Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Guide: Kan du få betalt din retssag?

  • Af Stina Askholm Hansen
  • 20. mar 2017
  • 45 Spørgsmål & svar

”Fri proces betyder, at du får betalt alle dine udgifter af staten i forbindelse med en retssag, fx retsafgift, advokatsalær og øvrige sagsomkostninger, der kan volde hovedbrud og ofte afholde mange fra at tage sagen i retten. Om du kan opnå fri proces, afhænger blandt andet af din økonomi og retssagens indhold”, siger Maiken Østerskov Breum fra ADVODAN Roskilde.

Her giver advokaten dig et overblik over, hvad du skal gøre, hvis du vil søge om fri proces.

Hvad kan jeg få dækket?

Ifølge Maiken Østerskov Breum kan du som udgangspunkt få dækket dine omkostninger i forbindelse med alle typer sager.

”Det gælder, uanset om du er den, der lægger sag an, eller om du er den sagsøgte. Fri proces dækker bredt - lige fra fx forældremyndighedssager og ægtefælleskifte til forbrugerklagesager og huslejetvister. Du får også dækket dine udgifter, selvom du taber sagen og måske skal betale modpartens sagsomkostninger”, forklarer Maiken Østerskov Breum.

Fri proces dækker over en lang række forskellige typer af retssager. Papirstak i forbindelse med en retssag.

Hvad skal jeg opfylde for at få fri proces?

For at komme i betragtning til at få dækket dine sagsomkostninger må din årlige indkomst først og fremmest ikke overstige et bestemt beløb. I 2017 ligger det beløb på 315.000 kr., hvis du er enlig. Er du gift eller bor sammen med din kæreste, må jeres samlede årsindkomst ikke overstige 400.000 kr. i alt. Har du hjemmeboende børn under 18 år, stiger grænsen med 55.000 kr. pr. barn.

I ægteskabs- og forældremyndighedssager samt sager om barnets bopæl er det altid indtægtsgrænsen for enlige, der anvendes – og det gælder også selvom ansøgeren er gift eller samlevende.

”Ud over de økonomiske betingelser vil man også kigge på den konkrete sag. Hvor rimeligt er det at føre sagen, hvad er chancerne for at få medhold, hvor store er omkostningerne i forhold til det beløb, der kræves, og er sagen af offentlig interesse eller af principiel karakter”, siger Maiken Østerskov Breum.

Hvad gør jeg, hvis jeg har retshjælpsforsikring?

Inden du begynder at søge om fri proces, bør du undersøge, om du allerede kan få dækket sagsomkostningerne via din forsikring. Mange har nemlig en retshjælpsforsikring via fx deres indboforsikring.

”Selvom din forsikring dækker dine udgifter i forbindelse med en retssag, vil mange selskaber opkræve en selvrisiko. Og den udgift vil du kunne få dækket via fri proces, hvis du ellers lever op til kriterierne. Derfor kan det stadig være relevant at søge om fri proces - det skal blot gå via forsikringsselskabet”, fortæller Maiken Østerskov Breum.

Hvordan søger jeg om fri proces?

Flere forskellige forhold afgør, hvordan du søger om fri proces. Har du en retshjælpsforsikring, skal du fx søge via dit forsikringsselskab for at få dækket udgiften til din selvrisiko. Ellers er det typen af sagen, der bestemmer, hvor du skal søge om fri proces.

”I langt de fleste tilfælde skal du søge via Civilstyrelsen, men i sager om fx forældremyndighed, fogedsager eller sager, hvor du har fået helt eller delvist medhold i et nævn, fx forbrugerklagenævn eller huslejenævn, skal du søge om fri proces via domstolen”, siger Maiken Østerskov Breum.

Fakta - fri proces:

  • Opfylder du bestemte kriterier, kan du måske få betalt alle dine udgifter i forbindelse med en retssag. Det er staten, der betaler udgifterne.
  • Du kan som udgangspunkt få dækket alle dine udgifter til alle typer retssager - uanset om du lægger sag an eller er den sagsøgte.
  • Du søger om fri proces enten hos Civilstyrelsen eller direkte hos retten.
  • Læs mere på www.civilstyrelsen.dk 
Vil du vide mere?
Spørgsmål
John Neal Larsen
26-03-2017 12:43:18

jeg spørge på min datters vegne hun er blevet skilt, og har en meget grov
x mand det er ham der har fundet en ny dame,min datter er på kontanthjelp
men må tage en advokat til hjælp ,men indtil nu har det kostet 30.000,kr
retsagerne er blevet aflyst ,hun har måtte skrive under på x mandels vilkår
eller ender på en nerve afdeling, på grund af hans trusler ,de har været
gift i 26 år ,kan man søge om fri proses .

Hilsen john neal larsen.


Besvar indlæg
Maiken Ø. Breum
31-03-2017 11:02:37

Hej John

Tak for din mail, som jeg desværre først har haft mulighed for at besvare nu, hvilket jeg beklager meget.

Hvis din datter skal føre en eller flere retssager imod eksmanden vil det som udgangspunkt være muligt at få fri proces hertil idet hun er på kontanthjælp. Fri proces kan kun fås til retssager og ikke til advokatbistand i øvrigt.

Det lyder som en omfattende og lidt kompliceret sag med flere aspekter, som det kan være svært at svare fyldestgørende på over en enkelt mail. Hvis I ønsker en nærmere drøftelse er I meget velkomne til at ringe til mig på 46351515 eller evt. booke et møde på mit kontor.

