PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

7 gode råd inden du skriver under på lejekontrakten

Når du lejer en studiebolig, er det sandsynligvis første gang, du skriver under på en lejekontrakt. Men skriver du under uden at kende vilkårene i kontrakten, kan det betyde ubehagelige overraskelser den dag, du flytter.

Advokat Jacob Poulsen Mark fra Advodan i Aalborg gennemgår her, hvad du særligt skal forholde dig til, inden du indgår en lejeaftale.

 

1. Hvis du fortryder din underskrift

Vær opmærksom på, at der ikke gælder nogen fortrydelsesret for dig som lejer, hvis du fortryder din underskrift. Heller ikke selvom du endnu ikke har overtaget lejemålet.

Udlejer har pligt til at forsøge at finde en anden lejer, så dine udgifter til lejemålet bliver begrænset mest muligt. Men som udgangspunkt har du tre måneders opsigelse fra det tidspunkt, hvor du meddeler udlejeren, at du ikke ønsker lejemålet alligevel.

 

2. Få gennemgået din kontrakt inden underskrift

Det er en god idé at få gennemgået din kontrakt af en professionel, før du skriver under. Det koster ofte ikke særlig meget i forhold til den månedlige leje, du kommer til at betale fremadrettet. På den måde kan du allerede fra starten få klarhed over aftaler og vilkår i lejekontrakten.

Det er især vigtigt at holde øje med § 11 i kontrakten. Det er her udlejer skal anføre de ting, som afviger fra lejelovens almindelige regler, og det er typisk her, hvor du som lejer kan få en ubehagelig overraskelse senere hen.

 

3. Hvem er udlejer?

Du bør tjekke, hvem der udlejer den bolig, du overvejer at leje. Det kan nemlig have afgørende betydning for, hvordan du er stillet i forhold til opsigelse, om udlejer er et selskab med mange boliger, eller om det er en privat udlejer. Er der tale om en lejer, der ønsker at fremleje, skal du være opmærksom på, om den egentlige udlejer har godkendt fremlejeaftalen.

 

4. Faste huslejestigninger er forbudte

Hold øje med, om der i lejekontraktens § 11 er anført en fast huslejestigning. Siden 1. juli 2015 har det ikke været tilladt at aftale ”trappeleje”, men det ses stadig med jævne mellemrum, at nogle udlejere glemmer, at det ikke længere er tilladt.

 

5. Obligatorisk indflytningssyn

Når du flytter ind, har din udlejer pligt til at afholde et indflytningssyn. Det er for at forhindre, at du og udlejer i løbet af lejeperioden eller i forbindelse med fraflytning bliver uenige om, hvilken stand lejemålet er overtaget i.

Det er en god idé at have en ven/veninde med eller hyre en professionel til at deltage i gennemgangen, så du sikrer dig bedst muligt og får påpeget de vigtigste ting.

Du skal være opmærksom på, at hvis du opdager skader eller mangler ved lejemålet, skal disse meddeles til udlejer inden 14 dage efter indflytningen. På den måde sikrer du dig mod, at udlejeren senere påstår, at det er dig som lejer, der har forårsaget skaderne.

 

6. Når du ønsker at flytte

Når du skal flytte fra lejemålet, har udlejer pligt til at indkalde dig til et fraflytningssyn, hvor I sammen gennemgår lejemålet. Du skal i forbindelse med flyttesynet have udleveret en kopi af den flytterapport, som udlejeren udfylder under flyttesynet.

I flytterapporten skal anføres de mangler/istandsættelsespunkter, som udlejeren ønsker at foretage på din regning. Glemmer udlejer at fremsende en kopi af rapporten, vil han eller hun ikke kunne gøre sit krav om istandsættelse gældende.

Hvis du ikke selv deltager ved flyttesynet, har udlejer pligt til at fremsende dig en kopi af fraflytningsrapporten senest 14 dage efter flyttesynet er gennemført.

Husk at du har pligt til at meddele udlejer din nye adresse, så udlejer kan komme i kontakt med dig.

 

7. Huslejenævn

Er du uenig med udlejer om huslejens størrelse eller eventuelle istandsættelsesomkostninger efter en fraflytning mv., kan du hente hjælp i Huslejenævnet i din kommune. Er du ikke tilfreds med huslejenævnets afgørelse, har du også mulighed for at indgive sagen til boligretten og få en domstols vurdering.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?

Vil du vide mere?

