PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Nye gebyrregler for kreditkort: Fremover skal din virksomhed selv betale

Snart må du ikke længere opkræve et gebyr, når dine private kunder betaler med kreditkort. Reglerne står i den nye ”Lov om betalinger”, som træder i kraft den 1. januar 2018.

Som reglerne er lige nu, må du som erhvervsdrivende gerne opkræve et transaktionsgebyr af din kunde, når han/hun betaler med kreditkort (fx MasterCard). Betaler kunden derimod med et debetkort, hvor betalingen bliver trukket på kundens konto samme dag (fx Visa/Dankort), må du ikke opkræve betalingsgebyrer.

Men fra nytår bliver gebyrreglerne for betaling med kreditkort lavet om, forklarer advokatfuldmægtig Jonas Bøndergaard fra Advodan.

”Fra den 1. januar 2018 skal alle virksomheder selv betale alle transaktionsomkostninger til kortudbyderen (fx Nets). Du kan altså ikke længere lade kunderne betale gebyrerne,” pointerer han og tilføjer, at loven gælder både fysiske butikker og webshops.

 

Gælder ikke virksomhedskort

Ifølge Jonas Bøndergaard er der en undtagelse til reglerne, idet virksomheder fortsat godt må opkræve gebyrer på kreditkort, som er udstedt til virksomheder (fx Mastercard Corporate).

”Når kunden handler på vegne af hans/hendes arbejdsplads eller virksomhed, må du gerne opkræve gebyrer for transaktionen. Du må dog ikke opkræve et gebyr, der er højere end det, du som erhvervsdrivende selv skal betale til kortudbyderen,” forklarer han.

 

Lovens formål

Loven har dels til hensigt at sikre den fortsatte udvikling af et indre marked for betalingstjenester ved at reducere gebyrer og dels at forbedre forbrugerbeskyttelsen.

”Lov om betalinger” erstatter den gældende lov om betalingstjenester og elektroniske penge og lever dermed op til EU-forordningen om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner.

10 kommentarer

Erling

Jeg har bestilt en rejse gennem et rejse selskab og har betalt et acontobeløb samt gebyr med mit mastercard i december 2017, restbeløbet skal indbetales nu og her kræver de stadig gebyr for brug af mestercard ved betaling af rest beløbet, er det tilladt.

Jonas Bøndergaard

Hej Erling Tak for dit spørgsmål. Ud fra de givne oplysninger, lader det til, at dit rejseselskab opkræver et ulovligt transaktionsgebyr. Jeg foreslår, at du kontakter det relevante rejseselskab og gør selskabet opmærksomme på reglerne, og samtidigt beder dem slette dit transaktionsgebyr. Hvis rejseselskabet ikke har en berettiget begrundelse for opkrævningen, kan du vælge at klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der kan give et påbud eller pålægge rejseselskabet daglige eller ugentlige tvangsbøder. Endelig har styrelsen mulighed for at overgive sagen til politiet. Med venlig hilsen Jonas Bøndergaard

Erlo Haugen

Hej Jonas Kan du give referencer (link) til lovtekster omkring dette emne? Hvad er reglerne for firmakort med privat hæftelse? mvh

Jonas Bøndergaard

Hej Erlo Tak for dit spørgsmål. Du kan læse nærmere om betalingsloven via følgende link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191823 Alternativt kan du søge "Betalingsloven" på Google, hvorefter du kan klikke dig ind på retsinformationshjemmeside. Med hensyn til dit spørgsmål om reglerne om privat hæftelse for firmakort skal du kigge i din aftale med din bank. Med venlig hilsen Jonas Bøndergaard

Erlo

Tak for linket. Mit spm omkring privathæftelse gik på lovligheden af genyropkrævningen, ikke de generelle kortbestemmelser.

kim

Hej Jeg er privatperson og har lige købt en vare betalt med mit Nordea mastercard i en dansk webbutik, har de ret til og trække gebyr? ´sku jeg ik mene da jeg ikke er virksomhed...

Jonas Bøndergaard

Hej Kim Tak for dit spørgsmål. Nu kender jeg ikke til sagens fulde faktum, men udgangspunktet er klart, at webbutikken ikke må pålægge et gebyr for brug af mastercard. Webbutikken er muligvis ikke klar over de nye regler, hvorfor du opfordres til at rette henvendelse til butikken herom. Med venlig hilsen Jonas Bøndergaard

Ditte Rasmussen

Må man i stedet for et kortgebyr opkræve et fast administrationsgebyr på ex 20kr hvis der betales med visse kort?

Jonas Bøndergaard

Hej Ditte Tak for dit spørgsmål. I dit tilfælde lader det til, at administrationsgebyret skal træde i stedet for dankortgebyret. Dette lader til at være et forsøg på at omgå reglerne i betalingsloven og kan tilsidesættes. Jeg kan derfor ikke anbefale denne løsningsmodel. Med venlig hilsen Jonas Bøndergaard

Oliver

Må nets opkræve gebyr af de kort, dansk debit kort, betaling kort og udenlandsk kort

Jonas Bøndergaard

Hej Oliver Tak for dit spørgsmål. Nets har ved en fejltagelse opkrævet gebyret ulovligt på grund af en fejl hos Nets. Hvis du ikke allerede har fået beløbet tilbage, og såfremt din opkrævning tillige er sket i strid med loven, opfordres du til at rette henvendelse til Nets for at få gebyret tilbagebetalt. Med venlig hilsen Jonas Bøndergaard

Jørn Mikkelsen

I skriver følgende i artiklen: ”Når kunden handler på vegne af hans/hendes arbejdsplads eller virksomhed, må du gerne opkræve gebyrer for transaktionen. Skal det forstås således, at hvis en person handler på sit firma's vegne, (faktura udstedes til firmaet med CVR-nummer) men betaler med et privat kreditkort må kortgebyret gerne opkræves ?

