PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

COVID-19: Har I udfordringer med at levere eller få leveret som aftalt?

Syge, antallet af smittede i karantæne og de omfattende foranstaltninger imod COVID-19 betyder, at der er virksomheder, der har svært ved at leve op til de aftaleforpligtelser, som de har indgået aftale om før virusudbruddet.

Hvor forståeligt det end er, så betyder det, at der nu er en øget risiko for, at der er leverandører og samarbejdspartnere, der ikke kan opfylde de forpligtelser, som der er indgået aftale om på grund af COVID-19, og som for eksempel medfører en væsentlig forsinket levering. Opfylder jeres virksomhed ikke jeres forpligtelser kan I risikere at blive mødt med erstatningskrav.

Hvis I i en aftale ikke har et vilkår, der regulerer ekstraordinære begivenheder, er der i Danmark mulighed for at opnå ansvarsfrihed efter et generelt force majeure-princip. COVID-19 kan i tilfælde heraf udgøre en force majeure-begivenhed, hvis det som følge af COVID-19 vurderes, at det ikke vil være muligt at opfylde jeres aftaleforpligtelser.

Hvorvidt COVID-19 er en force majeure-begivenhed, der medfører ansvarsfrihed for erstatningskrav, afgøres efter en konkret vurdering i det enkelte aftaleforhold. Du bør dog være særligt opmærksom på, at COVID-19 ikke per automatik kan vurderes at udgøre force majeure-begivenhed, der medfører at I eller fx en af jeres leverandører kan slippe ud af forpligtelser i en aftale,

Hvis I i en aftale har et vilkår om force majeure, så afgør ordlyden af aftaleteksten eller en fortolkning af teksten, om COVID-19 kan medføre, at I eller den anden aftalepart kan friholdes for at blive mødt med et erstatningsansvar.

Hvis aftaleteksten i force majeure-vilkåret udtømmende oplister de begivenheder, der i aftaleforholdet betegnes som force majeure-begivenheder uden at angive epidemier, pandemier eller andre globale sundhedskriser, vil en aftalepart som udgangspunkt ikke kunne påberåbe sig COVID-19 som en ansvarsfrihedsgrund.  Udover at ordlyden skal omfatte den konkrete situation, så skal I eller den anden aftalepart også kunne redegøre for, at udbruddet af COVID-19 konkret har forhindret eller forsinket den pågældende ydelse.

Der er flere betingelser, der skal opfyldes, for at gå fri for erstatningsansvar som følge af force majeure. Disse omfatter bl.a. at der skal være tale om udefrakommende omstændigheder, som det på forhånd er klart, at I eller den anden aftalepart ikke kunne have forudset og som umuligt kunne afværges.

Generelt er det svært i Danmark at slippe for et erstatningsansvar med henvisning til force majeure. Selv om COVID-19 er omfattende, så er det ikke givet, at COVID-19 generelt udgør force majeure i en hvilken som helst situation. Det afgøres af en række vurderinger om fx udskydelse af leverancer, forsinkede betalinger osv. kan anses for misligholdelse og udløse erstatningsansvar eller ej.

0 kommentarer