PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Guide til udlejer: De 7 vigtigste regler i lejeloven

Den 1. juli 2015 træder væsentlige ændringer af lejeloven i kraft. Det betyder flere administrative krav til dig som udlejer. Er du ikke opmærksom på dine nye forpligtelser, kan det få økonomiske konsekvenser.

Som privat udlejer bør du sætte dig grundigt ind i lejelovens nye regler og få opdateret dine lejekontrakter. Anvender du By- og Boligministeriets standardlejekontrakt (Typeformular A), skal du sørge for at anvende den nye formular, når du indgår nye lejeaftaler efter den 1. juli.

Det fortæller Advodan advokat Peter Trinskjær. Han giver dig her overblik over de vigtigste ændringer:

 

1. Obligatorisk ind- og fraflytningsrapport

Fremover bliver det et krav, at du og din lejer laver et fælles eftersyn af lejemålet både ved indflytning og fraflytning. Derudover skal du udarbejde en skriftlig indflytnings- og fraflytningsrapport, som bl.a. indeholder en gennemgang af lejemålets stand for hvert enkelt rum. Det er altid en god ide at tage billeder fa lejemålet, så du kan dokumentere eventuel misligholdelse.

Sørger du ikke for at lave rapporterne og udlevere en kopi til din lejer, har du ikke mulighed for at kræve, at lejer skal dække udgifterne til istandsættelse ved fraflytning.

 

2. Nye grænser for istandsættelse

Ifølge de nuværende regler kan du som udlejer skrive ind i lejekontrakten, at et lejemål skal afleveres nyistandsat. Med de nye regler bliver det lavet om, så du kun kan kræve, at lejeren dækker udgifterne til en såkaldt normalistandsættelse. Det vil sige nødvendig hvidtning, maling og tapetsering – inklusiv maling af træ og jern. Du kan også kræve mellemslibning og lakering af gulve, hvis der er behov for det.

Som udlejer skal du påvise, at der er et konkret behov for istandsættelse.

 

3. Løbende vedligeholdelse

Med de nye regler slås det fast, at det altid er udlejers pligt at stå for vedligeholdelsen af lejemålet.

I større ejendomme skal du som udlejer udarbejde tiårige vedligeholdelsesplaner for blandt andet tag- og facaderenovering. Gør du ikke det, kan du ikke opkræve betaling fra lejer til udvendig vedligeholdelse.

 

4. Slut med trappeleje

Du har i dag mulighed for at lade huslejen stige med et bestemt beløb hvert år. Det kaldes trappeleje og er en fordel for dig som udlejer, fordi huslejen dermed stiger i takt med, at alle andre priser omkring dig stiger. Når den nye lejelov træder i kraft, er det ikke længere tilladt at benytte trappelejen. Fremover skal du bruge et nettoprisindeks, hvis du vil have huslejen til at stige over tid. Det er nogle mere komplicerede regler, der afhænger af, om du udlejer efter omkostningsbestemt leje.

Hvis du har indgået en lejeaftale med trappeleje inden den 1. juli 2015, så vil den fortsat gælde, også efter de nye regler er trådt i kraft.

 

5. Opsigelse af lejere

Lejer du en ejerlejlighed ud, gør de nuværende regler det vanskeligt at komme af med en lejer, hvis du ikke selv har boet i lejligheden umiddelbart, inden du lejer den ud. Med de nye regler får du mulighed for at opsige en lejer med et års varsel, hvis du selv skal bruge lejligheden. Dermed bliver reglerne de samme, som hvis du vil opsige en lejer i et hus.

 

6. Billigere forhåndsgodkendelse af huslejen

I dag koster det 3.500 kroner at få Huslejenævnet til at forhåndsvurdere din husleje. Prisen bliver fremover 500 kroner.

 

7. Udlejning af fritidshus eller sommerhus

Indtil den 1. juli 2015 er dit fritids- og sommerhus omfattet af lejeloven. Herefter dækker lejeloven ikke længere fritidslejemål. Det vil fremover være de regler, som udlejer og lejer selv aftaler indbyrdes, der gælder.

63 kommentar

Christian

Hej Jeg har kig på et hus, hvor der bor lejere. Hvad er mine rettigheder? Umiddelbart har lejer boet i huset i tæt på to år. Så aftalen er indgået før den nye lejelov. Kan jeg godt være sikker på at kunne opsige lejere med et års varsel, hvis jeg selv vil bebo huset og ikke har andre boliger? Eller er der en kattelem for lejer? Håber I vil svare hurtigt. Mvh Christian

Peter Trinskjær

Hej Christian. Først det optimistiske: Hvis lejemålet er registreret som villa/hus og ikke som lejlighed, vil du efter reglerne som ejer/udlejer kunne opsige med 12 måneders varsel, hvis du selv ønsker at flytte ind. Så den burde være god nok. Men så det pessimistiske: Lejere finder meget tit en kattelem. Det er ikke sikkert, de kan klemme sig igennem den (for at beholde dit udtryk), men de kan forsinke processen og påføre dig omkostninger til en boligsretssag.

Annie Hansen

Den 16. august, 2015, flyttede jeg ind i en dejlig ejerlejlighed. Ejeren har ikke boet i lejligheden, den er købt med henblik på udlejning og blev sat 100% istandsat. Min lejekontrakt lyder på ubegrænset leje. Jeg fik nøglerne den 15. august og fik at vide ved denne lejlighed at udlejer havde fået at vide af BBR, udlejer havde lånt penge til istandsættelse af lejligheden, at lejekontrakten ikke kan være ubegrænset når der er lånt penge til istandsættelsen, men blot udlejes for år, kan det passe, mener hvis udlejer overholder sine aftaler med BBR så kan udlejer leje sin lejlighed ud uden indblanding. Udlejer skal ikke bo der på noget tidspunkt. Med venlig hilsen Annie Hansen

Peter Trinskjær

Hej Annie Jeg tror, nogle af de informationer, du har fået er forkerte. BBR er et ejendomsregister. De er ligeglade med lejeforhold. Jeg kan ikke vide, om nogen, der har lånt udlejeren penge, har betinget sig at han/hun selv bor i lejligheden eller i en del heraf. Men du kan være ret sikker på, at det er dig uvedkommende. Dine rettigheder fremgår af lejekontrakten, og dem kan f.eks. en bank ikke rokke ved.

helle sloth nielsen

Hej. Jeg er fraflyttet et privat lejemål den første Marts i år men har endnu ikke modtaget en flytteopgørelse, hvor lang tid har en privat udlejer til dette ?.Mit andet spørgsmål er -jeg er i Marts flyttet ind i et nyt privat lejemål, hvor der i kontrakten er trappeleje , altså huslejen stiger hvert år , hvordan er det efter de nye regler , må udlejer dette ? mvh Helle

Peter Trinskjær

Hej Helle. Flytteopgørelsen skal du ikke have, før den er færdig. Det kan vare lidt tid, hvis der er mange arbejder og håndværkerne er langsomme. Men du skal have været indkaldt til et flyttesyn og der være præsenteret for HVAD der skal laves. Her er fristen 14 dage, hvis den ikke er forlænget i lejeaftalens § 11. Og nej - trappeleje er ikke længere lovligt. Det må udlejer ikke. Faktisk står der lidt om lige præcis dette i artiklen laaangt oppe på denne web-side.

Heidi Jensen

Jeg skriver da jeg står med min afdøde fars lejlighed. Det er ejendoms administration Han flyttede ind 1/9-1975 Og har stadig kun den gamle lejekontrakt . Nu påstår de at jeg skal hvidmale hele lejligheden, da han står for den indvendige vedligeholdelse. Skal jeg det ???

Peter Trinskjær

Hej Heidi. Det gør mig ondt med din far. Nej, DU skal ikke male. Men din fars dødsbo skal betale for, at det bliver gjort. Så udlejer må sætte en maler på sagen, trække regningen i depositum og anmelde resten som krav i dødsboet.

Mona Engel

Hej Jeg skriver til jer idet jeg pludselig er blevet i tvivl om reglerne. Jeg har været ude og kigge på 3 lejemål og ifølge udlejer så skal jeg selv betale for komfur og køleskab? Meget bekendt er det da udlejer selv der skal sørge for dette? Og hvis jeg ønsker det kan jeg selv tilkøbe mig en vaskemaskine og tørretumbler? Eller er der noget jeg helt har misforstået? VH

Peter Trinskjær

Hej Mona. Man kan godt leje uden f.eks. komfur og køleskab. Det er der ikke mange, der vil undvære, og så må man købe selv (eller leje/lease). Det har bare to konsekvenser. Den ene er, at huslejen så skal være lavere, fordi man lejer noget af mindre værdi. Den anden er, at man må tage det med sig, når man rejser.

Po chang

Erhverv lokal . Jeg har lejer et erhverv butik . Kan udlejer stop mit håndværkere af arbejde i lokal . Nå han stop mit håndværk . Skal jeg betal huslejer til ham . ?? Han vi har vi skal har byggetillade fra kommune . Så kan mit håndværk kan arbejder i lokal . Kan de ??

Peter Trinskjær

Hej Po. Hvis du skal bygge i dit erhvervslejemål, så skal du allerførst have styr på, hvad du må og hvad du ikke må. Du skal have udlejers tilladelse til at bygge om i lejemålet. Hvis arbejderne kræver byggetilladelse, skal du også have den på plads først. Det lyder som om, at det halter lidt i dit tilfælde. Det synes jeg, du skal få styr på inden du fortsætter.

Maiken Pedersen

Privat udlejer har beholdt 4.300 kr. af mit depositum, til maling af en ca. 60 km stor lejlighed. Ved gennemgang var der dog intet han kunne sætte en finger på, da jeg og min familie selv malede hele lejligheden. Kan jeg forlange kvittering for beløbet, da jeg synes det virker drastisk med sådan en regning, set i lyset af, at udlejer intet havde at udsætte på lejligheden?

Peter Trinskjær

Ja, det kan du. Men mere interessant er, om I har afholdt et flyttesyn og om udlejer der har gjort dig opmærksom på, at han ville have lejligheden malet. Så vil jeg gætte på, at I allerede der var uenige, hvis I lige havde gjort det. Har han ikke krævet lejligheden malet inden for fristen, kan han slet ikke forlange det.

Andreas Eckell

Hej, jeg har siden d. 15.4.2012 lejet en ejendom af en landman som nu ønsker at sælge lejemålet. I lejekontrakten § 2 står der at lejeforeholdet begynder d. 15.4-2012 og fortsætter indtil det opsiges. d.14.4.2014 Jeg har ikke fået nogen ny lejekontrakt, så mit spørgsmål er om jeg skal fraflytte lejemålet ved et salg ?

Peter Trinskjær

Hej Andreas. Jeg tror, der er gledet er par ord ud af dit indlæg, men jeg kan godt svare alligevel: Nej, du skal ikke flytte ved et salg. Du skal flytte, hvis udlejeren opsiger dig og det i øvrigt er en lovlig opsigelse. Det er ikke en opsigelse at sælge huset.

Tinna

Hej Jeg flyttede fra en lejlighed 15. januar. Mit spørgsmål er så om der er en grænse for hvor stort et acontobeløb der må tilbageholdes? Min udlejer har tilbage holdt 3000kr. for den ene måned jeg har boet i lejligheden i 2016 og jeg får dem først retur til april 2017. Jeg betalte normalt 800 i aconto om måneden.

Peter Trinskjær

Hej Tinna. Udlejer må kun tilbageholde "et passende beløb", og det kan vi ikke rigtig komme nærmere, for det afhænger jo af forbruget tilbage i tid, efterbetalinger osv. Men det lyder som om, der tilbageholdes alt for meget. Det synes jeg fint, du kan gøre opmærksom på - og hvis du orker kan man jo få huslejenævnet til at vurdere beløbet.

Rikke

Hej Jeg har pr. 15/4-16 skrevet under på en lejekontrakt på en 1 vær. da jeg så idag gennemgår den med min mor gør hun mig opmærksom på at det er den gamle lejekontrakt en A8 formular og ikke en A9 formular. Det har jeg simpelthen ikke tænkt over da det er over 4 år siden jeg sidst har underskrevet en lejekontrakt. Men hvad betyder det for mig som lejer?

Peter Trinskjær

Hej Rikke. Det betyder (nok) ikke så meget for dig. Kontrakten er ugyldig. Det betyder, at alt det, der IKKE følger af lejeloven, ikke gælder. Hvis der f.eks. er nogle særlige vilkår i § 11, kan du se bort fra dem.

Camilla Christensen

Hej Peter Vi fraflyttede vores lejlighed d. 15/3-16, vi har boet der i 4 år. Vores udlejer har endnu ikke fremsendt en fraflytningsrapport. Vi er dog i tvivl om vi er dækket under denne nye lov, da vi som sagt har boet i lejligheden i 4 år. Og hvis ikke, hvilke regler er vi da dækket under i forhold til fraflytningsrapport? Ser frem til at høre fra dig. Med venlig hilsen Camilla

Peter Trinskjær

Hej Camilla. Man kan ikke kategorisk sige, om I er omfattet af den nye eller den gamle lov, for overgansreglerne er lidt forskellige på de forskellige ændringer. Men i relation til fraflytning er I omfattet af de gamle regler, når det handler om istandsættelse. Og så lyder det i øvrigt som om, at udlejeren er for sent ude - både efter de nye og de gamle regler...

