PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Det er altid arbejdsgivers ansvar at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø

Mange virksomheder er påvirket af coronasmittede medarbejdere eller medarbejdere, der er anbragt i hjemmekarantæne af myndighederne. Følger du som arbejdsgiver ikke Sundhedsstyrelsens anbefalinger, kan du komme i klemme i henhold til arbejdsmiljølovens retningslinjer.

Undgå smitterisiko på arbejdspladsen

Ifølge arbejdsmiljøloven skal en arbejdsgiver sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø for sine medarbejdere. Følger en arbejdsgiver ikke arbejdsmiljølovens retningslinjer kan det medføre straf i form af bøder, lukning og lignende. Som arbejdsgiver skal du derfor også tage stilling til, hvordan du sikrer at dine medarbejdere ikke udsættes for unødvendig smittefare med coronavirus. Vi anbefaler, at du som arbejdsgiver tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens og myndighedernes anbefalinger – og tager dem alvorligt.  

 

Du har pligt til at sende medarbejdere hjem hvis:

  • de udviser tegn på luftvejsinfektion eller andre symptomer, der kan give mistanke om COVID-19
  • du har medarbejdere, der er i den særlige risikogruppe fx gravide, kronisk syge eller ældre

Som arbejdsgiver er det dit ansvar løbende at kortlægge risikoen for, at dine medarbejdere kan blive udsat for påvirkninger, der kan skade deres sikkerhed eller sundhed. Hvis kortlægningen viser, at der er smittefare forbundet med arbejdet, er det din pligt som arbejdsgiver at igangsætte foranstaltninger, der så effektivt som muligt imødekommer smitterisikoen. Det kan ske gennem fx hjemsendelse, indretning af arbejdspladsen, indretning af arbejdet og lign.

 

Følgende punkter kan være hjælp til kortlægning af risiko:

  • Beskriv forholdsregler på arbejdspladsen vedrørende skærpede hygiejneforanstaltninger
  • Beskriv en procedure som skal følges, i tilfælde en medarbejder viser tegn på smitte eller er smittet med COVID-19
  • Beskriv retningslinjer for suspension af fysiske møde, samlinger og andre events
  • Gør medarbejderne opmærksom på mulighed for aftaler om ferieafvikling og afspadsering i tilfælde af forsinkede private hjemrejser og andre lignende situationer
  • Gør medarbejderne opmærksom på indskærpelse af regler for dokumentation af sygdom
  • Ret medarbejdernes opmærksomhed på sanktionering af manglende overholdelse af interne retningslinjer
  • Henvis til de relevante myndigheders hjemmesider og hold dine medarbejdere opdateret løbende

 

Hvis ansvar er det, hvis en medarbejder er blevet syg eller har smittet andre på arbejdspladsen?

Som arbejdsgiver kan du ikke forhindre, at dine medarbejder bliver smittet med coronavirus, men så længe du kan dokumentere, at du har handlet med agtpågivenhed og fulgt alle myndigheders anbefalinger og retningslinjer undgår du at stå med ansvaret. Husk derfor at sende skriftlig information ud til dine medarbejdere, så du kan påvise, at du har handlet efter regler og retningslinjer.

Vil du vide mere?

0 kommentarer