116 kommentar

0 / 700 tegn

Pia

Hej, Jeg kigger efter lejlighed, og vil gerne vide hvad fri kontrakt indebærer/ hvilke konsekvenser det kan have, jeg har kun set det hos private udlejere, og ville lige rådgive mig hos jer, inden jeg evt. kontakter nogen af dem - det eneste jeg har kunnet læse mig frem til er, at lejer og udlejer frit kan sætte huslejen, men så enkelt er det vel næppe?😊 Mvh. Pia

Jacob Poulsen Mark

Jeg går ud fra du henviser til fri lejefastsættelse. Det refererer til lejelovgivningens regler omkring huslejefastsættelse. Fri lejefastsættelse kan lade sig gøre, hvis det opfylder betingelserne i lejelovgivningen som blandt andet kan være, at ejendommen er nyopført eller lignende. Det vil kræve en konkret gennemgang af din kontrakt, hvis du skal have konkret rådgivning om, hvordan du er stillet. Henvendelse kan i så fald ske til jpma@advodan.dk Venlig hilsen

Anders

Under § 11 i lejekontrakten har udlejer skrevet husleje er inkl. vand, varme, el og gas. Nu kræver udlejer flere penge jf. energiprisstigninger. Kan udlejer det?

Ole

Hej Jeg vil gerne have at vide, om jeg er bundet til en kontrakt, selvom jeg ikke har skrevet under på lejeaftalen. Jeg har sagt min bolig op med udflytning 15/9, men har så fået et bedre boligtilbud fra samme firma. Jeg har på forhåndsgodkendt sagt ja til det første tilbud, men har IKKE skrevet under på kontrakten. Kan jeg i princippet blive bundet til første tilbud, eller har jeg ret til at sige "ja" til det andet tilbud uden finansielle forpligtigelser til det første? Det første tilbud, er lejekontrakten endnu ikke sendt, og det andet tilbud er svarfristen fra d.d. 6 dage. Hvis kontrakten kommer i min e-Boks fra første tilbud, hvor længe har man så af frist inden evt. underskrivelse?

Mathias

Jeg har undeskrevet en kontrakt hvor der i paragraf 4 stod at jeg skulle sende tilskud inden d 28/6 som jeg så gjorde men de har ikke underskrevet kontrakten endnu og er begyndt at bekymre mig. Når det står som et krav at jeg skal sende pengene indenfor en periode er jeg så beskyttet hvis de nedlægger kontrakten?

Jacob Poulsen Mark

Hej Mathias Det er aldrig hensigtsmæssigt at betale noget, førend begge parter har underskrevet kontrakten. Du er ikke beskyttet andet end, at du har et krav på tilbagebetaling af beløbet, og hvis ikke din modpart vil det, eller der decideret er tale om bedrageri, så kan det ende med du må udtage stævning mod ham i Retten eller anmelde forholdet til Politiet, men det kan jeg ikke vurdere nærmere uden at kende mere til sagen. I så fald du har brug for yderligere konkret rådgivning, er du velkommen til at kontakte mig på jpma@advodan.dk

Gabrielle

Hvad hvis der i kontrakten står der der skur , garage, have med. Her tænker jeg på at der er koma i mellem.skal der være et skur? Eller som de siger så er det garagen der også er skur?

Peter Villadsen

Hej Gabrielle Tak for din henvendelse. Hvis der er anført i din lejekontrakt, at lejemålet inkludere skur, så vil min vurdering være, at du som lejer også har ret til et skur. Hvorledes skuret er en del af garagen eller ej, afhænger af en nærmere fortolkning af lejekontrakten samt besigtigelse af lejemålet. Det er derfor svært for mig konkret at fastslå, om du reelt har ret til et separat skur. God dag.

Anita

Hej Jeg har fået takket ja til et boligtilbud, som jeg får men som jeg fortryder og straks afviser at skrive under på. Men boligforeningen skriver, at eftersom jeg ved at svare ja til tilbuddet, og at de i tilbuddet skrev, at jeg hæfter - så hæfter jeg juridisk og økonomisk for boligen, og de kan derfor typisk kan kræve en måneds boligafgift samt aconto varme, antenneafgift mv. Kan det passe - når jeg ikke ar skrevet under på selve tilbuddet. Kan det passe, at man ikke kan fortryde, når man får boligen tilbudt - uanset hvad de har skrevet i tilbuddet? Hilsen Anita

Peter Villadsen

Hej Anita Tak for din henvendelse. Der gælder som udgangspunkt ikke en fortrydelsesret, når man har indgået en bindende aftale. Dette indebære, at du som udgangspunkt er bundet af den indgåede aftale. Ovenstående udgangspunkt forudsætter imidlertid, at der reelt er indgået en bindende aftale. En aftale er først indgået, når tilbuddet er accepteret. Alene vurderet ude fra din henvendelse og uden nærmere kendskab til de pågældende dokumenter, så forstår jeg det som, at du ikke har skrevet under på kontrakten. I givet fald har du ikke accepteret tilbuddet, og er derfor ikke bundet af det. Det står dig derfor frit, om du ønsker at acceptere eller afslå tilbuddet. Jeg skal bemærke, at ovenstående vurdering beror på en nærmere konkret vurdering af dokumenterne. Såfremt du har accepteret tilbuddet, hæfter du som udgangspunkt i opsigelsesperioden, hvilket typisk udgør 3 måneder. Udlejer er imidlertid forpligtet til at forsøge at genudleje lejemålet hurtigst muligt. Hos Advodan Aalborg har vi stor erfaring inden for lejeretlige tvister. Vi står derfor gerne til rådighed, hvis der skulle være et behov herfor

