PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Administration andelsboligforeninger

Hos Advodan er vi specialister i administration af andelsboligforeninger. Vi administrerer både små og store andelsboligforeninger rundt omkring i landet.

Få en erfaren ejendomsadministrator til at administrere jeres andelsboligforening

Som administrator sikrer vi en effektiv og gennemsigtig styring af jeres andelsboligforenings økonomi og klarer de løbende administrative opgaver som fx:

 • Opkrævning af boligafgift
 • Inkassoprocedure
 • Betaling af regninger og likviditetsstyring
 • Bogføring og klargøring til årsregnskab
 • Udarbejdelse af budgetter og budgetopfølgning
 • Opkrævning af forbrugsafgifter og håndtering forbrugsregnskaber
 • Dialog med offentlige myndigheder
 • Håndtering af forsikringsskader
 • Hjælp til ansættelse af ejendomsfunktionærer og lønregnskab
 • Bistand til bestyrelsen
 • Besvarelse af henvendelser fra andelshavere
 • Håndtering af andelssalg i foreningen
 • Håndtering af husordensproblematikker

En professionel ejendomsadministrator er særligt vigtig i andelsboligforeninger, hvor lovgivningen indeholder en del komplekse bestemmelser, fx om hvordan ejendommens værdi lovligt kan fastsættes ift. maksimalprisreglerne – ligesom reglerne i øvrigt ofte ændres.

Vi kan med vores viden og erfaringer komme med anbefalinger til, hvordan foreningens vedtægter løbende bør tilpasset, for at andelsboligforeningen drives mest optimalt.

Afvikling af generalforsamlinger

Som ejendomsadministrator sikrer Advodan, at generalforsamlingen gennemføres korrekt, og at der træffes gyldige beslutninger i overensstemmelse med andelsforeningens vedtægter.

Vi står for indkaldelsen og er oftest dirigent og evt. også referent under generalforsamlingen.

Vi foretager gerne en forhåndsscreening af de forslag, som bestyrelsen ønsker at stille til generalforsamlingen. På den måde er vi med til at sikre, at forslaget udformes mest optimalt for kunne fungere i praksis, hvis det senere bliver vedtaget. Ofte kan små tilpasninger af et forslag gøre en stor forskel.

Overdragelse af andele

Som administrator sikrer vi, at overdragelse af andele i andelsboligforeningen bliver gennemført hurtigt og effektivt. Vi sørger for, at det sker i fuld overensstemmelse med den procedure, der er fastsat i foreningens vedtægter, og at reglerne i andelsboligforeningsloven overholdes.

Indsender formularen...

Få et tilbud på administration af din andelsboligforening