Med venlig hilsen
Maiken Ø. Breum
Advokat (L)

Med venlig hilsen
Maiken Breum
Maiken Breum Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Tulle
9/25/2018 7:45:16 PM

Jeg har lige været samme omgang igennem fik friprocess og må dog sige at heldigvis var det lidt økonomi til rest ellers havde jeg siddet med en regning til advokat på 41. 000 kr pga af xen forhalede sagen så det tog 4 år det er i øvrigt krotesk og umenneskeligt at det skal tage så lang tid og så måske skulle have afdrager til advokat regning når man i forvejen er i knæ bare til info

Lisbeth Jensen
01-05-2017 14:02:20

Jeg er blevet skilt for 1 år siden, men har ikke fået meget bistand fra min advokat, som oplyste mig mundtlig om at det ville koste mig ca. 40.000 kr., men da jeg modtog regningen var den på ca. 70.000 kr. og jeg har skrevet og spurgt til hvordan den kan stige så meget, men har ikke fået noget svar, så nu er jeg begyndt at betale af på den store regning, men kan jeg gratis få en second opinion fra en anden advokat??
Med venlig hilsen
Lisbeth Jensen

Besvar indlæg
Maiken Ø. Breum
01-05-2017 16:12:33

Hej Lisbeth

Tak for din henvendelse. Hvad er det din tidligere advokat har hjulpet dig med i forbindelse med skilsmissen? Er det bodeling eller forholdene omkring børn eller andet?
Hvad er det mere konkret, du ønsker en second opinion på? er det det arbejde advokaten har hjulpet dig med eller regningens størrelse?

Jeg vil gerne tage en gratis snak med dig pr. telefon, hvor det kan afklares hvorvidt jeg kan hjælpe dig yderligere eller ej. Du er meget velkommen til at ringe på tlf. 46351515 eller skrive på mail til maum@advodan.dk.

med venlig hilsen
Maiken Ø. Breum
Advokat (L)

Med venlig hilsen
Maiken Breum
Maiken Breum Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Michelle Lorentzen
02-05-2017 18:51:15

Hej Lisbeth,

Min kærestes datter på 12 år har boet ved os siden jul og ønsker ikke at have noget med hendes mor at gøre. Vi har været i statsforvaltningen og de har givet grønt lys for dette og at vi skal have adressen. Hendes mor ønsker ikke at give adressen til os og har lige meddelt via statsforvaltningen at sageb skal videre i retten. Hun har ikke arbejde og kan køre fri sag, hvorimod vi kommer til at betale. Statsforvaltningen har sagt op til flere gange at vi skal have adressen og hun ikke får noget ud af at køre det videre i retten, men det gør hun desværre. Kan det være rigtigt hun kan køre fri og vi intet hjælp kan få?
Tusind tak på forhånd.

Besvar indlæg
Maiken Ø. Breum
03-05-2017 14:46:40

Hej Michelle

Tak for din henvendelse.

Fri procesreglerne tage alene udgangspunkt i parternes personlige økonomi og derfor ikke i, om det er rimeligt eller urimeligt, at den ene part kan få fri proces og den anden ikke kan. Det er fordi man fra lovgivers side har vurderet, at hvis man tjener mere end grænsen for fri proces, så har man råd til selv at betale.

I skal være opmærksomme på, at det kun er din kærestes indkomst, som skal medregnes, når det vurderes, om han kan få fri proces eller ej, fordi det handler om hans særbarn. Grænsen er kr. 315.000 pr. år plus kr. 55.000 pr mindreårige barn han har.

Samtidig skal I være opmærksomme på, at ham muligvis kan få dækket advokatudgiften via retshjælpsforsikring, hvis I har en sådanne via jeres familie-/indboforsikring. Der vi være en selvrisiko, men den er jo minimal i forhold til, hvad det ellers kan koste.

Uanset hvad, så vil jeg anbefale, at sagen fortsættes og at din kæreste antager advokat i sagen. Det er jo yderst vigtigt at sagen ender med det rigtige resultat.

Har I yderligere spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte mig pr. telefon på 46351515.

Med venlig hilsen
Maiken Ø. Breum
advokat (L)

Med venlig hilsen
Maiken Breum
Maiken Breum Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Nicolai I. Olausson
04-05-2017 20:34:16

Hejsa.

Udfra artiklen kan jeg ikke læse at beløbsgrænsen for fri proces bliver udregnet udfra forrige års indkomst. Så hvis man søger om fri proces i 2017, så er det Årsopgørelsen for 2015 som er gældende jfr. Civilstyrelsenshjemmeside eller er det mig som har misforstået dette?

Jeg søger om friproces, men da jeg har en variable B-Indkomst så overholder jeg beløbsgræsen i 2016 men ikke i 2015 og er de 315.000kr kun A-indkomst El. Også B-Indkomst? Hvis jeg modregner de udgifter jeg har haft i forhold til mit Bi-job kan jeg modregne i min årsindkomst i 2015 da jeg så vil komme under de 315.000kr men som jeg har fået fradrag for?
Som det ser ud lige nu, har jeg tjent 6000kr for meget i 2015 for at kunne få fri proces.

Jeg kan se at der er undtagelser ved principielle sager, hvordan bliver det afgjort om en sag er af principiel karakter?

På forhånd tak :)

Besvar indlæg
Maiken Ø. Breum
10-05-2017 16:23:50

Hej Nicolai

Tak for din henvendelse.

Du har forstået det helt korrekt. Fri proces bliver som udgangspunkt beregnet ud fra forrige års indkomst -altså i 2017 bruges årsopgørelsen for 2015.
Hvis din aktuelle indtægt er ændret siden 2015 kan senere årsopgørelse bruges (altså 2016) eller lønsedler for de seneste måneder.

Jeg vil derfor råde dig til at søge fri proces og vedlægge begge årsopgørelser (både 2015 og 2016) og så forklare retten, at der er nedgang i din indtægt.

Det er både A-indkomst, B-indkomst og kapitalindkomst, som medregnes. Alle fradragsberettigede udgifter modregnes.

Det er meget sjældent, at man får fri proces til principelle sager.
Principelle sager er typisk sager, der rejser hidtil uafklarede lovfortolknings-spørgsmål, sager af mere betydende indgreb over for enkeltpersoner eller grupper samt sager, hvor afgørelsen vil kunne tjene som præjudikat ved senere tilfælde.