Line

Hej Har familiemedlem, der bor til leje i 2værelses lejlighed (stue+soveværelse), og som gerne vil have sin søster boende (netop ved at blive skilt). Boligselskabet har derfor sagt at der skal søges delfremleje for at hun må flytte ind, og boligselskabet har sagt nej til delfremleje, da der kun er 2 værelser. Kan det passe, at der ikke må bo to mennesker i en toværelses medmindre de er kærester/samboende/gift? Mvh Line

Peter Villadsen

Hej Line Som lejer har man en fremlejeret. Dette betyder, at lejeren kan fremleje højst halvdelen af lejlighedens beboelsesrum til beboelse, forudsat det samlede antal personer, der bor i lejligheden, ikke overstiger antallet af beboelsesrum. I jeres tilfælde lejer dit familiemedlem en lejlighed med to værelser. Vedkommende må derfor gerne fremleje ét af værelserne til én person. Udlejeren kan som udgangspunkt ikke modsætte sig dette. Det forhold, at det er vedkommendes søster ændrer ikke på dette udgangspunkt. Det er en rettighed, som familiemedlemmet har som lejer

Maria

Opsagde lejemål med overtagelse til ny lejer 15/3, hvor jeg hæftede til og med april, hvis ingen ny lejer meldte sig. Ny lejer meldte sig, jeg betalte halv pris for marts. Nu er jeg opkrævet fuld leje for april, fordi ny lejer er sprunget fra. Jeg er under forståelse af, at der ikke er mulighed for at fortryde en indgået lejeaftale, så den falder vel på ny lejer? Pr telefon fik jeg 14/2 bekræftet at der var ny lejer + jeg pr halv opkrævning for marts fik bekræftelse igen. Har ingen info fået om lejer sprang fra før min PBS tikkede ind i dag. Kan de reelt det? Der var flere interesserede i boligen, men da den blev taget af hjemmesiden er det ikke muligt at opskrive sig eller melde interresse

Jacob Poulsen Mark

Hej Maria Jeg vil umiddelbart vurdere, at du har en sag. Hvis du har fået oplyst, at der er fundet en ny lejer og du således alene skal betale frem til den ny lejer flytter ind og det efterfølgende viser sig, at udlejer af en ukendt grund ikke kan gennemføre lejemålet til den ny lejer alligevel, så må det være udlejers risiko. Vi kender ikke umiddelbart grunden hertil, men det er korrekt, at der ikke er fortrydelsesret på en underskrevet lejeaftale.

Malene

Hej, ved fraflytning af lejemål, og hvis intet andet står, hvad kan udlejer kræve i forhold til rengøring? Er det rengøring eller hovedrengøring med f.eks. vinduespudsning ude som inde? Mvh. Malene

Jacob Poulsen Mark

Hej Malene Udlejer kan kræve hovedrengøring af lejemålet – det vil sige, at der er pænt og ordentligt rengjort både i hvidevarer og i lejemålet generelt, således det er klar til at blive overtaget af en ny lejer. Om udlejer kan kræve vinduespudsning afhænger nok lidt af ”rigets tilstand”. Er vinduerne meget beskidte, så er det muligt, at pudsning skal medtages, det må være en vurderingssag.

Lene

Hej. Jeg har betalt 300 aconto varme pr måned, og da jeg får varmeopgørelsen finder jeg ud af at der aldrig har været en flyttemåling fra tidligere lejer da jeg flyttede ind, er varmeopgørelsen ikke ugyldig så, og kan jeg kræve mine indbetalte aconto tilbage? Varmeopgørelsen går fra 1/1-31/12, men jeg flyttede først ind 1/7, så vi er to lejere på en opgørelse. Kan jeg kræve mit depositum tilbage, har fundet ud af at jeg kun har modtaget side 1-6 af lejekontrakten, og ikke 7-14 sider. Dette kan dokumenteres ved at han har sendt en kopi til mig på mail. Er jeg berettiget til og få dem retur da jeg ikke har den vejledende del af lejekontrakten og skal jeg stå for istandsættelse?

Peter Villadsen

Hej Lene Tak for din henvendelse. Du er som lejer forpligtet til at afholde varmebetalinger for det forbrug, som du netop har forbrugt. Såfremt du er flyttet ind under et regnskabsår, skal du naturligvis kun afholde forbruget efter din indflytning. Med udgangspunkt i en specificeret opgørelse af forbrug, kan man fastsætte grænsen for, hvornår du flyttede ind, herunder det dit dertilhørende varmeforbrug. Som udgangspunkt kan du ikke kræve fuld tilbagebetaling af aconto, men du kan gøre en begrundet indsigelse mod forbruget, og deraf bede om en berigtigelse af opgørelsen. Du er berettiget til at få udleveret hele lejekontrakten, idet den danner grundlag for din og udlejers aftale omkring lejemålet. Hvorvidt du står for istandsættelsen afhænger af en konkret vurdering, herunder en vurdering af den modtaget lejekontrakts gyldighed og indhold. Som udgangspunkt skal du sørge for at levere lejemålet i samme stand, som ved indflytning

