PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Hvad kan din virksomhed gøre for at afbøde effekterne af Covid-19?

Det kan være svært at holde styr på regeringens mange initiativer for at hjælpe det danske erhvervsliv bedst muligt gennem coronakrisen. Få et overblik her.

Overblikket er udarbejdet d. 17. marts 2020, hvor den fulde pakke af lovforslag, udmøntninger, EU-godkendelse og lignende ikke nødvendigvis er kendt. 

____________________________________________________________________________________________

Regeringen arbejder løbende på at afbøde de store konsekvenser, coronavirus har for det danske erhvervsliv. Der laves hjælpepakker og tages forskellige initiativer for at hjælpe danske virksomheder på vej i en svær og usikker tid.
Advokat Kristian Weber fra Advodan i Glostrup giver dig her et overblik over de muligheder, du som arbejdsgiver bør undersøge for at afbøde effekterne af COVID-19.

 

Udskyd betaling af AM-bidrag, A-skat og moms

Virksomheder har nu mulighed for at udskyde betaling af moms og skat i 4 måneder eller mere. Ændringerne af betalingsfristerne for AM-bidrag og A-skat får første gang virkning d. 30. april 2020 for store virksomheder og d. 11. maj 2020 for små og mellemstore virksomheder.

Finansministeriet opsætter følgende eksempel: For en restaurant med 15 medarbejdere, med en gennemsnitlig bruttomånedsløn på 25.000 kr. pr. medarbejder, udgør samlet AM-bidrag og A-skat 135.000 kr. hver måned. Vælger arbejdsgiveren af udskyde AM-bidrag og A-skat på ca. 135.000 kr. månedligt i april, maj og juni, giver det en likviditetsforbedring på ca. 400.000 kr. i 4 måneder.

Kristian Weber uddyber: ”Vælger man at udskyde AM-bidrag, A-skat og moms for at opnå bedre likviditet i en kriseperiode, skal det stadig betales på et senere tidspunkt. Det vil dog give virksomheden likviditet nu og her, og forhåbentlig tid og ro til at finde ud af hvordan indtjeningen udvikler sig de næste par måneder.”

 

Her kan du se et overblik over de ændrede frister for betaling:

Afregningsperiode                    Indberetningsfrist                     Betalingsfrist

April 2020                                      11. maj 2020                                10. september 2020

Maj 2020                                        10. juni 2020                                 12. oktober 2020

Juni 2020                                        10. juli 2020                                  10. november 2020

 

 

Få sygedagpengerefusion fra dag ét, hvis din medarbejder er syg med coronavirus

Sygedagpengesystemets arbejdsgiverperiode bliver suspenderet, og der ydes refusion til arbejdsgivere for udbetalt løn fra dag ét – hvis din medarbejder, vel at mærke, er syg med coronavirus eller er sat i karantæne af myndighederne.

Herudover kan selvstændigt erhvervsdrivende få sygedagpenge fra første fraværsdag i stedet for efter ”egen perioden” på 14 dage. Også her gælder det, at man skal være sygemeldt eller sat i karantæne på grund af COVID-19. For medarbejdere sygemeldt af andre grunde end coronavirus gælder de almindelige regler ved sygdom fortsat.

Det er muligt at opnå sygedagpengerefusion på baggrund af coronavirus fra 27. februar 2020 til 1. januar 2021.

 

Sæt dine medarbejdere ned i arbejdstid

En mere fleksibel mulighed for arbejdsfordeling gør det muligt for virksomheder at sætte medarbejdere ned i tid i en afgrænset periode. Medarbejderen kan i den pågældende periode søge supplerende dagpenge.

”Ordningen har til formål at undgå massefyringer i virksomheder, der er hårdt ramt af coronakrisen, og hvor omsætningens fald er så markant, at det truer virksomhedernes overlevelse,” siger Kristian Weber.

Som arbejdsgiver kan du igangsætte den nye arbejdsfordeling, så snart den er anmeldt til jobcenteret. For at en medarbejder kan opnå supplerende dagpenge, skal følgende krav være opfyldt:

  • Medarbejderen skal være medlem af en a-kasse, der er omfattet af en anmeldt arbejdsfordelingsordning
  • Arbejdsfordelingen skal være igangsat i henhold til en kollektiv overenskomst eller en kollektiv aftale på den berørte virksomhed
  • Arbejdstiden skal være nedsat med mindst 2 dage pr. uge eller med 1 uges arbejde på fuld tid efterfulgt af 1 uges ledighed. Arbejdstiden kan også være fordelt med 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed eller med 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 2 ugers ledighed

Herudover er der yderligere en række krav, som gælder for hele virksomheden:

  • Alle medarbejdere i virksomheden skal acceptere aftalen
  • Aftalen skal omfatte samtlige medarbejdere i virksomheden, afdelingen eller produktionsenheden
  • Berørte medarbejdere kan opsige deres stilling med én dags varsel, hvis de har mulighed for at få andet arbejde med længere arbejdstid
  • Arbejdsgiver kan ikke opsige medarbejdere på baggrund af arbejdsmangel, så længe arbejdsfordelingen er i gang

”Der er mange krav, der skal overholdes for at medarbejdere kan opnå supplerende dagpenge i en periode. Under omstændighederne kan løsningen alligevel være god for både medarbejdere og arbejdsgivere, da den kan være med til at redde arbejdspladser,” fortæller advokaten.