Camilla Christensen

Hej Peter Tak for dit svar - jeg har haft svært ved at finde regler for fraflytningsrapport i den gamle lejelov. Kan du måske hjælpe her? Hvordan er vi stillet i forhold til fraflytningsrapport, skal der laves ind når man er dækker under den gamle lejelov? Vh Camilla

Camilla Christensen

Hej Peter Tak for dit svar - jeg har haft svært ved at finde regler for fraflytningsrapport i den gamle lejelov. Kan du måske hjælpe her? Hvordan er vi stillet i forhold til fraflytningsrapport, skal der laves ind når man er dækker under den gamle lejelov? Vh Camilla

Peter Trinskjær

Hej igen Camilla. Der er ikke formalistiske krav om, hvordan fraflytningsrapporten skal se ud. Reglen er kun den, at udlejer (skriftligt) skal orientere jer om, hvilke istandsættelseskrav I skal betale for. Og gør han ikke det inden for fristen (som er 14 dage, hvis ikke den er forlænget) mister han retten til at kræve betaling.

sanne jørgensen

Min svigerfar er død har boet til leje i en privat ejendom i ca 12 år og gav 20.000 kr i indskud. Udlejer meddeler at det kommer til at koste ca 25.000 at gøre den i stand. hvad med indskudet får man det hele tilbage som i en boligforening eller der der andre regler.

Peter Trinskjær

Hej Sanne. Det gør mig ondt med din svigerfar. Jeg forstår det sådan, at indskuddet er indbetalt som depositum. Et depositum står netop til sikkerhed for istandsættelsen. Hvis tingene ellers går rigtigt for sig og overslaget også holder, så betyder det, at udlejer bruger de 20.000 til at sætte i stand for og beder dødsboet om at indbetale de sidste 5.000. Så nej, indskuddet skal du ikke regne med at få udbetalt.

Martin

Lejemålet er i øvrigt et lille hus som pt hat kælder og stuen men en til dags dato uudnyttet tagetage - det er jer jeg vil indrette to værelser og så lave gennembrud helt ned til kælderen. Det vil udover kvm også give bedre isolering, da tagetagen få extra isolering og så selvfølgelig tilgang direkte til bryggers ... Det er vel en forbedring jeg må gennemføre ?

Peter Trinskjær

Hej igen Martin. Hvis jeg skal svare kort, så er bliver det (nok) et ja. Men et sikkert svar kræver en nøjere gennemgang af ejendommen, entreprisen og lejekontrakten.

Martin

Hej Peter Jeg har en lejer i mit lille hus, som jeg selv beboede før jeg lejede den ud. Nu har jeg følgende problemstillinger .... 1. Efter jeg modtog årsopgørelse for vand og varme for 2015 fra Helsingør Forsyning, lavede jeg så en opgørelse for lejeren som han så fik tilsendt sammen med kopier af den nævnte årsafregning fra FH. Nu medfører denne at der skal efterbetales ca 2.000 dkk. Lejeren af huset er ikke enig med afregningen, fordi han som sådan ikke forstå at varme har to forskellige forbrugsværdier kWh & m3 fjernvarmetransport. I stedet for at kigge på min opgørelse, siger han at han ikke kan forstå denne, og i stedet for har lavet sin egen ved at tage total beløbet for varme i 2015 og hans kWh forbrug. Men så tog han jo ikke højde for hans øvrige varmeforbrug og kommer selvfølgelig ikke på de samme tal som mig. Så sat jeg mig ned og lavede et decideret varmespecifikation, hvor jeg prøvede at gør det endnu nemmere - men lejer skriver igen at han ikke er enig, og han har slet ikke KIGGET på den fremsendt regnskab. Problemet er ikke kun efterbetalingen for 2015 men også at aconto beløbet for varme skal sættes op som følge af deres forbrug...Det er han så hellere ikke enig i... Jeg ka dog ikke vente 1 år indtil vi blev enig, og vil gerne varsle forøgelsen formelt nu (seperat brev afskilt fra opgørelsen). Kan jeg det så længe vi ikke er enig ? 2) Lejerene fik huset under forudsætning af at jeg få lov til at udnytte (renovere- etablere 2 værelser) den til dag dato uudnyttede tageetage mens de bor der. Dette var godt nok kun en mundeligt aftale, som lejerene nu har *glemt* ... I følge lejeloven må jeg dog som lejer med rettidigt varsel iværksætte arbejde i lejemålet som forbedrer og forøger lejemålets (husets) værdi, ikke ?? Vi planlægger at gå direkte igennem taget for at ikke genere lejerne for meget, og arbejde bliver kun udført i dagtimerne, hvad der svarer til almindelige arbejdstider. Selvfølgelig bliver alt arbejde gennemført hurtigst muligt. I det periode (nogen dage) hvor vi bliver nød til at lave gennembrug til stue og kælder, vil jeg tilbyde airbnb indkvartering ... Huset bliver envidere lukket af på et måde at støv og smuds ikke formoder at fordele sig i huset. Er det her den korrekte måde at gør det på- kan jeg det ?? Og hvad så hvis lejerne nægter mig muligheden for at få tilgang med nogen håndværker for at måle og få forskellige tilbud ??

Peter Trinskjær

Hej Martin. Nogle gange skal et langt spørgsmål have et kort svar. Det korte svar er her ja, ja og ja. Med det mener jeg, at du i det store og hele har fuldkommen ret i dine betragtninger og dine formodninger. Du kan godt varsle forhøjelse af a conto, mens i fortsat diskuterer et varmeregnskab. Du kan også godt varsle istandsættelser. Men - din problemstilling berører en række bestemmelser, der er lidt mere komplekse end hvad vi lige kan håndtere med fuld sikkerhed her på hjemmesiden. Jeg vil derfor opfordre dig til at søge sagkyndig bistand, i virkeligheden både med istandsættelsen og spørgsmålet om varmeregnskabet er gyldigt opstillet.

Andrea Dubberstein

Tak for dit svar... Jeg har lige to korte ... Kan lejeren modsiger kravet om forhøjet aconto beløb ? Hvad gør jeg hvis han ikke gider at lade mig ind med håndværker mens de skriver tilbud ?

Klas

Hello, I'm about to sign a rental contract for a fully renovated apartment in Copenhagen and have a question regarding the new rule around 'normal istandsættelse'. According to the new rule, the renter may not demand 'nyistandsættelse', but the wording in my contract seems a bit ambiguous: "Pkt. 3: Lejligheden er fuldstændig nyetableret og overtages nymalet overalt på samtlige malbare flader og med nye og nybehandlede gulve samt nyt inventar. Der er ingen mangler i lejemålet. Pkt. 4: Ved lejemålets ophør skal det lejede afleveres i samme stand som ved indflytningen, dvs nymalet på samtlige malbare flader og gulvene slibes og behandles (hvis dette skønnes nødvendigt)." In point 3, they're saying it's newly established and painted, and in point 4 they're saying it has to be returned in the same condition - isn't this the same as demanding 'nyistandsættelse'? Would it be a point for me to request them to re-formulate it as 'normal istandsættelse'? Best regards, Klas

Peter Trinskjær

Hi Klas. It seems, you have a point. The wordning sounds familiar, so I am guessing, this is a contract used under the previous law as well. I agree it sound a lot like the full package - nyistandsættelse. You CAN suggest a new section in the contract. Or you can just ignore the problem and sign the contract anyway. It doesn't make any difference to you. Because: The law gives you that protection that you can never be obliged to fund renovations more than needed (normalistandsættelse). And the law even overrules whatever the contract says. Whatever you sign, you must still only fund the renovations needed according to the law. So the choise is: Pick the discussion now or wait until you move out. The outcome should be the same. Please note that in some cases, painting every wall IS normalistandsættelse. That is when the walls really need painting after kids, a dog, many Pictures etc.

Frank Larsen

Jeg bor til leje og har et spørgsmål vedr. varmeregnskab. Det er sådan at udlejer har udsendt et varmeregnskab, som ikke indeholder dato for deres modtagelse afregning fra leverandør, sådan som lejeloven fremsætter de skal. Jeg vil spørge om det er rigtigt at udlejer siger, at de blot kan fremsende et nyt varmeregnskab, med påtrykte dato for afregning fra leverandør, så længe de overholder tidsfristen? Her et snip fra mail fra udlejer: "Det har du helt ret i hvis vi fremsender det rettede regnskab efter fristen 4 måneders fristens udløb. Men da dit varmeregnskab har skæringsdato d. 31/12-16 betyder det at fristen for rettidigt at fremsende varmeregnskabet er d. 30/4-16." Jf. Lejeloven § 43, stk. 1. og 45b stk. 1. "Da fristen endnu ikke er udløbet kan du sagtens nå at modtage et korrekt regnskab, hvorfor udlejer ikke mister retten til efterbetalingen. Jf. lejeloven § 45c stk. 2." Mvh. Frank Larsen

Peter Trinskjær

Hej Frank. Det er sådan set rigtigt nok, i hvert fald på det principielle plan. Hvis man laver et forbrugsregnskab med fejl, må man lave et nyt. Og hvis man gør det inden for fristen, sker der sådan set ikke noget ved det. Når jeg skriver "på det principielle plan" er det fordi, jeg ikke umiddelbart ud fra de oplysninger, du giver kan se, om din udlejer KONKRET også overholder fristen.

Miguel Iversen

Jeg har udlejet min villa i en 2 årig periode, og nu spørger mine lejere om jeg vil forlænge lejeperioden. Kan jeg dette uden nogen problemer? jeg regner med at skulle sælge huset om et par år så vil kunne tilbyde dem at forlænge 1,5 år, men er usikkert på om de så kan blive boende ligeså længe det overholder deres forpligtigelser. Jeg er den overbevisning at når man laver en tidsbestemt kontrakt så skal de fraflytte ved kontraktens udløb. Jeg ved ikke om det er vandrehistorier eller ej, men har hørt at hvis man forlænger 2 gange med samme lejere og det er over 3 år så kan de blive boende selv efter kontraktes udløb, bare de overholder deres forpligtigelser....er det rigtigt? hvad kan jeg forlænge med? hvad skal påpasse? Takker på forhånd for jeres hjælp. Mvh Miguel Iversen

Peter Trinskjær

Hej Miguel. Det korte svar er: Du må aldrig forlænge en tidsbegrænset lejeaftale. Det lidt længere svar er: Selve tidsbegrænsningen er en skrøbelig konstruktion. Den revner nemt - og hvis den revner, så gælder lejeaftalen UDEN tidsgrænse. Tidsbegrænsningen har oprindeligt haft en begrundelse. Hvis man forlænger, så indrømmer man samtidig, at denne begrundelse ikke var reel (for så havde man ikke forlænget). Og så revner den. Det er en meget forsimplet beskrivelse af problemet. Hvis man forlænger én gang, så kan det gøres, hvis man har og kan anføre en virkelig god begrundelse, både for tidsbegrænsningen og forlængelsen. Hvis man forlænger anden gang, må man simpelthen regne med, at det revner.

Miguel Iversen

Hej Peter! Først, tusind tak for at I yder denne flotte service med at svare os menige menneskers mange spørgsmål. Jeg forstår fint dit svar og accepterer det, men forstår egentlig ikke hvorfor man ikke rent kontraktlig kan skrive sig ud af det, jeg bliver ofte via mit arbejde pådyttet fra hovedentreprenører at vi har indgået en kontrakt og den står til trone, altså jeg kan ikke løbe fra noget som vi som firma har underskrevet. Det virker så helt tosset at bare fordi man så er lejer så kan man skrive under på hvad som helst og så alligevel få rettens ord for at de ikke skal overholde kontraktens ordlyd. Derfor finder jeg det mærkeligt at man ikke kan skrive en pasus i kontrakten om at lejerne, ved indgåelse af kontrakten fraskriver sig retten til lejelovens bestemmelse om ubegrænset lejeperiode. Altså det kunne være noget med at hvis de efter indgåelse af den nye kontrakt, som også er tidsbegrænset, at hvis de efter dennes udløb påråber sig retten til at blive boende at så skulle de betale mig som udlejer et beløb svarende til 1 år husleje. Altså et stort beløb som gjorde at de uden tvivl ville forlade ejendommen ved kontraktens udløb. Hvis der er mulighed for sådan er formulering/konstruktion så vil jeg gerne have Jeres bistand. På forhånd tak for din uddybbende kommentar. Mvh Miguel

Peter Trinskjær

Hej Miguel Lejeloven er ikke afbalanceret, og den er ikke rimelig. Det er heller ikke meningen. Det er en beskyttelseslov, der i virkeligheden har som sit formål at beskytte lejerne mod udlejerne. Det gav god mening i 1930-erne, men i nutiden er det temmelig tit, vi havner i en situation, der er svær at forklare ud fra ren fornuft. Der er regler i loven, man ikke kan aftale sig ud af; heller ikke selv om man gerne vil.