Rasmus

Hej Jacob jeg har underskrevet en kontrakt hos en privat udlejer men der gået noget galt i forholdt til penge og indskudet. Vil bare lige høre om der er noget jeg kan gør. Og om der var en chance for at jeg kunne kom i retten osv

Marianne

Hej Jacob Jeg har pr. 15/12 2021 overtaget et lejet rækkehus. Jeg fik nøglerne den 22/12 2021. Jeg har indbetalt depositum og forud Husleje. Men jeg har ikke underskrevet en lejekontrakt. Jeg er i den situation at jeg troede jeg havde solgt mit hus - det har jeg desværre ikke alligevel. Så jeg ønsker at komme ud af lejemålet. Hvordan står jeg? Der er ingen underskrevet lejekontrakt. Men jeg har jo modtaget nøglerne. Hvor lang opsigelse er der? Kan de kræve de 3 måneders opsigelse eller kan jeg kræve betaling tilbage? Mvh Marianne

Jacob Poulsen Mark

Hej Josefine Opsigelsesvarslet på lejemålet er 3 måneder fra begyndelsestidspunktet. Som udgangspunkt må man nok sige, at betalt depositum og forudbetalt leje og udlevering af nøgler konstituterer en lejeaftale, uagtet at den ikke er underskrevet, men det afhænger selvfølgelig lidt af omstændighederne og vil være en konkret vurdering. Mit bedste råd er at tage fat i udlejer og gøre ham bekendt med forholdet og se om I kan finde en fælles løsning – alternativt må du nok indstille dig på 3 måneders opsigelse fra begyndelsestidspunktet. Depositummet skal tilbagebetales.

Emil

Hej Jacob Jeg lejede i Juni en nyopført lejlighed i Kbh. Jeg ønsker dog at flytte fra lejligheden hurtigst muligt, men da der i kontrakten står at jeg først må opsige kontrakten efter 12måneder (Plus 3måneders opsigelse) er der lange udsigter. Det er et helvede at bo her. Indflytningsdatoen var oprindeligt den 01/08 men blev rykket til den 01/09 (Hvilket vi blev kompenseret for.) Brandalarmen går mindst 1 gang om dagen, hvilket betyder at hele bygningen bliver evakueret. Oveni det blev vi lovet en masse fællesarealer og dets lige, hvilket ikke er blevet opfyldt endnu. Jeg føler mig totalt magtesløs og frustreret over at jeg sidder fast her, er der ingen mulighed for at komme ud?

Jacob Poulsen Mark

Hej Emil Tak for spørgsmålet. En aftale om uopsigelighed er som udgangspunkt bindende, så den kan du ikke ændre på. Men du omtaler en række forhold, som efter min umiddelbare opfattelse kan udgøre mangler i relation til lejemålet og det du som lejer kan forvente i henhold til lejeaftalen. Det vil derfor være skridt mod en ophævelse / opsigelse grundet misligholdelse, du skal gå efter. Det vil kræve mere info og at vi opretter en konkret sag. Du er velkommen til at skrive til mig på jpma@advodan.dk

Sarah

Hej Jeg har en lejer, der bor tidsbegrænset da lejligheden er til salg (den var til salg før lejer flyttede ind). Jeg tilbød lejer om at forlænge med 1 mdr, hvilket lejer meget gerne ville (har dette på skrift). Jeg sendte som aftalt allonge til eksisterende kontrakt om forlængelse og hørte ikke tilbage i 1 uge. Da jeg bad om at få kopi med underskrift retur, oplyser lejer at han lige har fået tilbudt noget andet og hopper derfra fra om tilbuddet om forlængelse af lejekontrakt. Er aftalen gyldig, hvis allongen ikke er underskrevet, men lejer skriftligt har taget imod tilbuddet på mail? Mvh Sarah

Mads

Hej, Vi er lige blevet informeret om at overtagelsesdatoen på vores nye lejlighed er blevet rykket fra den 20. juni til den 7. juli (vi er blevet informeret den 27. maj). I kontrakten står der følgende om udskydelse: "Lejer er forpligtet til om nødvendigt at acceptere, at lejemålets begyndelse udskydes, hvis arbejderne forsinkes, og uden udlejers betaling af nogen form for kompensation til lejer. Hvis lejemålets begyndelse udskydes, betaler lejer først husleje fra lejemålets udskudte begyndelse. Lejer skal have besked om en eventuel udskydelse fra udlejer senest 3 måneder inden lejemålets begyndelse.” Vi har sagt vores nuværende lejlighed op til 1. juli, så står derfor i situationen hvor vi ikke har noget sted at på i mellemtiden. Da udlejer ikke har overholdt tre måneders varsling, er vi så berettet til kompensation, som f.eks. kunne betale for hotel og opbevaringsrum? Eller hvilken position står vi i? På forhånd tak for hjælpen!

