Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Få styr på dine feriepenge med den nye ferielov

  • Af Johanne Hauch Jensen
  • 15. okt 2019
  • 15 Spørgsmål & svar

“Den nye ferielov træder sådan set først i kraft til september næste år, men på grund af overgangsordningen, hvor optjent ferie indefryses, kan lønmodtagere allerede blive påvirket af, hvor meget ferie de kan afholde, inden den nye ordning træder i kraft,” fortæller Trine Binderup, advokat hos ADVODAN Aalborg.

Overgangsperiode giver færre feriedage til sommerferien

Meningen med den nye ferielov er at undgå det problem, som nye på arbejdsmarkedet har, når de kommer i job; at der kan gå et år, nogle gange mere, før de har optjent ferie. I stedet for at optjene ferie over et år, som så kan afholdes det efterfølgende år, vil man med den nye ferielov både kunne optjene og afholde løbende med sin ansættelse. Det vil sige, at de 2,08 dage, du optjener pr. måned, kan afholdes med det samme, når de er optjent (og efter aftale med arbejdsgiver).

Men fordi der er indført en overgangsordning, hvor nogle af feriepengene indefryses, vil du i 2020 have færre feriedage til afholdelse.

“Den ferie, man kan afholde i 2020 frem til 31. august, er feriedage, man har optjent i 2019. Men forskellen er, at det kun er feriedage optjent fra 1. januar til 31. august 2019, man kan afholde ferie for i perioden 1. maj til 31. august 2020, fordi overgangsordningen trådte i kraft 1. september 2019. Derfor har man kun optjent 16,64 dages ferie, der kan afholdes i perioden fra 1. maj til 31. august 2020,” siger Trine Binderup. 

Du mister ikke den ferie, du har optjent i overgangsordningen, men den bliver indefrosset og bliver først udbetalt, når du forlader arbejdsmarkedet.

“Derfor skal man som lønmodtager forberede sig på, at man måske ikke kan holde lige så meget ferie til næste år, som man er vant til, hvis man eksempelvis plejer at holde 4 ugers sommerferie. For med overgangsordningen optjener man maksimalt 16,64 dage til afholdelse fra 1. maj og indtil man begynder at optjene på den nye ordning fra 1. september,” siger Trine Binderup. 

Alle bliver nulstillet 1. september 2020 

Når den nye ferielov træder i kraft, ændrer det ikke på, hvor meget ferie du optjener, men på hvornår du kan afholde den. Fra 1. september 2020 starter alle på nul. Dermed optjener du nu ferie til løbende afholdelse i din ansættelse. Det betyder, at du stadig optjener 2,08 dage om måneden, som du har ret til at bruge løbende.

Således udgår det gamle ferieår fra 1. maj til 30. april, som feriedagene tidligere har fulgt.

“Når vi alle starter på nul 1. september, har det også betydning for afholdelse af ferie i resten af 2020. Hvis man fx vil holde efterårsferie, kan det for nogen godt blive udfordrende at holde en hel uge uden selv, at skulle betale noget. Det er fordi vi til den tid, kun har det, man måske har tilbage af de 16,64 feriedage efter sommerferieafvikling – plus de 2,08 feriedage, som er optjent i september måned” siger Trine Binderup.

Den ferie du har optjent fra 1. januar 2020 til 31. august 2020 bliver indefrosset, og bliver først udbetalt, når du forlader arbejdsmarkedet.

Til gengæld omfatter den nye ferielov ikke de såkaldte feriefridage eller 6. Ferieuge, som nogen også kalder det, da de er overenskomstbestemt eller individuelt aftalt, og dermed ikke er omfattet af ferieloven. Så hvis du har ret til feriefridage i din ansættelse, vil det være en god idé at bruge dem til at afvikle ferie i 2020. For den nye ferielov og overgangsordningen ændrer heller ikke på, hvor meget ferie du har ret til at afholde. Den er uændret, men overgangsordningen kan gøre det svært, at holde lige så meget betalt ferie.

