godt, da det er fonden de har lejet bygningerne/lejlighederne af.

1) Hvordan skal jeg forholde mig til opsigelsen, som endnu ikke er modtaget skriftlig. Kan jeg opsiges?

2) Og hvordan skal jeg forholde mig til, at jeg selv skal møde op på fondens kontor og søge om at blive boende, jeg er jo usikker på, om jeg kan opsiges? (Jeg har fået oplyst, at jeg skal være hurtig, da der er mange, der gerne vil have lejlighederne).

3) Hvis jeg siger ja til tilbuddet, kan jeg så kræve at blive boende i den lejlighed, som jeg har nu?

Med venlig hilsen
Catharina

Besvar indlæg
Camilla Kisling
3/13/2018 10:27:26 AM

Kære Catharina
Det er min umiddelbare opfattelse, at udlejer ikke uden videre sige dig op, men jeg er ikke sikker. Jeg anbefaler dig at søge rådgivning om de stillede spørgsmål, der ikke kan besvares uden at have gennemgået lejekontrakten.
Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Henrik Sørensen
3/3/2018 12:30:17 PM

Det er en interessant dom - hvordan finder man den konkrete sag, så man kan henvise til den, i en eventuel tvist?

Besvar indlæg
Camilla Kisling
3/6/2018 12:17:21 PM

Kære Henrik
Jeg har den fra karnov. Prøg at søg på Ufr 2016. 2446.
Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Brian Dalgaard
5/29/2018 4:15:42 PM

Jeg har haft en snak med min udlejer om et vindue som er nedbrudt og som er repareret med silicone og derefter sømmet fast så det ikke kan åbnes. Der er indgået standard A9 kontrakt uden tilføjelser. Jeg har inden 14 dage meldt at den ikke er brugbar. Der er ikke lavet indflytningssyn. Han har flere udlejningsejendomme. Han truer med at han selv vil flytte ind og så skal jeg flytte ud efter 3 måneder. Vi er også uenige om at udendørs vedligeholdelse af haven. Jeg kan godt slå græs så længe min gamle plæneklipper vil være med. Synes på den ene side ikke jeg har råd til at skaffe f.eks. hækkeklipper og andet udstyr til at passe haven, og på den anden har jeg gode naboer som sikker vil låne mig redskaber. Han forsøger at indlade sig på at naboerne taler dårligt om haven og klager. De har ikke klaget til mig, og jeg har det godt med dem. Jeg har en have som skal passe med at min søn og jeg kan lege, så ja der står mål, gynger, bolde og trampolin på grunden, mine naboer er pensionister og bruger mange timer i deres have, den mulighed har jeg ikke. Kan han få mig ud, og hvis jeg rejser mine bekymrende krav til huslejenævnet, vil han så kunne få held med sin trussel?

Besvar indlæg
Camilla Kisling
6/4/2018 11:02:24 AM

Kære Brian
Udlejer kan kun opsige/ophæve dit lejemål med en af de begrundelser, der fremgår af lejeloven. Indbringelse af sag for huslejenævnet kan ikke i sig selv medføre opsigelse/ophævelse. hvis din udlejer har flere udlejningsejendomme mener jeg ikke umiddelbart, at din udlejer kan opsige dig med den begrundelse, at han selv skal bruge lejemålet - og hvis han kan er det med et opsigelsesvarsel på 1 år.
Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Pernille
6/2/2018 9:54:00 AM

Hej
Jeg er igang med at købe en andelsbolig som overgår fra lejebolig til andelsbolig. Der bor allerede nogle i forvejen i lejligheden men en tidsbegrænset leje. Lejligheden er gennemgribende rennoveret, hvilket betyder at lejen er ret høj grundet forbedringerne er lagt oveni (100 kvm. 12.000 i København). Jeg er bange for at de nuværende lejere kan finde på at hive sagen i huslejenævnet og jeg så skal betale dem tilbage.
Hvordan finder jeg ud af om lejen er kritisk høj? Huslejeforbedringen (5.000 om måneden) svarer jo til hvad der er forbedret for jf. andelsbeviset.

Hilsen
Pernille

Besvar indlæg
Camilla Kisling
6/4/2018 11:12:21 AM

Kære Pernille
Hvis du køber en andelbolig med lejere i er det din risiko hvis lejeren går i huslejenævnet. Hvis lejerne har boet og betalt den samme leje i 1 år eller mere kan nedsættelsen få virkning for fremtiden og ikke med tilbagevirkende kraft. Det er alene huslejenævnet, der tager stilling til om lejen er væsentlig højere end det lejedes værdi. Måske kan du starte med at kontakte huslejenævnet og spørge hvad huslejenævnet normalt fastsætter lejen til i gennemgribende moderniserede lejligheder.
Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Pernille
6/4/2018 5:39:01 PM

Hej Camilla
Mange tak for tilbagemelding. Hvor kan jeg finde reglen som du henviser til vedr. 1 år eller længere og at jeg ikke hæfter med tilbagevirkende kraft?
Hilsen
Pernille

Besvar indlæg
Camilla Kisling
6/6/2018 10:59:02 AM

Boligreguleringsloven § 17, stk. 2

Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Dorte Andersen
6/7/2018 9:27:39 AM

Jeg har boet i en lejlighed siden 2016. Udlejer siger, at lejligheden er blevet gennemgribende renoveret i 2012, hvorfor huslejen er fastsat efter §5.2. Bebyggelsen har kun energiklasse F og jeg mener derfor ikke at §5.2 kan anvendes: Udlejer er af en anden mening - se svar fra ham: "vi er opmærksomme på reglen om, at man ikke kan 5.2-modernisere og foretage 1. udlejning efter disse regler, såfremt energimærket ikke er mindst D. Disse regler trådte i kraft juli 2015. Da jeres lejlighed er moderniseret tilbage i 2012, er jeres lejlighed/lejemål således ikke underlagt disse regler, hvorfor lejemålet ganske rigtigt er udlejet efter reglerne i boligreguleringslovens §5.2." Er det korrekt, hvad han skriver til mig at de godt kan anvedne§5.2 selv med energiklasse F da vores lejlighed er moderniseret i 2012?

På forhånd tak for svar!

Besvar indlæg
Camilla Kisling
6/7/2018 5:53:50 PM

Kære Dorte

Det kan gøres meget kort: Ja - det har udlejer ret i.

Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Dorte Andersen
6/7/2018 9:16:14 PM

Tak for svar

Giver dog ikke mening for mig at vores husleje kan fastsættes efter 5,2 fordi det er renoveret i 2012, mens nyere renoverede lejligheder i bebyggelsen har fået nedsat huslejen fordi lejen fejlagtig var fastsat efter 5,2 (fejlagtigt pga den dårlige energiklasse), og derfor nu fastsættes som omkostningsbetinget leje og ca 300 kr mindre pr m2 pr år end vores.

Hilsen Dorthe

Besvar indlæg
Camilla Kisling
6/8/2018 9:35:20 AM

Kære Dorte - eller måske Dorthe

Selvtak. Reglerne om krav til energimærket blev vedtaget i 2015 med ikrafttræden 1. juli. Man lovgiver ikke med tilbageværende kraft, hvilket giver mening - men når en begrænsning i regler går ud over en selv forstår jeg godt man kan blive skuffet.

Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Birgit
6/11/2018 7:06:50 PM

Kære brevkasse,

Jeg er dybt fortvivlet efter en afgørelse fra KBH´s husleje Ankenævn har fastlagt at jeg skal betale leje tilbage til en lejer der har boet i min gamle lejlighed i 4 år, aldrig udtrykt nogen form for utilfredshed med lejen. Han er fra udlandet og kom hertil uden ejendele hvorfor lejekontrakten var delt op i 2. Husleje og et fee for alt andet inventar, møbler, håndklæder, tallerkener etc. (som en hotel lejlighed). De har ikke givet nogen begrundelse for hvordan de er kommet frem til beløbet, ej heller anvendt "Sammenligning" bare skrevet at jeg skal betale tilbage for de seneste 11 mdr. pga en justering på kr. 200,- da han ønskede at forlænge med yderligere et år.

