PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

5 ting du bør vide om at ændre testamente

Skal du skilles, eller sker der andre forandringer i dit liv, kan det være en god idé at ændre eller helt tilbagekalde dit testamente. Ellers kan du risikere, at dine penge og ejendele går til de forkerte efter din død. Læs her hvad du skal være opmærksom på, hvis testamentet skal ændres.

Testamentet er reelt den eneste måde, du kan bestemme, hvad der skal ske efter din død, og hvem der skal arve hvor meget efter dig. Derfor er det vigtigt, at du sørger for at holde det opdateret, når din livssituation ændrer sig – men også at du gør det på den rigtige måde, så testamentet også er juridisk gældende for dine reelle ønsker den dag, det bliver relevant”, siger advokat Carsten Lyngs fra Advodan i Thisted.

Han fortæller her om fem konkrete fokuspunkter, som mange ikke er opmærksomme på.

 

1. To muligheder for at ændre

Man har så at sige to muligheder for at lave om på, hvem der arver hvad efter sig. Enten kan man ændre sit testamente, hvor man tilbagekalder det gamle og opretter et nyt, eller man kan lave en såkaldt ren tilbagekaldelse, hvor der ikke oprettes et nyt testamente, men man bare kalder det gamle tilbage.

Ifølge advokat Carsten Lyngs er det dog ikke altid nødvendigt at få lavet et helt nyt testamente:

”Er der små ændringer, som fx et navn, kan man lave et tillæg, et såkaldt kodicil, til det eksisterende testamente. Men jo mere omfattende et testamente er, jo bedre er det at få lavet et helt nyt testamente. Desuden kan der opstå den uheldige situation, at en arving reelt kan se sig selv skrevet ind og ud af testamentet flere gange hen over årene, fordi alle tillæg ligger sammen med testamentet”.

 

2. Testamentet skal ændres hos notaren

Uanset, om der skal laves tillæg, ændres eller tilbagekaldes, siger arveloven, at det skal foregå på samme måde som ved oprettelsen.

”For langt de fleste betyder det, at de skal en tur forbi notaren og underskrive en tilbagekaldelse af testamentet. Det vil sige, at du ikke bare kan rive testamentet derhjemme itu eller skrive ’annulleret’ på siderne og få lavet et nyt. Så længe det gamle testamente ikke formelt er ændret hos notaren, er indholdet stadig juridisk gældende”, siger Carsten Lyngs.

 

3. Hvad sker der ved skilsmisse?

Skal man skilles, behøver man normalvis ikke at ændre eller tilbagekalde sit testamente. Når man ikke længere er gift, ophører dels ægtefællers ret til at arve hinanden, og dels betragtes gensidige testamenter som ophævet ved skilsmisse.

”Men der kan være tilfælde, hvor et testamente har et indhold, der gør det nødvendigt at lave en formel tilbagekaldelse. Fx kan der være uheldige eller tvetydige formuleringer, som reelt betyder, at din tidligere ægtefælle arver dig efter din død – også selvom I ikke har været gift i mange år”, siger Carsten Lyngs.

 

4. Ikke alle testamenter kan ændres

I nogle tilfælde kan det ikke lade sig gøre at ændre eller tilbagekalde et testamente, fordi det er gjort såkaldt uigenkaldeligt. Det vil fx sige, at den længstlevende ikke kan ændre på de fælles beslutninger, der blev taget ved oprettelsen af testamentet.

”Jeg fraråder altid at gøre et testamente uigenkaldeligt, fordi man aldrig ved, hvad livet bringer. Skrækeksemplet er parret, der sammen har begrænset den ene søns arveret og gjort det uigenkaldeligt. Efter konens død får manden igen et tæt forhold til sønnen men kan ikke give ham den samme arv som de andre børn”, forklarer Carsten Lyngs.

 

5. Du kan ikke gå bag om ryggen

Hvis du har oprettet et gensidigt testamente med din ægtefælle, kan du i teorien godt tilbagekalde din del af testamentet, uden at han eller hun er klar over det.

”Men i praksis vil man betragte hele testamentet som tilbagekaldt, hvis fx kvinden har tilbagekaldt sin del bag om ryggen på manden. Det vil sige, at hun heller ikke arver ham, hvis han dør først”, slutter Carsten Lyngs.

Vil du vide mere?

154 kommentar

0 / 700 tegn

Søs

Jeg blev skilt for over 20 år siden og oprettede dengang testamente til fordel for min datter. Nu skal jeg giftes igen, bortfalder testamentet så automatisk, således at min mand arver mig nu?

Charlotte

Hejsa jeg har sammen med min kæreste oprettet testamente over vores hus som vi bor i nu, vi har nu købt et andet og solgt det gamle. Men adressen på det gamle står i testamentet. Skal dette ændres via notar? Mvh charlotte

Peter Stoltz Nielsen

Hej Charlotte, ændring af testamentet skal for at være gyldig oprettes på samme måde som det nuværende testamente. Hvis det nuværende testamentet er oprettet via notar (det er det oftest), vil en ændring derfor også skulle oprettes via notar. Om det er nødvendigt at ændre testamentet vil afhænge af det nærmere indhold af jeres nuværende testamentet. Venlig hilsen

Meta

Hej Min far har oprettet et testamente ved notaren i 2007 hvor vi 3 børn skal arve en tredje del hver. Min storesøster er ikke min fars biologiske datter. I 2019 opretter min far et nyt testamente hvor min bror skal have en tvangsarv og hvor jeg skal arve resten . Nu er begge testamenter oppe i Skifteretten, men hvilket testamente er gældende . Min mor har også skrevet testamente I 2019 (samme dag som min far), hvor min bror og søster hver skal have deres tvangsarv og jeg skal arve resten. Burde testamentet fra min far i 2007 ikke være blevet annulleret da de laver det nye i 2019?

Peter Stoltz Nielsen

I forbindelse med oprettelsen af det nye testamente i 2019 burde man klart have anført, om det helt eller delvist erstatter testamentet fra 2007. Hvis det ikke nævner testamentet fra 2007, vil det være et fortolkningsspørgsmål, i hvilket omfang bestemmelser heri stadig er gældende. Hvis det nye testamente ændrer på bestemmelserne og arvens fordeling i det gamle testamente, vil man formentlig lægge det nye til grund, men det vil kræve en gennemgang af testamenterne, før man kan svare på spørgsmålet. Venlig hilsen

Jesper

Hej Min mor og stedfar er gift, de har ingen børn sammen og han har ingen børn selv, og ingen søskende, det er kun min mor der har 2 børn. De har lavet et fælles testamente, kan han ændre det fælles testamente efter konen er gået bort??

Peter Stoltz Nielsen

Hej Jesper, tak for din henvendelse. Den længstlevendes ret til at ændre i testamente afhænger af, hvad de har aftalt i testamentet. Hvis der ikke er indsat bestemmelse herom i testamente, finder arvelovens § 81 anvendelse. Længstlevende har ifølge bestemmelsen fri adgang til at ændre, dog kan den længstlevende ikke råde over friarv, der ifølge det fælles testamente skal tilkomme førstafdødes særlivsarvinger. Så hvis I er blevet begunstiget i det fælles testamente, vil din stedfar ikke kunne ændre denne del efter din mor er gået bort, medmindre de har besluttet andet i testamentet. Venlig hilsen

Manfred

Vi har testamenteret vores arv til 3 nevøer. Nu er den ene afgået ved døden. Vil afdødes børn så arve hans andel?

Peter Stoltz Nielsen

Hej Manfred, tak for din henvendelse. Jeg går ud fra, at man ikke i testamentet udtrykkeligt har taget stilling til, hvad der sker, hvis en af nevøerne afgår ved døden. Det bør man ellers altid gøre. Hvis der ikke er taget stilling til det, vil udgangspunktet formentlig være, at det tilfalder de øvrige testamentsarvinger, altså jeres to andre nevøer, til lige fordeling. En konkret fortolkning af testamentet kan føre til et andet resultat, men det vil være udgangspunktet. Venlig hilsen

Kaj

Min bror er lige død og efterlader 150.000 kroner og har ingen arvinger i arveklasse 1. Min mor er i live og sidder i uskiftet bo. Min bror og jeg er eneste søskende der stadigt lever, Der er ingen testamente. Hvorledes fordeles arven?

Peter Stoltz Nielsen

Hej Kaj, tak for din henvendelse. Hvis din bror hverken efterlader sig ægtefæller eller livsarvinger (børn eller børnebørn), skal arven efter loven fordeles med halvdelen til din mor og den anden halvdel til lige fordeling blandt søskende. Hvis en eller flere søskende er døde, træder disses børn (nevøer og niecer) i deres sted. Venlig hilsen

Adam

Jeg er 68 år gammel og bor sammen med min kæreste. Mit spørgsmål, Kan jeg annullere testamentet, hvis vi ikke bliver sammen. Adam

Peter Stoltz Nielsen

Hej Adam, tak for din henvendelse. Jeg antager, at I har oprettet et gensidigt testamente. I så fald vil I hver især til enhver tid kunne tilbagekalde testamentet, det kræver således ikke samtykke fra den anden. Oftest vil et sådant testamente i øvrigt også anses for tilbagekaldt automatisk ved samlivsophør. Venlig hilsen

Ninna

Hej Peter. Vi er et samlevende gennem 25 år, ikke gift par med testamente. Vi går nu fra hinanden og jeg vil høre, om testamentet skal annuleres ved en notar, eller om det "bare" ikke længere er gældende da vi ikke bor sammen. Vi bliver jo ikke skilt som ægtefolk.

Peter Stoltz Nielsen

Hej Ninna, tak for din henvendelse. Det følger af arvelovens bestemmelser, at hvis et ægteskabslignende forhold ophører pga. uoverensstemmelser, skal et testamente, som en samlever har oprettet til fordel for en anden samlever, anses for tilbagekaldt, medmindre særlige omstændigheder taler imod det. Ofte vil man indsætte en bestemmelse herom i testamentet, men selvom der ikke er indsat en sådan bestemmelse, er udgangspunktet efter arveloven altså alligevel, at testamentet anses for tilbagekaldt. Venlig hilsen

Lidi

Kan man indsætte en bobestyrer senere i ens testamente, uden det skal skriver nyt.

Peter Stoltz Nielsen

Tak for din henvendelse. Ændring af et testamente, herunder indsættelse af ønske om bobestyrer, kan ske ved udarbejdelse af et tillæg (såkaldt kodicil). Det skal ske på samme måde som ved oprettelsen af testamentet, hvilket for langt de fleste tilfælde betyder, at tillægget skal underskrives for en notar. Det er altså ikke nødvendigt at oprette et helt nyt testamente, men der skal oprettes et tillæg, som skal underskrives for en notar. Venlig hilsen

Lars

Hej Peter, Kan man søge aktindsigt hos skifteretten i, hvornår man (CPR nr.) optrådte i et testamente, som er blevet tilbagekaldt/annulleret og erstattet af et nyt? Måske bare information om, hvornår man første gang stod nævnt og hvornår man "ophørte".

Peter Stoltz Nielsen

Hej Lars, tak for din henvendelse. Det er ikke muligt at få oplysninger om et eventuelt testamente, hverken ved aktindsigt eller på anden vis, da det er en privat sag for testator. Hvis der er oprettet et notartestamente, kan I derimod være sikre på, at det kommer frem i forbindelse med testators dødsfald, og at du bliver kontaktet, hvis du er arving. Venlig hilsen

Anders

Hvad kostet et kodicil og hvordan foregår det rent praktisk?

Thomas

Hej Peter, Min mormor, og morfar oprettede i 80'erne et testamente, hvori de tilgodeså deres to børn, dvs min mor og min moster, samt mig. I testamentet indgår sætningen "Den længstlevende af os er berettiget til, efter først-afdødes død at foretage ændringer i dette testamente." Min morfar døde for ca 30 år siden, og efterfølgende har min mormor ændret fordelingen mellem os tre. Hun sad i uskiftet bo, og derfor er det nu et spørgsmål om hendes ændring gælder for hele arven, eller om den kun gælder for hendes halvdel? Som jeg forstår det, betyder ovennævnte sætning at hun er berettiget til at ændre testamentet så ændringen gælder for hele arven, men er det korrekt forstået?

Peter Stoltz Nielsen

Hej Thomas, tak for din henvendelse. Når man sidder i uskiftet bo, kan man alene ved testamente disponere over den del af det uskiftede bo, der falder i arv efter en selv. Hvis hun har oprettet et nyt testamente, mens hun har siddet i uskiftet bo, vil hun derfor i det testamente alene kunne disponere over halvdelen af arven. Venlig hilsen

allan

For 20 år siden døde min hustru, som jeg har 2 børn med , og sidder i uskiftet bo Efterfølgende flyttede jeg sammen med en kæreste. I den forbindelse oprettede jeg et testamente, hvor hun skal have et legat på kr. 100.000. hvis jeg dør før hende. Desværre er hun død nu. Mit spørgsmål : Er hendes børn berettiget til hendes legat efter min død.? Eller skal jeg tilbagekalde testamentet, således at de alm. arveregler er gældende så min 2 børn alene arver mig.

Hans Christian

Hej Peter. Vi fik oprettet et testamente i 2002 da vi ikke var gift på dette tidspunkt. Vi er blevet gift i april 2023 og vi ønsker derfor at tilbagekalde vores testamente. Vi har ingen børn og heller ikke fællesbørn. Kort sagt vi har ingen livsarvinger.

Peter Stoltz Nielsen

Hej Hans Christian. Et testamente kan tilbagekaldes på samme måde, som man opretter testamente. Der skal derfor laves et tillæg til det nuværende testamente, hvori det angives, at testamentet tilbagekaldes. Tillægget skal oprettes på samme måde som det oprindelige testamente, og det skal derfor underskrives for en notar. Venlig hilsen

Viera

Hej Peter, i mit testamente står der at mit formue skal båndlægges , min søn er ene arving . Han skal få en bestemt sum penge hver måned . Hvor stor en honorar tag Advodan for at administrere min formue En cirka tal. Skal jeg være mere præcis?

Peter Stoltz Nielsen

Hej Viera. Advodan administrerer som udgangspunkt ikke båndlagt arv. Vi vil i stedet anbefale, at den båndlagte arv bestyres i en af Civilstyrelsen godkendt forvaltningsafdeling. Det er i øvrigt som udgangspunkt et krav for så vidt angår tvangsarv. Man kan godt bestemme, at båndlagt friarv bestyres på anden måde, men vi vil anbefale, at den bestyres af en godkendt forvaltningsafdeling, medmindre man har særlige grunde til at vælge andet. Venlig hilsen

Jan

Hej Peter Min far er gået bort og vi ønsker at ændre i det testamente som min far og mor har oprettet. Jeg er hverve for min mor. Kan det lade sig gøre?

Peter Stoltz Nielsen

Hej Jan. Adgangen til at ændre i testamentet afhænger først og fremmest af, hvad der fremgår i testamentet om længstlevendes mulighed for at ændre i det. Hvis længstlevende har mulighed for at ændre, vil det samtidig kræve, at din mor er testamentshabil, dvs. selv er i stand til at handle fornuftsmæssigt og forstå, hvad hun skriver under på. Du kan ikke som værge gøre det på vegne af din mor. Din mor skal selv underskrive testamentet for notaren, som foretager vurderingen af, om hun er testamentshabil. Venlig hilsen

Ole

Hej Peter. Jeg har for nogle år siden fået lavet et testamente, som jeg gerne vil have trukket tilbage, og tilintetgøres. Advokaten jeg fik det oprettet gennem, er stoppet, og gået på pension. Skal jeg kontakte en ny advokat ? Eller kan jeg selv henvende mig til retten i Viborg, der stemplede testamentet, og få det annulleret ? Mvh. Ole

Peter Stoltz Nielsen

Hej Ole, tilbagekaldelse af et testamente skal ske på samme måde som oprettelse af et testamente, dvs. tilbagekaldelsen skal ske ved oprettelse af et særskilt dokument, som skal underskrives for notaren. Det er ikke et krav, at dokumentet oprettes af en advokat, men for at sikre at formkravene opfyldes, vil jeg dog anbefale det. Venlig hilsen

Lise-Lotte

Hej Peter. Jeg har en onkel som har solgt sit hus og nu vil han købe en bil som jeg kan køre ham rundt i da han er 98 frisk men ikke til at køre bil. Jeg skal stå som bruger og betale forsikring, men han står som ejer. Jeg står som hovedarving i hans testamente og hans to børn som han ikke ser står til tvangsarv. Kan han testamentere bilen til mig, hvis vi går til notaren?

Peter Stoltz Nielsen

Hej Lise-Lotte, Tak for din henvendelse. Man kan i sit testamente bestemme både, hvem der skal arve efter en – og hvad, de skal arve. Din onkel kan derfor godt testamentere bilen til dig, under forudsætning af at der er nok værdier i boet til, at hans to børn fortsat kan modtage deres tvangsarv. Hvis der ikke er truffet bestemmelse om fordelingen af aktiver, kan arvinger for deres arvelod overtage boets aktiver til vurderingsbeløbet. Hvis flere arvinger ønsker dette samme aktiv, og der ikke bliver enighed herom, afgøres det ved lodtrækning, hvem der skal overtage aktivet. Har et aktiv en særlig erindringsværdi for en af arvingerne, har denne arving som udgangspunkt fortrinsret til aktivet. Det er i retspraksis en afgørelse, hvor et sommerhus havde en særlig erindringsværdi for den ene arving, da hun var den eneste, der havde brugt sommerhuset i en lang række år, hvorfor hun fik fortrinsret til at overtage sommerhuset til vurderingsbeløbet overfor de øvrige arvinger. Ønsker man at sikre, at et bestemt aktiv tilfalder en bestemt arving, kan der indsættes bestemmelse herom i testamentet. Dette kan gøres ved, at man enten tilbagekalder det nuværende testamente og opretter et nyt, eller man opretter en kodicil (et tillæg) til det nuværende testamente. Testamentet eller tillægget bør underskrives for notaren. Med venlig hilsen

Annelise

Min mand og jeg har i vores testamente, testamenteret vores sommerhus samt en ubebygget nabogrund til vores 3 børn. For nogle år siden familieoverdrog vi sommerhuset til vores børn. Vi ejer stadig nabogrunden. Behøver testamentet at blive rettet når vi ikke længere ejer sommerhuset men stadig den ubebyggede nabogrund?

Peter Stoltz Nielsen

Hej Annelise, Tak for din henvendelse. Ud fra din beskrivelse, vil jeg ikke mene, at der er behov for at ændre testamentet. Særligt hvis jeres 3 børn i øvrigt er indsat som arvinger i testamentet, og der ikke er andre arvinger, som I har begunstiget. Med forbehold for, at jeg ikke har læst jeres testamente, og særligt hvis der ikke er øvrige arvinger end jeres tre børn, vil jeg ikke vurdere, at det er nødvendigt med en ændring. Er man i tvivl, vil jeg dog altid anbefale, at man søger vejledning hos en advokat, som kan gennemgå testamentet. Med venlig hilsen

Charlotte

Min svigerfar er gået bort og sagde da han var i live, at han og hans ekskones testamente ikke var gyldigt da hun havde giftet sig med en ny mand for 25 år siden. Min mand troede han ville arve som den eneste, men nu viser det sig at testamentet stadig er gældende, da min svigerfar ikke ændrede det. I testamentet står der, at det ikke ophører ved skilsmisse. Man kunne forvente at ekskonen frasagde sig arven, men det gør hun ikke, så som det ser ud nu, er min mand kun berettiget til tvangsarven på de 25%. Ekskonen og svigerfar havde intet med hinanden at gøre efter så mange år og det var klart hans ønske at hans søn skulle arve. Kan det passe, det ikke kan lade sig gøre? Charlotte

Peter Stoltz Nielsen

Tilbagekaldelse og ændring af et testamente skal normalt ske i overensstemmelse med reglerne om oprettelse af testamente. Et gensidigt testamente, som den ene ægtefælle har oprettet til fordel for den anden ægtefælle, vil dog som udgangspunkt bortfalde ved separation og skilsmisse, uanset at man ikke har tilbagekaldt det, medmindre særlige omstændigheder taler imod det. Det følger af arvelovens § 67, stk. 2. Selvom det ikke fremgår af testamentet, at det bortfalder ved skilsmisse, vil udgangspunktet altså være, at man alligevel anser det som bortfaldet. Særlige omstændigheder kan føre til, at testamentet alligevel skal opretholdes på trods af skilsmissen, men det er ekskonen, der har bevisbyrden herfor. Med venlig hilsen

BN

Hej Min mand og jeg har for et par år siden lavet testamente, da vi ventede vores fælles barn. Min man har et særbarn fra tidligere. Nu har vi imidlertid fået endnu et barn, som jo skal nævnes og arve på lige fod med de andre. Kan man lave er tillæg med dette, eller skal testamentet tilbagekaldes og et nyt skal laves eller hvordan gør man det i praksis? Mvh BN

Peter Stoltz Nielsen

Ofte vil man i et testamente tage højde for, at man muligvis får flere børn på et senere tidspunkt. Det kan jeg naturligvis ikke vurdere uden at have set jeres testamente. Hvis der ikke er taget højde for det, er det muligt at lave et tillæg til testamentet (også kaldet et kodicil). Det skal oprettes på samme måde, som man opretter et testamente. Vi anbefaler, at det laves som et notartestamente, og derfor underskrives for notaren. Med venlig hilsen

Nick

Hej, Som jeg læser ovenstående skal et tillæg (kodicil) til et notartestamente altid forbi en notar førend at det er gyldigt. Er det korrekt forstået eller kan man lave et kodicil til et notartestamente, hvor det er underskrevet af to vitterlighedsvidner og vil det i givet fald være gyldigt? Der nævnes i ovenstående, at mindre ændringer kan laves med et kodicil. Er der nogen begrænsninger for hvor store ændringer man kan lave - kan man lave fundamentalt om i hvem der arver hvad og hvor meget, ved brug af kodicil??

Peter Stoltz Nielsen

Hej Nick, Det er muligt at lave et kodicil (tillæg) til et notartestamente, ved at følge kravene til oprettelse af et vidnetestamente. Det behøver således ikke at ske for en notar, men det vil jeg dog alligevel anbefale, da det i så fald opbevares i et centralt register sammen med det oprindelige notartestamente. Der er i princippet ikke grænser for, hvor store ændringer man kan lave i et kodicil. Hvis man laver meget store ændringer, vil jeg dog anbefale, at man i stedet opretter et nyt testamente, hvori det tidligere testamente tilbagekaldes. På den måde undgår man tvivlsspørgsmål, som kan opstå, hvis man skal sammenholde et tidligere testamente med senere tillæg, hvor der er ændret flere bestemmelser.

Stine

Hej jeg har lige mistede min mor og har derfor ingen forældre tilbage. Kan se der nu står i testamentet at jeg først kan få dem udbetalt når jeg er 50. Det var absolut ikke det min mor ønskede.. det var nu med min diagnoser at jeg kunne få det noget bedre... er der mulighed for at få nogen af pengene udbetalt.?

Peter Stoltz Nielsen

Kære Stine Tak for din henvendelse. Det lyder til, at arven til dig er båndlagt. Der er mulighed for at få en båndlæggelse ophævet, men det er generelt vanskeligt. Der er 3 forskellige muligheder for at få frigivet båndlagt arv helt eller delvist. 1) Hvis arven har en værdi på under kr. 100.000, 2) hvis det er en velfærdssag for arvingen, dvs. beløbet skal bruges til f.eks. boligformål, uddannelse eller i forbindelse med sygdom, 3) båndlæggelsen tjener ikke længere et rimeligt formål. I alle tilfælde skal der indsendes en ansøgning herom til den forvaltningsafdeling, som bestyrer den båndlagte arv, med en begrundelse for hvorfor båndlæggelsen bør ophæves. Forvaltningsafdelingen skal herefter videresende ansøgningen til Familieretshuset sammen med det testamente, hvor båndlæggelsen er blevet bestemt.

Kenneth

Hej Carsten. Må en besøgsven fra Røde kors modtage arv?

Carsten Lyngs

Hej Kenneth Tak for dit spørgsmål. Umiddelbart er der efter min vurdering ikke noget til hinder herfor, men jeg vil foreslå, at der for god ordens skyld tages kontakt til Røde Kors herom for afklaring af, om det vil være i strid med retningslinjerne for, hvad en besøgsven må.

