PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Offentlig ret

Offentlig ret er en fællesbetegnelse over de retsområder, der omhandler forholdet mellem det offentlige og borgere/virksomheder. Hos Advodan kan vi rådgive dig om alle forhold indenfor offentlig ret. Vi kan fx hjælpe dig med at navigere i kommunalfuldmagten, rådgive om byudvikling i kommunerne og hjælpe i sager om byggetilladelser. Vi kan rådgive dig uanset om du arbejder i en kommune eller henvender dig som borger eller virksomhedsejer med en problemstilling indenfor offentlig ret. Her på siden kan du læse mere om, hvad vi kan hjælpe dig med.

Alle vores ydelser

Grundejerforeninger

Skal du have udarbejdet en grundejerforeningsstruktur? Så er det vigtigt, at vedtægterne er i overensstemmelse med en række love og regler. Det er fx vigtigt, at vedtægterne er i overensstemmelse med lokalplanen i den pågældende kommune. Hos Advodan kan vi hjælpe med at udarbejde vedtægterne for din grundejerforening. Vi kan også hjælpe med at varetage generalforsamling, herunder medvirke som dirigent og udarbejde referat.

Få hjælp til vedtægter i grundejerforeninger

Kontrakter

Er du involveret i byudvikling og forbedring af infrastruktur? Så gør du klogt i løbende at dokumentere aftaler mellem kommune og grundejere med en skriftlig kontrakt. Hos Advodan kan en af vores advokater med speciale i offentlig ret hjælpe dig med udarbejdelse af kontrakter til fx udbygningsaftaler. Vi kan også hjælpe med tinglysning af servitutter samt gennemgang af plangrundlag

Få hjælp til udarbejdelse af kontrakter

Byggetilladelser

Skal du søge om byggetilladelse? Hos Advodan kan vores advokater rådgive dig om de byggeretlige forhold. Vi sikrer, at din ansøgning om byggetilladelse lever op til kravene. Har du fået afslag på din byggetilladelse, hjælper vi dig også gerne med en gennemgang heraf samt dine muligheder for at klage. Vi kan også hjælpe dig, hvis du er kommunalt ansat og skal føre tilsyn med et byggeri.

Få hjælp til byggetilladelsen

Erstatningskrav

Er du blevet pålagt tvungen overdragelse af din ejendom til kommunen? Så kan du have ret til erstatning. Det kan en af vores advokater med speciale i offentlig ret hjælpe dig. Vi kan også hjælpe dig, hvis du som kommunalt ansat brug for juridisk rådgivning i forbindelse med udførelse af ekspropriation.

Få hjælp til erstatningskrav eller ekspropriation

Offentligret sag

Det kan være svære at gennemskue de forskellige betingelser, love og processer inden for offentlig ret. Med hjælp fra en advokat fra Advodan, kan du blive klædt på til at navigere i de juridiske krav og muligheder i forbindelse med din sag. Vi kan hjælpe med udarbejde klage til det relevante klagenævn, ansøge om aktindsigt, rådgivning i forbindelse med partshøring og meget mere.  

Få hjælp til offentlig ret

Juridisk bistand til kommuner

Arbejder du i en kommune, og har du brug for juridisk bistand? Så kan en af vores advokater med speciale i offentlig ret hjælpe dig. Vi kan blandt andet rådgive dig indenfor forvaltningsret, kommunalfuldmagten, byudviklingsprojekter, lokalplaner, byggeret, offentligt udbud og meget mere.

Juridisk bistand til kommuner