Jeg håber dette var fyldestgørende svar på din henvendelse, og hvis ikke er du meget velkommen til at kontakte mig pr. telefon på 46351515.

Med venlig hilsen
Maiken Ø. Breum

Besvar indlæg
Anja Rasmussen
19-10-2017 13:10:04

Hej.
Jeg har købt en ejerlejlighed, og har flere gange reklameret til ejendomsmægleren over ulovlige forhold i lejligheden. Sælger afviser blankt, hvorfor jeg nu har været nødt til at få advokat hjælp.

Jeg har retshjælps dækning, og opfylder også samtidig kravet vedr fri process.

Det jeg gerne vil vide er. Når jeg både har retshjælp via forsikringen og fri process, skal jeg så stadig betale for det arbejde advokaten udfører forud for stævningen? Eller er det dækket ind af staten eller forsikringsselskabet. ?

Besvar indlæg
Maiken Ø. Breum
23-10-2017 12:19:11

Hej Anja

Når du har retshjælpsforsikring og/eller fri proces, så er det alt arbejdet omkring retssagen, som er dækket. I hvilket omfang arbejde forud for udtagelse af stævning er dækket, kommer an på en konkret vurdering af, hvor tæt tilknytning arbejdet har til stævningen/retssagen.

Afdækning af de faktiske og retslige forhold samt indsamling af materiale til stævning/retssag er omfattet. Derimod kan der have været skriverier og forligsforhandlinger, som ikke er omfattet. En del af disse kan eventuelt dækkes via offentlig retshjælp.

husk, at hvis du opfylder betingelserne for fri proces, så skal du ikke betale selvrisiko på din retshjælpsforsikring.

Med venlig hilsen
Maiken Ø. Breum
advokat (L)

Med venlig hilsen
Maiken Breum
Maiken Breum Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Bettina Mørk
30-10-2017 21:31:58

Hej..
Min datter møder sin kæreste for ca 6 år siden fra en by 200km fra hvor hun bor.. De flytter sammen i et hus som hendes kæreste betaler udbetalingen på..i hans by
De får sammen et barn som fylder 4 år om 2 måneder..
Kæresten vil nu gerne afslutte deres forhold, og mener at hun skal flytte ud af hans hus.. er det ok ?
Det værste er så, at han ikke vil have at hun tager deres fælles barn med sig tilbage til hendes hjemby..
Hun er dybt ulykkelig, da hun nu føler sig helt alene i hans by, og gerne vil hjem til sin egen familie, men rejser selvfølgelig ikke uden hendes barn. Han mener helt sikkert at han får tilkendt bopælsretten, så barnet kan blive i sine vante omgivelser.. Har han ret i det ??
Det skal nævnes at de begge er gode og kærlige forældre , og at de begge vil det bedste for deres barn og de har fælles forældremyndighed.. Barnet er afhængig af sin mor.
Barnefaderen mener at hun skal blive i hans by med barnet, , hvis han giver min datter bopælsretten, vil han have lavet en klausul på at hun ikke flytter fra hans by med barnet.. De lever stadig under samme tag , dette er ikke holdbart for nogen parter, men min datter tør ikke flytte af frygt for at han så får bopælsretten..
Det jeg gerne vil vide er, om han har ret, eller om min datter kan tage sit barn med sig og få bopælsretten..
Med venlig hilsen Bettina

Besvar indlæg
Maiken Ø. Beum
01-11-2017 16:29:12

Hej Bettina

Tak for din mail.

Det bedste for din datter vil være, hvis de bliver enige om, at hun kan flytte med barnet til en ny bolig. Hvis din datter fraflytter den fælles bolig uden at barnet flytter med (med faderens accept), så vil faderen automatisk blive bopælsforælder.

Din datter kan så efterfølgende søge bopælen via statsforvaltningen/retten. Hvis forældrene ikke selv bliver enige om, hos hvem af dem barnet skal have bopæl, kan det blive afgjort i retten. Udgangspunktet er, at din datter og barnets far har lige meget ret/lige stor chance for at få tilkendt barnets bopæl ved uenighed. Retten vil lægge vægt på forholdene i hvert af hjemmene, bevarelse af vante omgivelser, herunder institution mv. Jeg kan ikke konkret vurdere om din datter eller barnets far har bedst chancer ved en retssag, når jeg ikke kender sagen fuldt ud.

Din datter har altså ikke "automatisk" ret til at få barnets bopæl og derfor vil det være bedst med en aftale.

I er velkomne til at ringe til mig på 46351515, hvis i vil have uddybet svaret.

med venlig hilsen
Maiken Ø. Breum
advokat (L)

Med venlig hilsen
Maiken Breum
Maiken Breum Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Bodil vestergaard
15-12-2017 07:23:25

Hej jeg vil gerne høre om man også kan søge fri proces til at anke en patienterstatnings sag med venlig hilsen Bodil Vestergaard

Besvar indlæg
Maiken Breum
18-12-2017 09:46:21

Hej Bodil
Du kan godt søge fri proces til at anke en patienterstatningssag. Du/din advokat skal søge hos civilstyrelsen. Civilstyrelsen tager stilling til, om du opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, men også til om du har en god grund til at anke/om de mener du har udsigt til at kunne vinde sagen. Kun hvis begge forhold er opfyldt får du fri proces.
Det er vigtigt, at der ankes inden ankefristens udløb uanset, at der på det tidspunkt nok ikke er er nået at blive taget stilling til fri proces.
med venlig hilsen
Maiken Breum

Med venlig hilsen
Maiken Breum
Maiken Breum Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Hans Henrik Kærgaard Pedersen
7/23/2018 7:20:39 AM