Jeanet

Hej Kan den som skriver under på en uskiftet bo erklæring og samtidig tilføje noget manuelt om at hvis den som er længstlevende ( i dette tilfælde stedmoder) indgår nyt partnerskab ( blot flytter sammen - men ikke gifter sig) så ønsker steddatter at stedmoder skal skifte med hende - til trods for at der i testamentet står at når længstlevende går bort - så arver alle på lige fod. Der er ingen fællesbørn.

Carsten Lyngs

Hej Jeanet Tak for dit spørgsmål. Jeg læser dit spørgsmål sådan, at du har givet/skal give samtykke til, at din stedmoder kan hensidde i uskiftet bo efter din far. Et sådant samtykke kan betinges af forskellige forhold, f.eks. tidsbegrænses eller betinges af, at et bestemt forhold indtræder/ikke indtræder. Det er i praksis antaget, at samtykke til uskiftet bo ellers gives uigenkaldeligt, og derfor kan du ikke tilbagekalde samtykket, medmindre du konkret har taget forbehold herfor ved meddelelse af samtykket

Lene

Kan man nøjes med at lave et kodicil til testamentet, hvor man ophæver successionsdelen på det fuldstændige særeje på arven? Og hvordan foretages dette i så fald rent praktisk? Er der begrænsninger på hvad en arv med succession kan bruges til?

Carsten Lyngs

Hej Lene. Ja, det er muligt at ophæve en successionsrækkefølge ved at lave en kodicil til testamentet. Oprettelse af kodicilen sker på samme måde som ved oprettelse af testamentet. Når dokumentet er udarbejdet, skal det underskrives for notaren, ligesom jeg formoder at det oprindelige testamente blev i sin tid. Succesionsrækkefølge medfører alene, at den del af arven, som ikke er forbrugt, skal fordeles i en ønsket rækkefølge ved arvtagers død. Successionsrækkefølgen sætter således ikke begrænsninger for, hvordan arven kan benyttes.

Daniel

Hej Carsten, Jeg har i sin tid oprettet et notartestamente, som tilgodeser en velgørende forening. Såfremt man ønsker en ren tilbagekaldelse af dette testamente i fremtiden, således at de alm. arveregler er gældende, skal dette efter min opfattelse igen foretages ved notaren. Behøves der i dette tilfælde advokatbistand til dette, eller findes der en enkel "skabelon" til dette formål, som man kan anvende for at tilbagekalde testamentet, så der blot intet testamente foreligger ved min død? Tak på forhånd.

Carsten Lyngs

Hej Daniel Lige som testamentet er oprettet for en notar skal det også tilbagekaldes for en notar. Nogle retter har en skabelon for en sådan ren tilbagekaldelse, så jeg vil foreslå, at du kontakter den ret, som du hører ind under, for afklaring af, om der hos retten eksisterer en sådan skabelon. Hvis en sådan skabelon ikke findes, kan du enten selv forsøge at udfærdige det nødvendige dokument, eller du kan antage advokatbistand.

Tove

Hej. Min mand og jeg oprettede et testamente i 2000, da han ingen børn har og jeg havde en datter og på det tidspunkt et barnebarn (der er efterfølgende kommet 3 til). Vi blev skilt i 2021 og fik lavet et nyt testamente, hvor han har sat mig ind som hoved arving og ved min død før ham skal min datter og børnebørn arve ligeligt efter ham ,men i samme testamente står der også at ved min død skal arveloven overholdes, børn, børnebørn osv. Min ex.mand og jeg har begge skrevet under hos notaren. Hvad vil der ske hvis min ex.mand går i etforhold, gifter sig eller får børn.

Carsten Lyngs

Hej Tove Tak for dit spørgsmål.. Da du ikke længere er gift med din eksmand, er du ikke længere arveberettiget iht. Arvelovens bestemmelser, men alene i kraft af jeres nye testamente. Jeg forstår indholdet af jeres nye testamente således, at du, subsidiært din datter og mere subsidiært dine børnebørn, skal arve alt efter din eksmand. Omvendt skal arven efter dig fordeles i overensstemmelse med Arveloven – dvs. i nedadgående linje til din datter og eventuelt børnebørn. Såfremt din mand indgår i et papirløst forhold ændrer dette givet ikke på testamentet. Får han derimod ægtefælle eller børn, er de tvangsarvinger efter Arveloven, og du, subsidiært din dater og mere subsidiært dine børnebørn kan således ikke længere arve alt efter din eksmand. Ændrer situationen sig således, at din eksmand er i et forhold, er gift eller har børn, vil det sandsynligvis give anledning til, at din eksmand ønsker at ændre testamentet, hvilket som udgangspunkt står ham frit for, hvis ikke det nye testamente er gjort uigenkaldeligt, hvilket jeg dårligt kan forestille mig skulle være tilfældet. Som du kan se, afhænger besvarelsen af dit spørgsmål således helt af, hvordan det nye testamente er formuleret vedr. din eksmands mulighed for at foretage ændringer i testamentet.

Per

Hej Carsten, Min mor, som de sidste 15-20 år havde var maniodepressiv og skizofren, er netop gået bort og min søster og jeg fandt ud af at hun havde gemt et "testamente" i en bankboks, som dog hverken er underskrevet hos Notar eller af 2 vitterlighedsvidner, men dateret og underskrevet af hende i Juli 2021, hvor hun var begyndt at få det dårligt igen. Vi har været i kontakt med Skifteretten, som tiltrods for dette har videresendt dokumentet til deres jurist til vurdering, hvilket vi ikke forstår da det, hvis vi har forstået Arveloven korrekt, netop skal være underskrevet hos Notar eller af 2 vitterlighedsvidner for at være gyldigt? Kan Skifteretten vælge at gyldiggøre dette dokument?

Carsten Lyngs

Hej Per Jeg forstår dit spørgsmål således, at Skifteretten endnu ikke har truffet afgørelse om, hvorvidt din mors ”testamente” skal lægges til grund for skiftet efter din mor. Et testamente skal, som du anfører, normalt enten oprettes som et notar- eller vidnetestamente, men i sjældne tilfælde, kan et testamente, der hverken er oprettet som et notar- eller vidnetestamente blive lagt til grund som et gyldigt nødtestamente. Hvis skifteretten her skulle nå frem til, at din mors ”testamente” er et gyldigt nødtestamente, som skal lægges til grund for skiftet efter din mor, kan du og din søster indbringe skifterettens afgørelse herom for landsretten, og i den forbindelse bør I efter min opfattelse have advokatbistand hertil.

Frederik

Hej Carsten, Min gode ven opretter en testamente i 2006, som kan ikke tilbagekaldes, og er bekendt med konsekvenserne at testamentet herefter er uigenkaldeligt. Der er ikke livsarvinger og jeg er universalarving. I 2009 oprettes en nyt testamente (som jeg først kender til efter at min gode ven er død i 2021) der tilbagekalder testamentet fra 2006. Grundet at jeg har snydt ag bedraget derfor vælges nye arvinger, Fra 2009 har jeg ikke haft kontakt til min ven. Bobestyrer indstiller efter arvelovens §68 og §77, stk. 1, nr. 2 at testamentet fra 2006 ikke er korrekt oprettet og jeg skal ikke arve. Dette bekræftes af advokat firma som jeg betaler, og giver 20% chance i retten. Kan det være rigtig

Carsten Lyngs

Hej Frederik Jeg noterer mig, at du åbenbart allerede har forelagt sagen for en advokat, som du selv har opsøgt, og at du nu ønsker at få en second opinion. Jeg forudsætter, at det uigenkaldelige testamente fra 2006, der gør dig til universalarving, er gyldigt oprettet og derfor som udgangspunkt klart skal respekteres og lægges til grund. Dette fremgår af Arvelovens § 68. Endvidere forudsætter jeg, at din oplysning om, at du har snydt og bedraget, er korrekt, men du nævner desværre ikke, hvem du har snydt og bedraget. Jeg går dog ud fra, at det er din i 2006 gode ven, som du har snydt og bedraget. Hvis det er korrekt, at du har snydt og bedraget din gode ven, kan jeg umiddelbart godt forstå, at bobestyreren i medfør af Arvelovens § 77, stk. 1, nr. 2 indstiller til, at testamentet fra 2006, hvorefter du skal være universalarving, skal anses for at være ugyldigt. Der kan således sagtens argumenteres for, at der som beskrevet i Arvelovens § 77, stk. 1, nr. 2 er ”forhold, som var afgørende for bestemmelsen, efter oprettelsen har ændret sig på en sådan måde, at testator med kendskab dertil ville have tilbagekaldt bestemmelsen”, og her har testator ovenikøbet i 2009 tilbagekaldt testamentet med kendskab til disse oplysninger. Jeg er derfor enig i, at du nok vil få svært ved at få fastslået, at testamentet fra 2006, selv om du har snydt og bedraget testator, alligevel skal være gældende for boets behandling. Hvis du økonomisk opfylder kravet til at få bevilget fri proces, kan du naturligvis forsøge, om du kan få bevilget fri proces til en retssag om spørgsmålet, således at du evt. er dækket mod de sagsomkostninger, der opstår, hvis du taber en evt. retssag

Rene

Jeg har for en del år siden fået lavet et testamente men nu agter jeg at gifte mig med en dejlig kvinde bliver mit testamente så automatisk annuleret så hun evt arven hus og hjem

Carsten Lyngs

Hej Rene Hvad der sker med dit nuværende testamente, når du gifter dig, afhænger helt af, hvordan dit testamente er formuleret. Når du bliver gift, bliver din ægtefælle både din livsarving og tvangsarving, og måske er dit testamente formuleret på en sådan måde, at det bortfalder, såfremt du ved din død efterlader dig en ægtefælle. Hvis du ønsker, at din ægtefælle skal arve alt, hvad du efterlader dig, må du derfor sikre dig, at dit testamente bortfalder, såfremt du ved din død efterlader dig en ægtefælle, og det sikreste vil givet være, at du for god ordens skyld tilbagekalder dit testamente.

Alberte

Hej Carsten, MIn mors ægtemand er netop død. De havde lavet fælles testamente, der testamenterer mest muligt til længslevende. Skifteretten har nu oplyst at der forefinder yderligere et testamente hendes afdøde mand har lavet 7 år før de blev gift og også flere år før de mødtes og mens han havde en anden kæreste/samboende. Hvor stor er sandsynligheden for, at det gamle trumfer deres nye fælles testamente? De har hver deres særbørn og hendes mand havde to børn, hvori det i det nyeste testamente fremgår at det ene af hans særbørn kun skal have sin tvangsarv. Mvh.

Carsten Lyngs

Hej Alberte Hvorvidt det nye fælles testamente står ved magt uagtet de tidligere testamenter, afhænger dels af formuleringen af det nuværende testamente og dels af, hvorvidt de tidligere testamenter kunne tilbagekaldes. Såfremt de tidligere testamenter frit kunne tilbagekaldes, og såfremt din mor og hendes mand i deres fælles testamente har tilbagekaldt de tidligere testamenter, da vil det alene være det nye fælles testamente, som er gældende.

Sonni

Hej Carsten. Jeg har været med til sammen med min lillebror, at gøre så min far kunne sidde i udskifte bo efter min mors død. Nu er det gået 6 år, og vi er blevet uenige i familien. Så nu har min far gjort mig til tvangsarv efter ham. Kan han det, når jeg var med til at gøre så han kunne sidde i udskifte bo. Hvis det er rigtig, hvordan for jeg så min mors arv ud. Så den ikke går til fest og ballade

Carsten Lyngs

Hej Sonni Tak for din besked. Såfremt begge dine forældre er dine biologiske forældre, har din far ret til at sidde i uskiftet bo med arven efter din mor. Alternativt læser jeg din besked sådan, at du har givet samtykke hertil. Når en ægtefælle sidder i uskiftet bo, kan længstlevende alene ved testamente råde over den halvdel af det uskiftede bo, som falder i arv efter længstlevende, og dermed alene begrænse din arv til tvangsarven for så vidt angår arven efter ham. Din far kan således ikke ved testamente råde over den halvdel af det uskiftede bo som falder i arv efter din mor, og her vil du arve i henhold til hendes testamente eller efter arveloven. Såfremt du er bekymret for, at din far misbruger sin råden over det uskiftede bo, da kan du kontakte skifteretten, og såfremt skifteretten vurderer, at det er tilfældet, vil skifteretten iværksætte skifte af det uskiftede bo. Dette vil medføre, at det uskiftede bo ophører, og at arven efter din mor herefter fordeles. Jeg gør dog opmærksom på, at der skal forholdsvist meget til, førend skifteretten anser længstlevendes råden over det uskiftede bo for misbrug.

Robert

Hej Carsten, Min kone og jeg har oprettet et gensidigt testamente med kombinationssæeje. Da jeg har en særbarn som jeg har ingen kontakt med, har vi ønsket at hun få kun sin tvangsarv. Jeg har nu overdrget min andelslejlighed til min kone og tinglyst det som fuldstændigt særeje for hende. Vil det betyder at vi skal oprette et ny testamente, eller kan vi nøjes med en ændring. Alt anden end andelslejligheden er stadigvæk fælleseje. På forhånd tak

Carsten Lyngs

Hej Robert Jeg forstår dit spørgsmål således, at du i dit nuværende testamente bl.a. har bestemt, at dit særbarn skal arve mindst muligt efter dig. Det forhold, at du nu har overdraget din andelslejlighed til din kone, der skal eje andelslejligheden som fuldstændigt særeje, bevirker ikke, at du af den grund har brug for at oprette et nyt testamente eller lave et tillæg hertil.

J

Min kæreste og jeg oprettede et testamente ifm. fælles huskøb tilbage i 2014. Min kæreste har et barn fra tidligere forhold og efterfølgende har vi selv fået fællesbørn. I det oprindelige testamente blev det skrevet at hans særbarn ville arve på lige fod med evt. fremtidige fællesbørn, når min kæreste går bort. Min kæreste ønsker nu at hans særbarn arver mindst muligt. Kan vi nøjes med et tillæg til det oprindelige testamente? Eller skal vi tilbagekalde det og oprettet et helt nyt? Vi er endnu ikke gift, men det er planlagt indenfor få år. Når vi bliver gift, vil det nye testamente/tillæg så stadig være gyldigt? og vil hans særbarn stadig arve mindst muligt? På forhånd tak.

Carsten Lyngs

Hej J Som alternativ til at tilbagekalde jeres nuværende testamente og lave et nyt, kan I sagtens nøjes med at lave et tillæg til jeres nuværende testamente. Af jeres nye testamente eller tillægget til det gamle testamente bør naturligvis fremgå, at indholdet skal være gældende, selv om I bliver gift med hinanden.

per nielsen

min far har lavet et testemente, hvor han skiver at hvis han laver ændringer i testamentet skal vi have besked om det ..han er nu død, og vi ved nu at har har lavet ændringer men ikke givet os besked om dette.. er de ændringer han evt har lavet så gyldige.. de er skrevet under hos notar.

Carsten Lyngs

Hej Per Hvis din far iht. et testamente har ret til at foretage ændringer heri, må udgangspunktet klart være, at sådanne ændringer skal respekteres, uanset om han på tidspunktet, hvor ændringerne foretages, har givet dig eller andre besked herom.

Jan

Min faster er død og min onkel er alene tilbage. Der er ingen livsarvinger. De har oprettet et testamente, hvori det er anført at længstlevende arver alt. Der er også angivet at der efter længstlevendes død er nogle personer, som arver alt efter boet. Spørgsmål: Har min onkel frit lov til at give en del af sine penge væk, før han selv en dag går hen og dør?

Carsten Lyngs

Hej Jan Din onkel har i levende live ret til at gøre præcis det, som din onkel har lyst til, idet testamentet alene regulerer, hvad der skal ske med det, som din onkel måtte efterlade sig ved sin død.

Eva

Jeg skrev testamente i 2017, og mine jordiske rester skal gå til 2 cancerfonde. Jeg fik ikke skrevet ind i testamentet, hvordan jeg ønsker min begravelse skal foregå, og jeg har ingen familie eller andet, som jeg kan fortælle det til. Skal det skrives ind i testamentet som et tillæg, eller er det "blot" et ønske, jeg kan skrive på et stykke papir, og give til min præst? pft

Carsten Lyngs

Hej Eva, Tak for din henvendelse. Du kan med fordel udarbejde ”min sidste vilje” hos din lokale bedemand eller digitalt. Herved kan du tage stilling til dine begravelsesønsker. Dine begravelsesønsker kan også tilføjes i testamentet ved et tillæg. Af praktiske årsager er det dog ofte mere hensigtsmæssigt at oprette en ”sidste vilje” ved bedemanden, da der kan forekomme tilfælde, hvor testamentet først kommer frem efter begravelsen er afholdt, særligt hvis der ikke er pårørende til at gøre opmærksom på at testamentet indeholder begravelsesønsker. Med venlig hilsen Carsten Lyngs

Lisbeth

Jeg lever alene i en lejebolig (boligforening) og har testamente, som omfatter ønsket om tvangsarv til det ene af mine to børn (begge børn er myndige). I testamentet er der desuden indsat en advokat som bobestyrer. Jeg er i tvivl om det er økonomisk bedst for min søn (som arver det hele, på nær min datters tvangsarv), at der er en bobestyrer, og om det kan blive besværligt og langvarigt med opsigelse af mit lejemål efter min død. Spørgsmål: Er det nødvendigt med en bobestyrer i min situation ? Kan jeg anvende et tillæg (kodicil) og i indlægget fjerne bobestyreren ? Kan min søn indsættes som bobestyrer ? Kan jeg anvende et tillæg (kodicil) og i indlægget indsætte min søn som bobestyrer ? På hvilken måde sørger jeg for at min søn hurtigst muligt kan få opsagt mit lejemål for at spare unødvendig husleje ? På hvilken måde sørger jeg for at det er min søn som bestemmer det hele omkring boet og opsigelse af lejemål ? På forhånd tak for svar. Lisbeth.

Carsten Lyngs

Hej Lisbeth, Tak for dine spørgsmål. Vedrørende bobestyrerbestemmelsen kan jeg oplyse, at det står dig helt frit for hvorvidt du ønsker indsat en bobestyrer i testamentet. Således kan denne bestemmelse fint fjernes ved brug af et tillæg. Helt overordnet set skiftes langt de fleste boer privat, såfremt Skifteretten finder boet egnet hertil. I er derfor, naturligvis afhængigt af bestemmelsens konkrete formulering, ikke forpligtede til at benytte en bobestyrer hvis arvingerne selv kan skifte ved privat skifte. Omvendt hvis arvingerne ikke kan enes om behandlingen af dødsboet er det nødvendigt med en bobestyrer. Det er ikke muligt at indsætte din søn som bobestyrer. Det skal være en advokat. Det er heller ikke muligt at sørge for, at din søn bestemmer alt omkring boet. Således er din datter forsat arving, og har indflydelse på det praktiske vedrørende boet selvom hun alene skal have sin tvangsarv. Vedrørende opsigelse af dit lejemål kan boet efter dig gøre dette med sædvanligt opsigelsesvarsel (typisk 3 måneder) efter din død. Det er ikke muligt at opsige lejemålet på forhånd.

Kamille

Kære Carsten Mine forældre flyttede for en del år siden til Spanien, hvor de fik lavet et spansk testamente med samme ordlyd, som det danske, de havde. Nu er de imidlertid på vej hjem til DK igen og ønsker derfor at gøre deres danske testamente gyldigt igen. Er det muligt at ‘genbruge’ deres tidligere danske testamente og få tinglyst det igen? De ønsker ingen ændringer i ordlyden. Venlig hilsen Kamille

Carsten Lyngs

Hej Kamille, Det fremgår ikke af dit spørgsmål, om dine forældre i sin tid fik tilbagekaldt det danske testamente – hvis dette ikke er tilfældet gælder dette stadigt hvis dine forældre bor/opholder sig i Danmark på tidspunktet for deres død. I kan med fordel kontakte den lokale notar og få oplyst, hvorvidt testamentet forsat er registreret der. Alternativt kan I aftale tid for en fornyet underskrift af testamentet med den gamle ordlyd for notaren.

Lillian

Kære Carsten! Jeg er økonomisk værge for min fætter, der har Downs Syndrom. Begge hans forældre er døde men oprettede i sin tid et testamente, som bestemmer hvem der skal arve hans penge, når han dør. I dette tilfælde en forening. Min fætter har været forlovet med en pige i 25 år. Hun har også en diagnose, men de to holder sammen. Begge bor dør om dør i et bofællesskab. Ingen af dem er umyndiggjort, men har økonomiske værger. Min fætter ønsker nu, at kæresten skal arve en del af pengene. Kan det lade sig gøre? Med venlig hilsen Lillian

Carsten Lyngs

Hej Lilian, Tak for dit spørgsmål. Som udgangspunkt er der intet til hinder for, at din fætter, der er under økonomisk værgemål, selv kan oprette testamente – dog forudsat at din fætter har evnen til fornuftsmæssigt at råde over sine ejendele. Med andre ord skal din fætter af notaren vurderes at være testamentshabil. Jeg går ud fra, at din fætters forældres testamente er udarbejdet som en såkaldt successionsrækkefølge, og at testamentet således bestemmer, at det som din fætter har arvet efter forældrene og som ikke måtte være forbrugt af din fætter, ved hans død skal fordeles til en bestemt forening. Muligheden for at ændre en sådan bestemmelse afhænger af testamentes konkrete formulering, herunder om der er en bestemmelse, hvorefter din fætter selv på et senere tidspunkt kan ændre denne fordeling. Jeg vil derfor anbefale dig at tage kontakt til en advokat som kan gennemgå din fætters forældres testamente med henblik på at få afklaret, om en eventuel bestemmelse om successionsrækkefølge kan ændres, og med henblik på oprettelse af testamente for så vidt angår i hvert fald det, der falder i arv efter din fætter, og som han selv har erhvervet/sparet op.

Carsten

Må man have et bilag til et testamente med vigtige informationer til arvingerne. For eksempel skrive sådan i testamentet; "Vedhæftet findes bilag: xxx bilagets navn xxx" Tak for svar! Carsten

Carsten Lyngs

Hej Carsten, Teknisk set er det muligt at have et bilag til testamentet. Udgangspunktet er dog, at alene forhold vedrørende fordeling af arv skal behandles i et testamente. Jeg forudsætter, at bilaget således vil indeholde andre vigtige informationer til arvingerne. Det er normalt ikke hensigtsmæssigt at vedlægge disse som bilag til testamentet, idet man da skal forbi notaren for at foretage eventuelle ændringer heri. Ønsker I at give arvingerne yderligere informationer kan I i testamentet henvise til, hvor oplysningerne findes. På den måde kan I frit ændre heri løbende. Drejer informationerne sig om begravelsesønsker gøres dette mest hensigtsmæssigt ved oprettelsen af ”min sidste vilje".

Carsten

Hej . I 1978 oprettede min far og hans hustru et testamente der tilgodeser ut. , mine brødre, samt min fars kones familie. Min far døde i 1993. Hans hustru er ikke gift igen. Kan man i skifteretten få oplyst om testamentet er ændret i tiden 1978-1993, idet jeg formoder, at det ikke kunne ændres efter 1993. Jeg forventer selvfølgelig ikke at få den præcise ordlyd af et evt. nyt testamente oplyst. Med venlig hilsen

Carsten Lyngs

Hej Carsten, Tak for din henvendelse. Alle arvinger, der kan komme i betragtning ved arvens fordeling, har krav på at se indholdet af testamentet efter arveladerens død. Jeg går ud fra, at I ikke i forbindelse med Jeres fars død så testamentet. Hvis din fars kone sidder i uskiftet bo, kan det være årsagen til, at testamentet ikke er kommet frem i forbindelse med din fars død, idet deres fælles testamente således først vil komme frem ved hendes død. Hvorvidt testamentet kan ændres efter din fars død i 1993 afhænger af, om din fars kone i testamentet er tillagt ret til at ændre testamentet efterfølgende, herunder eventuelt på hvilke betingelser. Man har ikke ret til som arving at få aktindsigt i testamenter ved skifteretten, førend arvelader er afgået ved døden. Da ovennævnte besvarelse indeholder en del forudsætninger og antagelser om de faktiske forhold, vil jeg dog anbefale dig at søge konkret rådgivning herom.

