PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Ny mulighed for at beskytte din privatadresse i CVR

En lovændring giver personer, der står registeret i CVR-registret, mulighed for fremover at få adressebeskyttelse.

Den 19. december 2017 vedtog Folketinget en lovændring, der giver borgere mulighed for selv at vælge, om de ønsker, at deres privatadresse skal stilles til offentligt skue i CVR-registret. Det betyder, at vi nu får en mere tidssvarende CVR-lov, forklarer advokatfuldmægtig Henrik Bregnhøj Bøgeriis fra Advodan i Slagelse.

”I dag er det kun muligt at få adressebeskyttelse i CVR-registret i helt særlige tilfælde. Men med den nye lov vil en adressebeskyttelse automatisk blive overført til CVR fra Det Centrale Personregister (CPR), hvor alle i dag kan få adressebeskyttelse”.

 

Hvem er det relevant for?

Lovændringen har betydning for de personer, der har pligt til at stå registreret i CVR. Det kan fx være som følge af deres stillinger eller roller som direktører, bestyrelsesmedlemmer, kapitalejere eller reelle ejere.

 

Ingen ændring af registreringspligt

I forbindelse med lovændringen er det vigtigt at være opmærksom på, at reglerne om registrering af adresser hos Erhvervsstyrelsen ikke bliver ændret.

”Erhvervsstyrelsen vil fortsat registrere personers adresseoplysninger i CVR – også selvom oplysningerne er beskyttede og ikke skal offentliggøres. Det betyder, at private eksempelvis godt kan få udleveret en beskyttet adresse, hvis vedkommende kan dokumentere et forfaldent krav eller en anden retlig interesse,” siger Henrik Bregnhøj Bøgeriis.

 

Opdatering i tre år

Udover nye regler om adressebeskyttelse indebærer lovændringen også, at personoplysninger fremover kun bliver offentliggjort i CVR og opdateret i tre år efter, at en persons tilknytning til en virksomhed i CVR er ophørt. Personoplysninger for stiftere af virksomheder opdateres dog ikke.

De nye regler forventes at træde i kraft den 1. juli 2018.

4 kommentarer

Martin

Hej Henrik er bekendtgørelsen trådt i kraft? Der flere steder jeg kan læse at det er den, men andre steder siges der at det er den ikke. https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=164539#Kap1

Henrik Bregnhøj Bøgeriis

Hej Martin Den skulle være trådt i kraft pr. 1.2.2019. Adressebeskyttelsen fremgår nu også på Erhvervsstyrelsens hjemmeside som du finder her: https://erhvervsstyrelsen.dk/personoplysninger-i-cvr

Jan

Hej Henrik Kan du give en opdatering på dette? Det er tilsyneladende ikke tråd i kraft endnu.

Henrik Bregnhøj Bøgeriis

Hej Jan Lovændringen er desværre ikke trådt i kraft endnu.

Ole

Hej, Er loven trådt i kraft?

Henrik Bregnhøj Bøgeriis

Hej Ole Loven er, så vidt jeg er orienteret, ikke trådt i kraft endnu.

Jane

Ved en civil retssag, indeholder anklageskriftet ikke CVR nummer, har det en betydning?

Henrik Bregnhøj Bøgeriis

Hej Jane Dit spørgsmål kræver uddybning og jeg skal derfor venligst bede dig ringe til mit kontor på tlf. 57864600.