Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Nye krav om kryptering af e-mails med personoplysninger

  • Af Pia Eskildsen
  • 08. aug 2018
  • 23 Spørgsmål & svar

Når din virksomhed behandler følsomme personoplysninger, har du en forpligtelse til at passe godt på dem. Det er slår databeskyttelsesforordningen fast – og senest fra årsskiftet skal din virksomhed også anvende kryptering, når I sender fortrolige og følsomme personoplysninger pr. e-mail.

”Ifølge Datatilsynet vil kryptering via ”sikker mail” være en passende sikkerhedsforanstaltning for både offentlige og private aktører. Offentlige myndigheder har siden år 2000 skullet anvende kryptering af e-mails, og ellers har kravet kun været gældende for eksempelvis advokatvirksomheder og banker. Men nu bliver det snart et krav for alle,” fortæller advokatfuldmægtig og persondataspecialist Indira Beckovic fra ADVODAN Tønder.  

Afdæk jeres behov
”Når man bruger e-mails som kommunikationsform, indebærer det en øget risiko for, at oplysningerne, bliver sendt til de forkerte på grund af en fejl, eller at ens mailsystem bliver hacket. Ved at bruge kryptering imødekommer man databeskyttelsesforordningens ”risikobaserede tilgang til behandlingssikkerheden,” forklarer Indira Beckovic og fortsætter:

”Jeg anbefaler, at alle virksomheder bruger de kommende måneder til at afdække, om man har et behov for en sikker mail-løsning eller ej.”

Overholder man ikke reglerne om krypterede e-mails, risikerer man en bøde fra Datatilsynet.  

----

Eksempler på følsomme og fortrolige oplysninger:
Personoplysninger deles op i flere forskellige kategorier. Oplysninger, som går under kategorien følsomme oplysninger, er fx helbredsoplysninger, race og etnisk oprindelse og politisk overbevisning. Fortrolige oplysninger er ikke en selvstændig kategori af oplysninger i databeskyttelsesloven, men oplysninger, som hører under fortrolige oplysninger, er fx tavshedsbelagte oplysninger, privatøkonomi og karakterblade. Derudover er CPR-nr. også en fortrolig oplysning, som kun må sendes krypteret.

Hvad er sikker mail?
En sikker e-mail er en e-mail, som er signeret eller krypteret af afsenderen. Signering er en digital underskrift, der sikrer, at indholdet i meddelelsen ikke er ændret, efter at den er afsendt, samt sikrer afsenderens identitet. Kryptering sikrer, at en meddelelse kun kan læses af den rette modtager. Kilde: Erhvervsstyrelsen

Vil du vide mere?
Spørgsmål
jørgen jensen
8/30/2018 8:53:08 AM

jeg har nogle lejre som jeg sender faktura til hver måned pr. mail.

i fakturaen står modtagers navn, adressen som lejemålet omfatter, samt
fakturabeløbet. samt det konto nr. som der skal indbetales på.

skal en sådan faktura krypteres.

mvh

Besvar indlæg
Indira Beckovic
9/10/2018 8:27:36 AM

Hej Jørgen Jensen,

Tak for dit spørgsmål.

Hvis der på den faktura du sender alene fremgår navn og adresse, mener jeg, at det ikke er yderst nødvendigt at sende fakturaen krypteret. Det ville være noget andet, hvis der ligeledes fremgik et cpr-nr af fakturaen.

Der skulle komme mere om emnet fra Datatilsynet senere på året, så hold øje.

Med venlig hilsen,
Indira Beckovic

Med venlig hilsen
Indira Beckovic
Indira Beckovic Advokat | ADVODAN Tønder Se faglig profil
Besvar indlæg
J. Skaarup
8/30/2018 9:00:13 AM

Skal begge kategorier krypteres (både "særligt følsomme oplysninger" og
"almindelige fortrolige oplysninger "?

Besvar indlæg
Indira Beckovic
9/10/2018 8:30:32 AM

Hej J. Skaarup,

Korrekt - begge typer af oplysninger skal sendes krypteret, når de sendes over e-mail.

