PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Den gode fratrædelsesaftale

Når du skal sige farvel til en medarbejder, er et godt alternativ til en opsigelse en fratrædelsesaftale. Med en gensidig aftale kan du som arbejdsgiver sikre, at både virksomheden og den fratrædende medarbejder tilgodeses. Det skaber en god afslutning på samarbejdet, at der også samarbejdes om en fratrædelsesaftale.

Der kan være flere grunde til at opsige en medarbejder, men det er værd at overveje muligheden for at indgå en fratrædelsesaftale i stedet. ”Hvor en opsigelse er en ensidig beslutning fra virksomhedens side, er du og din medarbejder sammen om at beslutte vilkårene i en fratrædelsesaftale”, fortæller advokat Mads Cramer-Kam fra Advodan Helsingør.

 

En individuel og fleksibel aftale

Fratrædelsesaftalen giver en aftalefrihed, hvor du og din medarbejder i fællesskab kan byde ind til aftalens indhold. ”For mange giver det god mening, at der udarbejdes en individuel aftale, da forskellige mennesker har forskellige behov og ønsker. Det er en løsningsorienteret måde at afskedige en medarbejder, som samtidig virker mindre indgribende end en opsigelse”, fortæller advokaten.

Selvom der i fratrædelsesaftalen ligger stor fleksibilitet, skal de almindelige krav til indgåelse af aftaler være overholdt. Du kan fx ikke tvinge medarbejderen til at indgå en fratrædelsesaftale.

Aftalen skal desuden være til fuld og endelig afgørelse, så den ikke kan ændres, når den først er underskrevet. Derfor skal aftalen indeholde alle relevante vilkår.

 

Hvad indeholder den gode fratrædelsesaftale?

Indholdet i aftalen er som sådan op til arbejdsgiver og medarbejderen at bestemme.

Det kan gå hurtigt, når aftalen skal på plads og det er derfor en god idé, at holde en tjekliste over, hvad der skal med i aftalen. Sådan fortæller Mads Cramer-Kam, som anbefaler, at I i virksomheden har fokus på nedenstående punkter:

  • Hvad er baggrunden for opsigelsen – og hvad skal der ske i opsigelsesperioden?
  • Skal der indsættes klausuler om hemmeligholdelse eller konkurrenceklausul?
  • Er der ferie til gode, som skal udbetales, afholdes eller andet?
  • Er der overarbejde, der skal afvikles eller udbetales?
  • Udbetales der en fratrædelsesgodtgørelse?
  • Hvornår skal der ske en tilbagelevering af personalegoder, telefon, computer, firmabil mv.?
  • Hvordan skal afskedigelsen kommunikeres ud til intern eller ekstern orientering?
  • Betaler virksomheden et outplacementforløb for medarbejderen?

Vil du vide mere?

0 kommentarer