Jacob Poulsen Mark

Det er min opfattelse, at udlejer, når forholdet meddeles så tæt på lejemålets begyndelse og i øvrigt uden iagttagelse af varslingsreglerne i kontrakten, som du referer til, kan blive forpligtet til at betale omkostninger, der er forbundet med ulejligheden. Står der intet nævnt herom i kontrakten? For at kunne rådgive jer mere konkret og præcist vil jeg opfordre jer til at kontakte mig direkte på mailadressen jpma@advodan.dk eller ringe 96313325.

Morten

Hej vi bor til leje i et helt nye rækkehus som vi har boet i siden 2017 men har ikke underskrevet nogle lejekontrakt, huslejen er 9500kr, men nu er firmaet gået konkurs som ejede rækkehuset, og der er kommet en ny ejer, som vil have lavet en lejekontrakt med os, og husleje skal stige. men er det smart, nu hvor vi har boet her i så lang tid, og har betalt 9500kr husleje hver eneste måned. mvh t og m

Simon

Hvis der står en forkert adresse på lejekontrakten, er den så gyldig? I dette tilfælde står der 16E men boede 16 2. Tv

Jeanette

Jeg har i maj 19 skrevet under på lejekontrakt der er af typeformularen A8, den 9/3 2021 står min udlejers søster i opgangen og vil ha jeg skal underskrive ny lejekontrakt som er A9, jeg vil gerne ha lov til at læse den ordenligt igennem men hun kræver jeg underskriver den på under 24 timer. Mit spørgsmål er om hun godt kan kræve det, og da den er skrevet med kuglepen og jeg ingen kopi har fået er jeg bekrymeret for om hun vil ændre i den efter jeg har underskrevet lejekontrakten?

Theodor

Hejsa Det er måske et lidt omvendt spørgsmål, men jeg prøver alligevel. Vi er en ejerforening, der står med en mistanke om, at en ejer fusker med udlejen. Ejeren er en virksomhed, der udlejer til en udlandsk håndværker, men det virker tydeligt, at der er tale om 'hoteldrift', hvor der kommer ny beboere i lejligheden ca. hver anden måned. Der er regelmæssigt store gener ift. larm om natten og affald i fællesarealer. Udlejer afviser dette, og det nærmer sig at blive til en tvist omkring opsigelse af lejemål fra bestyrelsens side (i henhold til foreningens vedtægter). Bestyrelsen har bedt udlejer om at få en kopi af lejekontrakten, i henhold til foreningens vedtægter, hvilket ejeren strittede meget på at fremsende. Da kontrakten endelig blev fremsendt, var det kun forside og bagside, og selve lejeudgiften var streget over (samt lejers CPR-nummer, hvilket naturligvis er fint). Udlejer henviser til GDPR lovgivning, da han ikke vil oplyse lejeudgiften, men jeg er nærmest ikke i tvivl om, at det mest er fordi, at der står et uhyrligt beløb på kontrakten, som udlejer ikke vil have, skal se dagens lys og derved stille ham dårligt, hvis hans lejer finder ud af, at der er noget der hedder en 'rimelig' husleje ift. sammenligning med andre lejemål. ---- Mit spørgsmål er således: Har bestyrelsen lovmæssigt ret til at kræve at se hele lejekontrakten (ikke kun for- og bagside), og har bestyrelsen lovmæssigt ret til at kræve, at lejeudgiften ikke bliver censureret? På forhånd tak, og rigtig god dag!

Heidi Andersen

Hej, min søn og 3 af hans venner skal flytte ind i et lejemål. På lejekontrakten står alle 4 navne, helt som aftalt. Nu vil de have at de skal underskrive hver sin - med alle 4 navne på, altså så florerer der 4 enslydende kontrakter. Er det normal procedure ? Kan de komme i klemme på det ? eller skal vi insistere på at de alle 4 underskriver samme kontrakt ? På forhånd tak.

Jacob Poulsen Mark

Hej Heidi, Det er ikke normalt. Hvis der er enighed mellem udlejer og lejere om, at de alle skal flytte ind i lejemålet, så må de som udgangspunkt alle skrive under som lejere på samme aftale. Hvis de skriver under på hver deres giver det jo nogle udfordringer i forhold til beregning af lejen, a conto udgifter mv. så der bør bare være én kontrakt til fælles underskrift.

Ruben

Hej. Jeg bor i kælderen af et hus. Jeg har boet her siden August. Min lejer har pludseligt uden årsag givet sin opsigelse til mig. Der er skrevet i kontrakten at jeg og udlejer har 3 måneders opsigelse begge veje. Jeg er kommet i tvivl, om det overhovedet er lovligt iflg. lejeloven, at smide mig ud i løbet af 3 mdr? Jeg har kigget lidt, og synes kun jeg kan finde frem til at jeg har minimum 1 års opsigelse. Er det bare bad luck, når jeg har skrevet under på en sådan aftale? Mvh.

