PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Overblik: Hvad betyder regeringens hjælpepakker for din virksomhed?

Det kan være svært at navigere i de mange tiltag fra regeringen, der skal hjælpe det danske erhvervsliv gennem coronakrisen. Få et overblik over de seneste initiativer her.

På trods af gode intentioner er der ingen tvivl om, at nedlukningerne grundet coronavirus (COVID-19) kan komme til at gå hårdt ud over de danske virksomheder. Og nogle mere end andre. Regeringen har foreløbigt introduceret to nye coronahjælpepakker til de danske virksomheder. Pakkerne indeholder flere initiativer, som skal hjælpe med at afbøde de negative økonomiske konsekvenser for private virksomheder. Regeringen har bebudet flere hjælpepakker og initiativer senere, da situationen og behovet fra erhvervslivet udvikler sig dag for dag.

 

Regeringens hjælpepakker

Danske virksomheder bliver i disse dage hårdt ramt af udfordringer med mindre omsætning på grund af tvangslukninger og vedvarende udgifter til drift og ikke mindst medarbejdere. Virksomheder kan derfor hurtigt komme i likviditetsvanskeligheder. Særligt mindre virksomheder kan blive hårdt ramt, da de ofte ikke i samme grad som større virksomheder har kapital til at kunne modstå en periode med stærkt reduceret indtjening.

Regeringen har introduceret forskellige hjælpepakker, der skal hjælpe danske virksomheder, som risikerer lukning eller fyring af mange medarbejdere på grund af coronakrisen.

Vi giver dig her et overblik over dine muligheder på nuværende tidspunkt, hvis du som virksomhedsejer står overfor en potentiel lukning, konkurs eller afskedigelse af dine medarbejdere.

 

Første hjælpepakke: Støtte til virksomheder påvirket af de første tiltag

Den 10. marts 2020 blev tre initiativer offentliggjort. Den første hjælpepakke forsøger at imødekomme de virksomheder, som i første omgang blev berørt af regeringens tiltag for at undgå smittespredning. Pakken består af tre initiativer:

 • Et initiativ der gør det muligt for virksomheder at udskyde betaling af moms og skat.
 • Et initiativ der giver kompensation til arrangører, der i marts måned har aflyst eller udskudt arrangementer med mere end 1.000 deltagere – eller arrangementer som er målrettet særlige COVID-19-risikogrupper, fx ældre.
 • Et initiativ om at regeringen sammen med erhvervslivet skal drøfte midlertidige tiltag, der skal afhjælpe udfordringer i transport- og turisterhvervene samt oplevelsesøkonomi.

 

Anden hjælpepakke: Støtte til mindre og mellemstore private virksomheder

Den 11. marts 2020 blev en ny hjælpepakke med fire nye initiativer præsenteret. Denne pakke har til formål at holde hånden under mindre og mellemstore private danske virksomheder.

