PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Mads Cramer-Kam

Advokat (L), Partner

Mads Cramer-Kam

Advokat (L), Partner

Mads Cramer-Kam

Advokat (L), Partner
Send mail

Udvalgte ekspertiseområder

Erfaring og resultater

Udvalgte ekspertiseområder

Erfaring og resultater

100+
Civile retssager
2020
Møderet for landsretterne
80+
Konkurser
2017
Beskikket advokat

Om Mads

Jeg er advokat og partner hos Advodan Helsingør, hvor jeg yder rådgivning til private og erhvervsklienter. Jeg har været en del af Advodan Helsingør siden 2009.

Jeg arbejder primært med retssagsbehandling inden for både erhvervsret og privatret.

Af erhvervsretlige emner har jeg bl.a. erfaring med sager om lejeret og aftaleret. Dertil bistår jeg både arbejdsgivere og medarbejdere i ansættelses- og arbejdsretlige sager, herunder sager om afskedigelse, bortvisning og ansættelse.

Inden for privatret beskæftiger jeg mig med rådgivning om skilsmisseret/bodeling, forældremyndighedssager, bopælssager og samværssager. Jeg har stor erfaring med behandlingen af forældremyndigheds- og bopælssager for både Familieretshuset og for retten, og bistår mine klienter i alle aspekter af disse sager.

Herudover er jeg er partneransvarlig for Advodan Helsingørs inkassoafdeling, hvor jeg sammen med mit team bistår såvel danske som udenlandske klienter i inkassosager. 

Foruden ovennævnte sagsområder, har jeg de seneste år arbejdet indgående med konkurs-, rekonstruktions- og insolvensret, og yder rådgivning til virksomheder inden for disse områder. Jeg er som advokat optaget i Gældsstyrelsens Advokatpanel.

 

Retssager

Jeg har møderet for landsretterne, og kan behandle alle typer retssager.

Når jeg arbejder med en retssag, analyserer jeg altid sagen til bunds, og finder de problemstillinger, der kan være. Herefter finder jeg i dialog med klienten frem til den bedste løsning i den konkrete situation.

Det er vigtigt for mig, at mine klienter ikke bare får at vide, hvad juraen er, men at de får en egentlig rådgivning, så de kan komme bedst muligt videre - uanset sagens udfald.

 

Forsvarsadvokat

Jeg er advokat, fordi jeg gerne vil hjælpe mennesker. Jeg møder mine klienter, hvor de er, og lægger i min rådgivning stor vægt på en åben og ærlig dialog.

Jeg har en bred erfaring med behandling af straffesager, og bistår med alt fra sager om røveri og færdselsovertrædelse til voldssager og drabsforsøg.

Med mig som forvarer, får du en engageret, god og grundig forsvarer, der udelukkende varetager din sag og dine interesser. Er du tiltalt i en straffesag, eller indkaldt til afhøring hos politiet, kan du også få beskikket mig som forsvarer.

 

Ekspert i inkasso 

Ønsker du at inddrive penge, som en kunde skylder din virksomhed, er det vigtigt, at du overholder reglerne for inkasso. Det kan jeg hjælpe dig med.

Jeg har Danmarks stærkeste inkassokoncept, og kan sammen med mit inkassoteam hjælpe dig med at inddrive den gæld, dine kunder skylder dig og din virksomhed.

Har du brug for rådgivning vedrørende inkasso, kan du til enhver tid kontakte mig for en samtale om din situation. Jeg rådgiver både danske og udenlandske virksomheder.

 

Familiemenneske med lokal tilknytning

Jeg er født og opvokset i Helsingør, og kender derfor byen ud og ind. Min lokaleforankring smitter også af på mit arbejde som advokat, hvor jeg altid sørger for at have et indgående kendskab til, hvad der sker i erhvervslivet i Helsingør.

Jeg bruger min fritid sammen med min familie. Vi bruger weekenderne på legepladser og gåture, og så rejser vi i ferierne, når det kan lade sig gøre.

Mere om Mads

Medlem af:

Medlem af:

Gældsstyrelsens Advokatpanel
Bankrådet i Spar Nord Helsingør
Danske Insolvensadvokater

Advokatsekretær

Lykke Petersen

Advokatsekretær / sagsbehandler 49 21 21 21 Advodan Helsingør

Ilse Jordhøi

Sagsbehandler, Teamkoordinator, insolvens 49 25 09 68 Advodan Helsingør