Ejendommen er fra 1930

Mit spørgsmål er:
Hvordan skal jeg forholde mig, jeg har ikke modtaget et krav (endnu) fra lejeren, jeg bor i udlandet langt væk fra Danmark. Brevet fra KBH K siger blot noget om grundejernes register som man kan blive skrevet ind i hvis man ej følger flere afgørelser? men er der andet jeg skal være opmærksom på?

pft. tusind tak for din tid.

Mvh Birgit

Camilla Kisling
6/13/2018 9:52:15 AM

Kære Birgit
Du har 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen til at indbringe sagen for boligretten - jeg lægger til grund at sagen har været i huslejenævnet og i ankenævnet. I boligretten er det lejeren, der skal bevise, at lejen er væsentlig højere end det lejedes værdi ved fremlæggelse af sammenligningslejemål - hvis det er det afgørelsen går ud på. Det kan være en svær bevisbyrde at løfte.
Hvis ikke der længere er mulighed for at gå videre med sagen skal du få et kontonummer fra lejeren, således at du kan overføre det beløb du er ham skyldig. Beløbets forrentning fremgår af boligreguleringslovens § 17.
Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Susanne Honore’
9/17/2018 9:30:34 PM

Hej. Jeg bor i en ældre ejendom, hvor lejlighederne bliver renoveret efter fraflytninger. Jeg er en af de få der stadigvæk har en lejlighed af ældre dato. Da jeg har lettere gigt i hoften har jeg svært ved at kravle op i badekarret, hvor bruseren sidder. Hvis jeg skal have fjernet badekarret skal mit badeværelse renoveres. Mit spørgsmål er: Hvor meget kan man ca. stige i husleje for et badeværelse?( betaler idag 4800 DKK om mdr) for en 2 vær. på 56 m4.
Mvh. Susanne

Besvar indlæg
Camilla Kisling
9/19/2018 10:24:26 AM

Kære Susanne
Forhøjelsen vil være ydelsen på et 20 årigt realkreditlån, pt. 6,7% af de udgifter, der afholdes til renoveringen af badeværelset fratrukket ca. 20% til sparet vedligeholdelse. Til håndværkerudgiften kan udlejer lægge ca. 15-20%, idet udlejer også kan medtage udgifter til teknisk og administrativ bistand samt låneomkostninger. Hvad beløbet bliver i kroner og ører kan jeg ikke svare dig på.
Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Mette søgaard
9/24/2018 9:24:12 PM

Kære Camilla.

Er ved at leje en lejlighed hvor der i lejekontraktens paragraf 11 er indført to punkter som jeg ikke umiddelbart tænker jeg kan skrive under på.

1. Parterne er enige om at lejligheden er gennemgribende forbedret og st lejemålet er omfattet af reglerne i BRL paragraf 5 stk 2

Det kan jeg som nu lejer jo ikke vide om den er, uden at se dokumentation for det ?

2. Hoveddør, hvidevarer og sanitet fornyes af lejer

Må det aftales i lejekontrakt ?

På forhånd mange tak 😊😊

Besvar indlæg
Camilla Kisling
9/27/2018 11:19:10 AM

Kære Mette
Hvis du er usikker på om lejligheden er gennemgribende moderniseret kan du jo bede om dokumentation forud for din underskrift.
Om du kan påtage dig fornyelsen afhænger af hvilken ejendom der er tale om. Er ejendommen omfattet af boligreguleringslovens kap. II -IV kan det ikke aftales - se lejelovens § 24.
Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Mette Kaas
10/2/2018 10:11:34 PM

Oliefyr bliver udskiftet med varmepumpe i min lejebolig. Dette er en udgift på ca 75000 kr for min udlejer. Hvor meget kan han hæve husleje med? Er der en øvre % grænse? Tænker han vil øge huslejen, da jeg kommer til at skulle betale mindre i varmeregning. (Jeg betaler pt ikke aconto til varme, men fylder selv olietank op, når det er tid)

Besvar indlæg
Søren
10/7/2018 8:37:32 AM

Jeg har en ejerlejlighed på 1. sal i en ejendom der består af stuen, 1, sal og 2 sal tagetage.

Ejendommen er fra 1938, alle lejligheder var udlejet indtil 1973, hvor alle lejligheder blev omdannet til ejerejligheder. Mindst én lejlighed fortsætter med lejeren.

Min lejlighed var netop blevet tom, og blev købt at den ejer jeg købte lejligheden af i 1992. Ifbm ejendommen bliver opdelt i ejerelejligheder i 1973, bliver der indrettet en ny lejlighed på 2. sal, på nær ca 40kvm loftrum som tilhører min lejlighed. Den tidligere ejer omdanner dette rum til beboelse, med nye skråvægge, brandvæk til nabolejligheden, 4 Velux vinduer, parketgulv, stor brændovn og skortsen opsættes gennem taget, der skærers hul i loftet i lejlighedens spisestuen og trappe førers op til rummet på 2. sal således der nu er direkte adgang til rummet på 2. sal fra lejligheden. Ombygningen er godkendt af Kommunen, hvor der ligger tegninger og godkendelse til ombyningen.

Der blev også sat nyt køkken i, halvdelen af vinduer blev udskiftet, lofter sænket mange steder med spots, træk-og-slip udskiftet, men der er ikke dokumentation på dette, samt ej heller på det er udført samtidig med rummet på 2. sal, eller indenfor 2 år.

Lejligheden er løbende blevet opgraderet og vedligeholdt med nye vinduer, nyt køkken, badeværelse, el-kontakter.

Nu er spørgsmålet, kan denne ombygning gå ind under BRL §5 stk 2, således min lejlighed er et §5 stk 2 ? (Hvis det antages omkostningen til rummet, trappe etc overstiger min. beløbet beløbet for §5 stk 2 gennemgribende forbedret).hvor der på 2. sal ligger én lejlighed som fylder hele 2. sal undtagen et rum med 40kvm for enden som tilhører min lejlighed.

Den tidligere ejer af min lejlighed omdannede dette rum på loftrum

Camilla Kisling
10/8/2018 10:51:11 AM

Kære Søren
Reglerne om gennemgribende moderniseringer trådte i kraft i 1995 - altså efter moderniseringen af din lejlighed - og er derfor ikke gældende for din lejlighed. Der er dog tale om et såkaldt "småhus", hvor lejen fastsættes til det lejedes værdi inklusiv de forbedringer, der er udført i lejligheden.
Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Runa
10/10/2018 11:25:57 AM

Hej
Nu står jeg i den situation at jeg er lejer hos en firma som har en stor bygning nr 6,8 og 10. Nu skal de forhøje lejen i enkel lejligheder, samt min lejlighed, der er intet som de har lavet til bedring i lejlighederne eller lignende. Mit spørgsmål er, kan I forhøje huslejen hos mig men ikke hos mine naboer ?

Camilla Kisling
10/11/2018 10:19:27 AM

Kære Rune
Normalt reguleres lejen ens for alle lejligheder i "storejendomme". Er de fleste af ejendommens lejligheder gennemgribende moderniseret vil reguleringen dog kun omfatte de lejligheder, der ikke er moderniseret.
Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Runa
10/11/2018 12:41:40 PM

Tusund tak for svar.

Kan du vise mig hvor jeg kan finde det i lejeloven (min kommune hører også under BRL)... :)

Camilla Kisling
10/11/2018 1:22:06 PM

Selv tak.

Du skal se i kapitel II i boligreguleringsloven

Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Runa
10/11/2018 1:23:17 PM

tak!

