PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Ejendomsadministration

Har du brug for hjælp til ejendomsadministration? Vi håndterer administration af alle typer ejendomme.

Alle vores ydelser

Få hjælp til ejendomsadministration

Hos Advodan har vi specialiserede afdelinger for ejendomsadministration rundt omkring i landet.

Vi tilbyder professionel, personlig og engageret administration af de fleste typer ejendomme.

På landsplan administrerer vi mere end 500 boligforeninger og ejendomme, herunder:

  • Andelsboligforeninger
  • Ejerforeninger
  • Boligudlejningsejendomme
  • Grundejerforeninger og gårdlaug

Fast administrator og advokat tilknyttet

Når I vælger Advodans ejendomsadministration, får I tilknyttet en fast administrator og en advokat, der begge kender jeres ejendom og kan være sparringspartnere.

Boligadministratoren vil være den primære kontaktperson, som sørger for den daglige administration, mens advokaten bidrager, når der fx opstår spørgsmål af mere kompleks og juridisk karakter.

Med den forretningsmodel kan vi løse langt de fleste spørgsmål hurtigt ”in house” og tage eventuelle problemer i opløbet. 

Digital ejendomsadministration

Vores administration anvender ProBo, der i vores optik er markedets førende online platform for boligforeninger. 

ProBo fungerer både som foreningens traditionelle hjemmeside, men er også foreningens intranet og dokumentarkiv, hvor bestyrelsen kan godkende fakturaer digitalt og have fuldt overblik over økonomi, bilag og økonomi.

Vi opsætter og vedligeholder indholdet i ProBo og hjælper bestyrelsen i gang med at bruge platformen. Bestyrelsen kan herefter også selv redigere i indhold og udsende nyheder eller hastebeskeder pr. mail og sms til medlemmerne.

100 % uafhængig administration og rådgivning

Med afsæt i vores egenskab af advokatvirksomhed yder vi 100 % uafhængig administration og rådgivning. Vi modtager ingen provision eller lignende fra samarbejdspartnere.

Det er ikke hos os du finder en ”alt-i-en-pakke” med fx viceværtservice, inspektørordninger, vurderingskorps og rådgivende ingeniører. Den model giver i vores optik en uklar rollefordeling og kan skabe tvivl om vores uvildighed.

Hvis din forening ønsker forslag til kompetente samarbejdspartnerne som fx arkitekter, ingeniører, bygningskonsulenter, vvs- eller elinstallationsfirmaer, valuarer og revisorer, kommer vi gerne med forslag. For os er det imidlertid afgørende, at foreningens bestyrelse i sidste ende selv vurderer og foretager disse valg. 

Vi er medlem af brancheorganisationen Ejendom Danmark og administrerer boligforeninger og ejendomme i overensstemmelse med etiske normer for ejendomsadministration.

Hos Advodan er du sikret høj faglighed og mangeårige erfaring med ejendomsadministration. Vi bliver løbende efteruddannet, så vi altid er opdateret på den nyeste lovgivning og retspraksis.

Vi rådgiver også boligforeninger, som vi ikke selv administrerer, når der f.eks. opstår komplekse foreningsretlige spørgsmål.

Et administratorskift kan forekomme uoverskuelig, men i praksis er det ikke kompliceret. Når først beslutningen er taget, tager vi os af alt det praktiske og står for dialogen med den hidtidige administrator om opsigelse og overdragelse af det nødvendige og relevante materiale.

Er det besværligt at skifte ejendomsadministrator?

Et administratorskift kan forekomme uoverskuelig, men i praksis er det ikke kompliceret. Proceduren afhænger bl.a. af, hvad der står i din forenings vedtægter.

I nogle vedtægter er det fastsat, at det er bestyrelsen som vælger administrator, mens valg og skift af administrator i andre vedtægter skal vedtages af generalforsamlingen.

Hvis et administratorskift kræver generalforsamlingens godkendelse, vil det normale forløb være, at bestyrelsen stiller et forslag om, at bestyrelsens bemyndiges til at vælge ny administrator – eller et forslag om at skifte til en navngiven administrator. 

Foreningens eksisterende administrationsaftale kan normalt opsiges med 3 måneders varsel (uanset der i aftalen måtte stå en længere varsel), da boligforeninger bliver anset for at være forbrugere, der beskyttet af forbrugeraftalelovens forbud mod lange opsigelsesvarsler.

Når først beslutningen er taget, tager vi os af alt det praktiske og står for dialogen med den hidtidige administrator om opsigelse og overdragelse af det nødvendige og relevante materiale. Vi sørger for, at alt er klar på datoen for administratorskift samt at jeres nye webløsning, ProBo, fungerer fra dag et.

Vedligeholdelsesplan for din forening 

Vi anbefaler vores foreninger at få udarbejdet en tilstandsrapport med en langsigtet 5 til 10-årig vedligeholdelsesplan.

En vedligeholdelsesplan er et effektivt værktøj til at få kortlagt bygningens tilstand og de forventede renoveringsudgifter og ikke mindst til at få truffet fælles beslutninger om, hvilke renoveringsprojekter der skal have højst prioritet.

Planen giver gennemsigtighed og tryghed for medlemmerne og kan medvirke til, at der holdes en mere langsigtet kurs, selvom der løbende sker udskiftninger i bestyrelsen. 

Vi hjælper foreningen med at lave langtids- og likviditetsbudgetter på baggrund af de beslutninger som generalforsamlingen træffer efter at have behandlet vedligeholdelsesplanen.

Indsender formularen...

Vil du høre mere om vores ejendomsadministration? Kontakt os i dag.