Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Ny planlov letter muligheden for at bo i sommerhus året rundt

  • Af Pia Eskildsen
  • 14. jun 2016
  • 397 Spørgsmål & svar

Tidligere har reglerne i planloven krævet, at pensionister skulle eje deres sommerhus i mindst otte år, hvis de ville omdanne det til en helårsbolig. Det krav er nu sænket til ét år – uanset om huset ligger i en sommerhuszone eller en landzone. Det fortæller boligadvokat Mette Egholm fra ADVODAN.

Hun vurderer, at de nye regler vil få flere pensionister til overveje at købe sommerhus for at omdanne det til en helårsbolig efter et år.

”Indtil nu har det krævet en god økonomi og en god portion planlægning, hvis man har ønsket at tilbringe sin pensionisttilværelse i et sommerhus. Men med de nye regler bliver det langt mere realistisk for flere pensionister at købe et sommerhus og sælge deres nuværende bolig inden for et år – for herefter at omdanne sommerhuset til en helårsbolig, ” siger Mette Egholm Nielsen.

Hvis man kan sælge sin helårsbolig i byen til en god pris og samtidig købe et sommerhus i et billigt område, så vil det selvfølgelig være en god økonomisk disposition for mange pensionister," påpeger hun.

Kommunen kan ændre boligens status

Hvis man ønsker at ændre sit sommerhus' status til helårsbeboelse, skal man søge hos kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor sommerhuset ligger. Herefter er det op til kommunen at vurdere, om sommerhuset er i tilstrækkelig god stand til at fungere som helårsbeboelse. 

Fakta om planloven:

  • Aftalen om revision af planloven er indgået mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. 
  • Det forventes, at planloven træder i kraft den 1. juli 2017
  • Planloven deler Danmark ind i tre slags zoner: Byzone, landzone og sommerhuszone.
  • Planloven administreres af Naturstyrelsen, som hører under Miljø- og fødevareministeriet, men det er kommunen, som giver tilladelse til, at en bolig får ændret status fra helårsbolig til sommerhus eller omvendt.
Vil du vide mere?
Spørgsmål
Rikke
26-06-2016 15:30:44

Hej
Vi overvejer om vi skal beholde eller sælge vores hus som vi pt har lejet ud. Hvordan er reglerne for beskatning og andre 'ting og sager' vi skal være opmærksomme på ved et evt salg/fortsat beholde huset?
Vi bor pt i USA og regner med at vende hjem til DK men ved ikke endnu hvornår. På forhånd tak 😊 Venligst Rikke

Mette Egholm Nielsen
27-06-2016 11:02:18

Hej Rikke

Hvis jeres hus i Danmark har tjent til jeres beboelse på et tidspunkt og hvis det ikke overstiger 1.400 m2, så skal I ikke betale skat af en eventuel fortjeneste ved salget, uanset hvornår I sælger det. Hvis I flytter tilbage til Danmark og tilbage i jeres hus, skal I udover ejendomsskat - som I også betaler nu - betale ejendomsværdiskat, som man kan blive fritaget fra at betale ved udlejning. Beløbet I skal betale i ejendomsværdiskat fremgår af ejendomsvurderingen. Jeg håber det gav svar på dit spørgsmål.

Med venlig hilsen

Mette Egholm Nielsen

Besvar indlæg
Ilse Bonde
9/19/2018 12:39:27 AM

Jeg er dansk statsborger, 60 år, bor i UK, hvor jeg nu modtager engelsk pension. Jeg har ejet et dansk sommerhus (i sommerhus zone) i mange år, og vil nu flytte til Danmark og bo i dette sommerhus hele året. Formelle indretningskrav til huset er overholdt. Mit spørgsmål går på, hvorvidt det er ligegyldigt om jeg modtager dansk eller engelsk pension for at få lov til at bo i sommerhuset.
Mvh Ilse

Besvar indlæg
Thomas Colstrup
9/19/2018 1:13:57 PM

Tak for din mail.
Det afgørende et om du er gået på pension eller ej. Hvorvidt du modtager din pension fra Danmark eller UK har ingen betydning.

Med venlig hilsen
Thomas Colstrup
Thomas Colstrup Advokat | ADVODAN Næstved Se faglig profil
Besvar indlæg
Claus Hansen
28-06-2016 08:44:08

Hej Mette

Ifølge den nye planlov om helårsbeboelse i sommerhus når man har ejet det i et år, er det også gældende for efterlønner. Jeg kan se udfra den gamle planlov at de gamle regler på 7-8 år hvar gældende for pensionister, førtidspensionister, samt efterlønner, og skal man ansøge om det med de nye regler der nu er kommet. På forhånd tak

Mange hilsner
Claus Hansen

Besvar indlæg
Mette Egholm Nielsen
28-06-2016 17:30:51

Hej Claus,

Ændringen af planloven vil først blive fremsat som lovforslag på den anden side af sommerferien med forventet ikraftræden den 1. januar 2017. Det er korrekt, at en person, der er efterlønsmodtager efter lov om arbejdsløshedsforsikring i dag kan få lov til at bo i sit sommerhus hele året efter 8 års ejerskab. Umiddelbart kan jeg ikke se, at efterlønsmodtagere skulle afskæres fra at blive omfattet af de nye regler, men vi bliver nødt til at afvente det endelige lovforslag. Indtil den nye lov træder i kraft - hvilket forventeligt er den 1. januar 2017 - er det de hidtidige regler der gælder, og du vil derfor ikke på nuværende tidspunkt kunne få lov til at benytte dit sommerhus hele året efter kun 1 års ejerskab. Jeg håber det gav svar på dit spørgsmål.

Med venlig hilsen

Mette Egholm Nielsen

Besvar indlæg
Claus Hansen
07-07-2016 22:58:22

Kære Mette

Tak for dit hurtige svar, det vil jeg rette mig efter, og afvente til januar og håbe på at det nye lovforslag i år 2017 træder i kraft, så jeg kan få helårs status i mit sommerhus🤓
Mange hilsner

Claus Hansen

Besvar indlæg
Claus Hansen
07-01-2017 10:59:17

Hej Mette

Er den nye planlov trådt i kraft pr. 1. januar 217 vedr. Helårsbeboelse i sommerhus hvis man har ejet sit sommerhus over 1 år.

Jeg er som sagt før på efterløn, og har været efterlønsmodtagere i snart 3 år. Skal man spørge kommunen, eller kan man bare flytte sin adresse til sommerhuset hvis det er trådt i kraft.

Mvh.
Claus Hansen

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
09-01-2017 10:12:31

Hej Claus,

Lovforslaget har været i høring, og vi afventer nu, at det endelige lovforslag fremsættes. Det vides desværre endnu ikke, hvornår dette kommer til at ske. Dette betyder således, at de nye regler ikke er trådt i kraft endnu.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Bo Rasmussen
21-05-2017 22:05:28

Er det vedtaget i folketinget at jeg efter 1 år kan benytte mit sommerhus til helårsbeboelse jeg er folkepensionister min kone får flexydelse vi har haft huset siden oktober 2014. Skal jeg ændre noget på huset eller kan jeg bare bruge det som det er der er kloakeret og vand hele året vi har toilet og bad inde i huset. Venlig hilsen bo Rasmussen

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
22-05-2017 15:45:23

Hej Bo Rasmussen,

Vi forventer, at planloven vedtages så denne træder i kraft den 1. juli 2017, men forslaget er endnu ikke endeligt vedtaget.

Sommerhuset skal være beboeligt med hensyn til isolering, vand og el i sommerhuset. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt ejendommen opfylder de specifikke krav til beboelse hele året, vil jeg anbefale dig at tage kontakt til kommunen, hvor sommerhuset ligger.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Lenze middelberg
14-07-2016 00:09:31

Aldeles spændende aftale. Men har lovgiveren glemt at der også er sommerhuse i byzone? Jeg overvejer at købe et sådan en, men er i tvivl om den nye planlov så også giver mig ret til at bo i sommerhuset efeter et år ?

Besvar indlæg
Mette Egholm Nielsen
14-07-2016 09:14:46

Hej Lenze

I aftalen fra juni 2016, fremgår følgende: "Endvidere får pensionister ret til, efter 1 års forudgående ejerskab, at bo i deres sommerhus hele året, uanset om sommerhuset ligger i et sommerhusområde eller i landzone".

Ud fra dette, vil jeg umiddelbart mene, at 1 års-reglen også vil omfatte sommerhuse i byzoner, men jeg vil afvente det endelige lovforslag for at være sikker.


Med venlig hilsen

Mette Egholm Nielsen

Besvar indlæg
Cecilie Mark
16-09-2017 12:47:02

Hej Mette,
Ved du hvad status er med denne problematik? (Kommende pensionister i et sommerhus i en byzone, som de senere vil anvende som helårsbolig) Kan kommunen fx tildele dispensation?
På forhånd tak

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
26-09-2017 11:06:06

Hej Cecilie Mark,

Reglen om retten til at bo i sommerhuse hele året er som udgangspunkt alene gældende for sommerhuse beliggende i områder udlagt som sommerhusområder og ikke i byzone.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Trine Grosentt
25-09-2017 10:59:55

Og det var det så ikke. Retten til, for pensionister, at bebo et sommerhus helårligt, hører under Planlovens § 41, og en tilsvarende lempelig regel eksisterer ikke i byzone. De, der HAR taget deres sommerhus i brug helårs, inden overgang til byzone, har ret til at bibeholde denne status.

Besvar indlæg
Kim
16-01-2018 19:46:53

Hej Mette.
Har man nogen mulighed for at bo hele året i sit sommerhus, hvis man ikke er gået på efterløn endnu.
Hvad er der af muligheder for det. ?????

Charlotte Stoltenberg
17-01-2018 10:07:01

Hej Kim,

Så skal man søge dispensation hos den kommune hvor sommerhuset ligger. Dispensation gives dog normalt kun i ganske særlige tilfælde.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Toril Thorstensen
16-07-2016 20:01:36

Vi er et pensjonist ekteparet som ønsker å kjøpe et sommerhus i 2017, men vil søke om omdanning til helårsbolig i 2018. Kan kommunen gi såkalt bindende forhåndstilsagn før kjøp av sommerhuset, det vil si at kommunen uttaler at de vil være positivt innstilt til en fremtidig søknad om omdanning. Vi tenker å kjøpe sommerhus som egner seg til helårsbeboelse samtidig som det ligger tett på landsby.

Besvar indlæg
Mette Egholm Nielsen
15-08-2016 17:38:33

Hej Toril

Som jeg forstår dit spørgsmål, så omhandler dette ikke kun anvendelsen af sommerhuset til helårsbeboelse jf. planlovens regler, men selve den situation, at I gerne vil omdanne et sommerhus til helårsbolig. Det er nemlig to forskellige situationer.

Hvis I ønsker at omdanne et sommerhus til helårsbolig, skal I i forbindelse med handlen, være opmærksom på, at der ikke er noget til hinder for dette i f.eks. lokalplan eller servitutter. En omdannelse af et sommerhus til helårsbolig vil kræve en konkret byggeansøgning, så det er ikke sikkert, at kommunen kan give jer et svar før I sender en byggeansøgning. I skal være opmærksomme på, at ændring af et sommerhus til helårsbeboelse sandsynligvis vil medføre, at kommunen stiller krav om, at huset skal opfylde bygningsreglementets krav til isolering i helårsbolig.

Hvis I vil benytte jer af reglerne i den nye planlov, der handler om at man kan benytte sit sommerhus hele året og ikke om ændring af huset fra sommerhus til helårsbolig, så skal I være opmærksom på, at de nye regler først træder i kraft 1. januar 2017 (hvis alt går som forventet). I vil derfor ikke kunne spørge kommunen om I kan benytte sommerhuset hele året før efter 1. januar 2017.

Med venlig hilsen

Mette Egholm Nielsen

Besvar indlæg
Toril Thorstensen
15-08-2016 20:14:37

Takk for svar. Betyr det at man kan melde flytting i folkeregisteret til sommerhusadressen etter ett års eiertid?
Toril

Besvar indlæg
Mette Egholm Nielsen
26-08-2016 13:41:39

Hej Toril

Ja, hvis I er omfattet af den persongruppe i planloven og har ejet sommerhuset i minimum 1 år, kan I efter tilladelse fra kommunen flytte jeres folkeregister-adresse til sommerhuset og benytte det hele året.


Med venlig hilsen

Mette Egholm Nielsen

Besvar indlæg
Nils
31-07-2016 12:34:41

Vedr.: Sommerhus-regler.
Hej, Som vi er orienteret kan en pensionist have fast bopæl i sit sommerhus, når vedkommende har ejet huset i x antal år. Vi er ligeledes orienterede om, at det er nok at den ene ægtefælle er pensionist.
Vi bor i Sverige, jeg er dansk statsborger (arbejder og betaler skat i Danmark) min mand er svensk statsborger og oppebærer svensk pension.
Vi er interesseret i at købe et sommerhus i Danmark og have som vores helårsbolig, i henhold til gældende regler. Er dette muligt for os, med hensyn til at min mand er svensk pensionist?
På forhånd tak for svar.
Med venlig hilsen
Nils

Mette Egholm Nielsen
15-08-2016 18:14:00

Hej Hanne

Hvis din mand ikke tidligere har boet i Danmark i 5 år, skal I i første omgang søge om justitsministeriets tilladelse til, at din mand kan købe sommerhus i Danmark. Det kræver en vis tilknytning til Danmark, men der masser af nordiske statsborgere, der får tilladelse til at købe sommerhus i Danmark.

Hvis I køber sommerhus i Danmark, kan sommerhuset anvendes hele året, når I har ejet det i minimum 1 år (efter de nye regler pr. 1. januar 2017), hvis en af jer er pensionist. I den forbindelse har du ret i, at hustanden også kan benytte sommerhuset hele året, selvom I ikke begge er pensionister.

Med venlig hilsen

Mette Egholm Nielsen

Besvar indlæg
Hanne
15-08-2016 18:31:41

Hej Mette,
Tak for dit svar. Har dog brug for en præcisering. Kan vi benytte sommerhuset som helårsbolig efter 1 år, selvom min mand ikke er dansk pensionist, men i stedet svensk pensionist? Har det ingen betydning at man ikke er dansk pensionist?
På forhånd tak.
Mvh, Hanne og Nils

Mette Egholm Nielsen
26-08-2016 14:20:32

Hej Hanne

Hvis din mand også opfylder de betingelser og aldersmæssige krav til at være en pensionist i Danmark, har jeg svært ved at forestille mig, at man - med EU-rettens frie bevægelighed - kan forskelsbehandle ham ved et køb af et sommerhus i Danmark, hvis han ellers opfylder betingelserne for at erhverve fast ejendom i Danmark.

Hvis du ønsker at jeg skal foretage en mere konkret vurdering, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. 46 14 59 14 eller på meni@advodan.dk.


Med venlig hilsen

Mette Egholm Nielsen

Besvar indlæg
Nils og Hanne
31-07-2016 12:47:46

Lille korrektion til seneste indlæg:
Med venlig hilsen
Nils og Hanne

Besvar indlæg
Kim Engstrøm
04-08-2016 18:20:34

Hej Mette.

Min hustru og jeg har ejet vores sommerhus i over 10 år så vi har ingen problemer med 8 års reglen.

Mit spørgsmål drejer sig om hvorledes definerer man ,oppebære efterløn?

Hvis vi sætter vores efterløn igang ,når vi har modtaget vores efterlønsbevis som 63 årig og forsat arbejder fuld tid ,kan vi da lovligt flytte i vores sommerhus permanent.

Vh
Engstrøm

Besvar indlæg
Mette Egholm Nielsen
15-08-2016 17:52:54

Hej Kim

I kan benytte jeres sommerhus hele året, hvis I er omfattet af en af følgende persongrupper:

1)har ret til at oppebære folkepension i henhold til lov om social pension,

2)er førtidspensionist i henhold til lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.,

3)er efterlønsmodtager i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring,

4)er modtager af fleksydelse i henhold til lov om fleksydelse og

5)en person på 60 år og derover, der oppebærer pension.

Hvis I ikke er opfattet af en af ovennævnte persongrupper, kan I søge om dispensation.


Med venlig hilsen

Mette Egholm Nielsen

Besvar indlæg
Mette Hansen
30-01-2017 15:15:58

Hej , hvad betyder oppebærer ? pension , over 60 år
- tak for dine gode svar til andre , vedr at bo i sommerhus .
Vores situation er at vi gerne vil bygge et hus ( helårs isoleret ) i et sommerhus område. Har ejet grunden i 8 år
Min mand er 61 og jeg er 58 , han er selvstændig - skal han lade sig pensionere , for at vi kan få lov at bo der ?
Vi har en bekendt der gerne vil købe grunden og opføre et hus, som vi så kan bo til leje i , ændrer det noget omkring at vi kan få lov at bo der helårs ? - det bliver os der er tilmeldt folkeregistret.
Mvh Mette

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
17-02-2017 16:35:04

Hej Mette Hansen,

Det betyder at som reglerne ser ud lige nu skal du for at kunne bo i et sommerhus hele året have ejet det i mindst 8 år og enten være folkepensionist, førtidspensionist, fleksydelsesmodtager, efterlønsmodtager eller være over 60 år og gået på pension.

Hvis I har almindeligt formuefællesskab i jeres ægteskab og en af jer ejer eller er medejere af sommerhuset og opfylder betingelserne for at bebo dette hele året, er der som udgangspunkt ikke noget i vejen for, at den anden part fortsat er aktiv på arbejdsmarkedet. Men en af jer skal som medejer af sommerhuset opfylde en af ovenstående betingelser.

Du/I skal eje ejendommen for at opfylde betingelserne for at kunne bo i ejendommen hele året.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Dorthe Pedersen
06-08-2016 10:02:09

Vi ejer et sommerhus på 7 år ( byzone ) Vi ønsker rive det gamle hus ned, og bygge et nyt. Da vores ønske er at blive fastboende i sommerhuset om ca 3 år.
Vi er på dette tidspunkt ca 50 år og i arbejde.
Er det et urealistisk drøm !

Besvar indlæg
Mette Egholm Nielsen
15-08-2016 18:05:01

Hej Dorthe


For at kunne benytte et sommerhus hele året, skal man være omfattet af en af følgende persongrupper:

1)har ret til at oppebære folkepension i henhold til lov om social pension,

2)er førtidspensionist i henhold til lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.,

3)er efterlønsmodtager i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring,

4)er modtager af fleksydelse i henhold til lov om fleksydelse og

5)en person på 60 år og derover, der oppebærer pension.

Hvis I ikke er omfattet af en af ovennævnte persongrupper, kan I søge om dispensation.

Alternativt kan I overveje at opføre det nye hus, så det opfylder kravene til en helårsbolig og anmode og søge om ændring af husets anvendelse fra sommerhus til helårsbolig om 3 år. Det kræver at der ikke er noget til hinder for dette i lokalplan, servitutter eller øvrige forhold.


Med venlig hilsen

Mette Egholm Nielsen

Besvar indlæg
Annette Peters
15-08-2016 09:58:16

Hej Mette.
Hvad kræves for at man kan kalde et sommerhus for "tilstrækkelig" til helårsbeboelse?
Vi overvejer nemlig at sælge vores andelslejlighed og vil kunne bo her hele året, da vi begge er førtidspensionister. Pengene fra lejlighedssalget vil vi bruge til udbygning og badeværelse, bla.
Med venlig hilsen
Annette

Besvar indlæg
Mette Egholm Nielsen
15-08-2016 18:10:33

Hej Anette

Der skal ikke laves en byggeansøgning i forbindelse med anvendelse af sommerhus til helårsbolig. I kan derfor som udgangspunkt benytte sommerhuset til helårsbeboelse, hvis I opfylder betingelserne herfor, uden at skulle foretage ændringer.

Hvis I er i tvivl, vil jeg anbefale jer at kontakte jeres kommune.


Med venlig hilsen

Mette Egholm Nielsen

Besvar indlæg
Finn Petersen
16-08-2016 10:28:05

Hej Mette.
Jeg er pensionist og bor pt i Danmark.
Overvejer at flytte til Sverige, til min kone.
Har brug for et sted at være med min 8 årige datter i Danmark, så tænkte at købe en billig andelslejlighed og bruge den til vores overnatninger (ca 10 pr måned) men kan jeg eje andelslejlighed i Danmark hvis jeg er tilmeldt folkeregisteret i Sverige ?

Besvar indlæg
Mette Egholm Nielsen
26-08-2016 13:48:10

Hej Finn

Når man køber en andelsbolig, er der som oftest et krav om bopælspligt, hvilket betyder at man skal have sin folkeregisteradresse på andelsboligen. Jeg kan ikke afvise, at det kan lade sig gøre, men det er i så fald op til den enkelte andelsboligforening.

Du er derfor nødsaget til at finde en bolig, som du kan eje, uden at der er bopælspligt. Det kan f.eks. være et sommerhus.


Med venlig hilsen

Mette Egholm Nielsen

Besvar indlæg
Mik Vildbrad
19-08-2016 04:42:26

Hej Mette.
Jeg er gået på pension 1.5.2016 og fylder 66 i september. Jeg er samlevende på 3. år med min kæreste på 61 år, i mit hus som nu er solgt. Min kæreste, der fortsat arbejder og ikke har planer om at forlade arbejdsmarkedet, er idag eneejer af en fritidsbolig på 8. år. Et fritidshus som vi agter at forbedre og anvende som helårsbolig.
1. Hvordan ser du på den situation nu?
2. Er det et krav, at der SKAL sendes ansøgning til kommunen, eller er det nok med adresseændring?

Besvar indlæg
Mette Egholm Nielsen
30-08-2016 17:14:23

Hej Mik

Som jeg forstår dit spørgsmål, er det dig, der opfylder betingelserne for persongruppen, der kan anvende deres sommerhus til helårsbeboelse, mens det er din samlever der opfylder betingelserne for ejerskabet i en vis årrække (efter de nugældende regler).

I noterne til loven er det nævnt, at der skal være et ejerskab for dit vedkommende til sommerhuset, men at tinglyst ejerskab ikke altid er nødvendigt. Jeg kan dog ikke garantere, at det vil blive betegnet som at du har ejerskab, når du ikke er tinglyst ejer.

Jeg vil derfor anbefale jer at kontakte kommunen, og/ eller søge om dispensation.

Vedrørende dit andet spørgsmål, skal I ikke lave en byggeansøgning, men det vil være en god ide at give besked til jeres kommune.


Med venlig hilsen

Mette Egholm Nielsen

Besvar indlæg
Lene Larsen
19-08-2016 17:34:41

Jeg har nu søgt dispensation for at kunne benytte vores sommerhus som helårsbeboelse - vi er henholdsvis 58 og 59 år. Har haft sommerhus siden 1993.
Vi boer nu i lejlighed på anden sal og jeg har fået store problemer med trapperne - jeg har vedsendt lægeerklæring vedr. mine dårlige knæ.
Vi har stadig fuldtidsarbejde begge to.
NU ved jeg at en fra Kommunalbestyrelsen har fået dispensation - hun boer herude hele året. I så fald vi får afslag har vi så mulighed for at få aktindsigt i hendes sag ?

MVH Lene Larsen

Besvar indlæg
Mette Egholm Nielsen
26-08-2016 14:11:50

Hej Lene

I har ikke ret til at få aktindsigt i en sag, der ikke vedrører jer, uden personens samtykke.


Med venlig hilsen

Mette Egholm Nielsen

Besvar indlæg
Betina Rasmussen
19-08-2016 22:16:46

Vi overvejer at investere i en sommerhusgrund da vi gerne vil kunne benytte huset til helårsbeboelse når vi bliver efterlønner/pensionister. Vi er med på den nuværende lovgivning og at der måske kommer en ændring af planloven, men vi har drøftet hvilke krav der er til den bebyggelse som man opfører på grunden. Hvornår er det et sommerhus i den forstand. Er det når man skal søge byggetilladelse eller kan man bare sætte f.eks. en pavillon op?
Mvh.
Betina

Besvar indlæg
Mette Egholm Nielsen
26-08-2016 14:06:27

Hej Betina

Når I skal opføre en bygning på grunden, der skal have status af et sommerhus, kræver dette en byggeansøgning. I modtager herefter en byggetilladelse - hvis ansøgningen kan imødekommes - som I skal følge med de vilkår og betingelser, der fremgår.


