Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Nu træder nye skilsmisseregler i kraft

  • Af Stina Askholm Hansen
  • 11. mar 2019
  • 30 Spørgsmål & svar

”Som systemet er nu, er der for lange sagsbehandlingstider. Samtidig er processen forvirrende for rigtigt mange, der oplever at blive sendt rundt mellem flere instanser. Derfor er der i den grad behov for det nye familieretssystem. Samtidig er det kærkomment, at der bliver endnu mere fokus på barnets tarv, når forældrene vælger at gå fra hinanden,” siger advokat Rikke Frødstrup fra ADVODAN Glostrup.

Her giver hun et overblik over de vigtigste tiltag i det nye familieretssystem, der får virkning fra den 1. april.

1. Én indgang til systemet

I stedet for Statsforvaltningen bliver der oprettet det nye Familieretshuset, som bliver familiens samlede indgang til systemet, når der ansøges om skilsmisse, ændringer af samvær mv. Her bliver alle sager screenet og opdelt i et grønt, gult eller rødt sagsbehandlingsspor alt efter kompleksitet.

I de tungeste sager vil der i det nye system blive iværksat en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, hvor kommunen og Familieretshuset arbejder tæt sammen, afholder møder og udveksler oplysninger.

”Den nye struktur skulle gerne sikre, at den enkelte familie bliver mødt præcis der, hvor den er. Desuden skulle processen gerne blive mere enkel for parterne. I dag kan skilsmisseparret fx godt opleve, at kommunen henviser til Statsforvaltningen og omvendt – hvilket ikke er hensigtsmæssigt,” siger Rikke Frødstrup.

2. Familieretten afgør komplekse sager

Ud over Familieretshuset bliver der i det nye system oprettet Familieretten, der kommer til at ligge i byretterne.

”I Familieretten skal en dommer træffe afgørelse i komplekse sager med højt konfliktniveau, og hvor der fx kan være problemer med vold eller misbrug. Her vil der også blive truffet afgørelse i sager, hvor en af forældrene ikke overholder afgørelser om fx samvær eller forældremyndighed. Fremover er en sag enten i Familieretshuset eller i Familieretten, hvor den i dag kan være både i Statsforvaltningen, Fogedretten, Byretten og Ankestyrelsen -  til stor forvirring for parterne,” forklarer Rikke Frødstrup.

3. Mere fokus på børnene

Ifølge advokaten bliver der i det nye system også sat ekstra ind på at få familiens børn godt igennem skilsmissen eller en sag om bopæl eller samvær.

”Der oprettes en særlig børneenhed, hvor børnene kan tale med en voksen eller få rådgivning, hvis de er kede af det eller har spørgsmål. I enheden vil der også være særlige børnesagkyndige, som skal sørge for at inddrage børnene tidligt og så skånsomt som muligt. Det er et godt og nødvendigt tiltag for mange,” siger Rikke Frødstrup og fortsætter:

”Hvis par med børn søger en straks-skilsmisse uden separation, bliver der også indført en refleksionsperiode på tre måneder. Her vil både forældre og børn blive tilbudt rådgivning, og en målrettet samtale skal hjælpe forældrene med at støtte deres barn bedst muligt i situationen. Efter de tre måneder skal parterne igen aktivt angive, om de fortsat ønsker skilsmisse.”

4. Ligeværdigt forældreskab

Endelig er et af de store tiltag i det nye system at skabe et mere ligeværdigt forældreskab. Det betyder blandt andet, at forældre, der er enige, får mulighed for at dele barnets bopæl mellem sig.

I forlængelse af det skal forældre med fælles forældremyndighed og status som bopælsforældre som udgangspunkt også dele børne- og ungeydelsen mellem sig.

”Det er et af de tiltag, som vi får allerflest spørgsmål omkring. Emnet fylder naturligt meget hos mange, der i dag måske har 7-7- eller 8-6-deleordninger, og det kommer til at betyde en stor forskel økonomisk set i forhold til de nuværende regler,” fortæller Rikke Frødstrup.

Vil du vide mere?
Rikke Frødstrup

Rikke Frødstrup

Advokat | Vis faglig profil
Spørgsmål
Johni Christiansen
3/12/2019 10:51:09 PM

Hvad med ydelsen når man som har fælles forældremyndighed men kun har barnet hver 14.dag

Besvar indlæg
Rikke Frødstrup
3/15/2019 10:20:13 AM

Kære Johni

Så er et udgangspunktet at ydelsen ikke skal deles.