Morten

Hvis jeg køber et rækkehus til udlejning hvor i der allerede bor en lejer, ville jeg så lovligt kunne bede vedkommende om, (ikke kræve),at vi sammen indgik en ny lejekontrakt og ville kontrakten med de tidligere ejere, i så fald bort falde.

Jacob Poulsen Mark

Hej Morten, Du ville lovligt kunne indgå en ny lejeaftale med lejeren - men ikke kræve det. Det er fuldstændig rigtigt. Som køber af en ejendom overtager du de rettigheder og forpligtelser, der følger med. Det gælder forpligtelserne over for lejeren i henhold til den gældende lejekontrakt. Bliver I begge enige om, at det er en ny lejekontrakt, der skal ligge til grund fremadrettet, så er der intet til hinder for dette, så lang tid det sker i overensstemmelse med lejelovens regler i øvrigt. Måtte du have brug for assistance i forbindelse med udarbejdelsen, er du velkommen til at rette direkte henvendelse til mig.

Casper Due

Hej med Jer. Min kæreste er netop flyttet ind hos mig og er fraflyttet det hus hun har lejet. Nu er vi røget uklar med udlejer omkring det beløb vi mener hun skal have retur. 1- hendes udlejnings kontrakt er af typen A8. Vil det sige den er ugyldig. (hun flyttede ind omkring 1. feb 2020. så hun har boet der meget kort! (har ca brugt huset i 2 mdr. resten af tiden har hun boet hos mig. 2- vi ved at udlejeren har andre udlejningsejendomme, muligvis erhvervs ejendomme, men dette hus er privatudlejning. der blev ikke holdt indflytnings syn. 3- udlejer skriver bl.a. i kontrakten at det skal afleveres nyistandsat. Kan det passe når hun har boet der så kort tid. 4- kæresten spurgte om hun måtte indsætte nye hårde hvidevarer ved indflytning på sms, som udlejer sagde ok til. hun fik ikke de nyere hårde hvidevarer med fra hendes eksmand ved bodelingen. men nu kræver udlejer at vi indsætter nye hårde hvidevarer (dem der er der er faktisk bedre end dem hun kunne have fået med) udlejer kræver henholdsvis 5.000 og 7.000 for nye maskiner. Udlejer siger selv at det er blevet en principsag. Der er mange flere ting i sagen, som ikke er som de skal være, men det springende punkt er vel om kontrakten er gyldig nu den ikke er af typen A9? Ser rigtigt meget frem til at høre fra jer. Mvh Casper

Jacob Poulsen Mark

Hej Casper, Hvis man anvender blanket som udlejer skal det være den rigtige - og det vil være A9 pr. tidspunktet, du oplyser til februar 2020. Når udlejer har valgt blanket A8, så er udlejer som udgangspunkt stilles således, at alle bestemmelser, der afviger fra lejelovens udgangspunkt i udlejers favør er ugyldige og således ikke skal respekteres af lejer. Uanset hvad, så kan man ikke kræve "nyistandsættelse" efter de nye regler. Kun "normalistandsættelse" - det vil sige istandsættelse af de overflader, som trænger. Det kan dog blive problematisk for udlejer at komme igennem med dette, når den forkerte lejekontrakt er anvendt. Med mindre, der er misligholdelse af lejemålet / inventar / hvidevarer mv., så vil I således som udgangspunkt som lejer skulle have depositum tilbage. Huslejenævnet i jeres kommune kan hjælpe med at tage stilling til disse typer af sager. Jeg hjælper jer gerne med den konkrete sag, såfremt I henvender jer til mig på jpma@advodan.dk

Mona

Jeg har underskrevet en lejekontrakt og skulle flytte ind i en helt ny lejlighed den 1/9-20 det blev så til den15/9-20 i stedet for. Nu har jeg fortrudt og vil ikke have lejligheden alligevel. Har sendt udlejeren (Deas) en opsigelse den 26/5-20 men de hævder at jeg først kan sige lejemålet op fra den dag jeg flytter ind og jeg skal betale husleje indtil 31 december 20. Kan det virkelig være rigtig??? Mvh Mona

Jacob Poulsen Mark

Hej Mona, Ja, hvis du har indgået en kontrakt, så må du følge opsigelsesbestemmelserne deri, og de regnes 3 måneder fra kontraktens begyndelse. Men hvis de har udskudt indflytningsdagen og således ikke kan have lejemålet klar til tiden, kan det muligvis være grund til at du ophæver lejeaftalen, men det kræver en nærmere gennemgang af din konkrete sag. I så fald du ønsker dette, er du velkommen til at kontakte mig på jpma@advodan.dk

Kristoffer Søndergaard

Vi har igennem en periode prøvet at få udlejet vores lejlighed ud. Efter en måned slog en mand til lejligheden og havde lyst til leje lejligheden. Der både blevet sagt ja mundtligt, men også over mail. Efter uger, hvor vi ikke kunne få fat i ham, kontaktede han os endelig, hvor han meddelte, at han alligevel ikke ville leje lejligheden. I mellemtiden, har vi fået tilbud på lejligheden, som vi skulle sige nej til, da vi havde reserveret den til den 1 Juli. Mit spørgsmål er, om man kan kræve depositum eller noget helt andet ift. økonomisk forsikring. Hilsen Kristoffer Søndergaard

