Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Bopælspligt: Hvad er reglerne?

  • Af Simone Lehmann Plett, ADVODAN
  • 24. jun 2019
  • 20 Spørgsmål & svar

Boligadvokat Thomas Damsholt fra ADVODAN Lyngby svarer på typiske spørgsmål om bopælspligt, du som boligejer bør være bekendt med.   

Hvad er bopælspligt?

Kort sagt er bopælspligt din pligt som ejer til at sørge for, at boligen er beboet minimum 180 dage om året. Pligten er en del af boligreguleringsloven, hvis grundlæggende formål er at undgå, at boliger står tomme i lang tid af gangen. Derudover ligger der i lovgivningen ønsker om at undgå affolkning i yderområderne, modvirke dannelse af sommerhuskvarterer i områder som er beregnet til helårsbeboelse, samt forhindre spekulation i boligmarkedet.

Hvilke typer boliger er omfattet af bopælspligt?

Overordnet set er der bopælspligt i alle boliger, som bliver benyttet helt eller delvist til helårsbeboelse. Har du planlagt en længere udenlandsrejse, er du dog ikke forpligtet til at udleje din bolig i den periode, medmindre du framelder dig folkeregistret.

Det er op til den enkelte kommune at bestemme hvilke helårsboliger, inden for kommunens grænser, som er omfattet af bopælspligten.

Er der undtagelser til bopælspligten?

Der er flere undtagelser til bopælspligten.

Sommerhuse har ikke bopælspligt, faktisk tværtimod. Da de ikke er beregnede som helårsboliger, må sommerhuse kun bebos på fuld tid fra d. 1. marts til d. 31. oktober. I vinterhalvåret må du kun opholde dig i dit sommerhus i korte perioder af gangen.

Flexboliger er ikke underlagt bopælspligten og er typisk en helårsbolig, som kan være svær at sælge og som derfor står til forfald. Når der ikke er bopælspligt, kan boligen blive solgt som fritidsbolig, for på den måde at skabe liv i det pågældende område og undgå forfald. Vil den nye ejer af boligen begynde at anvende den permanent, skal status på boligen ikke ændres, da boligen bevarer sin formelle status som helårsbolig, selvom den samtidig har fået status som flexbolig.    

Forsøger du at sælge din bolig, er der ikke bopælspligt i denne, også selvom det er en helårsbolig og du allerede er fraflyttet. Du skal dog være opmærksom på, at det er op til den enkelte kommune at beslutte, hvor der er bopælspligt inden for kommunens grænser. Det er derfor altid en god idé at kontakte din kommune, hvis du er i tvivl om bopælspligten i din bolig.

Vil du vide mere?
Spørgsmål
Guy Bryanth
9/17/2019 12:07:39 PM

Hej!

Har en fråga:
- Har en gård uden bopælspligt.
- Denne gård skal sælges.
- Kan mægleren skrive at gården kan laves om til sommerhusstatus i sin annonsering?
Mægleren siger at man inte kan skrive detta m h t marknadsføringsloven.

Tacksam för svar.

Med venlig hilsen
Guy B Bryanth

Besvar indlæg
Thomas Damsholt
9/17/2019 5:12:14 PM

Kære Spørger
Jeg går ud fra at gården er beliggende i Danmark.
Jeg kender jo ikke adressen på gården og ved ikke i hvilken zone gården er beliggende, men normalt ligger en gård i landzone og så kan man ikke uden videre anvende gården som sommerhus, da det kræver at gården er beliggende i en sommerhuszone.
I nogle områder af landet kan man sælge en gård som flexbolig. Du kan spørge kommunen om dette er tilfældet for din boligs vedkommende.
Hvis dette måtte være tilfældet, er der ikke fast bopælspligt på gården, hvilket der ellers vil være.

Med venlig hilsen
Thomas Damsholt
Thomas Damsholt Advokat | ADVODAN Lyngby Se faglig profil
Besvar indlæg
Anna Hansen
11/26/2019 7:59:29 PM

Hej
Ejerlejlighed med bopælspligt i København. Kan man købe den, renovere den i 6 uger og sætte den til salg bagefter, dvs uden at bo i den efter den er købt. Eller hvordan ser reglerne ud der?

