PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Det skal du vide, når du giver samtykke til behandling af dine personoplysninger

Du har sikkert gjort det mange gange før. Måske ved at afkrydse en boks på en hjemmeside, underskrive et dokument eller sige ja til ekspedienten i Louis Nielsen. Men hvordan er det nu lige, det er med reglerne for samtykke? Det får du svar på her.

Databeskyttelsesloven sikrer, at dine personoplysninger kun bliver brugt i det omfang, det er nødvendigt og giver mening. Derfor skal enhver, som ønsker at behandle dine persondata, have et gyldigt behandlingsgrundlag. Et af disse grundlag er samtykke: Altså når du selv indvilliger i, at dine oplysninger må behandles.

”Datatilsynet har udgivet en ny vejledning om samtykke, som primært er rettet mod dataansvarlige; dvs. dem som ønsker at anvende personoplysninger til et givent formål og beslutter, hvordan de skal behandles. Alligevel er det som privatperson en rigtig god idé at være bevidst om reglerne og dermed sine rettigheder – fx hvis den dataansvarlige begår fejl, eller du fortryder dit samtykke,” fortæller advokat Thomas Vang Christensen fra Advodan. Han giver dig her et overblik over, hvornår dit samtykke er gyldigt, og hvilke retsvirkninger det har, hvis du trækker det tilbage.

 

Hvornår er et samtykke gyldigt?

Der er en lang række kriterier, der skal opfyldes, før et samtykke kan betragtes som et gyldigt grundlag for at behandle dine personoplysninger. Advokaten giver dig her en tjekliste, der som minimum skal være i orden, før dit samtykke gælder.

  • Dit samtykke skal være givet forud for behandlingen af dine personoplysninger
  • Dit samtykke skal være specifikt: Det skal altså være klart formuleret, hvad du helt konkret giver samtykke til
  • Dit samtykke skal være frivilligt – derfor må det ikke medføre negative konsekvenser for dig at undlade at samtykke, fx i form af meromkostninger
  • Dit samtykke skal være informeret, dvs. at du skal have oplyst nødvendig information såsom den dataansvarliges identitet og behandlingens formål
  • Dit samtykke skal være tydeligt, ikke underforstået (dette er især vigtigt, når samtykket gives mundtligt)
  • Hvis personoplysningerne skal behandles til forskellige formål, skal dit samtykke gives særskilt til disse

 

Hvilke rettigheder har jeg, hvis jeg vil tilbagekalde et samtykke?

Inden du giver samtykke, skal den dataansvarlige oplyse dig om din ret til at tilbagetrække det igen senere, hvis du ombestemmer dig. Uden denne oplysning betragtes dit samtykke ikke som gyldigt, fordi det ikke er tilstrækkeligt informeret (se punkt 4 ovenfor). Dog gælder denne betingelse ikke for samtykker indhentet inden den 25. maj 2018.

Du kan til enhver tid trække et samtykke tilbage, uanset hvad du har givet det til. Den dataansvarlige skal sørge for, at det er ligeså let, som det var at give samtykket. Desuden må det ikke betyde skade for dig, fx i form af gebyrer.

”Hvis du tilbagekalder dit samtykke, skal du være opmærksom på, at den dataansvarlige stadig kan behandle dine personoplysninger, hvis der er et andet lovligt grundlag end samtykke. Desuden gælder tilbagekaldelsen kun fremtidig behandling af dine oplysninger. Til gengæld har du ret til at få dine oplysninger slettet, når du har tilbagekaldt dit samtykke,” forklarer Thomas Vang Christensen.

Datatilsynets vejledning indeholder et særskilt afsnit om børn og samtykke, fordi børn kræver særlig beskyttelse. Hvis du vil læse dette eller bare være knivskarp på reglerne for samtykke, kan du finde Datatilsynets vejledning her.

0 kommentarer