PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Ny guide til selvstændige: Sådan ansætter du din første medarbejder

Har du overvejet at ansætte din første medarbejder, men droppede det igen, fordi det var for uoverskueligt? Nu er der hjælp at hente i en ny e-bog.

Hvis du driver en succesfuld enkeltmandvirksomhed, har du sikkert overvejet at ansætte en ekstra medarbejder.
Men hvad kræver det egentlig at være arbejdsgiver rent juridisk, og hvordan kommer man rigtigt i gang?

Det kan du blive klogere på i Advodans nye e-bog, hvor du bliver guidet igennem hele processen fra A-Z. 

 

Før du ansætter

”At ansætte den allerførste medarbejder er et stort skridt i de fleste enkeltmandsvirksomheder. Når beslutningen endeligt er taget, åbner der sig en helt ny verden, hvor en lang række administrative og juridiske pligter følger med det nye ansvar som arbejdsgiver, ” siger advokatfuldmægtig hos Advodan i Holbæk Cecilie de Claville Christiansen.

Omkring ansættelsesproceduren er der fx en række lovmæssige krav, man skal overholde.

”For det første skal du kende reglerne om, hvad du må og ikke må skrive i et stillingsopslag for ikke at overtræde lovene om ligebehandling og forskelsbehandling. Herefter skal du være opmærksom på, hvordan du håndterer og opbevarer ansøgninger og cv’er, hvis du vil undgå at komme på kant med persondataloven. Og til selve ansættelsessamtalen skal du være påpasselig med dine spørgsmål. Det kan nemlig også være i strid med både ligebehandlings- og forskelsbehandlingsloven at gå for tæt på en ansøgers privatliv eller stille spørgsmål, som ikke er relevante for det aktuelle job, hvis du bruger det som grundlag for et afslag,” påpeger Cecilie de Claville Christiansen.

 

Den første måned

Den nye guide giver også svar på, hvad kravene er til en ansættelseskontrakt, hvordan man bliver registreret som arbejdsgiver på virk.dk, og hvordan udbetaling af løn bør foregå.  

”En ansættelseskontrakt skal fx være underskrevet af begge parter senest en måned efter, at medarbejderen er startet, og der er en række minimumskrav til indholdet i kontrakten, ” siger Cecilie de Claville Christiansen og fortsætter:

”Inden du skal udbetale den første løn, skal du sørge for at blive registreret som arbejdsgiver på virk.dk. Du skal sætte dig ind i kravene omkring lønindberetning, og hvis du har aftalt nogle personalegoder med din medarbejder, skal du have styr på de skattemæssige forhold i det. Du skal også huske, at du har pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring og lave en rygepolitik, ligesom der skal udarbejdes en APV hurtigst muligt”.

 

Overblik og tjeklister

Cecilie de Claville Christiansen kan godt forstå, at det kan virke skræmmende på nogle at springe ud som arbejdsgiver. Derfor vurderer hun, at den nye guide vil være et brugbart værktøj for mange enkeltmandsvirksomheder.

”Guiden kommer omkring alle de vigtigste emner, og til sidst er der to tjeklister, der opsummerer de praktiske opgaver og juridiske forhold, som er vigtige at tage hånd om. Følger man dem, er man godt på vej, ” fastslår Cecilie de Claville Christiansen.

 

 Før ansættelsen:

 • Kend lovkravene til stillingsannoncer
 • Opbevar og håndter ansøgninger og cv’er korrekt
 • Undgå at give afslag pga. viden, du ikke må lægge til grund

 

 Den første måned:

 • Udarbejd en skriftlig ansættelseskontrakt og få den underskrevet inden en måned
 • Husk registrering som arbejdsgiver på virk.dk
 • Få styr på udbetalingen af løn – herunder pension og beskatning af personalegoder
 • Opbevar og håndter persondata på din medarbejder korrekt
 • Husk at tegne den lovpligtige arbejdsskadeforsikring
 • Udarbejd en rygepolitik og hæng den op

 

Andre vigtige forhold:

 • Få udarbejdet en APV
 • Få styr på reglerne om varsling af ferie
 • Overvej sygedagpengeforsikring
 • Overvej behovet for personalepolitikker
Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning om din virksomhed?