Jacob Poulsen Mark

Hej Kristoffer, Det er jo en træls situation og ender ofte med, at idet der ikke er underskrevet en lejekontrakt, så har I ikke haft en endelig aftale med lejeren. Depositum kan man ikke opkræve - det er til sikkerhed for lejemålets beståen. Det vil blive meget svær at komme igennem med et erstatningskrav. Jeg vil i øvrigt opfordre jer til at kontakte os og søge rådgivning forinden i går i gang med udleje. Der er rigtig mange ting man som udlejer skal have styr på før man går i gang med udlejning til private.

Solveig

Lejligheden er beliggende som 1 ud af 4 i en bygning. Til de to lejligheder i stueetagen er der to tilhørende forhaver, som kun benyttes af de respektive lejere, som har direkte udgang til 2 små forhaver fra lejlighederne. Det fremgår ikke af lejekontrakten at der er tilhørende have eller brugsret til have. Udlejer sørger for hækklipningen (som afgrænser haverne mod fortovet samt og øvrige udenomsarealer). Hvem skal passe haven - herunder luge ukrudt på indvendig side af hækken ? Hvis udlejer er forpligtet, vil udlejer så kunne indrette haven praktisk - dvs. nem at vedligeholde og stille krav om at private krukker, borde mv skal flyttes?

Mark

Hej Solveig, Tak for din besked. Det skal fremgå af lejekontrakten, hvis lejer bliver pålagt mere end den indvendige vedligeholdelsespligt, da den eneste vedligeholdelsespligt som lejer er tildelt direkte gennem lejeloven, er vedligeholdelse og fornøden fornyelse af lås og nøgler. Under forudsætning af, at det er udlejer, der har vedligeholdelsen af haven, så kan udlejer godt fremkomme med retningslinjer for, hvilke genstande, der kan placeres i haven.

Jørgen

Vedr. kvartalsvise betalt husleje. Må udlejer kræve, at den kvartalsvise betalte leje gælder for perioden august, september og oktober men betales i juni?

Torben

Hej Vi har fornyligt indgået aftale om en lejebolig i et privat bolig selskab. Da vi underskrev kontrakten, var indflytnings dato 15/2, men grundet forsinkelse i byggeriet blev vi varslet ændret indflytnings dato 1/4. Dette var vi jo nød til at acceptere, men bad om at få datoer ændret, så ny indflytning og dækning af forudbetalt husleje fremgik tydeligt. Der kunne imidlertid ikke ændres i kontrakten eller tilføjes en allonge, så nu har udlejer fremsendt en ny kontrakt, med ny indflytnings dato 1/5, og med ny opkrævning af indskud mm. Kan en udlejer bare ophæve en indgået lejekontrakt, hvis et byggeri forsinkes? Og så fremsende en ny?? I så fald er det jo omkostnings frit for udlejer at indgå og misligholde en aftale....

ulrik blinkenberg

hej min datter fremlejer et værelse i en andelslejlighed af en veninde, der er ude at rejse. dette er specifikt nævnt i lejekontrakten ( at der fremlejes eet værelse.) dog ikke hvilket af de 3 vær. i lejligheden. Der står intet om leje af fællesarealer ( bad, køkken - som hun dog kan benytte ). der står også at den indvendige vedligeholdelse påhviler lejer/ min datter og at det skal afleveres i pæn stand bortset fra alm. slid og ælde. Spørgmålet er nu om min datter også kan a) forpligtes til også at betale for indvendig vedligehold af fællesarealer ( som jo også benyttes af andre fremlejere ) ( 2 af de 3 værelser er fremlejet ). og b) om det er korrekt opfattet at fx afhøvling af gulve ikke er alm. vedligeholde.? mvh

Tina

Jeg opsagde min lejlighed omkring sep. og min sidste dag ville blive 29/12 2019, da min udlejers far, der har opsyn med huset( der er 3 lejligheder) kommer og tager syn fik jeg at vide at jeg skulle have vaeret ( undskyld engelsk tastatur) fraflyttet 14 dage foer den 1st, han har paa en eller anden maade fundet ud af at jeg havde snakket med en maler om at male lejligheden hvilket jeg ikke fik gjort inden han kom. Prisen for dette er nu 5000,00 mit indskud var 9000,00 og jeg sidder i dag og har ikke set resten af pengene( jeg bor nu I USA paa et green card). hvad kan jeg goere for at faa mine penge fra indskuddet. Jeg ved godt det "kun er 4000" men efter hans metode her vil jeg ikke lade ham vinde og ikke udbetale dem. Vi har haft vores "ture" jeg har et par gange smidt ham ud af lejligheden pga han bare laaste sig selv ind uden mit samtykke og min viden. Jeg haaber inderligt at I kan hjaelpe mig

