PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Dine fakturakrav kan blive forældede i 2017

Kreditorer, der sendte påmindelser om gæld ud til skyldnere i 2007, skal reagere nu, hvis ikke pengene skal gå tabt. Foretager du dig intet, falder dit fakturakrav for den 10-årige forældelsesfrist.

I andet halvår af 2007 havde mange danske virksomheder rigtig travlt med at sende påmindelser ud til de kunder, der skyldte dem penge. Grunden til det høje aktivitetsniveau var den nye forældelseslov, der trådte i kraft den 1. januar 2008. Nye overgangsregler betød nemlig, at forældelsesfristen for en række krav, herunder gældsbreve, domme mv. var 10 år fra den dag, hvor disse påmindelser kom frem til skyldnerne.

”I de gamle forældelsesregler fra før 2008 var det muligt for kreditorer at afbryde en forældelsesfrist ved blot at sende en påmindelse til en skyldner. Hver gang man sendte en påmindelse om betaling påbegyndte der en ny forældelsesfrist. Men da denne mulighed blev ophævet den 1. januar 2008, stod kreditorerne i en ny situation, ” forklarer advokat og specialist i inkasso Simon Mortensen fra Advodan Lolland-Falster.

”Nu er det snart 10 års siden, at de mange påmindelser blev sendt af sted, og derfor vil der være en lang række krav, der bliver forældede i løbet af efteråret 2017, hvis ikke man reagerer inden da.

 

Kreditor har bevisbyrden

Som kreditor har man bevisbyrden for, at en påmindelse er kommet frem til skyldner – også selvom det ligger tilbage til 2007. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, at man godt kan komme ud for, at en skyldner vil bestride, at han eller hun har modtaget en påmindelse tilbage i 2007.

”Du skal kunne fremlægge beviser, hvis du skal modbevise en påstand fra en skyldner. Det kan fx være kopier af afsendte breve og udskrift af journalnotater, ” siger Simon Mortensen.

 

Få afbrudt forældelsen i tide

Med de nuværende regler i forældelsesloven er det ikke længere muligt at afbryde forældelsen ved blot at fremsende en påmindelse – nu skal kreditorerne afbryde forældelsen ved enten at indhente en erkendelse af gælden fra debitor, eller ved at fremsende kravet til retten. Har du opnået eller foretaget en af disse to ting, har du opnået et såkaldt fundament. Når du har opnået fundament på denne vis, går der 10 år. før dit krav er forældet.

Simon Mortensen vurderer, at mange virksomheder nok har droppet at gå efter fakturakrav, der er 10 år gamle. Men i mange tilfælde kan det være relevant at have et fundament på et krav, selvom det ligger år tilbage.

”I de fleste tilfælde er det banker, der fastholder deres tilgodehavender uanset alder, men selv bankerne indgår i øjeblikket en række forlig om betaling af en del af deres krav for at undgå besværet med at indbringe sagerne for retten. Det kan også være relevant at fastholde mere almindelige fakturakrav, hvor der tidligere er opnået fundamenter. Det kan fx være skyldnere, der tidligere har været insolvente eller på anden vis ude af stand til at betale deres gæld, men som måske har fået et væsentlig bedre økonomi end tidligere”.

Vil du vide mere?

13 kommentarer

Kasper

Jeg havde en virksomhed, cateringfirma. Inden jeg lukkede det fik jeg noget hjælp fra et andet firma. Jeg fik aldrig nogle regning fra dem og det gik i glemmebogen. Det var et ApS, men det blev lukket med den betingelse at jeg skulle betale hvis der kon nogle regninger. Men det er to år siden nu, det hele er lukket og slukket, jeg har intet hørt fra dem siden den gang. Kan de kræve pengene nu?

Simon Mortensen

Hvis du har tiltrådt at hæfte for eventuelle efterfølgende krav imod selskabet, hæfter du naturligvis herfor, men alene i det omfang kravene ikke er forældede. Forældelsesfristen løber i 3 år fra det tidligste tidspunkt kravet "kunne" være blevet gjort gældende (faktureret). Altså vil forældelse ved almindelige fordringer indtræde 3 år efter ydelsen er leveret og eller faktureret, med mindre fakturering er sket unødigt langsomt, hvorefter begyndelsestidspunkt for forældelse kan rykkes bagud.