Med venlig hilsen

Mette Egholm Nielsen

Besvar indlæg
Emil
24-08-2016 21:02:35

Hej Mette
Vi har et hus vi selv har bygget på godt 300kvm, med kælder osv.. Dengang vi var igang med at bygge, blev vi lovet af teknisk forvaltning at de godt ville give huset helårsstatus, men i mellemtiden blev stort set alt personale udskiftet og nu hvor huset er done, vil de ikke give huset helårsstatus fordi de siger at området et fredet, og derfor kun godkendt som sommerhus.. Det skal så siges at alle naboer rundt om os, ikke er sommerhuse.. vores er det eneste indenfor 5km..
Håbede du havde en spids paragraf vi kunne give videre, eller om man kan få dispensation hvis man endnu ikke er pensioneret..
Tak på forhånd..

Mvh

Mette Egholm Nielsen
26-08-2016 14:01:19

Hej Emil

Hvis I ikke har lavet en byggeansøgning og modtaget byggetilladelse, hvori der gives tilladelse til opførelse at et helårshus på nærmere oplyste vilkår, inden I opførte huset er kommunen ikke bundet af tidligere medarbejderes mundtlige tilsagn (som også er svære at bevise).

Om hvorvidt I kan modtage dispensation, vil afhænge af mange forhold, som jeg ikke kan besvare her, da det kræver en gennemgang af sagen.

Du er velkommen til at kontakte mig på meni@advodan.dk eller tlf. 46 14 59 14, hvis jeg skal se yderligere på din sag.


Med venlig hilsen

Mette Egholm Nielsen

Besvar indlæg
Anette Oggesen
28-08-2016 12:04:19

Hej,

Gælder den nye lov også, hvis der er tale om en ferielejlighed.
På forhånd tak.

MVH
Anette

Besvar indlæg
Mette Egholm Nielsen
30-08-2016 16:50:45

Hej Anette

Reglerne gælder for ejendomme, der har status af sommerhuse og som ligger i en sommerhuszone. Hvis det ikke besvarer spørgsmålet skal jeg bruge yderligere oplysninger for at kunne besvare spørgsmålet.


Med venlig hilsen

Mette Egholm Nielsen

Besvar indlæg
Anette Oggesen
30-08-2016 17:34:32

Tak for dit svar :-)

Besvar indlæg
Eva Møller
28-08-2016 20:56:51

Hvis man som førtidspensionist har et sommerhus og dermed efter den nye lov kan bo lovligt efter 1 år Hvad sker der så hvis man f.eks mister retten til førtidspension. Mister man så også retten til at bo i sit sommerhus. På forhånd tak

Besvar indlæg
Mette Egholm Nielsen
30-08-2016 16:57:56

Hej Eva

For at kunne benytte et sommerhus hele året, skal man være omfattet af en af følgende persongrupper, der:

1)har ret til at oppebære folkepension i henhold til lov om social pension,

2)er førtidspensionist i henhold til lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.,

3)er efterlønsmodtager i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring,

4)er modtager af fleksydelse i henhold til lov om fleksydelse og

5)en person på 60 år og derover, der oppebærer pension.

Hvis du vælger at melde dig rask igen, og dermed mister din førtidspension, skal du som udgangspunkt kunne opfylde en af de andre kriterier for at kunne bo i dit sommerhus hele året. Gør du ikke det, vil jeg anbefale dig at søge om dispensation hos kommunen.

Med venlig hilsen

Mette Egholm Nielsen

Besvar indlæg
Eva Møller
30-08-2016 17:28:09

Hej Mette.
Mange tak for dit hurtige svar
Med venlig hilsen Eva

Besvar indlæg
Alex Brun
29-08-2016 14:34:57

Kære Advokat

I ændringerne til Planloven fremgår det bl.a., at pensionister kan få tilladelse til at helårsbebo deres sommerhus efter blot at have ejet huset i et år.
Jeg (70 år) er stadig på arbejdsmarkedet men har opsat pension.
En henvendelse til kommunen (Fr.sund) gav det indtryk, at opsat pension var ligestillet med at være gået på egentlig pension.
Har det sin rigtighed?

På forhånd tak for svaret.

Venlig hilsen
Alex Brun

Besvar indlæg
Mette Egholm Nielsen
30-08-2016 16:45:58

Hej Alex

For at kunne benytte et sommerhus hele året, skal man være omfattet af en af følgende persongrupper:

1)har ret til at oppebære folkepension i henhold til lov om social pension,

2)er førtidspensionist i henhold til lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.,

3)er efterlønsmodtager i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring,

4)er modtager af fleksydelse i henhold til lov om fleksydelse og

5)en person på 60 år og derover, der oppebærer pension.

Jeg vil derfor mene, at du er omfattet af persongruppen under 1) hvorfor Frederikssund med Kommune har ret.


Med venlig hilsen
Mette Egholm Nielsen
Besvar indlæg
Alex Brun
31-08-2016 15:10:42

Kære Mette

Tak for hurtigt svar. Rart at få bekræftet min antagelse.

Venlig hilsen
Alex Brun

Besvar indlæg
Niels Knudsen
30-04-2017 18:06:36

Vil det sige at når jeg bliver 65 i August, så kan vi benytte sommerhuset helårligt selvom jeg fortsætte på arbejdsmarkedet???

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
01-05-2017 14:17:46

Hej Niels Knudsen,

Hvis du falder ind under en af grupperne som anført ovenfor fx gruppe 1 (har ret til at oppebære folkepension) eller gruppe 5 (er fyld 60 og modtager pension), har du ret til at bo i dit sommerhus permanent. Ordlyden i loven for gruppe 1 lægger op til at det vigtige er, hvorvidt man har ret til at oppebære folkepension, men ikke om man nødvendigvis gør det.

Hvis du fortsat er i tvivl, kan du kontakte kommunen hvor sommerhuset ligger og få deres tilsagn for at være på den sikre side.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
John Christensen
30-08-2016 20:18:36

Go' dav.
Det er fantastisk hvor mange spørgsmål og svar der findes vedr. Bosættelse i sommerhus.
Jeg vil gerne tilføje et, da min kone og jeg gerne vil købe et sommerhus og flytte ind, inden vi når pensionen.
Er det lovligt at indkøbe en autocamper (hvide DK plader), og sætte den på en sommerhus grund ?.
Tanken var at autocamperen er den officielle adresse hvor man bor, men man alligevel benytter muligheden at kan bevæge sig ind sommerhuset, eller mens man nybygger eller ombygger

På forhånd tak
Hilsen John Christensen

Besvar indlæg
Mette Egholm Nielsen
05-09-2016 13:34:17

Hej John

Der kan være begrænsninger i en lokalplan eller i tingbogen (en servitut/ byrde), der hindrer opstilling af campingvogne/ autocampere på jeres grund. Hvis der ikke er begrænsninger i lokalplan eller lignende, er der ikke noget til hinder for at I kan opsætte autocamperen på egen grund. Hvis I dog - som du skriver - reelt vil bo i den af længere varighed, skal I dog sende en ansøgning til kommunen, ligesom autocamperen skal placeres på grunden i forhold til skel i overensstemmelse med gældende bygningsreglement.


Med venlig hilsen

Mette Egholm Nielsen

Besvar indlæg
Bo Weber Christensen
02-09-2016 11:13:48

Kære Mette,

Min hustru og jeg er vendt hjem efter 10 år i udlandet da vi begge fik gode jobs på Fanø. Vi bor pt til leje i et sommerhus på øen, som er totalt renoveret og isoleret efter alle kunstens regler og fungerer 100% som en helårsbolig, huset er selvforsynende med el via solarpaneler, og udstyret med energirigtig varmepumpe. Vi har søgt kommunen om dispensation til at blive boende til foråret 2018, hvor vi har mulighed for at flytte i et nyopført leje boligbyggeri som vi er garanteret.

Vi er imidlertid blevet så glade for at bo i sommerhuset, og vil gerne købe det, ejer vil have 1,8 mill. og det er vi godkendt til at købe for af kreditforeningen. men kan man søge kommunen som ovenfor nævnt om at huset ændre status til helårs beboelse, og kan kommunen selvstændigt tage denne beslutning? Eller er der overordnede bestemmelser der gør dette umuligt? Der er jo væsentlig forskel på om man låner til et sommerhus eller en helårsbolig.

Vi håber på et svar fra dig, med en flig af positive vibrationer....... :-)

På forhånd tak.

Bo & Inge

Besvar indlæg
Mette Egholm Nielsen
05-09-2016 13:14:23

Kære Bo og Inge

Hvis man skal ændre status på en ejendom, som f.eks. i jeres tilfælde, hvor I vil ændre status fra sommerhus til helårsvilla, skal I lave en byggeansøgning til kommunen. Hvis kommunen imødekommer ansøgningen, vil de udstede en byggetilladelse på hvilke nærmere vilkår I kan omdanne huset til helårsvilla. Som udgangspunkt vil huset skulle opfylde det nugældende bygningsreglement. I skal være opmærksomme på, at der kan være begrænsninger i en lokalplan, der hindrer omdannelsen, og jeg vil derfor råde jer til at få undersøgt mulighederne nærmere inden I køber huset.

I skal være opmærksomme på, at I sandsynligvis ikke kan lave byggeansøgningen før I er ejere og på det tidspunkt, hvor I indsender byggeansøgningen, vil huset være et sommerhus, hvor I kun kan opnå maksimalt 60% realkreditbelåning. Hvis I får byggetilladelse til at kunne omdanne huset til helårsbolig, kan I på et senere tidspunkt få ejendommen vurderet af kreditforeningen med henblik på omlægning af lånet (herunder om I kan opnå 80% realkreditbelåning efter omdannelsen til helårsbolig).

For god ordens skyld, vil jeg nævne, at reglerne i planloven ikke omhandler at omdanne et sommerhus til helårsbolig, men blot at man kan benytte sommerhuset til helårsbolig efter at man har ejet sommerhuset i eet år (efter de nye regler) og hvis man hører til den omhandlede persongruppe.


Med venlig hilsen

Mette Egholm Nielsen

Besvar indlæg
Torben Jakobsen
06-09-2016 20:53:40

Hej Advodan.
Tidspunktet for efterløn/folkepension udskydes løbende. Jeg har dog forstået at er jeg over 60 år og oppebærer pension, kan fast beboelse i sommerhus finde sted.
Kan jeg få en livrente udbetalt (der er 60 års rettighed) og forsætte med at arbejde hel eller deltid? (Efterløn ved 63 år er reduceret væk pga nye regler for modregning)
Mvh Torben

Besvar indlæg
Mette Egholm Nielsen
07-09-2016 14:45:33

Hej Torben

Umiddelbart lyder det til, at du falder udenfor persongruppen, hvis du arbejder helt eller delvist og som persongruppen er formuleret i dag. Du har mulighed for at søge om dispensation hos kommunen, hvilket jeg vil råde dig til at gøre.


Med venlig hilsen

Mette Egholm Nielsen

Besvar indlæg
Per Jørgensen
07-09-2016 18:48:43

Hej Mette

Jeg er 62 år, og oppebærer kommunal tjenestemandspension, som er min eneste indkomst.
Er jeg dermed omfattet af pkt. 5 i dine tidligere svar. ( en person på 60 år, og derover, som modtager pension )
På forhånd tak.

venlig hilsen

Per

Besvar indlæg
Mette Egholm Nielsen
08-09-2016 09:17:35

Hej Per

Ja, det vil jeg umiddelbart mene, at du er. Hvis du er i tvivl, kan du altid kontakte din kommune.


Med venlig hilsen

Mette Egholm Nielsen

Besvar indlæg
Pia
09-09-2016 06:51:47

Hej,

Jeg overvejer at købe et sommerhus sammen med mine forældre (begge pensionister). Vil de kunne bruge huset til helårsbeboelse efter 1 år, når de kun vil være 50% ejere?

Mette Egholm Nielsen
12-09-2016 15:18:59

Hej Pia,

Ifølge noterne til den nuværende planlov, er pensionistens medejerskab af et sommerhus tilstrækkeligt til at pensionisten kan benytte sommerhuset til helårsbeboelse efter en vis ejerperiode. Hvis dine forældre således opfylder persongruppen, er et delt ejerskab med dig ikke hinder for at de kan benytte sommerhuset til helårsbeboelse. Bemærk, at kravet om ejerperiode på 1 år først træder i kraft 1. januar 2017, hvis loven bliver vedtaget som forventet.


Med venlig hilsen

Mette Egholm Nielsen

Besvar indlæg
Toben Bang Hansen
09-09-2016 14:58:51

Hej Mette.

Jeg har et Sommerhus, der er beliggende i Sommerhusområde. Huset lejes ud til turister og vi bruger også selv feriehuset. I den nye planlov står der at sommerperioden er udvidet fra 26 til 34 uger om året. Men hvor på kalenderen placeres de ekstra 8 uger ?
Den nuværende sommerperiode er : 1.april til 30.sept.

mvh Torben

Besvar indlæg
Mette Egholm Nielsen
12-09-2016 14:24:21

Hej Torben

Det fremgår desværre endnu ikke, hvor de ekstra 8 uger kommer til at ligge.

Et forsigtigt gæt vil være, at sommerperioden forlænges med 4 uger i hver ende, men det er kun et bud. Vi må afvente lovforslaget - der fremsættes efter folketingets sommerferie - og den endelige lov for at vide det med sikkerhed.


Med venlig hilsen

Mette Egholm Nielsen

Besvar indlæg
Jens Tellefsen
11-09-2016 08:42:53

Vi ejer sommerhus sammen med vor datter. Hun står registreret som ejer.
Skal vi omregistrere i overenstemmelse med det faktiske ejerforhold 50/50, for efter 1 år at opnå retten til helårsbeboelse som pensionist?
Skal vi eje mere end 50%?
Skal vi eje sommerhuset 100% ?
Med venlig hilsen
Jens

Besvar indlæg
Mette Egholm Nielsen
12-09-2016 14:36:45

Hej Jens

Ifølge noterne til den nuværende planlov, er det tilstrækkeligt, at pensionisten har et medejerskab af et sommerhus for at pensionisten kan benytte sommerhuset til helårsbeboelse efter en vis ejerperiode. Der står samtidigt at der ikke er krav om "tinglyst ejerskab" (altså at man står som ejer i tingbogen, som jeg kan forstå at I ikke gør), men at man skal kunne godtgøre at der har været et faktisk medejerskab.

Jeg kan ikke på det foreliggende grundlag vurdere hvorvidt I kan udgå at skulle registreres som ejere i tingbogen for at kunne benytte sommerhuset til helårsbeboelse. I første omgang vil jeg anbefale jer at kontakte kommunen, hvor sommerhuset er beliggende, og oplyse dem om omstændighederne samt at få afklaret om de anser jer for at have haft et faktisk ejerskab af sommerhuset, selvom I ikke står som tinglyste ejere.


Med venlig hilsen

Mette Egholm Nielsen

Besvar indlæg
Allan
14-09-2016 09:02:04

Hej Mette
Jeg opfylder alle ( også nuværende) betingelser for at flytte permanent i mit sommerhus. Hvis jeg gør det og så efterfølgende sælger huset til mine børn, kan jeg så blive boende efter reglerne?
Mvh
Allan

Mette Egholm Nielsen
19-09-2016 10:28:10

Hej Allan

Planloven har ikke beskrevet sådan en situation. I de - ret sparsomme - noter står der, at pensionisten skal have et ejerskab til sommerhuset, men at tinglyst ejerskab ikke som sådan er et krav. Hvis du således bliver boende i huset som lejer efter at have solgt ejendommen til dine børn, er det muligt at du stadig vil kunne benytte sommerhuset som din helårsbolig. Jeg vil for god ordens skyld råde dig til at lave en forespørgsel herpå hos kommunen, inden du sælger sommerhuset til dine børn.


Med venlig hilsen

Mette Egholm Nielsen

Besvar indlæg
Mona Winther
14-09-2016 10:38:17

Hej Mette

Opfylder man betingelsen for Persongruppen der modtager fleksydelser i.h.t. lov om fleksydelse, når man er visiteret til fleksjob ifl. Kommunens papirer, men med den krølle at man er selvstændig og dermed er bevilget - Tilskud selvstændig erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne. Det er ligesom ikke beskrevet tydeligt for almindelig personer.... for hvis man skal overgå til fleksjob for lønmodtagere, så skal man visiteres på ny og opfylde visitationskriterierne for fleksjob for lønmodtagere. Men sådan som jeg har forstået det så er dette en formalitet. Men hvordan anvender man dette i forbindelse med at må bo hele året i sit sommerhus ? Er indtil videre i de 2,5 år der er gået efter at man blev ramt af sygdom kun stødt på uvidenhed og ingen rådgivning, da man generelt i det offentlige system er usikre når der er tale om en person der er selvstændig, hvorimod lønmodtagere fik klar besked fra dag et. Håber på at du kan hjælpe os.

Besvar indlæg
Mette Egholm Nielsen
19-09-2016 10:40:52

Hej Mona

En af de persongrupper, der kan benytte sit sommerhuset til helårsbeboelse efter en vis ejerperiode, er personer, der "er modtager af fleksydelse i henhold til lov om fleksydelse".

Jeg kan ikke se, at denne ret skulle bortfalde fordi du er modtager af fleksydelse og har selvstændig virksomhed i stedet for at være lønmodtager og fleksydelsesmodtager. Hvis du modtager fleksydelse efter lov om fleksydelse, så kan jeg ikke se andet end at du er omfattet af persongruppen.


Med venlig hilsen

Mette Egholm Nielsen

Besvar indlæg
Tine Jensen
05-09-2017 18:47:54

Lige et tillægs spørgsmål. Jeg har forespurgt i min kommune om jeg måtte have fast bopæl i sommerhus da jeg er viseteret til fleksjob og arbejder 6 timer om ugen. Deres svar er at fleksjob og fleksydekse ikke er det samme og derfor må jeg ikke have fast bopæl i mit sommerhus er det rigtigt og hvis ja hvad er så forskellen. Mvh Tine Jensen

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
07-09-2017 15:05:15

Hej Tine Jensen,

Som jeg har forstået det, så er fleksydelse en slags efterlønsordning for personer, som er visiteret til fleksjob. Man skal som "fleksjobber" være tilmeldt fleksydelsesordningen.

Du kan læse mere om fleksydelse og fleksjob på beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Morten Christensen
18-09-2016 01:30:34

Kære Mette

Ville det være i overensstemmelse med den kommende planlov, hvis et pensionistpar købte et sommerhus, omdannede det til helårsbolig og derefter lejede det ud til en anden part som helårsbolig - og denne anden part ikke var pensionist?

Mvh
Morten Christensen

Besvar indlæg
Mette Egholm Nielsen
19-09-2016 10:17:08

Hej Morten

Efter planlovens regelsæt, er der ikke tale om, at man omdanner sommerhuset til en helårsbolig. Det er en personlig ret for en pensionist, der har ejet sit sommerhus i en vis periode, til at kunne anvende sommerhuset som sin helårsbolig. Sommerhuset har således fortsat status som sommerhus. Af den årsag, kan du heller ikke leje det ud hele året til en person, der ikke er omfattet af persongruppen for at kunne benytte sommerhuset hele året. Her vil planlovens almindelige begrænsning gælde, hvor du kun kan leje sommerhuset ud i den såkaldte sommerperiode, der for nuværende løber fra 1. april til 30. september, men som forlænges med 8 uger når den nye planlov træder i kraft.

Hvis du ønsker at omdanne sommerhuset til helårsbeboelse, således at ejendommen fremover får status som enfamiliesvilla, kræver dette byggeansøgning og tilladelse hertil fra kommunen. Hvis ejendommen kan godkendes til enfamiliesvilla, er der ingen hindringer i planloven i at kunne udleje til en ikke-pensionist. At omdanne et sommerhus til helårsbeboelse/ enfamiliesvilla har intet at gøre med jeres pensioniststatus.


Med venlig hilsen

Mette Egholm Nielsen

Besvar indlæg
maja
21-09-2016 13:00:58

hejsa,- er i tvivl,- har søgt megen viden,-og fået lige så mange tvetydige svar.. jeg bor på en dispensation i mit sommerhus jeg har ejet i 10 år..fået en midlertidig dispensation,-grundet ressourceforløb/sygdom- på 5år... søgte pension,-men endte med mini flex, 6 timer om måneden.. dvs jeg er flexjobber på få timer..og IKKE pensionist. vil det være muligt for mig at bebo mit sommerhus,-eller skal jeg ansøge på ny, når dispensationen udløber?
er svært system at navigere i,- selv kommunen giver tvetydige svar. om ikke andet måske kaste lidt klarhed i sagen. mvh

Mette Egholm Nielsen
23-09-2016 09:30:35

Hej Maja

En af de persongrupper, der kan benytte sit sommerhuset til helårsbeboelse efter en vis ejerperiode, er personer, der "er modtager af fleksydelse i henhold til lov om fleksydelse". Hvis du gør dette, vil jeg mene, at du ikke behøver en ny dispensation, når din nuværende udløber.


Med venlig hilsen

Mette Egholm Nielsen

Besvar indlæg
Maja
23-09-2016 16:26:55

Jeg modtager ikke flexydelse, men flextilskud. Flexydelse, er vel istedet for " efterløn"? Jeg har job 6 timer om måneden, 1,5 time pr uge. .som skrevet i tidl indlæg.. Går ikke ud fra jeg er i nogen gruppe så, der falder under det nye.

Mette Egholm Nielsen
27-09-2016 16:58:40

Hej Maja

Ud fra de oplysninger du har meddelt, hvor du ikke har oplyst din alder, lyder det ikke som om du er direkte omfattet sådan som loven er beskrevet i dag, men der burde være mulighed for at du kan fortsætte på ny dispensation hvis du fortsætter med at modtage flextilskud.


Med venlig hilsen

Mette Egholm Nielsen

Besvar indlæg
ulla larsen
26-09-2016 12:34:57

Kære Mette Nielsen
når der tales om "pensionister"
gælder det førtidspensionister, flexlønsmodtagere, invalidepensionister også ?

Besvar indlæg
Mette Egholm Nielsen
29-09-2016 13:22:17

Hej Ulla

For at kunne benytte et sommerhus hele året, skal man være omfattet af en af følgende persongrupper:

1)har ret til at oppebære folkepension i henhold til lov om social pension,

2)er førtidspensionist i henhold til lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.,

3)er efterlønsmodtager i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring,

4)er modtager af fleksydelse i henhold til lov om fleksydelse og

5)en person på 60 år og derover, der oppebærer pension.

Invalidepensionister er modsat førtidspensionister og flexlønsmodtagere ikke direkte omfattet, men hvis personen er over 60 år og modtager invalidepension, vil jeg mene at personen også er omfattet. Og ellers er der mulighed for at søge om dispensation.


Med venlig hilsen

Mette Egholm Nielsen

Besvar indlæg
Jane
22-09-2016 11:36:43

Jeg er 46 år og modtager, pga følger efter et flåtbid, førtidspension. Er der nogen mulighed for at jeg må LEJE et sommerhus på helårs basis når den nye planlov træder i kraft og såfremt udlejer er pensionist og har ejet sommerhuset i et år?