Natalia
10/26/2018 10:11:47 PM

Jeg lejere lejligheden, hvor det. Skal ske renovering af vindue, radiatore og en del gulvet. Det er nu i oktober. Jeg har ikke varme. Det er kold i lejligheden. Helt renovation tager ca. 3-4 uger. Jeg viste godt , at det skal ske, når jeg har underskrevet kontrakt. Jeg troede, at jeg kunne flytte før. Men blev i lejligheden videre. Hvordan er regler i den situation? Fordi det giver støj, dækning alle ting, flytning af møbler. Og man skal bo i lejlighed under renovation. Hvad om husleje? Skal jeg betale hele beløb Per måned og være i ubehagelig situation? Mvh Natalia

Besvar indlæg
Camilla Kisling
10/29/2018 12:11:28 PM

Kære Natalia
Det er desværre ikke muligt for mig at give dig et svar på det foreliggende grundlag. Der findes gratis retshjælp i mange byer og jeg vil foreslå dig at møde op hos den nærmeste retshjælp og få et godt råd der.
Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Marianne
11/8/2018 7:18:17 PM

Hej.
Vi bor i en privat udlejningsejendom med 4 lejemål, 1 på hver etage. Beboeren på øverste etage fraflyttede i juni, derefter har den stået tom indtil midten af september hvor udlejer i den periode brugte den til vilde fester som var til stor gene for os andre.
I slutningen af september startede han renovering af den uden varsel, håndværkerstøj fra 06-17 hver dag, og for 14 dage siden blev der ligeledes uden varsel sat stillads op fordi der nu skal skiftes tag. På dette stillads har han nu valgt at opsætte et kæmpe banner 6x9 meter med reklame for hans forretning som dækker for samtlige vores stuevinduer, og stilladset hindrer os desuden i at benytte vores altaner, må han det?.
Derudover er vores vandforsyning blevet ustabil, der går 3 min før der er antydning af varmt vand og trykket er lavt, ingen reaktion fra udlejer ved henvendelse. Lejligheden lige under den der renoveres er svær at varme ordentligt op pga at der nu er åbent ovenpå og den kolde tid er begyndt.
Vi har heller ikke fået en tidsplan for renoveringsprocessen, og har derfor ingen anelse om hvor længe vi skal leve i støjhelvede og ikke kunne se ud af vinduerne.
Hvad er vores rettigheder?, og kan vi kræve kompensation for øgede varme og el-udgifter.

Mvh

Marianne

Besvar indlæg
Camilla Kisling
11/9/2018 11:54:39 AM

Kære Marianne
Udlejer har som udgangspunkt ret til at foretage renovering af lejligheder og af ejendommen. Hvis det kan dokumenteres, at der er væsentlige mangler i din lejlighed - manglende vand og varme, uforholdmæssigt store gener i forbindelse med renovering eller lign.- kan det ikke udelukkes, at du har krav på forholdsmæssigt afslag i lejen, så længe manglerne er der. Omvendt er det min umiddelbare vurdering, at det ikke bliver nemt at få medhold i en sag herom.
Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Torben
11/12/2018 11:25:29 AM

Et lejemål var i 2004 gennemgribende forbedret i henhold til §5.2, hvorved lejen fastsættes efter det lejedes værdi/markedsleje.
Er der forskel på dokumentations kravet til disse gennemførte gennemgribende forbedringer i 2004 i forhold til hvis de var gennemført i dag i 2018 ?

Camilla Kisling
11/12/2018 3:26:09 PM

Kære Torben

Det er der. Ejendommen skal have et energimærke mellem A og D (alternativt skal der over 2 år været investeret i energiforbedringer for 400 kr. (tal fra 2014) pr. m2 boligareal.

Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
erling andersen
11/16/2018 1:24:52 PM

Jeg vil høre om man kan komme til at stige i husleje når ens tideliger udlejer har solgt sin ejedeomme til et andet bolig selskab, eller køre man videre på sin gamle kontrakt, jeg har boet i mit rækkehus i 17 år og min husleje lægger fast, og ifølge min kontrakt kan jeg ikke stige mere, så det forventer jeg heller ikke komme til at sket i det nye boligselskab
Venlig Hilsen
Erling Andersen

Besvar indlæg
Maj Britt
11/30/2018 9:18:20 PM

Hej
Jeg bor til leje hos et boligselskab, og min afdeling er ved at blive renoveret. Der er dog en del problemer med at håndværkerne starter projekter op i de forskellige huse, hvorefter de går videre til noget nyt, uden at færdiggøre. Jeg fik skiftet tag i september, og her i starten af december, har de stadig ikke isoleret loftet eller lavet genvindingsanlæg, så jeg kan bruge min emhætte igen. For 4 uger siden rev de mit badeværelse ned, men har endnu ikke engang støbt gulv til det nye badeværelse.
Er der ingen tidsramme for hvor længe de må trække det ud for den enkelte lejer?
Vh Maj Britt

Besvar indlæg
Camilla Kisling
12/3/2018 9:38:04 AM

Kære Maj Britt
Der er ikke i loven fastsat en tidsramme, men renoveringsarbejder bør generelt gennemføres hurtigst muligt. Jeg synes du skal spørge afdelingsbestyrelsen om hvornår arbejderne forventes færdiggjort.
Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Mette
12/19/2018 4:31:35 PM

I forbindelse med etablering af en taglejlighed ville min udlejer i første omgang male vores vinduer. Det blev dog vurderet, at de var for slidte og skulle skiftes, hvilket har medført en huslejestigning for mig på 400kr. i måneden.

Må de det? Når vinduerne er så slidte, må det vel være almindelig vedligehold?

Camilla Kisling
1/11/2019 9:55:28 AM

Kære Mette
Vinduesudskiftning betragtes normalt som en forbedring. En del af udgiften fratrækkes som sparet vedligeholdelse, normat 1/3 af den samlede udgift, således at 2/3 af udgiften kan danne grundlag for en forbedringsforhøjelse.
Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Leif Winther
1/14/2019 6:49:16 PM

Lejelejlighed, ud fra GI.dk kan jeg se at ejendommens vedligeholdesomkostninger hvert år overstiger de tilbageholdte beløb i $18 og $18b, nu er der et samlet opsparet minus på mere end 1 million.
Kan vi komme til at betale for dette oparbejde minus på et tidspkt, enten som lejeforhøjelse eller?
Har vi derudover ret til at se de aktuelle beløb og arbejder der er udført i dag er der f.eks. indberettet "andet" 100.000kr

Besvar indlæg
Camilla Kisling
1/18/2019 11:09:37 AM

Kære Leif
Nej - lejerne kan aldrig komme til at skulle betale udlejer et underskud på § 18 og § 18b kontiene.
Ja - lejerne, eventuelt beboerrepræsentationen - har ret til at kontrollere beløb, der vedrører vedligeholdelseskontiene.
Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Anders Hedegaard Nielsen
1/15/2019 2:07:24 PM

Hejsa.
Min udlejer vil nu have hæve min husleje med 400 kr fordi der kommer nye vinduer i ejendommen. er det berettiget? er det ikke en ydre foranstaltning som står for udlejeres regning?

Besvar indlæg
Camilla Kisling
1/18/2019 10:56:01 AM

Kære Anders
Udskiftning af vinduer er normalt en forbedring, som en udlejer kan varsle lejeforhøjelse for, dog fratrukket en del af udgiften (normalt 1/3) i sparet vedligeholdelse. Du bør kontrollere om udlejer har overholdt alle formelle regler i forbindelse med varslingen.
Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Leif Winther
1/18/2019 1:46:20 PM

Vicevært udgifter. I lejelejlighed med omkostningsbestemt husleje.
Sidste år boede viceværten i ejendommen, og blev betalt med 1/2 husleje for at servicere 20 lejligheder, ca 40.000kr pr. År.
Nu er ejendommen solgt, og de nye ejere har entreret med ekstern Ejendomsservice, som nu forlanger 200.000kr for det sammen arbejde. 10.000kr/ pr lejemål. Jeg har fundet NORMTAL for Vicevært for Odense på ca. 2500kr/år pr lejemål. Er der ikke et max beløb for sådanne ydelser?

