PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

COVID-19 og GDPR: Nu kan du spørge til dine medarbejderes sygdom

Vi er midt i en svær tid, hvor lovgivningen bliver ændret fra dag til dag. Det er nu muligt for virksomheder at registrere og videregive oplysninger om medarbejdere, der er smittede med coronavirus.

Skal din virksomhed søge sygedagpengerefusion for en medarbejder, står du umiddelbart med et problem: Du kan kun søge, hvis medarbejderen er smittet med coronavirus – og det er en følsom oplysning, du normalt ikke må behandle.

Advokat Malene Løkkegaard fra Advodan Slagelse fortæller her, hvordan du som arbejdsgiver skal forholde dig til GDPR under coronakrisen.

 

Oplysninger kan videregives under særlige omstændigheder

Under normale omstændigheder må du som arbejdsgiver ikke spørge til, hvad dine medarbejdere fejler, når de melder sig syge. Men omstændighederne er ikke normale i Danmark disse dage – derfor har Datatilsynet vurderet, at det kan være berettiget at registrere og videregive visse helbredsoplysninger: fx at en medarbejder er smittet med coronavirus.

”Datatilsynets vurdering tager hensyn til arbejdsgiverens ansættelsesretlige forpligtelser. Arbejdsgiveren kan få svært ved at efterleve påbud fra myndighederne, hvis han eller hun ikke er klar over, at en medarbejder er eller kan være smittet med coronavirus,” forklarer Malene Løkkegaard og tilføjer:

”Det er også en vigtig information for, at ledelse og medarbejdere kan træffe de nødvendige forholdsregler i forhold til arbejdspladsen, kunder og kollegaer.”

 

Generelle GDPR-regler skal overholdes - også i en krisetid

GDPR-reglerne gælder også under smitteudbrud af coronavirus. Som arbejdsgiver skal du derfor være opmærksom på at overholde alle gældende principper for behandling af persondata. Det handler bl.a. om at minimere behandling og opbevaring personoplysninger – og at begrænse videregivelse af oplysningerne til andre mest muligt.

”Det er vigtigt at holde sig for øje, at registreringen eller videregivelsen af helbredsoplysninger skal være saglig. En medarbejders diagnose er en følsom oplysning. Som virksomhed må man altså kun behandle oplysningen, hvis der er hjemmel til det, eller det tjener folkesundhed eller væsentlige samfundsinteresser,” understreger advokaten.

Skal du søge sygedagpengerefusion, fordi en medarbejder er syg med coronavirus, kan din virksomhed altså lovligt behandle og dele helbredsoplysningen. Men ligesom normalt gælder det, at behandlingen og videregivelsen af oplysningen skal begrænses til det nødvendige

0 kommentarer