Miguel Iversen

Hej Peter! Tusind tak for dine svar... Jeg har accepteret at jeg må finde nogle nye lejere og lave en ny tidsbegrænset aftale med dem. Det er bare øv da dem jeg har er nogle super gode lejere. Jeg takker for din tid og svar, fed service I yder. Mvh. Miguel

John

Hej og på forhånd tak for mange gode råd og vejledninger. Jeg har 3 spørgsmål: Kan min udlejer forlange at jeg flytter efter 2 år - når de ikke selv skal bo i huset og aldrig har boet der selv? Kan de forlange at jeg flytter efter 2 år - under påskud af de skal bruge mit lejemål til erhvervsmæssige administrations lokaler? Kan de tvinge sig adgang til mit lejemål med 6 ugers varsel, under henvisning til at de vil inddrage mit vaskerum ( som står opført i min lejekontrakten) til Håndværker Kaffestue? Jeg har lejet et gammelt hus med tilhørende vaskerum og værksted (alle rum er opført i lejekontrakten). Huset jeg bor i har tidligere været lejet ud som et lejemål. På førstesalen er der nu et tom lejemål som er i meget dårlig stand, uden varme og med hul i tag, skorsten og vindue. Jeg bor i lejemålet nedenunder som er lige så utæt men dog pænere, idet jeg har malet alt indvendigt. Boligen jeg bor i er en del af et Erhvervs lejemål hvor min udlejer har værksted og Erhvervs udlejning af yderligere 3 garager som er sammenbygget med mit lejemål (en tidligere gård). Min udlejer har lavet en lejekontrakt på to år som udløber til efteråret. Skal jeg fraflytte der? De skal ikke selv bo i lejemålet da de har et total renoveret hus 100 meter derfra. Kan de opsige mig under påskud af det skal drive kontor i lejemålet? Mit andet spørgsmål drejer sig om varsel om ændringer. Jeg har som sagt lejet en lejlighed med tilhørenede vaskerum og garage - alt ligger i forlængelse af hinanden og jeg kan færdes mellem rummene via indvendige døre. Min udlejer har dog varslet mig om at de inddrager mit vaskerum til Kaffestue (et rum midt imellem min lejlighed og værkstedet) til Arbejderne (et rum der står på min lejekontrakt) De har ligeledes varslet at de lukker dørene til rummet (mit vaskerum) og minimere dermed mit lejemål. De henholder sig til at udfører forbedringer og at de derfor mener at 6 ugers varsel for håndværkerne er korrekt. Jeg er af en anden opfattelse. Hvad tænker du? Venlig hilsen Jon

Peter Trinskjær

Hej John. For at kunne opsige dig som lejer efter to år, skal udlejer ENTEN opfylde de noget skrappe betingelser for opsigelse med henblik på egen benyttelse ELLER have indgået en (lovlig) tidsbegrænset lejeaftale. På det du beskriver lyder det ikke til, at udlejer har tænkt sig en egen benyttelse, der gør den mulighed brugbar. Til gengæld lyder det som om, at lejeaftalen er tidsbegrænset. Hvis den er det, og det i øvrigt er lovligt aftalt, er det ligemeget, hvad udlejer har tænkt sig at bruge lejligheden til. Jeg tror, udlejer har et problem vedrørende dit vaskerum. Under visse betingelser kan man godt opsige en del af et lejemål (f.eks. inddrage et værelse for at lave elevator), men der stilles ret skrappe krav til formålet. Nu ved jeg jo ikke, hvad udlejer har tænkt sig at gøre med ejendommen, men det skulle gerne have relevans for dig som lejer. Jeg synes ikke, at "kaffestue til håndværkerne" er en tilstrækkelig tungtvejende grund til at inddrage dele af et lejemål (de kan jo bare opsætte en skurvogn). Det tror jeg ikke, du behøver at acceptere. Jeg er i øvrigt lidt forvirret over, at dit lejemål skulle være en del af et erhvervslejemål. Jeg forstår dig sådan, at din bolig tidligere har været en del af erhverv, men at der nu er indgået en (bolig-)lejeaftale.

John Lindahl

Tusinde tak for svar! Jeg er nu blevet en anelse klogere, der er ikke lavet en skriftlig anmærkning af den to årige tidsbegrænsning - kun et mundtlig tilsagn ( har tjekket lejekontrakt igen). Jeg bor i et hus som var ejet af dem der drev erhverv på matriklen. De har nu solgt til min udlejer som lejer nederste del af huset til mig, med værksted, garage og udestue. Resten af huset er delt op i tre erhvervslejemål (garager) udlejer ønsker derfor at reducere mit lejemål og fastholder at et varsel på 6 uger er okay.. Og så beklager han at jeg ikke længere har så stortbet lejemål. Han har ligeledes varslet min udestue nedrevet, den er funktionel og jeg benytter den! Kan han det? Der er tale om chikane - men kan jeg stille noget op? På forhånd mange tak ☺️ Mvh John

Peter Trinskjær

Hej igen John. Jeg kan egentlig godt forstå, at du bruger ordet chikane. Der er stort set INTET af det, du fortæller at udlejeren foretager sig, som han lovligt kan gøre. Du kan sætte dig med armene over kors og nægte hele herligheden. Det vil (juridisk) tvinge ham til at at anlægge en sag ved boligretten, og den vil han så efter al sandsynlighed tabe. Om han (i praksis) vælger en anden løsning, f.eks. at gennemtvinge det beskrevne imod din protest, vil være ulovligt og muligvis også strafbart. I så fald vil du kunne søge erstatning.

John

De har væltet muren her til morgen 😳 Jeg kan snart ikke mere - hvis jeg bruger jer, er det så udlejer der skal betale sagomkostninger hvis vi vinder. Jeg har brug for hjælp!! De vælter også udestuen 🙄😳John

Sanne Bidstrup

Hvilken regler er der med hensyn til huslejen når en person dør - er der stadig 3 måneders opsigelse af lejemålet?

Peter Trinskjær

Hej Sanne Jeg læser dit spørgsmål sådan, at det handler om, at lejeren dør. Så er fristen stadig tre måneder og det betyder, at udlejeren må opgøre et sædvanligt krav incl istandsættelse og anmelde det i lejerens dødsbo. Hvis udlejeren dør, fortsætter lejemålet i virkeligheden helt på normal vis - i hvert fald indtil videre. Der skal jo på den ene eller den anden måde ske en overdragelse af ejendommen.

Kenneth Voss

Hej Vi bor i et lejemål (hus), hvor vi har boet i ca 5 år. I lejekontrakten er et afsnit der varsler husleje stigning med omtrent 300 kroner årligt. Gælder i sådan et tilfælde stadig de gamle regler for ovenstående?? På forhånd tak og med venlig hilsen Kenneth

Peter Trinskjær

Hej Kenneth. Reguleringen, der er aftalt før lovens ikrafttræden gælder stadigvæk. Den gælder helt indtil I aftaler en ny regulering. Så svaret på dit spørgsmål er ja.

Jens Jørgensen

Først og fremmest tusinde tak for denne brevkasse! Mit hus er et étfamilieshus i to planer, uden BBR opdeling, altså ingen speciel etageadskillelses foranstaltninger. Jeg beboer selv stueetagen men vil udleje min 61 m2 1. sal Der er trappeopgang, fra fælles forgang, til stor stue samt et mindre værelse med hems over. Der er i tilstødende rum etableret køkken med vask og hvidevare, toilet rum med fritstående bruseniche og vaskemaskine, Nu er jeg meget i tvivl om hvorledes jeg lovligt skal benævne lejemålet i lejekontrakten. Er det en lejlighed, uagtet at 1. sal ikke er registreret som selvstændig bolig? Eller er det to værelser med eget køkken, bad og toilet? Kan lejer søge boligsikring? Der er ikke separat måler på vand eller el. Opvarmningen er brændeovn. Hvordan skal jeg fastsætte leje? Leje inkl. el, vand og brænde? Eller skal det være leje xxxx kr. + el og vand xxx kr. + brænde xxx kr. Skal det evt. være a conto med efterfølgende regnskab? Jeg har ikke andre udlejninger. Pft. Venlig hilsen Jens

Peter Trinskjær

Hej Jens Dit spørgsmål rækker ud over flere forskellige problemstillinger. Først er der de rent lejeretlige: I lejelovens forstand er det en lejlighed, ikke et eller flere værelser. Lejefastsættelsen er en smagssag. Personligt ville jeg ikke opkræve a conto for forbrug, for så skal du lave forbrugsregnskaber - og det er nok ikke besværet værd. Jeg ville aftale nogle faste beløb - med den risiko naturligvis, at lejer bruger vildt meget, fordi det ikke koster ekstra. Dernæst er der de rent ejendomsmæssige problemer: Der kan være mange grunde til, at du slet ikke må udleje en del af din egen bolig som du lægger op til. Bygningens konstruktion kan gøre det ulovligt (som du selv er inde på) eller kloakken kan være godkendt til kun én husstand. Disse ting bør du afklare. Jeg ville starte hos den lokale tekniske forvaltning. Jeg tror, at mange ville lade som ingenting og tage chancen. Måske/måske ikke vil det da kunne give problemer, når lejeren søger boligsikring. Derfor tror jeg, at det er klogest at spørge først...

Kim

Hej. Har som udlejer været uheldig at lejere forlod min ejendom oktober 2015, uden at have betalt husleje de sidste 3 mdr. Hvad værre er, så har jeg nu brugt de sidste snart 6 mdr og tusindvis af kroner, på at gøre ejendommen beboelig igen. De har også ved ejendommen efterladt gamle ejendele af både brugelig og ubrugelig stand, hvad kan jeg gøre ved disse? Ønsker ikke længere de står og fylder og har ikke mulighed for at kontakte dem, da de er flyttet uden at efterlade ny adresse og har valgt at søge adresse beskyttelse. Hilsen Kim

Peter Trinskjær

Hej Kim Det er en af de svære - og samtidig en af de nemme. Man må ikke smide andre folks ting ud. Hvis man gør, risikerer man at skulle erstatte det. Men.... At de forlader lejligheden uden at tage det med sig tyder på, at de har efterladt deres ting med vilje - prisgivet tingene. Så mener de ikke, at tingene er noget værd. Og så er der intet at erstatte. HVIS du nu smider deres ting ud, og HVIS de nu senere kommer og beder om at få dem, så har du jo et temmelig stort krav mod dem, nemlig mange måneders husleje plus istandsættelse. Og så er der jo lidt at modregne med.... Så det forkerte råd er nogle gange det rigtige. Det forkerte råd er: Smid det hele ud. Det er forkert, fordi du risikerer at skulle erstatte værdien. Men tit er det det rigtige at gøre...

Thomas

Hej Efter den nye lejelov kan udlejer opsige med et års varsel. Hvordan er jeg stillet, jeg bor i en ejendom der er udstykket til ejerlejlighedder, sidder med en gammel lejekontrakt der ikke er tidsbestemt (fra 2009), kan min lejlighed sælges til en invester eller privatperson der derefter kan opsige mig med et års varsel.

Peter Trinskjær

Hej Thomas Der er flere forhold, der har betydning for, hvornår en udlejer kan opsige med et års varsel - herunder f.eks. om udlejeren ejer mere end den ene lejlighed. Det ligger dog fast, at er kontrakten fra 2009, så gælder de gamle regler, ikke de nye. Og så har udlejer noget sværere ved at opsige.

Casper Magnussen

Hej Peter Under punkt 3. skriver du, at man som udlejer af større ejendomme er forpligtiget til, at udarbejde tiårige vedligeholdelsesplaner såfremt man ønsker, at opkræve betaling fra lejer til udvendig vedligehold. Kan du henvise til, hvor der findes yderlige vejledning til hvilke krav der skal opfyldes i vedligeholdelsesplanerne? Jeg syntes heller ikke at kunne finde den konkrete paragraf i lejeloven der indeholder kravet. Kan du være behjælpelig med en henvisning? På forhånd tak. /casper

Peter Trinskjær

Hej Casper Reglerne om udvendig vedligeholdelse findes især i boligreguleringsloven. Her vil du finde ændringer især i §§ 18, 18 a og 18 b. De ti-årlige rullende vedligeholdelsesplaner skal omfatte større vedligeholdelsesarbejder som f.eks. udskiftning af tag eller facaderenovering. Planen skal udarbejdes sammen med beboerrepræsentationen. Gør man det ikke, kan der ikke kræves beløb til udvendig vedligeholdelse. Formålet er at sikre, at disse store arbejder kommer i faste rammer, så man undgår større skader på ejendommen - som også er til gene for lejerne.

Jozefina

Hej Peter Gælder den nye lejelov også hvis kontrakten blev lavet for ti år siden? Dvs hvis der står at dbh Jozefina

Jozefina

Dvs. at hvis der står at lejligheden skal være nyistandsat men kontrakten blev lavet for ti år siden, hvilken lov vil her gælde? Det drejer sig om en ti år gammel kontrakt, hvor nye lejere har skrevet under på et tillæg til kontakten før og efter den nye lovs indtræden. dbh Jozefina

Peter Trinskjær

Hej Jozefina De ændrede regler om istandsættelse ved fraflytning gælder kun nye lejekontrakter. Hvis du har en 10 år gammel lejekontrakt, hvori det er anført, at lejemålet skal afleveres nyistandsat, så skal det stadig afleveres nyistandsat også efter den nye lov.

Johanne M.

Hejsa Advodan. Er pt. i en rimelig dårlig situration, hvor jeg forventer snart at flytte fra pga. stort mis vedlighold, sjusk med el, svamp, fugt i væggene, og rotter. Er i dialog med kommunen, og de kommer i marts for at tjekke den. Jeg føler mig ikke tryk i min lejelighed, da jeg i over 7-8 måneder klagede over lyde under gulvet, og der ikke blev gjort noget, også til sidst kom rotterne op i mit køkken. Min angst er nu helt i vejret, og kan ikke holde ud at bo her mere, er utryk, og forståeligt vil jeg flytte. Mit største dilemma er dog noget helt andet. Betaler i måneden 900,- til varme, og har nu fået en regning fra oktober 2014 til december 2015 fået en extra regning på 5000,- Han har før lejet lejeligheden ud, og tror godt at han har vidst at 900 ikke var et realistisk beløb om måneden, og kan slet ikke forstå hvordan der kan komme sådan en stor ekstra regning. Er der noget jeg kan gøre? Er ung, og det er min første lejelighed. Har ikke forældre der kan rådgive mig om dette emne, så faldt over den her da jeg googlede, og håber at det ikke gør noget jeg spørger om rådgivning. Håber det giver mening det jeg skriver. Mvh Johanne.

