PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Kompensation for tabt omsætning under coronakrisen forlænges, justeres og udvides

Den midlertidige kompensationsordning for at få dækket faste udgifter og dermed holde hånden under det danske erhvervsliv under coronakrisen er forlænget til 8. juli 2020. Herudover er der foretaget nogle ændringer for at tilpasse ordningen til forskellige virksomhedstyper.

Selvstændige og selskaber

De oprindelige vilkår for kompensationen gør sig stadig gældende. Dog er ordningen forlænget med 1 måned det vil sige frem til 8. juli 2020.

Herudover er der lavet følgende justeringer:

  • Antallet af medarbejdere du må have ansat i din virksomhed, er ændret fra 10 til 25 personer.

Har du allerede ansøgt om kompensation, skal du lave en ny ansøgning for at få adgang til den forlængede periode. Har du flere ansatte end 10, men max 25 vil du få mulighed for at søge kompensation for hele perioden.

I maj 2020 åbnes for en ny ansøgningsrunde, hvor virksomheder kan søge om forlængelse og regulering af kompensationen.

Læs mere om forudsætningerne for kompensationen her

 

Freelancere

For freelancere er der ingen ændringer i hverken kompensationsstørrelse eller vilkår. Dog er ordningen forlænget med en måned – altså til 8. juli 2020.

Læs mere om forudsætningerne for kompensationen her

 

Freelancere med A- og B-indkomst

Der vil blive oprettet en ny ordning for personer med både A- og B-indkomst. Ordningen er målrettet fx freelancere med både A- og B-indkomst og skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed på min. 120.000 årligt eller gennemsnitligt 10.000 kr. om måneden.

Du kan opnå kompensationen, hvis:

  • Du har blandet A- og B-indkomst og som konsekvens af COVID-19 oplever et A- og B-indkomsttab på min. 30%
  • Du har haft en A- og B-indkomst samt skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed på min. 10.000 i gennemsnit om måneden – mindst 5.000 kr. pr. måned skal være B-indkomst og højst 20.000 kr. pr. måned skal være A-indkomst
  • Din beskæftigelsesgrad i A-indkomst højst udgør 55%
  • Din arbejdsindsats og stammer fra både A- og B-indkomst
  • Du laver en liste over alle dine aktiviteter
  • Du må ikke modtage supplerende dagpenge eller modtage offentlige ydelser
  • Din årlige indkomst i 2020 ikke overstiger 800.000 kr.

Opfylder du ovenstående krav kan du blive kompenseret op til 90% af din forventede A- og B-indkomst fra 9. marts 2020 til 8. juli 2020, dog maksimalt 20.000 kr. om måneden før skat.

Du kan finde link til at søge om kompensation her

 

Læs endvidere:

Kompensation for tabt omsætning her.

Vil du vide mere?

2 kommentarer

Mikkel

Hvornår er det muligt at søge om kompensation for hele perioden, mod før kun t.o.m d. 31 juni? Vi har søgt om kompensation fra den første periode, men ønsker også at søge om den forlængede periode.

Anders

Jeg er ved at søge om tabt omsætning for mit ApS, men perioden dækker kun til 8/6 og altså ikke den måned, ordningen er forlænget. Skal man søge nu og dernæst søge om forlængelse, eller skal man vente til de åbner for en ny ansøgning?