PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Kommunalfuldmagten - de uskrevne retsgrundsætninger

Kommunalfuldmagtsreglerne supplerer den skrevne lovgivning, men de kan ikke læses i nogen lov. Reglerne i kommunalfuldmagten er derimod udviklet af de kommunale tilsynsmyndigheder og kan ofte være vanskelige at håndtere, da grænserne er upræcise og udvikler sig over tid.

Hvad er kommunalfuldmagten?

Arbejder du i en kommune, har du sikkert stiftet bekendtskab med kommunalfuldmagten. Det er nemlig kommunalfuldmagtsreglerne, man gør brug af, når man ikke kan finde vejledning i den skrevne lovgivning til udførelse af kommunale opgaver. Kommunalfuldmagten sætter rammerne for, i hvilket omfang kommunerne må yde støtte eller udføre opgaver efter nogle uskrevne retsgrundsætninger.

Kommunalfuldmagten spiller en væsentlig rolle i kommunernes arbejde. Med hjemmel i kommunalfuldmagten har kommunerne nemlig mulighed for at varetage opgaver og foretage visse dispositioner af økonomisk karakter. Ved at benytte sig at kommunalfuldmagtsreglerne kan kommunerne fx komme med tiltag inden for fritids-, kultur- og idrætsområdet.

Reglerne i kommunalfuldmagten er udviklet og fortolket af de kommunale tilsynsmyndigheder og udvikler sig over tid.

Hvad er kommunalret?

Kommunalret er reglerne om kommunernes styrelse, de kommunale opgaver samt tilsynet med kommunerne. Der er to overordnede områder indenfor kommunalretten: kommunestyrelsesloven og kommunalfuldmagten.

Kommunestyrelsesloven – de overordnede retlige rammer

Før man griber ud efter reglerne i kommunalfuldmagten, er det kommunalstyrelsesloven, der angiver de overordnede rammer og spilleregler for kommunernes virke. Det omhandler blandt andet reglerne om ansvars- og opgavefordelingen mellem kommunalbestyrelsen, udvalgene, borgmesteren og administrationen.

Herudover fastlægger kommunalstyrelsesloven en række rettigheder og pligter for de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Advokater med speciale i kommunalret og kommunalfuldmagten

Det kommunale styrelsessystem udvikler sig løbende, hvilket medfører nye udfordringer og muligheder for kommunerne.

Vores advokater har grundig indsigt i udviklingen af de regler og love, der gælder for kommunernes styrelse og opgavevaretagelse. Vores erfaring med de politiske processer og de kommunale forretningsgange betyder, at vi kan håndtere komplekse kommunalretlige problemstillinger.

Vi rådgiver på tværs af hele Danmark og har gennem årene rådgivet en lang række kommuner om bl.a.:

  • Kommunalstyrelsesloven
  • Økonomiske beslutninger og dispositioner
  • Kommunalfuldmagtens rækkevidde
  • Kommunalbestyrelsens ansvar og forpligtelser
  • Tilsynsmyndighedernes praksis
Indsender formularen...

Få rådgivning om de uskrevne regler i kommunalfuldmagten