Med venlig hilsen,
Indira Beckovic

Med venlig hilsen
Indira Beckovic
Indira Beckovic Advokat | ADVODAN Tønder Se faglig profil
Besvar indlæg
Lea Mikkelsen
9/20/2018 8:58:09 AM

Vi beder om at se kommende medarbejderes straffeattest. Den sender de ofte på mail, og herpå står deres CPR-nummer. Dvs. vi sender ikke CPR.nr. på mail men vi modtager dem på mail. Skal vi ændre denne procedure i lyset af de nye krav fra Datatilsynet?

Besvar indlæg
Indira Beckovic
9/23/2018 4:00:39 PM

Hej Lea,

Tak for dit spørgsmål.

I den beskrevne situation sker der både behandling af cpr.nr. og straffeattest. Kernen heri er at beskytte oplysningerne, når de bliver sendt fra medarbejderen til jer.

Jeg mener, at der er to mulige løsninger, som I kan benytte jer af. Den ene løsning kunne være, at I søger om at indhente vedkommende medarbejders straffeattest, i stedet for at jeres medarbejdere selv sender den frem. På denne måde bliver straffeattesten sendt sikkert fra myndighederne.

Den anden løsning kunne være, at I opfordrer jeres medarbejder til at sende deres straffeattest med sikker mail, f.eks. pr. krypteret mail. Der er nok ikke så mange privatpersoner, der har denne form for e-mail endnu, men det kan de sagtens få, og jeg mener, at I bør opfordre dem til at sende følsomme oplysninger sikkert. Herefter er det medarbejderens eget valg, om de vil følge anbefalingen.

Jeg håber, at dette besvarer dit spørgsmål. Ellers er du velkommen til at kontakte mig på ibec@advodan.dk eller 73 92 17 23.

Med venlig hilsen,
Indira Beckovic

Besvar indlæg
L. Olsen
9/28/2018 2:01:25 PM

Må man sende en kopi af en dødsattest uden at kryptere? Tænker ikke, at et cpr.nr. på en afdød person kan misbruges til noget?

Besvar indlæg
Indira Beckovic
10/2/2018 8:43:38 AM

Hej L. Olsen,

Tak for dit spørgsmål.

Det følger af Databeskyttelseslovens § 2, stk. 5, at loven også finder anvendelse på oplysninger om afdøde personer indtil 10 år efter vedkommendes død.

Det betyder, at man skal værne ligeså meget om oplysninger om afdøde personer, hvorfor du også er nødt til at sende mails indeholdende følsomme og fortrolige oplysninger om en afdød person, herunder en dødsattest, krypteret.

Med venlig hilsen,
Indira Beckovic

Med venlig hilsen
Indira Beckovic
Indira Beckovic Advokat | ADVODAN Tønder Se faglig profil
Besvar indlæg
A. Jensen
12/15/2018 11:02:35 AM

På min hjemmeside har jeg en kontaktformular som nye kunder anvender til at kontakte mig og bestille tid til terapeutisk konsultation om personlige problemer. Formularen sendes ofte indeholdende personfølsomme oplysninger som klienten selv skriver ind efter eget valg og sender afsted fra hjemmesiden. Formularen går fra min hjemmesides kontaktformular til min proton-mailboks.
Er det et krav at selve formularen er krypteret ? Eller er det nok at mit svar tilbage til klienten krypteres?

Mvh A. Jensen

Besvar indlæg
Indira Beckovic
1/2/2019 2:21:40 PM

Hej A. Jensen,

Tak for dit spørgsmål.

Det har længe været et krav fra Datatilsynets side, at hjemmesider, hvorpå der sker overførsel af følsomme og fortrolige oplysninger, ligeledes skal være krypteret. Hvis du derfor ikke har truffet nogen foranstaltninger, for at dette krav opfyldes på din hjemmeside, vil jeg råde dig til at får det ordnet hurtigst muligt.

Der skal således ske kryptering både den ene og den anden vej.

Med venlig hilsen,
Indira Beckovic

Med venlig hilsen
Indira Beckovic
Indira Beckovic Advokat | ADVODAN Tønder Se faglig profil
Besvar indlæg
Gitte Ellevang
3/18/2019 9:51:53 AM

Hej

Jeg har et spørgsmål. Vi skal sende en mail ud til flere elever med nogle gratis fodboldbilletter, hvordan forholder man sig her? eleverne vil jo kunne se de andre email adresser, er det lovligt

Mvh gitte Larsen

Besvar indlæg
Indira Beckovic
3/21/2019 2:23:28 PM

Kære Gitte,

Tak for dit spørgsmål.