Jeg vil i så fald have brug for at kunne have folkeregister adresse på stedet samt søge boligstøtte.

mvh Jane

Mette Egholm Nielsen
23-09-2016 09:41:05

Hej Jane

Ud fra noterne til loven fremgår det, at vedkommende person skal have et ejerskab af sommerhuset for at benytte det hele året, men at det ikke er et krav, at det er et tinglyst ejerskab. Om dette betyder at du kan få lov til at leje sommerhuset hele året - da du er indenfor den relevante persongruppe - kan jeg desværre ikke svare konkret på. Jeg vil anbefale dig at kontakte kommunen inden du indgår et sådan lejemål og/ eller kontakter en advokat, der mere nøje kan gennemgå sagens omstændigheder og praksis.


Med venlig hilsen

Mette Egholm Nielsen

Besvar indlæg
Jane
23-09-2016 09:58:22

Kære Mette,

tak for dit hurtige svar. Har du et bud på hvem (hvilken afdeling eller stillingsbetegnelse) jeg kan rette henvendelse til hos Århus kommune for at få nærmere svar?

venlig hilsen
Jane

Mette Egholm Nielsen
23-09-2016 10:55:59

Kære Jane

Da jeg tjekkede op på hvem du skal kontakte, faldt jeg i dispensationsbestemmelsen over følgende bemærkning: "Dispensation til helårsbeboelse kan kun meddeles en ejer - ikke en lejer, jf. KFE 1998 144". Dette kan tyde på, at du ikke kan få lov, da du mangler ejerskabet i minimum 1 år (efter den nye planlov).

Ellers er det kommunalbestyrelsen du skal kontakte.


Held og lykke med det.


Med venlig hilsen

Mette Egholm Nielsen

Besvar indlæg
Jane
27-09-2016 17:20:32

Tak Mette,

Ved du hvordan det forholder sig med kolonihave huse (som jo ligger på kommunens jord) - kunne man, når den nye lov træder i kraft, tænke sig at man måtte i dem hele året? (Jeg tænker her på de kolonihaveforeninger som har åbent for vand hele året og evt ikke er medlem af kolonihaveforbundet (fordi de dermed har lidt mindre strikse regler for opvarmning og andre ting),

mvh Jane

Mette Egholm Nielsen
27-09-2016 17:45:31

Hej Jane

Det fremgår af kolonihaveloven, at en bebyggelse i en kolonihave ikke må anvendes til helårsbeboelse. Jeg har ikke kendskab til om dette bliver ændret, men det har desværre ikke noget at gøre med ændringerne til Planloven.


Med venlig hilsen

Mette Egholm Nielsen

Besvar indlæg
Jane
27-09-2016 19:25:32

tak

Karen
02-10-2016 11:51:47

Hej
Min far ejer et sommerhus og har adresse der som helårsbolig. Vi overvejer at jeg skal have overdraget sommerhuset og det så skal 'betales' med det beløb jeg må få i afgiftsfri pengegave hvert år. Mit spørgsmål er så om min fars mulighed for at have sommerhuset som helårsbolig bortfalder?? Det er vi nemlig ikke interesseret i.
Mvh Karen

Thomas Colstrup
26-10-2016 15:57:31

Såfremt din far allerede har opnået tilladelse til at benytte sommerhuset hele året, mener jeg ikke, at dette ændres ved, at I erhverver en del af huset.

Med venlig hilsen
Thomas Colstrup
Thomas Colstrup Advokat | ADVODAN Næstved Se faglig profil
Besvar indlæg
Kjeld Stadal
04-10-2016 14:40:31

den ny planlov sommerhuse kan benyttes efter 1 år som helårsbolig:
et hus ejet af 2 personer: far ejer nu 10% og søn 90% -
kan faderen når han bliver 65 år benytte huset til helårsbolig

Besvar indlæg
Thomas Colstrup
06-10-2016 14:28:11

Ifølge noterne til den nuværende planlov, er pensionistens medejerskab af et sommerhus tilstrækkeligt til at pensionisten kan benytte sommerhuset til helårsbeboelse efter en vis ejerperiode. Hvis din far således opfylder persongruppen, er et delt ejerskab med dig ikke hinder for at han kan benytte sommerhuset til helårsbeboelse. Hvorvidt det forhold, at din far alene ejer 10 % kan ændre herved, kan jeg ikke vurdere med sikkerhed.

Med venlig hilsen
Thomas Colstrup
Thomas Colstrup Advokat | ADVODAN Næstved Se faglig profil
Besvar indlæg
Inge Jensen
07-10-2016 12:38:10

Er det vedtaget, at man som pensionist kan bo i eget sommerhus hele året, såfremt man har ejet det i 1 år? Eller skal det først til afstemning her i efteråret 2016.
Venlig hilsen
Inge JensenDen 7. Okt. 2016

Besvar indlæg
Thomas COlstrup
26-10-2016 15:58:38

Kære Inge,

Loven er endnu ikke vedtaget, men det forventes, at dette sker inden nytår.

Med venlig hilsen
Thomas Colstrup
Thomas Colstrup Advokat | ADVODAN Næstved Se faglig profil
Besvar indlæg
Birgit Sørensen
13-10-2016 20:03:47

Jeg ejer et sommerhus sammen med min datter. 50/50. Som pensionist vil jeg kunne få tilladelse til at bo der helårs, hvis kommunen vurderer at det er i tilstrækkelig god stand. Kan denne ret overføres til min datter?
Venlig hilsen
Birgit Sørensen

Besvar indlæg
Thomas Colstrup
25-10-2016 10:53:04

Tak for din mail.
Det forventes, at Folketinget vedtager nye regler i løbet af efteråret, der medfører, at pensionister, der har ejer deres sommerhus i mere end 1 år, har lov til at bo i huset hele året. Men loven er ikke vedtaget endnu, så vi kender ikke den endelige udformning af reglerne.

Med venlig hilsen
Thomas Colstrup
Thomas Colstrup Advokat | ADVODAN Næstved Se faglig profil
Besvar indlæg
margrethe andersen
14-10-2016 17:41:14

Jeg er førtidspensionist og har ejet et sommerhus mere end 1 år.Er det nu blevet lovligt at flytte derud permanent med folkeregisteradresse der?

Venlig hilsen
Margrethe Andersen


Besvar indlæg
Thomas Colstrup
26-10-2016 16:00:11

Kære Margrethe Andersen,

De nye regler skal først vedtages af Folketinget, og der er endnu ikke sket.

Med venlig hilsen
Thomas Colstrup
Thomas Colstrup Advokat | ADVODAN Næstved Se faglig profil
Besvar indlæg
Jette Sørensen
17-10-2016 10:18:06

Kære Mette
Jeg er 60 år og modtager flexydelse. Min mand og jeg har planer om at købe et sommerhus som vi vil bo i permanent. Som jeg forstår det kan vi flytte ind i det efter 1 år. Mit spørgsmål er så om det er mig som skal stå som ejeren af sommerhuset for at det kan lade sig gøre da det er mig som modtager flexydelse eller kan min mand stå som ejeren.

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
29-11-2016 11:54:57

Kære Jette Sørensen,

Det er korrekt, at man som modtager af flexydelse er berettiget til at anvende sit sommerhus som helårsbeboelse. Jeg bemærker dog, at der på nuværende tidspunkt er krav om, at man har ejet sommerhuset i 8 år, før man kan tage det i brug som helårsbeboelse.

Der er ikke krav om at den person, som er berettiget til at anvende sommerhuset som helårsbeboelse skal være eneste ejer af sommerhuset. Medejerskab af sommerhuset er således nok efter de nugældende regler.

1-års reglen som du henviser til er en del af regeringens planlagte ændring af planloven, og er endnu ikke vedtaget. Lovforslaget har været i høring, og vi afventer nu, at det endelige lovforslag fremsættes, før vi kan udtale os endeligt om indholdet af de nye regler.

Mvh

Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Else Marie Hundewadt
17-10-2016 18:37:09

Skal sommerhuset stå færdigbygget, eller er det nok at man har ejet grunden et år? Hvis man vil søge om at bo der hele året.

Besvar indlæg
Thomas Costrup
26-10-2016 16:02:34

Kære Else Marie,

Jeg kan ikke svare på dit spørgsmål, da vi endnu ikke kender lovforslaget endelige udformning. Jeg vil dog umiddelbart mene, at reglerne bliver således, at huset skal have stået på grunden i et år, før man må benytte det.

Med venlig hilsen
Thomas Colstrup
Thomas Colstrup Advokat | ADVODAN Næstved Se faglig profil
Besvar indlæg
Jan Bach
18-10-2016 18:13:14

Hej. Jeg har haft mit sommerhus i 16 år. I 2014 søgte jeg Kerteminde kommune om at bo hel års i mit sommerhus fordi jeg er i flexjob. Jeg fik en tilladelse og solgte hus og brugte flere hundrede tusinde kr. På mit sommerhus så jeg kunne bo rigtigt der, Nu har jeg fået et brev om at jeg skal flytte fordi jeg ikke opfylder karvende. Jeg har kontaktet kommunen og fortalt dem at jeg har fået tilladelse fordi jeg får flexdyelse. Men de siger nu at de kan se at jeg har selvstændig virksomhed og får tilskud, og det er ikke det samme, som flexydelse, så nu skal jeg flytte. Jeg håber meget i kan hjælpe mig, så hvad siger i til det. Mvh. Jan johansen

Besvar indlæg
Thomas Colstrup
26-10-2016 16:05:20

For at have lov til at bo i sommerhuset hele året, skal man efter de nuværende regler være pensionist. Jeg tvivler på, at tilkendelse af flex-ydelse gør dig til pensionist. Afgørelsen kan have store konsekvenser for dig, og jeg vil derfor anbefale dig at søge bistand hos en advokat.

Med venlig hilsen
Thomas Colstrup
Thomas Colstrup Advokat | ADVODAN Næstved Se faglig profil
Besvar indlæg
Lotte Holmen
24-10-2016 09:45:43

Jeg mener, forslag om nedsættelse af ejertid af sommerhus for bla pensionister fra 8 til 1 år for at kunne anvende det til helårsbolig skulle lovbehandles i oktober 2016. Mon dette er sket? Er det blevet vedtaget?

Besvar indlæg
Thomas Colstrup
24-10-2016 14:01:34

Hej Lotte,

Det er korrekt, at der er fremsat et forslag, men det er endnu ikke vedtaget, så vi kender ikke den endelige udformning af loven endnu.

Med venlig hilsen
Thomas Colstrup
Thomas Colstrup Advokat | ADVODAN Næstved Se faglig profil
Besvar indlæg
Kristian Lysgaard
10-11-2016 20:14:05

Hej Thomas
Jeg har med interesse læst tråden i forhold til jeres artikel. Ved du om der er noget nyt i forhold til det forhåbentlig kommende lovforslag og endelig vedtagelse? Mvh. Kristian Lysgaard

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
14-12-2016 17:42:06

Lovforslaget har været i høring, og vi afventer nu, at det endelige lovforslag fremsættes. I følge regeringens lovprogram skulle lovforslaget efter planen fremsættes inden årsskiftet, men der er endnu ikke meldt noget endeligt ud.

Besvar indlæg
Pernille
14-11-2016 08:47:09

Hej Thomas

Du skriver at lovforslaget er fremsat, men endnu ikke vedtaget. Jeg har forgæves fulgt med på ft.dk siden høringsfristen udløb, men har endnu ikke set lovforslaget fremsat.

Jeg er vel ikke så heldig, at du har et 'L' nr. på det fremsatte forslag?

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
14-12-2016 17:39:29

Lovforslaget har været i høring, og vi afventer nu, at det endelige lovforslag fremsættes. I følge regeringens lovprogram skulle lovforslaget efter planen fremsættes inden årsskiftet, men der er endnu ikke meldt noget endeligt ud.

Besvar indlæg
Susanne
26-10-2016 09:09:08

Hvis den nye planlov og delen med, at man kun skal eje et sommerhus i et år, før man må benytte det til helsårbolig, vil det så også gælde for førtidspensionister?
På forhånd tak.

Susanne

Besvar indlæg
Thomas Colstrup
26-10-2016 13:53:18

Tak for dit spørgsmål.

Vi kender endnu ikke den endelige lovs udformning, men vi forventer, at tillige førtidspensionister får lov til at bo i sommerhuset hele året efter 1 års ejerskab.

Med venlig hilsen
Thomas Colstrup
Thomas Colstrup Advokat | ADVODAN Næstved Se faglig profil
Besvar indlæg
Pia
31-10-2016 14:45:26

Kære ADVODAN

Min kæreste har ejet sit sommerhus i 11 år nu. Han har pt. dispensation frem til okt. 2017, pga. helbredsmæssige problemer. Han er i arbejde fuldtid.

Vi har et stort ønske om at flytte sammen i sommerhuset. Jeg er fleksjobber.

Vil vi kunne få permanent helårsstatus på min “*fleksjob status” ved at gifte os, eller SKAL jeg også have ejet sommerhuset i 8 år (derover)?

*4) er modtager af fleksydelse i henhold til lov om fleksydelse og

Eller …

Vil vi kunne få permanent helårsstatus - på min fleks. OG vi gifter os, OG jeg skrives på som med ejer af sommerhuset?

Venlig hilsen
Pia

Pia
31-10-2016 15:01:39

Undskyld ... at et ligende spørgsmål bliver besvaret længere oppe i tråden. Jeg var vist ikke helt vågen ... Dog TAK for en god side! :)

Jesper Bang
01-11-2016 08:32:35

Kan det i dag også betragtes som en helårs hus, hvis man har folkeregister i sommerhuset. (Vi er folkepensionister og har haft huset over 30 år) Vil man så kunne få de tilskud som høre til et helårshus, som f.eks energitilskud, selv om det er et sommerhus? Huset er på 74m.
Vh Jesper

Besvar indlæg
Thomas Colstrup
02-11-2016 11:13:45

Et sommerhus, som man som pensionist har fået lov til at bebo hele året, bevarer sin status som fritidshus. Såfremt den ønskede tilskudsordning alene vedrører helårshuse vil jeg ikke mene, at man tillige kan få tilskuddet på sommerhuset.

Med venlig hilsen
Thomas Colstrup
Thomas Colstrup Advokat | ADVODAN Næstved Se faglig profil
Besvar indlæg
Marie
02-11-2016 11:36:37

Hej
Vi har et sommerhus vi gerne vil flytte ud i, da vi lige er blevet opsagt af fra vores andet lejemål, og har derfor haft svært ved at finde noget andet. Spørgsmålet er hvor længe vi må bo der, når vi er et ungt par, og dermed ikke har ejet det så længe?. Jeg vil gerne flytte min adresse ud i sommerhuset, så jeg stadig kan få min udeboende SU? Er det muligt, og i så fald hvor længe kan man gøre det?

thco@advodan.dk
08-11-2016 09:17:24

Et sommerhus må kun benyttes fast i perioden 1. oktober – 31. marts og udenfor denne periode må man ikke have fast bopæl i sommerhuset. Derfor vil det være ulovligt at du flytter din bopæl ud i huset i denne periode. Overtrædelse kan medføre politianmeldelse og dagbøder.

Med venlig hilsen
Thomas Colstrup
Thomas Colstrup Advokat | ADVODAN Næstved Se faglig profil
Besvar indlæg
Liv Brøgger
04-11-2016 10:52:18

Kære ADVODAN.
Jeg har lejet et sommerhus midlertidigt, da jeg pt står uden bolig.
Nu har jeg brug for at flytte min folkeregisteradresse og kommunen siger, at jeg kan flytte den ud i det lejede sommerhus i en periode.
Vil det have skattemæssige konsekvenser, eller andre økonomiske konsekvenser for ham, der ejer huset?
På forhånd tak for svar.
Venligst Liv

Besvar indlæg
Thomas Colstrup
04-11-2016 15:14:27

Tak for din mail.

Et sommerhus må kun benyttes fast i perioden 1. oktober – 31. marts og udenfor denne periode må man ikke have fast bopæl i sommerhuset. Derfor vil det være ulovligt at du flytter din bopæl ud i huset i denne periode. Overtrædelse kan medføre politianmeldelse og dagbøder.

Med venlig hilsen
Thomas Colstrup
Thomas Colstrup Advokat | ADVODAN Næstved Se faglig profil
Besvar indlæg
Hanne
10-11-2016 10:16:23

Jeg er førtidspensionist og min mand er i arbejde. Vi vil gerne købe et sommerhus og eje 50/50 hver, og bo i det fast, men hvad sker der hvis jeg gik bort, kunne mind mand så blive boende i sommerhuset?

Derudover vil jeg høre hvilke krav er der til standen af sommerhuset for at man kan lov til at bo der fast?

Charlotte Stoltenberg
20-02-2017 15:03:21

Hej Hanne,

Som udgangspunkt vil jeg mene, at din mand kan blive boende, selvom han ikke opfylder betingelserne i det tilfælde at du går bort. I skal dog være opmærksomme på, at retten nok vil bortfalde hvis han fraflytter sommerhuset. Dvs. han kan ikke flytte i en periode og så forvente at få lov at bo i sommerhuset permanent igen efterfølgende, medmindre han selv opfylder betingelserne på dette tidspunkt.

Huset skal være egnet til helårsbeboelse med hensyn til fx isoleringsgrad og forskellige andre ting. Hvis I er i tvivl om sommerhuset opfylder kravene, vil jeg anbefale at I tager kontakt til den kommune hvori sommerhuset ligger og bede dem komme med en vurdering.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Mette Rasmussen
12-11-2016 07:55:50

Hej.
Jeg er førtidspensionist og ejer et sommerhus,som jeg har ejet i 6 år.påtænker at flytte ind i sommerhuset til marts.
Min kæreste er stadig på arbejdsmarkedet. Er det lovligt at han flytter ind hos mig i mit sommerhus?
Mvh Mette

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
21-11-2016 14:55:31

Hej Mette Rasmussen,

Såfremt du opfylder betingelserne for at kunne anvende sommerhuset som helårsbeboelse - herunder betingelsen om ejerskab i 8 år - og/eller har opnået den nødvendige dispensation fra kommunen til at anvende sommerhuset som helårsbeboelse, ser jeg som udgangspunkt ikke noget i vejen for, at din kæreste/samlever kan bebo sommerhuset sammen med dig.

Jeg vil dog opfordre dig til at få dette bekræftet hos kommunen i forbindelse med ansøgning/dispensation om tilladelse til at benytte sommerhuset som helårsbeboelse.

Besvar indlæg
Karl Kristian Dall
20-11-2016 13:17:32

Hej Thomas.
Vi overvejer at købe et sommerhus og leje det ud noget af tiden. Jeg kan gå på efterløn om 3 år . Får indtægt fra udlejning indflydelse på størrelsen af efterløn udbetaling. ?
På forhånd tak

Mvh
Karl Kristian

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
21-11-2016 14:45:19

Hej Karl Kristian,

Som udgangspunkt medfører indtægter fra udlejning som ikke har erhvervsmæssig karakter ikke fradrag i efterlønnen.

Besvar indlæg
Jesper Engstrøm
21-11-2016 14:31:19

Hej jeg har et lille Spørgsmål jeg har et sommerhus som jeg har haft i snart 17år.jeg har været et langvaret sygdoms forløb igennem men passet mit Job i hjemmeplejen på Flex job jeg har meget svært ved at kan klare den lange transport til mit Job i fredriksund kommune fra Glostrup.
mit spørgsmål er kan jeg få helårsstatus i mit sommerhus. jeg har tidligere haft en lægeerklæring hvor min læge sagde det ville være bedst for mig at bo i mit sommerhus.
Mvh Jesper Engstrøm

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
28-11-2016 14:55:00

Hej Jesper,

Det er min vurdering at du i dette tilfælde skal søge dispensation hos kommunen som afgør og du kan få dispensation til at bo i dit sommerhus hele året.

Jeg vil råde dig til at kontakte borgerservice i den kommune, dit sommerhus ligger i. De kan vejlede dig processen om at søge dispensation.

Mvh

Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Etina
21-11-2016 21:18:07

Hej
Hvis man bliver førtidspensionist, går man så under reglen som alm. pensionister ? må man så benytte sommerhuset hele året ? hvis ja så kræver dette vel ikke, at huset får helårsstaus ?

Skulle man blive tilkendt et fleksjob, og gerne vil bo hele året i sit sommerhus, så er det man skal ansøge om helårs bolig status. Har du erfaring med, hvordan man nemmest kan opnå helrårs status = Her tænker jeg, hvis man udskifter vinduer til lavenergi, og skifter varmekilden som er El om til eks. jordvarme. har du så erfaring om, at det bliver nemmere, at opnå helårsstatus på sit somerhus?

Venlige hilsner

Charlotte Stoltenberg
28-11-2016 15:03:39

Hej Etina,

Hvis du er førtidspensionist og har ejet dit sommerhus i 8 år, må du gerne bo i dit sommerhus hele året. Sommerhuset bevarer i denne situation sin status som fritidshus.

I det tilfælde at du skal søge om statusændring af dit sommerhus, vil jeg anbefale dig at kontakte den kommune, hvori dit sommerhus ligger og spørge dem til råds i forhold til nødvendigheden og krav til evt. ændringer af sommerhuset.

Mvh

Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
per knudsen
29-11-2016 10:35:05

Er det vedtaget mht 1 års reglen om ejerskab af sommerhus for at bo helårs?
Jeg synes ikke at kunne se det på offentlige sider!

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
29-11-2016 11:32:26

Hej Per Knudsen,

1-års reglen er endnu ikke vedtaget.
Reglen er en del af regeringens planlagte revidering af planloven. Lovforslaget har været i høring, og vi afventer nu, at det endelige lovforslag fremsættes.

Mvh

Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Per knudsen
29-11-2016 11:43:41

Hvornår forventer man det sker?

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
29-11-2016 11:59:09

I følge regeringens lovprogram skulle lovforslaget efter planen fremsættes inden årsskiftet, men der er endnu ikke meldt noget endeligt ud.

Mvh

Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Susanne Christiansen
30-11-2016 15:25:44

Hej..
Hvis nu ikke den nye planlov bliver vedtaget ( hvad vi da håber, har ejet vores sommerhus i 1 1/2 år og jeg er førtidspensionist )
Vil det hjælpe med at få lov til at bo fast i sommerhuset , hvis vi søger om at status bliver ændret til helårsbeboelse.?
Har du nogen ide om at de får kigget og måske vedtaget den nye planlov i år? Vi troede den var vedtaget...
På forhånd tak.
Mvh Susanne

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
05-12-2016 10:45:37

Hej Susanne,

Tak for dit spørgsmål.

I kan sagtens søge jeres kommune om, at status for sommerhuset bliver ændret til helårsbeboelse. Såfremt kommunen skulle give tilladelse hertil, kan I i princippet bebo sommerhuset hele året uden at skulle opfylde yderligere betingelser eller vente på, at den nye planlov bliver vedtaget.

Jeg bemærker dog, at det langt fra er givet, at kommunen vil give tilladelse til en statusændring. Såfremt I ønsker hjælp med processen ved ansøgning om en statusændring, er I meget velkommen til at kontakte os.

1-års reglen er endnu ikke vedtaget.
Reglen er en del af regeringens planlagte revidering af planloven. Lovforslaget har været i høring, og vi afventer nu, at det endelige lovforslag fremsættes. I følge regeringens lovprogram skulle lovforslaget efter planen fremsættes inden årsskiftet, men der er endnu ikke meldt noget endeligt ud.