Vil du vide mere?
Spørgsmål
Marianne
11/30/2019 9:33:18 AM

Som jeg ser det kommer alle til at mangle 3,36 feriedag i ferieåret 1/9 2020 til 31/8 2021 - hvis man vælger at holde 3 ugers sommerferie i 2020.
Hvis man vælger at bruge september 2020 optjente 2,08 dage i efteråret så mangler de i sommeren 2021, idet man skal bruge alle dages optjente ferie fra 1/9 til 31/12 2020 for at have feriedage nok til at afholde 5 dage i vinteren 2021 og 15 dages sommerferie.
Hvis man så ovenikøbet pålægges at afholde Sommerferie i maj eller juni 2021 så har man ikke optjent ferie nok til både vinterferien og sommerferien 2021.
Vil du svare på om dette er rigtigt?

Besvar indlæg
Trine Binderup
1/15/2020 3:49:15 PM

Hej Marianne

Det er således, at mellem 1. januar og 31. august 2019 optjenes ferie, som kan afholdes 1. maj - 31. august 2020.

I perioden 1. september 2019 - 31. august 2020 optjenes ferie, som indefryses indtil arbejdsmarkedet forlades.

Den 1. september 2020 starter den nye ferieordning, dvs. herefter opspares der 2,08 feriedage hver måned, som kan afholdes den efterfølgende måned.

Såfremt du er ansat og afholder ferie med feriepenge eller feriegodtgørelse, vil du således alene have omkring 16 dages feriepenge til rådighed i foråret/sommeren 2020.

Derudover gælder der særlige ansættelsesretlige regler for, hvorvidt din arbejdsgiver kan ’’tvinge’’ dig på ferie og i givet fald hvornår. Dette hjemles oftest i din ansættelseskontrakt.

Udgangspunktet er imidlertid, at samtidighedsferie starter fra den 1. september 2020. Derfor gælder ovennævnte i dit spørgsmål vedrørende 2021.

Med venlig hilsen
Trine  Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Marianne
1/15/2020 4:01:26 PM

Hej Trine

Tak for dit svar, og det du skriver her, ved jeg godt og ja mit spørgsmål vedrører 2021. Jeg er arbejdsgiver, og kan du svare på det jeg spørger om?

Besvar indlæg
Trine Binderup
2/3/2020 10:45:59 AM

Hej Marianne

Dine spørgsmål i denne tråd er besvaret, ligesom jeg også har besvaret dit spørgsmål på mail.

For yderligere konkret bistand i din sag, anbefaler jeg at du søger rådgivning. Kontakt mig gerne hvis du ønsker dette.

Besvar indlæg
Marianne
12/17/2019 4:35:37 PM

Jeg har stillet er spørgsmål herover d 30-11 men kan ikke se det besvaret ?

Besvar indlæg
Trine Binderup
1/15/2020 11:15:43 AM

Hej Marianne

Du skulle gerne have modtaget en besvarelse nu.

Tak for dine spørgsmål.

Med venlig hilsen
Trine  Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Lotte
1/29/2020 5:58:51 PM

Hej.
Dette spørgsmål omhandler ikke den nye ferielov, men dog om feriepenge.

Jeg fratrådte mit job 1. dec. 2018 & gik på efterløn som 64 1/2 årig.
Min folkepensionsalder er 66 år... fylder 66 år, i juli mdr

Mht. feriepenge, har jeg fået feriekort/beløb af 2 portioner, på restferien, der er optjent i 2018.
Mit spørgsmål er :
Hvordan forholder jeg mig mht at få mine feriepenge udbetalt. Har ved gennemgang af min økonomi for 2020 set at jeg har glemt at hæve mine feriepenge.
Har jeg mulighed for at få dem udbetalt eller er de gået tabt..??
Kan du hjælpe med vejledning

Vh Lotte.

