PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Drift og administration af ejendomsselskab

Et ejendomsselskab er en virksomhed, som investerer i eller udlejer ejendomme – enten erhvervslokaler eller boliger til privat beboelse. Ejer du et ejendomsselskab, eller overvejer du at starte et, kan vi hjælpe dig med drift af ejendommen og administration af selskabet.

Når du investerer i en ejendom, er der mange juridiske og administrative opgaver at tage hånd om. Hos Advodan varetager vi hele administrationen af dit ejendomsselskab. Vi styrer den daglige drift af ejendommen og sikrer samtidig, at dit selskab administreres i tråd med lovens forskrifter.

3 ting du skal have styr på, når du driver et ejendomsselskab

Driver du et ejendomsselskab, er det vigtigt, at du følger en række love; herunder selskabsloven, årsregnskabsloven og bogføringsloven.

 

Generalforsamling i et ejendomsselskab

Selskabsloven stiller særlige krav til afholdelse af generalforsamlinger. For eksempel skal dagsorden og årsrapport ligge klar til gennemsyn senest to uger før, generalforsamlingen afholdes.

Følger generalforsamlingen ikke selskabslovens formkrav, kan det i værste fald betyde, at jeres beslutninger i ejendomsselskabet er ugyldige.

 

Bogføring 

Der er meget papirarbejde forbundet med at drive et ejendomsselskab, fordi langt de fleste selskaber er omfattet af både årsregnskabsloven og bogføringsloven. Loven siger for eksempel, at alle transaktioner skal registreres nøjagtigt, ligesom offentlige myndigheder skal have adgang til regnskabsmaterialet.

Desuden er bogføringsloven en grundlæggende rammelov. Det betyder, at dit ejendomsselskab kan være omfattet af flere krav end dem, der er fastsat i bogføringsloven.

 

Årsrapport 

Årsregnskabsloven siger, at du skal udarbejde en årsrapport for hvert regnskabsår. Det gælder, uanset hvilken type selskab du har oprettet. Årsrapporten giver dig overblik over selskabets økonomi og afdækker stærke og svage sider ved selskabets struktur, administration og indtjening.

Årsrapporten skal sendes til Erhvervsstyrelsen senest fem måneder efter regnskabsårets udløb. Den skal indeholde årsregnskab, beskrivelse af aktiviteter og eventuelt en ledelsesberetning.

Advodan kan administrere ejendomsselskab 

De tre punkter nævnt ovenfor giver kun et overfladisk indblik i de mange forhold, der skal være styr på, når du ejer et ejendomsselskab. Med Advodan som selskabsadministrator sikrer du, at dit ejendomsselskab drives og administreres professionelt i overensstemmelse med de gældende regler:

  • Vi sikrer, at generalforsamlingen gennemføres korrekt, og at beslutninger træffes i overensstemmelse med selskabets vedtægter
  • Vi står for indkaldelse, dagsorden og referat ved generalforsamlingen, og vi kan også fungere som mødeleder under generalforsamlingen
  • Vi har overblik over bogføringslovens bestemmelser og sørger for, at dit selskab overholder disse og anden relevant lovgivning
  • Vi udarbejder selskabets årsrapport i samråd med din revisor og sikrer, at den lever op til lovens krav til udformning og præsentation

Ejendomsadministration

Læs mere om Advodans ejendomsadministration her.

Ejendomsadministration
Indsender formularen...

Kontakt os og hør mere om hvordan vi kan hjælpe dig med driften og administrationen af dit ejendomsselskab.