Mvh

Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Maj Nyeng
08-12-2016 12:00:27

Hvis vi vil søge om at lade vores sommerhus i Bakkelandet, Gribskov kommune overgå til helårshus. Hvilke kriterier skal huset opfylde? hvem kontakter vi?
Det er et sommerhus på 120 kvm, indrettet som alm. parcelhus, med 3 gode værelser + stue, bad, åbent køkkenalrum, entre/bryggers. Der er mellem 250 - 300 mm. isolering i vægge, loft og gulv og varmeforbruget ligger på ca 7500 kw årligt, vi er en familie på 4.
Vi har dagrenovation hele året, betaler snerydning gennem grundejerforening, posten leverer post året rundt, og kommunen har sidste år investeret næsten en million kr. i området på at samtlige husstande fik lavet nye faskiner. Det er et område med ca. 125 hussstande, halvt helårshuse og halvt sommerhuse. Men hvor størstedelen af sommerhusejerne har fået livslange dispensationer til at bo i deres sommerhuse. Vi har de sidste par år fået dispensation et år af gangen, men ikke mere pr. 1. okt 2017.. Vi har ejet huset siden 2004.
Det er et godt gedint hus. Vi har af flere omgange forsøgt at sælge huset, men de færreste køber sommerhuse i området, da det langt mere minder om et almindeligt villakvarter, og vi føler os derfor stavnsbundet til huset. Men kommunen siger vi skal fraflytte. Har i et bud på hvad vi kan gøre. Er der punkter i den nye planlov 2017, der kan ændre vores situation??

Håber i kan svarer på nogle af alle mine spørgsmål!

Med venlig hilsen Maj Nyeng + familie

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
19-12-2016 15:54:54

Det er kommunen, hvor dit sommerhus ligger, som beslutter, hvorvidt der kan gives tilladelse til en statusændring - i dette tilfælde Gribskov Kommune.

Som udgangspunkt skal sommerhuset være egnet til helårsbeboelse, hvis der skal gives tilladelse til statusændring, men lokalplaner osv. har naturligvis også indflydelse på, om kommunen vil give tilladelse hertil.

Jeg vil råde jer til at kontakte kommunen for flere detaljer om, hvilke specifikke krav de stiller til ejendommen for at kunne søge om statusændring.

Mvh

Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Per Cramon Hansen
14-12-2016 12:35:21

Hej
jeg har et spørgsmål vedrørende,om min kone også må bo helårigt i vores sommerhus,som vi har haft i ca 5 år.Det er kun mig der modtager fleksydelse.
hav en god dag.
Mvh
Per Cramon

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
19-12-2016 16:03:45

Hej Per Cramon,

Såfremt du opfylder betingelserne for at kunne anvende sommerhuset som helårsbeboelse - herunder betingelsen om ejerskab i 8 år - og/eller har opnået den nødvendige dispensation fra kommunen til at anvende sommerhuset som helårsbeboelse, ser jeg som udgangspunkt ikke noget i vejen for, at din kone kan bebo sommerhuset sammen med dig.

I dette tilfælde oplyser du, at du/I har ejet sommerhuset i ca. 5 år og I opfylder således som udgangspunkt ikke reglerne for at kunne bo i sommerhuset hele året. I skal derfor søge kommunen som sommerhuset ligger i om særlig dispensation hertil.

Såfremt I ønsker bistand i forbindelse med ansøgningen, er I meget velkommen til at kontakte os.

Mvh

Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Bianca Bente
20-12-2016 08:38:53


For snart 10 år siden købte jeg et sommerhus i et sommerhuskvarter på vestsjælland. Kan jeg benytte det som helårsbolig ? Jeg er alm. lønmodtager, og 40 år.
Hvis jeg søger dispenion hvor stor er sandsynligheden så får at jeg får den og er der krav til boligen hvis den skal være helårs ?
Da jeg er enligmor ville det være en kæmpe hjælp økonomisk og kunne bruge sommerhuset helårrigt, da jeg så ikke skal ha 2 boliger.

Med venlig hilsen

Bianca

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
21-12-2016 13:20:38

Hej Bianca,

Som udgangspunkt opfylder du desværre ikke betingelserne for at bo i dit sommerhus hele året, idet du er lønmodtager.

Du skal således søge dispensation for at få lov til at bo i dit sommerhus hele året. Dispensation søger du hos den kommune dit sommerhus ligger i. Det er svært at sige, hvor stor sandsynligheden for at du kan opnå dispensation er, det afhænger af mange ting, men udgangspunktet er, at dispensation alene gives i meget særlige tilfælde. Du kan eventuelt kontakte kommunen og hører nærmere om dette. Hvis du ønsker hjælp til din dispensationsansøgning, er du velkommen til at kontakte os.

Hvis du vil ansøge om at få status på dit sommerhus ændret til helårsbeboelse, er det et krav, at sommerhuset er egnet til helårsbeboelse, her stilles der som regel bl.a. krav til isolering og ventilation af sommerhuset. Det er kommunen, du skal henvende dig til vedr. ansøgning om ændring af ejendommens status, og hvilke krav der er til sommerhuset, før det kan få status af helårsbeboelse. Jeg bemærker, at det dog ikke er sikkert, at sommerhuset kan få status af helårsbeboelse alene på baggrund af, at selve huset opfylder nogle fysiske krav, idet tilladelse til statusændring også afhænger af bl.a. kommunens planer for det område, som sommerhuset ligger i.

Mvh

Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Susanne Kotte
25-12-2016 13:02:56

Hej
Jeg er ved, at købe et sommer hus, hvor planen er at mine pensioneret forældre også skal flytte ind. Hvor stor en ejer andel skal de minimum eje af sommerhuset, for at opnå helårs status, efter at have ejet x andel af sommerhuset et år?
Bedste hilsner Susanne

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
05-01-2017 12:55:56

Hej Susanne,

Ifølge noterne til den nuværende planlov, er pensionistens medejerskab af et sommerhus tilstrækkeligt til at pensionisten kan benytte sommerhuset til helårsbeboelse efter en vis ejerperiode. Hvis dine forældre således opfylder persongruppen, er et delt ejerskab med dig nok til at de kan benytte ejendommen til helårsbeboelse.
Jeg kan desværre ikke vurdere med sikkerhed hvorvidt andelen af ejerskabet har indflydelse på ovenstående.

Da det nye lovforslag endnu ikke er fremsat eller vedtaget i Folketinget, ved vi på nuværende tidspunkt ikke, om der sker en ændring af retstilstanden i forhold til ovenstående efter de nye regler.

Mvh Charlotte Stoltenberg.

Besvar indlæg
Susanne
03-01-2017 14:28:08

Hvordan finder man ud af om lovforslaget af den nye planlov er blevet vedtaget efter det har været i høring ?
Mvh Susanne

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
05-01-2017 12:59:07

Hej Susanne,

Man kan følge med på Folketingets hjemmeside i hvilke lovforslag, der er fremsat, og hvor langt de er i behandlingsprocessen.

Jeg kan oplyse, at det endelige lovforslag endnu ikke er fremsat i Folketinget.

Mvh Charlotte Stoltenberg.

Besvar indlæg
Lis S
05-01-2017 01:49:12

Hej,det er meget godt med den lov,for dem der allerede næsten er ved at gå på efterløn eller folkepension.Men ikke for sådan nogen "unge" som min mand og jeg midt i 50 erne.Vi har haft vores sommerhus i 10 år og set frem til at flytte derop når vi gik på efterløn,men efterløns/folkepensionistalderen bliver hele tiden sat op inden vi vi får lov til at flytte op i sommerhuset er vi blevet så gamle at det næsten er for sent.Vi har begge gjort rent og arbejdet hårdt hele vores voksenliv,kan mærke det har slidt på kræfterne.Engang kunne man gå på efteløn som 60 årig og flytte i sommerhus som 60årig hvis man havde ejet huset i 8 år,vi må vente til vi er 65 år og måske 66 år før vi kan flytte i sommerhus,det er vel derfor de har lavet loven om,folk vil blive alt for gamle hvis de skal have ejet huset i 8 år.Den lov tilgodeser ikke folk der for "unge"og har ejet sommerhus i mange år tværtimod.

Torben Hansen
07-01-2017 22:12:12

Hej

Når man har beboet sit sommerhus i 10 år, efter en mundtlig aftale med kommunen, men så får et brev fra kommunen, der skriver at man bor ulovligt og skal flytte, hvad rettigheder har man så.

Personen har hele tiden været tilmeldt folkeregisteret på adressen, der har ikke været nogen form for påtale eller indvending fra kommunen før nu?

Med venlig hilsen

Torben

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
16-01-2017 13:42:08

Hej Torben,

Besvarelse af dit spørgsmål vil kræve en nærmere gennemgang af de konkrete omstændigheder. Såfremt du ønsker at drøfte sagen nærmere med os, er du velkommen til at kontakte os.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Katrine
05-01-2017 12:35:42

Er lovforslaget gået igennem, ang. de nye regler vedr. bopæl i sommerhus?

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
05-01-2017 13:18:39

Hej Katrine,

Lovforslaget har været i høring, og vi afventer nu, at det endelige lovforslag fremsættes. Det vides desværre endnu ikke, hvornår dette kommer til at ske.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
kirsten tranberg
07-01-2017 13:14:28

jeg har et sommerhus som jeg købte for 3 år siden,
må jeg leje det ud til en fast lejer 365 dagen om året
med venlig hilsen kisser

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
09-01-2017 10:06:07

Hej Kirsten,

Man må som sommerhusejer efter de nugældende regler udleje sit sommerhus ubegrænset i perioden fra den 1. april til den 30. september. I perioden fra den 1. oktober til den 31. marts må sommerhuset udlejes i max 13 uger.

I forbindelse med den politiske aftale der blev indgået om en revidering af planloven, er der et politisk ønske om, at udlejningsperioden hen over sommeren udvides til 34 uger. Hvilket datospænd der kommer til at være tale om, ved vi ikke på nuværende tidspunkt.

Jeg gør samtidig opmærksom på, at det endelige lovforslag endnu ikke er fremsat, hvorfor vi ikke kender den endelige formulering af den eventuelle ændring i forhold til en udvidelse af sommerudlejningsperioden.

Mvh

Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Kirsten tranberg
09-01-2017 11:12:54

Tak for dit hurtige svar.
Venlig hilsen kisser

Besvar indlæg
Diana Weiland
09-01-2017 12:28:08

Er den nye planlov vedtaget endeligt, hvis, hvornår træder den i kraft?

Venlig hilsen Diana Weiland

Besvar indlæg
Mette Rasmussen
09-01-2017 14:56:38

Kære Diana

Du kan finde svaret på dit spørgsmål længere oppe i denne tråd :-)

Besvar indlæg
Susanne
09-01-2017 17:06:49

Jeg har fået oplyst at lovforslaget skulle blive fremsat i folketinget sidst i Januar.. så det må vi håbe på. :-)
Sanne

Besvar indlæg
diana Weiland
10-01-2017 09:40:50

Er Planloven endelig vedtaget??? I svarer ikke andet end det jeg selv kan læse, det er det næste skrid,t man ikke kan finde på nettet, er den Planlov færdigbehandlet, og gælder afgørelsen nu eller ???
Venlig hilsen
Diana Weiland

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
16-01-2017 13:51:01

Hej Diana,

Lovforslaget har været i høring, og vi afventer nu, at det endelige lovforslag fremsættes. Jeg har fået oplyst, at man forventer, at dette sker inden for den nærmeste fremtid. Muligvis inden udgangen af februar 2017.

Når lovforslaget er fremsat, skal dette behandles i Folketinget.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
rasmus
11-01-2017 12:36:19

Hej er planloven blevet vedtaget så man kan bo i sit sommerhus efter et år hvis man er førtidspensionist

Charlotte Stoltenberg
16-01-2017 13:52:59

Hej Rasmus,

Lovforslaget har været i høring, og vi afventer nu, at det endelige lovforslag fremsættes. Jeg har fået oplyst, at man forventer, at dette sker inden for den nærmeste fremtid. Muligvis inden udgangen af februar 2017.

Når lovforslaget er fremsat, skal dette behandles i Folketinget.

Den nye planlov er altså endnu ikke vedtaget.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Egon Dideriksen
15-01-2017 09:59:02

Hej,

Er der nyt om reglerne, med hensyn til ændring af reglerne om hvor mange år man som pensionist skal have ejet sit sommerhus, før man benytte det hele året, ( med kommunens godkendelse )

Med venlig hilsen

Egon

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
16-01-2017 13:55:23

Hej Egon,

Lovforslaget har været i høring, og vi afventer nu, at det endelige lovforslag fremsættes. Jeg har fået oplyst, at man forventer, at dette sker inden for den nærmeste fremtid. Muligvis inden udgangen af februar 2017.

Når lovforslaget er fremsat, skal dette behandles i Folketinget.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Egon Dideriksen
16-01-2017 14:22:31

Hej Charlotte,

Mange tak for din orientering,

De bedste hilsener


Egon

Besvar indlæg
Vivi Jæger
18-01-2017 15:52:19

Hvornår træder planloven i kraft?

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
20-01-2017 08:15:31

Hej Vivi,

Lovforslaget har været i høring, og vi afventer nu, at det endelige lovforslag fremsættes. Jeg har fået oplyst, at man forventer, at dette sker inden for den nærmeste fremtid. Muligvis inden udgangen af februar 2017.

Når lovforslaget er fremsat, skal dette behandles i Folketinget. Den endelige ikrafttrædelsesdato vil fremgå af lovforslaget.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Vivi jæger
20-01-2017 13:08:15

Tusind tak for svaret.
Mvh Vivi

Besvar indlæg
Pia
19-01-2017 08:58:43

Det er tilladt at bo i sit sommerhus x antal måneder om året, og dermed også tilladt at have sin folkeregister adresse stående i disse måneder.

Hvor stor er bøde straffen, hvis man fortsat har sin adresse stående, efter den lovlige periode. Det bliver jo noget af et folkeregister skift, hvis den rykkes frem og tilbage hvert år, og med den (forhåbentlig) nye planlov, så vil den tilladte periode øges?

Faktisk tænker jeg om bødestraffen ikke kan udligne det at have to bopæle! Jeg ved godt det er lovbrud, men sommerhusloven er ikke nem at forstå, og slet ikke den store forskel der er på vurderinger, hos dem som sidder og kan tildele dispensation. Det virker til at kommunerne har milevid forskelsbehandling!

Hilsen
Pia

Charlotte Stoltenberg
20-01-2017 08:22:43

Hej Pia,

Et sommerhus må efter de nugældende regler kun benyttes fast i perioden 1. oktober – 31. marts og udenfor denne periode må man ikke have fast bopæl i sommerhuset. Derfor vil det være ulovligt at du flytter din bopæl ud i huset i denne periode. Overtrædelse kan medføre politianmeldelse og dagbøder. Dagbødernes størrelse afhænger af din indtægt.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Pia
20-01-2017 13:13:50

Hej Charlotte

Tak for svaret :)

Du skriver: "Et sommerhus må efter de nugældende regler kun benyttes fast i perioden 1. oktober – 31. marts ..." Jeg formoder at den periode du skriver, er den hvor man IKKE må benytte sommerhuset som "fast bopæl"?

Mvh.
Pia

Charlotte Stoltenberg
20-01-2017 13:20:41

Hej Pia,

Du har selvfølgelig ret, der mangler et ikke.

Man må som sommerhusejer efter de nugældende regler udleje/benytte sit sommerhus ubegrænset i perioden fra den 1. april til den 30. september. I perioden fra den 1. oktober til den 31. marts må sommerhuset udlejes/benyttes i max 13 uger som ikke må være sammenhængende. Der skal altså være tale om "små-ophold" i vinterperioden.

I forbindelse med den politiske aftale der blev indgået om en revidering af planloven, er der et politisk ønske om, at udlejningsperioden/benyttelsesperioden hen over sommeren udvides til 34 uger. Hvilket datospænd der kommer til at være tale om, ved vi ikke på nuværende tidspunkt.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Pia
20-01-2017 13:27:27

Hej igen

Et sidste tillægs spørgsmål.

De uger som er tilladt at opholde sig i sit sommerhus i vinterperioden. De bliver vel ikke medregnet i en eventuel dagbøde-sag?

Der står jo egentlig ikke noget i loven om, at man IKKE må have sin adresse stående (jeg kan ikke finde det), men at man bare ikke må overnatte!

Man må derfor jo godt opholde sig der i dagtimerne, og i dagtimerne kommer posten jo?
(Ved godt det er at trække den langt.) Jeg er bare ret desperat!

Mvh.
Pia

Charlotte Stoltenberg
03-02-2017 11:34:42

Hej Pia,

Det er min opfattelse, at hvis man flytter folkeregisteradresse til sit sommerhus, så vil det være at betragte som at have taget ophold der, også selvom man i realiteten ikke overnatter der.

Du skal huske på, at de 13 uger det er tilladt at opholde sig i sit sommerhus i vinterhalvåret skal udgøres af "små-ophold", dvs. 13 uger i træk i princippet vil udløse en sanktion.

Hvis du i vinterhalvåret opholder dig 14 uger i alt i dit sommerhus men disse 14 uger alene udgøres af "små-ophold" skal du kunne dokumentere dette for alene at blive sanktioneret for den 14. uge og ikke de 13 andre.

Mvh

Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Anne
19-01-2017 10:31:31

Hej

Min samleverske (ikke gift) købte for to år siden et sommerhus og da jeg er førtidspensionist pga. sclerose, vil jeg så gerne spørge, om vi så efter de nye regler lovligt må bo der hele året, også selv om han stadig er på arbejdsmarkedet ?

På forhånd tak.

Mvh
Anne

Charlotte Stoltenberg
06-02-2017 09:45:39

Hej Anne,

Som udgangspunkt nej sådan som lovforslaget er formuleret på nuværende tidspunkt. Den der er berettiget til at bebo sommerhuset hele året rundt - i dette tilfælde dig - skal være ejer eller medejer af sommerhuset i den årrække, som planloven forskriver pt. 8 år men 1 år efter de nye regler, hvis disse vedtages i deres nuværende form.

Jeg bemærker, at lovforslaget er blevet fremsat i folketinget og pt. er henvist til udvalgsbehandling.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Marcus
23-01-2017 13:13:26

Hvad skete der egentlig med den ny planlov. Er den vedtaget ? Hvor kan man læse om dette ?

Mvh

Charlotte Stoltenberg
23-01-2017 15:10:28

Hej Marcus,

Lovforslaget har været i høring, og vi afventer nu, at det endelige lovforslag fremsættes. Jeg har fået oplyst, at man forventer, at dette sker inden for den nærmeste fremtid. Muligvis inden udgangen af februar 2017.

Når lovforslaget er fremsat, skal dette behandles i Folketinget.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Dorthe Thiemke
28-01-2017 20:55:42

Pia skriver til jer den 20. januar :
De uger som er tilladt at opholde sig i sit sommerhus i vinterperioden. De bliver vel ikke medregnet i en eventuel dagbøde-sag?
Jeg kan ikke se I har svaret på det, og da jeg selv intereseret i at høre jeres svar, som det er meget aktuelt for mig, stiller jeg det lige igen.

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
03-02-2017 11:35:52

Hej Dorthe,

Det er min opfattelse, at hvis man flytter folkeregisteradresse til sit sommerhus, så vil det være at betragte som at have taget ophold der, også selvom man i realiteten ikke overnatter der.

Man skal huske på, at de 13 uger det er tilladt at opholde sig i sit sommerhus i vinterhalvåret skal udgøres af "små-ophold", dvs. 13 uger i træk i princippet vil udløse en sanktion.

Hvis du i vinterhalvåret opholder dig 14 uger i alt i dit sommerhus men disse 14 uger alene udgøres af "små-ophold" skal du kunne dokumentere dette for alene at blive sanktioneret for den 14. uge og ikke de 13 andre.

Mvh

Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Vivi Viborg
05-02-2017 18:10:27

Mig og min søn ejer et sommerhus sammen. Min man bliver pensionist om et år. Må min mand og jeg så bo i det helårs til den tid, eller er det ham der skal eje det.
Mvh Vivi

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
06-02-2017 09:57:33

Hej Vivi Viborg,

Hvis din mand og du har almindeligt formuefællesskab i jeres ægteskab, er det som udgangspunkt lige meget, hvem af jer der står på skødet til ejendommen, så længe den ene af jer opfylder lovens betingelser for at bebo sommerhuset hele året.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
jan bøgild
06-02-2017 09:27:05

hej mit spørgsmål lyder på,kan man som flexjobber 71/2 time pr uge næsten førtidspensonist 53 år mon få lov til at bo i et nykøbt sommerhus hele året ,min kone arbejder fuldtids.jeg synes at have læst at det kan lade sig gøre.håber du kan besvare mit spørgsmål.jeg bor i holstebro kommune.venlig hilsen jan.bøgild.

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
06-02-2017 10:07:29

Hej Jan,

Som reglerne ser ud lige nu, er det følgende persongrupper som har ret til at bebo et sommerhus hele året:
Folkepensionister, førtidspensionister, efterlønsmodtagere, flexydelsesmodtagere eller personer over 60 år som er gået på pension.
Hvis du ikke falder ind under disse persongrupper, skal du søge dispensation hos den kommune, som sommerhuset ligger i.

Jeg bemærker, at man efter de nuværende regler skal have ejet sit sommerhus i 8 år, før man må benytte det som helårsbeboelse. Lovforslaget som indeholder nedsættelse af denne periode til 1 år er fremsat i Folketinget men endnu ikke vedtaget.

Så længe din kone og du har almindeligt formuefællesskab i jeres ægteskab og en af jer ejer eller er medejere af sommerhuset og opfylder betingelserne for at bebo dette hele året, er der som udgangspunkt ikke noget i vejen for, at den anden part fortsat er aktiv på arbejdsmarkedet.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
jan bøgild
06-02-2017 11:25:00

hej mange tak for et seriøs og brugbar svar.hilsen jan.

Besvar indlæg
Søren Andersen
06-02-2017 20:20:29

Hvis den nye planlov bliver vedtaget som man forventer, vil man så kunne få lov til at bo i sit sommerhus selvom der er tinglyst en deklaration ved udstykningen af sommerhusområdet, hvor der står at man må kun bebo sommerhuset i tidsrummet fra 1. maj til 30. september, og det er kommunen som er påtaleberettiget ? Mange sommerhusområder har sikkert sådanne deklarationer. Spørgsmålet er jo også aktuelt allerede nu, efter de gamle regler.

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
20-02-2017 15:18:20

Hej Søren Andersen,

Jeg vil anbefale dig at kontakte kommunen hvori sommerhuset ligger og bede dem for god ordens skyld bekræfte. Så er du helt på den sikre side.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Allan
07-02-2017 15:54:23

Hej,

Hvor mange dage om året må jeg have adresse i mit sommerhus? Jeg er 38 år og lejer ofte mit hus ud i sommerperioden til turister.
Jeg tænkte det ville være smart at flytte min adresse til sommerhuset i stedet for at have der hvor mit hus det er.

Glæder mig til at høre fra dig.

Venlig hilsen

Allan Madsen

Charlotte Stoltenberg
08-02-2017 15:52:34

Hej Allan,

Man må som sommerhusejer efter de nugældende regler udleje/benytte sit sommerhus ubegrænset i perioden fra den 1. april til den 30. september. I perioden fra den 1. oktober til den 31. marts må sommerhuset udlejes/benyttes i max 13 uger som ikke må være sammenhængende. Der skal altså være tale om "små-ophold" i vinterperioden.

Det er min opfattelse, at hvis man flytter folkeregisteradresse til sit sommerhus, så vil det være at betragte som at have taget ophold der. Dette skal du altså være opmærksom på i vinterperioden hvor der er begrænsninger i hvor meget du må opholde dig i dit sommerhus. Du skal også huske på, at de 13 uger det er tilladt at opholde sig i sit sommerhus i vinterhalvåret skal udgøres af "små-ophold", dvs. 13 uger i træk i princippet kan udløse politianmeldelse og dagbøder.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Allan
08-02-2017 15:55:52

Hej Charlotte,

Mange tak for dit gode og konkrete svar!

Mvh

Allan Madsen

Karin Sommer
12-02-2017 11:40:00

Jeg læser netop, at borgmesteren i Odsherred Kommune fortæller, at planloven vedr. det at bo i sommerhus som pensionist er ændret fra 8 år til 1 år. Min kæreste, som er pensionist og har ejet og boet i eget sommerhus i 10 år, leder efter et nyt sommerhus i anden kommune at bebo helårs, men flere ejendomsmæglere fortæller, at loven ikke er trådt i kraft endnu. Hvad er op og ned i denne sag? På forhånd tak.