Besvar indlæg
Camilla Kisling
1/21/2019 11:01:17 AM

Kære Leif
Normtallet 2019 for fremmed vicevært er kr. 2.450 + moms. 10.000 pr. lejlighed synes jeg lyder alt for dyrt. Du har tidligere skrevet om §§ 18 og 18b og jeg vil anbefale dig at protestere mod det omkostningsbestemte lejebudget og få det prøvet ved huslejenævnet. Fristen er 6 uger fra varslingen er kommet frem.
Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
S. J.
1/25/2019 3:00:02 PM

Bor i kbh. sv. i lejeejendom. Her er udlejer (Bach gruppen) ved at istandsætte lejligheder, hvor tidligere beboere er fraflyttet. Senest er det vores nabo. Der har ikke været nogen form for varsling, det er en fuldstændig renovation, og jeg kan ikke se en plan for istandsættelsen.

Hvad er mine rettigheder her?

God weekend!
S. J.

Camilla Kisling
1/28/2019 11:46:19 AM

Kære S. J.
Det lyder som om udlejer moderniserer lejlighederne gennemgribende når de er fraflyttet og genlejer dem ud til det lejedes værdi. En af betingelserne for at genudleje en lejlighed som gennemgribende moderniseret er, at beboerrepræsentationen - eller lejerne hvis der ikke er beboerrepræsentation - bliver orienteret om, at udlejer agter at modernisere den pågældende lejlighed og genudleje den til det lejedes værdi.
Du har ikke som lejer krav på at få en udførlig plan for gennemførelsen af udlejers arbejder i lejligheden.
Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Michael
2/23/2019 7:45:02 AM

Hej Camilla.

Hvis man som håndværker selv laver en gennemgribende renovering af sin egen nyindkøbte lejlighed, og senere vælger at leje denne ud. Kan man så lave et skøn over hvad ens "egne arbejdstimer" er værd, eller er det kun faktiske udgifter der tages hensyn til?

Et tænkt eksempel er at man har købt byggematerialer og køkken for lige under 200.000 kr, men har arbejdet +200 timer. Hvordan er man så stillet?

Tak for en masse god info. Mvh

Besvar indlæg
Henrik Raabo
3/18/2019 11:25:41 AM

Jeg bor til leje og betaler omkostningsbestemt leje. Kan udlejer uden mit sammentykke f.eks. udskifte mit køkken og herefter hæve huslejen. Og er der et max beløb for hvor meget må lejen stige om året efter denne forbedring?

Besvar indlæg
Camilla Kisling
3/20/2019 2:56:31 PM

Kære Henrik
Der er flere regler om forvarsling og varsling afhængig af hvor meget stigningen pr. m2 er. Det vil være for omfattende at uddybe her. Jeg vil anbefale dig at søge rådgivning herom. Måske er der en lokal retshjælp, der for du bor, som kan hjælpe dig.

Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Jacob Faber Albæk
3/21/2019 3:10:01 PM

Hvis man bor i en ejendom som har 6+ lejemål. Hvor meget skal udlejer så renovere for, før at han/hun må hæve lejen for lejere?

Besvar indlæg
Camilla Kisling
3/22/2019 11:08:32 AM

Kære Jacob
Uanset hvor mange lejligheder, der er i en ejendom, kan udlejer kun hæve lejen i forbindelse med en renovering hvis ejendommen/lejlighederne forbedres.

med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Tom
3/23/2019 7:41:20 AM

Hej Camilla.

Jeg bor i en privat udlejningsejendom med mere end 100 lejligheder. Mit spørgsmål er, kan udlejer benytte sig af boligreguleringslovens § 5 stk. 2 og derefter sætte huslejen op i h.h.t. det lejedes værdi mens jeg bebor lejligheden, eller kan udlejer KUN gøre dette ved genudlejning af lejligheden ?

Med venlig hilsen
Tom Sørensen

Camilla Kisling
3/26/2019 11:37:37 AM

Kære Tom

Boligreguleringslovens § 5, stk. 2 gælder kun ved genudlejning. Så svaret er nej, udlejer kan ikke modernisere dit lejemål gennemgribende og sætte lejen til det lejedes værdi mens du bor i lejemålet.

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Tommy Sørensen
6/3/2019 7:30:18 PM

Hej. Jeg har boet til leje hos HD Ejendomme i samme hus i mere end 10 år.
Huset har en del fejl og mangler der skal udbedres. Huset er fra 1998 så vidt jeg husker.
I de ti år jeg har boet der er eneste "forbedring" der er lavet på huset, maling af gavlen samt udbedring af mindre fejl og mangler når noget er gået i stykker. Huset begynder at se ret slidt ud, især køkkenet bærer præg af 30 års slidtage. Jeg har derfor spurgt hos HD Ejendomme om muligheden for eksempelvis at få gjort noget ved køkkenet. Svaret tilbage lyder:

Vi vil gerne undersøge om vi kan indfri nogle af de ønsker du har til fx nyt køkken osv. Vores synsmand vil i forbindelse med et besøg, tage billeder og i sammeråd med ledelsen vurdere hvilke muligheder der er for renovering og opdatering for lejemålet.
En evt. renovering vil medføre en huslejestigning.

Kan det passe at et nyt køkken betyder huslejestigning? Vi har boet i lejemålet over 10 år og huslejen er steget hvert enste år.

Vh

Tommy Sørensen

Besvar indlæg
Camilla Kisling
6/5/2019 11:15:17 AM

Kære Tommy.
Ja - et nyt køkken vil betyde lejeforhøjelse. I forbindelse med beregningen af lejeforhøjelsen vil der normalt være et fradrag for sparet vedligeholdelse i størrelsesordenen ca. 20 til 33 % af udgifterne. Jeg vil umiddelbart tro, at udlejer vil ønske at indgå en skriftlig aftale med dig om lejeforhøjelsen for et nyt køkken, jf. lejelovens § 62b. I forbindelse med en aftalt lejeforhøjelse skal udlejer ikke nødvendigvis følge de gængse regler om lejeforhøjelsens beregning - dvs følge fradraget for sparet vedligeholdelse.
Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Camilla Juul
6/17/2019 5:47:50 PM

Kære Camilla

I min boligforening kan man evt. få udskiftet sit køkken, og derefter betale det over huslejen. Det er jo en fin ordning, men jeg undrer mig over, at boligforeningen fortsætter med at tage den ekstra udgift over huslejen resten af lejlighedens levetid. Sagen: Den tidligere beboer fik udskiftet et køkken i 2007 via en §5 stk. 1 til 8.318,00 kr. Jeg overtager lejligheden og hun flytter ind i lejligheden ved siden af. Den samme smøre står i min kontakt, og når jeg hvert år får en varsling om lejeforhøjelse, står de 8.318,12, og nu 12 øre her i 2018, men nu som aftalt forbedringsarbejde. jfr. § 62 B (10942,04), under specifikation af særskilt årlig forbedringsforhøjelse. Det har indtil videre været et meget dyrt køkken, og ønsker jeg et nyt køkken, er jeg bange for, at jeg igen skal betale af på det nye køkken oveni. Det tidligere køkken var meget gammelt og næsten ubrugeligt, har jeg ladet mig vide. Er det helt efter bogen?

Mvh. Camilla Juul

Besvar indlæg
Camilla Kisling
6/24/2019 4:18:55 PM

Kære Camilla
En forhøjelse som følge af moderniseringen af lejlighedens køkken fortsætter også efter forbedringen er blevet forældet/afskrevet. Ved en beregning af endnu et nyt køkken skal der enten fratrækkes mere i sparet vedligeholdelse eller lejeforhøjelsen for det første nye køkken skal fratrækkes. Lejelovens § 62b kan ikke anvendes i forbindelse med genudlejningen af lejligheden og efter min opfattelse kan lejeforhøjelsen for køkkenet ikke blive højere end kr. 8.318,00. Så nej det er ikke efter bogen og du bør søge lejen nedsat.
Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Mariann Rydder
6/24/2019 11:53:15 AM

Hvordan er jeg stillet, i forhold til istandsættelsesgebyr når jeg fraflytter en lejlighed jeg har beboet siden 1 dec. 1978 og udlejer renovere lejligheden, således lejen stiger til markedsleje efterfølgende?