Jeg skriver på vegne af en bestyrelse for et studielegat, som har fået et problem.
Legatet har en kapital på ca 250.000 kr, som er investeret gennem en Bank, afkastet uddeles som studielegater til unge som er, eller hvis forældre er bosiddende indenfor et lille geografisk område
På grund af en tvist mellem en forhåndværende formand og den siddende bestyrelse har Banken stoppet for adgangen til kontoen. Fordi den fik henvendelser fra 2 forskellige “formænd”. Den nuværende og den afgåede som havde et anden ønske om legatets fremtid. Vi (den siddende bestyrelse) klagede til Pengeinstitut ankenævnet over bankens håndtering.
Ankenævnets afgørelse var at det var OK at Banken nægtede adgangen til kontoen, indtil der var kommet en løsning på tvisten. Enten ved et forlig eller også ved endelig dom.
Der er ikke store muligheder for at opnå et forlig. Den forhåndværende formand er fra flyttet området og har ingen intention om at være Legatet behjælpelig. Tilbage står så muligheden for det som ankenævnet kaldte for “Endelig Dom”
Men det er jo kun mulig hvis man har nogle penge at føre retssag for, derfor er spørgsmålet til dette Forum:
Er det kun enkelt personer, eller kan en forening som vores også søge fri proces til at få en “endelig Dom”, så den siddende bestyrelse, kan betragtes som den eneste rigtige, også for Banken ?

Besvar indlæg
Maiken Breum
7/30/2018 1:47:57 PM

Hej Hans Henrik

Der kan i særlige tilfælde tilkendes fri proces til juridiske personer, hvilket Legatet anses for at være. Da legatet formentlig alene råder over den bundne kapital, kan det dokumenteres, at legatet ikke har økonomisk mulighed for at bekoste en retssag. Jeg vil derfor anbefale, at I søger civilstyrelsen om fri proces til retssagen, uden at jeg dog kan garantere, at det vil blive godkendt.


på civilstyrelsens hjemmeside fremgår i øvrigt følgende:

"Juridiske personer

For juridiske personer (for eksempel et selskab, en forening, en selvejende institution, et dødsbo under offentlig skiftebehandling eller et konkursbo) er det efter praksis en betingelse for fri proces, at den juridiske person ikke uden at lide væsentlige afsavn kan betale de omkostninger, der er forbundet med sagen. Ved denne vurdering lægges der vægt på den økonomiske bæreevne både hos den kollektive enhed og hos de personer, som har direkte interesse i selskabet, for eksempel aktionærerne, anpartshaverne, medlemmerne af foreningen eller lignende."

Med venlig hilsen
Maiken Breum, advokat (L)

Med venlig hilsen
Maiken Breum
Maiken Breum Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Mette I
8/2/2018 7:38:16 PM

Hej Advodan.

hvordan hænger fri retshjælp så sammen hvis man er 25 år men bor hos ens forældre tæller alle 3 indkomster sammen eller tæller de kun sammen hvis man bor sammen med ægtefælle/kæreste, men ikke med forældre eller venner?

Besvar indlæg
Maiken Breum
8/6/2018 8:49:51 AM

Hej Mette
Det er kun ægtefælle eller samlevers indkomst, der skal medregnes, ikke forældre eller venner, hvis man bor sammen med dem. Ens forældre eller venner har ingen form for forsørgerpligt overfor en på 25 år, selvom man bor sammen. Det kan dog være svært at bevise, om man bor sammen med en "ven" eller en "samlever".
Hvis sagen vedrører skilsmisse/separation eller bopæl/forældremyndighed over børn, så skal ens ægtefælle eller samlevers indkomst heller ikke regnes med.
Med venlig hilsen
Maiken Breum

Med venlig hilsen
Maiken Breum
Maiken Breum Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Annika Baasch
11/19/2018 10:40:28 AM

Kære Maiken

Jeg er blevet opkrævet et salær på 2500 i en sag hvor jeg har fri proces. Den fri proces startede fra 5. august. Min tidligere advokat i en bopælssag har fra starten krævet salær for at svare modpartens advokat d. 6. august, da børnenes far ombestemte sig og modsatte sig det samvær der var anbefalet af Statsforvaltningen. Salæret blev opkrævet med henvisning til at det alene drejede sig om samværsspørgsmål og ikke var en del af bopælssagen. Men børnenes far nægtede samværsaftalen da han var nervøs for at mere samvær hos mig skulle danne præcendens i bopælssagen, så spørsgsmålet om samvær kan da ikke skilles fra spørgsmålet om bopælen?

Under alle omstædndgheder vil jeg klage over at advokaten vil opkræve salæret som hun jo opkræver nu da jeg har skiftet advokat. jeg har skiftet advokat da det ikke lykkedes hende at få børnenes far eller hans advokat til at svare på en aftale om frit skolevalg til sagens vinder til et forberedende retsmøde som hun eftersigende havde aftalt med modpartens advokat.

Jeg mener at dette er en alvorlig fejl da det kan risikere at ende i forældremyndighedssag, og jeg vil inkludere dette i klagen. jeg har hørt at sådanne fejl betyder at hun på ingen måde har ret til at opkræve salær for spørgsmål som hun fortolker til ikke at høre til under en bopælssag? mvh

Besvar indlæg
Maiken Breum
11/20/2018 9:29:20 AM

Hej Annika

Det er ikke muligt at få fri proces til spørgsmål/sager om samvær, da samværssager ikke kan behandles ved retten. Det er kun muligt at få fri proces til retssager -i dit tilfælde retssag om bopæl og/eller forældemyndighed. Udgangspunktet er derfor, at din advokat har haft ret til at opkræve dig salær for den del af sagen, der vedrører samvær.

Din advokat skal fra sagens start gøre dig opmærksom på, hvordan salær vil blive opkrævet, ved en ordrebekræftelse, herunder at du selv skal betale for den del af sagen, der vedrører samvær.

