PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Hvordan skal du som arbejdsgiver håndtere coronavirus?

Udbrud og spredning af coronavirus (COVID-19) giver anledning til en del ansættelsesretlige problemstillinger. Her kan du blive klogere på, hvordan du som arbejdsgiver bør forholde dig.

NB! Artiklen er udgivet den 6. marts 2020 og er udtryk for Advodans anbefalinger på det givne tidspunkt.

Det er en ny situation for det danske arbejdsliv at skulle forholde sig til den smittefare, som coronavirussen kan udgøre. Derfor er det vigtigt at have styr på sine rettigheder og muligheder som arbejdsgiver, hvis en medarbejder kan have været i berøring med virussen eller er blevet syg. 

Sundhedsstyrelsen og regeringen har opfordret erhvervslivet til at bede medarbejdere, der har været i risikoområder for smitte med coronavirus, om at holde sig hjemme i 14 dage, efter de er kommet retur til Danmark.

”Men selvom der er tale om en opfordring fra Sundhedsstyrelsen og regeringen, har arbejdsgivere fortsat ret til at bestemme, hvorvidt en medarbejder skal møde ind på arbejdspladsen. Derfor kan du som arbejdsgiver vælge, hvorvidt medarbejdere, som har rejst i risikoområder, skal holde sig hjemme de første 14 dage. Dog skal du som arbejdsgiver betale medarbejderes sædvanlige løn under karantænen, når karantænen er pålagt af arbejdsgiver”, fortæller Anne Fredholm, advokatfuldmægtig hos Advodan Holbæk.

 

Hvad hvis en medarbejder kommer i karantæne?

Overordnet gælder det, at hvis en medarbejder udebliver fra arbejdet, fordi han eller hun er blevet pålagt karantæne af læge eller myndighed, vil der i funktionærlovens forstand ikke være tale om fravær pga. sygdom. Medarbejderen kan heller ikke forlange at skulle kunne arbejde hjemmefra, hvis det ikke er aftalt med arbejdsgiveren.

”Der må i den konkrete situation tages stilling til, om medarbejderen er syg under en karantæne. Der er en grund til, at medarbejderen er i karantæne, da der er mulighed for, at medarbejderen kan være syg, men omvendt er dette ikke nødvendigvis tilfældet”, fortæller Anne Fredholm og fortsætter: ”Er medarbejderen rent faktisk smittet med coronavirus og dermed syg, gælder de almindelige regler for løn under sygdom”.

 

Må arbejdsgiver spørge om en medarbejder har coronavirus?

Som udgangspunkt må du som arbejdsgiver ikke spørge om årsagen til din medarbejders sygdom. Dog har medarbejdere pligt til at oplyse virksomheden, om de er syge med coronavirus eller har mistanke om dette, da det er en meget smitsom sygdom, der kan få alvorlige konsekvenser.

 

Kan arbejdsgiver forhindre medarbejdere i at rejse til "farlige områder"?

En arbejdsgiver kan som udgangspunkt ikke bestemme, hvor medarbejdere må rejse hen på ferie. Hvis medarbejderen trodser Udenrigsministeriets rejseanbefalinger, kan det dog betragtes som selvforskyldt sygdom, hvis han eller hun bliver syg med coronavirus under eller efter rejsen. Dette kan få betydning for medarbejderens ret til løn under sygdom. Det kan desuden opfattes som misligholdelse af ansættelsesforhold, hvis medarbejderen vælger at rejse på ferie i et af de områder, som Udenrigsministeriet fraråder, og på den baggrund ikke kan møde på arbejde efter endt ferie.

Har medarbejderen opholdt sig på ferie under et smitteudbrud, kan arbejdsgiveren forlange, at medarbejderen oplyser, om han eller hun har opholdt sig i lande eller områder hvor Udenrigsministeriet fraråder at rejse til. Har medarbejderen opholdt sig i lande med stor risiko for smittefare, kan det kræves, at medarbejderen kontakter arbejdsgiver i forbindelse med sin hjemrejse, med henblik på om medarbejderen skal sættes i en forebyggende hjemmekarantæne.

 

Hvordan skal virksomheder forholde sig til forretningsrejser?

Når en medarbejder skal på forretningsrejse, bliver han eller hun udsendt af virksomheden, og virksomheden er derfor ansvarlig for medarbejderen. Er der tale om, at medarbejderen skal rejse til en destination, hvor der er konstateret risiko for smitte med coronavirus – og fraråder Udenrigsministeriet rejser til destinationen – kan medarbejderen nægte at tage af sted, uden at det vil få ansættelsesretlige konsekvenser for medarbejderen. Virksomheden kan ligeledes aflyse planlagte forretningsrejser til udsatte områder og bede medarbejderen om at blive hjemme.

Vi anbefaler at følge Udenrigsministeriets rejsevejledning, når du planlægger medarbejderens forretningsrejser.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?

1 kommentar

Johanne

Hej, Jeg er ansat og timelønnet i et firma (X), men har min arbejdsplads, hvortil vi sælger en ydelse, I et andet (Y.) Y har sat alle eksterne i tvungen karantæne pga. Covid19, så vi ikke længere må besøge firmaet. Det er ikke muligt at arbejde hjemmefra. Indtil videre er dette gældende indtil ultimo marts og trådte i kraft, inden regeringens tiltag den 11. Marts. Min chef hos X vil ikke betale løn i den periode, hvor jeg ikke kan arbejde. Dvs. Pt. Betyder det 3 uger uden løn. Jeg er ikke medlem af en fagforening. Hvad skal jeg gøre ? På forhånd tak for hjælpen.

Anne Fredholm

Hej Johanne Det afhænger af, hvilke vilkår du er ansat på, herunder hvad din kontrakt angiver mht. timeantal. Hvis din kontrakt angiver, at du har ret til en minimum ugentlige eller månedlige arbejdstimer, har du som udgangspunkt fortsat ret til dette, selvom du midlertidigt ikke kan udføre dit arbejde. Du er velkommen til at kontakte mig pr. mail, hvis du ønsker rådgivning. Med venlig hilsen Anne Fredholm