Besvar indlæg
Camilla Kisling
6/24/2019 4:44:07 PM

Kære Mariann
Som udgangspunkt hæfter du for istandsættelsen i henhold til din lejekontrakt, også når lejemålet skal moderniseres og genudlejes til det lejedes værdi. Dog kan du ikke tilpligtes at sætte lejemålet i bedre stand end det var ved din indflytning. Du har mulighed for at bede det lokale huslejenævn om at afgøre hvilke istandsættelsesarbejder du skal betale for ved fraflytning.
Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Else
7/15/2019 11:37:32 AM

Vi har en lejlighed i Århus hvor der er sat altan op håndværker udgiften til at få den sat op er 94.000.- hvor meget man man regulere huslejen med er det en procentdel?har det noget at gøre med altanens str.? eller er det opsætningsudgiften der bestemmer det?

Camilla Kisling
8/5/2019 3:41:46 PM

Kære Else
Det er håndværkerudgiften, der afgør lejeforhøjelsen. Til håndværkerudgiften kan lægges teknikerhonorar, administrationsudgifter, låneomkostninger og omkostninger til byggelånsrenter. Har der ikke været altan før vil forhøjelsen beregnes af den samlede udgift uden fradrag for sparet vedligeholdelse. Forhøjelsen beregnes som ydelsen på et 20 årigt realkreditlån - pt. ca. 6,5%. p.a. Jeg har forudsat, at jeres lejlighed er privatejet og ikke en almennyttig bolig.
Med venlig hilsen
Camilla Kisling

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Camilla
8/10/2019 10:48:23 PM

Hej Camilla.

Vi har lige fået husleje stigning pga hjemfaldspligt (vi bor i boligselskab). Stigningen er på 292,- når vi rammer det 3. år, her de første år stiger vi stille derop til.

Ydermere ønsker boligforeningen at renovere vores huse så vi får lagt radiatorerne om til gulvvarme, nye gulve og lofter, nye paneler og indbygget skabe. Det gamle Køkken og toilet bliver sat ind igen.

De varsler en huslejestigning på minimum 1000,- pr måned oven i den vi fik for hjemfaldspligten, hvis der er flertal for renoveringen hos os beboer.

Vi er mange der er imod men vi frygter jo alligevel der bliver stemt ja til denne renovering og stigning, da vi så er tvunget til at finde noget andet at bo i.

Derfor vil jeg høre om vi på nogen måde kan komme uden om denne renovering? Eller om boligselskabet evt er forpligtet til at stille en lign ejendom til rådighed hvis vi er tvunget til at fraflytte grundet den høje stigning?

Vh Camilla

Besvar indlæg
Camilla Kisling
8/19/2019 2:46:32 PM

Hej Camilla
På baggrund af dine oplysninger kan jeg ikke afgøre om du har krav på genhusning. Du kan læse om genhusningsreglerne for almene boliger på www.llo.dk eller på www.almennet.dk - de har begge udarbejdet foldere, der fint beskriver genhusningsreglerne.

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
jannie
8/14/2019 2:19:19 PM

Hej Camilla
Jeg skal udleje min lejlighed i Kbh i forbindelse med job andet sted i landet.
Lejligheden er en gammel københavnerlejlighed, der dog er løbende renoveret.
Ejendommen blev renoveret med ny facade, vinduer isolering omkring 2010.
Derudover er der lavet bad m brus og gulvvarme, køkken, parketgulve (hvor finder jeg nøjagtig hvornår - det er ikke mig der har renoveret).

mit spørgsmål går så på om jeg kan høre under nedenstående?

"For boliger, der er blevet moderniseret, kan huslejen fastsættes efter “Det lejedes værdi”. Det sker, hvis lejemålet er gennemgribende forbedret (Boligreguleringsloven § 5, stk. 2). Forbedringerne skal dog overstige 2.255 kr. pr. m2 eller et samlet beløb på 257.894 kr. (2019-niveau). Før at fri markedsleje gælder for ejendomme opført før d. 31. december 1991, skal det skrives ind i lejekontraktens §11.
Uddrag fra en lejekontrakts § 11. Særlige vilkår: “Lejemålet er omfattet af reglerne i boligreguleringsloven § 5, stk. 2., idet lejemålet er gennemgribende renoveret i 1996.”

og er det 2255 pr m2 altså 120.000 for en lejlighed på omkring 50 m2 eller skal det være mindst 257.894 ?
Og hvordan undersøger man "ligestillede lejemåls priser" ? (hvor kan de findes)

Venlig hilsen Jannie

Camilla Kisling
8/19/2019 3:08:16 PM

Kære Jannie
Det er kun egentlige forbedringer du kan medtage i beløbet - ikke vedligeholdelse - og beløbsgrænsen for en lejlighed på 50 m2 er i 2019 kr. 112.750,00. Som udgangspunkt vil din ejerlejlighed under alle omstændigheder blive lejet ud til "det lejedes værdi" da der er tale om et småhus.

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Jens
8/18/2019 1:01:24 PM

Kære Camilla

En lejlighed, der er dækket under paragraf 5.2 efter gennemgribende renovering i 1998. Vil den være omfattet af paragraf 5.2 til evig tid, eller udløber den på et tidspunkt?

Mvh Jens

Camilla Kisling
8/19/2019 3:11:55 PM

Kære Jens

En paragraf 5.2 renovering udløber ikke. Udlejer er forpligtet til at vedligeholde moderniseringen og gør udlejer ikke det risikerer udlejer, at lejen bliver nedsat.

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Grethe
8/28/2019 1:15:02 PM

Min mor flytter på plejehjem med meget kort frist. Hendes nuværende lejmål er opsagt og hun har helt klart 3 måneders opsigelsesfrist, men hvornår må udlejer gå i gang med renovering?
Han vil renovere både køkken og badeværelse.

Camilla Kisling
9/2/2019 10:50:14 AM

Kære Grethe
Udlejer kan igangsætte arbejdet når nøglerne til lejemålet er afleveret. I forbindelse med din mors fraflytning vil jeg anbefale jer at forhandle med udlejer om en tidligere frigørelse. Eftersom udlejer alligevel skal modernisere lejemålet gennemgribende, ser jeg heller ingen grund til at I skal betale for istandsættelse ved fraflytning.

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Gert
9/4/2019 9:09:09 PM

Mit spørgsmål er at vi har haft en lille vandskade så gulvet skulle skiftes og da det er blevet skiftet så vudere tømmeren at køkkenet ikke kan bruges igen og det resultere så at der kommer et nyt køkken også så jeg ville høre om de så må tage mere i husleje i den forbindelse

Camilla Kisling
9/18/2019 10:38:46 AM

Kære Gert
Nyt køkken vil normalt være en forbedring, der kan medføre en lejeforhøjelse, men jeg vil umiddelbart tro, at der er tale om en forsikringssag, og i det omfang køkkenet er betalt af forsikringen kan udlejer ikke hæve lejen overfor dig.

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Rikke
9/30/2019 3:23:14 PM

hvem vurderer om jeg kan bo i min lejlighed under en renovering, har jeg ret til kompensation eller krav på flyttehjælp?
Jeg har en 4v lejlighed, hvor af 2 soveværelser og køkkenet skal have støvvæg med hepafilter op 1,5-2 m inde i rummet imens der fjernes skimmelsvamp og renoveres. Der ud over kommer der VVS´er der skal fjerne radiatorer, malere og tømre og til slut VVS´er igen. Arbejdet er vurderet til at tage 14 dage.
Mine møbler skal stå i stuen imens. Boligselskabet under advokaterne X, have mig til selv at flytte alle møbler, hvilket ikke er muligt uden hjælp. Har jeg krav på flyttehjælp?Boligselskabet vil have jeg og min søn bor i stuen, hvor der ikke er plads eller i det sidste værelse på 2x3,5m, der er til rådighed. Samt flytte en microbølgeovn ind i stuen for at kunne lave mad. Er det rimeligt?
Hvis jeg selv finder noget andet imens, har jeg så ret til kompensation?