Charlotte

Hej Simon, Jeg har et spørgsmål vedr. frister omkring Inkasso, som jeg håber du kan hjælpe mig med (tænker det nok er nemt for en ekspert som dig). Vi har en tvist hvor vi bliver rykket for rykkergebyrer vedr. en faktura (selve fakturen er betalt, så det er kun rykkergebyret vi diskuterer). Vi modtager 3 rykker d. 16/1 hvor vi siger vi ikke vil betale da vi ikke har modtaget den oprindelige faktura. Derefter hører vi intet før midt april med en besked om at de vil lade sagen gå til inkasso. Derefter hører vi igen ikke noget i 1 1/2 måned og har nu fået et inkassovarsel. Så mit spørgsmål er, må de godt vente så lang tid med at reagere ? Tak for hjælpen Bh Charlotte

Simon Mortensen

Hej Charlotte. De kan godt vente med at foretage rykkerprocedure - eneste krav er at der skal gå 10 dage mellem rykkere - der kan godt gå flere. ift. inkassovarsel skal det ligeledes indeholde en frist på 10 dage. Det afgørende er imidlertid om faktura kan ses at være modtaget - og at I, ihvertfald på tidspunktet for modtagelse af første rykker skal/skulle have betalt.

Frank

Jeg har et spørgsmål angående forældelsesfrist. Jeg har et gammelt lån på 50.000 kr fra Norge som jeg fik en dom på 7/8-2001 og så sendte banken det til fejl værneting i Kolding den 5/8-2011 og det kom først frem til rette værneting Sønderborg den 9/8-2011 og først 10/11-2011 kom det i fogedretten i Haderslev, der blev det avvist pga jeg var insolvent. Derefter forsøgte de igen og sendte igen til fejl værneting Kolding den 8/8-2012 og det var fremme den 10/8-2012 hos rette værneting Sønderborg. Mener her er snak om forældelse af kravet. Men nu forsøger de igen, mener ikke at de kan gøre dette hvis det allerede er forældet. Mvh Frank

Simon Mortensen

Hej Frank. Forældelsen bliver afbrudt når sagen sendes til retten - det faktum at den er fremsendt til forkert værneting medfører ikke at sagen ikke er sendt rettidigt frem, i det retten af egen drift videresender til rette værneting. Så hvis sagen er noteret fremsendt til retten mindre end 10 år tilbage vil kravet bestå på det fundament der er sendt frem til retten.

Lisa

Jeg har et spørgsmål om et krav fra et boligselskab jeg boede i i ca 6 mdr I 2006 flyttede Bramsnæs kommune mig til en bolig på lolland da min nu afdøde eksmand jagtede mig og børnene rundt og var en trussel på vores liv, vi blev flyttet omkring 32 gange af forskellige kommuner og alle i sociale boliger, som kommunerne "hjalp" med at skaffe i lolland kommune ville de ikke have mig så de skaffede en bolig i en anden kommune uden forklaring, da jeg er fraflyttet blev jeg indkaldt til syn hos vicevært og han sagde at han havde synet boligen da jeg kom og jeg skulle bare skrive under Jeg underskrev og tænkte det var fint, jeg hørte så ikke noget før 2008 1 april blev jeg indkaldt i retten og der blev jeg uden videre dømt til at betale 50.000 for en lejlighed som skulle være fuldstændig smadret, da jeg psykisk var dybt nede og fik konstateret kronisk ptsd kom jeg på førtidspension og fik lidt ro på da min eks døde af druk Så fik jeg hjælp gennem familie min far betalte udbetaling på et gammelt hus og der har jeg så boet i 5 år retten sætte mig dengang som insolvent og nu kæmper jeg med gæld til hver og én som er kommet med alle de flytninger Jeg har så modtaget et brev her for 14 dage siden hvori intrum skriver de vil have mig til at underskrive en aftale om gælden som jeg var i retten med i 2008 1 april jeg er ude af stand til at betale og flere siger det er forældet Hvad gør jeg, skal jeg underskrive Kh Lisa

Simon Mortensen

Hej Lisa. Det afgørende er om kravet er faldet for 10 års forældelsesfristen. Hvis kravet senest har været behandlet den 1. april 2008, skulle kravet være indbragt for retten senest 10 år efter for ikke at være forældet. Jeg er ikke bekendt med om du inden da har anerkendt gælden enten skriftligt eller på anden vis der kan dokumenteres, og jeg har heller ikke set fundamentet for kravet, hvorfor jeg ikke kan komme med et mere konret svar.

