PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

En samarbejdsaftale sikrer tryghed omkring samarbejdet

Når du eller din virksomhed samarbejder med kunder, leverandører eller andre tredjeparter, så er en samarbejdsaftale et vigtigt dokument, der sikrer både dig og den, du indgår aftalen med. Dermed kan du nemmere undgå ubehagelige tvister, hvis der opstår tvivl om samarbejdet.

“En samarbejdsaftale er vigtig, fordi den skaber klarhed mellem to parter. Med en samarbejdsaftale mindsker du risikoen for misforståelser og tvister - ligesom den også kan hjælpe med at afværge en konflikt,” fortæller Christian Løvgren, advokatfuldmægtig hos Advodan Holbæk.

 

Det skal du have med i en samarbejdsaftale

Samarbejdsaftaler bør altid være skriftlige, for at undgå fortolkningsspørgsmål. “Mundtlige aftaler er lige så gyldige som skriftlige aftaler. Men de er svære at bevise. Selvom man måske har haft en e-mailkorrespondance om samarbejdet, er det ikke det samme som en samarbejdsaftale. For en e-mailkorrespondance kan være åben for fortolkning, fordi det ikke altid står klart, hvad der er aftalt,” siger Christian Løvgren.

Derfor anbefaler han, at man altid laver en aftale, der indeholder de essentielle ting for samarbejdet, så du undgår fortolkningsspørgsmål:

 • Formål med samarbejdsaftalen: Hvad der er omfattet og hvad den skal regulere.
 • Parternes navne, så der ikke er nogen tvivl om hvem, aftalen er indgået med. Herunder både selskabets navn, adresse og CVR-nummer. (Ved I/S anbefales det, at man har skrevet både I/S’ navn, CVR-nummer og fysiske personer på, så man i tilfælde af eventuelle tvister kan gå efter personerne).
 • Ydelser: Hvad skal udføres og hvem skal udføre det.
 • Rettigheder: Hvem har ophavsretten til produktet/ydelsen, når det er leveret.
 • Varemærke: Hvis der er varemærke involveret, skal det også specificeres, hvem der har retten til det.
 • Ikrafttræden: Hvornår træder samarbejdet i kraft og hvornår ophører det.
 • Fortrolighedsbestemmelser og/eller konkurrenceklausul.
 • Om man kan overdrage sine forpligtelser og rettigheder til andre.
 • Opsigelse af samarbejdsaftalen: På hvilke betingelser kan aftalen opsiges.
 • Misligholdelsesbestemmelser: Foruden de aftaleretlige bestemmelser, kan der være andre ting, der være mislighold af aftalen.
 • Hvilken ret er gældende: Dansk ret eller udenlandsk ret. Hvis samarbejdet foregår på tværs af landegrænser, kan det være afgørende, hvor eventuelle sager om tvister skal anlægges.

Christian Løvgren anbefaler altid, at samarbejdsaftaler er så specifikke, som muligt: “Det er altid rart at have fuldstændig klarhed over, hvad der sker. Det gør ikke noget, at aftalen er lang, så længe der er klarhed og man kan undgå fortolkningsspørgsmål. Ofte er det en god ting at have struktur og en rød tråd gennem aftalen, så der ikke er spørgsmål om, hvorvidt det ene kommer før det andet.”

 

En god samarbejdsaftale er ligesom en forsikring

Hvor det nok er mere almindeligt for større virksomheder altid at have formaliseret et samarbejde, kan det for mindre virksomheder og selvstændige virke voldsomt at komme anstigende med en aftale. “Selvfølgelig skal man ikke skyde gråspurve med kanoner, men det er altid en god idé at kridte banen op. For man gør det jo ikke for at genere nogen, tværtimod. Aftalen sikrer begge parter. Hvis man er en lille virksomhed, er det særligt vigtigt i de sager, hvor man selv kan risikere at blive mødt med et stort krav,” siger Christian Løvgren.

For manglen på en samarbejdsaftale kan i værste fald ende i retten, hvor bevisbyrden kan være svær at løfte, samtidig med at samarbejdet kan ophøre, hvilket kan give store økonomiske konsekvenser.

Derfor er det en god idé, at du som virksomhed bruger tid på at udarbejde en standard samarbejdsaftale for netop de produkter og ydelser, du sælger. Derefter kan du rette den til og konkretisere med fx hvad mislighold er i det konkrete samarbejde, så den passer til den specifikke situation.

“En samarbejdsaftale er ligesom en forsikring; man håber ikke man får brug for den. Men hvis uheldet er ude, så er den god at have,” slutter Christian Løvgren.

Indsender formularen...

Skal vi hjælpe dig eller din virksomhed med en samarbejdsaftale?

Vil du vide mere?

0 kommentarer