PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Ny dom om trappevask: Er du ramt som udlejer?

Som udlejer må du ikke opkræve fast betaling for trappevask. Det er netop slået fast med ny dom fra Landsretten. Du bør derfor hurtigst muligt få orden på dine lejekontrakter – ellers kan det få dyre konsekvenser. Her får du svar på, hvad du skal gøre over for nuværende og kommende lejere.

”Trappevask kan faktisk aftales til at være lejernes forpligtelse, men det må ikke være en tvungen ordning med fast månedlig betaling, som er listet særskilt i lejekontrakten på linje med vand og varme. Derfor har Landsretten netop afgjort, at en udlejer fra Skanderborg skal tilbagebetale 10.000 kr. til en lejer for uretmæssig opkrævning af trappevask,” siger advokatfuldmægtig Mikkel Hansen fra Advodan Næstved.

Er du én af de mange, som lige nu opkræver betaling for trappevask? Så få svar på, hvad du bør gøre her.

 

Hvordan får jeg så vasket trapperne?

Ifølge Mikkel Hansen skal du hurtigst muligt afklare med dine lejere, om de selv vil stå for at vaske trapperne – eller om du skal finde fx et eksternt rengøringsfirma. Er alle lejere enige om selv at stå for trappevask, skal de have mulighed for det. Ellers har du lov til selv at stå for det til et rimeligt beløb, som fordeles på lejerne.

Du behøver som udgangspunkt ikke at ændre i lejekontrakterne. Det er blot vigtigt, at du sender en skriftlig oversigt over omkostningerne og oplyser om, at det er en frivillig aftale – så fungerer det som et slags tillæg til den eksisterende lejekontrakt. Du bør fremsende en årlig oversigt over fordelingen af trappevask i forhold til den afholdte udgift – lige som der gøres med forbrugsregnskaber.

 

Hvad gør jeg over for nye lejere?

Over for kommende beboere skal du sørge for at ændre din standard lejekontrakt, så trappevask ikke opkræves særskilt. I stedet for skal der stå, at trappevask er lejers forpligtelse – og i §11 noterer du, hvordan den nuværende ordning for trappevask er i opgangen.

 

Kan jeg stadig risikere at skulle betale penge tilbage?

Du kan ikke sikre dig bagud i tid, hvis betaling for trappevask har været en fast del af lejekontrakten. Så dine lejere kan teoretisk set godt starte en sag om at få penge tilbage for de seneste tre års trappevask. Ifølge Mikkel Hansen kan du dog være med til at afhjælpe en sådan sag, hvis du hurtigst muligt får fundet en accepteret løsning med lejerne fremadrettet.

 

Betyder det noget for mine andre forpligtelser?

Nej, som udgangspunkt ikke. Det har i mange år været gældende, at man ikke må lægge tillægsydelser for fx snerydning, renovation og skorstensfejning oven i huslejen, og det ændrer sig ikke. Det er udgifter, du som udlejer selv skal afholde, men du må godt lægge det ind som en del af det samlede budget, der er grundlag for huslejen.

Vil du vide mere?

11 kommentarer

Mikkel Hansen

Hej Magdalena Tak for dit spørgsmål. Som angivet i artiklen kan der ikke opkræves betaling for trappevask ud over lejen. Hvis du har betalt for trappevask ud over din husleje, foreslår jeg, at du retter henvendelse til din udlejer herom.

Magdalena Andersen

Hej Mikkel... I min lejekontrakt findes der ikke noget om trappevask , men på et tidspunkt blev tilføjet til regning for husleje, ud over leje, og a conto varme , beløbet for trappevask. Så vid jeg huske blev betalingen for trappevask bestemt på et af beboermødet . I min tilfælde var det 111 kr. om måneden . Taget i betragtning 3 år forældelsesfristen så burde jeg have penge til gode for 2017, 2018, til januar 2019 hvor det var sidste gang betaling for trappevask blev udspecificeret på selve regningen for husleje. Vil gerne vide, om jeg kan kræve tilbagebetaling for tappevask fra min Boligselskabet. Hilsen , Magdalena.

