PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Administration af grundejerforeninger og gårdlaug

Hos Advodan har vi erfaring med administration af grundejerforeninger og gårdlaug. Vi tilpasser altid den enkelte administrationsaftale specifikt til foreningens behov.

Få en erfaren ejendomsadministrator til at administrere din grundejerforening eller gårdlaug

Hos Advodan har vi erfaring med administration af grundejerforeninger og gårdlaug. Vi administrerer en række større grundejerforeninger rundt omkring i landet samt gårdlaug i de større byer.

Der kan være stor forskel på, hvordan den enkelte grundejerforening eller gårdlaug er opbygget, og hvilke opgaver foreningerne varetager, herunder fx:

 • Fællesarealer
 • Fælles veje og stier
 • Fælleslokaler
 • Legepladser
 • Ladestadere
 • Varmecentral
 • Fælles IT-løsninger

Derfor tilpasser vi altid den enkelte administrationsaftale specifikt til foreningens behov.

Som administrator sikrer vi en effektiv og gennemsigtig styring af jeres grundejerforenings eller gårdlaugs økonomi og klarer de løbende administrative opgaver som fx:

 • Opkrævning af kontingent
 • Inkassoprocedure
 • Betaling af regninger og likviditetsstyring
 • Bogføring og klargøring til årsregnskab
 • Udarbejdelse af budgetter og budgetopfølgning
 • Opkrævning af forbrugsafgifter og håndtering forbrugsregnskaber
 • Dialog med offentlige myndigheder
 • Håndtering af forsikringsskader
 • Hjælp til ansættelse af ejendomsfunktionærer og lønregnskab
 • Bistand til bestyrelsen
 • Besvarelse af henvendelser fra grundejere

Med afsæt i vores rolle som advokatvirksomhed kan vi også rådgive bestyrelsen om de eventuelle problemstillinger eller konflikter kan opstå i forholdet mellem selve grundejerforeningen og den enkelte grundejer.

Afvikling af generalforsamlinger

Som ejendomsadministrator sikrer Advodan, at generalforsamlingen i grundejerforeningen eller gårdlauget gennemføres korrekt, og at der træffes gyldige beslutninger i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

Vi står for indkaldelsen og er oftest dirigent og evt. også referent under generalforsamlingen.

Vi foretager gerne en forhåndsscreening af de forslag, som bestyrelsen ønsker at stille til generalforsamlingen. På den måde er vi med til at sikre, at forslaget udformes mest optimalt for kunne fungere i praksis, hvis det senere bliver vedtaget. Ofte kan små tilpasninger af et forslag gøre en stor forskel.  

Indsender formularen...

Få et tilbud på administration af din grundejerforening eller gårdlaug