Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Lejeloven: Nye regler om brug af e-mails

  • Af Mette Rasmussen
  • 27. feb 2018
  • 22 Spørgsmål & svar

Folketinget vedtog i december 2017 nye regler, der skal fremme den digitale kommunikation i boliglejeforhold. Reglerne trådte i kraft ved årsskiftet og betyder konkret, at udlejere og lejere nu frit kan vælge at kommunikere digitalt med hinanden fx via e-mail eller e-Boks.

Før var det et krav, at udlejer og lejer først indgik en særskilt skriftlig aftale, hvis de ønskede at kommunikere via digitale kanaler. Men nu kan de altså frit vælge kommunikationsform fra gang til gang.

”De tidligere regler betød eksempelvis, at udlejer skulle udlevere ind- og fraflytningsrapporten på papir ved selve ind- og fraflytningssynet. Nu må udlejer gerne sende rapporten på e-mail til lejeren under ind- og fraflytningssynet, og lejer må kvittere for modtagelse digitalt”, siger Christian Lund Agerbæk fra ADVODAN i Aalborg.

Forbehold og undtagelser til reglerne
Som udlejer skal man være opmærksom på, at man på trods af de nye regler ikke må sende en opsigelse af en lejeaftale via e-mail eller e-Boks. Man må heller ikke sende et påkrav efter en betalingsmisligholdelse som digital post til en lejer. Den type meddelelser skal ske pr. brev.

Ønsker en lejer eller udlejer ikke at kommunikere via e-mail eller e-Boks, kan de hver især altid frabede sig digital kommunikation med en måneds varsel, og herefter skal al kommunikation foregå pr. brev.

Der kan heller ikke kommunikeres digitalt, hvis enten lejer eller udlejer er fritaget for digital post fra det offentlige.

Overgangsregler
De nye regler gælder for lejeaftaler, som er indgået den 1. januar 2018 eller senere.

For lejeaftaler, som er indgået før den 1. januar 2018, gælder reglerne først fra 1. januar 2019. Det forudsætter dog, at udlejer først giver lejer besked om, at de nye regler skal følges. 

Vil du vide mere?
Christian Lund Agerbæk

Christian Lund Agerbæk

Advokat | Vis faglig profil
Spørgsmål
Alex
28-02-2018 07:35:36

Vedr. opsigelse, påkrav osv. gælder det også kommuner, som i dag kommunikere alt ud via e-Boks?

Christian Lund Agerbæk
3/1/2018 1:29:31 PM

Hej Alex

Ja, kravet om, at disse skrivelser skal være på papir gælder og, hvis det er kommunen, som er udlejer.

Med venlig hilsen

Christian Lund Agerbæk
chag@advodan.dk

Besvar indlæg
Jørn Mortensen
2/28/2018 12:47:05 PM

Skal lejere, jf. reglerne i Persondataforordningen give samtykke til, at der behandles og registreres samt arkiveres elektroniske oplysninger?

Besvar indlæg
Christian Lund Agerbæk
3/1/2018 1:56:20 PM

Hej Jørn

Det kommer helt an på, hvad du registrerer.

Det er eksempelvis nødvendigt at nedskrive lejemålets adresse og dermed også lejers adresse for at kunne lave en kontrakt. I et sådan tilfælde er et samtykke ikke nødvendigt.

Hvis du registrerer lejers cpr-nummer vil der skulle laves et samtykke fra lejers side. Dette samtykke skal være i et separat dokument.

Jeg vil foreslå, at du retter direkte henvendelse vedrørende konkrete spørgsmål omkring persondataforordningen.

Med venlig hilsen

Christian Lund Agerbæk
chag@advodan.dk

Besvar indlæg
Martin Nissen
2/28/2018 5:53:55 PM

Men under punkt 11 i lejekontrakt kan der vel aftales at også rykkere mv sker PR mail?

