PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Kend de skrappe krav før du deler overvågningsbilleder af kriminelle

Den 25. maj 2018 trådte en ændring af loven om tv-overvågning i kraft. Den gør det muligt at dele overvågningsbilleder og videoklip af kriminelle med andre erhvervsdrivende. Men der er rigtig mange krav, du skal overholde, hvis du deler.

”Formålet med lovændringen er at give erhvervsdrivende mulighed for at advare hinanden mod eksempelvis omrejsende kriminelle. Dermed bliver det nemmere for de erhvervsdrivende at beskytte sig selv, deres ansatte og deres værdier mere effektivt mod de kriminelles aktiviteter. ” Det forklarer advokat Malene Løkkegaard fra Advodan Slagelse og fortsætter:

”Tidligere måtte man kun videregive overvågningsoptagelser til politiet, men efter lovændringen må erhvervsdrivende nu videregive optagelser og billeder internt i en organisation eller til andre erhvervsdrivende, hvis man er del af samme erhvervsorganisation eller sammenslutning. ”

Ifølge Malene Løkkegaard betyder det reelt, at det primært er kæder og større virksomheder, der har glæde af lovændringen, da små butikker og kiosker ofte ikke er en del af en erhvervsorganisation. Og det er fortsat ulovligt at dele klip og billeder på eksempelvis Facebook, da man fra lovgivernes side vil sikre, at billeder og video ikke bliver delt ukritisk med hvem som helst.

 

Disse fire krav skal være opfyldt, før du må videregive videoklip og billeder fra overvågningskameraer:

 1. Dine optagelser må kun vise personer, som enten formodes at have begået eller har forsøgt at begå en eller flere berigelsesforbrydelser (fx tyveri, betalingskortssvindel, bedrageri og røveri). Hvis der er andre personer med på optagelsen, skal de være sløret.

  Derudover må forbrydelsen ikke være af bagatelagtig karakter. Det betyder, at du fx ikke må videregive optagelser af en, der stjæler en pose slik til en 20’er. Det, gerningsmanden forsøger at stjæle, skal som udgangspunkt have en værdi på over 500 kr., med mindre måden, forbrydelsen er udført på, enten har virket professionel eller har været af voldsom karakter.

 2. Du skal have anmeldt den formodede gerningsperson for at have begået den pågældende forbrydelse til politiet senest samme dag, som du ønsker at videregive optagelserne.

  Hvis du trækker politianmeldelsen tilbage, må du ikke længere videregive optagelserne. Det betyder, at optagelserne skal fjernes fra det system, hvor de er blevet delt, og for modtagerne af optagelserne betyder det, at de ikke længere må opbevare optagelserne.

 3. Du skal have en konkret grund til at tro, at gerningsmanden vil forsøge at begå lignende kriminalitet hos de erhvervsdrivende, som du deler optagelserne med. Du må altså ikke sende optagelserne til erhvervsdrivende, som ikke er i risikogruppen.

  Risikogruppen skal begrænses geografisk til erhvervsdrivende i de områder, hvor de formodede gerningspersoner kan forventes at slå til – og det må kun være til den type eller gruppe af erhvervsdrivende, der kan forventes at blive udsat for de formodede gerningspersoners kriminalitet.

 4. Du må kun videregive optagelserne, hvis det sker i et lukket system. Det betyder, at du ikke må lægge optagelserne op på nettet eller på sociale medier. Heller ikke i en lukket gruppe på Facebook.

  Videregivelsen må kun ske i et sikkert og lukket intranet, som både kan være indenfor din egen organisation (fx butikker i samme kæde), i en erhvervsorganisation eller erhvervssammenslutning.

  Der skal desuden være mindst én kvalificeret fagperson, som kan overvåge intranettet for at sikre, at optagelserne opfylder kravene – og inden da skal der indhentes tilladelse hos Datatilsynet, som blandt andet tjekker, om der er etableret tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger i det lukkede intranet.

Læs loven her

Indsender formularen...

Har du brug for at vide mere?

2 kommentarer

Malene Løkkegaard

Ud fra din beskrivelse af sagen, ser det ikke ud til, at betingelserne for deling af eventuelle billeder af dig med andre butikker er opfyldt. For at få afklaret, om butikken ligger inde med billeder eller anden data om dig, kan du bede om aktindsigt hos butikken. Jeg håber, at det var svar på dit spørgsmål.

Pigen

Hej Lang historie kort, så blev jeg for nyligt taget for butikstyveri. Beløbet var ca. 140. kr og det er første gang jeg gjorde det. Jeg lærte min lektie og fortryder det så meget, men vi havde, og har det, svært med at få det til at hænge sammen. Ingen undskyldning - blot forklaring. Nu handler jeg selvfølgelig ikke i den konkrete butik mere, men jeg føler at der bliver kigget på mig af personalet i andre butikker i nærområdet. Både dem i samme kæde og andre. Jeg blev ikke oplyst om, at der ville blive delt billeder af mig i de andre butikker og mit spørgsmål er så nu: må den pågældende butik sende mit billede til andre butikker? Eller er det blot en følelse jeg har. Hilsen Pigen