Man skal altid passe på med at sende til flere modtagere på én gang, eller til modtagere cc.

Jeg vil anbefale, at I indhenter samtykke fra alle elever om, at deres mail-adresser må videregives til de andre elever.

Med venlig hilsen,
Indira Beckovic

Med venlig hilsen
Indira Beckovic
Indira Beckovic Advokat | ADVODAN Tønder Se faglig profil
Besvar indlæg
Søren
3/18/2019 11:45:32 AM

Hej Indira,

Skal et dokument indeholdende person- eller personfølsomme oplysninger, både sendes via 1.krypteret mail og 2. dokumentkode til at åbne selve dokumentet? Eller er det nok at gøre nr. 1 eller nr 2?

Eksempel:
Hvis en faktura indeholder navn samt firmaemail på den kontaktperson, som skal modtage fakturaen, er det så afsendelse af personolysninger? Hvis fakturaen yderligere indeholder et navn, på en ansat person og dennes titel, er der så forskel på hvordan det må sendes? eller er det kun hvis f.eks. et cpr. nummer tilknyttes?

På forhånd tak
Søren

Indira Beckovic
3/25/2019 9:53:39 AM

Køre Søren,

Tak for dit spørgsmål.

For virksomheder/foreninger/myndigheder gælder det, at mails indeholdende fortrolige eller følsomme personoplysninger skal sendes med krypteret mails. Datatilsynet stiller krav om minimum 1.2 TLS-kryptering.

Vedrørende dit eksempel. Ja, navn og personlig firma-e-mail er også personoplysninger. Som udgangspunkt er en faktura indeholdende navn og adresse, evt. titel, hverken følsom eller fortrolig. Der kan dog være undtagelser afhængigt af, hvad fakturaen vedrører.

Jeg vil anbefale, at du altid sender krypterede e-mails - uanset indholdet. På en måde vil du altid være på den sikre side.

Med venlig hilsen,
Indira Beckovic

Med venlig hilsen
Indira Beckovic
Indira Beckovic Advokat | ADVODAN Tønder Se faglig profil
Besvar indlæg
Søren
3/25/2019 11:17:45 AM

Kære Indira,

Mange tak for dit svar. Jeg har et mindre tillægsspørgsmål. Nu da en faktura ikke er personfølsom. Er en kontrakt der indeholder navn på virksomhed samt en titel og et navn på en direktør eller anden person, der underskriver dokumentet, så heller ikke et personfølsomt dokument?

Hvis en email adresse er tilknyttet ovennævnte kontrakt, ændrer det så ved dokumentet status, således at det bliver personfølsomt?

På forhånd tak.

Søren

Indira Beckovic
4/5/2019 2:56:55 PM

Kære Søren,

Et navn på en person er som udgangspunkt hverken følsomt eller fortroligt. Undtagelsen vil dog være, hvis vedkommende f.eks. har navnebeskyttelse.

Det kommer helt an på, hvilken type kontrakt, der er tale om. Hvis det er, som jeg formoder ud fra det du beskriver, en kontrakt, som vedrører virksomhedens forhold og ikke en persons forhold, vil kontrakten ikke være følsom eller fortrolig i databeskyttelseslovens forstand. Dog kan den være et fortroligt virksomhedsdokument (det er så til gengæld noget helt andet, men jeg vil nævne det alligevel).

En e-mailadresse i kontrakten, hvis eksemplet er det samme som ovenfor, vil som udgangspunkt heller ikke gøre kontrakten følsom eller fortrolig i databeskyttelseslovens forstand.

Med venlig hilsen,
Indira Beckovic

Med venlig hilsen
Indira Beckovic
Indira Beckovic Advokat | ADVODAN Tønder Se faglig profil
Besvar indlæg
Ann-Dorthe
5/8/2019 2:35:21 PM

Hej
Er der forskel på hvilke firma, der sender faktura? Hvis fakturaen vedører terapi og det står på den, samt navnet på den som har købt ydelsen. Skal fakturaen så sendes krypteret?
På protonmail står der man sender fra sikker mail er det nok, hvis man skal sende et svar til en kunde om en behandling eller skal det være krypteret.
Med venlig hilsen Ann-Dorthe

Besvar indlæg
Indira Beckovic
5/10/2019 8:21:00 AM

Kære Ann-Dorthe,

Tak for dit spørgsmål.