Besvar indlæg
Christian Lund Agerbæk
3/1/2018 1:31:18 PM

Hej Martin

Der er tale om en såkaldt præceptiv bestemmelse. Dette betyder, at det ikke kan aftales - heller i lejekontraktens § 11 - at et påkrav med varsel om ophævelse kan sendes pr. mail.

Med venlig hilsen

Christian Lund Agerbæk
chag@advodan.dk

Besvar indlæg
Leif Skov
3/26/2018 3:15:02 PM

Min datter har siden efteråret lejet et værelse i KBH, et værelse i en lejlighed med adgang til køkken og bad. der er ifølge kontrakten 1 måneds opsigelse. Hun vil nu gerne opsige
lejemålet inden 1.4.2018 med fraflytning 1.5.2018. Udlejer er imidlertid taget på ferie den 25.3.2018, og kommer først hjem i starten af april, altså efter muligheden for at opsige
lejemålet rettidigt, såfremt opsigelsen skal overleveres personligt/skriftlig form.

Hvordan opsiger hun lejemålet korrekt og rettidigt?. Kan hun sende en SMS eller på anden måde handle rigtigt så hun ikke risikerer at skulle betale husleje til 1.6.2018. ?

Besvar indlæg
Christian Lund Agerbæk
4/10/2018 8:30:30 AM

Hej Leif

Beklager det sene svar - jeg håber, at I fandt en løsning alligevel.

En opsigelse kan altid afleveres i udlejers postkasse. Det handler om, at den skal være kommet frem til udlejer, og ikke om udlejer har tømt sin postkasse.

Man kan jo kombinere en sms med den skriftlige opsigelse.

Med venlig hilsen

Christian Lund Agerbæk
chag@advodan.dk

Besvar indlæg
Leif Skov
3/26/2018 3:24:00 PM

Ved ikke om jeg fik afleveret min mail adresse men her er den ihvertfald.
på forhånd tak.

Mvh. Leif Skov

Besvar indlæg
Kim Hansen
4/16/2018 12:21:52 PM

De frister der nævnes gælder det stadig fra brevets dato, eller er der kommet nye bestemmelser, som tager hensyn til PostNord 7 dages regel.

Venlig hilsen

Besvar indlæg
Christian Lund Agerbæk
4/17/2018 3:23:26 PM

Hej Kim

De fleste frister i lejeloven regnes fra modtagelsen af brevet - og ikke afsendelsen.

Med venlig hilsen

Christian Lund Agerbæk
chag@advodan.dk

Besvar indlæg
karin Hansen
4/24/2018 11:09:18 AM

Hej.
Er et påkrav gyldigt når huslejebeløb er forkert??
Min husleje er på 7219,11, men i påkrav står der et beløb således:
Husleje kr. 6938,11
Rykkergebyr - 281,00 kr,
Skyldig beløb kr. 7219,11

Jeg modtog (desværre) et påkrav fra udlejer den 13. April hvori i han skriver at betales der ikke indefor 14 dage så kan lejemål ophæves, men nu er det at jeg rigtig gerne vil vide om påkrav er ugyldigt grundet et forkert huslejebeløb? for så skal dette påpeges ovefor udlejer at han rigtig gerne må have styr på beløb....
Jeg mener at hvis udlejer skriver et forkert beløb i påkrav så er ugyldigt, så jeg høre rigtig gerne fra dig hurtigst mulig så jeg kan få ro i mit sind og fremlægge overfor udlejer at selvfølgelig betaler jeg men beløbet må også være korrekt idet min husleje er på 7219,11 og der jo så vil komme et gebyr på 281 kr oveni (som betales med næste måneds husleje), men nu er jeg jo i tvivl om jeg så skal betale 281 i næste måneds husleje fordi det er med i påkrav nu på de 7219,11.....det er meget forvirrende så jeg høre rigtig gerne fra dig...
Jeg skrev og spurgte udlejer om der ikke var sket en fejl i beløbet og om ikke påkrav så er ugyldigt men eneste svar jeg fik retur på mail det var at jeg skylder 7219,11 som jeg jo betaler,men jeg synes jo at et svar om en fejl burde være på sin plads....
Med venlig hilsen
Karin Hansen

Besvar indlæg
Christian Lund Agerbæk
4/25/2018 12:57:47 PM

Hej Karin

Jeg tillader mig at henvise til det svar, som jeg tidligere har sendt til din mailadresse.