Preben

Hej. Jeg har for år tilbage underskrevet et testamente om at min fars nye kone kan sidde i uskiftet bo. Det skete ikke foran en notar. Er det så gyldigt? Betingelserne for testamentet er desuden ændret da jeg underskrev testamente om udskiftet bo mod at alle 4 børn underskrev et dokument hvori vi fik lovning på at arve et sommerhus min far og hans kone nu sælger trods aftalen. Vi er ikke informeret om at aftalerne er ophævet. Er testamentet så stadig gældende? På forhånd tak!

Carsten Lyngs

Hej Preben. Jeg tolker dit spørgsmål således, at du, i forbindelse med din fars oprettelse af et testamente, har underskrevet en samtykkeerklæring, hvorefter din fars kone kan sidde i uskiftet bo. Det er ikke et krav, at en sådan samtykkeerklæring underskrives for en notar. Et samtykke til hensidden i uskiftet bo kan tilbagekaldes, medmindre det er gjort uigenkaldeligt. Du skal dog være opmærksom på, at der kan være tilføjet bestemmelser i din fars testamente, hvorefter I alene arver Jeres tvangsarv hvis I ikke meddeler samtykke til uskiftet bo.

Morten

Hej Carsten Min kone og jeg har lavet et testamente i 2004, hvor der i §1 er noteret at længstlevende skal arve mest muligt samt at førstafdødes livsarvinger og vor fælles livsarving skal arve deres tvangsarvelod iht. den til enhver tid gældende arvelovgivning.. Vi har hver 2 særbørn og et fællesbarn. Er det nødvendigt at lave et nyt testamente for at opretholde at længstlevende skal arve mest muligt? Og er det i givet fald 87,5% der tilfalder længstlevende?

Carsten Lyngs

Hej Morten, Hvis det af testamentet fremgår, at længstlevende skal arve mest muligt, og at Jeres livsarvinger dermed i første omgang skal arve deres tvangsarv i henhold til den til enhver tid gældende arvelovgivning som du beskriver, da vil det ikke være nødvendigt med oprettelse af et nyt testamente. Den nye arvelov fra 2008 medførte blandt andet, at ægtefællers arvelod blev sat op fra 1/3 til 1/2, og betyder derfor en øget begunstigelse af ægtefællen. Længstlevende vil i dit beskrevne tilfælde sidde tilbage med 15/16 dele af det samlede bo.

Carsten Lyngs

Hej Morten, Hvis det af testamentet fremgår, at længstlevende skal arve mest muligt, og at Jeres livsarvinger dermed i første omgang skal arve deres tvangsarv i henhold til den til enhver tid gældende arvelovgivning som du beskriver, da vil det ikke være nødvendigt med oprettelse af et nyt testamente. Den nye arvelov fra 2008 medførte blandt andet, at ægtefællers arvelod blev sat op fra 1/3 til 1/2, og betyder derfor en øget begunstigelse af ægtefællen. Længstlevende vil i dit beskrevne tilfælde sidde tilbage med 15/16 dele af det samlede bo.

Heidi

Hej Carsten Min Kæreste har lavet et testamente inden vi mødte hinanden, hvor hans barn fra tidligere forhold og hans mor er nævnt. Nu er jeg kommet ind i billedet og vi har også fået et fælles barn. Hvad kan vi gøre herfra, testamentet skal ændres så vores fælles barn og jeg bliver skrevet ind i det også. mvh H

Carsten Lyngs

Hej Heidi, Da I efter dine oplysninger ikke er gift med hinanden skal I være opmærksomme på, at I ikke automatisk har arveret efter hinanden. I bør derfor overveje at oprette et testamente hvori I begunstiger hinanden, og på den måde sikrer hinanden i tilfælde af et dødsfald. Det tidligere oprettede testamente skal tilbagekaldes, hvilket kan gøres samtidigt med oprettelsen af et nyt testamente. Jeg anbefaler at I søger konkret rådgivning om testamentets indhold og udformning, ligesom I bør oprette testamentet for en notar.

Margit

Vi har for nogle år siden lavet testamente, da vi hver især har børn . Nu er vi imidlertid blevet gift og alle børn har underskrevet en samtykkeerklæring om, at den længstlevende må sidde i uskiftet bo. Nu er spørgsmålet så, om om vi bare kan smide testamentet ud?

Carsten Lyngs

Hej Margit, Besvarelsen af dit spørgsmål afhænger naturligvis meget af indholdet i testamentet. Selvom I er blevet gift med hinanden, kan testamentet sikre længstlevende en større del af arven end den fordeling, der følger af arvelovens regler. I bør derfor nøje undersøge indholdet af testamentet, og evt. søge konkret rådgivning om konsekvenserne heraf, inden I eventuelt tilbagekalder det.

gunhild

kan jeg tilbage kalde et testamente når jeg er blevet enke? hvormeget koster det at tilbage kalde et testamente?

Carsten Lyngs

Hej Gunhild Om du, efter at du er blevet enke, kan tilbagekalde et testamente afhænger helt af, hvordan testamentet er formuleret. Hvis du efter testamentets indhold kan tilbagekalde testamentet, skal du, på samme måde som ved oprettelsen af testamentet, betale et notarialgebyr på kr. 300. Hertil kommer naturligvis evt. udgift til medvirkende advokat.

Pia

hvis man ophæver et eksisterende testamente som ligger hos notar - med samlever, ikke ægtefælle - bliver samlever så orienteret om at testamentet er tilbagekaldt - eller vil virkningen bare være tabt begge veje?

Carsten Lyngs

Hej Pia Jeg forstår situationen således, at du og din (måske nu tidligere) samlever har lavet et gensidigt testamente, som du nu ønsker at tilbagekalde uden at der samtidig sker tilbagekaldelse af testamentet fra din ( måske nu tidligeres) samlevers side. Da jeg af gode grunde ikke har kendskab til den præcise formulering omring tilbagekaldelse i testamentet kan jeg ikke give noget præcist svar på dit spørgsmål, men der vil givet ikke af retten til samleveren blive givet nogen besked om tilbagekaldelse af testamentet. Omvendt vil jeg tro, at det af testamentet fremgår, at hvis en af parterne ensidigt tilbagekalder testamentet, skal retsvirkningen være, at testamentet i sin helhed skal anses for at være tilbagekaldt. Hvis baggrunden for tilbagekaldelse af testamentet er, at du og din samlever har ophævet samlivet, vil jeg i øvrigt tro, at det måske allerede af testamentet fremgår, at testamentet i en sådan situation automatisk skal anses for at være bortfaldet, men det afhænger naturligvis af den præcise formulering i testamentet.

Lis

Min mand og jeg oprettede i sin tid testamente (hos Advodan) hvor mine to børn og hans datter skulle arve. Hans søn har frasagt sig arv. Datteren er nonne i Norge, og det blev i sin tid nedskrevet at arven til hende skulle båndlægges sådan at kun renterne kunne udbetales når hun var her i Danmark. Nu får man jo næsten ingen renter for sine penge i banken, og vi vil derfor sløjfe denne ordning, og hun skal så have sin arv som de to andre. Skal man henvende sig hvor testamentet blev skrevet? Jeg kommer til at sidde i uskiftet bo.

Carsten Lyngs

Hej Lis Enten skal der laves et helt nyt testamente, eller der skal laves et tillæg til det bestående testamente. Jeg vil anbefale dig enten at kontakte det sted, der udfærdigede det nuværende testamente, eller kontakte et andet sted, hvor du medbringer det nuværende testamente for at få udført den ønskede ændring.

Niels

Hej Karsten Min afdøde kone og jeg har lavet et testamente, jeg har 3 børn og hun har 2 børn. Testamentet er lavet, grundet vores fælles forhold til alle 5 børn. Disse børn er ikke vores fælles børn, men børn fra andet ægteskab. Testamentet er skrevet sådan, at alle 5 børn arver ligeligt delt med 5. Jeg ønsker imidlertid at annullere dette testamente, da jeg ikke længere har kontakt med min afdøde kones 2 børn. I skifteertsdokumenterne, sidder jeg nu i uskiftet bo. Hvis testamentet skal annulleres, hvordan ser regnestykket så ud for mig? Jeg har en skifteertsopgørelse over, hvor mange midler jeg havde til rådighed da hun døde, og hvor mange midler min tidligere kone havde til rådighed. Hvis jeg skal betale min afdøde kones 2 børn ud af testamentet, altså annullere testamentet, hvor stor en andel (procent) af min tidligere kones formue skal hendes 2 børn så have udbetalt?

Carsten Lyngs

Hej Niels, Hvorvidt det er muligt for dig efter din ægtefælles død at ændre testamentet afhænger af testamentets bestemmelser herom. Det kan f. eks. være beskrevet, at du ikke efter hendes død kan ændre testamentet til skade for hendes livsarvinger. Afhængigt af testamentets indhold og mulighed for at ændre, vil du ved et skifte af boet skulle udbetale arvingerne den del, som fremgår af testamentet, alternativt hvis testamentet kan tilbagekaldes, arvingernes legale arv efter lovgivningen, hvilket som udgangspunkt er halvdelen af alt hvad din kone efterlod sig. Jeg kan ikke på det foreliggende grundlag ridse det konkrete regnestykke op, og jeg vil derfor anbefale dig at tage kontakt til en advokat, som med testamentet i hånden kan yde mere konkret rådgivning omkring ændring/tilbagekaldelse af testamentet.

Carsten Lyngs

Hej Michael Hvis det er dig, der har oprettet testamentet, kan du ved henvendelse til retten og mod betaling af kr. 175 få en kopi af testamentet.

Michael Dehn-Jensen

Hvorledes er fremgangsmåden når man ønsker at fremskaffe en kopi af tidligere udfærdiget testamente fra notarialarkivet? Med venlig hilsen Michael Dehn-Jensen

Carsten Lyngs

Hej Michael Du skal henvende dig til retten, hvor du mod betaling af kr. 175 kan få en kopi af det testamente, som du tidligere har udfærdiget.

Mie Aagaard Johansen

Hejsa. Jeg har et spørgsmål omkring fordeling af arv efter mine forældre. Der er lavet et testamente hvor min halvbror(fra min far) underskriver at min mor hvis hun overlever min far skal hun side i uskiftet bo. Det gik ikke sådan min mor gik bort i 2017 og nu er min far desværre også væk. I det testamente ønsker min far at min halvbror kun skal have sin tvangsarv. Hvilket jeg har fået oplyst er 8,33% af det beløb der måtte være. Nu er mit spørgsmål skal dette dette testamente opretholdes, og i så fald hvorledes skal man dokumenterer dette og til hvem ? Jeg har behandlet min fars bo som forenklet privat skifte og begge mine brødre har godkendt regnskabet. Pft. Mie

Carsten Lyngs

Hej Mie Uanset at eventuelle bestemmelser om uskiftet bo ikke blev aktuelle, finder testamentets øvrige bestemmelser om arvens fordeling fortsat anvendelse, forudsat at testamentet er gyldigt oprettet. Såfremt der er tale om et notartestamente vil skifteretten bringe dette frem i forbindelse med dødsfaldet. Er der tale om vidnetestamente skal arvingerne selv bringe testamentet for dagens lys. Testamentet skal forevises skifteretten, som bistår ved det private skifte i henhold til testamentet. Jeg vil endelig bemærke, at tvangsarven udgør 1/4 af din halvbrors legale arvelod. Forudsat, at I er 3 arvinger til din far, udgør det legale arvelod 33 %, hvoraf tvangsarven udgør 8,33 % af den samlede formue.

aksel

I codicil står: jeg bemærker min ene arving har ved 'erklæring givet fuldstændig afkald på al arv'. to andre arvinger står hver til at modtage 1/6 af boet. 1) er den ene arvings erklæring om at give afkald bindende for ham? 2) er den erklæring bindende for mig? eller kan jeg indstille ham til arv, trods hans erklæring.

Carsten Lyngs

Hej Aksel, Jeg tolker din forespørgsel som et spørgsmål om, hvorvidt et arveafkald er bindende, hvilket jeg kan bekræfte. Et arveafkald er som udgangspunkt bindende, og arvingen kan derfor ikke senere fortryde dette, medmindre arveladeren accepterer tilbagekaldelsen forud for sin død.

Lone

Jeg har et par spørgsmål: 1. er det muligt at få af vide, om der findes et testamente/tillæg vedr. arveforskud, som først træder i kraft når den længstlevende forældre dør? Der var et testamente hvor det fremgik at længstlevende skulle sidde i uskiftet bo. 2) hvis det ikke findes, hvordan kan vi så oprette et papir på at min søster har modtaget kr. xx, som arveforskud (i form af en kautionsindfrielse), og derfor skal have det beløb mindre når længstlevende forældre dør. 3)kan vi holde længstlevende for ude af det, da hun ikke helt forstår det.

Carsten Lyngs

Hej Lone, 1) Såfremt testamentet er underskrevet for notaren, kan den person, der har lavet testamentet, kontakte notaren for modtagelse af en udskrift af testamentet, hvorved det vil kunne afklares, om der er truffet beslutning om evt. arveforskud. 2) Jeg læser dit spørgsmål på følgende måde: Din søster har fået et arveforskud af dine forældre, hvorfor din søsters arv i tilfælde af dine forældres død skal reduceres tilsvarende. Dette kan inkorporeres i et testamente eller udarbejdes som et gældsbrev, hvorefter din søster vil "skylde" dødsboet dette beløb, som skal tilbagebetales til boet ved dødsfaldet. Jeg gør dog opmærksom på, at gaver til børn, børnebørn mv. på over 67.100 kroner er skattepligtige. 3) Arvelader (længstlevende) skal være i stand til at forstå og handle fornuftsmæssigt, idet det alternativt ikke er muligt at underskrive testamentet. Det er ikke muligt at træffe disse foranstaltninger uden arveladers samtykke.

Bjarne

Vi har oprettet testamente, som tilgodeser min samlever/mig, hvis den ene part dør, problemet er at vi ikke har boet sammen de sidste 2½ - 3 år, skal testamentet tilbagekaldes det er et notar-testamente, så det bliver min søn der arver mig.

Carsten Lyngs

Hej Bjarne, Udgangspunktet er, at et udvidet samlevertestamente automatisk bortfalder ved samlivets ophør. Jeg vil dog anbefale dig for en sikkerheds skyld at tilbagekalde testamentet for notaren - du har ved samme lejlighed mulighed for at ændre de øvrige bestemmelser i testamentet, eksempelvis hvis du har en ønske om, at arven efter dig skal være din søns særeje.

Allan Jakobsen

Min mor er for nyligt afgaaet ved doeden og hun havde i 1993 underskrevet et gensidigt notar- testamente med en samlever som begunstiget (de var ikke gift, men boede sammen i en del aar). Testamentet er ikke uigenkaldeligt. I 1996/1997 gik de fra hinanden efter ballade / uoverensstemmelser. Nu skal boet efter Mor opgoeres og vi er blevet presenteret med testamentet som vi ikke var vidende om. Vi mener det er en aabenlys fejl at det ikke blev tilbagekaldt. Arvelovens paragraf 67 stk 3 taler om automatisk tilbagekaldelse, men andet steds staar der at man formelt skal tilbagekalde det. Mit spoergsmaal er hvad vores retsstand er (kun min soester og jeg er livsvinger)? Og hvad betyder paragraf 67 stk 3 "med mindre saerlige omstaendigheder taler imod det"

Carsten Lyngs

Hej Allan, Udgangspunktet er, at testamenter formelt skal tilbagekaldes på samme måde som ved oprettelsen af testamentet. Der gælder dog særlige regler, hvorefter et testamente anses for automatisk at være tilbagekaldt, f.eks. ved samlivsophør. Arvelovens § 67, stk. 3 fastslår således, at et testamente, herunder et udvidet samlevertestamente, som en samlever har oprettet til fordel for sin samlever, anses for tilbagekaldt, hvis et ægteskabslignende samliv ophæves på grund af uoverensstemmelser. I et sådan tilfælde er der formodning for, at testator ikke ved samlivets ophør ønsker at begunstige den tidligere samlever. Det er min opfattelse, at din mors testamente efter dine oplysninger bør anses for at være tilbagekaldt ved samlivsophøret, medmindre samlivet efterfølgende er blevet genoptaget. Der skal meget til for at statuere, at der foreligger sådanne særlige omstændigheder, at testamentet kan anses for opretholdt på trods af samlivsophævelse. Således blev testamentet i afgørelsen UfR.2003.2626Ø opretholdt på trods af samlivsophævelse i 3 år, idet der blev lagt vægt på at parterne efterfølgende genoptog et nært og venskabeligt forhold, og at parterne efter genoptagelsen heraf sammen underskrev en erklæring, der måtte anses som en bekræftelse af deres vedvarende ønske om opretholdelse af testamentet. Forudsat at din mor ikke efterfølgende genoptog samlivet, underskrev en erklæring om testamentet eller lignende, er den min umiddelbare opfattelse, at testamentet bør anses for tilbagekaldt.

Nina

Hej, Min mand og jeg har et testamente, som er oprettet for 24 år siden. Vi er gift, og han har børn fra første ægteskab. Jeg har ingen børn. Testamentet sikrer at jeg arver ham med mest muligt = hans børns arv er nedskrevet til mindst muligt. Af testamentet fremgår det at hans børn arver mig, hvis jeg er længst levende. Det er for så vidt OK, men min situation kunne jo ændre sig, da jeg er væsentligt yngre end ham, kunne det jo ske at jeg indgik i nyt ægteskab, og derfor ikke længere ønskede at hans børn arver mig. Kan jeg tilbagekalde testamentet efter hans død, eller skal det ændres inden? Testamentet er ikke uigenkaldeligt.

Carsten Lyngs

Hej Nina, Testamentets udformning er afgørende for din adgang til at ændre/tilbagekalde dette efter din mands død. Det vil ofte fremgå, at du har mulighed for at ændre testamentet, dog ikke til skade for din afdøde mands livsarvinger, og da vil det ikke være muligt for dig efterfølgende at beskære arven til din mands børn. Jeg vil derfor anbefale dig at tage kontakt til en advokat som kan gennemgå testamentets indhold og rådgive dig om dine muligheder for at ændre dette, dels mens i begge er i live, dels i tilfælde af, at du bliver den længstlevende

Nina

1000 tak for virkelig hurtigt svar :-) Jeg har nærlæst igen, og der står som sidste § at det står længstlevende frit for at ændre dele eller hele testamentet - og ingen øvrige betingelser. Hvis der findes sådan en paragraf i testamentet er der vel ingen bekymring? Det har været en dygtig forudseende advokat der har lavet testamentet. Hilsen Nina

Carsten Lyngs

Hej Nina, Tak for din besked. Såfremt testamentet, som du beskriver, har en bestemmelse hvoraf fremgår, at længstlevende frit kan ændre hele eller dele af testamentet, da er det ikke min opfattelse, at der er behov for, at I tilpasser testamentet.

Elise Bech

Hej. Jeg ønsker at tilbagekalde et testamente som min afdøde ægtefælle og jeg fik oprettet i 2005. Min ægtefælle døde i 2009 og jeg valgte at skifte med hans 2 særbørn. Der står i testamentet at længstlevende frit kan ændre bestemmelserne i testamentet for så vidt angår arven efter længstlevende. Dog skal den af os, som bliver længstlevende ikke kunne ændre bestemmelserne i testamentet til skade for førstafdødes livsarvinger. Mit spørgsmål går på om jeg uden problemer kan tilbagekalde testamentet og dermed kan møde op hos notaren og få det verificeret der. Venlig hilsen Elise Bech

Carsten lyngs

Hej Elise, Du har mulighed for ved testamente at ændre bestemmelserne i det tidligere testamente - dette skal foregå på samme måde som ved oprettelsen af det tidligere testamente, dvs. formentligt for notaren. Afhængigt af testamentets indhold tvivler jeg på, at du kan tilbagekalde testamentet i sin helhed, idet dette formentlig vil være til skade for din afdøde mands 2 særbørn som er begunstiget heri. Du kan alene ændre testamentet med respekt for den arvemæssige retsstilling, som de er tillagt heri. Jeg vil derfor anbefale dig at tage kontakt til en advokat som kan gennemgå det tidligere testamentes indhold og rådgive dig om dine muligheder for at ændre dette.

Christian Johansen

Vi har/havde 3 børn, men vores søn er død og efterlod 3 børn. Vores svigerdatter har siden giftet sig og hendes mand har adobteret børnene. Hvis vi deler vores formue/arven i 3 lige store dele. Hvordan er vores sønnebørn stillet rent arvemæssigt/arveafgift - i forhold til vores 2 andre børn. Hvordan skal det rent testamentarisk skrives, så staten ikke tager det meste

Carsten Lyngs

Hej Christian, Din søns 3 børn, er jeres livsarvinger, og idet din søn er afgået ved døden, indtræder de i hans arvemæssige retsstilling i relation til jer og jeres to andre børn. Det betyder, at såfremt I ikke har oprettet testamente, vil jeres arv fordeles som følger: 1/3 til jeres to levende børn, og 1/3 til deling mellem jeres afdødes søns 3 børn. Jeres børnebørn er ikke "dyre" arvinger i afgiftsmæssig forstand, da deres retsstilling er magen til jeres afdøde søns. I kan naturligvis ændre denne retsstilling ved oprettelse af et testamente.

pia

Hej jeg har modtaget kopi af testamentet fra min afdøde "far" som er dateret 2016 og jeg mener, at det testamente har været lavet før, hvordan finder man ud af om et testamente er ændret? Da min mor døde for 11 år siden (jeg er særbarn) skrev jeg under på at min "far" kunne sidde i uskiftet bo, mod at han så lovede at adoptere mig. Sidenhen har jeg flere gange spurgt ham, og han har oplyst mig, at det var i orden og jeg ikke skulle spekulere mere på det. Nu står der i testamentet, at jeg arver min tvangsarven og mine 2 halvsøskende arver hvad derudover er ifl. arveloven. Hvordan finder jeg ud af om jeg er blevet adopteret?

Carsten Lyngs

Hej Pia, Det er ikke muligt at finde ændrede/tilbagekaldte testamenter. Det er alene det seneste testamente, som er gældende på tidspunktet for testators død, som regulerer fordelingen af testators arv. Såfremt den mand, som du omtaler som "din far" ikke er din biologiske far, er udgangspunktet, at du ikke er hans tvangsarving. Når du skriver, at du i henhold til testamentet fra 2016 alene skal have din tvangsarv efter ham, giver det mig derfor en formodning for, at du er blevet adopteret af din far. For en nærmere afklaring heraf kan du kontakte Familieretshuset. Jeg er desværre af den opfattelse, at det har stået din far frit for ved testamente at råde over den del af det uskiftede bo, som ikke er din tvangsarv. Det er således det testamente som han efterlader sig, som er afgørende for den arveretlige stilling og ikke eventuelt forudgående testamenter med et andet indhold.

Berit

Hej. Min søster vil ikke give mig et kopi af vores mors testamente, kan jeg indhente en kopi et andet steds fra ? Hvis Ja , hvordan gør jeg så det ? Hilsen Berit

carsten lyngs

Hej Berit Hvis din mor er i live, har du som datter ikke krav på at få kopi af din mors testamente. Hvis din mor derimod er død, vil du som datter have krav på at få en kopi af testamentet, og hvis din søster ikke vil give dig en sådan, kan du via retten få en kopi af testamentet.

Inge Lise

Jeg har oprettet et testamente da min mand døde. Nu vil jeg gerne tilføje nogle ting. Blandt andet hvem der skal arve mine diamant smykker. Hvordan gøres det nemmest?

Carsten Lyngs

Hej Inger Lise, Der skal udarbejdes et tillæg til dit testamente, som skal oprettes og underskrives på samme måde, som det oprindelige testamente.

anders vogelius

hej vil gerne vide hvad jeg skal gøre skal have indført en person i mit testamente som er skrevet mvh anders

Carsten Lyngs

Hej Anders, Såfremt dit testamente allerede er udarbejdet og underskrevet, skal der udarbejdes et tillæg hertil. Tillægget skal udarbejdes og underskrives på samme måde som det oprindelige testamente, dvs. formentlig underskrives for 2 uvildige vidner eller for notaren.