Med venlig hilsen
Rikke Frødstrup
Rikke Frødstrup Advokat | ADVODAN Glostrup København Se faglig profil
Besvar indlæg
Tanja
3/19/2019 3:39:08 PM

Hvis man er gift og naturligvis har fælles forældremyndighed, skal der så udbetales til begge parter, hvis der er enighed om at lade det fortsætte som hidtil?

Rikke Frødstrup
3/21/2019 2:42:12 PM

Kære Tanja

Hvis I er gift og har fælles forældremyndighed over børnene vil børn- og ungeydelsen blive delt mellem jer.

Reglerne omkring deling af børn- og ungeydelsen træder formentlig først i kraft i 2020.

Med venlig hilsen
Rikke Frødstrup
Rikke Frødstrup Advokat | ADVODAN Glostrup København Se faglig profil
Besvar indlæg
Annette
3/19/2019 4:46:19 PM

Hej
Såfremt at forældrene slet ikke kan samarbejde, vil det så være muligt at barnet selv kan være modtager af børneydelsen hvis samværet er en 8/6 ordning?

Besvar indlæg
Rikke Frødstrup
3/21/2019 2:43:02 PM

Kære Annette

Nej, det er ikke en mulighed.

Med venlig hilsen
Rikke Frødstrup
Rikke Frødstrup Advokat | ADVODAN Glostrup København Se faglig profil
Besvar indlæg
Thomas Kirkegaard
3/19/2019 5:57:31 PM

Hvor kan man se alle ændringer der træder i kraft pr. 1/4.2019?
Ved fællesforældtemyndighed og 9/5 hvordan bliver børneydelser fordelt?

Besvar indlæg
Rikke Frødstrup
3/21/2019 2:50:37 PM

Kære Thomas

Du finder lovene på www.retsinformation.dk. Den nye lov hedder Lov om Familieretshuset.

Reglerne om deling af børn- og ungeydelse træder formentligt først i kraft i 2020. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal se på reglerne. Det der er lagt op til er at der skal være fælles forældremyndighed og en deleordning for så vidt angår samværet, hvis børn- og ungeydelsen vil blive delt. En 9-5 ordning er ikke en deleordning.

Med venlig hilsen
Rikke Frødstrup
Rikke Frødstrup Advokat | ADVODAN Glostrup København Se faglig profil
Besvar indlæg
Lasse
3/19/2019 10:50:51 PM

Ang. Ferie vil der så stadig kun blive taget stilling til ferie i skolernes ferie selvom barnet går i børnehave. Har nemlig en søn på 3 som ikke må komme med mig fordi det er til maj?? Mvh. Lasse

Rikke Frødstrup
3/21/2019 2:51:48 PM

Kære Lasse

Reglerne omkring feriesamvær er ikke blevet ændret i de nye bestemmelser.

Med venlig hilsen
Rikke Frødstrup
Rikke Frødstrup Advokat | ADVODAN Glostrup København Se faglig profil
Besvar indlæg
Kiss
3/24/2019 12:12:58 AM

Kan man genoptage en sag, efter de nye regler træder i kraft.

Rikke Frødstrup
3/26/2019 4:13:38 PM

Kære Kiss

Nu kan jeg ikke af dit spørgsmål se hvad sagen drejer sig om, men jeg oplyse, at Familieretshuset kan afvise en ansøgning om ændring af f.eks. samvær, hvis forholdene ikke har forandret sig væsentligt.


Med venlig hilsen
Rikke Frødstrup
Rikke Frødstrup Advokat | ADVODAN Glostrup København Se faglig profil
Besvar indlæg
Kiss
10/13/2019 9:56:31 PM

Hvis en forældre er blevet frataget forældremyndigheden og bopæl på baggrund af injurie. Og efterfølgende ikke har samvær, igen på baggrund af injurie og manipulation kan den forældre der er blevet fremmedgjort ikke have meget nyt i sagen.
Kan denne forældre få sagen taget op igen?
Og hvad ser familieretshuset på når der er sådanne forhold?
Hvad kan den injurierende forældre her gør for at hjælpe børnene?

Rikke Frødstrup
10/28/2019 2:31:05 PM

Hvis du på en eller anden måde kan dokumentere, at de oplysninger modparten er kommet med ikke er korrekte, kan det være at Familieretshuset vil se på sagen, men ellers vil de formentligt afvise at genoptage sagen.

