PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

6 nye love og regler: Hvad betyder de for din virksomhed?

2017 har allerede budt på en række nye love og regler, som enten er trådt i kraft eller venter lige om hjørnet.

Ny markedsføringslov

Den 1. juli 2017 træder en helt ny markedsføringslov i kraft. Formålet med den nye lov er overordnet at opdatere reglerne, så de matcher den teknologiske udvikling og de nye muligheder inden for digital og kommerciel kommunikation. Samtidig skal loven understøtte en effektiv konkurrence og være mere overskuelig for forbrugerne.

Som virksomhedsejer kan man bl.a. se frem til en lille lempelse af reglerne for markedsføring via e-mail.

 

Ny hvidvasklov

Den 26. juni 2017 træder en ny hvidvasklov i kraft. Loven indeholder en række stramninger og lægger mere ansvar over på virksomheder med den såkaldte risikobaserede tilgang. Virksomhederne får dermed en mere aktiv rolle i kampen mod hvidvask af penge og finansiering af terror.

Læs mere

 

Registrering af virksomhedens reelle og legale ejere

Den 23. maj 2017 åbnede Erhvervsstyrelsen op for et nyt ejerregister. I det nye register skal virksomhederne registrere oplysninger om den eller de personer, som er virksomhedens reelle ejere samt oplysning om, hvori det reelle ejerskab består.

Siden december 2014 har det været lovpligtigt for aktie-, anparts-, iværksætter- og partnerselskaber at registrere såkaldte legale ejere, der ejer 5 procent eller mere af selskabet. Pr. 1. januar 2017 blev der indført en ændring af selskabsloven, som giver Erhvervsstyrelsen mulighed for at tvangsopløse virksomheder, der ikke registrerer de legale ejere i virksomheden.

 

Nedsættelse af bo- og gaveafgift ved generationsskifte

I starten af juni 2017 vedtog Folketinget, at bo- og gaveafgiften ved generationsskifte gradvist nedsættes fra de nuværende 15 procent til 5 procent frem mod 2020.

De nye regler gælder kun i forbindelse med generationsskifte af reelle og aktive virksomheder og ikke såkaldte passive virksomheder eller ”pengetanke”.

Virksomhederne skal derfor leve op til reglerne om skattemæssig succession for at kunne benytte de lavere afgifter. Samtidig stilles der krav til virksomhedens ejerskab før og efter overdragelsen samt om en aktiv deltagelse i virksomheden.

 

Nye regler for omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde

Den 1. januar 2017 trådte en lovændring i kraft, som betyder, at selskaber og fonde også kan få dækket omkostningerne, hvis de klager over en skatteafgørelse. Tidligere omfattede muligheden kun private og personligt ejede virksomheder.

 

Kapitalejerlån lovlige i danske selskaber

Fra 1. januar 2017 blev de såkaldte kapitalejerlån gjort lovlige. Det betyder, at danske virksomheder i selskabsform har mulighed for at låne penge til sine kapitalejere og ledelse m.v. Der er dog en række betingelser, der skal være opfyldt. Fx må lånets størrelse ikke overstige selskabets frie reserver, og udlånet skal foregå på markedsvilkår.

Læs mere

0 kommentarer