Der kan godt være forskel. Hvis der fremgår af fakturaen, at der er tale om noget terapi, vil det kunne udgøre en helbredsoplysning. Så er oplysningen følsom, og mailen skal krypteres.

Sikker mail er ikke altid ensbetydende med, at mailen sendes krypteret. Hvis du driver en klinik, hvor I yder terapi, vil der højst sandsynligt være tale om behandling af følsomme og fortrolige oplysninger, hvorfor I skal have krypteret mail.

Med venlig hilsen,
Indira Beckovic

Med venlig hilsen
Indira Beckovic
Indira Beckovic Advokat | ADVODAN Tønder Se faglig profil
Besvar indlæg
Simon
5/22/2019 7:45:34 AM

I forbindelse med hus køb har både ejendomsmægler og min bank bedt mig sende kopi af pas, kørekort og sundhedskort på mail (altså ukrypteret)
Banken har ligeledes bedt mig sende min mands årsopgørelse via mail.
Som jeg forstår det har de pligt til at kyptere personfølsomme oplysninger de selv håndterer, men må de så bede mig om at jeg sender mine oplysninger ukrypteret?

Simon

Karsten Holt
5/23/2019 1:49:43 PM

Hej Simon

Du skal bare bede dem om at henvise til en måde at sende legitimationen sikkert. Det skal de kunne tilbyde som professionelle aktører. Det vil oftest være en sikker hjemmeside (https://), hvor du kan uploade legitimationen. For min egen banks vedkommende er der en funktion hertil i netbanken.

Venlig hilsen
Karsten

Med venlig hilsen
Karsten Holt
Karsten Holt Advokat | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
T
5/29/2019 8:31:01 AM

Er det ulovligt at sende en lønseddel over mail? Der står jo crp-nr på samt Information om løn.

Karsten Holt
6/4/2019 6:15:29 PM

Det er ikke ulovligt at benytte mails til at sende lønsedler, men da de indeholder cpr-nummer, som er en fortrolig oplysning, skal mailen krypteres. Det kan efter omstændighederne blot være TLS-kryptering, som mange mailprogrammer kan sættes på til at gøre automatisk uden handling fra brugeren, men ved mere systematisk udsendelse af lønsedler vil en ekstra beskyttelse anbefales. Det kan f.eks. være, at man sender lønsedlerne som en pdf-fil, der adgangskodebeskyttes, så medarbejderen skal taste en personlig kode for at kunne åbne dokumentet. Det kan klares i de fleste pdf-applikationer.

Med venlig hilsen
Karsten Holt
Karsten Holt Advokat | ADVODAN Holbæk Se faglig profil
Besvar indlæg
Stil et spørgsmål
DU ER I GANG MED AT STILLE
ET SPØRGSMÅL PÅ ADVODAN.DK

Inden du går videre, vil vi gerne gøre dig opmærksom på, at dit spørgsmål bliver synligt her på siden.

Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Ønsker du ikke, at dit spørgsmål skal være synligt, har du mulighed for at kontakte et af vores lokale kontorer via kontaktformularen i højre hjørne.

Når du stiller dit spørgsmål her på siden, skal du oplyse din e-mailadresse. Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone.

OK - LUK DENNE BOKS

Når du udfylder formularen og klikker på ”send”, giver du dit samtykke til, at dit navn og dit spørgsmål offentliggøres på hjemmesiden.
Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i besvarelse af spørgsmål. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Vi opbevarer din e-mailadresse i tre måneder, hvorefter den slettes helt. Dit spørgsmål og advokatens svar forbliver synlige på ADVODANs hjemmeside, så længe vi vurderer, at det er relevant og giver værdi for andre læsere.

Rette og slette oplysninger

Hvis du ønsker at få fjernet dit spørgsmål fra hjemmesiden, skal du rette henvendelse til ADVODANs sekretariat.
Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone. Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.
Persondata Persondata

Brug for hjælp? ADVODAN kan hjælpe dig med at få overblik over håndtering af persondata i din virksomhed.

Læs mere her

Har du et spørgsmål til artiklen, kan du stille det her og få svar fra en advokat.

Stil et spørgsmål
GØR SOM 12.512 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.512 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.