Det forhold, at du klager over advokaten, vil ikke i sig selv gøre, at hun ikke må kræve salær. Det kommer an på, hvad klagesagen ender med. En klagesag KAN ende med at advokaten ikke får salær, hvis det vurderes at der er begået fejl. Jeg kan ikke vurdere om advokaten har begået fejl i din sag eller ej.

Med venlig hilsen
Maiken Breum, advokat (L)

Med venlig hilsen
Maiken Breum
Maiken Breum Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Linda Andersen
2/5/2019 2:02:32 PM

Min søn har anlagt en sag for retten i Glostrup med påstand om at hans datter skal have bopæl hos ham. Hans forsikringsselskab Gjensidige oplyser ham om, at hans retshjælpsforsikring ikke dækker en sådan sag. Derudover er hans indtægt for høj til at få fri proces.
Hvordan er han økonomisk stillet hvis han henholdsvis vinder eller taber sagen ? Hvilke omkostninger skal han betale? Er der forskel på, hvorvidt han stiller med egen advokat eller om han får beskikket en advokat?

Besvar indlæg
Maiken Breum
2/6/2019 2:32:54 PM

Hej Linda

Tak for din henvendelse.

Idet din søn ikke er berettiget til fri proces eller forsikringsdækning af retssagen, skal han selv betale sine egne udgifter til advokat. I forældreansvarssager er det praksis, at hver part betaler egne omkostninger. Han kommer derfor ikke til at betale for modpartens sagsomkostninger, hvis han taber sagen, men han får heller ikke dækket sine egne omkostninger, hvis han vinder sagen.

Det han skal betale er sin egen advokats salær. Der er i den forbindelse ikke forskel på om han selv finder en advokat eller lader retten gøre det. Jeg vil anbefale, at han selv finder en advokat, som han har tillid til og som har stor erfaring i forældreansvarssager.

Med venlig hilsen
Maiken Breum

Med venlig hilsen
Maiken Breum
Maiken Breum Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Arne Olsen
2/19/2019 1:39:28 PM

Vi er nogle borgere der kører en sag mod kommunen og har hyret en advokat. Den 21-01-2019 modtog jeg en faktura på den andel af salæret jeg skulle betale. Betalingsfrist 29-01-2019. Den 01-02-2019 får jeg en mail fra advokaten at jeg opfylder betingelserne for fri proces. Betyder fri proces ikke at man får alle sine udgifter til advokatsalær dækket eller er der noget jeg har misforstået?. Kan jeg forlange mine penge retur?

Med Venlig Hilsen
Arne Olsen

Besvar indlæg
Maiken Breum
2/22/2019 8:56:28 AM

Hej Arne

Tak for din henvendelse. Dejligt, at du har fået fri proces. Fri proces dækker selve retssagen. Det er ikke muligt for mig at vurdere om, den regning du har modtaget vedrører selve retssagen eller andet arbejde advokaten har foretaget for jer. Hvis regningen vedrører retssagen, så skal du have dine penge tilbage.

Jeg vil anbefale, at du tager fat i den pågældende advokat og spørger om ikke regningen skal krediteres og dækkes via retshjælp.

Med venlig hilsen
Maiken Breum

Med venlig hilsen
Maiken Breum
Maiken Breum Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Lise
3/28/2019 7:01:52 PM

Hej,
Min kæreste og jeg er gået fra hinanden og har ejet et hus sammen ( 50/ 50 ). Huset er nu solgt og vi skal have delt overskuddet på huset der pt står på en deponeringskonto.
Vi kan dog ikke blive enige om fordelingen af pengene og banken vil ikke udbetale inden vi har en aftale.
Er det lovligt at banken ikke vil udbetale pengene 50/50 ? Og de står låst på kontoen ?
Skal vi have en afgørelse fra retten inden pengene kan blive frigivet ? Vil jeg evt kunne søge fri process i sådanne en sag ?


Ulrik Vindberg
4/2/2019 1:07:08 PM

Kære Lise,


Tak for din henvendelse.

Som jeg forstår dit spørgsmål har I ikke været gift, men "kun" været kærester.

Banken må gerne tilbageholde beløbet, når der er tvist om, hvem der har ret til det. Det kan de gøre indtil I bliver enige eller I har fået afgjort spørgsmålet ved retten.

Der er en del forhold som gør sig gældende i spørgsmålet om sagen kan indbringes for retten og om du kan få fri proces. Dem vil jeg gerne drøfte med dig lidt mere konkret, og vil bede dig kontakte mig på ulvi@advodan.dk


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Susan
4/30/2019 1:17:36 PM

Hej
Jeg var tidligere på året til en generalforsamling i den lokale forening, hvor jeg blev verbalt og fysisk overfaldet af en af de andre tilstedeværende. Jeg har naturligvis meldt sagen til politiet, der nu vil høre om jeg vil lægge sag an.

Hvis jeg lægger sag an og taber (han bliver ikke kendt skyldig i overfald) skal jeg så betale sagsomkostninger?

Jeg tjener ca 324000kr årligt.

Mvh Susan

Maiken Breum
5/2/2019 8:25:21 AM

Hej Susan
Jeg forstår det sådan, at der er tale om en straffesag, idet du har indgivet politianmeldelse. Politiet vil så undersøge, om de mener at der er begået noget strafbart og om de forventer at vedkommende kan blive dømt. Hvis det er tilfældet vil der blive indledt en straffesag ved retten. Den straffesag er mellem anklagemyndigheden og ham du har anmeldt -ikke mellem dig og ham. Du bliver derfor ikke involveret i forhold til sagsomkostninger.
hvis jeg har misforstået sagen og der måske i stedet er tale om en injuriesag, er du meget velkommen til at kontakte os igen.
Med venlig hilsen
Maiken Breum
Advokat (L)

Med venlig hilsen
Maiken Breum
Maiken Breum Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Michael
6/21/2019 1:38:35 PM