Mvh Anna.

Besvar indlæg
Thomas Damsholt
12/2/2019 1:55:57 PM

Kære Anne Hansen

Ja, det kan man godt.

Det afgørende er, at du/man ikke tilmelder sig adressen, i så fald risikerer man at bopælspligten indtræder.

Med venlig hilsen
Thomas Damsholt
Thomas Damsholt Advokat | ADVODAN Lyngby Se faglig profil
Besvar indlæg
Viktor
12/18/2019 2:25:35 PM

Jeg har en helårsbolig i Fanø kommune. I følge den nye lov om udlejning lov 368, må jeg udleje den i 70 dage gennem et bureau - jeg har brugt Novasol, som sørger for regnskab og indberetter til skat - helt som angivet i loven - og som Airbnb.
Men Fanø kommune meddeler nu, at jeg ikke må leje et helårshus ud til fritidsformål i 70 dage.
Kommunen mener at bygningsreguleringsloven kap. 7 giver dem ret til at forbyde udlejning til fritidsformål (skønt det nævnes i loven) - de nævner dog, at udlejning kan ske i 42 dage - 6 uger. (kan ikke se, hvor de har det tal fra?)
De nævner også, at huse i byens centrum ikke må udlejes til fritidsformål, men halvdelen af husene i centrum har sommerhusstaturs.
Jeg mener at den nye lov netop har til hensigt at man kan kontrollere udlejning (Airbnb), og derfor må være overordnet kap. 7, så jeg har ret til at udleje 70 dage.
De truer med retssag.
Hvad er rigtigt?

Thomas Damsholt
12/20/2019 3:33:10 PM

Kære Spørger

Den nye lov sætter et maksimum på 70 dage, med mindre den konkrete kommune anvender muligheden for at forhøje grænsen til 100 dage.

I forarbejderne til loven understreges det i bemærkningerne, at det ikke fra lovgivers side har været intentionen at udvide adgangen til udlejning til ferie- og fritidsformål m.v. i tilfælde, hvor anden offentlig- eller privatretligregulering allerede begrænser mulighederne for at udleje egen helårsbolig (eksempelvis i en vedtægt eller en lejekontrakt).

Så hvis Kommunen har retningslinjer for dette er det min opfattelse at du er pligtig at følge disse.

Med venlig hilsen
Thomas Damsholt
Thomas Damsholt Advokat | ADVODAN Lyngby Se faglig profil
Besvar indlæg
Bente
12/20/2019 11:37:51 AM

Hej,
Vi er et dansk svensk par. Min mand er gået på pension og i den forbindelse flyttede vi til Sverige. Jeg arbejder i danmark. Vi har beholdt en lejlighed på Frederiksberg og de har sagt, at vi overholder bopælspligten, sålænge boligen er beboet min 180 dage. I praksis bor vi halvt i Sverige, halvt i Danmark. Mit spørgsmål er: hvis vi flytter kommune, kan den nye kommune så forlange, at en af os flytter folkeregisteradresse til den nye bolig eller er bopælspligten opfyldt i og med at vi jo er der mere end 180 dage?
Mvh Bente

Thomas
12/20/2019 3:40:10 PM

Kære Spørger

Det må forventes at den nye Kommune vil forlange at en af jer er tilmeldt adressen i folkeregistret og at I benytter den i mindst 180 dage.

Med venlig hilsen
Thomas Damsholt
Thomas Damsholt Advokat | ADVODAN Lyngby Se faglig profil
Kate
1/12/2020 3:20:31 PM

Hej,
Jeg er dansk statsborger, bosat og arbejder i udlandet.
Jeg overvejer at købe en lejlighed i København, hvor jeg forventer at jeg og min familie vil anvende lejligheden i de 180 dage om året som loven kræver, der vil dog ikke være nogen af os tilmeldt CPR registeret.
Vil dette være nok til at overholde reglen om bopælspligt?
Eller skal der være en beboer registeret CPR på boligen?

På forhånd tak
Kate

Thomas Damsholt
1/15/2020 12:36:28 PM

Kære spørger

Der skal være en person registreret med folkeregisteradresse på adressen for den købte lejlighed. Det behøver ikke at være dig.