Birthe

Jeg har haft et sommerhus, hvor jeg i mit testamente beskriver fordeling mellem mine to børn. Nu har jeg solgt halvdelen af sommerhuset til den ene og den oprindelige fordeling skal ikke gælde for min del, da den skal arves af vedkommende, der har købt halvdelen. Skal jeg lave en tilføjelse til mit testamente, da de jo ikke mere kan arve, som beskrevet i mit testamente i en tilføjelse fra 2014? Skal jeg skrive, at den tilføjelse erstatter den tilføjelse, hvor jeg har beskrevet fordelingen? Skal jeg tilbagekalde det oprindelige testamente og lave et nyt? Eller er det ligegyldigt, når det oprindeligt omtalte ikke mere ejes af mig? Med venlig hilsen Birthe

Carsten Lyngs

Hej Birthe Svaret på din forespørgsel er afhængigt af indholdet i dit testamente, hvorfor en klar besvarelse af dit spørgsmål forudsætter en gennemgang heraf. Det er klart, at du kun ved testamente kan råde over de aktiver, som du faktisk ejer – således kan den del af sommerhuset, som nu ejes af dit barn ikke falde i arv i henhold til testamentet. Du skriver, at den fordeling du har anført i testamentet, ikke længere skal gælde for din del af sommerhuset. Jeg vil derfor anbefale dig at få gennemgået testamentet med henblik på at få udarbejdet et tillæg hertil. Såfremt der er tale om større ændringer, vil det være en fordel at udarbejdelse et nyt testamente og samtidig tilbagekalde af det gamle. Et eventuelt tillæg til testamentet skal på ny underskrives for notaren.

Charlotte Ringsmose

Kære Carsten Hvordan kan jeg undersøge, om et testemente er gældende eller tilbagetrukket. I sin tid skrev min på daværende tidspunkt kommende ægtefælle og jeg et gensidigt testamente. Vi blev senere skilt. Nu er jeg usikker på, om testamentet fortsat er gyldigt. Kan jeg logge ind et sted og se det? vi underskrev for notaren i Odense. venlige hilsener Charlotte

Carsten Lyngs

Hej Charlotte Det er ikke muligt at finde en kopi af testamentet online. Hvis testamentet er underskrevet for notaren, er det muligt at rette henvendelse til retten i Odense og mod et gebyr på 175 kroner få udleveret en kopi af testamentet.

Jørgen

Vi er to der lever sammen, men kan ikke finde vores papirkopi af vores testemente. Det er lavet for længe siden og advokaten findes ikke mere. Hvordan for vi fat i en kopi af vores eget testamente. Kan man online finde det?

Carsten

Hej Jørgen Efter jeres oprettelse af testamentet skulle I gerne have modtaget det originale testamente fra advokaten. Da I imidlertid nu ikke kan finde jeres testamente, kan I ved henvendelse til retten og mod betaling af kr. 175 få udleveret en kopi af testamentet, som I ikke kan finde online.

Karen

Hej Min mand og jeg har fælleseje, jeg har ingen børn. Han har tre fra tidligere ægteskab, den ene af dem har han ingen kontakt til. Vi fik udarbejdet et testamente hos advokat i 1991, hvorefter min mand arver mig hvis jeg dør først. Skulle han dø først, skal den “ukendte datter kun arve tvangsarv. De to andre, som jeg har et godt forhold skulle kunne vælge tvangsarv eller lade mig side i uskiftet bo. Mit spørgsmål er nu 1 vil dette notartestamente fortsat være gældende efter ny arvelov? 2 hvordan værdiansættes fast ejendom når der skal opgøres arv? Vi har en ejerlejlighed til 3 mio og en lejl i Udlandet til 1.5 mio. 3 vil du foreslå en anden måde at sikre mig bedst på. Børnene er i dag i halvtredserne. 4. Kan få udarbejdet et kodicil til evt ændringer? Regner med det vil være det billigste. På forhånd tak .

Carsten Lyngs

Hej Karen Det er nødvendigt med en nærmere gennemgang af jeres testamente for at afklare, hvorledes du er sikret i tilfælde af din mands død på nuværende tidspunkt. Jeg skal desuden bemærke, at din mands børn ikke har pligt til at samtykke til din hensidden i uskiftet bo, og at boet, såfremt de måtte begære dette, skal skiftes. Ad. 1: Ønskerne i et notartestamente fra før 2008 er fortsat gyldige uanset, at der er kommet ny lovgivning. Der vil dog ofte være behov for en række tilrettelser/præciseringer af et ældre testamente. Ad 2: Der er flere muligheder for værdiansættelse af den faste ejendom, og det varierer i de enkelte sager, hvilke metoder der anvendes. Er der tale om en længstlevende ægtefælle, som ønsker ejendommen udlagt vil dette ofte ske i henhold til den offentlige ejendomsvurdering. Alternativt kan der indhentes ejendomsmæglervurderinger. Ad 3: Oprettelse af et testamente, hvorved du arver mest muligt efter din mand, i tilfælde af, at han måtte afgå ved døden før dig, vil økonomisk sikre dig mest muligt i tilfælde af, at din mands særbørn ønsker boet skiftet. Det kan herefter reguleres således, at det er din mands børn, som efterfølgende arver efter dig. Ad 4: Det er muligt at udarbejde et kodicil med mindre ændringer til det oprindelige testamente, men alt efter, hvor meget der ønskes ændret, giver det ofte bedre mening at oprette et nyt testamente.

Lars Enggaard

Vi (gift) har et testamente (advokat) hvor vores henholdsvise særbørn arver lige meget- efter længstlevendes død, og hvor længstlevende sidder i uskiftet bo. Kan vi lave et kodicil, hvor vi ændrer fordelingen af arven blandt livsarvingerne, og hvor den længstlevende på et senere tidspunkt, efter førstafdødes død, ønsker at trække kodicilet tilbage? Mvh. Lars

Carsten Lyngs

Hej Lars Forudsat, at I ikke har gjort det nuværende testamente uigenkaldeligt, kan I godt lave det ønskede codicil.

Arne Ø. Pedersen

Hej Carsten Jeg bor og har alene oprettet et testamente hos notaren i december 2014. Da dette nu ikke længere er relevant, ønsker jeg en ren tilbagekaldelse af mit testamente således at alt går sin naturlige gang uden testamente - Hvordan gør jeg helt enkelt dette. mvh Arne Pedersen

Carsten Lyngs

Hej Arne Du skal tilbagekalde testamentet på samme måde, som du oprettede testamentet, nemlig hos notaren. I den forbindelse skal der igen betales et notarialgebyr, ligesom der kan opstå advokatomkostninger, såfremt du ikke selv kan klare det nødvendige papirarbejde.

Janne

Jeg er besøgsven for en gammel kone på 90, som ikke har nogen efterkommere. Hun er enebarn og har aldrig været gift. Hendes nærmeste familierelation en fætter og hans kone. Hun har for mange år siden fået lavet testamente, hvor de er anført som arvinger sammen med en fjern slægtning, som hun imidlertid har fortrudt at have ført på, da han har lavet en del ravage i familien gennem flere år. Hvordan skal hun forholde sig, hvis hun vil slette grandnevøen? Jeg tænker også, hun måske vil skænke noget til velgørenhed, da hun er kommet på plehjem og netop har fået solgt sit hus. Jeg hjælper hende med netbank o. lign., men har ikke megen lyst til at kigge med over skulderen i disse private sager, så vil man evt kunne få en advokat til at komme på hjemmebesøg? Mvh Janne

Carsten Lyngs

Hej Jannie Dejligt at høre, at du er besøgsven for en gammel kone, hvilket må være meget givende for dig. Selv er jeg især vedr. testamenter på rigtig mange hjemmebesøg, så det burde være uproblematisk også her at få en advokat i nærheden til at komme på hjemmebesøg. Forudsætningen for at lave et tillæg til det nuværende testamente eller lave et helt nyt testamente, hvor det gamle testamente samtidig tilbagekaldes, er naturligvis, at den gamle kone er testamentshabil, men ud fra dine oplysninger går jeg ud fra, at dette også er tilfældet. Når den gamle kone ikke har livsarvinger, kan det i øvrigt være en rigtig god ide at indsætte en eller flere velgørende organisationer til f.eks. at arve 30 % af formuen og samtidig bestemme, at den eller de velgørende organisationer skal betale enhver boafgift for de øvrige arvinger. Herved vil den samlede boafgift blive reduceret, og samtidig vil de øvrige arvinger netto arve 70 %, hvilket udgør et større beløb, end hvis de øvrige arvinger arvede brutto 100 %,

Hardy Østergaard

Hvad koster det at annullere et testemente

Carswten Lyngs

Hej Hardy Annullering af, dvs. tilbagekaldelse, af et testamente, udløser et notarialgebyr på kr. 300, og kan du ikke selv lave det nødvendige papirarbejde, skal du naturligvis særskilt betale herfor. Hvis du samtidig med tilbagekaldelsen evt. opretter et nyt testamente, udløser det stadig kun et notarialgebyr på kr. 300, så måske skal du samtidig med tilbagekaldelsen overveje at lave et nyt testamente, med mindre du blot ønsker, at Arvelovens almindelige regler skal finde anvendelse.

Kaj Sørensen

Min gode ven har ingen tvangsarvinger, boede alene. Han har skrevet et uigenkaldelig notar testamente hvor jeg er indskrevet som arving sammen med 2 andre af hans venner.... Her under hans sygdom, har en fætter overtalt ham til at skrive et nyt testamente hvor kun fætteren er arving. Min ven er nu død. Spørgsmålet: Er denne nye testamente gyldig? Kan et uigenkaldelig notar testamente overhovedet ændres el tilbagekaldes? Venlig hilsen Kaj

Carsten Lyngs

Hej Kaj Det gør mig ondt at høre, at din gode ven er død. Om din gode vej har kunnet ændre på eller tilbagekalde det notartestamente, hvori du og 2 af hans andre venner er indsat som arvinger, afhænger fuldstændig af, hvordan testamentet er formuleret. Umiddelbart vil det undre mig, om notartestamentet skulle være gjort uigenkaldeligt, idet dette umiddelbart ikke virker logisk. En sådan evt. uigenkaldelighed kan efter min vurdering ikke have været nogen fordel for din gode ven, men jeg har naturligvis noteret mig, at testamentet iht. din oplysning er gjort uigenkaldeligt. Jeg vil umiddelbart anbefale dig indledningsvis at kontakte skifteretten for nærmere afklaring af forholdene omkring din eventuelle arveret.

Niels-Erik Bjerregaard

Kan et vidnetestamente ændres når medunderskriver er død,og kan det findes når advokaten der har udfærdiget det,har lukket sin praksis

Carsten Lyngs

Hej Niels Erik Om et vidnetestamente oprettet af 2 personer kan ændres, efter at den ene testator er død, afhænger helt af, hvad der i testamentet er skrevet omkring længstlevendes mulighed for at foretage ændringer heri. I modsætning til et notartestamente er et vidnetestamente ikke officielt registreret, og derfor er det naturligvis et problem, hvis det ikke kan findes. Hvis ikke længstlevende på nuværende tidspunkt selv er i besiddelse af testamentet, vil jeg - under henvisning til din oplysning om, at vidnetestamentet er udfærdiget af en advokat - foreslå, at der rettes henvendelse til pågældende advokat i håb om, at vidnetestamentet, selv om advokaten har lukket sin praksis, evt. kan fremskaffes derigennem. Var vidnetestamentet i øvrigt ikke fremme i forbindelse med den førstafdøde testators død ?

Mette

Da min far døde, var hans ønske at hans kone skulle kunne blive i huset (som han ejede), derfor skrev min søster og jeg under på, at hun kunne sidde i uskiftet bo. Hun fik udbetalt hans pensioner og livsforsikring, og beløbene herfra, blev "indskudt" i huset, for at banken ville lade hende blive boende med de lån mv som var i huset, og fordi hun ikke arbejdede fuldtid. Min far og hans kone oprettede et fælles testamente, hvori det skulle fremgå at ved hendes død, skulle jeg, min søster og hendes datter arve dem begge ligeligt. Så jeg forstår det sådan at alle værdier, både min fars (som "overgik" til hans kone ved hans død) og hendes værdier betragtes som én stor pulje, som deles i 3 lige store dele. MEN har læst/hørt at pensioner/livsforsikringer som hun har modtaget fra en afdød ægtefælle ikke tæller med i uskiftet bo, og derfor ikke skal deles med med arvinger efter førstafdøde, hvis boet skiftes inden længstlevendes død. Ligeledes indgår hendes pensioner og livsforsikringer heller ikke. Så nu er jeg lidt i tvivl om hvem der egentlig arver hvad, når min fars kone går bort. Får hendes datter en del af det uskiftet bo på lige fod med min søster og jeg, mens vi ikke får del i hverken pension eller livsforsikring efter hendes mor? Og har hendes mor mulighed for, her efter min fars død, at ændre testamentet, så min søster og jeg ikke får del i arven efter hende, som ellers var meningen da hende og min far oprettede testamentet? Jeg har ikke set testamentet, så skal ikke kunne sige præcist hvordan det er udformet. Men på tinglysningen af boligen, kan jeg se at det står som "Boet efter ...." på skødet. Og hvis min fars kone vælger at sælge huset før hendes død, bliver boet så skiftet, eller er det kun hvis hun gifter sig igen? Kan min søster og jeg kræve boet skiftet før tid?

Carsten Lyngs

Hej Mette, Tak for din henvendelse Som jeg forstår dine spørgsmål drejer det sig om: 1. Hvorledes du og din søster er stillet i relation til pensioner/livsforsikringer, 2. Hvorvidt din fars kone kan ændre det testamente, hvori du og din søster er betænkt, samt 3. I hvilke tilfælde boet bliver skiftet, herunder, om du og din søster kan kræve boet skiftet Ad 1. Udgangspunktet er, at pensionsudbetalinger og forsikringer udbetales uden om boet til den begunstigede (hvilket har været din fars kone). Hvis boet skal skiftes i længstlevendes levende live, kan længstlevende udtage pensioner og livsforsikringer, således at disse ikke indgår i skiftet af boet, medmindre midlerne er forbrugt. Midlerne anses ikke for at være forbrugt når de er indskudt i den faste ejendom. Hvis boet skiftes ved længstlevendes død, indgår de pensions- og forsikrings udbetalinger som hidrører fra din far i dødsboet. De pensions – og forsikringsudbetalinger som kommer til udbetaling efter din fars kone, vil dog blive udbetalt til den begunstigede ifølge pensions – og forsikringsaftalerne. Ad. 2 Om testamentet, hvori du er betænkt, kan ændres til skade for dig og din søster, afhænger helt af, hvordan testamentet er formuleret – om det er uigenkaldeligt eller ej. Ad. 3 Boet bliver ikke automatisk skiftet som følge af, at din fars kone vælger at sælge huset. Derimod skal det uskiftede bo skiftes såfremt hun ønsker at indgå ægteskab. Når I som særbørn har givet samtykke til, at jeres fars kone kunne sidde i uskiftet bo, kan dette samtykke, medmindre samtykket var betinget heraf, ikke tilbagekaldes. Det står derimod jeres fars kone frit for at vælge at skifte boet med jer, når hun måtte ønske det.

Mette

Hej Carsten, Tak for dit svar. Jeg forstår det således at når boet efter min far skal gøres op, ved hans kones død, så arver hendes datter en 3. del af boet, som indeholder hans pensioner og livsforsikring, mens min søster og jeg ikke arver det samme efter hendes mor, idet hun sandsynligvis er begunstiget på hendes forsikringer og pensioner? Eller tilfalder boet efter ham nærmeste efterkommere, når nu hans ægtefælle går bort? Er der et sted man kan henvende sig for at få indsigt i testamentet som de oprettede eller de papirer min søster og jeg skrev under på, hvor vi samtykkede til at hans kone kunne sidde i uskiftet bo? Ingen af os har fået en kopi af det, og det kunne være rart at se hvad der helt præcist står, uden at træde hans kone over tæerne ved at bede om det. Mvh Mette

Carsten Lyngs

Hej Ruth Jeg vil foreslå, at du indtil videre afventer, om der sker yderligere i sagen, hvad der nok næppe gør.

Ruth

Hi Igen og mange tak for dit indsats. Jeg har nu faaet det paa skrift fra skifteretten notariats afdelingen, hvor de skriver, den er bortfaldet grudnet skilsmisse, og at der ses ingen imodsaetning i dette testamente, derfor er udgangspunktet at den er forfalden. Jeg er nu oberbevist om at naar en domstol skriver det saa er det all right/ Jeg har igaar talt med en Notar i Spanien, han bekraeftede, hvis DK har den mening, saa gaelder de samme regler i Spanien, og at jeg ikke skal vare bekymret, og at det er ikke mit problem omkostningerne i doedsboet. Jeg gaar ud fra, at jeg kan blot vente og see hvis der kommer et oofficielt brev om at jeg er arvning, hvad jeg betvivler, og saa kan stadig sige fra?. Det er jo ikke et helt officielt brev en mail hvor jeg allerede har skrevet jeg vier affkald. I saa fald, forstaar ejg loven saaledes, at foerst naar jeg har faaet et saadan indformation fra en myndighed eller Spansk Notar om arv, kan jeg sige fra?. Det er jo ikke en ooficeilt testamente aabning at send emig en kopie af et gammel testamente som jeg have viden om. Jeg ved, og mener, hvis det var en bobestryer der aabnede det, meddelte mig, saa var det jo tidspunktet at sige fra, men blot en son der ringer og siger der er et testamente, det vidste jeg jom men som var ugyldigt, altsaa ser jeg ikke at denne mail var en desederet testament aabning, men alligevel sendte jeg en mail hvor jeg gav afkald i fald den dog skulle vaere gyldig, i mellem tiden ved jeg den er ikke gyldig. Soenne har IKKE bekraeftet min mail, selvom jeg bad om en bekraeftelse, heller ikke han soester. Jeg betragter det som ad acta, fordi den er virkelig ikke gueldig. vhorfor jeg ikke har noget med omkostninger i ders fars begravelse at goere. ER det ikke juridisk korrekt?. Det er ikke mine boern. Jeg tror naeppe det er af uvidenhed de har gjort det, maaske psychoterror, eller et haab om at faa mig til at medvirke i ders udgifter, som jeg ikke kan se jeg er forpligtet til.

Ruth

I 1979 oprettede jeg og min frasklte mand et gensidig testamente i DK. Der staar IKKE i testamentet uindkaldelig. Der staar, 75% til mig, 25% til hans to boern. Testamentet blev operttet mines han var i skilsmisse. Nu 40 aar senere er min x mand doed, nu har de fundet dette eneste eksisterende testamente, og mener det er gyldigt. Notariatet skifteretten DK, hvor det blev udhandiget til soennen sagde til mig, at det automatisk er ugyldigt efter en skilsmisse. Afdoedes bopaels land har forlangt et doc at der intet testamente findes, ved denne lejlighed opstod denne fra DK. I 1990 hvor ejg blev sklt kontaktede jeg Notaren, statsarkivet, der blev sagt, du skal intet goere, er automatisk ikke mere gyldig. Nu faar jeg tilsendt opgorelser af begravelses onkostninger osv. per mail fra soenne????. Jeg har skrevet den er ikke gyltig til soennen, samt har jeg skrevet, jeg IKKE vil ARVE og frakalder mig ALLE rettigheder og pligter i tilfaelde af den dog skulle vaere gyldig. 1. ER et saadan testamente stadi gyltig efter 29 aars skilsmisse, hvor manden sogar er gift og skilt igen med 3 partner efter mig?. Je gkan ikke se at jeg har noget med dette doedsbo at gore fordi jeg er skilt nu i 29 aar, og mit udgangspunkt er, var altid at det automatisk ikke mere er gyldig, fordi det sagde notaren til mig i 1990 per telefon, ham der havd elavet den. Skifteretten notariatet i KBH, sagde, at jeg INTET logisk vis behoever at goere, fordi jeg er skilt osv, osv, 3 til 4 jurister har sagt det samme i DK, men er det virkelig saadan? Hvorfor sender soennen mig en opstilling a omkostnigner, det kommer da ikke mig ved, jeg har intet forlangt, han tilboed mig at sende mig en kopie af testementet fordi jeg ikke har dne, ved denne lejlighed sendte han mig alle bilance sheet, for flyrejser, begravelse osv, osv, jeg kan ikke se hvad det ommer mig ved?

Carsten Lyngs

Hej Ruth Om det testamente, som du og din fraskilte og nu afdøde mand oprettede i 1979, stadig er gyldigt, afhænger helt af, hvordan det er formuleret, men udgangspunktet er klart, at det efter jeres skilsmisse for åbenbart 29 år siden ikke længere er gyldigt. Skulle det imidlertid vise sig, at det efter sit indhold stadig er gyldigt, kan du fint fastholde, at du ikke vil arve, og at du frafalder alle rettigheder og pligter iht. testamentet. Hvis du vil være helt sikker på din retstilling, vil jeg anbefale dig, at du med testamentet og de modtagne relevante bilag opsøger advokatbistand.

Lene

Hej Carsten Jeg har mødt en ny mand , som jeg skal giftes med. Han har fortalt mig at han har lavet et testamente for mange år siden, hvor der står at hans datter skal arve alt efter ham.Hvis han ikke tilbagekalder dette testamente når vi er blevet gift, gælder testamentet så stadig, eller arver jeg også efter min mand hvis han dør før mig. han ejer både hus og flere biler . Jeg har selv 3 børn fra første ægteskab. Hvad vil du råde mig til at gøre med hensyn til det testamente min kæreste har lavet. Skal jeg vente med at gifte mig med ham, indtil han har tilbagekaldt det, og ændret det. Han kan ikkefinde det, men tror det ligger hos hans datter. problemet er bare, at han ingen kontakt har med sin datter i dag. Behøver han at få det originale testamente af sin datter for at tilbagekalde det. Eller kan han få en notar til at lave et nyt

Carsten Lyngs

Hej Lene Først og fremmest er det vigtigt, at din kommende ægtefælle kommer i besiddelse af en kopi af det testamente, som har for mange år siden har oprettet. Han har ikke brug for det originale testamente for at tilbagekalde det, og han kan ved at henvende sig til retten og mod betaling af et beløb på kr. 175 få udleveret en kopi af testamentet. Når I gifter jer, får du automatisk arveret efter din kommende ægtefælle, og så må din ægtefælle bestemme, i hvilket omfang han ved oprettelse af nyt testamente vil begunstige dig, og i et sådant nyt testamente kan han samtidig tilbagekalde det gamle testamente.

Camilla

Hej. Min mand og jeg har for ca 10 år siden fået lavet et testamente bl.a for at sikre, at vores fælles børn sikres bedst muligt i tilfælde af vores død. Imellemtiden har vi mistet vores ene barn (som står nævnt i testamentet), og har efterfølgende fået et barn mere, som ikke står nævnt i testamentet. Vi ønsker derfor vores sidstfødte barn "udskiftet" med vores afdøde barns navn i vores testamente. Vi kan forstå, at dette vil kunne klares med en codicil - men vi kan ikke læse mere om hvad eller hvordan det foregår? Er en codicil et papir vi kan finde på nettet, som vi skal udfylde FØR vi bestiller tid hos notaren i retten, eller kan vi "blot" forfatte en linie eller 2, hvor vi med begges underskrift tilkendegiver, at vi ønsker, at vores afdødes piges navn skiftes ud med vores nyfødte piges navn? På forhånd tak for hjælpen. Mvh Camilla.

Carsten Lyngs

Hej Camilla Det gør mig ondt at høre, at du og din ægtefælle har mistet et barn. Jeg har umiddelbart svært ved at tro, at I her har behov for at lave en codicil. Jeg formoder således, at det af jeres testamente allerede fremgår, at jeres ønske om at sikre jeres fælles børn bedst muligt også gælder de yderligere fælles børn, som I måtte få efter oprettelsen af jeres testamente. Hvis jeres testamente omvendt er formuleret på en sådan måde, at jeres nye fælles barn ikke er omfattet af testamentet, skal en codicil formuleres på samme slags papir, som et testamente skal formuleres på, og den nødvendige formulering skal foreligge, inden I opsøger notaren. Husk at der skal betales et notarialgebyr på kr. 300.