Heidi jensen

Hej. Jeg har en sag til fogderetten men jeg mener den sag er forældet. Sidste indbetaling var d.3-8-2009 men den jeg skylder pengene til siger at de har sendt den til retten d.20-6-2019 og derfor er sagen ikke forældet.jeg modtog indkaldelsen d.5 august 2019. Mener jeg skulle have modtaget den senest d.3-8-2019 hvad er rigtigt og hvad er ikke. Venligst Heidi

Henning

Jeg fik foretaget udlæg i en ejerlejlighed den 2.4.2009 for et tilgodehavende. Det blev tinglyst på lejligheden den 19.6.2009. Skyldneren er nu gået konkurs og jeg har oplyst konkursboet om mit udlæg i ejerlejligheden. Kurator har meddelt mig at et tinglyst udlæg i fast ejendom ikke forældes. men det tvivler jeg på. Det underliggende krav kan vist forældes og udlægget derfor kræves aflyst. ? Mit krav er nu noteret i konkursboets gældbog. Er det tilstrækkeligt til at afbryde forældelsen ?? Venlig hilsen Henning Bruun

Simon Mortensen

Hej Henning. Det afgørende er, præcis som du siger, om den underlæggende fordring er forældet. Du har formentlig et fundament (dom eller lignende) der danner grundlag for det udlæg du fik i 2009. For at afbryde forældelsen bør fundamentet fremsendes til fogedretten for afbrydelse inden 10 år efter sidste behandling af kravet i fogedretten. Det kan være en god ide at fremsende kravet hvert 3 år for at få tilskrevet renter til kravet, idet de forælder med 3 års forældelsesfrist og ikke 10 år. Du er velkommen til at ringe for en nærmere drøftelse.

Michael Sørensen

Jeg oprettede et erstatningskrav mod et flyselskab for en forsinket flyrejse. Denne blev oprettet igennem et af de inkasso selskaber der reklamerer på internettet. Flyselskabet valgte at udbetale erstatningen direkte til mig, og ikke gennem selskabet som jeg havde "hyret" til opgaven. Nu er der så gået 3 år og 1 måned, og så sender de et krav på deres tilgodehavende på 25% + moms af erstatningen, og de henviser til, at jeg jo havde klikket på rubrikken "betingelser/vilkår" da jeg anlagde sagen hos dem. Hvor der bla står, at " I særlige tilfælde er Flyforsinkelse berettiget til at fakturere omkostninger direkte til Klienten. Det kan ske i flg. tilfælde: i. Såfremt erstatningen er blevet udbetalt direkte til Klienten". Er der forældelsesfrist på et sådant krav? Bh Michael Sørensen

Simon Mortensen

Hej Michael. I udgangspunktet løber forældelsesfristen fra det tidligste tidspunkt hvorved kreditor kunne gøre deres krav gældende. Så det er afgørende hvordan forløbet har været, herunder om de er blevet orienteret om udbetalingen mv. Det lyder dog lidt som om de blot har "glemt" sagen og nu vender tilbage til den for sent. I øvrigt afbryder deres påkrav ikke forældelsen, som kun aktivt kan afbrydes af erkendelse, eller hvis de indbringer sagen for retten.

Michael Sørensen

Hej Simon Tak fordi du gav dig tid til at besvare mit spørgsmål. De oplyser til mig, at de ikke vidste om flyselskabet havde udbetalt erstatningen direkte til mig, men at de antager dette, og at sagen er dukket op i deres system efter 3 år hvor de ikke havde hørt fra flyselskabet. De påstår, at de IKKE er underlagt 3 års reglen, hvilket jeg ellers antog. Skal jeg holde på min intuition vedr 3 års reglen, eller krybe til korset og betale deres forlangende her 3+ år efter. De har skam allerede truet med inkasso, og jeg kan såmænd sagtens betale de 4200kr, det er mere det principielle i sagen, at de 3+ år efter oprettelse af sagen sender en regning.

