PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Ny aftale udvider hjælpepakker

På baggrund af de skærpede restriktioner, der blev præsenteret i fredags, er regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier blevet enige om hjælpepakker fremadrettet.

Danmark er ramt af en ny bølge coronavirus, og regeringen skærpede i fredags restriktionerne i et forsøg på at få smitten under kontrol. De nye restriktioner kommer til at ramme i forvejen hårdt ramte virksomheder og brancher, og derfor er der indgået en ny aftale om forlængelser, udvidelser og oprettelser af nye hjælpepakker til det danske erhvervsliv.

 

I nedenstående giver vi dig et overblik over hjælpepakkerne:

 • Alle nuværende ordninger forlænges til og med 31. januar 2021
 • Kompensationsordningen for faste omkostninger bliver udvidet således, at det bliver muligt at opnå kompensationen, hvis du oplever 30 % nedgang i stedet for de 35 %, der hidtil har været adgangskravet. Den maksimale kompensationsprocent bliver sat op til 90 % for mindre virksomheder.
 • Virksomheder, der er direkte leverandører til private og sociale arrangementer med minimum 10 deltagere, har nu også mulighed for at opnå kompensationen. Både taxaer og leverandører af lyd og lys kan være omfattet.
 • Virksomheder, der oplever tilstrækkelig stor omsætningsnedgang i forbindelse med det skærpede forsamlingsforbud samt forbuddet mod at sælge alkohol efter kl. 22.00, får adgang til eksisterende kompensationsordninger for selvstændige mv. og faste omkostninger.
 • Virksomheder, der har eller får forbud mod at gennemføre deres aktiviteter som følge af det skærpede forsamlingsforbud, får adgang til kompensationsordningerne for selvstændige mv. og faste omkostninger på samme vilkår som tvangslukkede virksomheder.
 • Tvangslukkede virksomheder får mulighed for at sende deres medarbejdere hjem med lønkompensation, hvis de ikke har omsætning – dette gælder fx messeaktivitet.
 • Faste leverandører til pelsdyravlere (fx fodercentraler, dyrlæger) eller kommercielle pelserier, hvor hele besætninger slås ned, får adgang til kompensationsordningen for selvstændige og for faste omkostninger.
 • Rentefri momslåneordning for små og mellemstore virksomheder omkring moms betalt 2. marts 2020 genåbnes for virksomheder, der endnu ikke har søgt, og samtidig udskydes tilbagebetalingstidspunktet fra 1. april til 1. november 2021.

 

Der ydes yderligere kompensation til kulturlivet

Det betyder at:

 • Der er lavet en ny kompensationsordning på 60 millioner kr. til aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet, der mister deltagere og dermed betalinger – og bliver ramt af yderligere udgifter i forbindelse med forsamlingsloftet på 10 personer.
 • Frem til 31. januar 2021 afsættes 450 millioner kr. til kultur og foreningslivet.
 • Der afsættes 50 millioner kr. til et nyt genstartsteam, der skal undersøge hvordan kultur, forenings- og idrætslivet skal udvikle sig under Coronapandemien.
 • Der er afsat 25 millioner kr. til arbejdslegater til kunstnere, der er udfordret økonomisk.
 • Biograferne støttes også med 15 millioner kr. til at gennemføre aktiviteter.

Læs også vores andre artikler om kompensationspakker under Coronapandemien her og her.

Vil du vide mere?

0 kommentarer