PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Ejendomsadministration i andelsboligforening

De juridiske og økonomiske forhold i en andelsboligforening har direkte betydning for andelsboligforeningens medlemmer. Med en erfaren ejendomsadministrator får I effektiv økonomisk styring og dermed sikkerhed for både medlemmer og bestyrelse.

Her på siden kan du læse mere om andelsboligforeninger og ejendomsadministration.

Hvad er en andelsboligforening? 


En andelsboligforening er en forening, som driver en ejendom, hvor medlemmerne har ret til at bo i en af boligerne. Medlemmerne af andelsboligforeningen ejer ikke deres egen bolig, men en andel af foreningens formue.

I enhver andelsboligforening er der en bestyrelse, som står for den daglige drift af ejendommen. Bestyrelsen kan ansætte en ejendomsadministrator, som hjælper med økonomien i det daglige, samt når der sælges boliger i foreningen. En professionel administrator er særligt vigtig i foreninger, hvor medlemmerne hæfter solidarisk for foreningens gæld.

Hjælp til administration af andelsboligforening

Har din forening brug for professionel hjælp til administration af økonomi og drift, kan du se, hvordan Advodan kan hjælpe jer, her.

Ejendomsadministration

Hvad siger loven?

Andelsboligforeninger er underlagt andelsboligloven. Andelsboligloven udstikker blandt andet de overordnede rammer for generalforsamlinger samt handel med andelsboliger.


Generalforsamling 

Andelsboligforeningens højeste myndighed er generalforsamlingen, hvor foreningens medlemmer har adgang til at deltage, stille forslag og til at stemme. Det vigtigste formål med den ordinære generalforsamling er at godkende regnskab, fastsætte budgetter og sammensætte bestyrelsen.

Det er også på generalforsamlingen, at alle beslutninger vedrørende ejendommen og andelsboligforeningens aktiviteter bliver truffet. Generalforsamlingen skal følge lovens krav. Ellers risikerer I, at jeres beslutninger er ugyldige.

 

Salg af andel 

Andelsboligloven bestemmer, hvordan prisen på en andelsbolig skal fastsættes. Det er bestyrelsens ansvar, at køb og salg af andelsboliger foregår i overensstemmelse med foreningens vedtægter og den gældende lovgivning på området.

Der kan også være særlige forpligtende aftaler med for eksempel sælgers pengeinstitut, som skal overholdes.

Advodan kan administrere jeres andelsboligforening 

Ejendomsadministration i en andelsboligforening kan være en omfattende opgave, og det kan derfor være en stor fordel at ansætte en professionel administrator. Hos Advodan kan vi stå for foreningens administrative opgaver samt rådgive omkring den daglige drift af ejendommen.


Vi sikrer:

  • At der opkræves boligafgift og acontobidrag til vand og varme, samt at disse opkrævninger bogføres
  • At generalforsamlinger gennemføres korrekt – vi står får indkaldelse, dagsorden og referat og agerer ofte mødeleder under generalforsamlingen
  • At der træffes gyldige beslutninger på generalforsamlingen, som er i overensstemmelse med andelsforeningens vedtægter
  • At I er forsikret efter foreningens behov
  • At I sætter korrekt salgspris på boligerne, samt at salget overholder loven – vi sørger også for alt papirarbejdet
Indsender formularen...

Kontakt os her og få hjælp med ejendomsadministrationen i jeres andelsboligforening.