PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Ny markedsføringslov: Husk at opdatere ansættelseskontrakterne

Indeholder dine medarbejderes ansættelseskontrakter henvisninger til paragraffer i markedsføringsloven, skal du sørge for at få dem opdateret nu.

Den 1. juli 2017 trådte den nye markedsføringslov i kraft, og i den forbindelse blev der rykket rundt på et par af paragrafferne i loven.

Helt konkret er indholdet i den tidligere §1 flyttet til §3 i den nye lov, og indholdet i den tidligere §19 er flyttet til §23. Selve bestemmelserne i paragrafferne er ikke ændret, så det er ikke nødvendigt at ændre på det konkrete indhold i de gældende kontrakter. Det fortæller advokat Karsten Holt fra Advodan.

”Som arbejdsgiver skal du sørge for at opdatere henvisningerne i eksempelvis ansættelseskontrakter, opsigelsesbreve, fratrædelsesaftaler og personalepolitikker. Hvis du en dag står en i tvist med en medarbejder, hvor der er brug for kontrakterne, står du generelt stærkere, hvis dine kontrakter er 100 procent opdaterede i forhold til gældende lovgivning. Reglerne i markedsføringsloven vil gælde alligevel, men den pædagogiske virkning ved at fremhæve dem i kontrakten går fløjten, hvis medarbejderen pga. forkerte henvisninger ikke kan finde bestemmelserne i loven, ” siger han.

 

God markedsføringsskik – fra §1 til §3

Generalklausulen, der forbyder handlinger mod god markedsføringsskik, stod tidligere i §1 i markedsføringsloven. Den hører nu til i §3. Generalklausulen supplerer lovens mere specielle regler og skal sikre et bredt værn mod fx aggressiv eller stødende reklame, urimelig handelspraksis, udnyttelse af konkurrenter, efterligninger, urimelige forbrugeraftalevilkår og beskyttelse af privatlivets fred. Reglen kan anvendes af forbrugerombudsmanden med henblik på forbud og erstatning i retssager ved domstolene.

Ifølge Karsten Holt er bestemmelsen blandt andet blevet anvendt i situationer, hvor en gruppe medarbejdere har sagt op kollektivt for at starte en virksomhed op i direkte konkurrence med arbejdsgiveren – og baseret på denne forretningsmodel.

 

Beskyttelse af erhvervshemmeligheder – fra §19 til §23

Den tidligere §19, der handler om beskyttelse mod udnyttelse af arbejdsgivers erhvervshemmeligheder, er flyttet til §23 i den nye lov. Bestemmelsen i paragraffen forbyder medarbejdere uretmæssigt at skaffe sig kendskab til erhvervshemmeligheder og videregive eller misbruge dem.

”Man kan ikke forhindre en medarbejder i at benytte sin generelle brancheerfaring i et nyt job, men eksempelvis målrettet henvendelse til den tidligere arbejdsgivers kunder – baseret på insider-viden om kundekartoteket, priskalkulationer mv. – vil være i strid med bestemmelsen, ” siger Karsten Holt og fortsætter:

”Det er vigtigt at understrege, at bestemmelserne i markedsføringsloven ikke erstatter konkurrence- og kundeklausuler, men alene går efter at ramme meget grov adfærd og misbrug af virksomhedsspecifik viden”.

0 kommentarer