PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Undgå jalousi i søskendeflokken, når familiefirmaet går i arv

Når små og mellemstore virksomheder går i arv fra en generation til en anden, glemmer virksomhedsejere ofte at få styr på arven i forhold til resten af familien. Tag hele familien med på råd, lyder anbefalingen fra advokat.

Hvad sker der med arven til de øvrige børn, når ét barn i søskendeflokken skal overtage familievirksomheden? Det kan være et svært emne at tage op henover familiemiddagen, og netop derfor undlader mange virksomhedsejere helt at tage snakken. Men det er ikke nødvendigvis nogen klog beslutning, mener arveretsadvokat Bodil H. Ravn fra Advodan.

Når hele familien er indforstået med, hvad der kommer til at ske, kan man undgå en masse problemer.

”Hvis en søskendeflok bliver forbigået i beslutningerne omkring et generationsskifte i familievirksomheden, vil det i nogle tilfælde medføre både jalousi og misundelse. Derfor er det vigtigt at overveje, hvordan de eventuelt kan blive tilgodeset på andre måder, ” siger Bodil H. Ravn. Hun anbefaler derfor at tage hele familien med på råd, lige så snart et generationsskifte kommer på tale.

”Når hele familien er indforstået med, hvad der kommer til at ske, kan man undgå en masse problemer.”

Her er Bodil H. Ravns tre gode råd til et generationsskifte, der sikrer familiefreden:


1: Bliv enige om virksomhedens værdi

Første og meget vigtige skridt er, at man i familien bliver enige om værdien af de aktiver, som skal overtages af det barn, der skal arve virksomheden. Når man når til enighed om det, er man allerede nået langt.


2: Skab klarhed over prissætningen

Et andet vigtigt punkt er at få skabt klarhed over, hvorvidt der sker en favorabel prissætning i forhold til det barn, som overtager aktiverne. Bliver nogle af aktiverne eksempelvis givet som gaver eller er der en anden form for finansiering, end hvis virksomheden var blevet solgt til en fremmed? Fuld gennemsigtighed for den eller de søskende, som ikke overtager virksomheden, er med til at sikre, at de vil være meget bedre til at finde løsninger og acceptere de beslutninger, som bliver truffet i forbindelse med generationsskiftet.


3: Brug forskellige løsninger til at fordele arven

Man kan vælge en løsning, hvor de søskende, der ikke skal overtage virksomheden, bliver medejere - men uden beslutningskompetence. På den måde kan man sikre, at søskende kan få andel i værdierne så længe, at det går godt i virksomheden, og værdierne er til stede.

Hvis man ikke vil gøre søskende til medejere i virksomheden, kan man i stedet vælge at oprette et testamente, hvor man sikrer en bestemt fordeling af den øvrige arv uden for virksomheden. Eksempelvis kan man give dem en større arveandel, eller de kan arve et sommerhus eller andre særlige aktiver. Forældre kan også i levende live forære deres børn afgiftsfrie gaver for at kompensere dem på den måde. Endeligt kan det barn, som overtager virksomheden, om nødvendigt give helt eller delvist afkald på yderligere arv og dermed sikre, at søskende får en større andel.

Du kan her læse mere om arv.

1 kommentar

Yvonne Møller

Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan står jeg rent juridisk? Min far ejer en stor virksomhed, som indeholde ca. 100 huse, han kan han bare sætte min søskende navn på, så de står som medejer og ikke mig? Hvordan står jeg så stillet, den dag hvor vi skal arve efter ham. Mvh Yvonne Møller

Bodil Ravn

Hej Yvonne Så længe din far lever og så længe han ikke sidder i uskiftet bo, så kan han råde over sine aktiver i levende live, som han vil. Hvis han overdrager aktiver til dine søskende og det i øvrigt er indenfor reglerne om gave og beskatning, er det helt i orden. Han vil jo også kunne oprette et testamente, hvor han begrænser et barns arveret i forhold til de andre. Så der er ikke meget, man kan gøre i den situation. Med venlig hilsen Bodil Ravn