Trine Binderup
3/2/2020 8:32:10 AM

Hej Lotte

Dit krav på feriepengene bliver først forældet 3 år efter ferieårets udløb – dvs. alle optjente feriepenge 3 år tilbage har du fortsat krav på.

Rent praktisk anmodes om udbetaling af feriepenge på www.borger.dk eller ved at kontakte tidligere arbejdsgiver, såfremt de ikke har indberettet dette korrekt.

Med venlig hilsen
Trine  Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Inge
12/28/2019 11:24:30 PM

Jeg er pensionist men arbejder ca 10 timer pr. Måned hvor jeg optjener feriepenge. Betyder den nye ferielov at jeg får indefrosset nogle af mine feriepenge?

Trine Binderup
1/15/2020 11:20:40 AM

Hej Inge

Der gælder ikke særregler for pensionister, som arbejder ved siden af folkepensionen. De feriepenge du optjener i perioden fra 1. januar 2020 til 31. august 2020 bliver indefrosset til opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler.

De indefrosne feriepenge udbetales 1. oktober 2021 til dem, der er på folkepension.

Med venlig hilsen
Trine  Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Marianne
1/15/2020 12:57:52 PM

Hej Trine
Jeg kan ikke umiddelbart se at der er noget svar - hvor finder jeg det ?

Besvar indlæg
Trine Binderup
1/15/2020 3:51:44 PM

Hej Marianne

Svarene på dine spørgsmål skulle gerne fremgå under dit spørgsmål.

Med venlig hilsen
Trine  Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Inge Uldam
1/15/2020 10:23:49 PM

Betyder det at jeg kun vil få pengene udbetalt hvis jeg stopper med at arbejde i 2021. Eller vil jeg få beløbet udbetalt når jeg stopper senere.

Besvar indlæg
Trine Binderup
1/16/2020 10:10:57 AM

Hej Inge

Du skal ikke stoppe med at arbejde for at få de indefrosne feriepenge udbetalt den 1. oktober 2021, hvis du er på folkepension.

Hvis du ikke er på folkepension, vil de indefrosne feriemidler først udbetales til dig, når du forlader arbejdsmarkedet.

Med venlig hilsen
Trine  Binderup
Trine Binderup Advokat | ADVODAN Aalborg Se faglig profil
Besvar indlæg
Stil et spørgsmål
DU ER I GANG MED AT STILLE
ET SPØRGSMÅL PÅ ADVODAN.DK

Inden du går videre, vil vi gerne gøre dig opmærksom på, at dit spørgsmål bliver synligt her på siden.

Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Ønsker du ikke, at dit spørgsmål skal være synligt, har du mulighed for at kontakte et af vores lokale kontorer via kontaktformularen i højre hjørne.

Når du stiller dit spørgsmål her på siden, skal du oplyse din e-mailadresse. Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone.

OK - LUK DENNE BOKS

Når du udfylder formularen og klikker på ”send”, giver du dit samtykke til, at dit navn og dit spørgsmål offentliggøres på hjemmesiden.
Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i besvarelse af spørgsmål. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Vi opbevarer din e-mailadresse i tre måneder, hvorefter den slettes helt. Dit spørgsmål og advokatens svar forbliver synlige på ADVODANs hjemmeside, så længe vi vurderer, at det er relevant og giver værdi for andre læsere.

Rette og slette oplysninger

Hvis du ønsker at få fjernet dit spørgsmål fra hjemmesiden, skal du rette henvendelse til ADVODANs sekretariat.
Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone. Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.
Ansættelse og arbejde Ansættelse og arbejde

Når du er ansat i en virksomhed, har du rettigheder, som din arbejdsgiver skal overholde.

Læs mere her

Har du et spørgsmål til artiklen, kan du stille det her og få svar fra en advokat.

Stil et spørgsmål
GØR SOM 12.722 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.722 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.