Med venlig hilsen

Christian Lund Agerbæk
chag@advodan.dk

Besvar indlæg
H.E.N
5/4/2018 10:08:05 AM

Hej, er der noget sted i lejeloven, at der står, at lejer skal betale et fraflytningsgebyr ( aflæsning af varme) ? Min datter har nu fået en opgørelse fra udlejer og selvom hun betalte aconto og vidste at hun skulle have penge tilbage så er hun nu blevet pålagt et gebyr for aflæsning. Da det drejede sig kun om januar måned var der ingen grund til aflæsning, for der var betalt nok aconto. Har en lejer slet ikke medbestemmelse ?

Christian Lund Agerbæk
5/4/2018 2:27:38 PM

Hej H.E.N.

Såfremt det i lejeaftalen er aftalt, at der betales et gebyr for aflæsning af varme i forbindelse med fraflytning, da kan udlejer opkræve dette hos lejer.

Står der intet i lejeaftalen herom (vil i givet fald findes under § 11), kan udlejer ikke kræve denne udgift betalt af lejer.

Med venlig hilsen

Christian Lund Agerbæk
chag@advodan.dk

Besvar indlæg
Karen
5/19/2018 10:51:03 AM

Jeg sendte i går min opsigelse af lejlighed på mail . Der er 3 mdr opsigelse så jeg skrev gældende pr 1 juni 2018 og at vi var indstillet på at fraflytte før tid så en ny lejer kan flytte ind hurtigt. Skulle jeg have skrevet pr 31.maj 2018 i stedet?Har bedt om bekræftelse på modtagelsen,men har ikke hørt noget. Kan jeg sende en ny og skal det så være skriftligt og rekommanderet? Har boet her i 5 år, men nuværende udlejer overtog ejendommen i 2015 ,hvor hans mail står.Jeg er utryg ved situationen , håber på hurtigt svar. Mvh. K

Karen
5/19/2018 11:09:05 AM

Venter på svar og et godt råd hurtigt

Christian Lund Agerbæk
5/23/2018 2:50:39 PM

Hej Karen

Jeg kan ikke noget problem i din opsigelse.

Med venlig hilsen

Christian Lund Agerbæk
chag@advodan.dk

Besvar indlæg
Tina Jørgensen
5/19/2018 7:25:06 PM

Min bror og jeg har lejet vores forældres hus ud nyligt 1/4-2018 og tidsbegrænsede i 2 år og lejer et polsk ægtepar fik råderet over huset 1/2 md. før tid. Siden de flyttede ind ind har de kontaktet os flere gange pga strømmen som dog aldrig har været et problem før men tilsyneladende er det nu (manden har udgivet sig som elektriker) Vi har været hjemme og tilse det og finder ud af at manden har åbnet stikkontakter og mener der er noget galt derinde disse hænger ud af væggen dog ikke der hvor der oprindelig skulle have været noget galt. Vi har så tilkald en aut. elektriker som skulle kigge på tingene. Da vi ankommer til boligen efter aftale med lejer viser det sig at de har udskiftet opvaskemaskine og køleskab og de nye hårdevidevare er der så overgang på. Vores elektriker laver målinger. Pludselig eksplodere den ene lejer ( konen) på min bror og skubber ham hård ud af døren samtidig med råben og skrigen. Min bror tager fat i hendes arm i forsøg på ikke at falde ned ad trappen. Efterfølgende ringer de til politiet og anmelder min bror for vold.Elektriker var vores vidne og havde samme forklaring som min bror. Jeg søster høre om episoden og mener derfor ikke at jeg kan have dem som lejer af huset dels pga voldelig adfærd og udsmidning men også fordi vi nu ikke kan vedligeholde vores forpligtelse som udlejer. Vi har købt ind til nye tagrender samt ny trappesats som skulle renoveres i aftale med lejer, men selvfølgelig også fordi nu er der bare ikke den gode stemning mellem lejer og udlejer. Hvordan står jeg i denne situation. Kan de først opsiges ved udløb af kontrakten eller hvordan.

