PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Sådan beskytter du dine ansatte mod krænkende adfærd på arbejdspladsen

Det er dig som arbejdsgiver, der har det overordnede ansvar for at sikre et krænkelsesfrit miljø på arbejdspladsen. Men hvad kan du gøre, hvis en medarbejder udsættes for krænkende adfærd, og hvordan kan du bedst forebygge og skabe et trygt arbejdsmiljø?

I løbet af de sidste par måneder er sager om sexchikane og krænkende adfærd på arbejdspladsen kommet i offentlighedens søgelys – mange stammer fra flere år tilbage. Sagerne vidner om en usund kultur og et manglende fokus på medarbejdertrivsel. Der er derfor mere end nogensinde behov for, at virksomheder arbejder målrettet med at etablere en kultur, hvor grænseoverskridende handlinger bliver håndteret af ledelsen.

 

Hvad gør du, hvis din medarbejder bliver krænket på arbejdspladsen?

Hvis du bliver bekendt med, at en medarbejder har været udsat for krænkende handlinger på arbejdspladsen, er det dit ansvar at sikre, at krænkelserne ophører med det samme. Samtidig er du forpligtet til at sikre, at den forurettede får den fornødne hjælp. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt der er tale om krænkende adfærd, kan du finde hjælp i vejledningen fra Arbejdstilsynet. Heri kan du finde inspiration til, hvorledes du som arbejdsgiver kan håndtere krænkende handlinger, mobning eller chikane.

 

Anbefalinger til forebyggelse

Vejledningen fra Arbejdstilsynet indeholder også forslag til, hvordan du som arbejdsgiver kan forebygge krænkende adfærd på arbejdspladsen. Til at starte med kan du med fordel implementere følgende tiltag:

  • Gør det klart for dine medarbejdere i både skrift og tale, at krænkende adfærd ikke vil blive tolereret. Det er vigtigt også i forhold til et eventuelt senere arbejdsgiveransvar, at lægge klar afstand til krænkende adfærd.
  • Udarbejd en klar personalepolitik, som beskriver ovenstående holdning, herunder hvordan virksomheden vil håndtere krænkende handlinger.
  • Inkludér krænkelser i virksomhedens whistleblower-politik.


Vil du vide mere?

Har du spørgsmål i forbindelse med forebyggelse eller håndtering af krænkelser på arbejdspladsen, er du velkommen til at kontakte os.

Indsender formularen...

Har du brug for hjælp?

0 kommentarer