PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Karina Svenningsen

Advokat

Karina Svenningsen

Advokat

Karina Svenningsen

Advokat
Ring op

Udvalgte ekspertiseområder

Erfaring og resultater

Udvalgte ekspertiseområder

Erfaring og resultater

Engageret i Foreningen af Udlændingerets Advokater
Medlem af Danske Familieadvokater
Medlem af Danske Advokaters Forening for Erstatnings- og Forsikringsret

Om Karina

Jeg er advokat hos Advodan Næstved.

Med en baggrund i socialretten har jeg arbejdet for både socialministeriet, integrationsministeriet, LOKK (Landsforeningen af kvindekrisecenter) og Holbæk Kommune. Jeg rådgiver indenfor familieret, kommunalret, udlændingeret, personskadeerstatning samt civilret.

 

Familieret

Med min baggrund i socialretten har jeg et særligt kendskab til sager indenfor familieretten. Det kan fx være forældreansvarssager om forældremyndighed, bopæl og samvær eller anbringelsessager. Jeg hjælper også familier med testamenter, ægtepagter og fremtidsfuldmagter.

Jeg har erfaring med juridisk rådgivning af voldsramte familier og har tidligere arbejdet som juridisk specialkonsulent på børneområdet i en kommune.

Kommunalret

Jeg rådgiver kommuner bredt, men særligt indenfor socialområdet. Det omhandler blandt andet rådgivning om opholdssteder og øvrige sociale tilbud til udsatte børn og unge.

Jeg har også stor erfaring med sociale sager, hvor samarbejdet med kommunen er gået i hårdknude og forældre har behov for hjælp. Det kan fx være sager om manglende eller forkert skoletilbud til barnet eller sager om handicapkompenserende ydelser.

 

Udlændingeret

Jeg er specialiseret indenfor udlændingeretten og hjælper med ansøgninger om opholdstilladelser, visum, familiesammenføring, statsborgerskab mv. Ved afviste ansøgninger til udlændingestyrelsen, hjælper jeg også med klagesager.

Udlændingeretten rummer nogle komplicerede regelsæt, som hele tiden er i forandring. Jeg holder mig løbende opdateret på reglerne, så jeg altid kan sikre den bedste rådgivning – uanset min klients situation.

 

Personskadeerstatning

Jeg hjælper med at søge erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, erhvervsevnetab, varigt mén eller svie og smerte. Formålet med en personskadeerstatning er at sikre, at den, der er kommet til skade, ikke lider tab eller i store træk kan fortsætte et så normalt liv som muligt, selvom skaden er sket.

Jeg rådgiver om personskadeerstatning og håndtere sagen igennem hele forløbet. Personskadesager er komplicerede, og omfatter både vanskelige lægefaglige og juridiske problemstillinger. Det er helt afgørende for mig, at min klient får den optimale sagsbehandling og rigtige erstatning.

 

Civilret

Jeg går i retten med et bredt udvalg af sager.

Jeg repræsenterer klienten fra start til slut. Jeg afdækker den juridiske problemstilling og tilrettelægger sagsbehandlingen, herunder den strategiske og taktiske fremgangsmåde.

Det er naturligvis bedst at forebygge tvister. Når tvisten er opstået, er det ikke altid løsningen blot at udtage stævning. Jeg kan bistå med forligsforhandlinger og dermed sikre, at uenigheden løses hurtigst muligt på en økonomisk og fordelagtig måde.

Når forligsforhandlinger ikke er mulige, hjælper jeg med at få udarbejdet stævning eller svarskrift og søge om fri proces/retshjælpsdækning. Jeg repræsenterer klienten i retten og tager mig af alt det praktiske, så klienten ikke skal bekymre sig om frister, processkrifter og taktik. Det vigtigste for mig er at skabe det bedst mulige resultat for min klient.  

 

Min arbejdsform

Jeg går op i at gøre jura forståeligt for mine klienter. Jeg skærer sagen ind til benet og sætter fokus på det væsentlige for at opnå mine klienters mål. For at kunne hjælpe min klient bedst muligt, er det vigtigt for mig at lytte og forstå min klients behov, livssituation og mål. Jeg er nærværende og løsningsorienteret, og jeg møder mine klienter med menneskelig forståelse for deres problematik.

 

Bestyrelsesarbejde

Jeg er næstforkvinde i bestyrelsen på Ringsted Krisecenter og så sidder jeg i bestyrelsen på Orøstrand skole- og behandlingssted samt er suppleant i hovedbestyrelsen i landsforening LIVSVÆRK.

Derudover er jeg medlem af foreningen af Udlændingerets Advokater, medlem af Danske Familieadvokater samt Foreningen for Erstatnings- og Forsikringsret.