Casper

Kære Daniel, Sagen er den, at jeg bor i en lejlighed, hvor der netop er opkrævet særskilt trappevask, hvorfor jeg kan forstå, at jeg kan kræve op til 3 års trappevask refunderet. Nu skal der dog snart altan på og jeg har derfor underskrevet en ny konktrakt som træder i kraft til sommer. I denne er trappevask også fjernet og puttet ind under selve huslejen. Mit spørgsmål er så: Vil jeg efter indgåelsen af den nye kontrakt stadig kunne kræve penge retur fra trappevask på den gamle kontrakt (som så slutter til sommer)? Eller skal jeg gøre dette inden denne dato og så risikere, at udlejeren bliver sur og ikke vil vedgå den kommende kontrakt. Håber mit spørgsmål giver mening. Bedste hilsner, Casper

Mikkel Hansen

Hej Casper Tak for dit spørgsmål. Såfremt udlejer har foretaget ulovlige opkrævninger i en periode, ændrer dette ikke ved din ret til tilbagebetaling af disse ulovlige opkrævninger, blot fordi I måtte indgå en ny lejeaftale. Hvornår du gør tilbagebetalingen gældende, vil da være op til dig selv, blot du er opmærksom på forældelsesfristen på 3 år.

Jann Otto Nielsen

Undertegnet bor i en større boligforening i Horsens, boligforeningen har ansat 2 rengøringsdamer til at vaske vores trapper 1 gang om ugen. Men nu er det så uheldigt at den ene dame går på efterløn i Oktober og vedkommen startede på sin ferie først i august, nu er det sådan at vores damer har delt arbejdet op i mellem sig, så lige nu er det kun halvdelen af beboerne her i Boligforeningen der får vasket trapper, vi andre må vente til oktober med at få vasket trapper, der bliver ikke ansat en afløser, men jeg kan se ud fra vores fællesudgifter at vi stadig betaler for trappevask, kan det have sin rigtighed. Venligst. J.O. Nielsen

Daniel Grøndal

Kære Jann I forhold til en boligforening, så er det jo fælleskabet, som beslutter hvordan boligforeningens midler skal bruges. Når der er valgt ikke, at ansætte en afløser kunne boligforeningen jo i stedet vælge, at frekvensen for trappevask blev nedsat i perioden indtil oktober måned således, at den tilbageværende rengøringsdame fordelte sin tid på hele boligforeningen.

Camilla hansen

Hej. Jeg flyttede i april 2015 ind i min lejlighed, hvor min udlejer hver måned har taget 80kr betalt for trappevask. Som jeg læser det, så må han ikke tage betaling for det eller forstår jeg det forkert? Kan jeg godt kræve mine penge tilbage?

Daniel Grøndal

Hej Camilla Hvis det fremgår i lejekontrakten, som et fast beløb på linje med eksempelvis aconto varme og husleje, så nej, det må han ikke. I så fald vil du kunne kræve dine penge tilbage. (maksimalt tre år)

Camilla Hansen

Tusind tak for dit svar! Kan du måske pege mig i retningen af, hvor jeg finder lovhjemmel for dette? Når jeg konfronterer vil jeg gerne have fakta til ham og jf. hvilken lovgivning og paragraf :-)

Daniel Grøndal

Hej Camilla Det er som udgangspunkt lejelovens §53, stk. 1. Men det er gældende domspraksis som der skal tages højde for. Her kan der eksempelvis henvises til TBB2016.311.

Camilla

Hmm øv. Kan ikke helt gennemskue den paragraf ift. trappevask, da der står: Reglerne i §§ 47-52 kan ikke ved aftale fraviges til skade for lejeren. Så det forstår jeg desværre ikke lige helt ift. trappevask! Haha

Bent Sørensen

Hei.... Har lige fået en skriftlig henvendelse fra min udlejer om at de vil hæve beløbet for brug af vaskemaskine og tørretumbler.... Der står i min lejekontrakt at der er fri benyttelse af disse mod et månedligt beløb.... Må de godt hæve beløbet? Vi er 2 lejemål i ejendommen og vi er de eneste der har fået skrivelsen... Bh. Bent

Daniel Grøndal

Kære Bent Udlejer må gerne opkræve et særskilt beløb for benyttelse af vaskekælder. Ved forhøjelse af beløbet bør udlejer godtgøre, at udgifterne ved at drive vaskekælderen modsvarer det månedlige beløb.