Du kan i så fald ikke gøre så meget set i forhold til børnene, men hvis du bliver opmærksom på forhold hos den anden part, som kan være skadelige for børnene, eller hvis du hører at de mistrives i skolen, kan du rette henvendelse til kommunen og bede dem se på sagen.

Med venlig hilsen
Rikke Frødstrup
Rikke Frødstrup Advokat | ADVODAN Glostrup København Se faglig profil
Besvar indlæg
M
3/28/2019 3:17:35 PM

Hej Rikke

Når børne- og ungeydelsen skal deles ved en 7-7 deleordning, tænker man så på at betaling af institution også deles ?

Vil de nuværende velfungerende 7-7 ordninger blive tvunget til at dele ydelsen eller vil det være et tilbud?

Rikke Frødstrup
4/1/2019 9:54:53 AM

Kære M

Reglerne omkring deling af børne- og ungeydelsen er ikke færdigbehandlet, men det der er lagt op til er at hvis man har fælles forældremyndighed og en deleordning, så skal ydelsen deles.

Om det så også betyder, at der skal ske deling af betaling af institution er ikke afklaret.

Med venlig hilsen
Rikke Frødstrup
Rikke Frødstrup Advokat | ADVODAN Glostrup København Se faglig profil
Besvar indlæg
Karen
3/28/2019 5:17:08 PM

Hej Rikke
Gælder rådgivningen også ved familier hvor forældrene ikke er gift?
Mvh Karen

Rikke Frødstrup
4/1/2019 9:56:13 AM

Kære Karen

Ja, reglerne gælder også for par som ikke er gift, og som ikke har været gift.

Med venlig hilsen
Rikke Frødstrup
Rikke Frødstrup Advokat | ADVODAN Glostrup København Se faglig profil
Besvar indlæg
Allan
3/28/2019 8:40:05 PM

Hej Rikke

Det nævnes, at kommune og familiehus vil have et tættere samarbejde, så hvor står den forælder uden andel i forældremyndigheden i forhold til aktindsigt ved Kommunen?

Det er jo næppe hensigtsmæssigt hvis forældremyndighedsindehaveren kan fortsætte med at påvirke Kommunen uden at samværsforælderen har indsigt i de opltsninger som kommunen sender til familiehuset som interne notater?

Venlig hilsen

Allan Schultz

Rikke Frødstrup
4/1/2019 9:58:45 AM

Kære Allan

I forbindelse med at der verserer en sag i Familieretshuset, skal alle akter, herunder akter fra kommunen, som har betydning for samværet sendes til samværsforælderen, inden der træffes afgørelse.

Med venlig hilsen
Rikke Frødstrup
Rikke Frødstrup Advokat | ADVODAN Glostrup København Se faglig profil
Besvar indlæg
Niels
3/31/2019 7:42:11 PM

Hej
Hvornår formoder man at den første børne- og ungeydelse bliver delt? Sker det pr. automatik, når der er tale om fælles forældremyndighed i en deleordning?
Hvad skal der til for at barnet får bopæl begge steder?

Rikke Frødstrup
4/1/2019 10:01:14 AM

Kære Niels

Det ved vi ikke endnu, og jeg kan endnu ikke svare på hvorvidt det kommer til at ske automatisk, såfremt der er fælles forældremyndighed, og der er en deleordning.

Delt bopæl forudsætter enighed hos forældrene. Det er altså ikke noget som Familieretshuset eller Familieretten kan bestemme.

Med venlig hilsen
Rikke Frødstrup
Rikke Frødstrup Advokat | ADVODAN Glostrup København Se faglig profil
Besvar indlæg
jacob
4/7/2019 9:01:13 PM

Ang ophørsdagen:
Hvis jeg har indsendt en ansøgning om skilsmisse hvor parterne er enige, hvad sker der så hvis hun ikke er enig alligevel (svarer uenig eller svarer slet ikke) - fastholdes den oprindelige ophørsdag, eller bliver det en ny dato?
Som jeg forstår kvitteringen fra Familieretshuset skal man ved uenighed til vilkårsforhandling, men sker det automatisk og med (som sagt) den oprindelige skæringsdato?

jacob
4/7/2019 9:22:11 PM

Og for god ordens skyld skal det nævnes at vi ikke har børn, og vi har været gift 10 år. Den indsendte ansøgning (for 5 dage siden) var derfor på en direkte/straks skilsmisse.
Men har jeg "dummet" mig mht. ophøret af formuefællesskab, burde det have været en separations ansøgning i stedet (som det nok ender med nu)? Det kan desværre gøre en forskel.