Peter Trinskjær

Hej Johanne. Hvis du virkelig har et rotteproblem og lejligheden også har problemer med fugt/skimmel/svamp, så har du ret gode chancer for at få en rabat med tilbagevirkende kraft på huslejen og måske endda få betalt dine flytteomkostninger. Sådan skal man jo ikke bo! Når du har overblik over problemerne, kan du starte med at klage til huslejenævnet - det er ret serviceorienterede, så der kan du komme langt uden advokat. Hvis det bliver nødvendigt at fortsætte i boligretten, vil jeg nok anbefale dig at søge hjælp. Om varmeregnskabet er det noget helt andet. HVIS varmeregnskabet er lavet godt nok, så har du svært ved at slippe for at betale for varme, du faktisk har brugt. Men det er da langt fra sikkert, at regnskabet er godt nok. Det er nemlig ikke helt nemt at opstille det korrekt. Din udlejer lyder ikke specielt professionel, så hvis ikke han har fået hjælp (fra f.eks. Brunata), så kan han sagtens have lavet et par fejl - som så igen kan betyde at han får svært ved at opkræve resten.

Daniel

Jeg står i en lejlighed. Som muligvis har skimmel, dog har jeg ikke fået svar fra skade service danmark endnu. Men vi står til at flytte om 2 uger. Og nu tænker jeg om, jeg reelt kan tilbage husleje fremover, uden at det kommer mig til onde. Og et andet spørgsmål er, at der i vores lejekontrakt står at lejemålet afleveres istandsat, men dog ingen indflytning eller fraflytningssyn. Vi har haft skrevet til udlejer og han benægter alt, og ligefrem beskylder os for at være snydere og fulde af lort. Hvilket vi har gemt på mobilen.

Peter Trinskjær

Hej Daniel. Jeg forstår dig nok ikke helt. Hvis I flytter om to uger, er der vel ikke så meget husleje, der skal betales fremover. Hvis der konstateres skimmel i lejligheden har du gode muligheder for at få et nedslag i lejen - det kan blive et stort nedslag og det bliver med tilbagevirkende kraft. Det er altid en god ide at reklamere skriftligt og gemme en kopi, men det er svært at gøre noget så forkert, at det ødelægger en fremtidig sag. Hvilken istandsættelse der kan kræves afhænger blandt andet af, hvornår lejekontrakten er indgået.

Daniel

Vi står til 3 måneders opsigelse . Det vil sige til og med maj. Og vi flyttede ind i juni 2014.

Paw

Hej Peter. 1/5-2015 flyttede jeg ind i en privat udlejningsejendom med 5 lejemål i 2 plan, mit lejemål er 1.sal th. og det er en ældre bygning hvor det er nemt at høre døre smække og folk gå på trapperne. Den tidligere lejer, kontaktede mig via en Facebook gruppe og fremviste mig lejligheden imens hun fortalte om løst og fast, bla. at jeg kunne overtage den som den fremstod nu (uistandgjort) som hun også havde overtaget den. Så langt så godt og ingen problemer i det, jeg snakkede også med udlejeren - Alt i alt helt fint forløb. Jeg hørte mig ad, ang. uro/støj/larm/lugte (røg/hash og lign.) da jeg pga. senhjerneskade er ekstremt følsom/overfølsom for førnævnte problemstillinger og lejeren sagde at der ikke var de store problemer - Lidt larm fra vejen vil der jo altid være, samt lidt musik og fest engang imellem, hvor man tager hensyn til hinanden, generelt. Som ryger, havde lejeren ikke oplevet lugtgener af nogen art, andet end eget røg. Jeg så på lejligheden ad 2 omgange på 2 forskellige dage og tidspunkter og oplevede heller ingen grund til problemer. Jeg havde fået at vide at lejer, ville flytte i stuen tv. Mine underboere samt naboer består af polakker. De er meget højt talende (Det lyder som råb, men er tale) - Og at tage hensyn, er ikke noget polakker er vant til, desværre. Maj og Juni 2015 går rimeligt okay uden problemer (de er rygere og lidt røg og tv-lyde trænger op igennem de ældre gulve lejemålet har), men i Juli, flytter der en ny polak ind, som ryger hash og dermed begynder et røghelvede uden lige, efterfulgt af mange menneskers kommen og gående for at ryge (samt af og til købe hash). Det betyder en hulens masse smækken med døre, ofte 100-160 gange i døgnet, samt en tæt og tungt-fyldende hashrøg, der giver mig hovedpine, opkast, ubehag, søvnbesvær, vejrtrækningsproblemer og andet besvær, på nær fra kl. 02.00-05.00 hvor der er HELT roligt. Jeg har henvendt mig til de 5-7 forskellige polakker og forklaret dem (der er kun 1 der kan tale Engelsk og 1 mere der forstår lidt, ellers forstår de ikke andet end Polsk) at deres hash har stor gene for mig og om de vil være søde at lade være med at ryge hash indenfor og om de vil bede alle deres "gæster" om ikke at smække med dørene, da de faktisk godt kan åbnes og lukkes roligt. Det virkede i 3 dage (Den nytilflyttede polak var bortrejst). Siden har det kun været mere larm (provokation).. Jeg har gjort min udlejer mundtligt opmærksom på problemerne ca. 1 gang hver måned og jeg har fået fortalt at udlejer har talt til polakkerne om at tage hensyn. Januar 2016 henvender jeg mig til mine andre med-beboere for at høre dem ad, hvorledes de opfatter disse polakker - De oplever dem som jeg, larmende, hashrygende og ikke udvisende hensyn. Jeg vælger at skrive en uddybende klage til min udlejer, med tidspunkter, antal personer og lignende. Der loves at blive taget kontakt til polakkerne og jeg afventer derfor i lidt tid, for at se en evt. effekt. Men intet er sket. Det belaster min hverdag og stresser mig. Nogle siger at jeg kan kræve nedslag i huslejen, hvis ja - Hvordan/hvor meget? (Afslag i husleje, afhjælper jo ikke mine problemer, så det er ikke af økonomisk grund jeg ønsker dette, men måske udlejer så skruer bissen på og siger fra, overfor ballademagerne, er mit håb). Jeg vil nødig fra lejemålet, da det pga. mine handicap, ligger godt i forhold til indkøb, læge, apotek, sygecenter og genoptrænings muligheder - Samt er til at betale på en kontanthjælp. (Jeg er 46 år.) Hvad gør jeg ? Med dyb frustreret hilsen, Paw.

Peter Trinskjær

Hej Paw. Det var da en rædselsfuld historie. Du burde nok i virkeligheden se at komme væk. Men hvis du er glad for lejligheden er du vel nødt til at tage kampen op. Det lyder som om du skal have anlagt en husordens-sag. Det skal du have hjælp til, så jeg ville i første omgang få undersøgt, om du kan få fri proces til en sådan sag.

Helene

Hej Venter på en lejekontrakt og inden jeg vil underskrive den er der nogle ting jeg vil ha styr på Lejemålet er et beton hus fra 1961 1. Der er olie fyr, vi skal selvfølgelig selv sørge for olie, men hvem skal betale hvis fyret går i stykker og hvem betaler service på fyret ? Kan jeg kræve at se papire på sidste service ? 2. Vand.. Vi Blir meldt direkte på vandværker og forsyningen. ( vi har egne målere ) kan man forvente andre udgifter indenfor vand ? Og skal vi betale til de 2 steder ? 3. Der er brandeovn. Er der nogle afgifter vi ska betale for det ? Hvad med skorstensfejer ? 4. Huset er fra 1961 Badeværelset har terrazzo gulv som ik ser ud til at være passet korrekt og heller ej er blevet slibet,. Har udlejer ikke nogle pligter i forhold til at vedligeholde det ? Og gøre det Island inden vi flytter ind ? 5. Køkkenet er noget gammelt biiib... Er der regler for hvor gammelt det må være ? Er bange for modtage nogle former for ekstra regninger, og har brug for at vide alle omkostninger ved at leje hus

Peter Trinskjær

Hej Helene. 1. Udlejer skal selv betale service, hvis der ikke står andet i lejekontrakten. På selve oliefyret skulle der gerne siddet et klistermærke fra sidste servicebesøg. Ellers bør du bede om at se den. 2. Det er fint at blive tilmeldt som forbruger selv. Med vand følger kloakafgiften, som i virkeligheden er den største post (vandafledningsbidrag). Alt i alt koster 1000 liter vand omkring 40 kroner. En dansker bruger lidt over 100 liter om dagen. Dertil kommer abonnement på måleren. 3. Skorstensfejer er lovpligtigt. Men normalt opkræves det over ejendomsskatten - så hvis der ikke står noget i lejekontrakten skal udlejer selv betale. 4. Hvis gulvet ikke er farligt må udlejer selv om, hvordan han passer det eller ej. Det er dog vigtigt, at I får noteret hvordan det ser ud ved indflytningen - hvis han nu senere skulle finde på at synes, at det er jeres skyld. 5. Gammelt biip på I leve med... Der er ingen regler om hvor gammelt inventaret må være. Det skal dog virke. Hvis komfuret er defekt eller ulovligt på grund af farlige gamle el-installationer, så kan det selvfølgelig være et problem, der skal løses. Men en hakket bordplade eller skæve skabe, der ikke kan lukke, må man finde sig i.

Anders Sørensen

Hej Peter Jeg fraflyttede et værelse lejet privat med almindelig kontrakt. Jeg malede og vaskede den, da jeg flyttede ud. Udlejer bestilte så en omgang rengøring for min regning, da den ikke var gjort ren. Mit spørgsmål er, hvor rent skal den være når den fraflyttes?

Peter Trinskjær

Hej Anders. Det kan man ikke sådan lige svare på. Der skal være rent - men det svar hjælper jo ikke. Jeg har oplevet en udlejer klage over, at hylderne inde i køkkenskabene ikke virkede til at være tørret af på undersiden. Det synes jeg, var noget pjat. Men jeg har også oplevet lejere, der synes der var rent, selv om der hang synligt spindelvæv rundt omkring i loftet og der lå nullermænd i bunden af skabene. De fleste lejere gør alligevel rent når de flytter ind. Men de skal ikke føle, at der er ulækkert - det er vel mit bedste bud på et svar.

Helle

Hej Peter Jeg har siden 15/8-2014 udlejet en del af min andelsbolig (1 værelse med eget køkken og bad) Jeg har 2 x 2 værelses lejligheder, hvor jeg selv bor i de 3 værelser, hele lejligheden er under samme matrikel nr. Kontrakten havde en slutdato 15/8-2015, men pga travlhed har jeg glemt at forny leje kontrakten. Jeg har nu besluttet mig for selv at benytte hele lejligheden, så har her den 12/12-15 skriftligt opsagt min lejer med 2 mdr varsel (som var en fælles aftalte ifl §11) Min lejer accepterede min opsigelse, og begyndte selv at foreslå udflytningsmøde datoer. Forleden dag har min lejer pludselig oplyst mig at hun ifølge sin advokat har ret til at blive boende yderligere et 1 år. Det er åbenbart gået op for hende, at det ikke er specielt nemt at finde lejligheder til 4000,- om måneden i Kbh. FYI Lejer har ikke ladet sig CPR# registere på min adresse! Spørgsmålene er nu: kan jeg forholde mig til den gamle leje lov, hvor kontrakten er underskrevet, selv om den er udløbet? Er vores aftale i §11 om 2 mdr gensidige opsigelse stadigvæk gældende? Jeg ønsker ikke at have min nuværende lejer boende endnu et år, da hun det sidst 1/2 år har udvist en meget mærkværdig adfærd, har sendt mig mange underlige sms's omkring sin utryghed ved at bo i ejendommen, at jeg skulle have været inde og stjæle hendes USB skik samt en masse andre ubegrundede beskyldninger. Hun har efter sigende sat overvågningskamera og alarm op, hvilket jo beviser at jeg jo selvfølgelig ikke har været i hendes lejlighed. Da jeg i dec. ville installere et ny blandingsbatteri og udsugning på wc i hendes lejlighed, blev hun pludselig 'angst', så min håndværker og jeg blev nødt til at forlade lejligheden uden at få gjort arbejdet færdigt. Min underbo har desuden oplyst mig at hun flere gange har banket på deres vandrør og råbt ind i gennem deres brevsprække om ro pga teenager musik kl 14 om eftermiddagen. Håber på at du kan hjælpe mig med svar, så jeg igen kan få min lejlighed tilbage På forhånd tak Mvh Helle

Peter Trinskjær

Hej Helle. Hvis det, du lejer ud er en "lejlighed" har advokaten ret. Så er der 12 måneders varsel, hvis du vil bruge den selv. Hvis det, du lejer ud er et "enkeltværelse", så kan aftalen frit opsiges med en måneds varsel - i jeres aftale forlænget til 2 måneder. Så afgørende er altså, om lejemålet er en lejlighed eller et værelse. Som du beskriver det, er der klart tale om et værelse - heldigvis for dig. Men lige præcis nu er der "uro i klassen" på netop dette punkt, fordi en landsret for ikke så længe siden har givet en boligret medhold i, at noget der lignede, alligevel IKKE var et værelse. Den sag ligger nu hos Højesteret, og når den af afgjort (sandsynligvis i slutningen af 2016) bliver vi lidt klogere. Det lyder som sagt som om, det er et værelse, og så skal lejeren ud. Det kræver fogedens hjælp, og det bliver sikkert noget bøvl. Da lejeren allerede nu har en advokat, bliver I sikkert aldrig enige om, hvorvidt det er et enkeltværelse eller ej. Dermed kan det blive nødvendigt at starte en boligretssag - som tager tid. Jeg vil anbefale dig at søge bistand.

