PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Er du i minkbranchen og søger erstatning for COVID-19 nedlukningen?

Den 25. januar 2021 blev der indgået en historisk aftale om erstatning til minkbranchen. Et flertal i Folketinget har vedtaget en aftale om erstatninger for et beløb på op mod 18,8 milliarder kroner. Erstatningerne går til dig som dansk minkavler, der har fået lukket din minkproduktion i efteråret på grund af COVID-19. Erstatningsordningen omfatter i nogle tilfælde også de minkafhængige følgeerhverv.

Erstatning til minkavlere

Hvis du havde minkavl på din farm indtil udbruddet af COVID-19, har du krav på at få fuld erstatning for tabet. Beløbet skal svare til værdien af din minkavlervirksomhed og beregnes som udgangspunkt ud fra en fastsat beregningsmodel, der er baseret på følgende elementer:

  1. Opgørelse af tabt fremtidig indtjening i 2022-2030
  2. Den forventede restværdi af kapitalapparat (herunder stalde, bure mm.)
  3. Tabt indtjening i 2021 på produktion af mink i 2020

Der er imidlertid flere opgørelsesmetoder og modeller, som du bør forholde dig til.

 

Hvad hvis jeg mener, at beregningsmodellen ikke er tilstrækkelig?

Der kan være mange penge i spil, når din erstatning for din minkbedrift endeligt skal afgøres. Det er vigtigt, at du forholder dig til beregningsmodeller m.m. og hvad der nærmere indgår i dem.

Hvis du fx ikke er tilfreds med beregningsmodellen, kan du anmode om at få en individuel vurdering af din minkfarms handelsværdi. Vi anbefaler derfor, at får hjælp fra advokat til at sikre, at du får, hvad du har krav på.

 

Kan jeg modtage erstatning, hvis jeg lægger min minkalv i dvale?

Er du i tvivl om, hvorvidt du ønsker at lukke din minkfarm, kan du vælge at ”ligge i dvale”, indtil det igen bliver tilladt at drive minkproduktion. I dvaleperioden kan du modtage kompensation, men ikke erstatning for hele din minkfarm, som aftalen omhandler. Du har mulighed for at fortryde og modtage den fulde erstatning.

 

Kan jeg få erstatning og genoptage minkavl på et senere tidspunkt?

Erstatningsordningen skal sikre, at du som minkavler har mulighed for at komme ordentligt ud af erhvervet og opnå fuld kompensation. Hvis du på et senere tidspunkt – når minkalv igen bliver lovligt – skulle få lyst til at genoptage din minkproduktion, må du ikke genoptage brugen af de aktiver, der er blevet erstattet.


Erstatning til følgeerhverv

Det er også muligt at søge erstatning, hvis din virksomhed er afhængig af minkavl for at kunne drive forretning. Det drejer sig om fodercentraler, pelserier og minkforarbejdningsvirksomheder samt minkauktionshuse. For at modtage kompensation, skal din virksomhed bl.a. opfylde følgende krav:

  • Over halvdelen af omsætningen i 2017-19 stammer fra handel med danske minkproducenter.
  • Produktion kan ikke umiddelbart omlægges til anden aktivitet.
  • Der har været minkrelateret produktion i virksomheden frem til udbruddet af coronavirusset ramte minkerhvervet, og
  • Der har været de relevante miljøtilladelser mm. til produktionen.

Hvis virksomheden ikke opfylder ovenstående krav, er det stadig muligt at søge kompensation inden for de almindelige COVID-19-kompensationsordninger. Det kunne eksempelvis være den særlige ordning om kompensation til leverandører til minkfarme, der blev vedtaget tilbage i oktober 2020.

Du kan læse mere om den politiske aftale om erstatning til minkavlerne og følgeerhverv her.

Vil du vide mere?

0 kommentarer