Rikke Frødstrup
4/9/2019 11:12:21 AM

Kære Jacob

Uanset om din kone medvirker til skilsmisse eller ej, så vil ophørsdagen for formuedelingen altid være den dag du har søgt om skilsmisse.

Med venlig hilsen
Rikke Frødstrup
Rikke Frødstrup Advokat | ADVODAN Glostrup København Se faglig profil
Besvar indlæg
Cris
9/19/2019 8:50:29 AM

Jeg står i en virkelig svær situation når far ikke lytter til mig.Han er svær at samarbejde med. Han kræver han for sin vilje med alt.
Nu står vores datter og siger vi må finder ud af at taler sammen. Hver gange det er et eller andet situation om økonomi osv... han vælger at fortæller til hende først og kaster bold til mig om fordi han betaler børnebidrag 1.384 per måned så skal han ikke betaler mere om noget han har selv sætte igang for hende så nu åbenbart er det mig der skal betaler alle aftaler han har lavet for hende uden at vi nå enighed o uden at fortæller mig først, fordi ifølge han jeg vil ikke samarbejde. Han skrev konstant til hende hvad skal børnebidrag penge han sender skal bruges til , ( hun er altså 13 år).Hvor kan jeg ringer til ? For at få hjælp da han bliver ved med at sender e-mails som i mine øjne er psykisk vold, pga. At jeg har sagt at han skal stopper og at sagen er færdig og at jeg er uenig. Hvad skal man gøre nåh det er sådan?
Tak

Rikke Frødstrup
10/15/2019 12:59:43 PM

Kære Cris

Jeg vil anbefaler at du tager kontakt til Familieretshuset og søger om at få noget konflikthåndtering og/eller børnesagkyndig rådgivning, og håbe på at din ex mand vil deltage heri, så I kan få nogle redskaber til hvordan man bør kommunikere omkring jeres datter.

Med venlig hilsen
Rikke Frødstrup
Rikke Frødstrup Advokat | ADVODAN Glostrup København Se faglig profil
Besvar indlæg
Line
10/18/2019 8:12:52 AM

Hej Rikke

Jeg har læst på jeres hjemmeside, at når man bliver skilt/separeret ophører sambeskatningen for hele kalenderåret. Gælder det fra den dato man ansøger om skilsmisse og fællesformuen ophører eller den dag hvor man “officielt” er skilt? Vi er lige startet på 3 måneders refleksionsperioden.
Tak
Hilsen Line

Rikke Frødstrup
10/28/2019 2:25:15 PM

Kære Line

Det gælder fra den dag man er skilt enten ved bevilling fra Familieretshuset eller ved dom afsagt af Familieretten.

Med venlig hilsen
Rikke Frødstrup
Rikke Frødstrup Advokat | ADVODAN Glostrup København Se faglig profil
Besvar indlæg
Stil et spørgsmål
DU ER I GANG MED AT STILLE
ET SPØRGSMÅL PÅ ADVODAN.DK

Inden du går videre, vil vi gerne gøre dig opmærksom på, at dit spørgsmål bliver synligt her på siden.

Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Ønsker du ikke, at dit spørgsmål skal være synligt, har du mulighed for at kontakte et af vores lokale kontorer via kontaktformularen i højre hjørne.

Når du stiller dit spørgsmål her på siden, skal du oplyse din e-mailadresse. Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone.

OK - LUK DENNE BOKS

Når du udfylder formularen og klikker på ”send”, giver du dit samtykke til, at dit navn og dit spørgsmål offentliggøres på hjemmesiden.
Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i besvarelse af spørgsmål. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Vi opbevarer din e-mailadresse i tre måneder, hvorefter den slettes helt. Dit spørgsmål og advokatens svar forbliver synlige på ADVODANs hjemmeside, så længe vi vurderer, at det er relevant og giver værdi for andre læsere.

Rette og slette oplysninger

Hvis du ønsker at få fjernet dit spørgsmål fra hjemmesiden, skal du rette henvendelse til ADVODANs sekretariat.
Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone. Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.
Skilsmisse Skilsmisse

Se også videoguides, infografikker, statistikker om skilsmisse og separation samt links til de vigtigste skilsmissepapirer.

Læs mere her

Har du et spørgsmål til artiklen, kan du stille det her og få svar fra en advokat.

Stil et spørgsmål
GØR SOM 12.716 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.716 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.