 

Hjemsend medarbejdere i hotel- og restaurationsbranchen

Virksomheder, der er omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F (Privat Service, Hotel og Restauration), får mulighed for at hjemsende de medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten, som følge af ændringer i arbejdsforhold forårsaget af coronavirus.

Det skyldes, at der i dette tilfælde er tale om force majeure. Medarbejderne vil ikke modtage løn fra virksomhederne for de timer, de er hjemsendt. Virksomheden skal så vidt muligt forsøge at begrænse disse hjemsendelser og kalde medarbejdere på arbejde igen, så snart tilstandene er tilbage til normal. Hjemsendte medarbejdere har mulighed for at opsige deres stilling uden varsel, hvis de får tilbudt andet arbejde. Aftalen er foreløbigt sat til at gælde til d. 29. marts 2020, hvor den skal genforhandles.

Elever er undtaget for hjemsendelse, da de er i et skoleforløb, og man ikke har valgt at suspendere undervisningen.

 

Pålæg dine medarbejdere at afholde ferie eller ændre planlagt ferie

En vej til at undgå afskedigelser kan også være at anvende de muligheder, som ferieloven indeholder for at varsle og ændre ferie. Det er muligt at fravige udgangspunktet om, at restferie skal gives i sammenhæng af mindst 5 dages varighed. Feriedagene kan dermed lægges enkeltvis og udenfor ferieperioden, hvis driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt.

”Kan du pålægge, eller aftale med dine medarbejdere, at ferie afvikles i perioden med nedsat drift, kan dette være en rigtig god løsning,” siger Kristian Weber og fortsætter:

”Hvor upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt, kan du desuden ændre tidligere fastsat eller aftalt ferie. Så skal du dog være klar til at erstatte et eventuelt økonomisk tab som følge af ændringen”.

Læs også: Guide til arbejdsgivere: Spar lønudgifterne uden fyringer.

 

Søg om lønkompensation

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om en lønmodtagerpakke, der skal holde hånden under danske arbejdspladser og sikre, at lønmodtagerne får løn.

  • For månedslønnede udgør lønkompensationen 75 pct. af medarbejderens løn, dog maksimalt 23.000 kr.
  • For timelønnede kan lønkompensationen udgøre 90 pct., dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned

Modsat de øvrige initiativer og tiltag fra regeringen omfatter lønmodtagerpakken både organiserede og ikke-organiserede virksomheder, og den er uafhængig af medlemskab af fx en a-kasse.

 

Betingelser for lønkompensation

Der er dog nogle krav, der skal overholdes, før man kan opnå lønkompensation. Overordnet skal virksomheden stå overfor at skulle afskedige minimum 30 pct. af deres medarbejdere eller mere end 50 ansatte.

Den lønmodtager, der søges lønkompensation til, skal anvende 5 dage af egen ferie eller afspadsering i tilknytning til kompensationsperioden. Har medarbejderen ikke ferie eller afspadsering til gode, skal der holdes fri uden løn eller anvendes dage fra det nye ferieår.

Sender du en medarbejder hjem under lønkompensationsordningen, må medarbejderen på intet tidspunkt arbejde. Det betyder derfor også, at ordningen kun kan anvendes fremadrettet for medarbejdere, der har været på arbejde siden 9. marts.

Søger du om lønkompensation for en eller flere medarbejdere, skal du oplyse antallet af medarbejdere, som ellers skulle have været afskediget på grund af coronakrisen.

 

Relevant for lukningstruede virksomheder

Er din virksomhed lukningstruet, eller står du at skulle afskedige 30 pct. eller mere end 50 medarbejdere, kan lønkompensationen være relevant for dig. Du bør udarbejde et ”hjemsendelsesbrev” til de omfattede medarbejdere, hvor vilkårene for hjemsendelsen fremgår: fx at de ikke må arbejde, og at de skal afholde 5 dages ferie/afspadsering.

Du skalansøge om kompensationen på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal virk.dk. Erhvervsstyrelsen arbejder på at kunne modtage de første ansøgninger medio uge 13 og begynder allerede at udbetale de første lønkompensationer ugen efter. Det er en god idé at inddrage din revisor i forhold til at sikre den nødvendige dokumentation for at kunne opnå kompensationen.

”Det kan være svært for virksomheder at overskue, hvordan man opfylder kravene til hjælpepakker midt i en krisetid. Men da pakkerne forsøger at redde virksomheder fra afskedigelser og i værste fald konkurser, er det rigtig fornuftigt at sætte sig ind i som arbejdsgiver. Selvom det kan se udfordrende ud nu, så kan medarbejdere hjælpe driften i din virksomhed på vej, når krisen er ovre,” fortæller Kristian Weber.

Regeringen har varslet flere hjælpeinitiativer med fokus på særligt små enkeltmandsvirksomheder og selvstændige. Advodan følger op på udviklingen og kommer med et overblik, så snart der er noget konkret på bordet.

 

0 kommentar

0 / 700 tegn