Kan jeg søge fri proces når jeg er førtidspensionist? Sagen drejer sig om en ægtepagt jeg underskrev i 2017. Jeg lavede en ægtepagt med min x, fordi når jeg dør ville jeg efterlade den sum penge til min x som bliver udbetalt. Men jeg skrev under på at vores fælles bil var hendes og at jeg skulle betale hende 70000. Jeg kan ikke huske hvad der skete da skrev under på disse papirer andet end at jeg tilbyd hendes mor (som også var tilstede, fordi ægtepagten var en gave fra dem) flere penge end de 70000, hvor mange ved jeg ikke. Jeg kan huske om aftenen at jeg sagde til min x, at jeg syntes at 70000 kroner var mange penge jeg skulle betale hende, jeg husker intet andet, pga af at jeg lider af c-ptsd og epilepsi. Jeg skulle have været på et center for voldsramte mænd, min x har forværret min sygdom, hun er voldelig og har kørt psykisk terror på mig i årevis. Hun har truet med at ødelægge mit liv flere gange, hun har beskyldt mig for at voldtage hende og hun har været ved at få mig anholdt for at banke hende. Min x kunne styre mig som en radio bil, jeg har indrømmet ting jeg aldrig har gjort overfor psykiatere og psykologer. Min x har siden 2013/2014 overført 1000/2000kr hver måned til sin mor konto uden min viden, jeg opdaget først det i februar 2019, selvom vi blev skilt i august 2018. Årsagen til at jeg opdaget det var pga af den advokat jeg havde,skulle bruge konto udskrifter. Jeg vil fortælle at hvis jeg blandet mig i vores økonomi da jeg var gift med min daværende kone, blev hun voldelig, eller begyndte at råbe og skrige af mig, som gør at jeg får epileptiske anfald. Hun havde 100% kontrol over vores fælles økonomi. Jeg advarede min tidligere psykiater om at min x ville gøre et andet menneske fortræd en dag, han var hjemme hos os en dag pga min x var blevet meget aggressiv,hun havde spøttet mig i ansigtet, og råbte og skreg af mig. Han ville indlægge hende på et psykiatrisk hospital, hvis hun ikke selv ville indlægges, havde han en sprøjte med noget beroligende med. Jeg har selv kontaktet min tidligere psykiater som gerne vil forklare min kommende advokat om min psykiske sygdom og hvorfor jeg ikke kan huske mere fra den dag jeg underskrev ægtepagten. Jeg skal i psykolog behandling i juli eller august måned, jeg vil give psykologen lov til at udtale sig til min kommende advokat, psykologer har tavshedspligt det psykiatere også, men de får lov til at udtale sig om min sygdom. Da jeg flyttede fra min x smed hun mange af mine ting ud, hun ville smide mine akvarier ud (værdien ca 65000), jeg gav dem gratis til en akvarie handler. Jeg fik 300 kroner og mit tøj da jeg blev skilt, intet andet. Min x har 2gange indrømmet efter vi blev skilt,at hun vidste at hun kunne kontrollere mig og mine handlinger. Jeg har virkelig brug for en god advokat...
Mvh Michael

Besvar indlæg
Maiken Breum
6/24/2019 6:47:03 PM

Hej Michael

Tak for din henvendelse. Som førtidspensionist opfylder du som udgangspunkt de økonomiske krav for at kunne opnå fri proces til en retssag. Fri proces dækker alene dine udgifter til en egentlig retssag i retten.

Hvis du har haft en ægtepagt med din tidligere ægtefælle og I nu er blevet skilt og har opgjort jeres bo, kan jeg ikke se, at ægtepagten skulle have betydning længere. Derimod kan du have lavet testamente, som fortsat kan have betydning, ligesom der kan være begunstigelser på pension/livsforsikringer, som kan få betydning.
Jeg vil derfor anbefale dig, at du først får gennemgået din økonomiske og juridiske situation af en advokat, inden du sammen med advokaten vurderer, om der er grundlag for at anlægge en retssag eller ej.
Den del kan du desværre ikke få fri proces til. Men du kan formentlig aftale en fast pris med advokaten på forhånd, så du kender din udgift fra starten.

Med venlig hilsen
Maiken Breum

Med venlig hilsen
Maiken Breum
Maiken Breum Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Heidi
11/2/2019 2:04:49 AM

Hej
Min søn blev nytårsaften sidste år ramt af et batteri som eksploderede ved antændelsen. Vi har siden kæmpet for at få producenten af fyrværkeriet til at påtage sig ansvaret for ulykken pga fejl ved det pågældende batteri.
Vi har en advokat på sagen men modparten bliver ved med at trække sagen i langdrag og vi har snart ikke råd til flere advokatregninger.
Vi har snakket med vores forsikringsselskab og de siger at de først dækker udgifterne hvis det ender i en retsag
Kan man søge fri proces i sådan en sag ?

Mvh Heidi

Maiken Breum
11/4/2019 12:57:01 PM

Hej Heidi

Man kan kun få fri proces til retssager, ligesom man kun kan få retshjælpsforsikringsdækning til retssager.

Hvis der kommer en retssag, er det som udgangspunkt forsikringsselskabet, der skal dække sagen, og hvis der ikke er forsikringsdækning kan der opnås retshjælp, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Men altså desværre også kun til selve retssagen.

Med venlig hilsen
Maiken Breum

Med venlig hilsen
Maiken Breum
Maiken Breum Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Niels
11/15/2019 8:36:28 PM

Hej Advodan,
Jeg har på vegne af min mindreårige søn klaget til Ligebehandlingsnævnet vedr. kommunal forskelsbehandling i forhold til egenbetaling af sprogskole til ham pga. hans etnisk oprindelse (selv om jeg og han selv er fødte danske statsborgere).

Såfremt vi ikke for medhold ved ligebehandlingsnævnet, og vil tage sagen til domstolene, vil det så være min indtægt eller hans indtægt (som er nul), som er afgørende for muligheden for at få fri proces?