Sissel Uhrskov

Hej Peter. Pr. 31 oktober 2015 afleverede jeg nøgler til mit lejemål på 72 kvm og gennemgik sammen med udlejer lejligheden efter en grundigt rengøring af denne. Vi udarbejde ikke en fraflytnings rapport denne dag og jeg har ikke modtaget en sådan, om hvad der skulle gøres. Ved gennemgang sagde han at han nok skulle ordne lejligheden (male samt små raperationer som skrue huller i vægge). Derved går man udfra at han intet vil kræve for dette arbejde, da han intet nævnte om depositum, udgifter eller lignende. Skal siges at udlejer og jeg har altid haft et utroligt godt forhold da det var en lille lejlighed over lejers egen 1.sal. Jeg har lejet lejligheden siden sommer 2011. I kontrakten står der at lejligheden er nyistandsat ved indflytning og skulle afleveres nyistandsat, men denne var kun sparsomt istandsat. Kun malet. Jeg har i lejeperioden, for egen regning til 14.000,-kr, fået lavet nye trægulve i hele lejligheden. Disse har udlejer selv udført og givet mig regning på.. Ved indflytning var her forskellige gamle gulvtæpper, hvor tidligere lejer havde haft en stor hund, så jeg valgte at få lavet gulvet. Jeg renoverede gamle fodpaneler der havde flere lag gammel maling. Alt skulle brækkes af og pudses ned og males 3 gange, så derved kan man sige at lejligheden ikke var helt nyistandsat da jeg overtog den. Jeg malede trappe opgang ( 1. og 2. sal) da lejer havde lovet at male disse igennem 3 år, men som aldrig skete. Opgangen til min lejlighed var MEGET grim og slidt med gamle tæpper. Kort før fraflytning malede jeg entre, døre, vindueskarme og dørtrin Gardiner og belysning lod jeg ved fraflytning hænge i lejemålet, da udlejer gerne ville overtage og betale et mindre beløb for disse da han ville bruge lejligheden til BnB. Jeg havde intet hørt fra udlejer i 3 måneder mht til at få tilbage betalt depositum samt 2 måneds for meget betalt husleje. Derfor skrev jeg til udlejer d.5 februar og forespurgte på de næsten 20.00,-kr Besked fra udlejer d.6 februar (altså 3 måneder efter nøgler er overdraget) er at der intet er tilbage, da han har renoveret og malet lejligheden og at han vil sende mig en opgørelse inden for nogen tid. JEG VAR MÅLØS!! Ligeledes havde jeg 2 vidner ved gennemgang af lejligheden, og de havde som jeg forstået at udlejer selv ville klare dette og intet om pengebeløb eller depositum. Jeg beder ham skrive retur på min mail, om hvad han mener med sin udmelding. Jeg ved hvad der står i lejekontrakten og at jeg derfor er dårligt stillet, men mundtligt ved overdragelse var det et helt andre indtryk man fik fra udlejer. Nu føler jeg mig utrolig udsat og dårlig behandlet af en udlejer jeg har boet meget tæt på. Men igen ingen tilsynsrapport for mangler ved lejligheden, som jeg i så fald selv ville have udført da jeg intet ville have haft imod dette. Udlejer har flere gange sagt "Det skal jeg nok ordne" og han har på intet tidspunkt gjort klart hvad omkostningerne evt det ville løbe op i for ham. Så gælder den nye fraflytnings lovgivning at udlejer skal udarbejde en sådan rapport inden for 14 dage fra overdragelse af nøgler og kan herved ikke efterfølgende kræve penge for istandsættelsen? På forhånd tak. Sissel

Peter Trinskjær

Hej Sissel Din udlejer har vist et par problemer. Du har helt ret i, at han skal rejse sine istandsættelseskrav inden for en relativt kort frist - ellers mister han retten. Jeg forstår det sådan, at han måske/måske ikke har krævet lejligheden malet MUNDTLIGT, men først en del måneder senere skriftligt. Den sag kan han kun vinde, hvis du lader ham det - altså hvis du udtrykkeligt bekræfter, at han mundtligt rejste kravet om maling og du forstod, at du skulle betale for det. Andre istandsættelseskrav må under alle omstændigheder være fremsat for sent. Alt i alt har du gode chancer for at få dit depositum retur. Noget helt andet er, at du ikke har gode muligheder for at blive kompenseret for de forbedringer, du har bekostet i lejligheden. Jeg forstår dig sådan, at det sætter du heller ikke næsen op efter. Huslejenævnet er stedet at gå hen, hvis han ikke betaler. En kopi af lejekontrakten og så den fremstilling, du har skrevet her er umiddelbart alt, hvad der skal til.

Sissel Uhrskov

Hej Peter, Endnu engang tak for dine besvarelser - betyder meget. I henfør til hvad du svarede til mit oplæg, vil jeg gere have lov at uddybe så jeg er sikker på dit svar. Udlejer sagde MUNDTLIGT ved overdragelse af nøgler at han ville male og "istandsætte" lejemålet. Ordret "Det skal jeg nok gøre, tænk ikke på det". I dette regner man med at han mener at han vil gøre dette uden beregning, hvilket han heller ikke havde nævnet noget om (depositum/beløb osv) Så tænker den tog han, da jeg havde gjort så meget for ham igennem tiden. Jeg har 2 vidner på hans udsagn denne dag. Og nej, jeg forventede absolut ikke penge retur for de ting jeg havde udført igennem min tid i lejemålet (jeg fik trægulv på min regning osv) Men konkret; gælder reglen om istansættelseskrav på de 14 dage (at udlejer skal have fremsendt sine krav) hvor han beskriver hvad han kræver gjort) når det ikke står i min lejekontrakt tilbage fra 2011 at der ikke vil blive udført en fraflytnings rapport eller har disse 2 forhold ikke nogen betydning for hinanden? Endvidere kan mine vidner om udlejers ord hjælpe mig i min sag? Jeg har i skreven stund involveret Lejenævnet i min sag og venter også svar retur herfra. Tak for svar - og på forhånd tak. vh Sissel

Peter Trinskjær

Reglen om 14 dages frist gælder uanset, hvad man har aftalt om fraflytningsrapport eller ej. Som du beskriver det, synes jeg uden problemer, at du uden at lyve kan sige, at han ikke rejste krav om, at du skulle betale for istandsættelse. HVIS det var det, han mente er det hans problem, at han ikke udtrykte sig klar nok. Det er fint, at du har involveret huslejenævnet. Med lidt held, ruller resten mere eller mindre af sig selv. Held og lykke med det.

Susanne G.

Hej Peter Vi har haft udlejet vores sommerhus I næsten 2 år, incl. inventar, med en tidsbegrænset standard lejekontrakt indgået før den nye lejelov. Vores lejer fraflyttede for nyligt med 1 uges varsel, og ville ikke betale husleje selv om vi I § 11 havde aftalt 2 mdr. opsigelse. Jeg valgte at trække 1 mdr. husleje I depositummet, men der er desværre ikke depositum nok til el og ødelagte indbogenstande. Mine spørgsmål er følgende: 1) Vi skrev ind i lejekontrakten at el ville blive afregnet med 2,20 pr. kwh. Da det var prisen incl. div. leveringsomkostninger. Lejer gør nu gældende at de faktisk har mange penge til gode, fordi vi kun har lov til at opkræve den "rene" kwh pris. Er det korrekt? 1) Kan vi forlange erstatning for ødelagte indbosgenstande og hårde hvidevare? De bestrider ikke at de har ødelagt nogle af tingene, men påstår at de efter lejeloven selv kan vælge, hvordan de vil erstatte vores ting og dermed vælge nogle langt billigere alternativer. Har de ret I det? (Det kan oplyses at jeg gjorde skaderne gældende ved fraflytning og skrev dem ned, men de har endnu ikke fået en rigtig fraflytningsrapport). 2) De tilbyder eksempelvis at erstatte en keramiskkogeplade med en meget billig model. Mit spøgsmål er så, om vi kan forlange at de også afmonterer den gamle og installerer den nye? Det var mange spørgsmål. Jeg er opmærksom på at den nye lejelov ikke gælder for sommerhuse nu, men jeg skal vel finde svaret I de gamle lejeregler eller hvad? vh Susanne

Peter Trinskjær

Hej Susanne. Det er ikke så vigtigt, om huset er et sommerhus - mere centralt er, hvad det har været brugt til. Hvis det har været udlejet sammenhængende i to år til samme lejer er det nok ikke til ferie-formål. Derfor gælder lejelovens almindelige regler. ad 1) Du må ikke tjene på el (når det ikke er en ferie-udlejning), men du kan lade alle faktiske udgifter indgå i regnskabet. Hvis forbrugsregnskabet ellers er lavet rigtigt, er det forkert, at du kun kan kræve den "rene" kwh-udgift. ad 2) Ødelagt indbo kan kræves erstattet. Erstatningen skal svare til det eksisterende. Derfor kan de ikke udskifte f.eks. et induktions-komfur med et billigt "gammeldags". Ved lejers fraflytning mistede de i øvrigt retten til selv at gøre det. Du kan sætte en håndværker til at skifte for deres regning. Jeg regner med, at frister osv er overholdt - du er selv lidt inde på det. Husk dog også, at det ikke altid kan betale sig at få ret. Bøvl med en fraflyttende lejer koster, både i tid og penge, så hvis I kan finde et kompromis er det tit det, der i sidste ende er bedst.

Mette B.

Hej Peter Mit spøgsmål går på: Må man eje 2 huse og leje begge huse ud? Mine svigerforældre vil gerne købe vores hus, som vi har haft til salg i næsten 3 år. Vi sælger pga. at huset er for småt til 2 voksne og 2 børn, så vi har behov for at komme videre. Den vil de så leje ud. De ejer et andet hus i samme by, som de også lejer ud, fordi de er bosiddende i USA. Det er en midlertidig stilling i USA, så de vender tilbage til DK om 3 år. Deres bank siger at det 2. hus skal være udlejet til familie, men det forstår vi intet af. Mvh. Mette

Peter Trinskjær

Hej Mette. Det må man gerne. Det kan godt være, at banken (eller kreditforeningen) stiller nogle krav for at ville finansiere det. Hvis der er boligmangel ser man også nogle gange, at det er et krav, at ejendommen bruges til bolig, altså lejes ud. Det kan også have nogle betydninger i lejeloven, fordi udlejer med én ejendom slipper lidt nemmere omkring nogle forpligtelser. Og endelig kan der være noget skattemæssigt for og imod. Der er mange overvejelser - men man MÅ gerne.

M. Nielsen

Bor til leje i en lejlighed via et boligselskab og efter 12½ år er jeg nu begyndt at have problemer med hvad der formentlig er skimmelsvamp på badeværelset, plus noget andet sort stads i stuen og havde også i soveværelset hvor jeg selv har renoveret efter de behandlede med et eller mystisk skimmelmiddel efter måneders venten. Det i badeværelset tror jeg primært skyldes at faldstammen ryster og de ikke vil gøre noget ved det og har også tidligere kontaktet ejendomskontoret da der kom skimmelbelægninger på fliserne! Nu har jeg så problemer med loftet samt væg stykke over fliserne som ikke går helt op til loftet. Desuden ruster nogle af vandrørene også og der er ofte rust partikler i vandet især kommer der en del ud af brusehovedet lige meget hvad jeg gør. Inden jeg flyttede ind havde ejendommen fået nye vinduer og nu viser det sig over 10 år efter der er fejl i monteringen af dem blandt andet ved nogle ventilations kanaler i siden indvendig som skulle vende forkert og manglende isolering på 2 af siderne og dette samt andet skal så laves her senere i år. Men der danner sig også fugt på især køkkenvinduerne da der ingen varme er der ude og det medfører sorte/grå belægninger som stort set ikke kan fjernes lige meget hvad man prøver at gøre ved det. Det er sådan at der for nok 6 år siden, hvis måske ikke lidt mere blev vedtaget at alle ejendommens badeværelser skulle renoveres og der var fastsat tid for hvornår det skulle starte som for længst er overskredet med flere år og bare udskudt år efter år og helt tilbage til da det blev besluttet skulle vi så året efter stige i husleje pga. renoveringen hvilket vi bestemt også gjorde endda ret så meget. Men må de virkelige godt blive ved at udskyde det år efter år uden vi får hvad vi betaler for også? Først var det noget det skyldtes der skulle ændres noget på tv-signalerne plus der skulle opsættes postkasser, så det skulle udskydes yderligere et år, men det år er altså gået for flere år siden. Jeg overvejer derfor nu ganske enkelt at flytte inden for et par år, men hvor meget kan jeg komme til reelt at hænge ved en fraflytning, for synes nok udlejer stort set intet gør ved det trods flere henvendelser får jeg sjældent noget svar. Påtænker at egentlig bede dem om selv at afholde samtlige udgifter i forbindelse med fraflytning pga. fugt/skimmel problemer, men kan jeg kræve det i så fald? Og hvad er chancer for de æder den?

Peter Trinskjær

Hej M. Skimmel er både det værst tænkelige og i din situation det bedst tænkelige. Det værste, fordi det kan være sundhedsskadeligt at bo i. Det bedste, fordi det giver dig flest muligheder for at komme videre som du ønsker. Såfremt der konstateres skimmel, skal kommunen kontaktes. Der skal også laves en plan for afhjælpning - og det skal gå rimeligt hurtigt. Skimmel på fliser i badeværelset er ret normalt og skyldes hygiejne. Det betyder, at det kan vaskes af, og så er problemet løst. Skimmel andre steder stikker som regel noget dybere og afhjælpning med rengøring er ikke nok. Der skal måske skiftes tapet, bankes puds af eller måske skiftes konstruktion. Skimmel kræver fugt, så en årsag vil altid være utilstrækkelig udluftning. Om det så er din skyld (fordi du aldrig lufter ud) eller udlejers skyld (fordi der mangler ventilationsmuligheder, fordi vinduer er monteret forkert osv) kan være et diskussionsemne. Jeg tror umiddelbart, at du står stærkt. Du nævner i hvert fald vinduer med defekte ventilationskanaler og rum uden opvarmningsmulighed - det er et par ret store alarmklokker. Jeg synes, du skriftligt skal meddele udlejer at der er skimmelsvamp. Reagerer han ikke inden for en uge, bør du skriftlig fortælle kommunen det samme. Hvis folk, der har forstand på den slags, bekræfter det og er det i øvrigt sådan, at det ikke er din egen skyld, har du gode muligheder for at kunne flytte uden udgifter. Jeg synes også, du skal skynde dig. Det er ikke sundt at bo i skimmel.