Venlig hilsen

Karin Sommer.

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
13-02-2017 10:03:32

Hej Karin Sommer,

Lovforslaget om ændring af planloven og herunder reglen om hvor længe pensionister skal have ejet sommerhuset for at måtte bebo dette hele året er fremsat i Folketinget og p.t. henvist til udvalgsbehandling.

Lovforslaget er således endnu ikke færdigbehandlet af Folketinget og dermed heller ikke vedtaget eller trådt i kraft endnu.

Det er p.t. oplyst, at det er hensigten, at den nye planlov skal træde i kraft den 1. juli 2017.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Susanne warrer
13-02-2017 17:05:29

Vi har et mindre sommerhus som ligger i landzone. Kan vi flytte i det,når min mand opfylder reglen som førtidspensionist.
Hvordan er reglerne for evt tilbygning, Vi har opført det i år 2000.
Mvh Susanne

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
20-02-2017 15:24:51

Hej Susanne Warrer,

Hvis I/din mand opfylder betingelserne for at anvende sommerhuset hele året og sommerhuset er i god nok stand til at blive beboet hele året så ja.

Om I har mulighed for at bygge til huset afhænger af mange ting herunder bl.a. lokalplaner og servitutter. Jeg vil anbefale jer at søge rådgivning herom enten hos advokat eller i den kommune hvor sommerhuset ligger.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Elin
14-02-2017 23:47:13

Hej
Jeg er ikke førtidspensionist, ( endnu) Men er visiteret til fleksjob 2 timer om ugen, så jeg høre vel til under lav indtægt og svag borger.
Er der mulighed for at kunne bo i sit sommerhus i min nuværende situation.?
Mvh elin

Charlotte Stoltenberg
20-02-2017 15:28:42

Hej Elin,

Som udgangspunkt opfylder du ikke de nugældende krav til at kunne få lov til at bebo sommerhuset hele året.

Det vil være nødvendigt for dig at søge dispensation hos den kommune, hvori sommerhuset ligger. Kommunen kan vejlede dig om processen i forbindelse med dette.

Jeg bemærker, at der almindeligvis kun gives dispensation i særlige tilfælde.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Søren Haugaard Jacobsen
16-02-2017 16:54:52

I relation til en mulig revision af planloven for sommerhus anvendelse for pensionister har jeg et spørgsmål til hvordan pensionist defineres. Jeg forventer at lade mig selv-pensionere med udbetaling af egne pensionsmidler før fyldte 67 år, hvor jeg (indtil videre) kan få normal pension fra staten. Vil man i den mellemliggende periode også blive anset som pensionist med evt tidligere anvendelse af sommerhus som helårs bolig
Mvh
Søren

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
24-02-2017 16:15:24

Hej Søren Haugaard Jacobsen,

Der er ikke umiddelbart lagt op til en ændring af definitionen af en pensionist i forbindelse med den nye planlov, det afgørende er således om du er fyldt 60 år og modtager en pensionsydelse af en eller anden art fx fra et pensionsselskab og om du herudover har ejet sommerhuset i 8 år (1 år når den nye regel træder i kraft).

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Mathia
19-02-2017 10:41:31

Jeg har ejet et sommerhus i de 8 år. I 2010 "pensionerede" jeg mig selv. Min kæreste har en indtægt som er langt over middel og således kan den forsøge os begge. Hvordan er vi stillet ?

Marhia

Charlotte Stoltenberg
24-02-2017 16:19:27

Hej Mathia,

Som reglerne ser ud lige nu, er det følgende persongrupper som har ret til at bebo et sommerhus hele året:
Folkepensionister, førtidspensionister, efterlønsmodtagere, flexydelsesmodtagere eller personer over 60 år som er gået på pension.

I det at være fyldt 60 år og gået på pension ligger at man skal modtage en eller anden form for pensionsydelse fx fra et pensionsselskab.

Hvis du ikke falder ind under disse persongrupper, skal du søge dispensation hos den kommune, som sommerhuset ligger i. Der skal normalt være vægtige grunde der taler for at få dispensation fx sygdom.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Susanne Erichsen
19-02-2017 18:33:03

Hej
Vi har haft et sommerhuse i 8 år. Vi er 51 og 52 år. Hvis vi bygger et nyt sommerhus, men med isoleringskrav som et nyt paraselhus, kan man så få dispensation til at bor i det hele året. Vi er i tvivl om vores hus ligger i byzonen, har det noget at sige? Adressen er Kærnebidervej 19, Marielyst 4873 Væggerløse
Hilsen Susanne Erichsen

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
24-02-2017 16:32:29

Hej Susanne Erichsen,

Jeg forudsætter, at hverken du eller din mand er folkepensionister, førtidspensionister, efterlønsmodtagere eller flexydelsesmodtagere.

Dispensation gives normalt kun i særlige tilfælde fx til personer, som driver virksomhed i nærområdet for sommerhuset fx ejeren af en købmandsforretning, hvor det er nødvendigt for driften af forretningen, at ejeren bor i nærheden. Eller til alvorligt syge eller invalide personer som kun kan få en behagelig hverdag/tilværelse i sommerhuset.

Jeg bemærker, at det som udgangspunkt er en forudsætning for at bebo sommerhuset hele året, at dette ligger i et sommerhusområde. Hvis I er i tvivl om hvilken "zone" jeres sommerhus ligger i, kan I få det oplyst hos kommunen.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
katarina
20-02-2017 10:01:31

Gælder reglerne også for kolonihaver? må man som pensionist også skifte adresse til kolonihave som helårsbolig?

mvh katarina

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
24-02-2017 16:35:28

Hej Katarina,

Reglen gælder som udgangspunkt ikke for kolonihavehuse.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Gitte Svendsen
28-02-2017 09:43:28

Gitte Svendsen

Min mand er 63 år og har efterlønsbevis. Han arbejder dog stadig.
Vi påtænker at købe sommerhus med henblik på at bo der hele året.
Er planloven trådt i kraft, så det er lovligt at bo i sommerhus hele året.

Venlig hilsen Gitte Svendsen

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
02-03-2017 15:46:01

Hej Gitte Svendsen,

Som reglerne ser ud lige nu, er det følgende persongrupper som har ret til at bebo et sommerhus hele året:
Folkepensionister, førtidspensionister, efterlønsmodtagere, flexydelsesmodtagere eller personer over 60 år som er gået på pension.
Og som har ejet sommerhuset i mindst 8 år.

Den nye planlov hvorefter det bliver tilladt for ovennævnte persongrupper at bebo sommerhuset hele året efter 1 års ejerskab af sommerhuset, er endnu ikke vedtaget i Folketinget.

Vi forventer, at planloven vedtages så denne træder i kraft den 1. juli 2017.

Mvh Charlotte Stoltenberg.

Besvar indlæg
bjarne pedersen
02-03-2017 17:15:06

Hej
Vi har haft vores sommerhus i 17 år ( min kone står som ejer )
Kan vi så få helårs-status når jeg går på pension selv om jeg ikke står som ejer.
Vi har været gift i 14 år.
M.V.H.
Bjarne Pedersen.

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
06-03-2017 11:19:38

Hej Bjarne,

Hvis du og din hustru har almindeligt formuefællesskab i jeres ægteskab, er det som udgangspunkt uden betydning hvem af jer, som står på skødet til ejendommen.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Charlotte
04-03-2017 14:40:20

Hej Mette

Min mor er pensionist og har ejet sit sommerhus i over 10 år.
Nu overvejer min mor, at overdrage sommerhuset til mig i andele over en årrække. Har hun nogen mulighed for at bo i sommerhuset helåret, hvis hun ikke er 100 % ejer, og er der evt. en minimumsandel man skal eje, for at kunne bruge det som helårsbesboelse?
Det skal lige tilføjes, at vi ikke tilhører samme husstand.

Med venlig hilsen
Charlotte

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
06-03-2017 11:25:58

Hej Charlotte,

Ifølge noterne til den nuværende planlov, er pensionistens medejerskab af et sommerhus tilstrækkeligt til at pensionisten kan benytte sommerhuset til helårsbeboelse efter en vis ejerperiode. Hvis din mor således opfylder persongruppen, er et delt ejerskab med dig nok til at hun kan benytte ejendommen til helårsbeboelse.

Jeg kan desværre ikke vurdere med sikkerhed hvorvidt størrelsen på andelen af ejerskabet har indflydelse på ovenstående.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Gunnar Axelsen
08-03-2017 16:20:09

Er der noget "rimeligt holdbart" om hvornår den nye planlov vedtages vedr ændring af helårsbeboelse i sommerhus fra de nuværende 8-år til 1-år
MVH Gunnar Axelsen

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
09-03-2017 11:28:40

Hej Gunnar Axelsen,

Forslaget til den nye planlov er fremsat i Folketinget og er lige nu i udvalgsbehandling.
Vi forventer, at planloven vedtages så denne træder i kraft den 1. juli 2017.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
René Poulsen
14-03-2017 13:13:37

Kan jeg som pensionist bebo min datters sommerhus permanent
Med venlig hilsen
René

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
14-03-2017 14:30:46

Hej René Poulsen,

Kun hvis du er medejer af sommerhuset og som reglerne ser ud lige nu har været medejer de sidste 8 år.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Toril Thorstensen
15-03-2017 09:28:53

Trådte loven i kraft 1. januar 2017?

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
16-03-2017 09:14:53

Hej Toril Thorstensen,

Den nye planlov er ikke trådt i kraft endnu. Vi forventer, at planloven vedtages så denne træder i kraft den 1. juli 2017.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Elin Klitgaard
17-03-2017 12:39:56

Gælder kommende lovændring også kolonihave med helårs kloakering og vand?
Mvh Elin

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
20-03-2017 09:24:12

Hej Elin Klitgaard,

Som reglerne ser ud lige nu, omfatter de ikke kolonihaver/kolonihavehuse. Der er ikke umiddelbart lagt op til en ændring af dette i den nye planlov.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Pia Vedel
19-03-2017 20:03:52

Min samlever har haft sit sommerhus siden 1998. Han er 58 år og jeg er 62 år. Hvis jeg går på efterløn, vil vi så have lov til at benytte sommerhuset som helårsbeboelse, også uden at være gift. Må vi lovligt bo i sommerhuset fra 1. April til 1,oktober hvis vi stadig har anden helårsbolig.

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
20-03-2017 09:54:10

Hej Pia Vedel,

Man må som sommerhusejer efter de nugældende regler udleje/benytte sit sommerhus ubegrænset i perioden fra den 1. april til den 30. september.

Hvis I ikke er gift og du ikke står som ejer af ejendommen skal din samlever opfylde betingelserne for beboelse af ejendommen som helårsbeboelse.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Pia Vedel
20-03-2017 11:04:02

Tak for hurtigt svar. Vil det så sige, at hvis vi gifter os og jeg går på efterløn nu, så vil vi kunne bo i sommerhuset om et år???

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
22-03-2017 11:50:38

Hej Pia Vedel,

Så længe I har almindeligt formuefællesskab i jeres ægteskab og én af jer opfylder betingelserne for at bebo sommerhuset permanent er det som udgangspunkt lige meget hvem af jer som står på skødet.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
J H Jensen
31-03-2017 12:11:48

Kære Advodan,

Har kigget tråden igennem uden at finde svar på nedenstående 2 spm:

Man opfylder ejertidskravet.
Man er 60 år.
Man er ophørt med at arbejde.
Man får endnu ikke folkepension eller efterløn,
Man får ikke dagpenge eller andre off. ydelser som invalidepension eller førtidspension

A) Man lever af og hæver af sin private arbejdsgiverbetalte rate/kapital/livrente pension
B) Man lever af sin opsparing, men lader ovennævnte private arbejdsgiverbetalte pension henstå nogle år

Spm. 1) Har man jvf. A) eller B) ret til at bebo sommerhuset helårs jvf. ny 2017 planlov?

Spm. 2) For IKKE pensionister: Har set fortolkninger af gl. planlov der siger, at man må bebo huset i kortere perioder op til sammenlagt 50% af tiden i vintermåneder, 100% tid i de øvrige måneder, efter gl. planlov i alt 6+3=9 mdr. pr. år, efter ny planlov i alt 8+2=10 måneder pr. år, enig?

På forhånd tak, og tak for øvrige gode svar

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
06-04-2017 17:54:57

Hej J. H. Jensen,

I det at være fyldt 60 år og gået på pension ligger at man skal modtage en eller anden form for pensionsydelse fx fra et pensionsselskab.
Man opfylder som udgangspunkt ikke betingelserne, hvis man er 60 år og lever af sin personlige opsparing, som ikke er en pension.

Mvh

Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
06-04-2017 18:03:45

Der er i den nye planlov lagt op til at brugsperioden udvides fra 26 uger til 34 uger.

Hvordan de helt præcist kommer til at ligge, og om forslaget vedtages uændret er fortsat uafklaret.

Mvh

Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Jens søndergaard
02-04-2017 17:03:27

Hej advokat.
Vi er ved at kigge på et sommerhus, og min kone er førtidspensionist.
I lokalbestemmelseren står der:

Arealanvendelse.
Området må kun anvendes til sommerhusbebyggelse.

Vil det sige man ikke må flytte derud, efter den given periode, og få fast bopæl? Eller hvordan skal jeg forstå dette?

Mvh Jens

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
06-04-2017 11:31:02

Hej Jens Søndergaard,

Hvis I/en af jer opfylder betingelserne i planloven kan I bebo sommerhuset permanent, så længe det ligger i et sommerhusområde.

Hvis I er i tvivl kan det være en god idé at ringe til kommunen og få dem til at bekræfte, at sommerhuset er beliggende i et sommerhusområde.

Mvh

Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Susanne warrer
05-04-2017 07:41:16

Vi har et lille sommerhus som er bygget i 2000 beliggende i landzone. Min mand er førtidspensionist pga af hjerneblødning. Vi vil nu gerne flytte i sommerhuset som ligger lige op af hvor kommunen har udstykket helårsgrunde og tæt på sommerhusområde. Vi har søgt om tilbygning sidste år, men fik afslag. Kan den nye planlov give større mulighed for at få lov at bygge til og hvem bestemmer i sidste ende, kommunen eller hvem.
Mvh susanne

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
19-04-2017 08:45:25

Hej Susanne Warrer,

Det er i første omgang kommunen, som tager stilling til spørgsmål om anvendelsen af sommerhusejendomme til helårsbeboelse. I nogle tilfælde vil det være muligt at indbringe kommunens afgørelse for Natur- og Miljøklagenævnet, men visse betingelser skal her være opfyldt.

Jeg gør opmærksom på, at sommerhuset som udgangspunkt skal være beliggende i et sommerhusområde, for at man kan få tilladelse til at bebo sommerhuset hele året.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Bodil Loland
05-04-2017 15:08:59

Vi flyttede permanent ind i vores sommerlejlighed i 2016 efter at have ejet den i 21 år. Vi har fra Bornholms regionskommune fået at vide, at når vi har boet her i 3 år, vil lejligheden skifte status til helårslejlighed, hvilket vi ikke er interesseret i, af hensyn til vores børn.
Vil lejligheden ifølge den nye planlov kunne vedblive med sin sommerhusstatus? Lejligheden er en del af en større ejendom, der har fungeret som børnehave, men som omkring. 1990 blev indrettet til 5 sommerenerligheder,beliggende i udkanten af byzonen i Svaneke.

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
25-04-2017 15:27:32

Hej Bodil Loland,

Det er min opfattelse, at lejligheden nok ikke kan bevare sin "fritidsstatus" når den er beliggende i byzonen.

Vh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Ole Rasmussen
16-04-2017 14:45:24

Et spørgsmål om at bo i sommerhus hele året.
Jeg som pensionist eger et sommerhus sammen med min kone som ikke er pensionist.
Vi kan bo der hele året, når vi har haft det X år.
Men hvis jeg så dør inden mine kone bliver pensionist, mister hun så retten til at bo der hele året ?

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
19-04-2017 08:49:36

Hej Ole Rasmussen,

Som udgangspunkt kan din hustru fortsætte helårsbeboelsen i sommerhuset, efter du er gået bort, såfremt I har haft fælles husstand i sommerhuset. Dette gælder også, selvom hun ikke er pensionist.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Erik J. Andersen
19-04-2017 17:22:13

Hej,
Er der rimelig sikkerhed for at den nye planlovs 1-års regel om pensionisters helårsbeboelse i fritidshuse vil træde i kraft pr. 01.07.2017?
- Eller har I hørt om hindringer?

Venlig hilsen, Erik J. Andersen

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
21-04-2017 16:01:50

Hej Erik J. Andersen,

Jeg er ikke bekendt med andet, end at planen p.t. fortsat er ikrafttrædelse den 1. juli 2017. Jeg gør dog opmærksom på, at Folketinget endnu ikke har færdigbehandlet lovforslaget eller vedtaget det.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
allan stidsborg
25-04-2017 19:01:17

hej jeg er i flexjob ønsker at købe et sommerhus i klitgård ved nibe er det muligt at få lov til at bo der hele året. Venlig hilsen Allan

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
26-04-2017 19:14:04

Hej Allan Stidsborg,

Som reglerne ser ud lige nu, er det følgende persongrupper som har ret til at bebo et sommerhus hele året:
Folkepensionister, førtidspensionister, efterlønsmodtagere, flexydelsesmodtagere eller personer over 60 år som er gået på pension.
Og som har ejet sommerhuset i mindst 8 år.

Den nye planlov hvorefter det bliver tilladt for ovennævnte persongrupper at bebo sommerhuset hele året efter 1 års ejerskab af sommerhuset, er endnu ikke vedtaget i Folketinget.

Vi forventer, at planloven vedtages så denne træder i kraft den 1. juli 2017.

Det er et krav at ejendommen ligger i et sommerhusområde. Er du i tvivl om hvorvidt ejendommen ligger i den rigtige zone kan du få oplyst dette hos kommunen.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Hanne Nielsen
26-04-2017 08:49:16

Hej Claus
Jeg bor i et sommerhus område, hvor jeg har fået bevilliget en personlig dispensation til helårsbeboelse af kommunen. Det betyder, at jeg må bo sammen med min familie i huset hele året og
have vores folkeregisteradresse der også. Dispensationen er givet ud fra planlovens paragraf 40. Stk. 2. i 2006. Jeg er ikke pensionist. Sammen med min familie skal jeg ud og rejse i 10 måneder og vil gerne leje huset ud, så det ikke står tomt. Jeg har fundet en familie, der gerne vil leje det fra den 15/7 2017 - 1/3 2018. Den familie er så nød til at flytte deres folkeregister adresse ud til mig også. Mit spørgsmål er så, må de bo der i den periode og have deres folkeregister adresse der også? Mit andet spørgsmål er så, må jeg i det hele taget leje min bolig ud til andre? Jeg beholder min folkeregisteradresse, men flytter min postadresse til mine forældre, der bor tær på. Med venlig Hanne Nielsen

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
01-05-2017 16:35:27

Hej Hanne Nielsen,

Den dispensation du har fået er personlig. Du kan således ikke overføre dispensationen til at bo i sommerhuset hele året til en lejer. Du må ikke udleje dit sommerhus i vinterhalvåret så mange sammenhængende uger, som du lægger op til i dit spørgsmål.

Du skal også være opmærksom på, at din dispensation til at bo i sommerhuset hele året kan bortfalde, hvis du skifter adresse eller på anden måde ikke udnytter den ret, som dispensationen giver dig i en længere periode.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Dan Reese
26-04-2017 09:31:04

Træder de ændrede regler om pensionisters ret til at anvende deres sommerhus som helårsbolig efter et års ejerskab faktisk i kraft 1 juli 2017. Er ændringerne i planloven behandlet og vedtaget i folketinget.
Kan man selv vurdere om huset er egnet som helårsbeboelse eller skal kommunen godkende det, og hvis det er tilfældet, hvilke krav stilles der for at få en godkendelse.

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
26-04-2017 19:27:00

Hej Dan Reese,

Det er p.t. planen, at reglerne skal træde i kraft den 1. juli 2017. Lovforslaget er fremsat i Folketinget og under behandling, men det er endnu ikke endeligt vedtaget.

I det at sommerhuset skal være egnet til helårsbeboelse ligger fx krav om kloakforhold, strøm og rindende vand. Herudover kan der også være nogle krav til isolering af ejendommen. Hvis du er i tvivl om de specifikke krav, kan du henvende dig til kommunen hvor sommerhuset ligger, som også kan hjælpe dig med vurdering og specifikke spørgsmål, som vedrører den bestemte ejendom.

Vh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Dan Reese
27-04-2017 09:15:42

Tak for dit hurtige svar. Det virker som om loven bliver udskudt gang på gang, uden at der gives nogen begrundelse eller information. Det gør det svært at planlægge flytningen.

Besvar indlæg
Hanne Nielsen
29-04-2017 08:39:10

Kære Charlotte
Kan du svare på mit spørgsmål, som jeg stillede for et par dags siden?
Det er ligemeget hvem der svare på spørgsmålet, bare der er en der ved noget. Venlig hilsen Hanne Nielsen

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
01-05-2017 16:36:44

Hej Hanne Nielsen,

Jeg har besvaret dit spørgsmål under dit oprindelige indlæg her på siden.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Frederik Brandstrup
29-04-2017 09:30:48

hej kan få få ændret en grunds status fra at være helårs til at være fritidsgrund. grunden ligger i norddjurskommune hvad skal der evt. til?

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
01-05-2017 17:03:20

Hej Frederik Brandstrup,

Om ejendommen ligger i byzone, landzone eller sommerhusområde er noget der fastsættes i den enkelte kommune i lokalplanen. Zonestatussen ligger fast medmindre andet vedtages i fx ny lokalplan. Hvis du er i tvivl om hvilken zone ejendommen ligger i, kan du få dette oplyst hos kommunen. Som udgangspunkt kan der ikke ligge fritidsejendomme i andre zoner end sommerhusområder.

Du kan også høre din kommune om muligheden for evt. at få ændret ejendommen til flexbolig i en periode.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Frederik
02-05-2017 07:45:40

hej Tak for svar

Besvar indlæg
Christina
09-05-2017 07:40:57

Hej,
Vi har et sommerhus i byzone, oprindeligt har det været anvendt til helårsbeboelse men status er siden hen lavet om til sommerhus, som vi overvejer at sælge. Hvor meget må sommerhuset udlejes i Byzone er det stadig kun de 39 uger ? jeg synes nemlig ikke jeg kan finde nogen regler for det når sommerhuset ligger i byzone og ikke sommerhusområde.
På forhånd tak.

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
15-05-2017 08:54:18

Hej Christina,

Udlejnings- og opholdsbegrænsningerne for sommerhuse/fritidsboliger retter sig som udgangspunkt kun mod sommerhuse/fritidsboliger, som er beliggende i sommerhusområder.

Hvis en ejendom har status af sommerhus/fritidsbolig og er beliggende i byzonen, er jeg af den opfattelse, at der er tale om en ejendom uden bopælspligt. Jeg er derfor af den opfattelse, at der i situationen ikke er begrænsning hvad angår ophold i eller udlejning af ejendommen.

Da der dog er tale om en særlig situation, hvor sommerhuset/fritidsboligen er beliggende i byzone, vil jeg anbefale, at du for god ordens skyld retter henvendelse til kommunen og får bekræftet, at ovenstående er korrekt. På denne måde sikrer du også, at der ikke er evt. lokale forskrifter, der hindrer ubegrænset udlejning af og ophold i ejendommen.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Hans Bjørn Petersen
10-05-2017 10:15:46

Goddag Gælder samme regler for pensionister som for førtidspensionister vedr.
1 års reglen for helårsbeboelse i sommerhus.
Mvh Hans Bjørn Petersen

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
11-05-2017 09:41:06

Hej Hans Bjørn Petersen,

1-års regelen kommer til at omfatte samme persongrupper som 8-års reglen gør på nuværende tidspunkt, altså: Folkepensionister, førtidspensionister, efterlønsmodtagere, flexydelsesmodtagere eller personer over 60 år som er gået på pension.

