Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan
Advodan Lyngby
Ring 45 88 05 55

Toftebæksvej 2,
2800 Kgs. Lyngby
Tlf: 45 88 05 55
lyngby@advodan.dk

Se kort Kundeoplysninger

Advodan Lyngby

Kundeoplysninger


ADVODAN Lyngby Advokataktieselskab  er etableret på følgende adresse:
Toftebæksvej 2
2800 Kgs. Lyngby

Vi kan kontaktes på telefon nummer:   + 45 4588 0555 samt på e-mailadressen: lyngby@advodan.dk

Vores CVR-nummer er:   29 24 16 00

ADVODAN Lyngby er organiseret som aktieselskab.

ADVODAN Lyngby har klientbankkonti i Nordea Bank og Danske Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Advokaterne hos ADVODAN Lyngby er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokat-samfundet.

Alle advokater hos ADVODAN Lyngby er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Danmark, Indiakaj 6, 1.sal, 2100 København Ø, Tlf: 33369595, e-mail:info.dk@hdi.global, CVR: 37276251.
Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af ADVODAN Lyngby uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

ADVODAN Lyngby anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos ADVODAN Lyngby er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af ADVODAN Lyngby, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

GØR SOM 12.742 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.742 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.