Vær opmærksom på at det dog er muligt at købe en ejerlejlighed uden bopælspligt og så skal ingen personer registreres på adressen.

Med venlig hilsen
Thomas Damsholt
Thomas Damsholt Advokat | ADVODAN Lyngby Se faglig profil
Besvar indlæg
Anette
1/25/2020 3:59:53 PM

Kære Thomas Damsholt

I forbindelse med min venindes skilsmisse påtænkes det aftalt, at hun kan blive boende i fælles (de ejer 50% hver) andelslejlighed. Hun betaler boligafgiften og øvrige udgifter, men han lader sine 50% stå, så min veninde og barn kan blive boende.

Min venindes snart eksmand ejer således stadig 50% af andelslejligheden, men flytter til egen lejlighed, og får således snart en anden adresse.

Kan det give problemer i forhold til bopælspligt og andelsforening, at han ejer 50% af en andelsbolig han ikke har adresse på mere, og således tvinge min veninde til at skulle købe ham ud af andelsboligen?


På forhånd tak for dit svar

Mange hilsner

Anette

Thomas
2/3/2020 4:19:56 PM

Kære Spørger
Ja, det kan give problemer i forhold til andelsboligforeningen, hvis foreningen kræver at hendes eks.mand skal sælge når han ikke bor i foreningen.
De fleste foreninger praktiserer dog forholdet således at blot en af andelshaverne skal bebo lejligheden o vil typisk have forståelse for en skilsmissesituation.

Med venlig hilsen
Thomas Damsholt
Thomas Damsholt Advokat | ADVODAN Lyngby Se faglig profil
Linda Andersen
2/17/2020 2:34:09 PM

Hej.
Min farfar er lige død og har en lejelejlighed i Vanløse.
Den høre under en privat andelforening nu (tidligere almenyttig) og han var den sidste som boede i ejendommen som lejer.
Vi overvejer at købe lejligheden, hvis det er muligt og derefter at renovere den inden salg.
Vil vi ha bopælspligt ved købet og er det overhovedet muligt det vi har tænkt?
Vil købsprisen for os normalt være den samme som hvis andelsforeningen overtager lejligheden og sælger den?

På forhånd tak for svar

Linda Andersen

Besvar indlæg
Linda Andersen
2/17/2020 2:33:59 PM

Hej.
Min farfar er lige død og har en lejelejlighed i Vanløse.
Den høre under en privat andelforening nu (tidligere almenyttig) og han var den sidste som boede i ejendommen som lejer.
Vi overvejer at købe lejligheden, hvis det er muligt og derefter at renovere den inden salg.
Vil vi ha bopælspligt ved købet og er det overhovedet muligt det vi har tænkt?
Vil købsprisen for os normalt være den samme som hvis andelsforeningen overtager lejligheden og sælger den?

På forhånd tak for svar

Linda Andersen

Besvar indlæg
Linda Andersen
2/17/2020 2:34:33 PM

Hej.
Min farfar er lige død og har en lejelejlighed i Vanløse.
Den høre under en privat andelforening nu (tidligere almenyttig) og han var den sidste som boede i ejendommen som lejer.
Vi overvejer at købe lejligheden, hvis det er muligt og derefter at renovere den inden salg.
Vil vi ha bopælspligt ved købet og er det overhovedet muligt det vi har tænkt?
Vil købsprisen for os normalt være den samme som hvis andelsforeningen overtager lejligheden og sælger den?

På forhånd tak for svar

Linda Andersen

Besvar indlæg
Linda Andersen
2/17/2020 2:34:46 PM

Hej.
Min farfar er lige død og har en lejelejlighed i Vanløse.
Den høre under en privat andelforening nu (tidligere almenyttig) og han var den sidste som boede i ejendommen som lejer.
Vi overvejer at købe lejligheden, hvis det er muligt og derefter at renovere den inden salg.
Vil vi ha bopælspligt ved købet og er det overhovedet muligt det vi har tænkt?
Vil købsprisen for os normalt være den samme som hvis andelsforeningen overtager lejligheden og sælger den?