Ditte Brandt

Hej Advodan Jeg har nogle spørgsmål angående min udflytning fra Esrumvej 15, 1 th, Helsingør. Jeg flytter ind d.1 august 2013, og skriver under på en 2 årig kontrakt. Og bor der til 1.august 2015. I min lejeperiode har jeg svært ved at komme i kontakt med udlejeren, da han altid er meget langsom til at skrive tilbage. Har følgende spørgsmål omkring varmeafregning og el. EL 2013- 2014- 2015: Da jeg flytter ind bliver jeg kontaktet af et el selskab som jeg så siger ja til, og tænker det er ok. Jeg afventer en regning. Men bliver i stedet kontaktet nogle måneder senere, at jeg ikke kan lave en aftale med dem, da det er min udlejer som skal skrive under, da det er ham der står for elafregningen. Jeg tænker at el måske er med i huslejen, og får ikke rigtig undersøgt det nærmere, og da jeg bliver mor i 2014 må jeg indrømme at det slet ikke er det jeg har i tankerne. Da jeg så fraflytter lejligheden august 2015 bliver elregningen for 2 år så trukket af mit depositum. Så mit spørgsmål er om det kan være rimeligt at tilbageholde disse regninger så lang tid? Hvis han ikke havde betalt dem, havde jeg jo selv kunne melde mig til. Varme og vand 2013-2014: Der bliver aflæst varme i januar måned 2014. Jeg rykker min udlejer for regnskab for 5 måneder i 2013, men hører intet. Han lover at sende noget men det sker ikke. Det samme sker for varmeregnskabet i 2014, jeg hører intet, og der sker ikke noget når jeg rykker for det. Når han så kommer med regnskabet, da jeg flytter skal jeg ex. betale 791 kr. mere i varme i 2013 udover det acontobeløb jeg belaler i forvejen. Kan se at der ikke er blevet aflæst varme af fra den forrige lejer, så han har bare delt beløbet ud pr. måneder og x med de 5 måneder jeg har boet der. Dette kan jeg ikke forstå er lovligt. Da jeg arbejde på boreplatform i den periode har jeg sammenlagt været væk 1 ½ måned ud af de 5 hvor der slet ikke er brugt varme, så skulle nærmere have penge tilbage. Tænker heller ikke han kan tilbageholde regnskab for 2014? Varme og el 2015: Da jeg så fraflytter 1. august 2015, får jeg kun 7000 kr. tilbage af 20.000 kr. i depositum. da det hele går til gamle regninger og han tilbageholder 3000 kr. til han får afregnet det sidste varme fra 2015. Men jeg hører slet ingen ting, selv om jeg har rykket for det. Det skal siges at lejligheden ikke skal gøres i stand ved fraflytning da den er solgt. Så derfor bliver der ikke trukket penge til istandsættelse. Men jeg fraflytter 1 måned før vi aftalte da hans nye køber gerne ville overtage hurtigst mulig. Håber I vil svarer på overstående spørgsmål, og sige hvad jeg skal gøre nu. Venlig hilsen Ditte

Peter Trinskjær

Hej Ditte. Det var en ordentlig omgang. EL: Hvis det fremgår af lejekontrakten, at udlejer leverer el, er der ikke noget i vejen med det. Så er det dog mærkeligt, at han ikke har opkrævet a conto. Hvis det ikke står der, er det noget rod. Men jeg læser det sådan, at du faktisk kun betaler for det, du har brugt. Er det rigtigt, ville jeg ikke gøre mere ved det andet end at glæde sig over den lange kredit. Alt i alt har din udlejer vist et forklaringsproblem eller to med hensyn til forsyninger og regnskaber. Varme: Regnskabet skal være rigtigt. Hvis udlejer ikke har en startaflæsning, er regnskabet ikke rigtigt. Så får han svært ved at kræve efterbetaling. Mere interessant er det, at udlejer skal overholde en frist for udarbejdelse af varmeregnskab. Fristen afhænger af varmeforsyningen, aflæsningen mm, så den kan variere lidt. Men det kunne godt lyde som om, at han ikke har overholdt fristen.

Ditte Brandt Christensen

Mange tak for dit svar og hurtig tilbagemelding. Har følgen spørgsmål til dette. Varme: da jeg flytter ind august 2013 kan jeg se på opgørelserne at der ikke er aflæst varme, han dele bare regningen ud på alle månederne. Har ikke opholdt mig så meget i lejligheden i 5 måneder, så mener ikke det er rimeligt at beregne sådan. Er det korrekt, da jeg burde ha penge tilbage på denne periode. Jeg har ikke modtaget varmeregnskab før udflytning i august 2015, så han har ikke afholdt frist for aflevering af varme og vand regnskab, til trods for at jeg har rykket flere gange. Hvad kan konsekvensen være af dette, kan han så overhoved opkræve noget? El: under feltet i lejekontrakten ”udlejer leverer el til andet end varme” har han sat kryds i både ja og nej, ellers står der intet om el i kontrakten. Jeg har selv forsøgt at tilmelde mig elselskabet, men har ikke kunne få lov til dette da han stod som bruger og ejer. Jeg har ikke kunne få regnskab for el i de 2 år jeg har boet der, så har ikke haft en chance for at regulerer mit forbrug, og har jo intet betalt aconto. Ved udflytning trækker han så, 8500 kr. fra mit indskud. Kan han overhoved forlange noget, når ikke han har opkrævet noget? Venlig Hilsen Ditte

Peter Trinskjær

Hej igen Ditte Hvis fristen er overskredet - og det lyder det jo til - så kan udlejer ikke kræve dig mere, end han har opkrævet a conto. Hvis han ikke har krævet noget a conto, kan han slet ikke kræve noget.

Susanne skov

Hej .. jeg har lejet en lejlighed , ved at betale indskud til den tidligere lejer og overtage hendes lejemål . Jeg fik af vide , af tidligere lejer at sådan havde hun også påbegyndt hendes lejemål . Hun sagde at jeg ligeledes kunne leje ud på den måde . Lejligheden var ikke malet i flere år da jeg overtog den , der er huller i væggene fra ting de sidste 2 lejere før mig har haft lavet osv osv . Nu siger min udlejer at jeg ikke kan overdrage min lejlighed til en anden på samme måde og at jeg hæfter for fuld istandsættelse hvis jeg fraflytter , er det rigtigt ? Mener jo ikke at man skal aflevere noget i bedre stand end det var ved indflytning . Udlejer har på intet tidspunkt været her og se lejligheden ved min indflytning Mvh Susanne

Peter Trinskjær

Hej Susanne. Du har heldigvis ret. Metoden er "nem", men for udlejer temmelig dum. Det er nemlig sådan, at du som lejer ikke har overtaget lejemålet nyistandsat, og der er hverken lavet en indflytningsrapport eller en mangelliste. (Når jeg skriver nyistandsat er det fordi, jeg regner med at du flyttede ind før 1. juli 2015). Du kan ganske rigtigt ikke skulle aflevere lejemålet bedre, end da du flyttede ind, så udlejer kan få svært ved at kræve det. Udlejer har til gengæld ret i, at du ikke mod hans protest kan overdrage til en ny lejer på samme måde. Og så er der i øvrigt den praktiske udfordring, at du aldrig har betalt depositum til din udlejer; men til den tidligere lejer. Jeg håber, det skete efter aftale med udlejeren.

Susanne skov

du skriver en praktisk udfordring i forbindelse med om jeg har betalt indskud til tidligere lejer og at det er i samråd med udlejer .. jeg mener at jeg har skrevet under på at jeg har overtaget lejemålet .og de har sendt mig den kontrakt som forrige lejer og forrige lejer havde med dem , . Vil det ændre på dit svar til mig . Og hvori ligger udfordringen omkring at jeg har betalt indskud til tidligere lejer .. på forhånd tak :-)

Susanne skov

? :-)

Peter Trinskjær

Hej Susanne Det er kun en udfordring, hvis udlejer "har glemt" jeres aftale og finder på at mene, at du slet ikke har betalt depositum - fordi udlejer ikke har modtaget det.

Peter Jung

Hej Peter, er der forskel på om det er et hus man udlejer eller en lejlighed, når det gælder fastsættelse af huslejen og huset/lejligheden er fra før 1991. Som eksempel i Odense kan man sætte huslejen højere hvis det er et hus fremfor en lejlighed mvh Peter

Peter Trinskjær

Hej Peter. Det er ikke en generel regel, at man kan fastsætte lejen for hus højere end lejligheder. Det er "det lejedes værdi", der er rettesnoren i begge tilfælde. Men det vil tit være sådan, at huset er en bedre bolig. Der vil f.eks. være have, mere magelig adgang uden trappeopgang og mere privatliv i forhold til naboer. Hvis man sammenligner et (lille) hus med en lejlighed på samme størrelse vil det derfor tit være sådan, at huset er dyrere.

Dorthe martinussen

Hej Advodan Er der nedskrevne regler for hvor langt udlejer må stille container til dagrenovation væk fra min bopæl? Hvilken paragraf i givet fald? På forhånd tusind tak ;-) Dorthe

Peter Trinskjær

Hej Dorthe Der er ingen faste regler i lejeloven herom, så den kan ikke hjælpe dig. Men det tænker jeg, at renovationsselskabet kan. De fleste selskaber har regler om, hvor mange boligenheder der må dele skraldespand, og hvor på ejendommen den skal placeres. Hvis I f.eks. er mange lejligheder om en stor container og den står ude ved vejen, tror jeg ikke, at der er noget at gøre ved det. Men hvis du har din egen spand og den står inde ved naboen, kunne jeg forestille mig, at renovationsselskabet kan hjælpe dig.

Dorthe Martinussen

Mange tak for hurtigt svar :-) Det er en fælles container, som bliver placeret på den anden side af nogle af de nærliggende rækkehuse, så vi skal gå ret langt for at smide skrald ud. Oven i har vi boet der i 3,5 måned nu uden gadelys (grundet en byggefejl, som de forsøger at reparere) Jeg har tænkt mig at få et afslag i lejen grundet den manglende gadebelysning. Vi kan ikke se vores skraldespande, postkasse eller indkørsel for den sags skyld. Oveni vil det blive en meget lang tur med affald i mørke. Både min mor og jeg er faldet over kantsten op til indkørslen. Hvad er et rimeligt beløb at søge i husleje-afslag på den konto? og vil det være et huslejenævn jeg skal involvere - el kan jeg blot henvise til et sted i loven? Flere hilsner Dorthe

Finn Petersen

Så lige at der var et spørgsmål om man måtte skrive møbler og private ejendele ind i en lejekontrakt. Hvor meget må man tage for dette ? der kan jo stå nye møbler, tv, musikanlæg, køkkenudstyr mm for måske flere hundrede tusinde, men man kan vel ikke tage hvad man vil for leje af dette. I så fald kunne der jo let snydes ved at der medfølger en gammel stol til en lejeværdi på 1000 kr pr. måned. I tilfælde af at en sådan lejeaftale sendes til huslejenævnet, vil de så ikke blot beregne huslejen uden møbler etc.

Peter Trinskjær

Hej Finn Tænk over, hvad der vil ske, hvis lejeren så ønsker at leje lejligheden, men takker nej til stolen. Hvis udlejer accepterer dette og fjerner stolen, er der ikke noget problem. Hvis udlejer nægter og fastholder, at det er en pakkeløsning hvor lejeren skal leje både lejlighed og indbo, så vil huslejenævnet helt som du forventer kigge på det samlede billede. Mulighederne for snyd er altså ikke særligt store - selv om det jo er klart, at det kan være svært at værdisætte en rimelig leje for indbo. Hvis man har f.eks. et musikanlæg til 100.000 kr, vil jeg simpelhen fraråde, at man lejer det ud. Risikoen for problemer er stor og den rimelig leje er for lille.

Finn Petersen

Nu beskrives den nye lejelov som nye regler for udlejning af huse og ejerlejligheder, men hvad med udlejning af ideelle anparter, som jo stort set fungerer som ejerlejligheder. Er det de samme regler ?

Peter Trinskjær

Hej Finn. Ikke helt... Det, du skriver er en lille smule upræcist - set juridisk. Hvis jeg forstår dig rigtigt, så er der tale om en ejendom ejet i sameje mellem flere parter, således at hver ideel anpart giver en brugsret til en del af ejendommen, f.eks. en lejlighed. Det er en normal model ved f.eks. fordeling af fællesarealer (loftrum eller kælder) blandt ejerlejligheder. Sådanne anparter som sådan kan man ikke leje ud. Man kan overlade den brugsret, der følger med, til nogle andre. Beboeren vil være lejer, og vil være omfattet af lejelovens regler. Men om "udlejeren" er udlejer i lovens forstand er mere usikkert. Der er nærmest tale om fremleje, og det kan have betydning i visse situationer. I grove træk kan du anse forholdet som et almindeligt lejeforhold, men der kan sagtens være specifikke problemstillinger, der skal håndteres lidt anderledes.