Anders Beck

Jeg har modtaget et krav fra er inkasso selskab der har overtaget inddrivelse af gæld for TDC. Kravet vedrører en faktura der ligger mere end 3 år tilbage og jeg mener aldrig at have modtaget hverken faktura eller rykker. Samtidig ligger det så langt tilbage at det er svært at finde en betaling såfremt jeg faktisk har betalt i sin tid. Hvordan skal man håndtere det overfor et selskab der virker meget truende i deres brev og herudover har lagt ganske høje gebyrer på et i sin tid ganske lille beløb.

Simon Mortensen

Hej Anders. Hvis der er tale om et almindeligt faktura krav, og der således ikke forligger nogen skriftlig erkendelse fra dig, eller dom på at du skylder beløbet, så vil kravet være forældet. Du bør gøre dem opmærksom herpå og bede dem redegøre nærmere for hvorfor kravet fortsat skulle bestå. Søg eventuelt advokat for at se grundlaget for kravet igennem så du sikre dig om de reelt kan have et krav eller ej.

Rikke Jensen

Hej Kan gamle debitorer fra 2007 og tilbage til 1999 som iflg. breve fra advokater er gået konkurs og de har også været til inkasso, føres som tab ??? Og hvad er forældelsesfristen for at bogføre tab på debitorer ??

Simon Mortensen

Hej Rikke. Hvis debitor går konkurs, bør i anmelde kravet i konkursboet over for kurator. Når det er sket, og konkursboet er færdigbehandlet vil det enten blive lukket uden betaling til kreditorer eller med en dividende. Et hvert tab i den forbindelse kan afskrives. Ligesom ældre faktura, hvis de kan erklæres uerholdelige også kan afskrives. Forældelsesloven for almindelige fordringer (normale faktura krav) er 3 år, så har du faktura der er ældre end det, så er de i princippet "tabt" og derfor uerholdelige og kan afskrives.

izabella holm

Jeg har sammen med min eks.mand en 31 år gammel gæld til banken, fra et hus som gik på tvangsauktion. Dengang var gælden på lidt over 100.000 og af en advokat blevet vi rådet til at finde ud af hvor meget vi kunne afdrage. Vi kom frem til 800 kr over ti år og så ville vi være kvit. Vi forelagde det for banken som indvilgede. Da vi så skal skrive under står der at det skal tages op når de 10 år er gået. Vores advokat rådede os til at rejse os og gå, hvad vi gjorde. Jeg har aldrig siden hørt noget indtil for godt to år siden, hvor et advokat firma, overtaget/ køber gælden. Jeg gør opmærksom på at det er forældet, da jeg aldrig har skrevet under på noget. De sender mig så en kopi at tre breve som de påstår at jeg skulle have modtaget. Jeg har dog aldrig modtaget dem. Jeg er nu blevet kaldt i fogedretten. Mit spørgsmål er så: hvad gør jeg nu? synes det er meget forvirrende når jeg læser om forældelse? hvornår er det forældet efter 10 års reglen? hvis de rykker mig for gælden d.14/12 2007 og jeg får brev om fogedretten d.14/12 2017, er det så forældet efter 10 års reglen? kan ikke rigtig finde ud af begreberne og tænker at de kan "jorde" mig i fogedretten med love og paragraffer som jeg ikke kan modargumentere. Jeg kan kun holde mig til fakta. Skal de bevise at jeg har modtaget disse breve? Kan fogedretten dømme mig til at betale?