Anne

Min mand og jeg har for år tilbage oprettet kombinationssæreje til fordel for vores 2 fællebørn. Nu ønsker vi at foretage en tilføjelse til testamentet. Vi ønsker at arven i tilfælde af vores død, skal være børnenes fuldstændige særeje. Hvis det er muligt ville vi også gerne have tilføjet, at evt. kommende børnebørn, skal arve mest muligt efter vores børn i tilfælde af deres død. Hvordan formulerer vi denne tilføjelse?

Carsten Lyngs

Hej Anne I kan enten vælge at lave et tillæg, dvs. en codicil, til jeres nuværende testamente, eller I kan vælge at lave et helt nyt testamente med det nu ønskede indhold, hvor I samtidig tilbagekalder jeres nuværende testamente. I alle tilfælde skal der betales et notarialgebyr på kr. 300. Jeg er ikke klar over, om I havde advokatbistand, da I oprettede jeres nuværende testamente, men jeg vil anbefale jer, at I i hvert fald får advokatbistand til den codicil eller det nye testamente, der nu skal oprettes. Jeg vil ikke her komme med noget præcist forslag til, hvordan codicilen eller det nye testamente skal udformes. Det kan dog sagtens udformes, som I ønsker, men som anført vil jeg anbefale jer at søge advokatbistand vedr. den præcise formulering.

Søren

Hej Carsten, Min hustru og jeg oprettede for en del år siden testamente for notar - vi er siden blevet gift, fået børn m.v. men kan nu ikke finde vores egen kopi af det, så vi kan vurdere om der er noget der evt. skal ændres. Hvordan får man fat I den ? Mvh Søren

Carsten Lyngs

Hej Søren I kan ved at henvende jer til den ret, hvor I oprettede jeres testamente, få udleveret en kopi af testamentet, og i den forbindelse skal I givet betale et gebyr på kr. 175.

CARL SIMONSEN

Hej CARSTEN LYNGS jeg og min hustru har tidligere fået lavet testamente,hvor længstlevende sidder i uskiftet bo vi havde 2 livsarvinger og dertil 4 børnebørn den ene datter var sat til 50% den anden datter til tvangsarv de 3 børnebørn hver 1/3 del Nu er min ældste datter død i 2017 og derfor SKULLE hendes drenge arve deres moder andel??og derudover stadig have deres 1/3 del,nu er der sket det, at jeg fornylig har miste min hustru,og igen har fået kontakt til vores anden datter og hendes datter (vores barnebarn)som jeg nu gerne vil tilgodese i lighed med de andre børnebørn. så hvad er klogt (kan jeg helt tilbagekalde det allerede eksisterend testatmente og oprette et nyt,uden at skulle udrede den arv forlods som vores første datter (afdøde) skulle have arvet en lidt svær situation at stå i så hvad rådet være, 1. få tilføjet det sidste barnbarn 2.lave et helt nyt testamente

Carsten Lyngs

Hej Carl Det gør mig ondt at høre, at du har mistet din hustru. Til brug for min besvarelse af dine muligheder på nuværende tidspunkt, hvor jeg går ud fra, at du sidder i uskiftet bo, har jeg brug for oplysning om, hvad der i det testamentet, som du og din afdøde hustru har lavet, er anført vedr. dine muligheder for som længstlevende at foretage ændringer i testamentet. Herom hører jeg gerne nærmere, hvorpå jeg skal vende tilbage overfor dig.

CARL SIMONSEN

Hej Carsten Lyngs hvis jeg forstår dig ret? "længslevendes testationsret" så står de r Den af os,som bliver længstlevende, skal frit kunne ændre bestemmelserne i dette testamente ps. tak for din kondolance

Carsten Lyngs

Hej igen Carl Da du som længstlevende åbenbart har helt frie hænder til at foretage enhver ændring i testamentet, vil jeg foreslå, at du tilbagekalder det nuværende testamente, og at du i stedet opretter et helt nyt testamente med det indhold, som du i dag ønsker.

CARL SIMONSEN

Hej Igen Carsten Hvis jeg forstår dig ret, skal jeg tage det nuværende testamente med ud til NOTAREN og tilbagekalde det, og derefter oprette et helt nyt? der vil vel så være et slip imellem tilbagekaldelsen og til der bliver oprettet et nyt hvor der ingen testamente er?? er det rigtig forstået? mvh CS

Carsten Lyngs

Hej igen Carl For at undgå et slip vil jeg anbefale dig, at du laver et nyt testamente med det af dig ønskede indhold, og at det af dette nye testamente fremgår, at du samtidig tilbagekalder det testamente, som du tidligere har oprettet med din nu afdøde hustru. På den måde opnår du også, at du kun skal af med 1 notarialgebyr på kr. 300 og ikke med 2 notarialgebyrer på hver kr. 300.

CARL SIMONSEN

Hej Carsten jeg vil gøre som du skriver, og vil samtidig sige dig tusind tak for dine fremragende info mvh CS

CARL SIMONSEN

Hej Carsten jeg skrev til dig tidligere at der i vores nuværende testamente i §6 længstlevendes testationsret står den af os, som bliver længstlevende, skal frit kunne ændre bestemmelser i dette testamente. jeg har så talt med vores advokat, som har udstedt testamentet og der har jeg forstået, på grund af, at jeg sidder i uskiftet bo er mine hænder mere eller mindre bundne min tanke var, at vores afdøde datters børn arver deres moders arv vores anden datter arver sin tvangsarv herefter ville jeg ændre på de 3 drenges "restarv" men det får jeg at vide, at det kan jeg ikke, fordi jeg sidder i uskiftet bo, hvilket jeg ikke forstår, når der står i det nuværende testamente, at jeg i pricippet har dfrie hænder i forhold til §6 som ovenfor nævnt kan du redde mig ud af den situation mvh Carl

Carsten Lyngs

Hej Carl Det er stadig min opfattelse, at du med den formulering, der er anført i testamentet, har mulighed for at lave et helt nyt testamente med det af dig ønskede indhold, alt naturligvis forudsat, at tvangsarvereglerne overholdes.

CARL SIMONSEN

Hej Carsten Tak for dine svar, alt er nu faldet på plads,det gamle testamente tilbagekaldes og et nyt bliver lavet, tak for din hjælp mvh Carl

Ruth

Kan et adoptivbarn i Danmark, arve et familie medlem i Tyskland, hvis vedkommende er nævnt med navns nævnelse i testamentet. Herhjemme arver adoptivbørn ikke den biologiske familie.

Carsten Lyngs

Hej Ruth Jeg er ikke bekendt med arvereglerne i Tyskland, men hvis adoptivbarnet i et tysk testamente er gjort til arving, vil mit klare udgangspunkt være, at adoptivbarnet vil arve. Tilsvarende vil adoptivbarnet med sikkerhed arve, hvis adoptivbarnet i et dansk testamente er gjort til arving.

Brit Jensen

Hej, I 2017 lavede min kæreste og jeg vores testamente hvor vi sikrede hinanden, skulle der ske en af os noget. Vi gjorde det lige inden vi skal have vores barn. Vi er nu blevet gift og mit spørgsmål er om vores testamente stadig er gældende? Skulle der ske en af noget noget så skal hovedparten af arven gå til mand/kone og ikke barnet, så alle kan blive i huset osv. Det står der i testamentet da vi var samlever. Mange tak for din rådgivning.

Carsten Lyngs

Hej Brit Ud fra din gengivelse af indholdet af det testamente, som du og din kæreste oprettede inden I fik barn og inden I blev gift, tyder det ikke på, at der er behov for en ændring af testamentet. Det tyder således på, at testamentet er udtryk for, at testamentet, selv om I nu har fået barn og er blevet gift, er udtryk for, at den længstlevende af jer stadig skal arve mest muligt efter den førstafdøde af jer. Jeg kan dog naturligvis ikke udelukke, at testamentet kan indeholde noget, der bevirker, at der er behov for en ændring, men som nævnt tyder det ikke herpå.

Mette

Hej, Jeg er betænkt i et notar-bekræftet testamente, som blev oprettet af en enlig dame (familiemedlem) uden livsarvinger. Nu har hun imidlertid giftet sig med sin kæreste og er kort efter afgået ved døden. Bortfalder testamentet så automatisk og han arver det hele? Eller vil man stadig skele til indholdet og kontakte mig fra Skifteretten? Mvh.

Carsten Lyngs

Hej Om det testamente, hvori du er betænkt, bortfalder i forbindelse med ægteskabet afhænger helt af, hvordan testamentet er formuleret. Ægteskabet har i hvert fald medført, at dit familiemedlem nu har en livsarving, så man kan sagtens forestille sig, at det fremgår af testamentet, at det i den forbindelse bortfalder, men som nævnt afhænger det helt af formuleringen af testamentet.

Agnes Poniatowska

Hej. Jeg vil gerne vide hvordan jeg finder ud af om mit testamente jeg fik lavet for 14 år siden befinder sig. Jeg er nemlig i tvivl om jeg har fået den annulleret eller om jeg den stadig eksisterer.

Carsten Lyngs

Hej Agnes Du kan henvende dig til den ret, hvor du har oprettet testamentet, og her kan du få oplyst, om testamentet stadig er gældende.

Helle Møller Thomsen

Hej Carsten. I starten af 00'erne købte jeg hus med min kæreste, vi var ikke gift på det tidspunkt, og han har 4 børn. For at børnene ikke skulle kunne sætte mig ud af huset i tilfælde af hans bortgang, lavede vi et testamente (jeg mener, at det var hos notar). Jeg kan ikke huske dato eller år for oprettelsen. Vi blev gift i august 01 og skilt 2 år efter (2003). Er det testamente ugyldigt efter vores skilsmisse, eller skal jeg forsøge at spore det og få det ophævet? Mvh Helle Thomsen

Carsten Lyngs

Hej Helle Jeg har svært ved at forestille mig, at testamentet i dag skulle have betydning, men det afhænger naturligvis helt af testamentets konkrete indhold. Det lyder ikke som om, at du i dag er i besiddelse af testamentet eller en kopi heraf, men ved henvendelse til retten vil du mod betaling af kr. 175 kunne rekvirere en kopi af testamentet.

L.B. Nielsen

Min kone og jeg har for 38 år siden oprettet et uigenkaldeligt testamente og fået det noteret ved byretten. Vi over stadig begge lykkeligt sammen i vores ægteskab og agter at fortsætte med det, til vi dør. Men vi er også enige om, at der er et par uhensigtsmæssige punkter i testamentet her 38 år senere. Kan det lade sig gøre at ændre i testamentet, når begge parter ved vores fulde mentale tilstand i orden ønsker det? Eller er uigenkaldeligt også uigenkaldeligt, når begge lever og er enige om ændringer?

Carsten Lyngs

Hej Jeg formoder, at uigenkaldeligheden i jeres testamente kun gælder, hvis du og din kone ikke er enige om evt. ændringer til testamentet, ligesom uigenkaldeligheden givet gælder, når den ene af jer er afgået ved døden. Hvis du og din kone er enige om evt. ændringer formoder jeg derfor, at I kan foretage de ændringer, som I ønsker, hvilket enten kan ske i form af et tillæg til jeres nuværende testamente, dvs. en allonge, eller ved at I tilbagekalder jeres nuværende testamente og opretter et nyt

Carsten Lyngs

Hej Jeg formoder, at uigenkaldeligheden i jeres testamente kun gælder, hvis du og din kone ikke er enige om evt. ændringer til testamentet, ligesom uigenkaldeligheden givet gælder, når den ene af jer er afgået ved døden. Hvis du og din kone er enige om evt. ændringer formoder jeg derfor, at I kan foretage de ændringer, som I ønsker, hvilket enten kan ske i form af et tillæg til jeres nuværende testamente, dvs. en allonge, eller ved at I tilbagekalder jeres nuværende testamente og opretter et nyt

Mona Jensen

Hvordan forholder jeg mig når jeg vil helt tilbagekalde ( sløjfe ) mit testamente? Da problemet som gjorde at jeg oprettede den eksisterer ikke mere. Med venlig hilsen MJ

Carsten Lyngs

Hej Mona Da du oprettede dit testamente, skete det givet overfor en notar, og tllsvarende skal din tilbagekaldelse af dit testamente ske overfor en notar. I anledning af tilbagekaldelsen skal der betales et notarialgebyr på kr. 300. Hvis du ikke selv kan formulere en tilbagekaldelse, kan du evt. få hjælp hertil på rettens hjemmeside, men ellers må du opsøge advokat.

John Allan Nielsen

jeg skrev for nogle år siden testamente, men nu er begge mine børn flyttet til anden adr. end den der er opgivet i testamentet! skal jeg nu skrive et nyt testamente eller hvad skal jeg gøre? de kan jo skifte adr. flere gange. børnene er tvangsarvinger,jeg er fraskilt for mange år siden,og min ekskone er afgået ved døden kort før Jul i 2018. vil skifteretten bare finde dem i Rigsarkivet så jeg ikke behøver at foretage mig noget i den anledning. MVH John Nielsen

Carsten Lyngs

Hej John Det er ikke unormalt, at arvinger skifter adresse, og jeg er sikker på, at dine børn nok skal blive fundet, når den tid kommer.. Du behøver således ikke at gøre noget.

Carsten Lyngs

Hej Matilde Jeg håber, at der i testamentet er taget højde for, at I både kunne få børn og blive gift, og i bekræftende fald behøver I formentlig ikke at gøre noget. Hvis der omvendt ikke er taget højde herfor, bør I klart få vurderet, hvad der måtte være behov for af evt. ændringer, idet der ikke er tale om, at indgåelse af ægteskab som udgangspunkt over-ruler et testamente.

Matilde L.

Da vi byggede hus for halvandet år siden, lavede vi et testamente, primært på opfordring fra banken, men selvfølgelig synes vi, det var en god ide. Nu venter vi tvillinger og er blevet viet. Hvordan skal vi forholde os i forhold til testamentet? Over-ruler ægteskabet testamentet eller kræver det handling fra vores side? Bør vi oprette et nyt testamente, når børnene kommer til verden? Mange tak for hjælpen.

Klaus Iversen

Jeg overvejer at oprette et testamente, hvor en af mine bekendte begunstiges under forudsætning af at vedkommende opretter / har oprettet et testamente, hvor den del af vedkommendes bo, som vedkommende selv kan råde over (dog evt. højst det beløb, som vedkommende arver efter mig), skal tilfalde en almennyttig organisation. Jeg går ud fra at dette er muligt. Men kan man også sikre sig, at dette krav i testamentet gøres uigenkaldeligt, dvs. at vedkommende ikke senere kan oprette et nyt testamente, hvor kravet ikke er nævnt ?

Carsten Lyngs

Hej Klaus Dit påtænkte testamente må ud fra din beskrivelse forudsætte, at din pågældende bekendte er i live ved din død, og arven til pågældende må ligeledes forudsætte, at den pågældende senest ved udbetalingen af arven efter dig, har oprettet det af dig ønskede testamente. En sådan konstruktion skulle nok kunne lade sig gøre, og du kan i dit testamente sagtens forudsætte, at pågældendes testamente skal være uigenkaldeligt.

Klaus Iversen

Mange tak for hurtigt svar. Dine forudsætninger er korrekte. Jeg ville nu ikke forudsætte at hele testamentet skulle være uigenkaldeligt (kunne være at min bekendte ville ændre andre dele af testamentet senere), men blot at det afsnit, som indeholder forudsætningen, skulle være uigenkaldeligt. Mon det kan lade sig gøre ?

Carsten Lyngs

Hej Klaus Mit tidligere svar skal ikke opfattes således, at det nødvendigvis er hele pågældendes testamente, der skal gøres uigenkaldeligt. Det er naturligvis tilstrækkeligt, at det er det omhandlede afsnit, der gøres uigenkaldeligt.

Tove Poulsen

I 2008 oprettede min mand og jeg testamente. Vi har begge børn fra tidligere ægteskaber. I testamentet skal børnene have deres tvangsarv. Nu er min mand afgået ved døden, og min mands børn og jeg har selvfølgelig talt om arv, og de giver udtryk for at de gerne vil give mig lov til at sidde i uskiftet bo. Kan jeg tilbagekalde testamentet. Mine egne børn siger ok

Carsten Lyngs

Hej Tove Om du kan tilbagekalde det testamente, som du og din nu afdøde mand oprettede i 2008 afhænger helt af, om du som længstlevende ægtefælle iht. testamentets indhold har mulighed herfor. Jeg kan derfor ikke give dig noget klart svar, når jeg ikke kender testamentets præcise indhold herom. Hvis det f.eks. i testamentet er anført, at den længstlevende ægtefælle kan foretage enhver ændring i testamentet, herunder evt. også tilbagekalde testamentet, kan du naturligvis tilbagekalde det. Jeg vil foreslå, at du medbringende testamentet henvender dig til en lokal advokat, der efter gennemgang af testamentet givet hurtigt vil kunne orientere dig om dine muligheder for evt. tilbagekaldelse.

Alan Schmidt

Hvad er gældende i det tilfælde, hvor afdøde har to testamenter, afdøde nævnte at der ikke tidligere var skrevet testamente, der blev så skrevet et nyt, så nu har vi to testamenter, hvor vi kun er tilgode set i det nyeste. Hvilket testamente er gældende i dette tilfælde ?

Carsten Lyngs

Hej Alan Som udgangspunkt vil indholdet af det sidst oprettede testamente blive det afgørende, men en konkret fortolkning af de to testamenter kan måske føre til et andet resultat.

Ebbe Holberg

Hvordan får begunstigede besked, når den der har oprettet testamente dør? På forhånd tak for svaret.

Carsten Lyngs

Hej Ebbe I forbindelse med behandlingen af dødsboet vil arvingen få en kopi af testamentet.

Ebbe Holberg

Tak for svaret, men det er ikke helt dækkende. Hvis en er nævnt i testamentet, som ikke selv ved det, og som ikke er kendt af andre, hvordan får vedkommende så besked. Hvad sker der, såfremt en arvesag afsluttes, og arven fordelt, hvis så vedkommende senere dukker op, og i så fald kræver sin arveandel - evt. en tvangsarv. Ebbe Holberg

Carsten Lyngs

Hej igen Ebbe Jeg forudsætter naturligvis, at testamentets oplysninger om arvingen giver mulighed for at finde arvingen. Hvis en berettiget arving dukker op, efter at behandlingen af dødsboet er afsluttet, vil pågældende arving have mulighed for at begære behandlingen af dødsboet genoptaget.

Nick

Jeg overvejer, at oprette et testamente og Har i den anledning, et enkelt spørgsmål. Først og fremmest har jeg ingen livsarvinger eller ægetefælle og ønsker derfor, at indsatte andre personer, end mine forældre, til at arve mig, i tilfælde af jeg skulle dø. Mit spørgsmål er, om der i testamentet kan indsættes en “bortfaldelses klausul”, som gør, at testamentet vil bortfalde, hvis jeg, f,eks. skulle få livsarvinger, en ægtefælle eller ugiftsamlevende i 2 år på fælles bopæl.

Carsten Lyngs

Hej Nick Du kan i dit testamente sagtens bestemme, at dit testamente oprettes på baggrund af din nuværende situation, hvor du pt. hverken har ægtefælle eller børn, og at det derfor bortfalder, såfremt du ved din død efterlader dig ægtefælle eller børn. Hvis du ved din død alene efterlader dig en samlever, er din samlever alene arving efter dig, såfremt du opretter et testamente til fordel for din samlever, så i en sådan situation vil du altså være nødsaget til at oprette et nyt testamente.

Ejvind

Min hustru og jeg har oprettet et testamente (for flere år siden), hvor der henvises til en erklæring, med vitterlighedsvidners signatur, hvori både hendes og mine børn fra tidligere, har skrevet under på at længslevende kan sidde i uskiftet bo. Skal dette dokument noteres, eller er det nok at kunne fremvise det i skifteretten, når en af os dør?

Carsten Lyngs

Hej Ejvind Såfremt den længstlevende af jer til sin tid ønsker at sidde i uskiftet bo, er det tilstrækkeligt at fremvise den af førstafdødes børn afgivne accept heraf i form af den underskrevne erklæring.

Hartvig

I 1987 købte jeg et hus med min samlever. Vi fik lavede et testamente, således at vi var universalarving af hinanden. I 1989 blev vi så gift. Vi fik to børn og blev skilt i 2005. Mit spørgsmål er: Arver vi hinanden pga. Testamenter? Eller er det mine 2 børn er aver mig? Eller er det min ex. Mand der stadig arver mig? .

Carsten Lyngs

Hej Hartvig Uden at vide, hvordan den præcise formulering er i testamentet, har jeg meget svært ved at forestille mig, at din eksmand i dag skulle være arving efter dig. Hvis du vil være sikker herpå, kan du enten tilbagekalde testamentet, hvilket i notarialgebyr koster kr. 300, eller du kan anmode en advokat om at gennemgå testamentet for endelig afklaring heraf. Det billigste vil sikkert være officielt at tilbagekalde testamentet, og så kan du overveje, om du samtidig evt. vil oprette et nyt testamente, evt. for at gøre dine børns arv efter dig til en form for særeje, idet et sådant nyt testamente ikke vil udløse yderligere notarialgebyr.

Rikke

Min samlever har for 16 år siden lavet et testamente til sin niece som arving, hvis han skulle gå bort. Det var lige inden jeg kom i billedet. Vi vil gerne have lavet et testamente da vi er ugift samlevende med fælles barn. Problemet ligger så i, at han ikke kan huske overhoved, hvor og hvornår det testamente er lavet og det næste er at han overhoved ikke har kontakt eller vil, til den del af familien. Kan vi stadig få det annulleret ved oprettelse af det nye. Mvh Rikke

Carsten Lyngs

Hej Rikke Ved henvendelse til et dommerkontor kan din samlever mod betaling af et gebyr på kr. 175 få en kopi af sit testamente. Forudsat, at det ikke i testamentet er anført, at det skulle være gjort uigenkaldeligt, kan I derefter oprette et nyt testamente, der formentlig skal være et udvidet samlevertestamente.

Inga

Min mand og jeg lavede et testamente hvor vores fælles barn skulle arve 3/4 og min datter som på det tidspunkt var adopteret af sin mormor skulle arve 1/4. Vi fik efterfølgende ophævet adoptionen men aldrig ændret testamentet. Min mand er nu gået bort men han så også min datter som sin egen og mine børnebørn som hans. Er der noget som helst jeg kan gøre for at rette op på det så mine to børn arver 50/50?

Carsten Lyngs

Hej Inga Idet jeg forudsætter, at det testamente, som du og din afdøde mand har oprettet, ikke er gjort uigenkaldeligt, kan du ved oprettelse af nyt testamente godt opnå, at dine 2 børn hver samlet arver 50 %. Du bør medbringende det gamle testamente derfor henvende dig til advokat for at få oprettet et nyt testamente.

Jette Carlsen

Min mand og jeg oprettede et testamente d. 10 juli 1986, hvori der står, at den arv der tilfalder vore 3 børn skal være børnenes særeje og at børnene ikke er berettiget til at gøre arven til fælleseje på noget tidspunkt. D. 10 oktober 2013 blev der tilføjet et kodicil, hvori der står, at et af vore børnebørn (vi har fem) skal arve på lige fod med vores 3 børn. Vi blev skilt d. 19. september 2017 og boet delt til begges tilfredshed. For en ordens skyld vil vi gerne være sikre på, at testamentet automatisk er bortfaldet efter vores skilsmisse og da vi ikke ønsker at gøre forskel på vore børnebørn, vil vi ligeledes gerne være sikre på, at kodicilet samtidig er bortfaldet. Vores opfattelse er, at den dag vi dør, vil vore 3 børn automatisk arve os hver især og at vi derfor ikke skal foretage os noget yderligere. Er det korrekt forstået? For en ordens skyld skal tilføjes, at begges bo er et ganske lille helt almindeligt bo uden synderlig værdi.