På forhånd tak for svar

Linda Andersen

Besvar indlæg
Linda Andersen
2/17/2020 2:37:32 PM

Hej.
Min farfar er lige død og havde en lejelejlighed i Vanløse. ( Den er ikke opsagt endnu)
Den hører under en privat andelforening nu (tidligere almenyttig) og han var den sidste som boede i ejendommen som lejer.
Vi overvejer at købe lejligheden, hvis det er muligt og derefter at renovere den inden salg.
Vil vi ha bopælspligt ved købet og er det overhovedet muligt det vi har tænkt?
Vil købsprisen for os normalt være den samme som hvis andelsforeningen overtager lejligheden og sælger den?

På forhånd tak for svar

Linda Andersen

Besvar indlæg
Linda Andersen
2/17/2020 2:38:28 PM

Hej.
Min farfar er lige død og havde en lejelejlighed i Vanløse. ( Den er ikke opsagt endnu)
Den hører under en privat andelforening nu (tidligere almenyttig) og han var den sidste som boede i ejendommen som lejer.
Vi overvejer at købe lejligheden, hvis det er muligt og derefter at renovere den inden salg.
Vil vi ha bopælspligt ved købet og er det overhovedet muligt det vi har tænkt?
Vil købsprisen for os normalt være den samme som hvis andelsforeningen overtager lejligheden og sælger den?

På forhånd tak for svar

Linda Andersen

Besvar indlæg
Linda Andersen
2/17/2020 2:40:12 PM

Hej.
Min farfar er lige død og havde en lejelejlighed i Vanløse. ( Den er ikke opsagt endnu)
Den hører under en privat andelforening nu (tidligere almenyttig) og han var den sidste som boede i ejendommen som lejer.
Vi overvejer at købe lejligheden, hvis det er muligt og derefter at renovere den inden salg.
Vil vi ha bopælspligt ved købet og er det overhovedet muligt det vi har tænkt?
Vil købsprisen for os normalt være den samme som hvis andelsforeningen overtager lejligheden og sælger den?

På forhånd tak for svar

Linda Andersen

Besvar indlæg
Linda Andersen
2/17/2020 2:45:18 PM

Hej.
Min farfar er lige død og havde en lejelejlighed i Vanløse. ( Den er ikke opsagt endnu)
Den hører under en privat andelforening nu (tidligere almenyttig) og han var den sidste som boede i ejendommen som lejer.
Vi overvejer at købe lejligheden, hvis det er muligt og derefter at renovere den inden salg.
Vil vi ha bopælspligt ved købet og er det overhovedet muligt det vi har tænkt?
Vil købsprisen for os normalt være den samme som hvis andelsforeningen overtager lejligheden og sælger den?

På forhånd tak for svar

Linda Andersen

Besvar indlæg
Stil et spørgsmål
DU ER I GANG MED AT STILLE
ET SPØRGSMÅL PÅ ADVODAN.DK

Inden du går videre, vil vi gerne gøre dig opmærksom på, at dit spørgsmål bliver synligt her på siden.

Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Ønsker du ikke, at dit spørgsmål skal være synligt, har du mulighed for at kontakte et af vores lokale kontorer via kontaktformularen i højre hjørne.

Når du stiller dit spørgsmål her på siden, skal du oplyse din e-mailadresse. Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone.

OK - LUK DENNE BOKS

Når du udfylder formularen og klikker på ”send”, giver du dit samtykke til, at dit navn og dit spørgsmål offentliggøres på hjemmesiden.
Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i besvarelse af spørgsmål. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Vi opbevarer din e-mailadresse i tre måneder, hvorefter den slettes helt. Dit spørgsmål og advokatens svar forbliver synlige på ADVODANs hjemmeside, så længe vi vurderer, at det er relevant og giver værdi for andre læsere.

Rette og slette oplysninger

Hvis du ønsker at få fjernet dit spørgsmål fra hjemmesiden, skal du rette henvendelse til ADVODANs sekretariat.
Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone. Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.
Boligkøb Boligkøb

At købe bolig er en stor investering, og faldgruberne er mange, men med den rigtige rådgivning kan du undgå dyre overraskelser.

Læs mere her

Har du et spørgsmål til artiklen, kan du stille det her og få svar fra en advokat.

Stil et spørgsmål
GØR SOM 12.708 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.708 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.