PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Kan min virksomhed få kompensation for faste udgifter under COVID-19?

De fleste virksomheder har løbende udgifter, som er der uanset om omsætningen falder. Regeringen arbejder på at gennemføre en ordning, der giver virksomheder, som taber omsætning på grund af coronavirus, kompensation for nogle af de faste udgifter. Som for andre af kompensationsordningerne, der er på vej, er ikke alle krav til at opnå kompensationen kendte lige nu, da et konkret lovforslag endnu ikke foreligger.

Oversigt over kompensation for faste udgifter til din virksomhed

Med udgangspunkt i oplysninger fra finansministeriet indeholder kompensationsordningen på følgende:

  • Nogle af de faste udgifter kompenseres – fx udgifter til uopsigelige kontraktbundne udgifter, husleje og renteudgifter
  • Virksomheder på tværs af brancher skal kunne få kompensation
  • Kompensationen målrettes virksomheder med fald i omsætningen i Danmark på mere end 40 pct.
  • Kompensationen er målrettet faste udgifter og udgør mellem 25 og 80 pct. Dog kompenseres de virksomheder, som har et påbud om at lukke, med 100 pct. af de faste udgifter
  • Kompensation dækker op til tre måneder (9. marts 2020 til 9. juni 2020) og udbetales hurtigst muligt
  • Hvis omsætning viser sig at være faldet væsentligt mindre et først antaget, skal kompensationen for faste udgifter betales tilbage.

Har du en virksomhed kan du derfor ser frem til at kunne søge om og modtage kompensation for dine faste udgifter under coronakrisen. Dit tab under krisen skal dog være af en vis størrelse for at du kan opnå kompensationen.

 

Kompensation for faste udgifter afhænger af nedgang i din omsætning

I den planlagte ordning kompenseres nogle af den enkeltes virksomheds faste udgifter. Ordningen gives til dem, der lider et omsætningstab på mere end 40 pct.

Den procentuelle kompensation er opgjort således:

  • Omsætningsnedgang på 80-100 pct. kompenseres med 80 pct.
  • Omsætningsnedgang på 60-80 pct. kompenseres med 50 pct.
  • Omsætningsnedgang på 40-60 pct. kompenseres med 25 pct.
  • Er din virksomhed ramt af det midlertidige forbud mod at drive forretning for at undgå smittespredning kompenseres der 100 pct. i den periode forbuddet gælder

Herudover skal din virksomheds faste udgifter i perioden 9. marts 2020 til 9. juni 2020 minimum udgøre 25.000 kr. Kompensationen til din virksomhed kan i perioden maksimalt må udgøre 60 mio. kroner.

Ordningen kommer til at indeholde flere og mere komplekse krav for at modtage kompensation.

Vi holder dig opdateret, så snart konkrete lovforslag er på bordet - og derunder om, hvordan du kan benytte dem til at sikre din virksomhed under coronakrisen.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?

0 kommentarer