Bent Sørensen

Tak for svar 😉 Må jeg så som lejer sige nej tak til at bruge dem og nægte at betale det beløb som de mener det koster..?

Daniel

Hej Bent Faste gebyrer for vaskeri er normalt ikke lovligt, men hvis udlejer opkræver det faktiske forbrug af vaskeriet, må han gerne det. Så hvis I ikke benytter det, så er der heller ikke noget faktisk forbrug som I skal betale. Det vil sige samme vilkår som når I eksempelvis betaler varme efter forbrug.

Susanne

Jeg bor i en privat udlejningsejendom, hvor man efter aftale med udlejer skal vaske trapper efter et bestemt system.Det er der bare desværre ingen der gør. Jeg har foreslået udlejer, at lade et rengøringsselskab varetage vasken og lægge prisen på huslejen, for jeg er træt af en meget beskidt opgang! Er det ikke en mulighed? Har lidt svært ved at overskue indlægget desangående! Hvis det handler om, at udlejer skal spørge lejerne, om de selv vil vaske trapperne eller vælge at betale for det, vil de med garanti sige, at de selv vil vaske og derefter ikke gøre det. Hvad er op og ned på det, der er beskrevet?????

Daniel Grøndal

Kære Susanne Jo, det er muligt at udlejer vælger at få et rengøringsfirma til at varetage trappevasken og at lejerne betaler herfor i stedet for selv at vaske trappen. Jeg vil foreslå at du kontakte udlejer omkring dette ønske.

Dorte Pedersen

Vi fik for et år siden. Ny ejer af i alt 65 lejemål Han har nu sendt os brev om at vi skal pille haveskur ned Samt udestuer. Nogen fik skriftlig tilladelse hos tidligere ejer Og anden overtog lejemålet med udestue Så de har jo sagt ja til et lejemål med udestue /haveskur Han skriver det er misligholdelse af lejemålet at der er udestue /haveskur Ha. Har deslige tilbudt os 20.000 kr for at flytte hvilket er alt for lidt til at vi ønsker at flytte da det er dyrt at flytte og vi alle har det sp godt sammen. Kan du hjælpe her.

Daniel Hesner Grøndal

Kære Dorte Tak for din besked. For at kunne hjælpe omkring dette forhold er der lidt flere ting jeg skal vide. Du er velkommen til at kontakte mig direkte, så vi kan snakke nærmere omkring din udfordring.

Hugo Nyrup

Den afsagte dom, som Stina Askholm Hansen har skrevet et resume på, omkring opkrævning af fast betaling for trappevask - er der et sted på nettet, hvor den kan læses/findes i sin fulde længde? Venlig hilsen Hugo

Daniel Grøndal

Hej Hugo. Jeg er desværre ikke bekendt med om du kan finde den på nettet.

Lisbeth Fuglsang

Hej Daniel Du skriver, at udlejer ikke må lægge tillægsydelser oven i huslejen. Gælder det også f.eks. vask? I min lejekontrakt står der - ud over ekstra opkrævning på 50 kr/mdr for trappevask(!) - også ekstra opkrævning for vaskekælder (vaskemaskine og tørretumbler), som jeg betaler 150 for hver måned, til trods for at jeg har egen (af udlejer godkendt) vaskemaskine i lejligheden jeg bruger. Jeg betaler derfor 150,- om måneden for noget jeg ikke benytter.... Mvh Lisbeth

Daniel Grøndal

Hej Lisbeth. Det kommer helt an på hvordan din lejekontrakt ser ud og hvilken ejendom du bor i, men udlejer kan godt i situationer opkræve ved siden af for vaskeri.

Rasmus Falck Østergaard

Hvorfor kan lejer kun få udbetalt ulovligt opkrævet trappevask 3 år tilbage? Hvis man har betalt ulovligt trappevask i f.eks. 5 år, kan man så ikke få alle 5 år tilbage?

Daniel Grøndal

Hej Rasmus Det er hovedreglen i forældelsesloven fra 2007, at alle krav forældes på 3 år, hvorfor dette som udgangspunkt følger dette.