Carsten Lyngs

Hej Jette Om jeres testamente er bortfaldet efter skilsmissen afhænger af, hvordan testamentet er formuleret. Umiddelbart kunne jeg godt forestille mig, at testamentet fortsat er gældende, idet selve testamentets indhold efter min vurdering ikke er afhængig af, om I er gift eller ej. Hvis ikke det derfor direkte er anført, at testamentet bortfalder ved evt. separation eller skilsmisse, bør I derfor tilbagekalde det, hvilket måske kan kombineres med oprettelse af nyt testamente, således at arven efter jer stadig gøres til skilsmissesæreje, eller kombinationssæreje, som typisk anvendes i dag.

Jette Carlsen

Mange tak for et hurtigt og klart svar.Det løser vores problem. Der er intet anført i testamentet om bortfald ved skilsmisse etc, hvorfor vi naturligvis nu tilbagekalder såvel testamente som kodicil. Tak for hjælpen!!!

else marie

Jeg blev skilt fra min mand for 6 år siden. Han gik fallit og efterlod mig en stor gæld i huset, som jeg overtog ved skilsmissen. Derudover blev jeg nødt til at indfri noget pant i huset, som han ved bodelingen blev pålagt at tilbagebetale mig. Det er trods utallige opfordringer aldrig sket. Han har været ledig siden ca. 2010 og har haft begrænset indtægt. Nu er min eksmand død. Og efterlader sig en lille formue, som er erhvervet fra en ulykkesforsikring. Mine 3 børn på 16, 18 og 22 kender til den gæld han har efterladt mig. Vi har talt om, at de er arvinger og at jeg reelt ikke har ret til noget. De synes det er rimeligt at jeg også får del i arven. Vi ved ikke om der er testamente. Spørgsmålet er: Kan/må vi dele arven i 4 dele, så jeg får lidt kompensation for det, han skyldte mig - og hvordan vil det i så fald se ud med arveafgift.

Carsten Lyngs

Hej Else Marie Hver af dine 3 børn må i 2018 afgiftsfrit give dig et beløb på max. kr. 64.300 og i 2019 er det tilsvarende beløb forhøjet til kr. 65.700. Sådanne afgiftsfri gaver må kunne løse problemstillingen.

Pernille Martin

Min samlever og jeg har fælles hus og har i den forbindelse oprettet et testamente, men da vi nu flytter fra hinanden og gerne vil ophæve testamentet, hvem skal vi så kontakte for at ophæve det?

Carsten Lyngs

Hej Pernille Forudsætningen for testamentet har givet være, at I på tidspunktet, hvor den første af jer døde, stadig levede sammen i papirløst samlivsforhold, og mange gange fremgår en sådan forudsætning direkte af testamentet, således at der ikke nødvendigvis er behov for formelt at ophæve testamentet. Hvis ikke dette er tilfældet, eller hvis I allerede nu ønsker at oprette et nyt testamente med et andet indhold, bør testamentet naturligvis ophæves, og i den forbindelse skal testamentet tilbagekaldes hos notaren på helt samme måde, som testamentet givet er oprettet hos notaren. Herom kan I enten kontakte en advokat, eller i kan forsøge at kontakte retten direkte herom, idet nogle retter er behjælpelig med tilbagekaldelse af testamenter. Der skal under alle omstændigheder betales et notarialgebyr på kr. 300.

Bente Skovgaard

Min afdøde mand og jeg oprettede i 1999 testamente, hvorefter vores eneste barnebarn skulle have 10 pct af boet, når alle udgifter - til begravelse mm af den længstlevende af os - var gjort op. Jeg sidder i udskiftet bo efter min mand og ønsker, at mit barnebarn får 10 pct af indtægterne fra salget af mit hus nu og derefter ikke skal arve mere. Det, jeg efterlader mig, skal tilfalde mine to børn. Hvordan skal jeg forholde mig? Er det tilstrækkeligt, at barnebarnet skriver under på, at han er indforstået med at have fået de 10 pct, som han blev stillet i udsigt iflg testamentet ?

Carsten Lyngs

Hej Bente Det fremgår ikke af dit spørgsmål, om du som længstlevende ægtefælle - iht. det testamente, som du og din nu afdøde ægtefælle har oprettet - har mulighed for at ændre i dette testamente, for hvis du har en sådan mulighed, ville du evt. kunne slette dit barnebarn som arving. Hvis du som længstlevende ægtefælle ikke har mulighed for at ændre i testamentet, fordi dette evt. er gjort uigenkaldeligt, kan du forsøge at få dit barnebarn til at underskrive en arveafkaldserklæring, som også vil kunne løse dit problem.

Kaj Jensen

Min hustru og jeg har for ca. 20 år siden oprettet et såkaldt skilsmissetestamente. Vi ønsker nu at udvide det til testamente med fuldstændigt særeje med succession. Vi har to sønner og i alt 5 børnebørn. Hvad gør vi nemmest muligt og billigst. Mvh. K. Jensen

Carsten Lyngs

I bør snarest kontakte en advokat for enten at få lavet en codicil til jeres nuværende testamente, eller få lavet et helt nyt testamente, hvor I samtidig tilbagekalder jeres nuværende testamente.

Sofie

Min eksmand er pludseligt afgået ved døden. Vi blev gift i 2002 og blev skilt i 2010. I forbindelse med vores ægteskab før vi fik børn i 2003 lavede min eksmand et notar testamente ( ikke fælles testamente) Min eksmand har ikke fået lavet ændringer i testamentet eller lavet et nyt siden. Ifølge testamentet arver hans ægtefælle, undertegnede med navns nævnelsen i testamentet halvdelen og hans 2 søstre og mor deler resten. I tilfælde af børn deler de 1/3 del ægtefælle halvdelen og hans søstre og mor resten. Der står ikke nogen bestemmelser i testamentet om hvad der skal ske i forbindelse med skilsmisse. Siden testamentet blev lavet, har min eksmand og jeg fået 3 børn. Ingen af dem er myndige, så der er blevet udpeget en bobestyrer i forbindelse med afvikling af boet. I første omgang informerede bobestyrer mig om (som værge for børnene) at testamentet bortfaldt idet vi ikke længere var gift og de 3 børn således stod som ene arvinger. 3 måneder efter indkaldte de mig til møde og sagde at nu var de blevet i tvivl om testamentet alligevel skulle respekteres, dog med den tolkning af min del af arven bortfaldt og resten blev opretholdt og vi (jeg, hans to søstre og mor) skulle tage stilling til hvad der i så fald skulle ske med halvdelen af arven, der var tilskrevet mig ifølge testamentet. Kan det være rigtigt at testamentet ikke bortfalder når vi er blevet skilt? Og kan man lade dele af et testamente bortfalde og samtidig opretholde resten? Håber I kan hjælpe mig til at få klarhed i sagen. Mvh Sofie

Carsten Lyngs

Hej Sofie Uden at kende testamentets indhold i sin helhed er jeg meget betænkelig ved at komme med noget klart svar. Hvis du ikke er tilfreds med bobestyrerens afgørelse, kan afgørelsen påklages til skifteretten, men da din legale arveret er bortfaldet ved skilsmissen, må udgangspunktet klart også være, at også din testamentariske arveret er bortfaldet ved skilsmissen. Testamentet kan dog være formuleret på en sådan måde, at du på trods af skilsmissen måske alligevel kan arve iht. testamentet. Måske bør du henvende dig til din egen advokat med testamentet for at få din egen advokats vurdering af dine muligheder.

Børge Skovby Hedemann

min kone og jeg har lavet et testamente som helt ok, men jeg er meldt ud af folkekirken ,jeg havde bestemt mig for at min orne skulle stå på Svenstrup Kirkegård,med det gæller vidst ikke når man er meldt ud af folkekirken ??

Carsten Lyngs

Hej Benny Jeg vil foreslå, at du kontakter Svenstrup Kirkegård for afklaring af spørgsmålet. Din udmeldelse af folkekirken bevirker givet, at det bliver dyrere at få din bestemmelse opfyldt, men jeg tror ikke, at det er udelukket at få bestemmelsen opfyldt.

Niels-Jørgen Rafn

Kære advokat Kan et uigenkaldeligt testamente tilbagekaldes, som er oprettet i 1974?

Carsten Lyngs

Hej Niels-Jørgen Generelt er det altid farligt, at gøre et testamente uigenkaldeligt, men konkrete omstændigheder kan naturligvis nødvendiggøre dette. Et uigenkaldeligt testamente kan som det ligger i betegnelsen ikke tilbagekaldes, men helt konkrete efterfølgende omstændigheder kan måske føre til, at der måske alligevel kan være en spinkel chance for at få lov hertil. Skal jeg forsøge at svare mere præcist vedr. evt. muligheder for at kunne tilbagekalde det, vil jeg derfor gerne have oplyst, dels hvad der i sin tid var baggrunden for, at testamentet blev gjort uigenkaldeligt, dels hvad der efterfølgende har ført til et ønske om alligevel at kunne tilbagekalde det.

Rasmus Jensen

Hej advodan Vi står i den situation at vi har lavet et testamente hvor min kæreste har særeje på en del af vores fælles hus. Men da vi står overfor en familieforøgelse, har vi følgende spørgsmål: 1. Hvis én af os dør, vil vi så stadig arve fra hinanden, eller går arven til vores barn, og den tilbageværende vil ikke kunne sidde i huset længere? 2. Hvis vi vælger at blive gift, bortfalder dette testamente så? Altså hvordan er vi bedst sikret hvis én af os går bort? Og hvilken løsning er den bedste?

Carsten Lyngs

Hej Rasmus Du anfører, at du og din kæreste har lavet et testamente, hvor din kæreste har særeje på en del af jeres fælles hus. Særeje er typisk noget der bestemmes i en ægtepagt mellem personer, der enten er gift eller står overfor at skulle giftes, hvorfor din indledende oplysning om testamentets indhold umiddelbart undrer mig. Nu er faktum i hvert fald, at du og din kæreste sammen venter et barn, og så vil du gerne vide, hvad der arvemæssigt sker, hvis du og din kæreste dør, efter at jeres barn er blevet født. Som ugifte samlevende arver du og din kæreste kun hinanden, hvis I enten har lavet et udvidet samlevertestamente eller dog et testamente. Et ægteskab vil altid stille den længstlevende bedre, idet den længstlevende dels vil have mulighed for at kunne sidde i uskiftet bo med jeres fællesbarn, dels vil den længstlevende ægtefælle ikke skulle betale boafgift. Jeg håber, at du herved har fået svar på dine spørgsmål, men ellers er du velkommen til at vende tilbage.

Heidi

hej Vi har oprettet et testamente hvor vores fælles barn arver mig, mens min mands søn fra tidligere ægteskab arver 10 % fra mig, hvis jeg ønkser at ændre / forhøje den procentsats, hvordan gør jeg så det bedst uden at skulle lave et helt nyt testamente. De andre betingleser i testamentet er forsat aktuelle. Vh

Carsten Lyngs

Hej Heidi Indledningsvis forudsætter jeg, at det testamente, som du og din ægtefælle har oprettet, giver dig mulighed for at ændre i testamentet. Du kan i givet fald oprette et tillæg til testamentet, også benævnt en codicil, hvor du redegør for, hvilken ændring der skal ske i testamentet. Ligesom testamentet skal codicilen underskrives overfor en notar, og der skal betales et notarialgebyr på kr. 300.

Michael Kristensen

Hej. Vi har en familie situation som er følgende (jeg er ægtefælde til en af børnene). Børnenes forældre (de er ugifte) ønsker at lave et testemente som tilgodeser begge parter. Den ene forældre har 1 barn, den anden har 2 børn. De har boet sammen i 15 år. Manden ejer huset 100%. De ønsker at sikre hinanden bedst muligt via et testemente da de er ugifte. I tilfælde af manden (som ejer huset) dør, står kvinden med ingenting, og er nødsat til at flytte, derfor deres ønske om testemente. Tvisten de er uenige I kommer da manden ønsker at hans ene (1 stk.) barn skal arve 50% og kvinden (med 2 børn) skal arve 50%. I tilfælde af kvinden overlever manden skal der yderligere skrives at kvinden kan bo til leje hos ejerne af huset indtil kvinden dør. Derefter skal kvindes 2 børn så arve resten. Her mener kvinden og dennes børn så at kvinden ikke bliver tilgodeset og at pga. manden "kun" har 1 barn at det er ulige fordelt. Kvinden har efter salg af virksomhed sat en stor del penge i biler samt gennem 15 år bidraget til husets renovering samt flere ting. Alle biler står i mandens navn, så hvis ulykken er ude i dag, vil kvinden ikke kunne køre fra huset ej heller bo i det. Mit spørgsmål som værende ude på sidelinjen er at hvis de indgår testemente nu på mandens ide med 50%/50% mellem kvinden og hans barn, og i tilfælde af manden går bort først, kan kvinden så ændre testamentet således at mandens ene barn ikke arver efter hende, og hendes arv kun tilfalder hendes børn?

Carsten Lyngs

Hej Michael Jeg forstår dit spørgsmål således, at et ugift par uden fællesbørn, hvor manden har 1 barn og hvor kvinden har 2 børn, ønsker at lave et testamente. Det afhænger helt af, hvordan testamentet er formuleret, om kvinden som længstlevende har mulighed for at lave om på testamentet og evt. gøre mandens særbarn arveløs ved kvindens død som længstlevende, men ud fra din beskrivelse er det nok svært at forestille sig, at manden vil acceptere en sådan risiko.

R. I. Munch

Min kæreste har oprettet et testamente, hvor jeg har ret til at blive boende i hans hus i en periode på 2 år i tilfælde af hans død. Jeg skal ikke arve efter ham, men har råderet over hans bolig i 2 år. Han har 2 børn, som skal arve efter ham. I testamentet står anført, at han er ugift og har 2 børn. Såfremt vi bliver gift, vil testamentet så fortsat være gyldigt, idet der står anført, at min kæreste er ugift? Skal der laves en tilføjelse til testamentet? og hvad koster sådan noget? Venlig hilsen R.I. Munch Såfremt vi går hen og bliver gift, kan man så beholde det gamle testamente, og vil det fortsat være gyldigt.

Carsten Lyngs

Hej Såfremt du bliver gift med din kæreste, bliver du automatisk arving, hvis du bliver længstlevende, og derfor vil hele grundlaget for det nuværende testamente efter min vurdering falde bort. Derfor bør der i tilfælde af ægteskab laves et helt nyt testamente, hvor det nuværende testamente samtidig tilbagekaldes. Notarialgebyret i den anledning er kr. 300, og skal der advokat til at lave et nyt testamente, vil udgiften hertil formentlig ligge på ca. kr. 5.000 + moms,

Eva Høyer

Skal et udvidet samlever testamente aflyses hos notaren når samlivet ophører og man flytter fra hinanden eller sker det automatisk ved varig adresseændring .?

Carsten Lyngs

Hej Eva Der sker ikke nogen automatisk aflysning af det udvidede samlevertestamente ved samlivsophævelse. Normalt er et udvidet samlevertestamente formuleret således, at længstlevendes arveret efter førstafdøde forudsætter, at parterne er samlevende på tidspunktet for førstafdødes død, således at det i praksis ophører med at være gældende, hvis parterne er flyttet fra hinanden inden førstafdødes død. Om det konkrete udvidede samlevertestamente er formuleret på en måde, der alligevel nu gør det nødvendigt at få det tilbagekaldt, kan jeg naturligvis ikke udtale mig om, men umiddelbart burde det ikke være nødvendigt, at få det tilbagekaldt. En tilbagekaldelse vil i notarialgebyr koste kr. 300. Hvis der senere oprettes et andet testamente, bør det dog anføres, at der samtidigt formelt sker tilbagekaldelse af det tidligere oprettede udvide samlevertestamente.

mick dyreholt

Hej advodan. Da jeg passer en ældre dame som ingen nærmeste familie har tilbage men kun en fætter. Den ældre dame jeg passer snakker hele tiden om at jeg skal arve fra hende. Hvordan er reglerne vis jeg er skrevet ind i hendes testemente i forhold til arveafgifter ? Hendes fætter er han tæt nok relateret til at arve selv om de ingen kontakt har ? Hilsen Mick Dyreholt

Carsten Lyngs

Hej Mick Fætre og kusiner er ikke arveberettigede efter Arveloven, så hvis den ældre dame ikke har familie, der er omfattet af de arveberettigede iht. Arveloven, f.eks. nevøer eller niecer, eller disses børn, vil det blive Statskassen, der vil få, hvad den ældre dame til sin tid efterlader sig. Hvis ikke den ældre dame ønsker, at Statskassen til sin tid skal have det, som den ældre dame efterlader sig, bør hun derfor oprette testamente. Hvis du indsættes som arving, vil du i boafgift skulle betale præcis det samme, som fætteren vil skulle betale, hvis den gamle dame skulle vælge at indsætte ham som arving i et testamente, og tilsvarende vil gælde, hvis den ældre dames arving skulle være en nevø eller niece. Boafgiften består i en alm. boafgift på 15 % og derefter en tillægsboafgift på 25 %. Tillægsboafgiften på 25 % bliver dog først beregnet, nå den alm. boafgift på 15 % er fratrukket, så derfor udgør den samlede boafgift "alene" 36,25 %.

kirsten jørgensen

Jeg og min søn har arvet et hus i sverige. Der forefindes et dansk notartestamente. Jeg( fraskilt hustru) er betænkt med formuen og min søn med en andelslejlighed. Efterfølgende er lejligheden solgt, da nu afdøde ven og far bosatte sig i Sverige og købte hus. Vi har nu problemer med at få skøde i Lantmäteriet fordi det er et dansk testamente. De kræver at det skal udredes m.henblik på om nogen kan klandre testamentet. før vi kan få skøde på huset i Sverige. Kan man klandre et korrekt udformet notartestamente, og kan jeg få påtegnet i skifteretten, at det er gyldigt og ikke kan klandres. Der er ingen andre arvinger, kun en søn, afdøde (87 år) havde ingen søskende. Tak for hjælpen.

Kirsten Jørgensen

Supplerende bemærkning til spørgsmål 19-02-2018 hus arvet i Sverige. Vi har kontaktet en svensk advokat, men har fået at vide at han ikke kan hjælpe os, men at udredning /spørgsmålet om klandring af testamente skal afklares i Danmark. Venlig hilsen og tak.

Carsten Lyngs

Hej Kirsten Mht. fakta lægger jeg på baggrund af dine oplysninger til grund at afdøde har lavet et notartestamente i Danmark at du har været gift med afdøde, men at I senere er blevet skilt at du og afdøde har fået en søn at du og sønnen er enearvinger efter afdøde og at afdøde efter at have lavet notartestamente i Danmark er flyttet permanent til Sverige, hvor han nu er død. Når man efter i Danmark at have lavet notartestamente flytter til udlandet, som f.eks. Sverige, er det altid en god ide at gøre udlandet opmærksom på, at der i Danmark er lavet et testamente, men jeg kan forstå, at de svenske myndigheder er blevet bekendt med, at der i Danmark er lavet et testamente. De svenske myndigheder er blot usikker på, om testamentet kan klandres. Jeg vil foreslå, at du medbringende det originale testamente kontakter den ret i Danmark, hvor testamentet er oprettet og redegør for problemstillingen. I den forbindelse kan du måske få retten i Danmark til at bekræfte, at testamentet er gyldigt oprettet, og at det iht. det centrale register for testamenter på ingen måde er tilbagekaldt, og at det derfor i Danmark fortsat er gyldigt. Med en sådan bekræftelse vil det forhåbentlig være muligt for dig og din søn at komme videre over for de svenske myndigheder.

Anne Jette

Min mand og jeg ønsker en lille ændring i vores testamente. Det eneste vi ønsker ændret er hvilken kirkegård vi ønsker at blive begravet/bisat. Hvordan gør vi det?.

Carsten Lyngs

Hej Anne Jette I kan enten lave en kodicil til jeres nuværende testamente, hvor der redegøres for den ændring, der skal ske i jeres nuværende testamente. Alternativt kan I kontakte en bedemand og der oprette "Min sidste vilje", hvori I redegør for, hvor I nu ønsker at blive begravet/bisat. Vælger I løsningen med en kocicil til jeres nuværende testamente, koster det i notarialgebyr kr. 300, hvortil kommer evt. udgift til advokat, medens løsningen med "Min sidste vilje" alene koster et gebyr på kr. 50. Det er således noget billigere og også noget smidigere at ændre bestemmelser vedr. selve begravelsen/bisættelsen ved at bruge løsningen med "Min sidste vilje."

Per Brink Abrahamsen

Jeg vil gerne ændre mit testamente således at alt hvad jeg efterlader mig går til én person i stedet for til (som i øjeblikket) fire. Vedkommende er en af de fire. Jeg har ingen tvangsarvinger. Kan det gøres ved at præsentere et kodicil med ændringen af den pågældende paragraf for notaren?

Carsten Lyngs

Hej Per Idet jeg forudsætter, at dit nuværende testamente giver dig mulighed for at foretage den ønskede ændring i dit nuværende testamente, skal du enten have lavet en kodicil til dit nuværende testamente eller have lavet et helt nyt. Kodicilen eller det nye testamente skal du derefter i original og kopi underskrive overfor notaren, og der skal i den anledning betales et notarialgebyr på kr. 300.

Charlotte Broch

Hej. Jeg fik at vide i skifteretten at da vores fælles formue ikke oversteg 750.000.00 kr tilhørte det hele mig dog skulle jeg skifte med min mands børn når jeg gik bort, hvis jeg ikke oprettede et nyt testamente. Vil det sige at jeg helt kan undgå at skifte med min mands børn? Venlig hilsen

Carsten Lyngs

Hej Charlotte Arvelovens § 11, stk. 2 er sålydende : "Den længstlevende ægtefælle kan endvidere af boet udtage så meget, at værdien heraf sammenlagt med den længstlevendes bos- og arvelod samt fuldstændige særeje udgør indtil 600.000 kr. Beløbsgrænsen reguleres efter § 97". Beløbet på kr. 600.000 var gældende for de tilfælde, hvor førstafdøde afgik ved døden i 2008, idet den nugældende arvelov trådte i kraft den 1. januar 2008. Som det fremgår, skal beløbet på kr. 600.000 reguleres, hvilket sker hvert år, og for tilfælde, hvor førstafdøde afgik ved døden i 2017 var beløbsgrænsen på kr. 740.000, og for tilfælde, hvor førstafdøde afgår ved døden i 2018 er beløbsgrænsen på kr. 760.000. Hvis den samlede værdi af din mands dødsbo sammenlagt med værdien af din bos- og arvelod samt fuldstændige særeje ligger under beløbsgrænsen, kan du således undgå at skifte med din afdøde mands børn.

Charlotte Broch

Tak for dit svar. Da vi i vores testamente skrev at vores børn skal arve på lige fod ved længstlevende død, forstå jeg det sådan at der skal oprettes et nyt testamente. Da jeg kun ønsker at tilgodese det ene af min mands børn. Venlig hilsen

Carsten Lyngs

Hej igen Charlotte Vedr. dine muligheder for at oprette nyt testamente henviser jeg til det svar, som jeg den 1.11.2017 gav til Kristjan, og jeg håber for dig, at det testamente, som du og din afdøde ægtefælle har lavet, giver dig mulighed for at oprette det nye testamente, som du nu ønsker oprettet.

Mariann Jensen Düring

hej, jeg vil annullere et testamente... kan man tilbagekalde det uden at lave et nyt ? og i så fald, hvordan gør jeg det ? direkte hos notaren ?

Carsten Lyngs

Hej Mariann Du kan sagtens tilbagekalde dit testamente uden samtidig at lave et nyt. Du har givet underskrevet dit testamente overfor en notar, og på sammen måde skal din tilbagekaldelse ske overfor en notar, og der skal i den forbindelse betales et notarialgebyr på kr. 300. Jeg er bekendt med, at på hjemmesiden for bl.a. retten i Kolding er der en formular for, hvordan en tilbagekaldelse kan formuleres, og her kan du formentlig hente i hvert fald inspiration til din egen tilbagekaldelse af testamente. Ellers må du henvende dig til advokat, men i den forbindelse vil du naturligvis - udover notarialgebyret på kr. 300 - skulle betale sædvanligt salær.