Jonas Bøndergaard

Hej Jørn Tak for dit spørgsmål. Det skal forstås således, at hvis kortindehaveren er din virksomhed, så er det fortsat tillagt at pålægge et gebyr. Som absolut hovedregel kan der ikke pålægges gebyrer, hvis kortindehaveren er en privatperson. Med venlig hilsen Jonas Bøndergaard

Per Kruhøffer

Må tinglysningsretten fortsat kræve kortgebyr, når jeg betaler tinglysningsafgift med mit Mastercard?

Jonas Bøndergaard

Hej Per Tak for dit spørgsmål. Det afhænger i høj grad af, hvilken betalingsløsning du benytter, samt hvis kort du benytter. Såfremt du anvender et firmakort, eller betaler via en særlig ordning, kan tinglysningsretten fortsat have ret til at opkræve et gebyr. Med venlig hilsen Jonas Bøndergaard

Per Kruhøffer

Tak for svar, Jonas. Det er et ganske almindelig Mastercard. Men jeg er siden blevet informeret om, at betaling af lovbestemte skatter/gebyrer er undtaget fra bestemmelse om, at der ikke må opkræves kortgebyr. Staten har således undtaget sig selv fra den lov!

Bjørn Lindstrøm

To spørgsmål: Jeg opkræver alle kreditkortbetalinger via Paypal, som fratrækker et mindre gebyr fra det opkrævede beløb. Må jeg opkræve dette gebyr som tillæg til prisen? Ved bankoverførsel fra udlandet deler køber og sælger bankens gebyr, som for sælgers vedkommende udgør 20 kr fra de fleste lande. Må dette gebyr lægges til prisen?

Jonas Bøndergaard

Hej Bjørn Lindstrøm Tak for dine spørgsmål. Efter den gældende betalingstjenestelov er en betalingsmodtager berettiget til at opkræve et kortgebyr. Men efter de nye regler, der træder i kraft den 1. januar 2018, må du ikke længere opkræve betaleren et gebyr. Det er ensbetydende med, at du ikke må tillægge et evt. gebyr fra Paypal eller lign. til kundens betaling. Din kunde må med andre ord, som udgangspunkt kun betale for produktet. Med hensyn til dit spørgsmål omkring konto-til-konto-overførsel kan jeg oplyse, at reglerne kun finder anvendelse ved brug af et betalingsinstrument. Det kan i visse situationer være uklart, om en given betalingsprocedure udgør et ”betalingsinstrument” eller ej. Det gælder særligt for innovative app-/webbaserede betalingsløsninger. Jeg kan derfor ikke på det nuværende grundlag give dig et konkret svar på, hvorvidt din given metode er omfattet. Dette kræver større indsigt i din betalingsløsning. Hvis du har brug for yderlige vejledning eller rådgivning, er du meget velkommen til at kontakte mig. Med venlig hilsen Jonas Bøndergaard

Dorthe Aastrøm

Jeg syntes det er urimeligt når kunder vælger at betale med et mastercard kredit ofte kan gebyrene for disse kort ligge på mellem 65 - 300 kr - dvs sige at man som shop får et ekstra gebyr en ekstra omkostning ved salg af varer til denne gruppe kunder. Dvs at maner nød til at sætte priserne op på varerne så alle kunder er med til at betale for denne gruppe kunder kan købe med deres mastercard kredit ...det er ikke rimeligt - hvis man nægter at tage mastercard kredit ja så mister man omsætning .

Lisbeth Skanderup

Hej, et par spørgsmål; "Lovens formål.....reducere gebyrer", betyder det at gebyrerne bliver nedsat ? eller at der er lovgivet omkring størrelsen på gebyrer? Eller er det nært forestående at Nets monopol-status bliver ændret? Umiddelbart kan jeg ikke forstå hvordan man reducerer gebyrerne ved en sådan ændring af reglerne? Vi har ikke fået meddelelse fra Nets eller andre om nedsættelse/bortfald af gebyr på transaktioner. Eller betyder det at man bilder forbrugerne ind at der via lovgivningen nu er reduceret gebyr for korttransaktioner? Med venlig hilsen Lisbeth Skanderup, der (som spørgsmålene muligvis antyder) er træt af at betale meget høje omkostninger for at modtage betalingskort. Omkostninger, vi bliver nødt til at pålægge vore kunder, som "prisstigninger".

Jonas Bøndergaard

Hej Lisbeth Tak for dit spørgsmål. De kommende regler medfører et totalt forbud mod opkrævning af kortgebyr for en række af de mest udbredte betalingskort i Danmark, herunder VISA og Mastercard. Der gælder dog en række undtagelser hertil, f.eks. ved kontanthævninger i hæveautomater. I de tilfælde, hvor forbuddet ikke gælder, er der fastsat beløbsgrænser for, hvor meget der må opkræves i gebyrer, hvilket afhænger af korttypen mv. Lovens formål er dermed at reducere gebyrerne, som betaleren pålægges at betale. Med de nuværende regler får betaleren oplyst, hvor meget betaleren betaler for produktet og hvor meget der betales for omkostninger i forbindelse med købet. Ligeledes er det muligt for betaleren at vælge den billigste betalingstjeneste. Ved den nye lov fjernes denne synlighed eller gennemsigtighed for betaleren. Mvh. Jonas Bøndergaard