Camilla Kisling
10/9/2019 3:39:10 PM

Kære Rikke
I tilfælde af uenighed om, hvorvidt du skal genhuses indbringes for beboerklagenævnet senest 4 uger efter beslutning om renovering er truffet på et afdelingsmøde.
Hvis lejligheden i renoveringsperioden er ubeboelig skal du genhuses. Jo længere tid arbejdet varer og jo mere omfattende det er, desto større er sandsynligheden for at du skal genhuses. Om du konkret har krav på genhusning kan jeg ikke svare på.
Hvis ikke boligselskabet har pligt til at genhuse dig har du heller ikke krav på kompensation hvis du selv finder noget andet.

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Johanne
10/11/2019 6:42:24 AM

Hej

Hvis man som udlejer selv udfører renoveringsarbejdet, i det omfang man nu kan og må, ifm. en gennemgribende renovering af et lejemål dette for at forbedre det og få lov til at hæve lejen - hvordan opgøres pris for arbejdstid ift. at retfærdiggøre at lejligheden er renoveret for 183.000 kr (2000-niveau) eller mere.

Min tanke er, at hvis man kan lave alt selv, så kan man købe mange materialer for 183.000 omvendt, hvis man hyrer håndværkere så kommen ikke nær så langt for samme beløb. Altså det bør ikke blot handle om brugt beløb, men også hvad der er lavet.

Håber mit spørgsmål giver mening.

På forhånd tak

Mvh
Johanne

Besvar indlæg
Camilla Kisling
10/15/2019 12:40:07 PM

Kære Johanne
Dit spørgsmål er svært at svare kort på. Grundlaget for udlejning efter ML § 5, stk. 2 er, at det kan dokumenteres at de i bestemmelsen forudsatte forbedringsudgifter er afholdt og at forbedringerne har tilført lejemålet en væsentlig forbedring. Der er en del yderligere regler, der skal overholdes og jeg vil anbefale dig at kontakte en advokat mhp. at få gennemgået og beregnet om de planlagte arbejder opfylder reglerne. Er der tale om et småhus kan der altid lejes ud til det lejedes værdi.

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Carl
10/14/2019 5:44:45 PM

Hej Camilla,
Jeg ejer en lejlighed i København, på 3. år. Jeg udlejer 3 værelser i lejligheden, og bor der ikke selv. Huslejen har været det samme alle 3 år.
Nu er ejerudgifterne steget, grundet der er sket en del forbedringer i lejlighederne, bla. nye faldstammer til både køkken og toilet.
Kan jeg, ud fra det, hæve huslejen med op til 3% - eller hvordan takler jeg det?

Camilla Kisling
10/15/2019 12:33:32 PM

Kære Carl
Da der er tale om klubværelser afhænger lejefastsættelsen af hvilken slags ejendom værelserne ligger i. Ligger værelserne i en såkaldt storejendom (7 eller flere beboelseslejligheder) gælder reglerne om omkostningsbestemt leje. Ligger værelserne i et såkaldt småhus gælder reglerne om det lejedes værdi. Umiddelbart vil jeg tro det er småhusreglerne, der er gældende for værrelserne. Og i så fald kan der varsles forhøjelse til det lejedes værdi hvert andet år. Lejen skal dog være væsentlig lavere end det lejedes værdi for at kunne varsle, hvilket i praksis vil sige 10% lavere eller derover. Så regulering med 3% kan du ikke.

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Heidi Micheelsen
10/23/2019 1:30:47 PM

Min leje lejlighed er blevet total renoveret , hvilket har gjort mit lejemål mindre, beboelse området er forringet efter min mening .
Jeg har boet i min lejlighed i 32 år , i de 32 år er der intet sket i mit lejemål. Jeg har fået ringtig mange huslejestigninger gennem 32 år pga der skulle udskiftes tage, hulmurs isolering ,faldstammer , radiatorer , el , da vi havde stof ledninger nogle steder endnu i leje målet. osv osv , men intet er sket . Vores millioner forsvinder op i den blå luft , men hver gang trækker man en ny streg i sandet , med henvisning til at det nu er en ny bestyrelse der har overtaget tingene. Sidst var det 22 millioner ca 4 år siden . Jeg har intet fået lavet ved disse stigninger.
Nu har man efter sigende forbedret mit lejemål , dette er jeg ikke enig i , da min stue og lille værelse er blevet en hel del mindre samt .
Da man har byttet rundt på køkken og det lille værelse , så jeg i dag har alrum med køkken ,hvilket gør at stue arealet er forringet så meget at , jeg var nød til at købe nye møbler for at kunne bruge stuen som en stue. Mit lille Børne værelse har man opsat i hjørtet en 1×1m firkant til el og rør , hvilket gør værelset til en fængselscelle at være i .
Mit spørgsmål er om jeg kan klage over denne renovering af mit lejemål , da jeg ikke mener lejemålet er forbedret som udlejer mener .
Jeg var genhuset I mindre lejemål , med fuld husleje betaling for mit lejemål under renovering .
Huslejestiningen som var varslet ved tilbage flytning lød på ca 1500 kr , dette gjorde jeg indsigelse mod og fik med hold i at min husleje kun ville stige 590 kr , da jeg har boet her i 32 år.
Venlig hilsen
Heidi

Besvar indlæg
Camilla Kisling
10/29/2019 4:18:06 PM

Kære Heidi
Det ser umiddelbart ud som om du bor i en lejlighed, der er omfattet af almenlejeloven. I så fald tror jeg forbedringerne er vedtaget på et afdelingsmøde med oplysning om lejestigningen, hvorfor der nok ikke er så meget at gøre. Jeg vil dog foreslå dig at tale med afdelingsbestyrelsen i første omgang.

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Suhail
11/3/2019 5:37:20 PM

Hej Camilla
Jeg har en lejlighed som har været udlejet til samme lejer igennem snart 10 år.
I foråret blev det i ejerforeningen besluttet, at bygningens facade skulle renoveres. Udgiften blev fordelt ud fra fordelingstal. For min lejlighed betød det 51.000kr i udgift.
Har jeg som udlejer ret til at opkræve renoveringsudgiften i lejen? Fx. ved at afskrive udgiften over en 8 årig eller 10 årig periode?
På forhånd tak
Mvh Suhail

Camilla Kisling
11/4/2019 1:44:21 PM

Kære Suhail
Renovering af facade betragtes normalt som vedligeholdelse. Udlejers udgifter til vedligeholdelse af bygningen kan ikke opkræves hos lejeren. Det er kun forbedringer (øget brugsværdi), der kan opkræves hos lejeren som en forbedringsforhøjelse efter forudgående varsling i henhold til lejeloven.

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Katrine
11/7/2019 9:11:33 AM

Hej Camilla

Jeg bor til leje i en etværelseslejlighed i en bygning med cirka 40 ens lejligheder. Nu har vores udlejer besluttet at renovere lejlighederne, så vi skal bo i byggerod. Ud over betragtelige larm- og støvgener påvirkes vi tilbageværende beboere af markante gener som uvarslet lukning af vand, radiatorer uden varme på badeværelset, ødelagt ventilator på badeværelset (og dermed forringet indeklima) og kolde lejligheder, fordi så meget af bygningen står tom og kold, så kulden siver ind i vores lejligheder konkurrerer med vores radiatorer. Vi er ikke blevet tilbudt genhusning eller nogen form for kompensation, og renoveringen forventes at vare cirka et år. Kan udlejer "tvinge" os til at bo under disse forhold?

Besvar indlæg
Camilla Kisling
11/11/2019 3:05:06 PM

Hej Katrine
Det lyder meget voldsomt. Generelt skal en lejer tåle gener i forbindelse med udlejers udførelse af arbejder på ejendommen. Bliver generne så store, at lejlighederne nærmest er ubeboelige, mener jeg ikke man skal tåle generne. På det foreliggende grundlag er det ikke muligt for mig at bedømme omfanget af generne. Jeg vil foreslå dig at kontakte en advokat herom.