Den nye planlov hvorefter det bliver tilladt for ovennævnte persongrupper at bebo sommerhuset hele året efter 1 års ejerskab af sommerhuset, er endnu ikke vedtaget i Folketinget.

Vi forventer, at planloven vedtages så denne træder i kraft den 1. juli 2017.

Det er et krav at ejendommen ligger i et sommerhusområde.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
lene mertz
31-05-2017 10:22:01

Hej
Kan i oplyse mig om det er vedtaget at flex jobbere også kan bo hele året i deres sommerhus når de har eget det i 1 år ???

Mvh.
Lene

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
02-06-2017 16:20:28

Hej Lene Mertz,

1-års regelen omfatter samme persongrupper som 8-års reglen gjorde, altså: Folkepensionister, førtidspensionister, efterlønsmodtagere, flexydelsesmodtagere eller personer over 60 år som er gået på pension.

Den nye planlov er vedtaget den 1. juni 2017.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Margit M. Andersen
01-06-2017 16:30:47

Vi har nogle venner som har sommerhus og opfylder reglerne (ejerskab i 2 år). Nu har de fået afslag på at kunne benytte det som helårsbeboelse da hun ejer det og ikke er pensionist hvilket hendes mand er.

Kan det være rigtig?

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
02-06-2017 15:24:00

Hej Margit M. Andersen,

Indledningsvist vil jeg blot bemærke, at den nye regel og 1-årigt ejerskab ikke er trådt i kraft endnu. Det er således fortsat 8 års ejerskab, der er den grænse, der skal opfyldes.

Når det er sagt er jeg af den opfattelse, at hvis dine venner har almindeligt formuefællesskab i deres ægteskab - dvs. der ikke er en ægtepagt eller særeje over sommerhuset - og i øvrigt opfylder betingelserne for at bebo sommerhuset permanent - herunder betingelsen om ejerskabsperioden - så har det ikke betydning, hvem der står på ejendommens skøde.

Såfremt dine venner ønsker en mere konkret vurdering af lige præcis deres sag, kan jeg opfordre dem til at søge advokat, så eventuelle dokumenter også kan blive gennemgået.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
02-06-2017 16:23:09

Hej Margit M. Andersen,

Jeg vil for god ordens skyld lige rette mig selv. Den nye planlov - herunder kravet om 1 års ejerskab - er vedtaget i går den 1. juni 2017. Det vedtagne lovforslag kan findes på folketingets hjemmeside.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Nielsen
04-06-2017 19:22:48

Jeg er i 2017 stoppet med at arbejde som 60-årig. Jeg finansierer selv "min pension" ved at bruge af frie midler, da jeg har fået beregnet, at det kan betale sig at vente med udbetaling af livrente til jeg fylder 63 år og med ratepension til jeg fylder 65 år. Er jeg pensionist i relation til at bo helårs i sommerhus efter 1 års ejerskab?

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
07-06-2017 14:48:49

Hej Nielsen,

I det at være fyldt 60 år og gået på pension ligger at man skal modtage en eller anden form for pensionsydelse fx fra et pensionsselskab.
Man opfylder som udgangspunkt ikke betingelserne, hvis man er 60 år og lever af sin personlige opsparing, som ikke er en pension.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Louise
12-06-2017 10:15:37

Hej
Vi har lige fået solgt vores andel og derfor vil vi gerne flytte ud i vores svigerforældres sommerhus midlertidig som er helårsbolig, indtil vi finder et hus. Men vi ved ikke om der går 1/2 år eller et år. Vi skal ikke betale nogen form for leje kun 500 kr til forbrug om måneden. Gælder de samme regler stadig for hvor længe man må bo i vinterhalvåret eller kan man få en slags dispensation for at bo midlertidig derude?

Mvh Louise

Charlotte Stoltenberg
21-06-2017 17:47:02

Hej Louise,

Reglerne for hvor længe man må opholde sig i sommerhuset i vinterhalvåret er stadig gældende i den situation, du beskriver her. Det er altså ikke tilladt som udgangspunkt at opholde sig i sommerhuset permanent i vinterhalvåret.

I har altid mulighed for at søge dispensation for reglen, men I skal være opmærksomme på, at dispensation normalt kun gives af særlige grunde, fx alvorlige helbredsmæssige problemer eller en arbejdssituation, som fordrer at man bor permanent i sommerhuset. Jeg tror derfor som udgangspunkt ikke, at I kan få dispensation på det grundlag, som du beskriver.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Marcus Diamant
06-06-2017 10:04:47

Hej,

Jeg kan forstå at den ny planlov er stemt igennem i Folketinget, men hvornår træder den i kraft ?

Som jeg forstod det skulle den ny planlov lette til på den tunge sagsgang i fobindelse med dispensationer omkring byggeri af sommerhuse i kystnære områder. Er dette korrektion og hvor kan man læse om de nye regler ?

Tak for mulgihed for at stille spørgsmål. Fornem service !

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
07-06-2017 15:04:19

Hej Marcus Diamant,

Som jeg lige læser det vedtagne lovforslag, så træder ændringerne i kraft den 15. juni 2017.

Du kan læse om de nye regler og de drøftelser der har været i Folketinget og under udvalgsbehandlingen på Folketingets hjemmeside. Lovforslaget hedder: L 121 Forslag til lov om ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse og lov om aktindsigt i miljøoplysninger (folketingsamling 2016-2017).

En del af formålet med ændringerne var at give kommuner og borgere nye vækst- og udviklingsmuligheder bl.a. i kystområderne. Du kan som sagt læse det vedtagne lovforslag på Folketingets hjemmeside.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Pia
15-06-2017 09:26:03

Hej

Er det korrekt forstået/læst, at ifølge den ny-vedtagede lov vedr. sommerhus osv. at vinterperioden nu er fra, d. 1. november, og til 1. februar, samt at man ikke må befinde sig i sommerhuset, i vinterperioden i mere end 9 uger sammenlagt?

Har forsøgt mig at "tyde" teksten på Lovforslaget, men er ikke skrap nok!

Charlotte Stoltenberg
23-06-2017 11:40:26

Hej Pia,

Som jeg læser den nye bestemmelse løber vinterperioden nu fra 1. november til udgangen af februar.

Det er fortsat gældende, at ejere kun må benytte sommerhuset til småophold i vinterperioden - altså korte ferieophold - fx forlængede weekender.

Det er min opfattelse at ophold i sammenlagt 9 uger som ejer i sit eget sommerhus i vinterperioden vil overstige hvad der er acceptabelt (stk. 3 omhandler som udgangspunkt udlejningssituationer) i vinterperioden og jeg tror derfor ikke, at dette kan bruges som rettesnor for, hvor længe ejere sammenlagt må opholde sig i sommerhuset i vinterperioden.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Hanne Johannesen
15-06-2017 09:37:34

Hej!
Er loven L121 som blev vedtaget den 1. Juni 2017 trådt i kraft idag, den 15. Juni?
Hvis ja, har man så som folkepensionist (67år) automatisk ret til helårs beboelse i et påtænkt sommerhuskøb, efter 1. års ejerskab, eller skal der søges om det?

Med venlig hilsen
Hanne

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
21-06-2017 18:03:48

Hej Hanne Johannesen,

Den nye planlov er trådt i kraft og dermed også reglen om ret til permanent anvendelse af sommerhuset efter 1 års ejerskab.

Hvis du opfylder betingelserne og fx er folkepensionist, skal du ikke søge om tilladelse til at bebo sommerhuset.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Birthe Petersen
22-06-2017 13:04:23

Hejsa

Hvis vi ønsker at vores sommerhus skal få helårsstatus, kræver det så, at vi skifter adresse dertil ?

mvh
Birthe Petersen

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
23-06-2017 14:56:32

Hej Birthe Petersen,

Opfylder du/I betingelserne for at benytte sommerhuset som helårsbeboelse?

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Helena
22-06-2017 14:39:30

Hej jeg er 23 år, og vil gerne flytte til danmark, og købe et billigt hus
mit spørgsmål er kan jeg købe et fritidshus og bo der året rundt? eller skal der gå nogle år inden jeg kan bo der året rundt?

Charlotte Stoltenberg
23-06-2017 15:04:51

Hej Helena,

Man må som udgangspunkt ikke benytte sommerhuse/fritidshuse som helårsbeboelse, medmindre man opfylder nogle særlige krav.

Herudover skal du være opmærksom på, at der kan gælde særlige regler for dig i forbindelse med køb af fast ejendom i Danmark, hvis du ikke i forvejen har fast bopæl her i landet.

Hvis du ønsker en nærmere vurdering af din specifikke situation i forhold til muligheden for at kunne købe fast ejendom i Danmark, er du velkommen til at kontakte os.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Hanne
23-06-2017 12:51:02

Hej

Kan førtidspensionister også flytte ind i sit sommerhus efter et år eller gælder det kun pensionister?

Hvis man kan hvordan så med ejerforhold. Min mand er på arbejdsmarkedet og opfylder derfor ikke betingelserne men kan vi købe sommerhuset sammen, eller skal det stå i mit navn?

Charlotte Stoltenberg
03-07-2017 13:43:41

Hej Hanne,

Retten til at bebo sommerhuset permanent efter 1 års ejerskab omfatter følgende persongrupper: Folkepensionister, førtidspensionister, efterlønsmodtagere, flexydelsesmodtagere eller personer over 60 år som er gået på pension.

Det er min opfattelse, at hvis sommerhuset har været ejet af ægtefæller i sædvanligt formuefællesskab - dvs. uden ægtepagt eller særeje - i 1 år så er kravet om ejerskab opfyldt uanset hvem, der står som ejer på skødet af ejendommen. I kan derfor efter min mening godt købe sommerhuset sammen.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Merete Lehmkuhl
24-06-2017 20:38:35

Vi har en fritidsgrund (tidligere status som campingplads) og vi påtænker nu at etablere vinmark med tilhørende vineri som erhverv. Er dette tilladt eller kræver det særlig tilladelse.
På forhånd tak, Merete Lehmkuhl

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
03-07-2017 13:58:51

Hej Merete Lehmkuhl,

Ud fra de oplysninger du her giver mig er min umiddelbare vurdering, at det vil kræve en særlig dispensation fra kommunen at drive erhverv/landbrug fra ejendommen på den måde, som du beskriver.

Herudover skal I være opmærksomme på, at den brug i planlægger af ejendommen kan være i strid med lokalplanen.

Jeg mener derfor som udgangspunkt ikke, at I bare kan tage grunden i brug på den beskrevne måde uden videre.

Hvis I ønsker en nærmere vurdering af ejendommens konkrete forhold med inddragelse af lokalplan m.v., er I velkommen til at kontakte mig direkte.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Hanne Yvonne Nielsen
01-07-2017 19:57:21

Hej Charlotte Stoltenberg

Mit spørgsmål er, om jeg vil kunne leje et sommerhus, og benytte huset til helårsbeboelse ?
Min situation er, at jeg må sælge mit hus. Min status er, jeg er enlig mor / og forsørger. Har nogle skader, så jeg i dag er førtids - invalidepensionist.
Hilsen Hanne

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
03-07-2017 14:56:56

Hej Hanne Yvonne Nielsen,

Det er min opfattelse, at du selv skal eje sommerhuset og således ikke kan benytte reglen som lejer af et sommerhus, med mindre du - og udlejer - får en særskilt tilladelse af kommunen til dette.

Ejeren (udlejer) af sommerhuset må nemlig som udgangspunkt heller ikke udleje sommerhuset til helårsbeboelse.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Ulla Nørgaard Jensen
03-07-2017 16:38:48

Hej
Jeg har netop nået pensionsalderen.
Jeg skal fraflytte min nuværende bolig om ca. ½ år og jeg overvejer at leje et sommerhus son helårsbolig.
Jeg har set et sommerhus tæt på min nuværende bolig, der er annonceret til helårsudlejning. Mit spørgsmål er nu:
Er det lovligt for mig at bo til leje i det hus hele året (Jeg bor alene)?
Min indtægt er pt. for høj til, at boligstøtte er aktuel. Men når det bliver aktuelt vil jeg så kunne få boligstøtte, hvis jeg bor i et sommerhus?
Mvh
Ulla Nørgaard jensen

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
21-08-2017 14:29:17

Hej Ulla Nørgaard,

Som udgangspunkt må sommerhuse ikke udlejes til helårsbeboelse, medmindre der er opnået dispensation hertil hos kommunen. Retten til at bebo et sommerhus hele året for pensionister jf. planloven gælder kun for sommerhuse pensionisten ejer. Ejeren af det sommerhus du ønsker at leje skal derfor have dispensation til at udleje sommerhuset til helårsbeboelse.

I forhold til spørgsmålet om boligsikring gælder som udgangspunkt, at der kan give støtte til boliger, der benyttes som helårsboliger. Jeg vil anbefale dig at tage kontakt til udbetaling Danmark for at få bekræftet om dette også gør sig gældende ved et sommerhus som udlejes til helårsbeboelse.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Inger Haugaard
03-07-2017 17:44:34

Er det rigtig forstået, at det stadig kun er pensionister, efterlønnere mv., som har ejet sommerhus 1 år, der kan søge om helårsbeboelse i eget sommerhus ?

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
05-07-2017 15:26:43

Hej Inger Haugaard,

Det er følgende persongrupper som har ret til helårsbeboelse i eget sommerhus efter 1 års ejerskab: Folkepensionister, førtidspensionister, efterlønsmodtagere, flexydelsesmodtagere eller personer over 60 år som er gået på pension.

Opfylder man ovenstående betingelser og opfylder sommerhuset betingelserne for at kunne benytte det hele året, er det som udgangspunkt ikke nødvendigt at søge om tilladelse til at bo der.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
rasmus rosenkrantz
05-07-2017 17:38:10

Hej er planloven omkring at man må bo i sit sommerhus efter 1 år trådt i kraft og skal man søge om lov eller skal man bare blive boende på forhånd tak

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
07-07-2017 17:52:54

Hej Rasmus Rosenkrantz,

Den nye planlov er trådt i kraft, så hvis du opfylder de øvrige betingelser for at bebo dit sommerhus hele året, så behøver du som udgangspunkt ikke at søge tilladelse.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
John
06-07-2017 08:50:32

Hej.
Vi har et vennepar der har et sommerhus i Vejby. De søgte og fik dispensation fra Gribskov kommune om at bebo sommerhuset 1 år m. evt. forlængelse.De havde som begrundelse at de skulle renovere.
Vi har et sommerhus i Gilleleje og har søgt om disp.at helårsbebo det i 1 år , da vi samtidig har søgt om byggetilladelse til at udvide det med 80 m2.Og ønsker at holde byggetilsyn selv.
De fik tilladelse i Vejby , men vi fik afslag i Gilleleje med henvisning til par. 40 stk 2 i planloven.
Er det tilfældigt resultat alt efter hvilken medarbejder man træffer, der afgør hvad svar man får ?
Hvad synes i ?

Charlotte Stoltenberg
17-07-2017 14:40:34

Hej John,

Vurderingen om dispensation er en konkret vurdering, som den enkelte kommune foretager. Normalt er det kun i særlige tilfælde, der kan gives dispensation. Hvis I er uenige i afgørelsen, kan I klage over den. Der skulle gerne være en klagevejledning med til den afgørelse, I har modtaget fra kommunen.

Hvis I ønsker vores hjælp til en konkret vurdering af sagen, er I velkommen til at kontakte os direkte.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
uffe kainulainen
08-07-2017 10:01:57

jeg har nået efterlønsadleren men har ikke fået mit efterlønbevis endnu, da jeg mangler dansk arbejde. jeg bor i et sommerhus som jeg har ejet i 12 år, er det nok at få efterlønbeviset, eller skal man også overgå til at modtage efterløn, få at have retten til at bebo eget sommerhus.

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
20-07-2017 09:52:02

Hej Uffe Kainulainen,

Lovteksten foreskriver, at du skal være efterlønsmodtager. På baggrund af denne ordlyd vil det være min umiddelbare opfattelse, at du skal modtage efterlønnen.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Louise Skaarup
10-07-2017 18:47:04

Hejsa
Vi har købt et sommerhus på en HELÅRSGRUND - planen er at bygge helårshus til foråret. Må vi bo i sommerhuset indtil da eller gælder samme regler, som der ellers gør i ft. at være sommerhusejer og ville bo i sit sommerhus ? Det skal nævnes at hele området tidligere var et sommerhus område, men at husene i dag er lavet om til helårshuse og der kun er meget få sommerhuse tilbage. Man ønsker et helårskvarter nu.
Mvh

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
20-07-2017 09:42:03

Hej Louise Skaarup,

Som udgangspunkt er reglerne i planloven om den begrænsede benyttelse af sommerhuse kun gældende for ejendomme beliggende i sommerhusområder.

Jeg vil dog anbefale dig, i denne meget konkrete situation du beskriver, at tage kontakt til kommunen og bede om deres bekræftelse på, at I kan bebo ejendommen hele året, for at være sikker på at der ikke blev vedtaget nogle særlige regler for området, da dette blev lavet om fra sommerhusområde.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Steen
12-07-2017 09:26:03

Vi har et sommerhus - købte februar 2014 er pensionister fra januar 2018 - altså må vi iflg. den nye planlov bruge sommerhuset hele året.

? Vores plan er at bo i sommerhuset fra april til november og at bo i Thailand fra november til april, altså max. 6 måneder i Thailand (Vinteren) -
skal vores sommerhus så omdannes til helårsbeboelse (vil bl.a. kræve yderligere isolering) - vores adresse vil være i sommerhuset - eller kan vi "nøjes" med at "benytte sommerhuset hele året".

Med venlig hilsen

Steen

Charlotte Stoltenberg
17-07-2017 13:57:23

Hej Steen,

Hvis I opfylder betingelserne for at bebo sommerhuset hele året, skal I som udgangspunkt ikke søge om tilladelse til dette, I kan blot tage sommerhuset i brug som helårsbeboelse. En statusændring af ejendommen skal ikke finde sted.

Hvis I er i tvivl om, hvorvidt sommerhuset opfylder kravet om at være egnet til anvendelse som helårsbeboelse, så kan I få vurderet dette ved at henvende jer til kommunen, hvor sommerhuset ligger.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
lise uhrenholt
23-07-2017 17:29:59

Hej.
Jeg er ved at sælge mit gamle hus da det er for stort og dyrt at sidde i, da jeg de sidste 5år er gået meget ned i løn. Jeg har i 10år været flexjobber og jeg er endt på 3timers arb./uge. Jeg er 51 år gammel og vil høre om jeg hører under den nye ordning pr.1.7.2017,- kan bo i sommerhus efter et år?...Jeg vil købe et lille sommerhus for pengene fra hussalget og isolere det mm. Eller hvor længe skal jeg vente på at få lov?.Vh Lise

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
31-07-2017 09:26:03

Hej Lise Uhrenholt,

Hvis du er flexydelsesmodtager, har du ret til at bebo dit sommerhus hele året efter 1 års ejerskab.

I forhold til krav til isolering og øvrig indretning af sommerhuset vil jeg anbefale dig at kontakte kommunen og bede dem oplyse, om der er evt. særlige krav du skal være opmærksom på.

Vh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
lise uhrenholt
31-07-2017 17:25:11

Hej igen og tak for svaret.Imellemtiden har jeg så hørt fra min kommune at jeg skal være over 60, faktisk ha den alder der følger efterlønnen, måske 62? før loven gælder for mig: Så kan jeg slet ikke se fidusen og at det skulle hjælpe synderligt med den nye lov for os der blev flexjobbere..Er der en paragraf , nogle nedskrevne regler, jeg kan forholde mig til?. Tak igen for din assistance. Vh Lise

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
01-08-2017 10:46:56

Hej Lise Uhrenholt,

De omfattede persongrupper fremgår af planlovens § 41, stk. 2. Af planlovens § 41, stk. 2, nr. 4 fremgår at reglen også omfatter "en modtager af fleksydelse i henhold til lov om fleksydelse".

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Rene Møller
24-08-2017 07:45:34

Vedr ophold i sommerhus i vinterhalvåret:

-Er perioden ændret til 1/11 - 28/2 ?
Tidligere var den 1/10-31/3.

-Må man i så fald have sin folkeregisteradresse registreret i huset 1/3-31/10. Kan man oppebære kørselsfrag i denne periode?

Mvh/Rene Møller

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
19-09-2017 16:39:10

Hej René Møller,

Vinterhalvåret er nu mellem den 1. november og udgangen af februar.

Jeg ser ikke noget i vejen for, at du i sommerperioden flytter din folkeregister adresse til sommerhuset. Du skal dog være opmærksom på det der følger med at ændre folkeregisteradresse, fx valg af ny læge og beskatning. Jeg vil anbefale dig for god ordens skyld at kontakte kommunen hvor dit sommerhus ligger og få dem til at nikke til at det er i orden.

Om du kan få befordringsfradrag fra sommerhuset afhænger af, hvorvidt SKAT vil betragte sommerhuset som din faste bopæl. Denne vurdering er konkret og afhænger af forskellige faktorer.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Niels Jensen
28-08-2017 13:37:15

I jeres udmærkede indledende vejledning her på siden skriver i bl.a. følgende:

"Tidligere har reglerne i planloven krævet, at pensionister skulle eje deres sommerhus i
mindst otte år, hvis de ville omdanne det til en helårsbolig. Det krav er nu sænket til ét år –
uanset om huset ligger i en sommerhuszone eller en landzone. Det fortæller boligadvokat
Mette Egholm fra ADVODAN."

Hermed ligestiller advokat Mette Egholm sommerhuse i sommerhuszone (= sommerhusområder) med sommerhuse i landzone.
Det samme synes bekræftet i advokatsvarene dateret: 14-07-2016 09:14:46 og
20-02-2017 15:24:51.

Jeg har for en sikkerheds skyld gennemgået den nugældende lov om planlægning, kap. 8, som indeholder den nye regel om et års ejertid i § 41. Imidlertid gælder bestemmelserne i kap. 8 kun for sommerhuse beliggende i sommerhusområder. Derfor vil jeg gerne have oplyst, hvilken lovbestemmelse der lægges til grund, når advokatfirmaet ligestiller sommerhuse i landzone med sommerhuse beliggende i sommerhusområder. Spørgsmålet har formentlig bred interesse, da et betydeligt antal sommerhuse opført før zonelovens ikrafttræden stadig er beliggende i landzone.

På forhånd tak for svar.

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
15-09-2017 14:47:55

Hej Niels Jensen,

Tak for din besked.

Jeg skal for god ordens skyld bekræfte, at reglen om retten til at bo i sommerhuse hele året alene er gældende for sommerhuse beliggende i områder udlagt som sommerhusområder.

Med venlig hilsen

Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Anne Mette
05-09-2017 10:15:37

Hej Mette,

Jeg ligger i skilsmisse, og vil gerne flytte permanent til vores sommerhus. Jeg er 47 år og hører altså ikke under de nye regler for at bo hele året i sommerhuset.
Mit spørgsmål er, om skilsmisse kan være en årsag til få dispensation for lovgivningen?

Mange hilsner
Anne Mette

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
07-09-2017 14:58:40

Hej Anne Mette,

Skilsmisse er efter praksis som udgangspunkt ikke begrundelse nok for en dispensation fra planlovens bestemmelser.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Erik Bilsted
05-09-2017 11:20:42

Jeg er dansk statsborger og har boet i Danmark fra 1946 til 2015- siden 2015 har jeg boet i Sydafrika.
Jeg overvejer at købe en bolig i Danmark - muligvis en fritidsbolig i et feriecenter. Kan jeg benytte adressen på denne bolig som min folkeregisteradresse og kan jeg bo der så ofte jeg vil?