Simon Mortensen

Hej Izabella. En gennemgående rådgivning omkring situationen vil kræve lidt mere information, og nok også et konkret snak. Du er derfor velkommen til at kontakte mig på tlf. 46 14 59 45, hvis nedenstående ikke måtte besvare dit spørgsmål tilstrækkeligt. Udgangspunktet efter den gamle forældelseslov (før 2007) var, at man kunne afbryde forældelse ved fremsendelse af påmindelser. Bevisbyrden for at påmindelserne var kommet frem, var og er kreditors. I de tilfælde hvor kreditor kan henvise til en fast praksis for hvordan de sendte breve ud, er der praksis for at retten lægger til grund at de må være kommet frem, herunder særligt hvis der er sendt mere en én påmindelse. Et pantesikret krav med en forældelse på 20 år forud for 2008, kunne således få afbrudt forældelsen, og få en ny forældelsesfrist på 10 ved fremsendelse af påmindelse inden udgangen af 2007. Hvis der er sendt påmindelse, som du beskriver, den 14.12.2007, vil der løbe en forældelsesfrist på 10 år frem til 14.12.2017. Forældelsen kan herefter alene afbrydes ved fremsendelse af sagen til retten eller anerkendelse af gælden, hvilket formentlig er årsagen til at kravet nu sendes til fogedretten.

Arne Nielsen

Jeg spørger på vejen af min søster,GF-Kapital har sendt en regning på ca.26000 kr. Hun har ikke fået nogen påmindelser i 14 år,deres svar da ringe til dem at det var en regning de havde fundet ved gennemgang af deres udestående,den stod i hedes mands navn som døde for 17 mdr. siden, så duper der regning ind kan det ha sin rettighed

Simon Mortensen

Kære Arne. Først og fremmest kan et krav ikke gøres gældende overfor din søster med mindre hun ved sin erkendelse, underskift eller handlemåde har anerkendt at have del i gælden. Et krav imod hendes nu afdøde mand kan derfor ikke uden videre kræves indbetalt af hende. Derudover kan kravet være forældet. Den almindelige forældelsesfrist er 3 år, men kan være 10 år hvis fundamentet for kravet er eksempelvis et gældbrev eller en dom. Hvis der i denne sag er tale om en 10 årig forældelsesfrist, er det afgørende hvorvidt kreditor kan dokumentere at have afbrudt forældelsen ved påmindelse ultimo 2007, idet kravet i modsat fald vil være forældet. Ovenstående er med forbehold for at kravet ikke i den mellemliggende periode er afbrudt ved indbringelse af kravet for domstolene eller ved erkendelse af gælden mv. mvh. Simon.

Malene Bo Harmsen

Er det et krav, at en rykker med inkassovarsel skal sendes med posten eller rækker det med en elektronisk fremsendt varsel?

Simon Mortensen

Hej Malene. Det afgørende er, at inkassovarslet kan betragtes som værende kommet frem. Det kan være vanskeligt at at bevise at det er kommet frem hvis ikke der foreligger en konkret accept fra debitors side til at modtage henvendelser elektronisk. Foreligger der tidligere email-korrespondance mellem parter, vil udgangspunktet være at et varsel kan fremsendes til samme mailadresse.

Finn Petersen

Jeg har et fakturakrav, samt en fogedsag fra 2009. Skyldneren lukkede selskabet (ApS) dagen før fogedsagen var sat og flyttede alle sine aktiver til Sverige. Min daværende advokat mente ikke at der var basis for at forfølge sagen, da skyldner nægtede at eje noget, og sagen yderligere skulle foregå i Sverige. Skyldner har i dag fortsat sit firma i Helsingborg, med samme aktiver, men med nyt ApS nr. Kan der gøres noget ved sådan en sag...eller må jeg blot føle mig til grin fordi det er så nemt blot at ændre ApS nr, og slippe for at betale 100.000 Kr.

Simon Mortensen

Kære Finn. Dit spørgsmål er meget typisk i forhold til kreditorer som "mister" deres krav som følge af debitorernes konkurs/opløsning eller ophør. Mange står tilbage med følelsen af at debitor blot fortsætter i andet regi uden i øvrigt at have nogen videre problemer hermed. Det afgørende for svaret på dit spørgsmål vil dog være, hvordan selskabet blev lukket og de nærmere omstændigheder herfor, blandt andet hvordan og hvornår aktiverne blev overført til det nye selskab. Udgangspunktet vil dog være at selskaberne udgør selvstændige juridiske enheder, og gælden i det tidligere selskab derfor ikke kan henføres til det nye selskab. Der er dog undtagelser såfremt en række konkrete betingelser er opfyldte. Du er velkommen til at kontakte mig herom for nærmere drøftelse på tlf. 46 14 59 45 eller simo@advodan.dk Vh. Simon Mortensen, advokat.