Besvar indlæg
Christian Lund Agerbæk
5/23/2018 2:57:09 PM

Hej Tina

Generelt set er det meget vanskeligt at komme af med en lejer.

Hvis lejer modsætter sig udlejers adgang til ejendommen, hvor udlejer i øvrigt havde ret hertil, vil kunne være et eksempel på et forhold, som giver en hæveadgang.

Et andet eksempel er hvis lejer vanrøgter det lejede. Det lyder til, at lejer har foretaget nogle ulovlige elinstallationer, hvilket i sig selv kan udgøre vanrøgt, såfremt forholdet ikke bringes i orden.

Dårlig stemning mellem lejer og udlejer (uanset hvem der har skylden) kan ikke danne grundlag for en ophævelse.

Som nævnt er det meget vanskeligt at komme af med en lejer. Jeg anbefaler derfor, at du søger advokatbistand herom.

Med venlig hilsen

Christian Lund Agerbæk
chag@advodan.dk

Besvar indlæg
bonett trusell
5/23/2018 9:45:16 AM

Jeg skal leje et hus i et år , kan udlejer kræve mit cpr nummer når hun skal skrive kontrakten ? eller er det fint med min adresse m.m. ?

vh Bonett

Besvar indlæg
Christian Lund Agerbæk
5/23/2018 3:02:53 PM

Hej Bonett

Udlejer har ikke noget at bruge dit cpr.nr. til. Du kan dog risikere, at udlejer ikke vil udleje til dig uden cpr.nr.

Husk at du efter persondataforordningen har ret til at blive glemt. Du vil med andre ord kunne kræve, at udlejer sletter dine data.

Med venlig hilsen

Christian Lund Agerbæk
chag@advodan.dk

Besvar indlæg
Stil et spørgsmål
DU ER I GANG MED AT STILLE
ET SPØRGSMÅL PÅ ADVODAN.DK

Inden du går videre, vil vi gerne gøre dig opmærksom på, at dit spørgsmål bliver synligt her på siden.

Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Ønsker du ikke, at dit spørgsmål skal være synligt, har du mulighed for at kontakte et af vores lokale kontorer via kontaktformularen i højre hjørne.

Når du stiller dit spørgsmål her på siden, skal du oplyse din e-mailadresse. Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone.

OK - LUK DENNE BOKS

Når du udfylder formularen og klikker på ”send”, giver du dit samtykke til, at dit navn og dit spørgsmål offentliggøres på hjemmesiden.
Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i besvarelse af spørgsmål. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Vi opbevarer din e-mailadresse i tre måneder, hvorefter den slettes helt. Dit spørgsmål og advokatens svar forbliver synlige på ADVODANs hjemmeside, så længe vi vurderer, at det er relevant og giver værdi for andre læsere.

Rette og slette oplysninger

Hvis du ønsker at få fjernet dit spørgsmål fra hjemmesiden, skal du rette henvendelse til ADVODANs sekretariat.
Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone. Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.
Lejeret Lejeret

Lejeloven er kompliceret - uanset om du er lejer eller udlejer.

Læs mere her

Har du et spørgsmål til artiklen, kan du stille det her og få svar fra en advokat.

Stil et spørgsmål
GØR SOM 12.289 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.289 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.