PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Nu kan du søge om lønkompensation til medarbejdere

Virksomheder, der har hjemsendt medarbejdere, som de ikke kan beskæftige pga. COVID-19, kan nu søge om lønkompensation. Det gør man på virksomhedsguiden.dk. Der er en hel del forhold, som virksomheden skal tage højde for, for at modtage kompensationen. Her kan du blive klogere på dine muligheder for at modtage kompensation. Kompensationen kan søges mellem 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020.

Hvilke kriterier skal I opfylde for at modtage kompensation?

For at søge lønkompensationen skal din virksomhed stå overfor at varsle fyringer for:

 1. Minimum 30 % af medarbejderstaben ELLER
 2. Mere end 50 ansatte

Du kan ikke søge om kompensation hvis:

 • du benytter dig af at hjemsende medarbejdere uden løn, f.eks. ved en kollektiv aftale om arbejdsfordeling
 • du får dækket udgifterne til løn gennem andre støtteordninger som følge af COVID-19
 • dine medarbejdere ikke er hjemsendt. De må heller ikke arbejde hjemmefra
 • din virksomhed er en institution eller lignende, hvor offentlige tilskud til drift udgør over halvdelen og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter

 

Hvor meget skal dine medarbejdere have i løn?

Du skal betale dine medarbejdere fuld løn inklusiv evt. pension i hele kompensationsperioden – også selvom du er økonomisk hårdt ramt af effekterne af COVID-19. Hvis du opfylder alle krav til kompensationen, vil du efter ansøgningen modtage det lønkompensationen udgør for alle hjemsendte medarbejdere.

 

Du bliver kompenseret som følger:

 • Fastansatte: lønkompensationen udgør 75 pct. af de samlede lønudgifter til de berørte medarbejdere, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat
 • Timelønnede: lønkompensationen omfatter 90 pct., dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned pr. medarbejder

Dine medarbejdere behøver ikke være fuldtidsansatte for at du kan modtage lønkompensationen. Du skal dog kunne fremvise en ansættelseskontrakt. Det er derfor uden betydning om ansættelsesvilkårene er vikariater, deltidsansatte, elever, fuldtidsansatte, timelønnede, ansatte i tidsbegrænsede stillinger og lign. Når du opretter hver enkelt medarbejder du søger kompensation for, skal du blot oplyse hvor mange timer medarbejderen er ansat til at arbejde, og din kompensation vil blive udregnet derfra.

 

Må mine medarbejdere hjælpe til i hjemsendelsesperioden?

Hvis du skal modtage lønkompensation for hjemsendte medarbejdere, må de ikke arbejde i kompensationsperioden. Du må heller ikke fyre dine medarbejdere, hvis det er som følge af økonomiske årsager. Skal du afskedige medarbejdere i en periode, hvor du modtager lønkompensation for hjemsendte medarbejdere, er det en rigtig god idé at have en veldokumenteret årsag, der er er uafhængig af økonomi.

 

Din medarbejder skal afholde fri for egen regning i 5 dage

Din medarbejder skal afholde 5 dages ferie, afspadsering, tjenestefri uden løn eller feriedage fra det kommende ferieår, afhængig af hvad mulighederne er for den enkelte medarbejder.

 

Hvilken dokumentation skal du bruge for at søge?

Når du skal søge om lønkompensation skal du bruge følgende:

 • Antal af medarbejdere, der skal hjemsendes
 • CPR-nummer, løn og beskæftigelsestype pr. medarbejder
 • Perioden, der søges kompensation for, samt begrundelse – fx arbejdsmangel.
 • Tro- og love-erklæring fra ledelsen på at oplysningerne er korrekte

Herefter vil du få udbetalt kompensationen hurtigst muligt. Det er vigtigt, at du kan dokumentere årsagen og antallet, så sørg for at involvere din revisor, der kan fremlægge den rette dokumentation.

Beskæftigelsesministeriet varsler, at alle virksomheder, der modtager lønkompensation, efterfølgende vil kunne blive undersøgt nærmere. Det er derfor en god idé at få alt på skrift og gemme dokumentationen. Du skal selv søge om kompensationen med dit NemID.

 

Kan man skifte mellem hjemsendte medarbejdere?

Virksomhederne kan som udgangspunkt søge om lønkompensation én gang mellem 9. marts 2020 og 9. juni 2020, hvor de kan fastsætte én sammenhængende periode for hver af de konkrete medarbejdere, som de vil hjemsende.

Det er ikke et krav, at der indrapporteres samme periode for alle berørte medarbejdere og viser det sig, at den første indberetning på en medarbejder ikke var vidtrækkende nok, kan du godt søge igen.

Der vil i særlige tilfælde være mulighed for at kalde hjemsendte medarbejdere tilbage på arbejde, hvis der fx kommer uventede ordrer mv., men så vil refusionen for den pågældende medarbejder skulle tilbagebetales for resten af perioden. Det er ikke muligt at lave en decideret rotationsordning blandt medarbejdere, helt lavpraktisk fordi du kun kan have én hjemsendelsesperiode for hver medarbejder med hvert sit cpr. nr.

Det er en kompleks situation for virksomhedsejere, der er påvirket af coronakrisen. Og der er mange forhold, der skal være i orden for at kunne modtage kompensation.

Vi svarer på dine spørgsmål og hjælper dig på vej.  

0 kommentarer