Maiken Breum
11/26/2019 3:01:52 PM

Hej Niels

Tak for dit spørgsmål.
Det vil være din søns indtægt, der skal lægges til grund ved vurdering af fri proces. Du skal dog være opmærksom på, at Civilstyrelsen både vurderer om han opfylder de økonomiske betingelser og om han har udsigt til at få medhold i sagen. Der vil være en væsentlig risiko for, at civilstyrelsen vurderer, at han ikke har udsigt til at få medhold i sagen, hvis han ikke har fået medhold i nævnet.

Med venlig hilsen
Maiken Breum

Med venlig hilsen
Maiken Breum
Maiken Breum Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Niels
11/26/2019 4:26:25 PM

Kære Maiken,
Tusinde tak for dit svare vedr. fri proces vedr. min søns sag mod kommunen om forskelsbehandling mht. sprogundervisning. Jeg ved at sagen nok ligger udenfor dit normale fokusområde, men jeg ville lige høre du kan henvise til nogle jurister eller organisationer som (evt. for betaling) ville være egnet til at rådgive mig om en evt. principiel sag ved domstolene, og som har indgående kendskab til hvilke juridiske muligheder der er når fx. en ministeriel bekendtgørelse synes at være i modstrid med "Lov om etnisk ligebehandling" og international lovgivning?

Jeg har været i kontakt med Institut for Menneskerettigheder, som også har hjulpet mig med nogle formuleringer. De lader dog til at have meget travlt (sikkert med meget mere akutte og alvorlige sager), og de giver jo kun mulighed for ret kortfattet rådgivning via email og telefon.

Med venlig hilsen
Niels

Maiken Breum
12/2/2019 5:22:52 PM

Hej Niels
Jeg ved desværre ikke, hvem der specifikt har specielt kendskab og erfaring med den type sager, så jeg kan desværre ikke henvise dig til en bestemt. Du er velkommen til at kontakte dit lokale ADVODAN kontor og spørger om de kan hjælpe dig.
med venlig hilsen
Maiken Breum

Med venlig hilsen
Maiken Breum
Maiken Breum Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Lena
11/19/2019 10:02:58 PM

Hej Maiken
Jeg blev skilt for knap 2 år siden, og har stadig mit hus sammen med min eksmand. Huset har været til salg i 18 måneder, og i min eksmand bor stadig i huset til det bliver solgt. vi betaler hver især til kreditforeningen og kommuneskat. min eksmand betaler for lys ,vand varme da det jo ham der har forbruget. Jeg har sagt til ham flere gange, at det ikke er rimeligt han ikke betaler mig en husleje for at bo i vores fælles bolig. Han bliver stik tosset hver gang jeg har nævnt det, og siger at så flytter han bare fra huset hvis jeg forlanger det. Han tjener en høj løn,så han har uden problemer råd til at betale husleje til mig. Nu tyder det på at jeg er så heldig at huset bliver solgt nu. Kan jeg opkræve et beløb for manglende husleje når huset er solgt.? jeg er førtidspensionist. kan jeg få fri proces hvis jeg får brug for advokathjælp.?

Maiken Breum
11/26/2019 2:54:28 PM

Hej

Tak for dit spørgsmål.

Spørgsmålet om husleje i salgsperioden er en del af jeres bodeling, og såfremt I ikke kan blive enige om det -eller bodelingen i øvrigt, så har I mulighed for at indbringe sagen for skifteretten. I skifteretten kan man få fri proces, men det fungerer lidt anderleden end fri proces til alm. retssager, idet det ikke er udgiften til din egen advokat der dækkes, men derimod udgiften til skifteretten/boets advokat, som skifteretten eventuelt beskikker på sagen.
Hvis du vil have din egen advokat til bodelingssagen, så er det noget du selv skal betale og det kan du ikke få fri proces til.

Jeg kan i øvrigt fortælle, at det er sædvanligt, at den, som boet i huset i salgsperioden betaler husleje til den anden med et beløb svarende til ½ af markedslejen. Ofte aftaler man at afregning sker i forbindelse med deling af provenu fra salget.

Med venlig hilsen
Maiken Breum

Med venlig hilsen
Maiken Breum
Maiken Breum Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Lena
12/3/2019 9:40:56 PM

Hej Maiken
Tusind tak for dit svar. jeg har lige et spørgsmål til dit svar. Den dag mit hus bliver solgt ,og jeg skal mødes med min ejendomsmægler og min eksmand ,for at underskrive salgs kontrakten, kan jeg da gøre krav for den manglende husleje som min eksmand har nægtet at betale i de snart 2 år han har boet i huset i mens huset har været til salg. Her tænker jeg på at sige til min eksmand, at jeg skal have noget mere af overskuddet af salget for skyldigt husleje. Jeg er så forvirret over hvordan jeg griber det an. Vi kan slet ikke snakke sammen

Maiken Breum
12/5/2019 9:56:07 AM

Hej Lena

Det er rigtigt at betaling af evt. husleje kan ske i forbindelse med deling af provenu fra hussalget. Jeg vil dog klart anbefale dig at gøre dit krav gældende overfor din eksmand skriftligt og på forhånd. Så hvis du ikke allerede har gjort det, så skal du hurtigst muligt skrive til ham, at du gør krav om betaling af husleje for den tid, han har boet i huset alene. Du bør også sætte beløb på, hvad du mener huslejen udgør pr. måned.

Du kan med fordel kontakte dit lokale ADVODAN kontor og få en mere konkret vurdering af din retsstilling og hjælp til at håndtere bodelingen korrekt.

