PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Hjælp til selvstændige kan være på vej

Mange virksomheder oplever nedgang i omsætningen på baggrund af følgevirkningerne af coronavirussen. Det tærer især hårdt på de selvstændige, der får frataget al indkomst ved tvunget lukning. I denne artikel kan du læse om de forslag til kompensation, som regeringen fremsatte i går d. 18. marts 2020.

Kompensation for manglende omsætning

Virksomheder skal betale deres faste udgifter – også selvom de mister omsætning under coronakrisen. Som hjælp arbejder regeringen på, at virksomheder skal have mulighed for at søge om kompensation for nogle af disse udgifter. Lige nu er der tale om forslag til midlertidige ordninger, der forventes drøftet færdig med folketingets partier og behandlet senere i dag (d. 19. marts 2020) eller en af de nærmeste dage.

Der er på nuværende tidspunkt ikke fremsat en konkret hjælpepakke, men regeringen foreslår følgende:

  • Selvstændigt erhvervsdrivende, hvis omsætning falder med mere end 30 pct. som følge af coronavirus, skal kunne få kompensation. Ordningen tænkes at omfatte selvstændige erhvervsdrivende, der maksimalt har 10 fuldtidsansatte i virksomheden. Ud fra et offentliggjort faktaark tales om ’selvstændigt erhvervsdrivende’, hvilket kan omfatte personligt drevne virksomheder og virksomheder, der drives i selskabsform. Dette vil formentlig blive præciseret i et hjælpeinitiativ.
  • For selvstændige erhvervsdrivende, som opfylder kravet om højest 10 fuldtidsansatte, så skal ordningen gælde i tre måneder fra den 9. marts 2020 til den 9. juni 2020.
  • Ordningen gælder kun, hvis de selvstændigt erhvervsdrivende oplever en nedgang i omsætningen på mere end 30 pct.
  • Kompensationen fra staten er målrettet faste udgifter og er sat til at udgøre mellem 25-80 pct.
  • Kompensationen fra staten skal være på 75 pct. af omsætningstabet og at kompensationen må udgøre maksimalt 23.000 kr. pr. måned eller 34.500 kr. – hvis den selvstændigt erhvervsdrivende har en medarbejdende ægtefælle.
  • Kompensationen skal ansøges på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal: www.virksomhedsguiden.dk

Regeringen arbejder på, at der på tværs af brancher skal kunne ydes kompensation til virksomheder, der oplever mere end 40 pct. fald i omsætningen. Ordningen skal dække op til tre måneder og skal kunne udbetales hurtigst muligt. Hvis virksomhedens omsætningen falder mindre end forudset, så skal kompensationen til virksomheden tilbagebetales.

 

Vi følger løbende med i udviklingen i hjælpepakkerne og opdaterer med nyt, så snart der er mere konkret information fra regeringens side.

Vil du vide mere?

0 kommentarer