Venlig hilsen

Erik Bilsted

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
19-09-2017 16:48:27

Hej Erik Bilsted,

Som udgangspunkt må man ikke have permanent adresse eller folkeregisteradresse i et fritidshus. Et fritidshus bliver heller ikke betragtet som et sommerhus i planlovens forstand.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Susanne
13-09-2017 08:58:00

Hej.

Min mand og jeg, står og skal flytte i vores sommerhus, og kan se at vi måske har misforstået reglerne.

Vores situation er således. Vi er gift, min Mand ejer huset, har af personlige årsager fornylig fået særeje på det, han har haft det i over 1år, han har fuldtidsjob , jeg har førtidspension.

Vi har/ havde den opfattelse at det var nok at bare en i husstanden havde en pension. Hvad er korrekt ?

Med venlig hilsen
Susanne

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
26-09-2017 11:00:17

Hej Susanne,

Retstilstanden er således, at hvis sommerhuset har været ejet af ægtefæller i sædvaneligt formuefællesskab i det ene år som nu er kravet, så er det underordnet hvilken af ægtefællerne, som står på skødet til sommerhuset.

I jeres situation er der dog ikke tale om sædvaneligt formuefællesskab idet din mand, som ejer sommerhuset har fået særeje på dette. Dette bevirker efter min opfattelse, at det er din mand, som skal opfylde betingelserne, for at I kan bebo sommerhuset hele året.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Kenneth
22-11-2017 20:12:46

Kan man få helårsstatus til et kolonihave hus ?
Vist Man er pensionist

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
30-11-2017 15:35:24

Hej Kenneth,

Reglen gælder som udgangspunkt ikke for kolonihaver.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Irina Bothmann
07-10-2017 14:25:22

Hej.

Jeg vil gerne sammen med min gode nabo og ven købe et sommerhus som han så, som pensionist, skal kunne anvende som helårsbolig. Vi har læst planloven og også prøvet at søge netop efter ejerskabs forhold fordelt i %, men må kaste håndklædet i ringen og søge hjælp hos jer: jeg er ikke pensionist, min nabo er... Vil han kunne bruge huset helårligt, hvis ejerskabet er 90% (jeg) / 10% (han).

På forhånd tak!

Mvh
Irina Bothmann

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
10-10-2017 11:34:22

Hej Irina Bothmann,

Pensionistens medejerskab af et sommerhus er som udgangspunkt tilstrækkeligt til at pensionisten kan benytte sommerhuset til helårsbeboelse efter en vis ejerperiode. Hvis din nabo således opfylder persongruppen, er et delt ejerskab med dig ikke hinder for at han kan benytte sommerhuset til helårsbeboelse. Hvorvidt det forhold, at din nabo alene ejer 10 % kan ændre herved, kan jeg ikke vurdere med sikkerhed da dette mig bekendt ikke er behandlet i praksis endnu.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Me Lange
03-12-2017 16:43:28

Hej Mette,
Jeg har boet i Norge siden 2000, men er stadigvæk dansk statsborger. Kan jeg eje en fritidsbolig i Danmark?

mvh/
Me

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
23-01-2018 14:25:36

Hej Me Lange,

Som udgangspunkt skal du have fast bopæl i Danmark for at kunne købe et sommerhus her, også selvom du er dansk statsborger. Der er dog mulighed for at søge dispensation/tilladelse hos Justitsministeriet, som kan godkende erhvervelse af fast ejendom i Danmark, selvom du ikke har fast bopæl her i landet. Du kan læse mere om dette på Justitsministeriets hjemmeside.

Hvis du ønsker yderligere vejledning om spørgsmålet, er du velkommen til at kontakte os direkte.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Finn Jensen
16-12-2017 13:59:50

Vi har haft sommerhuset i over 10 år. Jeg er på efterløn.
Vi overvejer at rive sommerhuset ned og bygge et nyt helårsisoleret.
Må vi umiddelbart flytte ind i det nye hus hele året, eller skal der så igen gå 1 år?

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
19-02-2018 14:06:23

Kære Finn Jensen,

Som udgangspunkt skal I have ejet ejendommen i mindst 1 år. Der er ikke noget krav om at ejendommen/grunden har været bebygget med det samme sommerhus hele perioden.

Hvis der er tale om et sommerhus på lejet grund, så er det selve huset I skal have ejet i mindst 1 år.

Jeg ser derfor ikke - hvis I selv ejer grunden - noget i vejen for at bygge nyt på ejendommen i relation til at benytte sommerhuset som helårsbeboelse. Husk dog altid kontakt til Kommunen for fx relevante tilladelser i forbindelse med et byggeri.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
klaus jensen.
17-12-2017 11:09:43

Vi har et ældre SOMMERHUS beliggende i BYZONE ... Hørsholm, Og vil ger bebo det fast, når vi flytter hjem til Danmark som Pensionister efter mange års udlandsophold. Vi har ejet sommerhuset i ca. 10 år... nogen siger NEJ, I må kin bruge " sommerhusreglen" i land- o g sommerhuszone!!!

må vi tage FAST OPHOLD eller ej ...

hvis Ja, skal vi. " ansøge" eller "blot tilmelde os?
vh. Klaus Jensen

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
18-12-2017 12:47:01

Kære Klaus Jensen,

Reglen om fast bopæl i sommerhus gælder som udgangspunkt kun for sommerhuse beliggende i sommerhusområder.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Hanne Jacobsen
21-12-2017 09:20:22

Jeg er folkepensionist, har helårs tilladelse til at bo i mit sommerhus. Må min datter og hendes børn have folkeregisteradresse og bo hos mig?

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
02-01-2018 14:07:06

Hej Hanne Jacobsen,

Det er min opfattelse, at du gerne må bebo sommerhuset med din datter og hendes børn, såfremt der er tale om, at I har en fælles husstand.

Jeg vil dog anbefale, at I kontakter kommunen på forhånd og får endelig godkendelse hos dem, så I undgår eventuelle overensstemmelser.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Mette
02-01-2018 21:41:08

Jeg vil høre om reglen om at bo i sommerhus efter 1 års ejerskab også gælder huse på lejet grund??

Charlotte Stoltenberg
03-01-2018 09:51:11

Hej Mette,

Det er min opfattelse, at hvis sommerhuset ligger på lejet grund, så er det selve huset, som er ejendommen, og såfremt du har ejet selve huset i 1 år og i øvrigt opfylder betingelserne, omfatter reglen også disse ejendomme.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Mette
03-01-2018 15:13:41

Tak for det hurtige svar.. Det er nemlig blevet diskuteret tit hos os og vi har spurgt to ejendomsmæglere og fået to forskellige svar..

Beth Nielsen
02-02-2018 09:41:27

Gælder anvendelsesbegrænsning af sommerhus/fritidsbolig for folkepensionister når dette ligger i et boligområde? og man har ejet dette i et år? På forhånd tak

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
08-02-2018 13:02:58

Hej Beth Nielsen,

Muligheden for at benytte et sommerhus til helårsbeboelse er som udgangspunkt alene gældende for sommerhuse beliggende i sommerhusområder.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Willy
07-02-2018 13:34:37

Min mor har, som folkepensionist, beboet et sommerhus de seneste 10 år, og står som tinglyst eneejer.
Min bror og jeg overvejer at købe hver 1/3 af sommerhuset således at vores mor efterfølgende "kun" ejer 1/3.
Vil det efter vores køb fortsat være muligt for vores mor at bebo huset som helårsbeboelse?
Det skal nævnes at ingen af os 2 brødre bebor eller skal bebo sommerhuset.

Charlotte Stoltenberg
07-02-2018 16:02:17

Hej Willy,

Der er som udgangspunkt ingen grænse for hvor meget af sommerhuset din mor skal eje for at kunne bebo det hele året. Jeg ser derfor ingen grund for at hun ikke kan eje det i sameje med jer og fortsat blive boende.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Henrik Jørgensen
19-02-2018 15:13:52

Sommerhus og vi opfylder de nye regler for benyttelse af sommerhus som helårs beboelse,
men må vi bo til leje, når vores datter ejer sommerhuset. Hun betale skat af indtægten osv.
kan vi evt. få boligsikring.

med venlig hilsen
Henrik Jørgensen

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
20-02-2018 10:14:11

Hej Henrik Jørgensen,

Du har kun ret til at bebo et sommerhus hele året, hvis du som pensionist selv ejer eller er medejer af sommerhuset. Din ret til at bebo et sommerhus hele året gælder således ikke for sommerhuse du lejer.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Povl Larsen
3/4/2018 2:45:50 PM

Hvad betyder ved sommerhuskøb på lejet grund og hvad skal man være opmærksom på-love og regler herunder opsigelse af lejeaftale og prisstigninger på lejen.

Hvor kan man se hvem som ejer grunden?
MVH
Povl Larsen

Besvar indlæg
Thomas Colstrup
3/5/2018 11:16:49 AM

Tak for dit spørgsmål.
Når du køber sommerhus på lejet grund skal du både have afklaret de forskellige juridiske og fysiske forhold for såvel selve bygningen som den lejede grund. Da forholdene er meget individuelle, er det ikke muligt i generelle vendinger at svare på dit spørgsmål.
Oplysning om ejerforhold kan søges på tinglysning.dk og OIS.dk.

Med venlig hilsen
Thomas Colstrup
Advokat

Med venlig hilsen
Thomas Colstrup
Thomas Colstrup Advokat | ADVODAN Næstved Se faglig profil
Besvar indlæg
Jeanette Andersen
3/20/2018 6:39:00 AM

Hej. Vil høre om det også er blevet tilladt at bo i sin kolonihave hele året, que mange huse i dag sagtens kan klare vinterens vind og vejr. Vi bor i kolonihave på lejet grund i Københavns kom.og mener at have læst i kolonihaveloven at det ikke var tilfældet, og desuden kollektiv opsigelse af alle samtlige lejemål hvis nogle skulle forbryde sig mod loven om vinterophold. Har i går søgt flere steder, men kan se loven evt. er lavet om, for kan ikke længere finde noget vedr. kollektiv opsigelse, som der stod for 2 år siden. Mvh Jeanette Andersen

Besvar indlæg
Thomas Colstrup
3/20/2018 4:32:54 PM

Tak for dit spørgsmål.
Reglerne om ophold i fritidshuse i vinterhalvåret gælder for de fritidshuse, der er beliggende i områder, der er udlagt som sommerhusområde.
Jeg kunne forestille mig, at jeres kolonihave er beliggende i byzone, og derfor er det andre regler, der gælder her.
Det første sted I skal lede efter svar vil være i kolonihaveforeningens regler/vedtægter og/eller I kan prøve at rette henvendelse til bestyrelsen. Hvis det ikke er reguleret jer skal I henvende jer til kommunen.

Med venlig hilsen
Thomas Colstrup
Thomas Colstrup Advokat | ADVODAN Næstved Se faglig profil
Besvar indlæg
Conny Jørgensen
3/22/2018 11:35:07 AM

Min søn og svigerdatter bor i Frederikssund og de vil godt købe et sommerhus til mig og min kæreste vi bor på Lolland og mit spørgsmål er så må vi så godt må der hele året? vi er begge Førtidspensionister


Hilsen Conny

Besvar indlæg
Thomas COlstrup
4/6/2018 3:29:10 PM

Hej Conny

Tak for dit spørgsmål.
Hvis du og din kæreste skal have lov til at bo i sommerhuset hele året, kræver det, at du står som medejer af huset i mindst 1 år før. Såfremt du deler fælles husstand med din kæreste, behøver han ikke tillige at være medejer.

Med venlig hilsen
Thomas Colstrup
Thomas Colstrup Advokat | ADVODAN Næstved Se faglig profil
Besvar indlæg
Dorthe Bruun
4/8/2018 5:20:56 PM

Hej
Må man som flexjobber bo i et kolonihave hus hele året hvis huset er helårsanvendeligt og helårsisoleret ?
Synes at have læst at der gælder specielle regler hvis man har job som fleksjobber eller gælder det kun i fritidshuse?

Med venlig hilsen

Dorthe Bruun

Besvar indlæg
Charlotte Stoltenberg
4/9/2018 2:07:20 PM

Hej Dorthe Bruun,

Reglerne om at bebo sommerhuse hele året gælder som udgangspunkt kun for sommerhuse i sommerhusområder og dermed som udgangspunkt ikke for kolonihavehuse.

Mvh Charlotte Stoltenberg

Besvar indlæg
Lisbeth grubbe.
5/28/2018 1:19:57 PM

Hvis jeg har boet i et sommerhus, hvor jeg har flex , må jeg da flytte i et nykøbt sommerhus og annictetet følger med ???? El skal jeg starte forfra .

Besvar indlæg
Thomas Colstrup
5/31/2018 10:39:47 AM

Tak for dit spørgsmål.
Når du køber nyt sommerhus skal du eje dette i mindst et år får du eventuel opnår ret til at bebo sommerhuset hele året.

Med venlig hilsen
Thomas Colstrup
Thomas Colstrup Advokat | ADVODAN Næstved Se faglig profil
Besvar indlæg
Birgit Hansen
9/6/2018 10:42:29 AM

Pensionister må gerne bebo deres eget sommerhus som helårsbolig ifølge seneste lovændring.
Må en ikke pensionist sommerhusejer gerne udleje sit helårsanvendelige sommerhus til en pensionist som ønsker at bo i huset hele året?

Besvar indlæg
Thomas Colstrup
9/7/2018 9:10:28 AM

Hej Birgit Hansen

Tak for din mail.
Retten til at benytte sommerhuset hele året knytter sig til ejeren personligt. Derfor må en lejer ikke benytte sommerhuset hele året.

Med venlig hilsen
Thomas Colstrup
Thomas Colstrup Advokat | ADVODAN Næstved Se faglig profil
Besvar indlæg
Anja
9/25/2018 10:31:58 AM

Hej,
Jeg har boet i et sommerhus med min far, der er pensionist. Han har nu fået en ældrebolig i en anden kommune og jeg vil derfor høre, om jeg vil blive bedt af kommunen hvor sommerhuset ligger, om at flytte eller om jeg som datter har lov til at blive boende i min fars sommerhus hele året?
Tak for hjælpen.
Med venlig hilsen
Anja

Thomas Colstrup
9/27/2018 3:09:08 PM

Tak for din mail.
Retten til at bebo sommerhuset hele året er personligt og kan kun opnås, hvis man er ejer af sommerhuset.

Du må derfor ikke bebo sommerhuset hele året, når din far flytter.

Med venlig hilsen
Thomas Colstrup
Thomas Colstrup Advokat | ADVODAN Næstved Se faglig profil
Besvar indlæg
Grete Wilmann
9/27/2018 10:16:34 PM

Hej Advodan

Må man som fleksjobber bo i sit sommerhus og tilmelde sig folkeregistret der (uden at ændre det til helårsstatus) efter den nye planlovs §41 stk.2 punkt 1 og, eller punkt 4? Idet jeg er bekendt med en tidligere sag (j.nr.:01.07.04.P21 og sagsid.: 3173977 fra 2007): "Retningslinier for dispensation til helårsbeboelse i sommerhuse i sommerhusområder" - hvor der i sagsfremstilling står: "Ifølge oplysning fra Skov- og Naturstyrelsen betragtes personer i flexjob som pensionister."

Venlig hilsen

Grete Wilmann

Besvar indlæg
Thomas Colstrup
10/2/2018 10:48:10 AM


Tak for dit spørgsmål.

Hvis du er flexydelsesmodtager, har du ret til at bebo dit sommerhus hele året efter 1 års ejerskab.

Med venlig hilsen
Thomas Colstrup
Thomas Colstrup Advokat | ADVODAN Næstved Se faglig profil
Besvar indlæg
Grete Wilmann
10/2/2018 11:55:56 AM

Hej Thomas

Tak for dit svar - og jeg har ejet huset 1 år. - men -

Jeg er i fleksjob på gammel ordning hvor arbejdsgiveren modtager fleksjobtilskud for mig og jeg får fuld løn. Fleksydelse er en form for efterløn for fleksjobbere. Men Naturstyrelsen, som administrerer planloven, har i en tidligere sag (om dispensation) - som jeg referer til i mit oprindelige spørgsmål, oplyst at personer i fleksjob betragtes som pensionister. Og da vi i følge Grundloven alle er lige for loven, mener jeg at jeg dermed sidestilles med pensionister og opfylder kravet i planlovens §41 stk.2 punkt 1 og evt. 2, men er i tvivl om punkt 4, og især kommunens fortolkning af reglerne - idet de har sendt mig et varsel om påbud om ulovlig beboelse - og jeg ved ikke helt hvordan jeg skal besvare det. (Jeg troede at kommunen selv kunne se i deres systemer at jeg er fleksjobber). Ville derfor lige høre en advokat om den korrekte fortolkning af planloven.

Med venlig hilsen

Grete Wilmann

Besvar indlæg
Grete Wilmann
10/2/2018 2:13:31 PM

Hej igen Thomas

Ovenstående var naturligvis et spørgsmål - idet jeg er usikker på om jeg hører under planlovens §41 stk. 2 punkt 4, da det ikke er beskrevet i lov om fleksydelse hvorvidt det også gælder en person i aktivt fleksjob - hvor arbejdsgiver modtager fleksjobtilskuddet (som vist hører under lov om aktiv beskæftigelse §70).Det hedder i bevillingen af fleksjob ordret: " Jobcentret yder tilskud til lønnen med 2/3-dele." Og jeg har forstået det sådan i jeres tråd at en person i aktivt fleksjob ikke har ret til at bo helårs i et sommerhus i et sommerhusområde. Hvilket jeg som ovenfor anført mener er forkert, idet jeg mener jeg falder ind under §41 stk. 2 punkt 1 og evt. punkt 2 som "pensionist" - jvnf. Naturstyrelsen. Da den nye planlov blev vedtaget (8.juni 2017) og jeg købte hus 9. juni sidste år, var det også klart min køberrådgivers opfattelse af planloven samt min banks opfattelse, at jeg havde ret til at bo her lovligt hele året efter 1 års ejerskab - idet det også var en forudsætning fra bankens side at den nye planlov var vedtaget før at de ville låne mig penge til det, da det i god tro er købt til formålet. Så altså er det korrekt at jeg har ret til at bo her lovligt nu hvor jeg har ejet huset over 1 år (og under hvilket punkt i planlovens §41 stk.2)?

Med venlig hilsen

Grete Wilmann

Besvar indlæg
Thomas Colstrup
10/3/2018 8:09:38 AM

Kære Grete Wilman
Hvorvidt der er særlige forhold omkring netop den fleksordning, som du beskriver, kan jeg ikke besvare på denne streng.

Jeg må nok henvise dig til at søge personlig rådgivning herom hos din egen advokat.

Med venlig hilsen
Thomas Colstrup
Thomas Colstrup Advokat | ADVODAN Næstved Se faglig profil
Besvar indlæg
Anne-Grete Bøger
10/11/2018 7:57:51 AM

Er Folkepensionist, ejer sommerhus på 50-50% basis med min datter, må jeg flytter min folkeregistre adresse til sommerhuset?

Besvar indlæg
thco@advodan.dk
10/11/2018 9:03:52 AM

Tak for dit spørgsmål.

Svaret er JA - under forudsætning af, at du har været medejer af huset i mindst ét år.

Med venlig hilsen
Thomas Colstrup
Thomas Colstrup Advokat | ADVODAN Næstved Se faglig profil
Besvar indlæg
Anne-Grete Bøger
10/11/2018 4:11:46 PM

Tusind tak for svaret. Vil lige høre om der er en nedre grænse for hvor meget eller hvor lidt man skal eje, for stadig at bruge sommerhuset hele året?

Besvar indlæg
Thomas Colstrup
10/11/2018 4:16:21 PM

Ikke ifølge lovteksten.

Med venlig hilsen
Thomas Colstrup
Thomas Colstrup Advokat | ADVODAN Næstved Se faglig profil
Besvar indlæg
Lars Gornitzka
11/19/2018 12:44:17 PM

Hej - jeg er folkepensionist og har et sommerhus der ligger i bymæssig bebyggelse. Det er et lille og uisoleret hus fra 1952. Nu vil jeg godt bygge et lidt større hus (stor grund) og bevare sommerhusstatus - men jeg får at vide i forvaltningen at jeg ikke kan bevare sommerhus status hvis jeg river ned og bygger nyt. Jeg kan lave tilbygninger og bevare sommerhus status - men hvis jeg river det gamle utætte uisolerede ned skal det overgå til helårs bolig?
Ud fra mange betragtninger giver det ingen mening - CO2 - forbedring af boligmassen osv. Hvad siger loven? - er der eksempler på dispensationer? - Hjælp!

Besvar indlæg
Thomas Colstrup
11/20/2018 9:33:28 AM

Kommunens svar virker umiddelbart i overensstemmelse med de gældende regler på området.

Dispensationer er altid meget individuelle og derfor kan der ikke siges noget generelt herom.

Med venlig hilsen
Thomas Colstrup
Thomas Colstrup Advokat | ADVODAN Næstved Se faglig profil
Besvar indlæg
Arne
11/26/2018 6:43:21 PM

Jeg er 70 år og har boet 1 år i sommerhus, som min sammenlever har købt for 15 år siden
Da vi ikke er gift men har boet sammen i 36 år. Hun har ca. 13 år før at hun kan blive
pensionist, og har 2 jobs. Nu har jeg blevet bedt om at fraflyttet huset af kommunen.

Thomas Colstrup
11/27/2018 2:21:17 PM

Tak for dit indlæg.
Det er ejeren af huset, der skal opfylde betingelserne, for at man har ret til at bo i sommerhuset hele året. Da huset ejes af din samlever, og hun ikke er pensionist, kan der ikke opnås ret til at bo i huset hele året.

Med venlig hilsen
Thomas Colstrup
Thomas Colstrup Advokat | ADVODAN Næstved Se faglig profil
Besvar indlæg
Trine Grosen
1/9/2019 3:15:41 PM

Hej. Jeg bor i et sommerhusområde, der er på vej til at blive konverteret til byzone. I den forbindelse vil det ikke længere være muligt for områdets kommende pensionister at bruge deres sommerhus som helårsbolig, når de lader sig pensionere, da Planlovens § 41 jo udelukkende finder anvendelse i sommerhuszoner.

Vil det være tilstrækkeligt for en person, der bliver pensionist i løbet af eksempelvis to år (man forventer, at konverteringen af zoneændring sker indenfor dette kalenderår) at fremvise efterlønsbevis? Teoretisk KAN personen jo gå på efterløn, og dermed uden problemer opnå tilladelse til at bebo sommerhuset helårligt, men der kan jo være incitamenter, der gør, at man udskyder efterlønnen. Da man jo samtidig gerne vil beholde "det grå guld" på arbejdsmarkedet, synes det tåbeligt, hvis disse regler skal spænde ben for hinanden.

Med venlig hilsen
Trine Grosen

Besvar indlæg
Thomas Colstrup
1/11/2019 9:55:48 AM

Tak for dit spørgsmål.

Det er min umiddelbare opfattelse, at fremvisning af efterløbsbevis på nuværende tidspunkt ikke er tiltrækkeligt.

Med venlig hilsen
Thomas Colstrup
Thomas Colstrup Advokat | ADVODAN Næstved Se faglig profil
Besvar indlæg
rune
1/14/2019 10:37:51 AM

hej

er det muligt for pensionister at have helårsbolig og evt boligstøtte i et lejet sommerhus? altså ligestillet med anden lejebolig?

Thomas Colstrup
1/18/2019 12:22:12 PM

Tak for dit spørgsmål.

Der gives kun boligstøtte til boliger, der er beregnet til helårsbeboelse.

Med venlig hilsen
Thomas Colstrup
Thomas Colstrup Advokat | ADVODAN Næstved Se faglig profil
Besvar indlæg
Rune
1/18/2019 12:45:46 PM

Ja men det kan de vel søge efter at have boet der i et år?