Med venlig hilsen
Maiken Breum

Med venlig hilsen
Maiken Breum
Maiken Breum Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Brian
1/27/2020 2:52:37 PM

Jeg har lige tabt en klagesag i familieretten vedr. midlertidlig samvær.
Der ligger en lang historie bag. Jeg fik kræft i ryggen.ved at jeg brækkede ryggen. fandt de en sjælden form for knoglekræft. Men efter presse fra eks kom jeg til at true hende. Jeg fik 20 dage. Dog skulle jeg ikke i fængsle.
Men min eks siger er hun er bange for jeg er uhelbredelig syg og vil tag mine børn med i faldet. Viklet jeg ALDRIG kunne drømme om.
Kommunen presse min er hjem fra krisecentret. Og de anbefale at kontakte genoptages. Men nej.
Skulle jeg have haft en advokat med i familierethuset. Vil det koste 5000kr og det dækker min forsikring ikke siger advokaten. Dem skal jeg selv betale.
Jeg har så fyret hende for hun opdage ikke min eks søgte om midlertidlig bopæl.
Hvis jeg nu hyre dig eller en anden for den sags skyld. Men dig?
Skal jeg så selv betale de samtaler vi har for at jeg sætter dig ind i sagen?
Og hvis jeg skal til samtale i familierethuset igen. Skal jeg så slev betale?
Er det advokaten der søger fri proces og får det i skal have fra forsikrings selskabet?
Når en eks har søgt om fri proces og i mellem tiden har giftes sig. Kan hun så også få fri proces når de tjener over 600.000kr?
Og kan man klager over de søger fri proces? Når deres indtægt er stegen?

Med venlig hilsen
Brian Nielsen

Maiken Breum
2/3/2020 11:59:26 AM

Hej Brian

Man kan få fri proces til en retssag i familieretten, hvis man opfylder de økonomiske betingelser. Dog kan man ikke få fri proces til en sag i Familieretten, hvis der er tale om en klage over en afgørelse fra Familieretshuset.

Man kan aldrig få fri proces til sagens behandling i Familieretshuset eller det arbejde der ligger forud for retssagen i Familieretten i øvrigt. Det vil sige, at hvis en advokat skal sætte sig ind i sagen på forhånd eller møde sammen med dig i Familieretshuset, så skal du selv betale for det.

Ved vurdering af, om man opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, så ser man i sager om børn alene på forælderens indkomst og ikke på den samlede husstandsindkomst, hvis ægtefællen ikke er forælder til barnet.
Du kan ikke klage over en afgørelse om fri proces til den anden part.

Med venlig hilsen
Maiken Breum

Med venlig hilsen
Maiken Breum
Maiken Breum Advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Amanda Flindt
1/31/2020 6:08:46 PM

Hej.
Jeg har været udsat for et overfald sidste år, men politiet sagde den dag at det har hans ord mod mit i retten, trods jeg ikke kender manden, men hvis jeg fik ondt, havde skader osv, skulle jeg kontakte egen læge.
Jeg ville have samme rettigheder, men jeg forsøgte at få min sag til forsikringen ang min el scooteren han også fik lavet skader på, men fik den besked at den skulle være i eboks, det var en fejl, den kom.
Den kom aldrig og jeg har aldrig set min sag.
Jeg for dagen efter konstateret blå mærker fra knytnæve slag og siden da et delvis over revet sene i armen.
Politiet lukker selv en retssag i september da de lever jeg skal afhøres igen, men to måneder senere uden der sker noget åbner de igen en ny retssag,
Retssagen omhandler kun hans bøde, jeg skulle have klaget indenfor to måneder, hvis det skulle omhandle vild, men det er tenllig svært da jeg aldrig har set sagen og igen fået afslag på at se den, og aldrig har modtaget en klage vejledning.
Jeg har idag fra statsadvokaten fået afvide de ikke kan lave den om pga klage sagen, så igen nyt retsmøde om hans bøde.
Hvad gør jeg, hun skriver jeg kan lave civilt søgsmål og klage over politiet?

Besvar indlæg
Ulrik Vindberg
2/5/2020 10:51:47 AM

Hej Amanda,


Det lyder som en meget alvorlig oplevelse. Det vil jeg gerne hjælpe dig med.

Jeg vil bede dig kontakte mig på ulvi@advodan.dk, så vi sammen kan lægge en plan for, hvad vi kan gøre.

Jeg ser frem til at høre fra dig.


Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
ADVODAN Roskilde

Med venlig hilsen
Ulrik Vindberg
Ulrik Vindberg Direktør og advokat | ADVODAN Roskilde Se faglig profil
Besvar indlæg
Stil et spørgsmål
DU ER I GANG MED AT STILLE
ET SPØRGSMÅL PÅ ADVODAN.DK

Inden du går videre, vil vi gerne gøre dig opmærksom på, at dit spørgsmål bliver synligt her på siden.

Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Ønsker du ikke, at dit spørgsmål skal være synligt, har du mulighed for at kontakte et af vores lokale kontorer via kontaktformularen i højre hjørne.

Når du stiller dit spørgsmål her på siden, skal du oplyse din e-mailadresse. Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone.

OK - LUK DENNE BOKS

Når du udfylder formularen og klikker på ”send”, giver du dit samtykke til, at dit navn og dit spørgsmål offentliggøres på hjemmesiden.
Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i besvarelse af spørgsmål. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Vi opbevarer din e-mailadresse i tre måneder, hvorefter den slettes helt. Dit spørgsmål og advokatens svar forbliver synlige på ADVODANs hjemmeside, så længe vi vurderer, at det er relevant og giver værdi for andre læsere.

Rette og slette oplysninger

Hvis du ønsker at få fjernet dit spørgsmål fra hjemmesiden, skal du rette henvendelse til ADVODANs sekretariat.
Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone. Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.
Skilsmisse Skilsmisse

Se også videoguides, infografikker, statistikker om skilsmisse og separation samt links til de vigtigste skilsmissepapirer.

Læs mere her

Har du et spørgsmål til artiklen, kan du stille det her og få svar fra en advokat.

Stil et spørgsmål
GØR SOM 12.707 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.707 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.