Poul E Larsen

Hej Vi har et hus der har været til salg i 1½ år Vi har ikke selv beboet huset Vi har haft lejet huset ud 4 månder til en familie der havde vandskade i sit hus Ny lejer acceptere at huset er til salg i lejeperioden, at der vil være fremvisninger i leje perioden og at huset skal fraflyttes indefor 3 månder ved salg Er det nok at skrive dette i paragraf 11 i lejekontrakten?

Peter Trinskjær

Hej Poul. Svaret er "både ja og nej". Svaret er "ja", for du kan sådan set ikke gøre andet og mere end at skrive det ind i aftalen (i § 11). Men svaret er "nej", for det er slet ikke gyldigt at aftale. Det kan du nok være ligeglad med, hvis lejeren respekterer aftalen og flytter, men hvis lejeren fortryder og får lyst til at blive boende, kan du have et stort problem. Den eneste mulighed for at forbedre din situation er at lave et tidsbegrænset lejemål i f.eks. 12 måneder i kombination med reglen om opsigelse ved salg. Så er der en "bagkant". Hvis I allerede har skrevet lejekontrakten, er det for sent.

Tove.

Hej! Jeg udlejer min andelsbolig fuldt møbleret i et år. Må jeg opkræve leje for mine møbler og ting, og skrive dette ind i lejekontrakten? VH Tove

Peter Trinskjær

Hej Tove Ja, det må du gerne. Husk at tage godt med billeder, så der ikke bliver tvivl om, hvad der er dit.

Pia Møss

Hej.. Vi har en lejlighed som vi lejer ud med tidsubegrænset lejekontrakt. Vi står nu i den situation at vi gerne selv vil etablerer os i et hus og dertil skal vi bruge noget kapital, så det ville være rigtig oplagt at sælge lejligheden. Desværre synes jeg ikke det umiddelbart ser ud til at vi kan "komme af" med lejerne.. Findes det ingen muligheder overhovedet? En lejlighed der er bundet af lejere er meget mindre værd end en tom, indflytningsklar lejlighed.. Vores nuværende lejeaftale er lavet for 2 år siden. Vi ønsker at huslejen skal stige lidt en smule, men kan man det, når det ikke er nævnt i lejekontrakten at der kan forekomme huslejestigninger? Vi har tilføjet nogle punkter i lejekontrakten som er ud over standarden. Er disse punkter ugyldige, selvom lejer har godtaget punkterne og skrevet under? Vh. Pia

Peter Trinskjær

Hej Pia Det er folk i lige præcis din situation, der har opfundet begrebet "evighedslejere". De kan nemlig være meget vanskelige at "slippe af med". HVIS I selv har boet i lejligheden tidligere og HVIS I har brugt den rigtige/heldige formulering af lejekotrakten, HVIS en opsigelsen overordnet set er rimelig nok og HVIS en række yderligere betingelser også er opfyldt, SÅ kan I faktisk godt opsige lejer med den begrundelse, at I gerne vil sælge lejligheden. Svaret her bliver meget langt, hvis jeg gennemgår alle "hvis-erne", for der er en hel perlerække. Det afhænger i øvrigt af de enkelte særlige vilkår, der fraviger de almindelige regler, om de er gyldige eller ej. Nogle ting kan man sagtens aftale, andre kan ikke aftaltes gyldigt.

Pia Sørensen

Hej, Min datter og hendes kæreste har valgt at flytte fra hinanden efter 1 års tid. De står begge på lejekontrakten. Min datter flytter og hendes kæreste bliver boende og vil gerne have en ny bofælde på lejekontrakten. Udlejer kræver så at lejligheden skal nyistandsættes (3. mdr. varsel(så huslejestigning på 200 kr/m2). Kan han det? Mvh PS

Peter Trinskjær

Hej Pia Først og fremmest er det vigtigt, at udlejer bekræfter, at det er noteret at din datter er flyttet. Så kommer hun ikke til at hænge på istandsættelse m.v. fremadrettet. Dernæst ville jeg hvis jeg var kæresten, der bliver boende i lejligheden, lade kontrakt være kontrakt og lade den nye bofælle flytte ind uanset hvad udlejeren mente om det. Nu har jeg jo ikke set lejekontrakten, og det kan være lidt kompliceret. Hvis den nye bofælle er en (ny) kæreste, kan udlejeren ikke blande sig. Hvis det er bofællesskab, er det mere usikkert, for så kan det være delvis fremleje, og det må man ikke (altid). HVIS det må betragtes som fremleje, og dette ikke tillades i aftalen, KAN udlejer nægte og så til gengæld foreslå, at der bliver lavet en helt ny aftale efter istandsættelse og med højere husleje. Så det er teoretisk muligt, at udlejer godt må det, han siger.

Inga Pedersen

Hej Vores søn har boet til leje i et sommerhus. Desværre uden en lejekontrakt. Efter at være fraflyttet er han blevet opkrævet for renovation, skorstens fejning. Må udlejer godt opkræve dette? Med hensyn til betaling for vand , må udlejer opkræve både forbrug og spildevandsadgift? Hvad er tidsfristen for afregning af depositum? Med venlig hilsen Inga Pedersen

Peter Trinskjær

Hej Inga Både ja og nej.... Hvis vi ser bort fra alt det formelle giver det fin mening, at udlejer kræver forbrugsudgifterne ved siden af den rene lejebetaling. Det er helt sædvanligt. Men udlejer har bragt sig selv i en noget vanskelig situation ved ikke at lave en lejekontrakt - og i den forbindelse hjælper det ham bestemt ikke, at der er tale om et sommerhus. Hvis vi nu antager, at din søn mener, at den aftalte leje var et fast beløb, der dækker både husleje og forbrug - så har udlejeren en aftaleretlig bevismæssig udfordring, som jeg ikke tror, han kan klare. Hvordan vil han bevise, at han har aftalt leje plus forbrug, når han ikke har lavet en lejekontrakt? Der er ikke nogen fast frist for afregning af depositum. I må rykke og kræve svar - og når han så meddeler, at han tilbageholder til dækning af forbrug, må sagen gå sin gang igennem det juridiske system.

Martin.

Hej. Min kone og jeg har lejet hendes barndomshjem ud. Lejemålet er gammelt og slidt, men dog nymalet og med en pæn have til. Vi har haft en kontrovers med udlejer som fraflytter her den 1/12. Han har ikke betalt husleje de sidste 2 måneder og vi forventer bestemt at han efterlader det aldeles umalet og fyldt med affald. Endvidere er haven ikke passet i snart 2 år og er helt groet til. Han har kun betalt 3 måneders depositum og har nu brugt 2 af dem ved ikke at betale leje. Hvad gør man? Hvordan får vi dækket vores udgifter til henholdsvis maler (45.000kr) og gartner (25.000kr)? Det svarer næsten til at års husleje. Med venlig hilsen Martin.

Peter Trinskjær

Hej Martin. 1. I skal sikre jer, at han rent faktisk flytter. Jeg vil foreslå, at I afgiver et påkrav og siden en ophævelse på grund af restancen. HVIS han nu alligevel ikke flytter 1. december, skal I ikke starte helt forfra, men kan smide ham ud. 2. Derefter skal han indkaldes til et flyttesyn og istandsættelseskravene skal gennemgås. 3. Endelig skal der laves en endelig opgørelse hvor istandsættelser, restancer og depositum regnes sammen. Der skal kræves betaling, om nødvendigt igennem en retssag. Der føres skræmmende mange af disse sager, så det er noget nær standardekspeditioner. Det sker desværre ikke så sjældent, at en udlejer får medhold i et istandsættelseskrav, som lejeren så ikke kan betale. Derfor gælder det om at få en prop i hullet, få lejeforholdet afsluttet så hurtigt som muligt (derfor min nr. 1 ovenfor) og i øvrigt holde omkostningerne nede.

Ida Dahl

Hej Peter, min veninde har netop underskrevet en lejekontrakt på en ungdomsbolig, i en bygning hvor udlejer administrerer flere ungdomsboliger. I denne lejekontrakt har udlejer skrevet ind, at lejer er ansvarlig for al indvendig vedligeholdelse, herunder også vedligeholdelse af hårde hvidevarer, cisterner osv. Kan udlejer i følge den nye lejelov godt kræve dette? Og hvis ikke, skal kontrakten så ændres, eller hvad ville man skulle gøre? Kontrakten er underskrevet for nogle uger siden. Jeg håber meget, du kan hjælpe :) Med venlig hilsen Ida

Ida Dahl

Hov, der står at lejer står for at vedligeholde og FORNY køleskab, cisterner ect. Det fik jeg ikke lige med.

Peter Trinskjær

Hej Ida Ja, det kan udlejer sådan set godt skrive. Jeg regner med, at undgomsboligen betragtes som en lejlighed og ikke som et værelse/klubværelse. Reglerne er forenklede og meget firkantede og meget forsimplet er de sådan her: Udlejer har alle pligterne vedrørende ejendommen. Kun hvis man aftaler det udtrykkeligt og skriftligt, kan lejeren pålægges nogle af disse pligter, og det kan i øvrigt kun være vedligeholdelse. Og det er lige præcis det, udlejer har skrevet ind i lejekontrakten. Den med "fornyelse", som du nævner i din tilføjelse kan sagtens give anledning til ballade. Hvis en ti år gammel ovn går i stykker og skal udskiftes, er det så vedligeholdelse eller forbedring? Det kan jeg ikke svare sikkert på. Nogle enkelte gamle afgørelser statuerer, at sådan "vedligeholdelse" ikke har kunnet pålægges lejerne, men afgørelsen vil være uhyre konkret. Din veninde kan i øvrigt trøste sig med, at afgørelser på dette område rent statistisk har det med at falde ud til lejerens fordel.

Anders Jensen

Hejsa. Jeg bor til leje og har underskrevet en gammel lejeaftale d.1.6.2015 og flyttede ind pr.1.8.2015. Jeg har nu opsagt mit lejemål pr. 1.1.2016 og er lidt i tvivl om mit depositum. Jeg har kun boet i lejligheden i 5 måneder og har passet rigtig godt på lejligheden. Da jeg overtog lejligheden var den nyistandsat, hvilket også er et krav når jeg flytter.Jeg har dog hverken hængt noget op på væggen eller "slidt" på lejligheden. Hvordan er jeg stillet nu når jeg flytter ift. kravet om nyistandsættelse? Skal udlejer stadig påvise, at der er et konkret behov for istandsættelse ift. den gamle lejekontrakt eller hvad har jeg af muligheder? Lejligheden ser som sagt stadig nyistandsat ud, hvorfor jeg håber at få størstedelen af mit depositum igen. Hvad tænker du om denne sag?

Peter Trinskjær

Hej Anders Hvis lejekontrakten er underskrevet 1. juni gælder de "gamle" regler. Så er det "nyistandsat", der er afgørende og ikke det konkrete behov. I praksis skal der virkelig lidt til, før maling af vægge er nødvendig. Det billigste for dig vil nok være at købe en spand af den rigtige maling og så male selv - hvis lejekontrakten tillader det og hvis du kan gøre det "godt nok".

Gerner Majlandt

Hej Peter jeg står i næsten samme situation som Anders, jeg har underskrevet lejekontrakten den 26/8 og flyttet ind 1/9, og jeg flytter ud til 15/1. Jeg har som Andres heller ikke hængt noget op, og være god ved lejemålet.. hvordan ser det ud for mig ang. istandsættelse? mvh Gerner

Peter Trinskjær

Hej Gerner De nye regler gælder for dig, og du står (lidt) bedre end Anders. Lejemålet skal ikke nyistandsættes, men aflereves i samme stand som det var ved indflytningen. I reglerne om almene boliger har man en "normalistandsættelse", som man kun sjældent slipper for. Det omfatter maling. Et godt råd til dig er derfor det samme, som gjaldt for Anders: Køb en spand af den rigtige maling, hvis udlejer er med på den. Der er ikke rigtig noget retspraksis om den nye lov, men vi ved, at det er temmelig svært at slippe helt for at betale for maling, nærmest uanset hvor pæne væggene er.

Ulla Mandrup

Hej. Spm. Vedr. Ophævelse af lejemål i mindre privat ejendom. Påtænker at sælge denne ejendom - pt. Registreret med 3 lejemål. Til det ene lejemål er der pt et tillæg, således at lejemål stuen tv også råder over nogle værelser på 1. Sal - i kontrakten omtalt som værelser. 3. Lejlighed har nu været ledig i mere end 1 år. Ønsker at sælge hele huset og har en evt. Interesseret køber, som dog betinger sig fuld råderet over 1. Sal. Hvorledes kan jeg på bedste måde ophæve lejen af værelserne?? Det er aftalt at de skal afleveres i samme stand som overtaget - pt er de stærkt misligholdt! Imødeser Deres svar - mvh

Peter Trinskjær

Hej Ulla. Den er desværre svær. Med tillægget er værelserne blevet en del af lejemålet og tillægget kan ikke uden videre opsiges særskilt. Hvis opsigelse er eneste mulighed, skal det være af hele lejemålet og umiddelbart lyder den eneste gangbare begrundelse, at udlejer selv skal benytte (noget af) lejemålet. Det skal du bare ikke; det skal den mulige køber. Så kan der først ske opsigelse, når huset er solgt. Og da er det med 12 måneders varsel. Så tålmodige er ikke alle købere... Et alternativ er at undersøge, om der kan ske ophævelse på grund af misligholdelse. Det kan der nok ikke; der skal ret meget til. Det sidste og bedste alternativ er at lave en aftale med lejeren. Hvis du forklarer lejeren, at værelserne skal bruges til noget andet, og hvis han ikke accepterer en ny lejeaftale (uden værelserne) må han regne med at blive opsagt helt, så kan det da være, at han er til at tale med. Held og lykke.