Thomas Colstrup
1/18/2019 1:05:00 PM

De må kun bo der hele året, hvis de er ejere af sommerhuset.

Med venlig hilsen
Thomas Colstrup
Thomas Colstrup Advokat | ADVODAN Næstved Se faglig profil
Besvar indlæg
Hans Obling
3/7/2019 1:24:40 PM

ANG adresse i sit sommerhus helårs kan man det hvis man er fyldt 65 år og har ejet det i mere end 1 år ifølge bolius kan man det er det korrekt mvh hans

Besvar indlæg
Thomas Colstrup
3/8/2019 1:22:28 PM

Tak for dit spørgsmål.

Ret til at bebo sommerhuset hele året kræver, at man er pensioneret - enten førtidspension eller anden pension. Det forhold, at man er fyldt 65 år, er ikke i sig selv tilstrækkeligt.

Med venlig hilsen
Thomas Colstrup
Thomas Colstrup Advokat | ADVODAN Næstved Se faglig profil
Besvar indlæg
Jette
3/25/2019 5:49:35 PM

Hejsa.
Må man bo helårs i sit sommerhus uden at søge dispensation (har ejet det mere end 1 år), når man er tilkendt opsat pension gr. Helbredsmæssige årsager (tjenestemandspension). Kan ikke læse mig til det, men mener det kan sidestilles med fx førtidspensionen.
Mvh
Jette.

Thomas Colstrup
3/26/2019 1:56:45 PM

Tak dit spørgsmål.
Det er min opfattelse, at du opfylder betingelserne for at bebo huset hele året.

Med venlig hilsen
Thomas Colstrup
Thomas Colstrup Advokat | ADVODAN Næstved Se faglig profil
Besvar indlæg
Max
4/9/2019 1:25:44 PM

Med henblik på helårsophold i eget (velisoleret) sommerhus: Regnes man som pensionist, hvis man er over 60 år og modtager opsat pension fra staten?

Thomas Colstrup
4/11/2019 9:08:21 AM

Tak for dit spørgsmål.

Pensionistordningen er tiltænkt borgere, der har forladt arbejdsmarkedet. Derfor vil jeg ikke mene, at du opfylder betingelserne.

Med venlig hilsen
Thomas Colstrup
Thomas Colstrup Advokat | ADVODAN Næstved Se faglig profil
Besvar indlæg
Kasper
4/26/2019 11:35:58 AM

Hejsa.

Er der forskel på kolonihavehus og Sommerhus i lovgivningen?

M.V.H
Kasper

Thomas Colstrup
5/1/2019 11:54:46 AM

Tak for dit spørgsmål.
Kolonihavehuse reguleres af kolonihaveloven, og her er det ikke tilladt at benytte huset til helårsbeboelse - uanset ejertid.

Med venlig hilsen
Thomas Colstrup
Thomas Colstrup Advokat | ADVODAN Næstved Se faglig profil
Besvar indlæg
lars andersen
5/13/2019 12:50:27 PM

hej , jeg har købt en ferie lejlighed som ligger i byzone , i en fiskeri by, jeg er 53 år nu, men om 2-3 år holder jeg med at arbejde , og ind til jeg bliver folkepensionist som 68 år , vil jeg leve af min opsparing, altså som selvbetalende pensionist , er det det så lovligt at , jeg bo helårlig i den med fast bopæl adresse fremadrettet

venlig hilsen Lars

Besvar indlæg
Thomas Colstrup
5/14/2019 2:47:46 PM

Tak for sit spørgsmål
Når din ferielejlighed er beliggende i byzone er den ikke omfattet af reglerne beskrevet i artiklen, der netop vedrører ferieboliger beliggende i sommerhusområder.
Der er derfor formentlig i stedet tale om en ejendom uden bopælspligt, som du gerne må benytte hele året rundt. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du vælger at benytte boligen som fast bolig hele året, da vil ejendommens status som feriebolig formentlig blive ophævet, således at den i stedet bliver en helårsbeboelse. Dette kan muligvis påvirke værdien og udgifterne - alt afhængig af, hvor i landet boligen er beliggende.
Endvidere kan der være begrænsninger i din mulighed for at benytte huset hele året i eventuelle lokalplaner, servitutter eller andre offentlige forskrifter for det konkrete område.
Jeg vil derfor anbefale, at du undersøger sagen nærmere hos kommunen.

Med venlig hilsen
Thomas Colstrup
Thomas Colstrup Advokat | ADVODAN Næstved Se faglig profil
Besvar indlæg
Rodolph Geraci
6/18/2019 12:41:46 PM

Jeg er pensionist. Må jeg have fast adresse fra den første dag jeg flytter ind i et sommerhus -velvidende om at jeg ikke bo i det i vinter?

Besvar indlæg
Thomas Colstrup
6/24/2019 12:15:21 PM

Tak for dit spørgsmål.

Du skal efter min opfattelse opfylde helårsbeboelseskriteriet før du har lov til at melde folkeregisteradresse i sommerhuset.

Med venlig hilsen
Thomas Colstrup
Thomas Colstrup Advokat | ADVODAN Næstved Se faglig profil
Besvar indlæg
Hanne
6/20/2019 3:32:32 PM

Må man bo i en campingvogn på egen fritidsgrund som førtidspensionist året rundt, eller skal det være et hus for at få lov.

Thomas Colstrup
6/24/2019 12:19:53 PM

Tak for dit spørgsmål.

Jeg er desværre ikke bekendt med reglerne for at bo i campingvogne i hele året og kan derfor ikke svare på spørgsmål. Jeg vil anbefale dig at kontakte kommune og/eller den lokal grundejerforening.

Med venlig hilsen
Thomas Colstrup
Thomas Colstrup Advokat | ADVODAN Næstved Se faglig profil
Besvar indlæg
Pia
7/17/2019 8:52:20 AM

Vi har solgt en lejlighed og flyttet folkeregisteradressen til vores sommerhus, som vi har haft i mange år. Da vi i 4 måneder om året ikke må benytte sommerhuset til overnatning, undtagen i kortere perioder, har vi overvejet, at købe en autocamper og sætte den på grunden og overnatte i den i de 4 måneder. Vi ønsker ikke at købe en anden bolig, da vi forventer, at gå på pension før folkepensionsalderen (for egen regning). Spørgsmålet er, om det er lovligt at overnatte i sin autocamper på egne grund? Mig bekendt betragtes en autocamper som en bil, og det er ikke ulovligt at overnatte i sin bil.

Med venlig hilsen
Pia

Thomas Colstrup
8/5/2019 2:43:39 PM

Tak for dit spørgsmål.

Jeg er desværre ikke bekendt med reglerne for at bo i campingvogne i hele året og kan derfor ikke svare på spørgsmål. Jeg vil anbefale dig at kontakte kommune og/eller den lokal grundejerforening.

Med venlig hilsen
Thomas Colstrup
Thomas Colstrup Advokat | ADVODAN Næstved Se faglig profil
Besvar indlæg
Anne
7/22/2019 5:29:21 AM

Hej, jeg er faldet over denne artikkel i forbindelse med at jeg søger efter information.

Min mand på 38 år er flexjobber, og er så vidt jeg har forstået berettiget til, at flytte i sommerhus, såfremt han/vi har ejet det i minimum et år?

Vi har fundet et sommerhus til salg, der er beliggende i landzone, og som er det eneste hus med sommerhus status i området. Udgør dette et problem i forhold til at opnå tilladelse til at benytte huset som helårsbolig?
(Selvfølgelig under forudsætning af at sommerhuset er helårsegnet).

Omfatter en sådanne tilladelse til at bo helårs i et sommerhus også ægtefælle og børn? Det skal siges, at sommerhuset ligger temmelig lokalt og i vores børns nuværende skoledistrikt, dog ca. 1,5 km længere fra skolen i modsat retning af hvor vi bor nu.

Pt. Bor vi i lejebolig (lejlighed) og det slider på min mand der lider af hjerneskadetræthed og udtrættes af lydniveauet omkring os, vi har ikke en jordisk chance for at få råd til en helårsbolig ude i landzone området hvor der er skønt og stille... og nu har vi så opdaget at der er et sommerhus til salg, og derfor er disse regler pludselig meget aktuelle for os at kende til.

Jeg håber, at I kan give os et svar så vi ved om det er en realistisk drøm at kunne flytte ud i sommerhus med hele familien.

Mvh. Anne

Thómas
8/5/2019 3:18:39 PM

Tak for dit spørgsmål.
Såfremt din mand er ansat i fleksjob, opfylder han ikke "pensionist-betingelsen". Det gør han kun, hvis han modtager såkaldt fleksydelse (og således er ophørt med at arbejde).

Med venlig hilsen
Thomas Colstrup
Thomas Colstrup Advokat | ADVODAN Næstved Se faglig profil
Besvar indlæg
Henrik
9/12/2019 2:42:39 PM

Hej Advodan

Jeg er efterlønner og er gift på 10 år (gift år 2009) med min ægtefælde der har haft et sommerhus siden 1990, som jeg har tilbygget siden vi flyttede sammen i 2000, jeg står ikke selv på skødet.

Sommerhusets skøde står i min kones navn og nu kunne vi jo hvor jeg er på efterløn godt tænke os at få lov til at bo her hele året, men en udviklingsmedarbejder fra Roskilde Kommune påstår at hun efter at have genlæst planlovens bestemmelser om ret til at anvende sit sommerhus hele året når man er pensionist eller efterlønner kræver at også jeg står på skødet. Jeg har været på nettet og fundet en skrivelse (Otium i sommerhuset) der blev udsendt til alle kommuner i 1999 som på side 5 klart siger: Har huset været ejet af ægtefæller i sædvanligt formuefællesskab i 8 år, er kravet opfyldt, uanset hvem der står som ejer på skødet.

Jeg har forsøgt at finde §41 fra 2017 på nettet, men har ikke kunne finde den fulde tekst, men kun dette:
§ 41. En pensionist, der ejer en bolig i et sommerhusområde, har en personlig ret til at benytte boligen til helårsbeboelse, når pensionisten har ejet ejendommen i 1 år. Anvendelsesskiftet af boligens benyttelse til helårsbeboelse kræver ikke byggesagsbehandling i henhold til byggelovens § 2, stk. 1, litra c. Retten til helårsbeboelse bortfalder dog, hvis der nedlægges forbud mod, at boligen anvendes til helårsbeboelse efter reglerne om boligtilsyn i kapitel 9 i lov om byfornyelse. Bestemmelserne i kapitel VII i lov om midlertidig regulering af boligforholdene finder ikke anvendelse på boliger, der benyttes til helårsbeboelse efter 1. pkt.
Stk. 2. Ved pensionist forstås
1) en person, der har ret til at oppebære folkepension i henhold til lov om social pension,
2) en førtidspensionist i henhold til lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.,
3) en efterlønsmodtager i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring,
4) en modtager af fleksydelse i henhold til lov om fleksydelse og
5) en person på 60 år og derover, der oppebærer pension.
Stk. 3. En pensionists ægtefælle, samlever eller nært beslægtede kan sammen med pensionisten benytte boligen til helårsbeboelse. Efter pensionistens død kan ægtefællen, samleveren eller den nært beslægtede fortsætte med at benytte boligen til helårsbeboelse. Ved fraflytning bortfalder denne ret.
Stk. 4. Dør pensionisten uden at efterlade sig en ægtefælle eller samlever, har en anden person, der har haft fælles husstand med pensionisten, ret til at fortsætte med at benytte boligen til helårsbeboelse.
Stk. 5. Retten efter stk. 3 og 4 bortfalder ved fraflytning.


Der står der ikke helt det samme som på side 5 i "Otium i sommerhus" men jeg går ud fra at kun er en udvidelse af de 8 til 1 år, har jeg ret? Jeg har nu svaret Kommunen at jeg ikke er enig med dem og at jeg og ægtefælle har ret til at bo i sommerhuset hele året.


Jeg har ikke hørt noget tilbage fra kommunen, men ville så godt høre jeres mening inden kommunen forhåbentlig sender et svar.


Ser frem til at høre fra jer


Med venlig hilsen

Henrik

Thomas Colstrup
9/18/2019 9:05:10 AM

Tak for dit spørgsmål.

Pjecen du omtaler er udgivet i 1999 og beskriver reglerne efter den dagældende planlovsbestemmelse.

Efter min opfattelse er reglen om formuefællesskab i 8 år ikke længere gældende, og du skal således have været medejer mindst 1 år, før du må bo i huset hele året.

Med venlig hilsen
Thomas Colstrup
Thomas Colstrup Advokat | ADVODAN Næstved Se faglig profil
Besvar indlæg
Ebbe
10/9/2019 3:07:32 PM

Hej ADVODAN
Min kone og jeg har i fællesskab ejet vores sommerhus siden 2005. Jeg er nu blevet 61 år, min kone 58 år. Vi arbejder begge fortsat. Vil rigtig gerne flytte i sommerhuset permanent med folkeregister adr. Jeg tænker at kunne falde ind under §41 stk 5, idet jeg har forskellige arbejdsmarkeds pensioner, hvoraf 1 kan aktiveres fra det fyldte 61. år. Har set jer svare på dette (ovenstående) et par gange, at det vigtige er at man modtager en eller anden form form ydelse fra et pensions selskab. Er dette korrekt? Og skal det være en ydelse af en bestemt størrelse?

Mikkel Hansen
10/16/2019 1:33:43 PM

Hej Ebbe

Tak for dit spørgsmål.

Jeg forstår dit spørgsmål således, at du spørger til, om du eventuelt kan falde ind under planlovens § 41 stk. 2 nr. 5.

Bestemmelsen er ukonkret formuleret i forhold til dit spørgsmål, idet den alene angiver, du skal være 60 år eller derover, samt oppebære pension, for at være omfattet af bestemmelsen.

Af hvad jeg umiddelbart kan se, vil udbetalinger i henhold til ATP-loven også betragtes som en pension, hvorfor du derfor vil være omfattet af bestemmelsen i planlovens § 41 stk. 2 nr. 5.

Jeg vil foreslå, at du retter henvendelse til kommunen for at sikre dig om forholdet. Såfremt de ikke mener, at du er omfattet af bestemmelsen, kan du da søge dispensation i henhold til planlovens § 40 stk. 2 med henvisning til, at du får udbetaling fra tillægspension, og så af den vej få adgang til at bebo dit sommerhus hele året.

Med venlig hilsen
Mikkel  Hansen
Mikkel Hansen Advokatfuldmægtig | ADVODAN Næstved Se faglig profil
Besvar indlæg
Peter Bräuner
10/27/2019 9:26:05 AM

Vi er et på 7. år samlevende par, som flyttede i vores sommerhus 1/10 2018. Jeg er 65 år (bliver folkepensionist august 2020. Jeg har ejet huset i 20 år og solgte den til min samlever september 2018. Hun er 57 år. Vi søgte dengang om tilladelse til at bo helårs i huset pr. 1/10 2018, og fik en dispensation på 1 år. Jeg har siden oktober 2018 været på pension via min private pensions opsparing, og har ikke haft anden indtægt. Nu beder kommunen om at vi inden 14 dage skal fraflyttet huset og kun benytte den i weekender . Men henvisning til planloven § 40 og 51. Så vidt jeg kan læse mig til, kan en pensionist der er over 60 år og får privat pension, bo i et sommerhus. Jeg har ikke endnu talt med kommunen, men agter at henvise til at jeg er på pension. Er det et problem at min samlever nu ejer huset, og hvad skal vi gøre. Er det nødvendigt at vi gifter os ? mvh

Besvar indlæg
Mikkel Hansen
11/21/2019 3:25:40 PM

Tak for dit spørgsmål.

Indledningsvis er det din samlever som skal søge om ret til at benytte sommerhuset til helårsbeboelse, da hun er ejer af ejendommen. Hvis hun får ret hertil, vil du som samlever også blive omfattet af denne ret. Det er derfor ikke nødvendigt at i gifter jer.

Da kommunen i første omgang alene har meddelt her dispensation på 1 år, er det derfor naturligt at de beder jer fraflytte, da I ikke længere har ret til at benytte sommerhuset til helårsbeboelse, men alene til kortvarige ferieophold efter planlovens § 40 stk. 1.

Jeg vil foreslå at I i første omgang retter henvendelse til kommunen og ansøger om en endnu dispensation med henblik på at benytte sommerhuset til helårsbeboelse.

Med venlig hilsen
Mikkel  Hansen
Mikkel Hansen Advokatfuldmægtig | ADVODAN Næstved Se faglig profil
Besvar indlæg
Peter
11/21/2019 4:11:07 PM

Min samlever har søgt om at få dispensationen forlænget, og det er blevet givet endnu 1 år. Men vi er jo ikke sikre på at det sker igen næste år, og min samlever går ikke på pension de næste mange år. Næste år er jeg folkepensionist, men står jo ikke på skødet. Hvad skal vi foretage os for at få permanent bopæls tilladelse når dispensationen løber ud om 1 år. Skal jeg stå på skødet, skal vi gifte os eller ? og hvis jeg fx kommer på skødet på et tidspunkt, skal der så gå 1 år før vi kan være sikre på at kunne bo i sommerhuset ? Eller er der andre løsnings muligheder.

Mikkel Hansen
11/21/2019 4:23:19 PM

Tak for dit opfølgende spørgsmål.

En passende mulighed er at du bliver skrevet på skødet, således at du søger dispensation til at benytte sommerhuset til helårsbeboelse, hvorefter din samlever også bliver omfattet af dispensationen.

I behøver ikke gifte jer, da dispensationen også omfatter ens samlever.

Du skal dog have ejet sommerhuset i 1 år førend du kan søge og dermed få den permanente tilladelse til at benytte sommerhuset til helårsbeboelse, hvorfor I igen ville skulle søge endnu en dispensation.

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis vi skal bistå med noget i den forbindelse.

Med venlig hilsen
Mikkel  Hansen
Mikkel Hansen Advokatfuldmægtig | ADVODAN Næstved Se faglig profil
Besvar indlæg
Lene
11/10/2019 10:55:13 PM

Hvis en kommune har givet en dispensation til at benytte et sommerhus helårs ude på en ø og vedkommende så ikke bor der men et helt andet sted på sjælland og vedkommende så lejer det ud som feriebolig er det lovligt ?

Thomas Colstrup
11/12/2019 1:37:34 PM

Tak for dit spørgsmål.

En tilladelse til helårsbeboelse af sommerhus er normalt personlig, hvilket betyder, at en lejer ikke må bebo sommerhuset hele året.

Med venlig hilsen
Thomas Colstrup
Thomas Colstrup Advokat | ADVODAN Næstved Se faglig profil
Besvar indlæg
Rasmus
11/29/2019 1:37:22 PM

Hej

Min nabo har tænkt sig at lave en tilbygning på sin sommerhusgrund. Grunden er rigelig stor.
Det drejer sig om et værksted på 75 m2. Anvendelsen er jeg ikke helt sikker på, men det er ikke til beboelse, snarere til fremstilling af kunst af en eller anden art (fx skulpturer).

Lokalplanen foreskriver, at der på hver grund - udover sommerhuset - højst må bygges et udhus på maks. 20 m2, hvortil kommer, at planloven generelt ikke tillader, at der drives erhverv fra et sommerhusområde. Et værksted på 75 m2 er jo næppe til hobby-formål.

Derfor mener jeg, at min nabo ikke kan få tilladelse til opførelsen - eller kan han?

Med venlig hilsen

På forhånd tak for svar!

Thomas Colstrup
12/2/2019 1:57:23 PM

Tak for dit spørgsmål.
Jeg kender selvsagt ikke det nærmere indhold af lokalplanen, men hvis det påtænkte byggeri ikke kan holdes indenfor lokalplanens rammer, vil naboen skulle have en dispensation for at opføre byggeriet.

Med venlig hilsen
Thomas Colstrup
Thomas Colstrup Advokat | ADVODAN Næstved Se faglig profil
Besvar indlæg
lene jespersen
12/6/2019 8:39:53 AM

Hej,

Hvis man køber en ejendom, beliggende i sommerhuszone, men der på BBR er registreret som beboelsesejendom, kan man så få ændret status fra Helårs til Sommerhus?

Der er i sin tid givet dispensation for at benytte ejendommen som helårsbolig (ejendommen er opført som sommerhus) men det ligner at dispensation følger ejendommen og ikke ejeren. Så ved salg vil ejendommen fortsat være helårsbeboelse.

i pågældende Kommune er der ikke mulighed for flex-ordning.

Besvar indlæg
Thomas
12/19/2019 11:17:58 AM

Tak for dit spørgsmål.
Når ejendommen er registreret som helårsbeboelse, og kommunen ikke vil give tilladelse til flexbolig, tvivler jeg på, at det kan lade sig gøre at få ejendommens status ændret til sommerhus.

Jeg vil anbefale dig at kontakte kommunen og høre, hvad mulighederne er i det konkrete tilfælde.

Med venlig hilsen
Thomas Colstrup
Thomas Colstrup Advokat | ADVODAN Næstved Se faglig profil
lene
12/22/2019 9:01:39 AM

Hej Thomas

tak for dit svar :-) såfremt at der på ejendommen ikke har været registreret bopæl i 3 år vil ejendommen så ikke overgå til sommerhusstatus igen jf. Planloven §38a samt §56 stk 4 ?

Kommunen har ikke rette henvendelse i de 3 år omkring bopælspligt på ejendommen.

Thomas
12/23/2019 8:21:44 AM

Jeg vil mene, at benyttelse af de refererede bestemmelser afhænger af omstændighederne omkring den oprindelige statusændring af ejendommen.

Med venlig hilsen
Thomas Colstrup
Thomas Colstrup Advokat | ADVODAN Næstved Se faglig profil
poul
12/20/2019 1:35:31 PM

vi er fastboende i vores sommerhus har været det i 26 år
hvis vi sælger til vores søn må vi så stadig blive boende

Thomas
12/20/2019 3:31:16 PM

Tak for jeres spørgsmål.

For at man som pensionist kan få lov til at bebo sommerhuset hele året kræver det, at man selv er ejer af huset. Hvis I ønsker at sælge til jeres søn og fortsat bebo huset hele, er I derfor nødt til at bevare en ejerandel selv, således at I kommer til at eje huset sammen med jeres søn.

Med venlig hilsen
Thomas Colstrup
Thomas Colstrup Advokat | ADVODAN Næstved Se faglig profil
Stil et spørgsmål
DU ER I GANG MED AT STILLE
ET SPØRGSMÅL PÅ ADVODAN.DK

Inden du går videre, vil vi gerne gøre dig opmærksom på, at dit spørgsmål bliver synligt her på siden.

Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Ønsker du ikke, at dit spørgsmål skal være synligt, har du mulighed for at kontakte et af vores lokale kontorer via kontaktformularen i højre hjørne.

Når du stiller dit spørgsmål her på siden, skal du oplyse din e-mailadresse. Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone.

OK - LUK DENNE BOKS

Når du udfylder formularen og klikker på ”send”, giver du dit samtykke til, at dit navn og dit spørgsmål offentliggøres på hjemmesiden.
Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i besvarelse af spørgsmål. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Vi opbevarer din e-mailadresse i tre måneder, hvorefter den slettes helt. Dit spørgsmål og advokatens svar forbliver synlige på ADVODANs hjemmeside, så længe vi vurderer, at det er relevant og giver værdi for andre læsere.

Rette og slette oplysninger

Hvis du ønsker at få fjernet dit spørgsmål fra hjemmesiden, skal du rette henvendelse til ADVODANs sekretariat.
Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone. Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.
Boligkøb Boligkøb

At købe bolig er en stor investering, og faldgruberne er mange, men med den rigtige rådgivning kan du undgå dyre overraskelser.

Læs mere her

Har du et spørgsmål til artiklen, kan du stille det her og få svar fra en advokat.

Stil et spørgsmål
GØR SOM 12.693 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.693 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.