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Inge-Lise
11/14/2019 10:46:07 AM

For 10 år siden lejede jeg et lille tvillingehus med tilhørende have. Det var udelukkende for at få en have jeg lejede denne bolig, ellers kunne jeg ligeså godt bare have lejet en lejlighed.
Bag ved huset er der en lille terrasse som jeg kan gå direkte ud i fra haven.
Der er intet renoveret hverken ude eller inde i de 10 år jeg har boet i boligen. For ca. 4 år siden blev jeg spurgt om jeg kunne tænke mig et åbent køkken lige som naboen inde på den anden side af væggen, og som jeg også selv har det, for hos dig er der jo intet blevet lavet mens du har boet her. Herefter hørte jeg ikke mere til et nyt køkken.
Pludselig i 2018 får jeg at vide min have bliver inddraget for nu skal der bygges garage i forlængelse af min bolig. Dette byggeri begyndte langsomt i juli 21018, først fjernede man have stakittet, herefter fjernede man en del af muldjorden i græsplænen og kørte den hjem til sig selv. Der blev et stort hul midt i haven som jeg en mørk aften faldt ned i med en forstuvet for til følge. Min have var denne sommer helt ubrugelig.
I efteråret 2018 blev der sagt til mig at hvis jeg ville redde nogle af mine planter i haven skulle jeg grave dem op og plante dem længst væk i haven, da der ville komme en gravko og grave haven op så der kunne blive støbt sokkel til det nye byggeri. Der skal lige tilføjes når det hele engang gik i gang skulle der også lægges nyt tag på hele huset.
Først i april 2019 blev der gravet ud til en sokkel, vi skriver 14. nov. Og byggeriet er stadig ikke færdigt. Jeg har lige talt med min udlejers samlever som fortalte at der ikke bliver gjort mere her før i foråret 2019.
På min lille terrasse blev fliserne taget op for ca. en måned siden, da der skulle lægges nye fliser i forbindelse med at der skulle lægges fliser hele vejen rundt om den nye bygning. Heller ikke dette arbejde bliver lavet færdig før til foråret, så nu kan jeg heller ikke gå ud på min lille terrasse som jeg ellers har brugt hver eneste dag.
Udover denne bolig ejer udlejer også en stor ejendom som er udlejet til kirkens korshær. I denne ejendom er der indenfor de 10 år ofret mange penge i denne ejendom. Lejligheden her på den anden side af væggen er renoveret total på grund af uheldige udlejere.
Hver gang jeg spør til byggeriet her får jeg blot dette svar, håndværkerne har ikke tid de har så meget andet og se til. Men de har haft tid til og sætte nye vinduer i genbrugsforretningen, lave helt nyt badeværelse og sætte nye radiatorer op i hele forretningen.
Nu er murer og tømrer så i gang hjemme hos min udlejer som også er min nabo. Jeg er både vred og grædefærdig over at udlejer bare gør som det passer hende. Jeg har trolig betalt min husleje hver eneste måned i alle de år.
Der var intet i haven ved lejemålets begyndelse, hverken blomster eller andet. Jeg har ofret i tusindvis af kroner på haven i form af planter, granit sten m.m. Alt er væk, selv de planter jeg flyttede sidste efterår, er fuldstændig ødelagt, da man i sommer ikke tog noget som helst hensyn til mine planter, da man endelig begyndte på byggeriet i foråret.
Jeg mener og have læst et sted i lejeloven at jeg kan kræve erstatning når et byggeri ikke færdiggøres når det er påbegyndt.
Jeg har billeder der beviser alt hvad jeg har ofret i haven.
Kan jeg kræve erstatning af udlejer??? På forhånd tak for hjælpen

Med de bedste hilsner fra
Inge-Lise Elkjær

Besvar indlæg
Camilla Kisling
11/25/2019 12:06:13 PM

Kære Inge-Lise
Hvis et lejemål lider af mangler, der forringer brugsværdien, kan man som lejer kræve lejenedsættelse. Du har sendt en meget lang mail om din sag og jeg kan ikke i dette korte svar vurdere dit eventuelle krav. Jeg vil derfor anbefale dig at kontakte en advokat i dit lokalområde, som kan vurdere din sag.

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Lai Thi Minh
11/20/2019 12:40:16 PM


Min ven har i 8-9 år boet til leje i en ét-værelseslejlighed i København K tinglyst 32 kvm - BBR 42 og betalt 2.275 i leje pr. måned. Ejendommen er fra 1957
Kan I svare på, hvorvidt det er mulig for en ny udlejer efter varsling at gennemføre en huslejestigning.
Hvis dette er muligt vil jeg gerne vide ifølge hvilken paragraf og forudsætter en huslejestigning forbedringer – I bekræftende fald hvilke beløb og hvilke forbedringer.


Besvar indlæg
Camilla Kisling
11/25/2019 12:12:33 PM

Kære Lai.
Lejemålet er 42 m2 (BBR) og den årlige leje kr. 27.300. Din ven betaler derfor kr. 650 pr. m2 i årlig leje. Din mail tyder på, at lejen ikke har været reguleret i lejeperioden og på den baggrund kan jeg ikke udelukke, at udlejer kan varsle lejeforhøjelse - enten efter reglerne om omkostningsbestemt leje eller efter det lejedes værdi afhøngig af om din ven bor i en storejendom (7 lejligheder eller flere) eller en småejendom (6 eller færre lejligheder).

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Nielsen
12/11/2019 9:57:02 AM

Hej.
D. 15/4 skulle jeg indflytte mit nye lejemål. Desværre opdagede jeg sorte skjolder flere steder, som jeg gjorde opmærksom på,både i indflytningsrapporten og via mail. Da jeg både har astma og allergi, turde jeg ikke flytte ind. Jeg afventede istedet min udlejers løsningsforslag.
Den 6/6 kom så en skimmelrapport, som viste massive skimmelforekomster, på alle ydervægge(lejligheden er en gavllejlighed)I rapporten stod også at ophold i længere tid frarådes! En udførlig skimmelsaneringsplan fulgte med rapporten, så jeg gik ud fra at min udlejer, så hurtigt som muligt, ville igangsætte en sanering. Dette skete dog ikke. Istedet valgte udlejer at indhente endnu en skimmelrapport, da udlejer mente den var for omfattende! Den nye rapport blev bestilt slut Juni.
Slut August kom så rapport nr. 2. Jeg regnede så atter med at en sanering,ville blive igangsat.
Desværre ikke.
D. 7/10 påbegyndes saneringen endelig. Jeg får at vide at tilbageflytning vil være aktuel, slut Oktober.
Idag D 11/12 står jeg forsat uden bolig.( 8 måneder)
Det firma som er bestilt til opgaven, har lavet så mange fejl og så meget sjusk, at store dele af saneringen har måtte laves om. Der skal opsættes indeklimaplader på de fleste af væggene, men ved et besøg i lejligheden, i sidste uge, opdagede jeg at disse er opsat forkert. Men tilsyneladende er håndværkerne ligeglade... Jeg er ved at give op. Har jeg overhovedet nogle rettigheder i såndan en sag?
Mvh Nielsen

Besvar indlæg
Camilla Kisling
12/18/2019 2:22:29 PM

Kære Nielsen
Det lyder ikke godt. Du har muligvis krav på forholdsmæssigt afslag i lejen i den periode du har været generet af skimmelsvamp. Sager om mangler i det lejede skal føres ved Boligretten og jeg vil foreslå dig at kontakte en advokat til at bistå dig.

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Lars J
1/3/2020 1:52:08 AM

Jeg lejer en lejlighed med hjemfaldspligt. Hvordan er jeg stillet, såfremt lejligheden bliver tilbagekøbt af kommunen her om nogle år?

Camilla Kisling
1/7/2020 9:55:38 AM

Kære Lars
Det vil ikke umiddelbart ændre noget for dig andet end at kommunen så vil være din udlejer. Du vil stadig kunne bo i lejligheden på de vilkår der gælder i din lejekontrakt.