Henrik Boddum

Min mormor er død (min mor døde for fire år siden) det vil sige min søster, bror og jeg skal arve 1/3, hendes to sønner hver 1/3. Vi får så at vide at den ene søns datter er blevet sidestillet med os andre børnebørn, i et tillæg der er blevet fundet i en skuffe, og der skulle være kopi hos notarius, altså hun skal have 1/4 af vores mors arv. Vi har ikke set noget testamente eller noget tillæg. Hvornår har vi ret til at se testamentet og tillægget? Er det efter reglerne at sidestille os på den måde?

Carsten Lyngs

Hej Henrik Da din mor er død inden din mormor, er du og dine 2 søskende arveretligt ganske rigtigt indtrådt i din afdøde mors sted overfor din mormor, der nu også er død. Du nævner intet om din morfar, hvorfor jeg går ud fra, at også din morfar er død, og i det følgende går jeg ud fra, at din mormor ikke sad i uskiftet bo. Kun 1/4 af det, som du og dine 2 søskende skal arve iht. loven, er tvangsarv, hvilket indebærer, at din mormor ved evt. testamente har kunnet bestemme, at du og dine 2 søskende alene skal arve tvangsarven, dvs. 1/4 af 1/3, således at du og dine søskende har kunnet begrænses til i alt alene at arve 1/12 af det, som din mormor efterlader sig. Derfor kan din mormor arveretligt sagtens sidestille din kusine med dig og dine 2 søskende. Du anfører ikke, hvordan dødsboet efter din mormor skal behandles, men uanset om der er tale om et bobestyrerbo eller om boet skiftes privat, vil du og dine 2 søskende have krav på at få kopi af evt. testamente eller codicil, så I er sikre på, at boet efter din mormor opgøres korrekt.

Alice Hansen

Skal man have cpr nr. med på arvingerne. testamentet skal oprettes så ingen ved hvem der arver efter ens død. hvordan finder skifteretten de forskellige arvinger.

Carsten Lyngs

Hej Alice Det er ikke et krav, at der anføres cpr.nr. på arvingerne, men omvendt skal arvingerne naturligvis nævnes på en sådan måde, at arvingerne til sin tid kan identificeres. Det er en god ide, at nævne arvingernes nuværende adresse og forbindelse til testator, og hvis testator er i besiddelse heraf, kan også arvingernes fødselsdato anføres.

Ove Adler Sørensen

Vi vil gerne have en paragraf taget ud af testamentet. Min kone og jeg er enige om dette.

Carsten Lyngs

Hej Ove Under forudsætning af, at testamentet ikke er gjort uigenkaldeligt, skal I få oprettet et tillæg til testamentet, en codicil, hvor I får Indføjet den ønskede tilretning af testamentet. Codicilen skal underskrives over for en notar, hvilket udløser et notarialgebyr på kr. 300, hvortil kommer evt. advokatsalær.

Ann-charlotte Nielsen

Hej. Vi har skrevet testamente, da vi på daværende tidspunkt ikke var gift. Vi er nu blevet gift, og i testamentet står der:" Dette testamente bortfalder, såfremt vi vor død enten lever i ægteskab eller ophæver samlivet". Skal jeg foretage mig noget i forbindelse med testamentet.

Carsten Lyngs

Hej Ann-charlotte Ud fra dine oplysninger er det oprettede testamente nu at anse som bortfaldet, da I er blevet gift, og hvis det passer fint med Jeres livssituation, er der ingen grund til at gøre noget. Hvis der derimod er behov for stadig at have et testamente, der tager højde for jeres nuværende situation, bør I naturligvis oprette et nyt testamente, hvor I samtidig for god ordens skyld officielt tilbagekalder jeres gamle testamente.

Birgitte

Hej. Vi har tidligere skrevet testamente, da vi på daværende tidspunkt ikke var gift. Vi har nu adopteret en pige fra Thailand, som er i pleje hos os de første ca. 1-2 år, inden den endelige adoption går igennem. I vores testamente står der at vores eventuelle børn skal arve os, men hvordan sikrer vi vores datter indtil adoptionen går igennem? Kan der laves et tillæg til testamentet eller hvordan klares den nemmest og billigst?

Carsten Lyngs

Hej Birgitte Når adoptionen af jeres pige fra Thailand går i orden, bliver hun arveberettiget efter jer. Skulle du og din mand imidlertid begge afgå ved døden, inden adoptionen er gået i orden, er hun ikke arveberettiget efter jer, og hvis I vil undgå en sådan situation, bør I oprette et tillæg til testamentet, hvor I allerede nu sikrer, at jeres pige fra Thailand vil arve, når den længstlevende af jer dør.

Birgitte

Tak for dit svar Carsten. Hvad koster sådan et tillæg?

Carsten Lyngs

Hej igen Det mest praktiske vil naturligvis være, at I kontakter den advokat, som I formentlig har brugt til at oprette det nuværende testamente. Mht. prisen for at få oprettet et tillæg til jeres nuværende testamente er der et notarialgebyr på kr. 300. Hertil kommer et honorar til medvirkende advokat og jeg vil tro, at honoraret udgør ca. kr. 3.500-4.500 kr. + moms, men det er svært at udtale sig sikkert om.

Fr Jensen

Jeg er enke og sidder i uskiftet bo ifølge testamentet, min mand og jeg har oprettet sammen for ca 10 år siden. Nu har jeg selv skrevet en tilføjelse - Kodicil - hvori jeg testamenterer indholdet i min bank box til vores datter som hendes fuldstændige særeje. Hun og hendes børn er i forvejen nævnt i vores fælles testamente som vores arvinger. Kan jeg nøjes med blot at underskrive Kodicil? Mvh

Carsten Lyngs

Hej Om du kan oprette en kodicil med det nævnte indhold afhænger helt af, hvordan det testamente, som du og din afdøde ægtefælle har oprettet, er formuleret. På det foreliggende grundlag kan jeg derfor desværre ikke vurdere, om du hos notaren kan underskrive kodicilen med det nævnte indhold.

Fr Jensen

Mange TAK for Deres hurgtige svar. Jeg har opdaget, at min datters fødselsdag er skrevet forkert i testamentet, den 8.2 i stedet for den 7.2. Hvad gør man? Kan jeg selv rette fejlen manuelt? På forhånd tak igen!

Carsten Lyngs

Hej igen Den lille fejl vedr. din datters fødselsdag vil ikke få nogen praktisk betydning, men hvis du har mulighed for at oprette en kodicil, bør du dog heri gøre opmærksom på den lille fejl.

Vivi

Hvis det står anført i et notar testamente: "Dette testamente kan og skal ikke ændres, eller tilbagekaldes". Vil denne tekst tolkes? Eller er i følge arveloven, det samme som at notartestamentet er uigenkaldelig?

Carsten Lyngs

Hej Vivi Det anførte er efter min vurdering udtryk for, at arvelader hermed har forpligtet sig til ikke at oprette eller tilbagekalde et testamente, jfr. Arvelovens § 68, stk. 1, hvorfor det må betyde, at notartestamentet er uigenkaldeligt.

Vivi

Mange tak for dit, svar. Du skriver, "må betyde" at testamentet er uigenkaldeligt. Det gør mig noget usikker. Vil du forklare hvad du mener? Jeg har yderligere spørgsmål til den fremtidige situation. Arvelader har lavet et nyt testament. Hvilket testamente vil arven fordels efter? Og har notaen det forrige testamente, selv om der er et nyere dato? Og hvem har ansvaret for at arven fordeles efter det for loven gældende testamente? Der stå i det første testamente også anført "at gør en arving indsigelser imod testamentet, skal denne arving ikke længere være arving". Jeg forestiller mig at dette også er skrevet i det nyest testamente Skal jeg foretage mig noget? Og hvornår? Og hvor står jeg, hvis der er anført at " at min arvelod skal bortfalder efter det nyere testamente, hvis jeg gør indsigelser imod dette"? Vil/kan det i sidste ende blive et spørgsmål om en retsafgørelse?

Carsten Lyngs

Hej igen Vivi Ud fra dine oplysninger er det omhandlede testamente derved gjort uigenkaldeligt, men når jeg bruger vendingen "må betyde" er dette begrundet i, at dels kan der måske i testamentet andetsteds være relevante oplysninger, der ændrer min opfattelse, dels kan en domstol måske nå frem til, at testamentet alligevel ikke er uigenkaldeligt. Nu anfører du, at arvelader rent faktisk har lavet et nyt testamente, og så er spørgsmålet naturligvis, om arvelader i forhold til det gamle testamente har været berettiget hertil. Dette er ikke noget, som notaren påser i forbindelse med, at der bliver lavet et nyt testamente, men forhåbentlig vil der i forbindelse med arveladers senere dødsfald ske en vurdering af, om arvelader i forhold til det gamle testamente overhovedet har været berettiget til at lave et nyt testamente. Jeg kan forstå, at du åbenbart er indsat som arving i hvert fald i det gamle testamente, hvis indhold du åbenbart er nøje bekendt med, og jeg vil derfor foreslå, at du medbringende det gamle testamente kontakter lokal advokat for afklaring af, hvordan du nærmere skal forholde dig på nuværende tidspunkt. I sidste ende kan det sagtens tænkes, at det bliver nødvendigt at involvere domstolene til afklaring af, hvordan der skal forholdes ved arveladers død.

vivi

Hvis der i det nyeste testamente også står anført "at gør en arving indsigelser imod testamentet, skal denne arving ikke længere være arving". Er det så sandsynligt at jeg bliver arveløs? Også hvis jeg kun spørger om hvilket testamente er gyldigt efter loven? Jeg tror, at jeg også står nævnt som arving i det nye testamente, men i mindre grad. 1000 tak for dine svar, jeg er meget taknemlig.

Carsten Lyngs

Jeg vil stadig foreslå, at du medbringende det gamle testamente kontakter lokal advokat for afklaring af, hvordan du nærmere skal forholde dig på nuværende tidspunkt. Alternativt kan du vente med at gøre noget, indtil arvelader dør, hvor det så må afklares, om arvelader, når henses til indholdet af det gamle testamente, overhovedet har været berettiget til at lave et nyt testamente.

Lone

Hej, Tak for en fin side. Jeg har for mange år siden lavet et notar testamente. Siden da har livssituationen ændret sig og jeg er ved at lave nyt testamente som erstatter det gamle. Jeg er ikke længere bosiddende i Danmark og det nye testamente bliver registrert i det nye land tilsvarende notar. Hvordan tilbagekalder jeg testamentet hos notaren? Er eneste mulighet at møde fysisk op hos notaren eller er der andre muligheder for tilbagekaldelse? Ikke så nemt at komme forbi notaren siden jeg ikke bor i Danmark. På forhånd tak.

Carsten Lyngs

Hej Lone Hvis du i det nye testamente, som du opretter i det nye land, hvor du nu bor, udtrykkeligt anfører, at du samtidig tilbagekalder det notartestamente, som du for mange år siden oprettede i Danmark, har du efter min opfattelse ikke behov for også at tilbagekalde det overfor en dansk notar. Hvis du på et tidspunkt igen flytter til Danmark, vil jeg dog anbefale dig at få lavet et nyt notartestamente i Danmark, og i den forbindelse få anført, at du herved både tilbagekalder dit nye testamente fra udlandet og også dit gamle notartestamente fra Danmark, selv om dette er allerede er tilbagekaldt ved dit nye testamente fra udlandet.

Kristjan Thorn

Kære Carsten. Tak for alle de gavnlige oplysninger. Jeg har et spørgsmål til, men det er altså hvad mest skiller sig ud af det hele vi spekulerer om her: Hvis ægtefæller (begge var barnløse) med en fælles testamente, arver hinanden med alle deres ejendel, (der skal blive længstlevendes særeje), også angiver i samme testamente, at al deres ejendom efter døden af den længstlevende skal deles mellem bestemte/ udpegede navngivne personer (der ikke er deres børn), - har derefter længstlevende ægtefælles testationsret været begrænset med de testamentariske bestemmelser i lyset af stk. 3. § 81 i Arveloven, eller andre loves bestemmelser, således at længstlevende ikke kan efter førstafdøde ægtefælles bortgang, ændres (med Kodicil) deres oprindelige fælles testamente, således at nogle af dem, der er arvinger i den oprindelige fælles testamente, ikke kan arve efter den længstlevende ifølge forandringen, (Kodicil) ? På forhånd tak og venligste hilsener. Kristjan Thorn Island.

Carsten Lyngs

Kære Kristjan Den længstlevende ægtefælles muligheder for at ændre i et fælles testamente med førstafdøde afhænger fuldstændig af, hvad der måtte være bestemt herom i testamentet, jfr. Arvelovens § 81, stk. 3.

Kristjan Thorn

Kære Carsten. Tak for svar. Betyder dit svar det, at den længstlevende ægtefælle kan da ændre i den fælles testamente og udstrege eller eksludere en eller flere som i den oprindelige testamente skulle være arvinger og hverken er den førstafdødes eller længstlevendes børn - hvis det er ikke specielt bestemt i det oprindelige testamente at sligt er ikke tilladt ? På forhånd tak og venligste hilsener. Kristjan Thorn Island.

Carsten Lyngs

Kære Kristjan Hvis der ikke i medfør af Arvelovens § 81, stk. 3 er truffet en bestemmelse, der begrænser den længstlevende ægtefælles testationsret, har den længstlevende ægtefælle i en situation, hvor der ikke er livsarvinger efter hverken den førstafdøde eller den længstlevende, fuldstændig fri testationsret. Dit sidste spørgsmål kan derfor besvares bekræftende.

Kristjan Thorn

Kære Carsten. Tak for dit tidligere svar, det var gavnligt og hjælpede. Jeg vil gærne også spørge vedrørende: Arvelovens: "§ 79. Indsigelse mod et testamentes gyldighed kan rejses af enhver, som vil arve, hvis testamentet erklæres ugyldig." I sådan et tilfælde, hvornår i det sidste, eller hvornår er det senest muligt at rejse indsigelse ? Hvad med i et sådan tilfælde hvor boet allerede handles hos bostyrer ? Jeg er ikke helt sikker hvis den tilsyneladende almendgældende 1 års regel gælder om disse ting. Igen, på forhånd tak og bedste hilsener. Kristjan Thorn Island.

Carsten Lyngs

Kære Kristjan Jeg er glad for at høre, at du kunne bruge min besvarelse af dit tidligere spørgsmål. Hvad angår dit spørgsmål om Arvelovens § 79, der er en videreførelse af § 55 i den tidligere Arvelov, kan jeg oplyse, at der ikke i hverken den nuværende eller den gamle Arvelov er indsat frister for at kunne gøre indsigelser mod gyldigheden af et testamente. Der gælder således ikke nogen 1 års regel. Retten til at gøre indsigelse mod et testamentes gyldighed kan dog være bortfaldet ved udvist passivitet, ligesom retten til at gøre indsigelse i et bobestyrerbo kan være bortfaldet, såfremt der ikke rettidigt gøres indsigelse mod boopgørelsen. I et privatskiftet bo kan retten til at gøre indsigelse være bortfaldet ved evt. godkendelse af boopgørelsen.

Kristjan Thorn

Kære Carsten. Tak for svar. Hvor i lovene kan vi finde dette ? (Vedrørende testamentet, altså: Arvelovens § 79.) På forhånd tak, Kristjan Thorn.

Carsten Lyngs

Kære Kristjan Min besvarelse af dit spørgsmål kan ikke udledes af nogen bestemt lovregel, men bygger på den praksis, der har dannet sig.

Connie Poulsen

Da min mand døde , vurderede skifteretten , at vores bolig og ejendele blev udlagt som et boudlæg. Vi havde skrevet et testamente, som ikke blev åbnet. Jeg ønsker nu at ændre eller helt afvikle testamentet. Hvordan er reglerne for det? V.h C.Poulsen

Carsten Lyngs

Hej Om du via nyt testamente eller tillæg hertil har mulighed for at ændre i det testamente, som du og din nu afdøde ægtefælle har lavet, eller evt. tilbagekalde testamente, afhænger helt af, hvordan det omhandlede testamente er formuleret. Som jeg nævnte i mit svar af 7.11.2017 kl. 12.15 til Karen er det Arvelovens § 81, der er den centrale bestemmelse, og jeg kan derfor fuldt ud henvise til mit nævnte svar, der kan ses ovenfor umiddelbart inden dit spørgsmål.

Karen Petesen

Et vigtigt spørgsmål. Min kæreste har skrevet et notartestamente sammen med sin nu afdøde hustru, hvor han testamenterer til konens søn af første ægteskab. Konen er død, og nu vil vi gerne gifte os, for at sikre, at jeg ikke bliver sat på gaden ved hans evt. død. Advokatsekretæren siger at testamentet ikke kan slettes. Heller ikke selvom han skifter med den omtalte søn. Kan det være rigtigt?

Carsten Lyngs

Hej Karen Jeg forstår dit spørgsmål således, at din kæreste med samtykke fra din kærestes afdøde hustrus søn i øjeblikket sidder i uskiftet bo, og at din kæreste sammen med sin nu afdøde hustru har oprettet testamente, hvor din kæreste i et eller andet omfang har gjort dette særbarn til sin arving. Nu ønsker du og din kæreste at gifte jer, og i den forbindelse skal din kæreste skifte med særbarnet. Din kæreste ønsker åbenbart at tilbagekalde sit testamente, og har i den forbindelse fået oplyst, at dette ikke kan lade sig gøre. Om din kæreste kan tilbagekalde sit testamente eller i det mindste foretage ændringer heri, afhænger helt af, hvordan din kærestes og din kærestes afdøde hustrus testamente er formuleret. Arvelovens § 81 har en bestemmelse herom, nemlig om længstlevendes testationsret, og Arvelovens § 81 er formuleret således : "Har ægtefælles ved en fælles testamentarisk disposition truffet bestemmelse om, hvordan arven skal fordeles ved længstlevendes død, kan den længstlevende ægtefælle ved testamente råde over friarven i boet efter længstlevende, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Den længstlevende ægtefælle kan ikke ved testamente råde over 1) friarv, der ifølge det fælles testamente skal tilfalde førstafdødes særlivsarvinger, og 2) halvdelen af friarv, der ifølge det fælles testamente skal tilfalde fælles livsarvinger. Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse, hvis den fælles testamentariske disposition indeholder anden bestemmelse om den længstlevende ægtefælles testationsret". Din kærestes muligheder for at ændre i sit testamente afhænger således helt af, hvordan testamentet er formuleret, og derefter skulle svaret på dit spørgsmål gerne kunne findes i Arvelovens § 81. Jeg håber, at du på baggrund af ovennævnte i hvert fald er blevet klogere på din kærestes mulighed for at foretage ændringer i sit testamente, men du er naturligvis velkommen til at vende tilbage med evt. yderligere oplysninger.

Kristjan Thorsteinsson

Kære Carstens. Tak for fin side. Jeg vil gærne spørge om og forhåbentligt få svar om, hvis det overhoved er muligt for den længstlevende i ægteskap at tilbagekalde eller ændre i et fælles testamente efter bortgang eller død af den anden ægtefelle ? Det ses som at loven giver kun mulighed for ændring vedrørende vedkommendes særeje. Altså. i loven er der tale om krav om underrettning, at den tilbagekaldende skal sende en meddelelse til den anden part af fælles testamentet, hvis den vil tilbagekalde testamentet. Det stykke her: § 80. Ensidig tilbagekaldelse af en fælles testamentarisk disposition skal for at være gyldig meddeles den anden part, medmindre dette af særlige grunde er udelukket. Jag har ikke fundet noget sted i lovene, forslaget til Arveloven eller andre steder hvor der er slået fast at "særlige grunde" kan elelr ikke kan være den anden parts bortgang. Jeg syns dette måvære selvsigende, men vil være helt sikker. Måske ved du om eksempel fra domstolene. På forhånd tak og bedste hilsener. Kristjan Thorn Island.

Carsten Lyngs

Kære Kristjan Du citerer Arvelovens § 80, men du skal ned i Arvelovens § 81 for at finde svaret på dit spørgsmål. Arvelovens § 81 vedrører den længstlevende ægtefælles testationsret i den situation, hvor ægtefællerne har lavet et fælles testamente, og ordlyden af § 81 er sålydende : "Har ægtefæller ved en fælles testamentarisk disposition truffet bestemmelse om, hvordan arven skal fordeles ved længstlevendes død, kan den længstlevende ægtefælle ved testamente råde over friarven i boet efter længstlevende, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Den længstlevende ægtefælle kan ikke ved testamente råde over 1) friarv, der ifølge det fælles testamente skal tilfalde førstafdødes særlivsarvinger, og 2) halvdelen af friarv, der ifølge det fælles testamente skal tilfalde fælles livsarvinger. Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse, hvis den fælles testamentariske disposition indeholder anden bestemmelse om den længstlevende ægtefælles testationsret". Som det fremgår af § 81, stk. 3 kan det være, at der i testamentet er taget stilling til den længstlevende ægtefælles testationsret, og så er det testamentets bestemmelse herom, der er afgørende. Står der derimod intet i testamentet vedr. den længstlevende ægtefælles testationsret, har den længstlevende alene de muligheder, der fremgår af § 82, stk. 1 og 2.

Finn Jäger-Rasmussen

Hvis der ved et samboende par fra mandens side oprettes testamente der tilgodeser den samlevende ved mandens død og den samlevende dør først, overføres den testamenterede arveret så fra den samlevende til dennes børn fra tidligere ægteskab ?

Carsten Lyngs

Hej Finn Jeg forstår, at manden i et papirløst samlivsforhold har oprettet testamente til fordel for samleveren, men så sker der det, at samleveren afgår ved døden før manden. Du spørger herefter, om der ved mandens død vil ske det, at samleverens børn fra et tidligere ægteskab i indtræder i samleverens sted mht. arv efter manden. Dette vil helt afhænge af, hvordan testamentet er formuleret, men udgangspunktet vil nok være, at det er samleveren, som manden har ønsket at sikre i sit testamente. Hvis manden omvendt ikke selv har børn, kan det dog sagtens være, at manden, såfremt han skulle blive den længstlevende, har et ønske om, at samleverens børn fra et tidligere ægteskab skal arve manden. Om samleverens børn fra tidligere ægteskab således indtræder i samleverens død, hvis manden skulle blive den længstlevende, afhænger derfor helt af, hvordan mandens testamente er formuleret.

Finn

Hej Carsten Mange tak for dit svar - det giver mig en bedre indsigt i retningslinierne. Mvh Finn

Helene

Hej og tak for en fin side. Jeg (vi) har et spørgsmål vedr., at vi har fået lavet et testamente, der for så vidt er ok, men samtidig har vi købt et hus sammen (vi står begge på skødet), men hvor jeg alene har indskudt 400.000 kr. (fra salg af min bolig), og vi ønsker nu, at disse 400.000 kr., skal udbetales til mig/mit bo forlods, hvad enten vi bliver skilt, jeg dør eller at vi dør samtidig, kan vi gøre det ved at lave en kodicil (tillæg til testamentet)? Vi er klar på, at vi skal have den rigtige forside og så til notaren. Jeg har særeje og min mand har fælleseje, da alle midler stammer fra mig. Vh. Helene

Hej Helene

Som jeg forstår dit spørgsmål, er du og din mand gift, og i forbindelse med jeres ægteskab har I på et tidspunkt lavet en ægtepagt, hvorefter det, som du står som ejer af, er dit særeje, hvorimod det, som din mand står som ejer af, indgår i jeres almindelige formuefællesskab. Du og din mand har også lavet et testamente, og samtidig har I købt en ejendom, som I ejer i lige sameje, dvs. med halvdelen til hver. I forbindelse med boligkøbet har du af egne midler indskudt kr. 400.000, hvilket der åbenbart ikke er taget højde for i testamentet, og nu vil du gerne sikre dig, at du eller dit dødsbo får udbetalt dette beløb, uanset om du og din mand bliver skilt, du dør eller I dør samtidig. Til brug for min besvarelse ville jeg meget gerne vide det præcise indhold af både ægtepagten og testamentet, men umiddelbart vil der nok være behov for både at lave et tillæg til ægtepagten, for det tilfælde, at I går fra hinanden i levende live, men også et tillæg til testamentet, såfremt det er døden, der skiller jer ad.

