PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Mikkel Hansen

Advokat

Udvalgte ekspertiseområder

Udvalgte ekspertiseområder

Om Mikkel

Jeg er advokat hos Advodan I Næstved og beskæftiger mig med en bred vifte af sagstyper, herunder behandling af tvistesager samt lejeret, entrepriseretlige forhold samt køb af salg af fast ejendom.

 

Tvistesager

Jeg er specialiseret inden for behandling af tvistesager, og mit arbejde består primært i behandling af sager ved de civile domstole, voldgiftsnævnet samt øvrige klagenævn, hvor jeg repræsenterer klienten fra start til slut. Arbejdet består blandt andet i at afdække den juridiske problemstilling og tilrettelægge sagsbehandlingen, så den harmonerer med klientens interesser. Min tilgang til behandling af tvistesager er, at der i udgangspunkt skal forsøges at findes en mindelig løsning, som klienten kan se sig selv i. Hvis et forlig ikke er mulig, hjælper jeg naturligvis med at få gennemført sagen til slut med henblik på at opnå det bedst mulige resultat for min klient.

 

Lejeret

Jeg er derudover specialiseret i lejeretten, hvor jeg rådgiver bredt, men særligt inden for boliglejeretten for både udlejere og lejere. Det omhandler blandt andet rådgivning om udarbejdelse af lejekontrakten med særlige vilkår, rådgivning og behandling af tvistesager mellem udlejer og lejer om fx lejekontraktens vilkår, lejemålets stand samt opsigelse og ophævelse af lejekontrakten. I forlængelse heraf bistår jeg også i fogedsager om ophævelse og udsættelse af lejere på vegne af både lejer og udlejer.

Derudover bistår jeg større almenboligselskaber med generel juridisk rådgivning inden for almenlejeloven og varetagelse af de afledte sager heraf.

 

Fast ejendom

Jeg rådgiver og varetager behandling af tvister i sager inden for fast ejendom. Fast ejendom er et stort retsområde, og jeg behandler sager lige fra rådgivning og gennemgang af handlens dokumenter, når klienten gør sig sit livs største køb ved køb af bolig, ligesom jeg behandler tvister mellem køber og sælger efterfølgende om mangler ved boligen, stridigheder med naboen om træer, hegn og skel samt øvrige afledte tvister, som kan henledes til fast ejendom.

Mit arbejde består derudover også i behandling af sager om mangler ved fast ejendom både ved nybyg og ombygning ved de civile domstole og voldgiftsnævnet.