8 kommentar

0 / 700 tegn

Julie

Hej jeg er indehaver af en psykolog praksis i Lyngby, og har udvidet med flere psykologer (konsulenter) de seneste 2 år. Jeg har en del opgaver, og har behov for en fagperson fx en lægesekretær, men vedkommende skal primært arbejde hjemmefra og har således ikke en “kontorplads” i klinikken. Er der noget i den forbindelse jeg skal være obs på? På forhånd tak - Mvh. Julie

Hanne Gramberg

hej jeg har åbnet min første lille butik (grill) må eg gøre brug af en ung arbejder time for time og hvad skal jeg huske at indberette

Susanne Rhodstrand

Hej Hanne, Tillykke med din opstart som selvstændig! Umiddelbart er der ikke noget i vejen for, at du aflønner medhjælp i forretningen på timebasis. Jeg vil dog foreslå, at du kontakter dit lokale Advodan-kontor og får rådgivning om, hvad du konkret skal have på plads som arbejdsgiver, når du ansætter personale.Ud over diverse indberetningsforpligtelser skal der laves en ansættelseskontrakt, hvis den ansatte arbejder mere end 8 timer pr. uge, der skal tegnes forsikringer etc. Mvh Susanne Rhodstrand

anita

hej vi er en lille rideskole som på nuværende tidspunkt er en frivillig forening men vi overvejer at blive en alm forening så vi kan udbetale løn til vores underviser. vores spørgsmål er hvilke udgifter er der i forbindelse med et lønnet personale?

Susanne Rhodstrand

Hej Anita, Hvis vi forudsætter, at jeres underviser er timelønnet og ikke omfattet af funktionærloven eller nogen overenskomst, vil de helt basale udgifter være: Løn, feriepenge, ATP, bidrag til Barselsfonden og lovpligtige forsikringer (varierer fra branche til branche). Der kan derudover - men det er ikke en pligt - være tale om udgifter til f.eks. mobiltelefon, frokostordning, bil/kørselsgodtgørelse ved kørsel i egen bil, udstyr/værktøj og efteruddannelse/kurser. I kan få yderligere vejledning om, hvilke medarbejderudgifter, der er nødvendige, og hvilke der blot er sædvanlige hos jeres lokale Advodan-kontor, når I samtidig skal have udarbejdet en ansættelseskontrakt. Der er krav om, at medarbejdere, der arbejder mere end 8 timer i gennemsnit pr. uge, skal have en ansættelseskontrakt. Mvh Susanne Rhodstrand

Martin

Jeg ejer og leder en organisation som på nuværende tidspunkt ikke har nogen indtjening. Vi har ikke nogen service, intet produkt eller lignende - Så jeg "burde" ikke have nogen indtjening. Jeg har derimod så hulens travlt da jeg har ufatteligt meget at lave, mht. min organisation Hvordan fungerer det hvis jeg gerne vil have noget hjælp? Det jeg gerne vil have hjælp til er administration af mit mail system. - Det vil sige det er et stykke arbejde der skal udføres ulønnet og udelukkende fra vedkommendes eget hjem da jeg i øjeblikket ikke har et erhvervslokale til rådighed. (Jeg har allerede en der venter på at få lov og gå igang.) - Men jeg ville gerne forhøre mig om hvordan reglerne er. Det er et krav fra begges side at det bliver med officiel kontrakt. - som egentlig er udarbejdet, men mangler underskrift da jeg, som nævnt, gerne vil have styr på det juridiske. Hvordan fungere det lige med forsikringer des lige, når arbejdet er ulønnet og via eget hjem? Vh En MEGET travl ung mand.

Susanne Rhodstrand

Hej Martin, En ansættelse kan godt være ulønnet, og arbejdet kan godt udføres hjemmefra, men i henhold til ansættelsesbevisloven er der en række minimumskrav til indholdet af ansættelseskontrakten. Vedrørende forsikringer er der nogle lovpligtige forsikringer, når du starter egen virksomhed, dvs., at du skal tegne dem, hvis du opfylder nogle bestemte forhold. Det drejer sig om arbejdsskadeforsikring og erhvervssygdomsforsikring. Det gælder både lønnet og ulønnet arbejdskraft. Jeg vil anbefale, at du søger rådgivning hos dit lokale Advodan-kontor, så du får udarbejdet en gyldig ansættelseskontrakt og iøvrigt får drøftet de ansættelsesretlige forhold, der rejser sig ved den påtænkte ansættelse, igennem. Mvh Susanne Rhodstrand