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Lone
1/8/2020 6:28:08 PM

Kan udlejer godt få lov til at renoverer en totalrenoveret lejlighed? Han har varslet at ville lave større badeværelse og lave gulvvarme selv om der er radiatorer, så det betyder at der skal laves et nyt gulv selv om det gamle ikke fejler noget og står som nyt, køkkenet skal også tages ned og sættes op igen. Og jeg skal selv finde et sted at bo i de 4 mdr det varer og selv betale, hvad jeg ikke har råd til. Jeg føler det er chikane fra udlejer side da han gerne vil have mig ud da han vil lave en større lejlighed som han har fået tilladelse til af kommunen da der et loft inde ved siden af. Hver gang jeg ser ham spørger han hvornår jeg skal flytte og kommer med allemulige skræk advarsler om hvad det næste bliver. Er meget frustreret og hved snart ikke hvad jeg skal gøre.Camilla Kisling
1/16/2020 2:57:19 PM

Kære Lone
Som du beskriver det lader det til, at du ikke er varslet behørigt om forbedringsarbejderne. Der er mulighed for at få huslejenævnet til at afgøre om der er tale om hensigtsmæssige arbejder. Jeg vil anbefale dig at søge juridisk rådgivning om sagen da jeg ikke ud fra di mail kan se om og hvordan du er varslet om forbedringsarbejderne.

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Sten
1/19/2020 11:15:37 PM

Hej. Jeg bor i et hus i Roskilde og købte for 2 år siden en 2 v lejlighed som min kæreste lejer til favør pris. Hun bor der med sin datter på 19 år. Der er udfærdiget standard lejekontrakt men desværre Uden udløb, Indskud etc. var blot 8.000 kr og det er aldrig betalt. Har dog heller ikke rykket for det. De har nu boet der i 1,5 år. Ideen var at vi kunne være begge steder - så det ikke blev for tæt. Desværre har min kæreste fundet en anden og vil ikke tale med mig. Jeg har ikke andre lejemål. Efter bruddet har jeg haft hjerteproblemer og har konkluderet at både hus og sommerhus er for meget for mig på den lange bane. Derfor vil jeg opsige lejemålet med 1 års varsel og selv flytte til lejligheden. Mit hus vil jeg sælge eller udleje. Jeg tror sagen vil ende ved domstolene. Skal mit hus sælges eller udlejes for at jeg kan vinde en retsag og flytte til lejligheden om et år - og er der andet jeg kan gøre for at vinde sagen. Det vil jo være mest naturligt at jeg sætter mit hus til salg eller udlejning når jeg ved at jeg kan flytte til min lejlighed. Jeg er klar over betingelserne for opsigelse - varsling osv. på forhånd tak.

Camilla Kisling
1/22/2020 10:53:06 AM

Kære Sten
Du bør straks kontakte en advokat, der kan rådgive dig om dine muligheder for at opsige lejeren.

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Katrine
1/20/2020 9:50:16 AM

Hej

Min udlejer renoverer hele bygningen, og arbejdet er til stor gene for os beboere. Arbejdet blev ikke varslet på forhånd, vi blev først informeret efter flere måneder med byggelarm og -rod.
Det er muligt for os beboere løbende at flytte ind i de nyrenoverede lejligheder, hvorefter de gamle også bliver renoveret. Når vi eksisterende beboere flytter i en renoveret lejlighed, betaler vi cirka 10-15 % mere i husleje. Badeværelset bliver større og naturligvis moderne, men både køkken og skabsplads bliver mindre. Lejlighederne er omkring 30 m2, så køkken og skabsplads er i forvejen sparsom. Er der tale om en gennemgribende renovering, som væsentligt øger det lejedes værdi, når 2/3 faciliteter på nogle måder forringes?

På forhånd tak :)

Besvar indlæg
Camilla Kisling
1/22/2020 11:00:57 AM

Kære Katrine
Reglerne om gennemgribende moderniseringer anvendes kun i forbindelse med genudlejning. Forbedringer, der gennemføres hos nuværende lejere skal varsles med 3 måneder efter lejelovens/boligreguleringslovens almindelige bestemmelser. Det er ikke muligt ud fra din mail at konstatere om udlejer har overholdt de formelle krav, der gælder ved varslinger af forbedringsforhøjelser og gennemførelse af arbejder i dit lejemål. Det vil jeg anbefale dig at søge rådgivning om.

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
Morten H
2/16/2020 9:04:07 PM

Jeg overvejer at gennemrenovere min lejlighed selv, og derfor vil udgifterne for renoveringen ikke være særligt høje. Betyder dette, at jeg ikke vil kunne kræve huslejeniveau efter Boligreguleringsloven §5 stk. 2?

Hvis dette ikke bestemmes af udgiftsniveauet i forbindelse med renoveringen, hvornår er der så tale om gennemgribende renoveringer?

Dbh Morten

Besvar indlæg
Lisbet
2/18/2020 7:45:53 PM

Vi er ejere af en lejlighed, som vi har udlejet. Ejerforeningsudgifterne er steget, mens vi har haft lejligheden udlejet. Må vi hæve huslejen svarende til de øgede udgifter til ejerforeningen?

mads
2/22/2020 7:54:23 PM

Jeg bor til leje i et almennyttig boligseskab, hvor der snarligt vil ske en huslejestigning, da der bliver etableret altaner til lejlighederne. Sagen er den, at jeg skal betale små 1000kr mere i husleje, over de næste 30 år, men da min bolig ikke har mulighed for at få etableret altan, så får jeg intet for de penge. Er det lovligt? Fair vil jeg ikke mene det er i hvert fald.

tak.

venlig hilsen
Mads

Camilla Kisling
3/20/2020 1:58:54 PM

Kære Mads
Da jeg ikke kender beslutningsgrundlaget kan jeg desværre ikke svare dig konkret. Men det lyder bestemt ikke rimeligt og jeg vil foreslå dig i første omgang at kontakte boligselskabet.

Med venlig hilsen
Camilla Kisling
Camilla Kisling Advokat | ADVODAN Helsingør Se faglig profil
Besvar indlæg
mads
3/26/2020 10:05:20 PM

Grundlaget er at visse lejere ønsker altan. Det vil nu dog blive sat til afstemning, men idet vi kun er ca 5% der ingen altan kan få, vil dette måske ikke være helt fair valgfordeling. Såfremt der bliver stemt ja, vil regningen dog blive lige delt mellem alle lejere, og det vil så betyde en huslejestigning på ca 1000kr pr md, også for mig, der ikke vil kunne få etableret noget. Jeg synes det er unfair at man ikke fordeler regningen og valget på de boliger der HAR mulighed for altan, og holder de af os der intet kan få udenfor. Men er der lovmæssig grundlag for det?

Stil et spørgsmål
DU ER I GANG MED AT STILLE
ET SPØRGSMÅL PÅ ADVODAN.DK

Inden du går videre, vil vi gerne gøre dig opmærksom på, at dit spørgsmål bliver synligt her på siden.

Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Ønsker du ikke, at dit spørgsmål skal være synligt, har du mulighed for at kontakte et af vores lokale kontorer via kontaktformularen i højre hjørne.

Når du stiller dit spørgsmål her på siden, skal du oplyse din e-mailadresse. Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone.

OK - LUK DENNE BOKS

Når du udfylder formularen og klikker på ”send”, giver du dit samtykke til, at dit navn og dit spørgsmål offentliggøres på hjemmesiden.
Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i besvarelse af spørgsmål. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Vi opbevarer din e-mailadresse i tre måneder, hvorefter den slettes helt. Dit spørgsmål og advokatens svar forbliver synlige på ADVODANs hjemmeside, så længe vi vurderer, at det er relevant og giver værdi for andre læsere.

Rette og slette oplysninger

Hvis du ønsker at få fjernet dit spørgsmål fra hjemmesiden, skal du rette henvendelse til ADVODANs sekretariat.
Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone. Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.
Lejeret Lejeret

Lejeloven er kompliceret - uanset om du er lejer eller udlejer.

Læs mere her

Har du et spørgsmål til artiklen, kan du stille det her og få svar fra en advokat.

Stil et spørgsmål
GØR SOM 12.722 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.722 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.