 1. Det bliver nemmere for bankerne at låne penge til din virksomhed. Regeringen har frigivet den ”kontracykliske kapitalbuffer”, så banker og pengeinstitutter nu i langt større udstrækning kan låne penge ud til nødlidende danske virksomheder. Det anslås, at der frigives 200 mia. kr. i ekstra kapital. Målet er, at virksomheder kan få likviditet til at betale deres regninger i den periode, hvor de ikke har nogen indtægter. Virksomhederne skal selvfølgelig betale lånet tilbage senere, men alternativet kan være konkurs. Underskuddet en virksomhed måtte have nu, udskydes dermed til senere og spredes ud over en længere periode, så virksomheden har mulighed for at håndtere sit tab.
 2. Arbejdsgiver kan få refusion fra dag ét, når en medarbejder bliver syg med coronavirus. Sygedagpengesystemets arbejdsgiverperiode suspenderes, så virksomheder kan få refusion fra dag ét. Det gælder hvis en medarbejder er blevet syg med coronavirus eller skal i karantæne. Hvor det normalt er dig som arbejdsgiver, der skal udbetale løn de første 30 dage af din medarbejders sygdom, vil staten altså gå ind og dække fra første fraværsdag. Det gælder dog kun hvis din medarbejder er syg eller i karantæne på grund af coronavirus og ikke almindelig sygdom i denne periode.
 3. To nye garantiordninger er også blevet lanceret. Den ene er målrettet store virksomheder og er en garantiprovision, der kommer til at fungere på markedsvilkår. Den anden er målrettet små og mellemstore virksomheder (SMV’er) og indebærer en lavere garantiprovision for virksomhederne. Regeringen indfører en statsgaranti på 70 pct. af bankernes nye udlån til ellers sunde SMV’er i de relevante brancher. Disse udlån skal dække tab på driften som følge af coronavirussen. Det er en forudsætning for at blive omfattet af ordningen, at man har oplevet et driftstab på over 50 pct.
 4. Arbejdsfordeling bliver mere fleksibel. Arbejdsfordelingsgarantiordningen er beregnet til at virksomheder kan sætte medarbejdere ned i tid i en midlertidig periode. I den periode vil medarbejdere få supplerende dagpenge, og dermed vil du som virksomhedsejer kunne undgå at blive tvunget til at fyre dine medarbejdere. Ordningen gælder kun de ansatte, som er medlem af en a-kasse omfattet af en anmeldt arbejdsfordelingsordning, hvor arbejdsfordeling er etableret i henhold til en kollektiv overenskomst. Det er kun tilfældet hos de færreste små virksomheder.

 

Lønkompensation til økonomisk pressede virksomheder

I trepartsaftalen af d. 15. marts 2020 har regeringen og arbejdsmarkedets parterindgået aftale om lønkompensation. Aftalen er målrettet økonomisk pressede virksomheder, som står i en situation, hvor de er nødt til at afskedige flere medarbejdere. Ordningen:

 • gælder for lønmodtagere på alle private arbejdspladser, som er ramt af coronavirussen
 • dækker lønmodtagere, som er ansat senest d. 9. marts 2020
 • er sat til at gælde frem til d. 9. juni 2020

Aftalen medfører, at staten betaler op til 75 pct. af lønnen for fyringstruede privatansatte. Der er imidlertid en række detaljer og betingelser, man som virksomhedsejer skal være opmærksom på:

 • For at opnå kompensationen skal din virksomhed stå overfor at skulle varsle afskedigelser for minimum 30 pct. af dine lønmodtagerne – eller at skulle afskedige mere end 50 lønmodtagere.
 • Støtteordningen dækker i maksimalt tre måneder.
 • Der er et kompensationsloft på 75 pct. af lønnen op til 23.000 kr. for månedslønnede. For timelønnede er loftet 90 pct. af lønnen op til 26.000 kr.
 • De ansatte i virksomheden, for hvem der søges om lønkompensation, skal anvende ferie eller afspadsering for i alt fem dage i kompensationsperioden. Din virksomhed kan ikke modtage kompensation for disse dage.
 • Derudover, så vurderes ordningen at udgøre statsstøtte i henhold til EU´s statsstøtteregler. Støtten skal derfor anmeldes til og godkendes af Europa-kommissionen. Regeringen har meldt ud, at det forventes at forslaget bliver godkendt i folketinget.
 • Du skal være opmærksom på, at din virksomhed ikke kan få dækket de samme omkostninger fra flere forskellige støtteordninger, som er indført pga. COVID-19.

 

Hvad med freelanceren og enkeltmandsvirksomhederne?

Hjælpepakkerne og initiativerne nævnt her tager ikke højde for freelancere eller selvstændige, der vil lide tab under nedlukningerne. Regeringen har oplyst, at den arbejder på en hjælpepakke til de helt små virksomheder, som indtil videre ikke er dækket af de indførte ordninger. Hos Advodan holder vi os opdaterede og vender tilbage med konkret nyt så snart som muligt.

 

Husk at undersøge dine muligheder for kompensation

For samtlige støtteordninger og kompensationsmuligheder gælder mange forskellige regler og vilkår, som man skal være opmærksom på.

Er du i tvivl om dine muligheder eller rettigheder, kan du kontakte din Advodan-advokat for konkret råd og vejledning.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?

0 kommentarer