PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Fratrædelsesgodtgørelse og fratrædelsesaftale

Er der fyringsvarsel på dit arbejde, eller forventer du at blive fyret, kan en fratrædelsesaftale være et godt alternativ. Er du allerede blevet opsagt, kan en fratrædelsesgodtgørelse være relevant.

Her på siden kan du læse, hvad du bør være opmærksom på, hvis din arbejdsgiver foreslår en fratrædelsesaftale. Du kan også blive klogere på, om du har krav på fratrædelsesgodtgørelse, hvis du bliver opsagt.

Hos Advodan står vi klar til at hjælpe dig med at vurdere din fratrædelsesaftale eller undersøge din ret til fratrædelsesgodtgørelse. Kontakt os her.

 

En fratrædelsesaftale er kun interessant, hvis du bliver stillet bedre eller mindst lige så godt, som hvis ledelsen afskediger dig.

Hvad er en fratrædelsesaftale?

I en fratrædelsesaftale aftaler du rammerne for din fratrædelse sammen med din arbejdsgiver. Aftalen kan ses som et alternativ til en almindelig fyring.

En fratrædelsesaftale er kun interessant, hvis du bliver stillet bedre eller mindst lige så godt, som hvis ledelsen afskediger dig. Det er derfor vigtigt, at du tjekker, om aftalen på nogle punkter adskiller sig fra de rettigheder og pligter, som du har, hvis du i stedet bliver afskediget.

Fratrædelsesaftalen kan være en god måde at afslutte samarbejdet på for både dig og din arbejdsgiver. I har frihed til at indgå en aftale, som passer jeres begges behov.

 

 

Hvad indeholder en fratrædelsesaftale?

Ofte er en aftale om fritstilling med løn et led i en fratrædelsesaftale. Fritstilling betyder, at du ikke er forpligtet til at møde op på arbejdspladsen i opsigelsesperioden. Det kan være en stor fordel, ikke mindst hvis samarbejdet er dårligt.

Du bør være særligt opmærksom på disse punkter i fratrædelsesaftalen:

 • Opsigelsesvarsel (læs om funktionærloven og opsigelse)
 • Årsagen til ophøret
 • Løn og goder
 • Fratrædelsesgodtgørelse
 • Skal du arbejde, er du fritstillet eller suspenderet?
 • Har du ferie eller overarbejde til gode, som fx skal udbetales?
 • Betaler virksomheden for et eventuelt outplacementforløb, så du kan komme godt videre?

 

 

Vi hjælper dig

Hvis din arbejdsgiver tilbyder dig en fratrædelsesaftale, bør du granske den nøje, før du skriver under. Hvis vilkårene for din fratrædelse er ringere end ved en almindelig fyring, er det ikke en god aftale for dig. Du skal være opmærksom på, at man ikke efterfølgende kan fortryde, eller komme med andre krav, da arbejdsgiveren typisk indføjer en ”til fuld og endelig afgørelse” klausul.

Vi står klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for en konkret vurdering af din fratrædelsesaftale, inden du skriver under. Vi tager også højde for de rettigheder, du eventuelt har gennem en overenskomst eller funktionærloven.

Vil du vide mere om, hvad en god fratrædelsesaftale tager højde for, kan du læse mere her.

Hvad er fratrædelsesgodtgørelse?

Er du blevet opsagt af din arbejdsgiver, kan du have ret til fratrædelsesgodtgørelse. Hvis du ikke er blevet opsagt, men frivilligt indgår en fratrædelsesaftale med din arbejdsgiver, kan fratrædelsesgodtgørelsen også være et led i denne aftale.

Fratrædelsesgodtgørelse er løn for en periode udover opsigelsesperioden, som skal hjælpe dig på vej økonomisk efter din opsigelse eller fratrædelse. På den måde kan du få ro til at finde et nyt job.

 

Har du krav på fratrædelsesgodtgørelse?

I nogle tilfælde kan medarbejdere have krav på en fratrædelsesgodtgørelse, hvis de opsiges af deres arbejdsgiver.

Du er berettiget til fratrædelsesgodtgørelse som funktionær, hvis du opfylder disse to betingelser:

 • Du er blevet opsagt af din arbejdsgiver og har altså ikke selv opsagt din stilling.
 • Du har været ansat i virksomheden i minimum 12 år.

Du kan også være berettiget til fratrædelsesgodtgørelse, hvis du er omfattet af en overenskomst. Overenskomster er forskellige, og det er reglerne for fratrædelsesgodtgørelse derfor også. Du bør derfor se på din overenskomst eller få hjælp af en advokat, hvis du er i tvivl om dine rettigheder.

 

 

Udover din almindelige månedsløn, har du også ret til andre goder/bidrag, du normalt ville modtage under din ansættelse. Det kunne fx være årsbonus eller pensionsbidrag.

Hvor meget har jeg krav på? 

Er du omfattet af en overenskomst, kommer størrelsen på din fratrædelsesgodtgørelse an på vilkårene i overenskomsten. Er du omfattet af funktionærloven, er din fratrædelsesgodtgørelse afhængig af, hvor længe du har arbejdet i virksomheden:

 • Du får én månedsløn i godtgørelse, hvis du har været ansat i virksomheden i minimum 12 år.
 • Du får tre måneders løn i godtgørelse, hvis du har været ansat i virksomheden i minimum 17 år.

Udover din almindelige månedsløn, har du også ret til andre goder/bidrag, du normalt ville modtage under din ansættelse. Det kunne fx være årsbonus eller pensionsbidrag.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?