Line

Min kæreste og jeg lavede et testamente for to år siden, hvor vi bad advokaten om at fremtidssikre vores testamente således, at når vi fik børn, så ville de udelukkende arve deres tvangsarv, resten skulle den længstlevende have. Nu ser det ud til at advokaten ikke har fået formuleret sig korrekt i vores testamente idet han skriver heri: "Såfremt vi måtte have fælles livsarvinger, når en af os dør eller vi begge dør samtidig skal arvelovens bestemmelser være gældende." Han henviser i en mail til mig at vi er omfattet af arvelovens § 87 og § 9. Nu bliver jeg i tvivl. Er vores testamente forkert?

Carsten Lyngs

Hej Line Da du og din kæreste for 2 år siden, hvor I ikke havde børn, oprettede testamente, ønskede I som så mange andre at sikre, at den længstlevende af jer skulle arve så meget som muligt efter den førstafdøde, også selv om I på tidspunktet for den førstafdødes død måtte have fået børn. At der i det af jer oprettede testamente herom bliver henvist til arvelovens bestemmelser sikrer efter min opfattelse ikke den længstlevende bedst muligt, hvad heller ikke henvisningen til arvelovens § 87 og § 9 gør. Arvelovens § 87 omhandler muligheden for at lave et udvidet samlevertestamente, idet § 87, stk. 1 er formuleret således . "To personer kan ved testamente bestemme, at de helt eller delvis vil arve hinanden og arves, som var de ægtefæller". Tilsvarende er § 9, stk. 1 formuleret således : "Arveladerens ægtefælle arver halvdelen af arveladerens ejendele, når denne efterlader sig livsarvinger". Hvis der ikke andetsteds i jeres testamente er nævnt, at den længstlevende af jer skal arve så meget som muligt, selv om I på tidspunktet for den førstafdødes død måtte have fælles livsarvinger, bør I derfor få oprettet et nyt testamente eller få lavet et tillæg til det nuværende testamente.

Anni

Min afdøde mand og jeg lavede testamente til fordel for længstlevende og derefter ligelig deling mellem vores to voksne særbørn. Da han døde var boet insolvent. Nu - flere år senere - ønsker jeg at slette hans særbarn, da vi ikke har noget med hinanden at gøre mere. Kan jeg det?

Carsten Lyngs

Hej Anni Om du som længstlevende har mulighed for at ændre i testamentet, og herunder evt. slette din afdøde mands særbarn som arving, afhænger helt af, hvordan testamentet er udformet mht. længstlevendes mulighed for at foretage ændringer heri. Har du og din afdøde ægtefælle f.eks. bestemt, at testamentet er uigenkaldeligt, har du som længstlevende ingen mulighed for at ændre heri. Hvis ikke testamentet er gjort uigenkaldeligt, og hvis der heller ikke i testamentet er anden bestemmelse om den længstlevende ægtefælles testationsret fremgår det af Arvelovens § 81, at du som længstlevende ægtefælle ved testamente kan råde over friarven i boet efter dig som længstlevende. Dog kan du ikke ved testamente råde over friarv, der ifølge det fælles testamente skal tilfalde din afdøde ægtefælles særbarn. Jeg håber for dig, at det i testamentet måske er bestemt, at den længstlevende er berettiget til at foretage enhver ønsket ændring i testamente, idet du i så fald kan slette din afdøde ægtefælles særbarn som arving, men det afhænger altså helt af, hvordan testamentet er formuleret mht. længstlevende ægtefælles mulighed for at foretage evt. ændringer i testamentet.

Elise

Hvis manden i et nuværende ægteskab har lavet testamente i år 2000 til fordel for 1 barn i første ægteskab ( en ejendom som barnet skal arve) skal dette barn så arve hele ejendommen og samtidig også tvangsarv oveni. Han har siden fået et fælles barn.

Carsten Lyngs

Hej Elise Om mandens særbarn skal arve mere end hele ejendommen afhænger helt af, hvordan det omhandlede testamente er formuleret. Det fremgår ikke af dit spørgsmål, at manden skulle være afgået ved døden, og hvis dette ikke er tilfældet, skulle manden måske få kigget nærmere på testamentet for at få afklaret, om der skal ændres heri. Også på baggrund af, at der i nuværende ægteskab er et fællesbarn.

Elise

Hej igen Min mand er heldigvis i live 😊 men da han blev skilt lavede han testamente hvor hans 1. barn skulle arve ejendommen efter de regler som så gælder, når manden dør. Han skal arve alt ,han kan efter gældende regler. Det vil jo sige 75 % i dag? Hvem arver hvis manden lever længere end sønnen? Hvordan kan man sikre barn nr. 2? Vh Elise

Carsten Lyngs

Hej igen Elise Det glæder mig, at din mand stadig er i live, men dine yderligere oplysninger får mig lyst til at gentage, at din mand efter min opfattelse bør få kigget på sit testamente med henblik på at få foretaget ændringer heri. Efter at din mand lavede testamente, er han dels blevet gift med dig, dels har I fået et barn, og derfor skal der givet ske ændringer i testamentet, med mindre din mand i sit testamente skulle have taget højde for en sådan udvikling. Hvis din mands søn af første ægteskab dør før din mand, vil sønnens evt. livsarvinger træde i sønnens sted, og hvis ikke sønnen efterlader sig livsarvinger, falder sønnens andel væk. Jeres fællesbarn er automatisk arving efter sin far, og om der er grund til yderligere at betænke jeres fællesbarn, har jeg på det oplyste grundlag desværre ikke mulighed for at vurdere.

Louise

Jeg vil så spørge om, mig og min tidligere kæreste lavede et testamente da vi købte hus. Men nu har jeg købt huset og vi har et barn sammen og jeg har to andre børn. Men i det vi ikke bor sammen længere, er testamentet så stadig gyldig eller skal jeg have det slettet? Og koster det evt noget?

Carsten Lyngs

Hej Louise Du anfører intet om, hvad indholdet er i det testamente, som du og din tidligere kæreste lavede, da I sammen købte hus, og allerede af den årsag kan jeg ikke give dig et sikkert svar. Jeg formoder dog, at det i testamentet er anført, at du og din tidligere kæreste i et eller andet omfang skal arve hinanden, og i givet fald fremgår det formentlig også, at en forudsætning herfor er, at I på tidspunktet for den førstafdødes død stadig lever sammen i eller uden for ægteskab. Hvis indholdet af testamentet er som jeg formoder ovenfor, er der ikke behov for en formel tilbagekaldelse af testamentet, men det sikreste er naturligvis, at du laver en formel tilbagekaldelse af testamentet, hvilket i notarialgebyr koster kr. 300.

Peter

Jeg er netop blevet skilt fra min kone. Da vi indgik i ægteskabet blev der lavet testamente. I mit testamente står der, at jeg sidestiller averetligt hendes ældste søn, som hun ikke har med med mig, med vores 2 fælles børn. Efter skilsmissen ønsker jeg ikke at den ældste søn skal ave mig. Som jeg har forstået det. Så ophæves vort testamente automatisk ved skilsmissen. Men gælder det også averetten til det barn som jeg ikke har noget forhold til længere?

Carsten Lyngs

Hej Peter Ved skilsmissen er du og din nu tidligere ægtefælle ifølge Arveloven ikke længere arveberettiget efter hinanden, men alt afhængig af testamentets indhold kan I godt stadig være arveberettiget efter hinanden, ligesom din tidligere ægtefælles ældste søn godt stadig kan være arveberettiget efter dig, men en sådan bestemmelse vil dog være usædvanlig. Da jeg ikke kender til det præcise indhold af testamentet, kan jeg desværre ikke definitivt sige, om testamentet i sin helhed må anses for at være bortfaldet ved skilsmissen, så derfor bør du nok enten forevise testamentet for en advokat for endelig afklaring heraf, alternativt for en god ordens skyld tilbagekalde det, hvilket i notarialgebyr koster kr. 300.

Peter

Tusinde tak for et hurtigt svar Jeg laver en tilbagekaldelse. Så er jeg da helt sikker.

Unn Hilde Turtumøygard

Skal man lave nyt testamente,når man har et udvidet samlever testamente,men nu er blevet gift?

Carsten Lyngs

Hej Unn Om der er behov for et nyt testamente afhænger vel helt af, dels om der i det udvidede samlevertestamente er anført noget om, hvordan der skal forholdes i tilfælde af senere ægteskab, dels om der efter oprettelsen af det udvidede samlevertestamente udover ægteskabet er sket noget, der evt. skal tages højde for i et nyt testamente.

unn hilde turtumøygard

Tak skal du have,jeg kan nu se at det står i vores samlevertestamente. Jeg spørger lige om en ting mere. Når afdødes gæld skal indfries,gælder det da også gæld i sommerhus,som ifølge testamentet ikke skal arves af længstlevende ægtefælde,men af afdødes børn?Eller arver de huset med gæld?

Carsten Lyngs

Hvis der i testamentet blot står, at førstafdødes sommerhus skal tilfalde førstafdødes børn, og der så er gæld i sommerhuset, overtager førstafdødes børn sommerhuset med den deriværende gæld. Hvis der derimod i testamentet står, at sommerhuset skal tilfalde førstafdødes børn i gældfri stand, må gælden i sommerhuset naturligvis betales i forbindelse med behandlingen af førstafdødes dødsbo.

Unn Hilde Turtumøygard

Tusind tak for dit svar. Hvor er det mange ting man skal forholde sig til. Dejligt at der findes sider som din.

Mette Spangenberg

Hej Carsten. Jeg har efter min brors død, fundet et testamente, hvor min bror er livsarving efter sin mor og dennes mand. Min brors mor er død, hendes samlever er i live. Jeg var arving efter min bror. Er det korrekt forstået at jeg, når hans stedfar går bort, arver denne? Der står anført i testamentet at det er genkaldeligt, så længe begge er i live. (mor og stedfar) Testamentet er opført i Lyngby Reteskreds 1974. Mvh. Mette Spangenberg

Carsten lyngs

Hej Mette Om du til sin tid arver din afdøde brors stedfar, som du også betegner som din brors mors mand og din brors mors samlever, afhænger helt af, hvad der præcist står i det testamente, som du har fundet. Du anfører, at din afdøde bror, er indsat i testamentet, ligesom du anfører, at du er arving efter din afdøde bror, men dette indebærer ikke nødvendigvis, at du dermed er indtrådt i din brors sted i testamentet. Mange gange er det i et testamente anført, at hvis en arving er død inden testator død, indtræder arvingens evt. livsarvinger i afdødes sted, men du er jo ifølge loven ikke livsarving efter din bror. Du må derfor have nærlæst testamentet.

Lena Haxholm Sørensen

Hej Carsten jeg skriver på vegne af min svigermor der sider i uskiftet bor til nogen af hendes afdøde mands børn. Der var nogle af børnene der ønskede at skifte da min svigerfar døde i 1998. Der er stadig indskrevet de 2 børn som ikke skiftede dengang, men nu er et af dem selv afgået, og min svigermor ser ikke hendes børn, som nu er arve berettiget efter deres mor. Kan hun annuller deres testamente ??? Med venlige hilsner Lena Haxholm Sørensen

Carsten Lyngs

Hej Lena. Jeg går ud fra, at det er dine svigerforældre, der har oprettet testamente, og at dit spørgsmål går på, om din svigermor har mulighed for at annullere dette. Om din svigermor har mulighed for at annullere eller i hvert fald lave ændringer i testamentet afhænger helt af, hvad der er anført herom i testamentet, men faktum er, at de børn, som din afdøde svigerfars eget særbarn nu efterlader sig, er trådt i det afdøde særbarns sted.

Mette øllegaard

Jeg har hverken kæreste, mand el lign. Ej heller børn. Men jeg har både min mor og far plus 2 mindre søstre. Som begge er gift og har et barn hver indtil videre. Er det rigtigt forstået at min mor og far vil arve hver en halvdel, af mit hus, og hvad der ellers er. Hvis jeg skulle være så uheldig at smutte i svinget imorgen? Og hvordan gør jeg når mit ønske er at min ene søster og hendes mand(avnen skal helst følge min søster) får hele mit hus og hvad jeg indtil videre ejer. Mit hus har en pæn stor friværdi men jeg ønsker blot de få råde retten over huset, hvad de så vil beslutte er jeg så fåvidt lige glad med. Men ønsker dog at skulle de finde på at sælge det, med overskud. Er mit ønske at de får halvdel, og alle de niecer/nevøer jeg måtte have på dette tidspunkt hvor salget finder sted. Der skal den anden halvdel fordels ud på disse. Lukkede kontoer til de er 21 år. Også har jeg faktisk også nogle mere personlige ønsker iforhold til genoplivning osv. Vil sådanne kunne skrives i selvsamme testamente? Og noget omkring mine 2 katte og en hund? Vil lige til slut sige alt dette er drøftet med min søster og svoger. Og jeg stoler 100 % på dem. Men det vil give mig lidt ro og retfærdighed at få det skrevet ned og aftalerne var gældende Håber det giver mening VH Mette Øllegaard

Carsten Lyngs

Jeg forstår dig således, at du ikke har livsarvinger, men derimod har du i øjeblikket både din mor og far samt 2 mindre søstre. Idet jeg forudsætter, at du ikke pt. har oprettet testamente, vil det ved din død i øjeblikket være din mor og far, der hver arver ½ af alt, som du måtte efterlade dig. Da du ikke har livs- og dermed heller ikke tvangsarvinger, kan du ved testamente frit råde over hele din formue, og der er således intet til hinder for, at du i et testamente bestemmer, at din ene søster skal arve alt, som du måtte efterlade dig. Såfremt du ved din død efterlader dig dit nuværende hus, hvor der åbenbart er en vis friværdi, anfører du, at hvis din søster på et tidspunkt skulle sælger dette hus, er det dit ønske, at din søster skal aflevere halvdelen af dette overskud til lige deling mellem dine niecer og nevøer, som du måtte have på salgstidspunktet, og således at dine niecer og nevøers arv er båndlagt indtil de er 21 år. Herom bør du klart kontakte advokat for at få udformet det for dig rigtige testamente. I testamentet kan der sagtens også medtages bestemmelser om dine 2 katte og en hund. Dit testamente bliver jo først aktuelt ved din død, og derfor bør du ikke heri medtage bestemmelser vedr. personlige ønsker i forhold til genoplivning osv. Sådanne bestemmelser kan derimod evt. medtages i et livstestamente, som du derfor også kan overveje at oprette.

Susanne lynge boel

Jeg er i et forhold, hvor der er skrevet testamente. Jeg ønsker en ændring i forhold til at stå som medejer af min samlevers sommerhus. Da dette testamente blev oprettet , var jeg ikke orienteret om at der var en stor gæld deri. Jeg kom i forholdet helt gælds fri, hvorimod min samlever havde gæld. Jeg vil gerne have ophævet at jeg står som medejer af sommerhuset, min samlever siger god derfor. Er de besværligt og bekosteligt at ændre? Med venlig hilsen susanne Lynge Boel J.nr.1-301-21009

Carsten Lyngs

Jeg er lidt usikker på, hvordan jeg præcist skal forstå dit spørgsmål, hvorfor min besvarelse skal tages med et stort forbehold for, at jeg har forstået dig rigtigt. Som jeg forstår det, lever du i et papirløst forhold, hvor der er lavet et testamente, hvor din samlevers sommerhus på en eller anden måde indgår. Omvendt anfører du også, at du allerede er medejer af din samlevers sommerhus, hvor der åbenbart er en stor gæld, som du ikke fra starten af har haft kendskab til. Hvis du allerede er medejer af sommerhuset, hæfter du kun for gælden heri, hvis du har skrevet under herpå, idet jeg går ud fra, at gælden som udgangspunkt kun vedrører din samlever. Jeg forstår dig således, at din samlever gerne vil overtage din andel af sommerhuset, og hvis kreditorerne bag den gæld, der måtte være tinglyst i ejendommen accepterer at frigøre dig for din eventuelle hæftelse for gælden i sommerhuset, skal der laves et skøde, hvor din samlever overtager din andel af ejendommen. Samtidig skal din samlever forhåbentlig kunne frigøre dig for din eventuelle hæftelse for gælden. Omkostningerne ved et sådant skøde består i en tinglysningsafgift, der består i en fast afgift på kr. 1.660 kr., hvortil kommer en variabel afgift på 0,6 % af købesummen for din andel af ejendommen. Hertil kommer naturligvis selve omkostningerne ved udfærdigelse af et skøde, og her tør jeg ikke komme med noget sikkert bud på omkostningerne. Skal du have ændret i testamentet er der en udgift på kr. 300 vedr. notarialgebyr, hvortil kommer omkostningerne ved udfærdigelse af en codicil eller et nyt testamente, og heller ikke her tør jeg komme med noget sikkert bud på omkostningerne. Hvis jeg i min besvarelse af dit spørgsmål har misforstået dig, er du naturligvis velkommen til at vende tilbage.

Susanne lynge Boel

Hejsa :-) jeg har ingen andel ren kr øre mæssigt. Der blev bare skrevet i testamentet, at vi står som arving efter hinanden med alt hvad vi har. Sommerhuset har min samlever haft sammen med sin afdøde kone. Jeg vil bare ikke stå med en stor gæld, som der er i sommerhuset, hvis det er mig der overlever min samlever. jeg gik ind i dette forhold, total gældsfri. Så købte vi et nedlagt landejendom sammen, som vi ikke har megen gæld i. Ejendommen er købt halv om halv. MVH Susanne.

Carsten Lyngs

Tak for din mail af 4.6.2017, og nu forstår jeg straks bedre sammenhængen. Som det er i øjeblikket ejer du åbenbart sammen med din samlever en nedlagt landejendom, der ikke er hårdt belånt, medens din samlever alene ejer sommerhuset, som der til gengæld er stor gæld i. Du og din samlever har så, ligesom rigtig mange andre samlevende par, der ønsker at sikre den længstlevende samlever bedst muligt, lavet et gensidigt testamente, hvorefter den længstlevende samlever skal arve mest muligt efter den førstafdøde samlever. Hvis din samlever dør før dig, hvorefter du iht. testamentet skal arve mest muligt efter din samlever, bør det indledningsvis afklares, om din samlever efterlader sig større værdier end gæld, idet din samlevers kreditorer vil skulle dækkes, inden der er noget for dig at arve. Selv om du formentlig gerne vil arve din samlevers andel af jeres nedlagte landejendom, må du derfor få afklaret, om din samlever samlet efterlader sig større værdier end gæld, inden du tager stilling til, om du tør overtage boet efter din samlever til privat skifte. Hvis du er usikker på, om din samlevers værdier er større end gælden, må du lade boet behandle som et offentligt bobestyrerbo, hvorved det sikres, at du først modtager evt. arv, når din samlevers gæld er betalt. Din samlevers gæld skal således kunne dækkes af din samlevers værdier, inden du reelt arver noget. På ovennævnte baggrund ser jeg ingen grund til, at der ændres i jeres testamente. Derimod bør I nok overveje, om din samlever evt. skal sælge sin andel af den nedlagte landejendom til dig. Hvis det således ved din samlevers død viser sig, at din samlevers samlede gæld overstiger din samlevers værdier, kan det måske blive lidt problematisk, at I sammen ejer den nedlagte landejendom, men det er en helt anden historie. Jeg håber, at du kan bruge denne supplerende besvarelse.

Finn Sørensen

Hej, Tilbagekaldelse/sletning af tilføjelse til testamente - 2 samlevere "vil" tilbagekalde tilføjelse til tidligere testamente. 1: Skal der refereres til hvilket testamente tilføjelsen hører til eller er det blot tilføjelsen der skal nævnes med hensyn til underskrift, stempling, notar. 2 : Kan den ene person alene tilbagekalde tilføjelsen 3 : Går ud fra at det blot kan skrives på en A4 side og efterfølgende underskrives hos Notar Med venlig hilsen Finn Sørensen

Carsten Lyngs

Skal jeg svare præcist på dine spørgsmål, forudsætter det, at jeg sad med en kopi af testamentet og tilføjelsen hertil. Med det forbehold, at jeg ikke sidder med hverken testamentet eller tilføjelsen hertil, kan jeg med sikkerhed sige, at det ikke er tilstrækkeligt, at tilføjelsen blot tilbagekaldes på en A4 side. Der skal i retten overfor notaren underskrives både på et originalt dokument og på en kopi, og på kopien skal der være en speciel testamentsgenpartsforside, og denne testamentsgenpartsforside kan du formentlig finde på nettet. Det skal udtrykkeligt nævnes, hvornår den omhandlede tilføjelse er oprettet og overfor hvilken notar, og at det er denne tilføjelse, der nu tilbagekaldes. Om den ene person alene kan tilbagekalde tilføjelsen afhænger helt af, hvordan man har formuleret sig herom i testamentet og tilføjelsen. Normalt er det aftalt, at hver af parterne kan tilbagekalde, og at hvis den ene part ensidigt tilbagekalder, anses testamentet eller tilføjelsen i sin helhed for at være tilbagekaldt. Om dette er tilfældet i dit eksempel, kan jeg af gode grunde ikke svare på.

Finn Sørensen

Mange tak for dit svar - 1. Det er kun tilføjelsen der skal tilbagekaldes 2. I det oprindelige testamente står der, at hver af testatorerne frit kan ændre /tilbagekalde, hvis blot en af dem ønsker det. 3. Skal det oprindelige testamente nævnes med tinglysningsdato 4. Jeg har udarbejdet en side, hvor der står testatorerne med cpr. nr/adresse og skrevet - tilbagekalder tilføjelse til testam. §2 stk, 2.2. + tinglysningsdato. Endvidere står der tilføjelsen er underskrevet i retten i Århus + dato og navn på Notar 5.Er det genpartsformularen (genpart af en testamentarisk disposition eller tilkendegivelse om forældremyndighed) - der skal anvendes. Håber meget at høre nærmere og på forhånd tak Mvh. Finn Sørensen

Carsten Lyngs

Jeg har følgende bemærkninger til dine 5 punkter. Ad 1 : Jeg er også i mit første indlæg opmærksom på, at det kun er tilføjelsen, der skal tilbagekaldes. Ad 2 : Som jeg skrev i mit første indlæg er det meget almindeligt, at hver af testatorerne frit kan tilbagekalde, men jeg tvivler på, at hver af testatorerne også frit kan ændre, idet jeg vil tro, at enhver ændring kræver enighed herom. Ad 3 : Det er en god ide at nævne, hvornår det oprindelige testamente er oprettet, men understrege, at det alene er tilføjelsen, der skal tilbagekaldes. Ad 4 : Fint. Testamentet er dog ikke tinglyst. Ad 5 : Ja.

Finn Sørensen

Hej Carsten, Rigtig mange gange tak for svar - helt vildt hurtig - Tak Jeg gik på forhånd ud fra at du arbejde fra Jylland (jyder er gode/hurtige til deres arbejde) - og mener også at have fundet ud af, at det er Thisted du "opererer" ud fra. Rart at vide hvor man kan få en fin service. Godt nok bor jeg i Beder (syd for Århus) Ha en rigtig go aften Med venlig hilsen Finn Sørensen

vagn nielsen

Jeg har et særbarn, og for at tilgodese min kone fik vi lavet testamente. I tilfælde af, at jeg døde først, skulle barnet kun have tvangsarv. Nu er jeg blevet skilt, og jeg ønsker, at mine fire børn arver ens. Behøver jeg at foretage mig noget. Venlig hilsen

Carsten Lyngs

Om du behøver at foretage dig noget, afhænger fuldstændig af, hvordan testamentet er formuleret. Formentlig fremgår det af testamentet, at begunstigelsen af din daværende kone forudsatte, at I ved din død fortsat var ægtefæller eller i hvert fald levede sammen, og i givet fald er begunstigelsen jo bortfaldet ved skilsmissen. Omvendt kan testamentet være formuleret på en sådan måde, at begunstigelsen muligvis fortsat gælder, hvorfor du for god ordens skyld bør lade en advokat gennemgå testamentet for endelig afklaring af, om du bør foretage dig noget.

Ann

For ca. 20 år boede jeg sammen med en mand og vi oprettede et testemente. Og som jeg husker det skulle vi arve hinanden, hvis en af os gik bort. Vi fik det lavet det på et advokat kontor, men jeg kan ikke huske hvilket. Der er flydt meget vand i åen siden. vi gik fra hinanden. Jeg blev gift med en anden mand og fik børn og skilt. Jeg bor nu alene med mine børn. Hvordan finder jeg det gamle testemente? Så jeg kan tilbagekalde det? Hilsner Ann