PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Byggesagsadministration

Alle bygge- eller renoveringssager i foreninger – store som små – kræver planlægning og styring. Vi rådgiver om og administrerer alle typer af bygge- og renoveringsprojekter.

Få hjælp til byggesagsadministration

Vi rådgiver om og administrerer alle typer af bygge- og renoveringsprojekter som fx:

 • Facaderenovering
 • Nyt tag
 • Udskiftning af faldstammer og stigestrenge
 • Nye altaner og elevatorer

Vores rådgivning sker normalt i samspil med foreningens byggetekniske rådgiver.

Juridisk rådgivning og klare aftaler

Det er vigtigt, at der foretages et grundigt juridisk forarbejde inden bygge- eller renoveringsprojektet går i gang, for at undgå tvister senere i forløbet.

Byggesager er komplekse, og der er ofte mange parter involveret i projektet. Derfor er det også væsentligt, at der bliver lavet klare aftaler om, hvem der har ansvar for hvad undervejs i forløbet.

Byggesagsadministration fra A til Z

Et typisk forløb ser således ud:

 1. Tidlig dialog og planlægning af det overordnede procesforløb med bestyrelsen
 2. Udarbejde budgetter og konsekvensberegninger af stigninger i boligafgift/fællesudgift til brug for forslagets behandling og vedtagelse på generalforsamling
 3. Juridisk gennemgang og hjælp til at forhandle kontrakter på plads med byggetekniske rådgivere og entreprenører
 4. Indhente lånetilbud og hjælpe foreningen med optagelse af lån
 5. Sørge for de nødvendige forsikringer
 6. Løbende budgetopfølgning
 7. Juridisk sparring
 8. Byggeregnskab ved projektets afslutning
 9. Administration af evt. (fælles)lån

Vi varetager foreningens interesser i hele forløbet, og vores advokater er også klar til at hjælpe bestyrelsen og/eller foreningens byggetekniske rådgiver, hvis der undervejs opstår juridiske spørgsmål eller tvister. 

Indsender formularen...

Få hjælp til byggesagsadministration