PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Ledningsret og gæsteprincippet

Ledningsretten omfatter de bestemmelser, der gælder, når forsyningsvirksomheder har anbragt ledninger på privat grund. Ofte vil ledningen være placeret på grunden ud fra gæsteprincippet. Læs mere om ledningsret og gæsteprincippets betydning her.

Ledningsretten om ledninger på privat grund

Ledningsretten er som nævnt ovenfor de regler, som gælder for anbringelse af ledninger og rør på privat grund. Det kan fx være:

  • Elkabler
  • Fjernvarmeledninger
  • Gasledninger
  • Kloakledninger
  • Olietankledninger
  • Telefonkabler og internetkobling
  • Vandrør

Adgangen til at anbringe ovenstående ledninger eller rør kan fremgå af fx en servitut eller en ekspropriationsbeslutning.

 

Hvem er ledningsejer?

Forskellige forsyningsselskaber ejer de ledninger og rør, der ligger i jorden. Hvis man som fx privatperson eller kommune ønsker at udnytte jorden på sin grund, kan man finde oplysninger om eventuelle ledninger på Ledningsejerregistret (LER). Her kan man bl.a. se, hvem der ejer ledninger på grunden, og hvor de ligger i jorden. Det skyldes, at forsyningsselskaberne har pligt til at registrere sig i LER, som er det landsdækkende register over alle landets ledningsejere. 

 

Hvad hvis ledningen er i vejen for grundejeren?

Ønsker en grundejer at udnytte sin grund på en måde, hvor ledningens placering er i vejen, skal ledningen flyttes. At flytte en ledning er en dyr udgift for ledningsejeren. Det skyldes, at det udelukkende er ledningsejeren, der skal betale for de omkostninger, der er forbundet med op- og nedgravning samt reetablering af grunden.

Hvad er gæsteprincippet?

Gæsteprincippet er betegnelsen for den regel under ledningsretten, der giver ledningsejere tilladelse til at benytte eller flytte en hidtil eksisterende ledning på en grund, de ikke ejer. Ledningen bliver i den forbindelse anset som værende ”gæst” på grunden. Som gæst er det gratis at have en ledning liggende i jorden, så længe ledningen ikke er til gene for grundejeren. Selve nedlægningen af en ledning kræver tilladelse fra grundejeren eller ekspropriation.

 

Fravigelse af gæsteprincippet

Ledningsretten tillader fravigelse af gæsteprincippet efter aftale mellem ledningsejer og grundejer. Fraviges gæsteprincippet, betyder det, at det er grundejeren og ikke ledningsejeren, der skal betale for eventuelle omkostninger ved flytning af en ledning. Det er derfor vigtigt, at der forelægger en klar og tydelig skriftlig aftale mellem grundejer og ledningsejer.

I forbindelse med fravigelse af gæsteprincippet er det kutyme, at grundejeren modtager erstatning for at fravige sig gæsteprincippet. Dertil er det vigtigt at nævne, at en ledningsejer – offentlig som privat – ikke kan fravige gæsteprincippet ved tvang. Er der tale om tvangsinddragelse af privat ejendom, gælder reglerne for ekspropriation, som du kan læse mere om her.

Advokater med speciale i ledningsret

Det sker indimellem, at de lokale forsyningsselskaber kontakter grundejere med henblik på indgå en aftale omkring fravigelse af gæsteprincippet. Som grundejer skal du være opmærksom på aftalens formuleringer, så du ikke bliver overrasket over eventuelle udgifter og konsekvenser i forbindelse med en eventuel flytning af en ledning.

Hos Advodan hjælper vi med rådgivning inden for ledningsret. Vi tjekker også gerne din aftale med et forsyningsselskab igennem, inden du skriver under. 

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning inden for ledningsret?