Johnny Lauridsen

Hej, Kan jeg benytte en person til at hjælpe mig i et par specifikke sager som jeg har i forbindelse med min enkeltmandsvirksomhed, uden af ansætte ham? F.eks. ved at betale et aftalt honorar til vedkommende for hjælpen med arbejdsopgaven? I givet fald - skal jeg så indberette dette honorar til Skat, eller er det op til modtager at angive det i forbindelse med sin selvangivelse? Er der andre ting jeg skal vide omkring udbetaling af honorar i denne situation?

Susanne Rhodstrand

Hej Johnny, Du kan godt indgå aftale om løsning af enkeltstående opgaver med en person uden at ansætte vedkommende. Det vil være en konsulentydelse, hvor betalingen sker i henhold til regning udstedt af konsulenten, som er selvstændig erhvervsdrivende med eget CVR-nr. Du skal blot være opmærksom på, at samarbejdet med konsulenten ikke bliver så fast, at det bliver anset som et ansættelsesforhold. Du kan få nærmere rådgivning om grænsefladen mellem ansættelsesforhold og konsulentydelser hos dit lokale Advodan-kontor. Mvh Susanne Rhodstrand

Marianne

Et ægtepar ønsker hjælp til forskellige ting pga manden har begyndende parkinson og damen ønsker lidt hjælp et par måneder. Kan/vil ikke have hjælp fra kommunen da der så kommer mange forskellige i Deres hjem, men har råd til selv at ansætte en social og sundhedshjælper. Kan det lade sig gøre at ansætte en i 2 eller 3 måneder?

Susanne Rhodstrand

Hej Marianne. Ja, det kan det sagtens. Der skal bare indgås en tidsbegrænset ansættelseskontrakt. Du kan få hjælp til dette hos din lokale ADVODAN-advokat. Mvh. Susanne Rhodstrand

Kirstine

Vi er et nyligt opstartet rejseselskab, ejet af to direktører - mig og min partner. Indtil videre er det kun os, og vi har ikke udbetalt løn endnu, og der kommer nok til at gå et par år, før vi kan det. Mit spørgsmål er, om vi må ansætte en praktikant, som ikke er hverken virksomhedspraktikant eller studerende. Altså blot en person, som indvilger i at arbejde frivilligt for os over en begrænset periode. Der vil være nogle personalegoder såsom sæsonliftkort, indkvartering og skitøj (uniform), men ingen diæter eller løn (han skal med os til skidestinationen hele sæsonen). Må vi det, og hvordan takler vi det? Skal vi blot sørge for, at alt er udførligt nedfældet i en kontrakt, som bliver underskrevet af begge parter? Eller er der andre ting, vi skal være opmærksomme på? På forhånd tak.

Susanne Rhodstrand

Hej Kirstine, Forudsat, at I ikke er omfattet af nogle overenskomster, kan I godt ansætte en praktikant, der arbejder uden at få en egentlig løn. Jeg vil dog anbefale, at I får lavet en ansættelseskontrakt, da de ydelser praktikanten trods alt modtager (sæsonliftkort, betalt indkvartering, skitøj (uniform)) har en værdi, og der er reelt tale om et ansættelsesforhold, hvor vilkårene (varighed, opsigelsesregler, ferie m.v.) skal være skriftligt formuleret. Der kan i øvrigt være nogle skattemæssige forhold, der også skal afklares og muligvis fremgå af kontrakten, og dette opfordrer jeg jer også til at søge rådgivning om hos det lokale Advodan-kontor.

Marie Madsen

Hej Cecilie. Jeg har en enketlmandsvirksomhed og overvejer at ansætte en flexjobbet et par timer om ugen. Gælder samme regler/forpligtelser her? Vh. Marie

Cecilie de Claville Christiansen

Kære Marie Såfremt du ansætter en fleksjobber gælder de samme regler/forpligtelser. Den eneste forskel er, at du alene betaler løn for det udførte arbejde, mens kommunen supplere fleksjobberens løn med flekslønstilskud. Mvh. Cecilie de Claville Christiansen