Helle Henrichsen

Kære Peter Trinskjær Med den nye lejelov gøres det muligt for udlejer at opsige lejemålet med et års varsel, såfremt udlejer selv skal bebo lejemålet. Kan udlejer fraskrive sig denne ret i lejekontrakten.? På forhånd tak for dit svar.

Peter Trinskjær

Hej Helle. Udlejers mulighed for at opsige, hvis man selv ønsker at bebo lejemålet er sådan set ikke ny - det er kun nyt, at det gælder lejligheder (og ikke kun huse). Lejeloven beskytter generelt lejere og kun sjældent udlejere. Der er ikke noget i loven, der forhindrer en udlejer i at give afkald på denne mulighed, så svaret på dit spørgsmål er "ja".

Jesper Jensen

Vi har lejet vores lejlighed ud og ønsker nu at købe et hus, samtidig med at vi beholder lejligheden. Vi har ca 800.000 kr i friværdi - 80% af lejlighedens værdi. Kan vi låne op i lejligheden så vi slipper for banklån i det nye hus? Lejlighedens værdi er 3.000.000 og vi skylder 1.600.000. Mvh Jesper

Peter Trinskjær

Hej Jesper. Jeg vil mene, at svaret er "ja", men det skal du i virkeligheden spørge din kreditforening (bank) om. Hvis kreditforeningen er enig med dig i, at lejligheden er belånt med mindre end 80% og I i øvrigt kan blive godkendt til at låne mere, så blander de sig ikke i, hvad I bruger pengene til. Og så er der intet som helst i vejen for at bruge låneprovenuet til delvis financiering af et hus. Senest har jeg medvirket i en konstruktion, hvor en større ombygning af en villa blev financieret med et lån i et ubehæftet sommerhus.

John Sørenswn

Jeg er flyttet ind i en dejlig lejlighed på 109 kvm bygget året 1965 . Der er ikke husmur isoleret, men nye vinduer er isat. Huslejen er pr, måned 6700 kroner og stiger med det nye nettoprisindekt med 200 kroner om måneden i 12 år - altså med en husleje om 12 år på 9.100 kroner om måneden. Jeg er pensioneret tjenestemand og får kun nogle få hundrede kroner i boligydelse om måneden. Min mening med den nye huslejelov er , den er ringere ind den gamle lejelov ? Privat bolig udlejer og bor i Herning.

Peter Trinskjær

Hej John Jeg læser det sådan, at lejen stiger med 200 kroner om året og ikke om måneden - ellers synes jeg, det løber noget stærkt. Sådan en fast stigning er netop det, man IKKE længere kan efter de nye regler. Hvis du er flyttet ind før 1. juli gælder de gamle regler stadig, men en nyere lejeaftale kan ikke indeholder en model, som vi kalder trappeleje. Fremover vil man normalt bruge nettoprisindekset i stedet. Det er ikke med et fast beløb, men sådan, at der kan ske stigninger, hvis Danmarks Statistik mener at prisudviklingen i det hele taget viser en generelt stigning i prisniveauet.

John Sørensen

Adv. Peter Trinskjær Du har misforstået mit indlæg. Jeg giver en husleje på 6.700 kroner om måneden, det har jeg akcepteret. Men - jeg er flyttet ind i lejligheden 1. september 2015 og der er trappelejen afskaffet og istedet indført prisindekt husleje stigning med 200 om måneden start 1. januar 2016 løbende over 12 år. Hvad siger du til det ? MVH John

Peter Trinskjær

Hej igen John Jeg forstår det nok stadig ikke. Hvis den varslede stigning er med et fast beløb (200 kroner pr. måned) er det jo netop ikke indeks-reguleret. En stigning med 200 kroner (hvert år i 12 år forstår jeg) er trappeleje. Send mig eventuelt lejekontrakten på mail i stedet, så kigger jeg på den.

søren bo

Har en udlejningsejendom, som pt er opvarmet med oliefyr. Men ønsker at udskifte til varmepumpe, hvilket vil betyde en direkte varme-udgift-besparelse på ca 50%. Dog er der jo investering i sådan een, som jeg ikke ønsker at lejeren ikke skal betale over leveforhøjelse. Nu betaler lejeren et a-kontobeløb ud fra varmemålere og olieprisen hvert år. Når varmepumpen er installeret, må jeg så 'fastfryse' varmeprisen ud fra, hvad han/hun betalte i olie, altså at hvis varmemåleren viser samme antal kalorier, som sidste år, skal han/hun betale de samme.

Peter Trinskjær

Hej Søren Det er lidt mere indviklet end som så. Du kan IKKE uden videre blande forbrugsudgifter og husleje sammen. Du kan ikke uden videre opkræve "det du plejer" i a conto og så beholde pengene til dækning af (noget af) udgiften til varmepumpen. Du har to muligheder. Den ene er at lave en ny lejeaftale med lejeren og så sætte forbruget til et fast beløb - som kommer ret tæt på det, du selv foreslår dig. Den anden mulighed er at varsle en forhøjelse af huslejen på grund af den forbedring, som det nye varmeanlæg er. Så stiger huslejen mens varmeregningen falder. Regnestykket er dog ikke helt ukompliceret, så det kan du nok ikke selv lave, så det bliver formelt korrekt.

jonna jensen

hejsa jeg har lejet et hus men på vores værelse er vinduet så udtæt at vi er ved at blæse ud har sagt det til udllejer nogle gange men ikke blivet til någet håber du kan give et godt råd mvh jonna

Peter Trinskjær

Hej Jonna Du skal klage til huslejenævnet. Det er en god idé at fremsætte kravet skriftligt over for udlejer (og gemme en kopi) og give en rimelig frist - og så derefter indbringe sagen for nævnet. Hvis udlejer ikke udbedrer, og nævnet i øvrigt er enig med dig i, at det er uacceptabelt, kan udlejer blive pålagt at gøre det.

Bettina Jensen

Når varme- og vandopgørelserne for det forgangne år er gjort op, og jeg har fået opgørelserne, er det så tilladt at ejendomsadministrationen vælger at betale mig varmepengene tilbage 1.okt og vandpengene tilbage 1.nov? Burde de ikke udbetale hele beløbet på en gang? Vh Bettina

Peter Trinskjær

Kære Bettina Det er der sådan set ingen klare regler om. Hvis de to regnskaber reelt er to forskellige regnskaber er der for så vidt ikke noget i vejen for, at de ikke bliver færdige samtidige og at saldoen så heller ikke bliver udlignet. Det gælder naturligvis ikke, hvis det i lejeaftalen er aftalt, at der skal være afregnet inden for en bestemt frist, men det er ikke sædvanligt.

Benjamin Kristensen

Hej. Ville lige høre hvordan man står, vi har haft lejet et helt nyt hus i 6 år, og nu ønsker ejer at sælge dette, eventuelt deres eget hus, for at flytte ind i det vi lejer. Spørgsmål kan de dette?? ved ikke om den nye lov gælder her, at hvis udlejer har anden bolig ved indgåelse af lejekontrakt, og aldrig har boet i det udlejet hus, kan de ikke smide udlejer ud??? Mvh. Benjamin

Peter Trinskjær

Hej Benjamin Jeg tror desværre, at mit svar er det, du IKKE vil have. Hvis der er tale om et hus (og ikke en lejlighed) kan udlejer godt opsige lejeren, hvis udlejer selv ønsker at bo i huset. Hvis der er helt sædvanlige lejevilkår og ikke aftalt noget særligt, og hvis jeg i øvrigt forstår dig rigtigt, er det sådan det er, desværre.

Olav Jørgensen

Hvor varmt kan man forlange det varme vand skal være til lejligheden

Peter Trinskjær

Hej Olav Lejelovgivningen giver ikke svar på dit spørgsmål. Men er det varme vand ikke over ca. 60 grader, kan der være et sundhedsproblem, fordi visse bakterier så kan hygge sig i installationen, f.eks. i varmtvandsbeholderen. Det betragtes som kritisabelt i sammenhæng med fjernevarmeforsyning. Hvis det fremgår af lejeaftalen, at udlejer leverer varmt vand til lejemålet, synes jeg det var rimeligt at forlange, at vandet har en temperatur der er hygiejnemæssig forsvarlig. Jeg har ikke undersøgt, om der er kendte fortilfælde, men jeg vil vurdere, at en sag ville falde sådan ud.

John madsen

Det varme vand skal helst ligge omkring 55 grader, så er der ikke grobund for udvikling af legionærbakterier,som udvikles ved lavere temperaturer. Det er dog mest ældre mennesker som er svækket i forvejen som kan få sygdommen. I de fleste ejendomme i dag er der installeret varmeveksler og der kan der ikke udvikles legionærbakterier. Mvh. John Madsen

Peter Trinskjær

Hej John Tak for fagligt input. Det lyder meget rigtigt. Jeg vil mene, at udlejer kan have et problem, hvis vandet ikke er varmt nok til at holde bakterierne væk.

Mette Dahl jakobsen

Hej Vil lige høre ad om jeg må leje mit hus ud igen i 2 år og derefter sælge det Det har været lejet ud før første i et år Ande gang i 1 1/2 år Venlig hilsen Mette

Peter Trinskjær

Hej Mette. Jeg læser det sådan, at du spørger til tidsbegrænsede lejemål. Det er altid en balancegang med de tidsbegrænsede, for man kan nemt som udlejer "falde i" med den konsekvens, at tidsbegrænsningen falder væk. Hvis det er den samme lejer som hidtil, skal du ikke regne med at kunne forlænge uden at "falde i". Hvis det er en ny lejer, er det selvfølgelig ikke forlængelsen, der er et problem; så er vi blot tilbage ved det generelle spørsgmål, om tidsbegrænsningen holder eller ej. Husk, at både du og en kommende køber af huset kan opsige en lejer (altså også en lejer, der ikke er tidsbegrænset), hvis man selv ønsker at bo i huset.

Martin jessen

Hej Vi er fra flyttet et lejemål pr 1/8 og mit spørgsmål går så på om hvornår indskuddet være opgjort Hilsen Martin

Peter Trinskjær

Hej Martin. Det er desværre ikke så nemt at svare på. For at starte bagfra: Det samlede regnestykke fremgår af en flytteopgørelse. Her indgår depositum, skyldig leje, istandsættelsesudgifter, slutafregninger fra el og vand osv. Flytteopgørelsen kan man selvfølgelig først lave, når man har alle oplysningerne. Udlejer kan altså være nødt til at vente på en håndværkerregning eller en opgørelse fra vandværket. Når det handler om istandsættelser, så har udlejer (kun) 14 dage til at fortælle dig, hvilke forhold der efter udlejers opfattelse skal istandsættes. Denne korte frist kan være forlænget til 4 uger i lejeaftalen. Men udlejer skal ikke sætte beløb på inden for denne frist. Ofte vil de gætte og lave en udflytningsrapport med anslåede omkostninger, men det er ikke et krav.

Pernille Pedersen

Jeg har set på et hus, som dog har en evighedslejer, som overtog lejekontrakten efter en forælder. Betyder de nye regler, at man kan købe huset med det formål selv at flytte ind og så give evighedslejeren 1 års varsel til at flytte ud? Mvh.

Peter Trinskjær

Hej Pernille Undskyld mit sene svar - jeg havde overset dit spørgsmål. Du skriver "hus", og hvis det er rigtigt forstået, er det faktisk en gammel regel. Svaret er ja, du kan godt opsige en lejer med den begrundelse, at du selv ønsker at bebo lejemålet. Det eneste nye er, at denne regel nu også gælder ejerlejligheder.

Philip mathiesen

Jeg har lejet mit hus ud pr.1.3.15 Lejer opsiger lejemål med 2 mdr varsel altså pr.31.8.15 og stiller lejemålet til min disposition pr. 15.8.15 .skriftligt. Opsigelse er pga mgl. Penge men i enighed med lejer modregnes dette i dispositum. Nye lejer er fundet og flytter ind pr.15.8.15..men betaler ikke husleje før 1.9.15 incl. Dispositum iflg.aftale. Nu kræver lejer 1 husleje refunderet fra 15.8 til 31.8.15.....mit spørgsmål kan lejer 1 kræve dette ??? I og med han har stillet mit hus til min disposition Pr 15.8

Peter Trinskjær

Hej Philip HVIS jeg forstår sagen rigtigt, så har den første lejer opsagt pr. 31/8, men er flyttet ud 14 dage før. Det har han gjort, så udlejer kunne sætte i stand til en ny lejer. Jeg kunne forestille mig, at det også er beskrevet sådan i lejekontrakten. Perioden fra 15/8 til 31/8 er så en mellemperiode, hvor ingen rigtigt bor i lejemålet, mens det bliver sat i stand. HVIS det er sådan, så skal den første lejer betale til 31/8, hvor der kan ske genudlejning. Den nye lejer har muligvis været inde tidligere, men har måtte finde sig i lidt rod og har ikke betalt husleje. Således er svaret, at den gamle lejer skal betale for de sidste 14 dage

Hong Nguyen

Ved de nye lejelov er evighedslejer forekommer ikke mere. Når man vil komme tilbage og bor i sin ejerlejlighed så kan man opsige en lejer med et års varsel. Har jeg forstået rigtigt. Er der flere ting man skal gøre for at undgå evighedslejer. MVH.

Peter Trinskjær

Hej Hong Det er stadig sådan, at reglerne primært beskriver lejeaftaler uden udløbsdato – det, du kalder evighedslejere er altså stadig helt normalt. De to største muligheder for at undgå evighedslejere som du siger, er at lave (lovlige) tidsbegrænsede lejemål eller at flytte ind selv. Og det er rigtigt, at med den seneste lovændring er det sidste blevet nemmere.