Mette

Hej, Pr. 1. januar begyndte jeg at betale min leje kvartalvist. Hypotetisk set, hvis jeg opsagde min lejlighed til den 1. februar, ville jeg få pengene tilbage for maj/juni hvor jeg ikke længere bor i lejligheden (men som jeg har betalt ved indbetalingen foretaget 1. april)? Jeg har læst kontrakten, men det bliver ikke berørt i den. Desuden, Jeg har en 12-måneders uopsigelig lejlighed, som gør at jeg først kan opsige den til 1. august. Hvis jeg fremlejede den tidsbegrænset med udflytning 1. oktober, ville det så være muligt som lejer at opsige lejligheden den 1. august. Fremlejeren vil dermed være udflyttet inden istandsættelsen begynder i oktober måned. Dog ville fremlejer stå med ansvar for fremvisning af lejligheden. Er det muligt? Hvis ja, skal det fremvisning noteres i paragraf 11?

Mette

I forlængelse. Et andet scenarie omkring min uopsigelige lejlighed; ifølge lejeloven ville udlejer kunne ophæve kontrakten, hvis jeg ikke bor i lejemålet, som jeg er forpligtet til at bo i. Ville der være sandsynlighed for, at aftale med udlejer, at kontrakten bliver ophævet, hvis jeg flytter hjem til min kæreste, og dermed ikke bor i lejemålet mere? Jeg er i forvejen næsten flyttet hjem til ham efter min lejlighed havde vandskade i december og har i løbet af december og januar ikke sovet hjemme. Forinden sov jeg dog knapt hjemme, fordi min nabos cigaretrøg kom ind i min lejlighed, hvilket jeg slet ikke kan udstå (selvom det er røgfri ejendom - det startede i september og er først slut her januar, hvor udlejer mødtes med den pågældende lejer)

Mark

Hej Mette Tak for dine spørgsmål. Dine spørgsmål er af meget konkret karakter og jeg beder dig rette henvendelse til os direkte pr. mail, såfremt vi kan bistå dig med besvarelsen af dine spørgsmål.

Bo

Hej. Hvordan finder man den rette husleje som udlejer ? Så man undgår tvister senere. Drejer sig i denne henvendelse om udlejning af halvdelen af et parcelhus. Pft Bo

Mark Steffenauer

Hej Bo, Tak for dit spørgsmål. Huslejefastsættelse kan være kompliceret, da der er mange lejefastsættelsesregler, der skal tages højde for og flere faktorer vedrørende boligen og dens placering, som er afgørende for, hvordan du må fastsætte huslejen. Fastsættelse af den rette husleje er af konkret karakter og jeg beder dig rette henvendelse til os direkte pr. mail, såfremt vi kan bistå dig med besvarelsen af dit spørgsmål.

Ole Lund

Min sammenelverske ejer et koloni havehus, og på det har hun en kontrakt på leje af have-lod med et lille hus på. Hun har betalt et engangsbeløb da hun overtog haven. Nu har hun så tænkt sig at få mig med på kontrakten, da vi også bor sammen. Jeg er så blevet blevet erklæret insolvent af fogedretten, er det så lovligt at jeg kommer med på kontrakten, eller kommer hun i problemer med fogedretten hvis jeg kommer på, eller kan de komme efter mig og gør udlæg i min andel på haven.? Ville jo helst ikke skabe problemer for hende, da hun ikke har noget med min gæld at gøre.

Sofia

Hej, Jeg har tidligere på måneden underskrevet en lejekontrakt på et værelse med indflytning d. 1. december. Kontrakten har både min underskrift og udlejerens. Jeg har dog kun sendt et billede af min og udlejers underskrift tilbage, altså sidste side i lejekontrakten. Jeg står i den situation, at jeg har mulighed for at flytte ind i et værelse pr. 1. januar, som jeg hellere vil have. Jeg har endnu ikke betalt depositum eller forudbetalt leje. Har jeg nogen mulighed for at komme ud af lejekontrakten? Eksempelvis, at jeg ikke har sendt hele lejekontrakten tilbage eller at jeg ikke har betalt husleje og depositum? Bedste Hilsner Sofia

Jacob Poulsen Mark

Hej Sofia, Som udgangspunkt er du bundet af lejekontrakten og kan kun opsige den i henhold til almindelige betingelser - 3 måneders varsel til udgangen af en måned. Hvis jeg var dig ville jeg dog kontakte udlejer og oplyse udlejer om forholdene og at der ikke kan betales depositum og forudbetalt leje, hvorfor udlejer gerne må finde en anden lejer. Det kan være du sammen med udlejer kan finde en ordentlig løsning. Måske du også selv kan være udlejer behjælpelig med at finde en anden lejer. Hvis der står en anden lejer klar, er det ikke et problem, for så skal udlejer qua sin tabsbegrænsningspligt sørge for, at du ikke kommer til at stå med udgifter.

Cecilie Freja Hansen

Hej Jeg og en veninde har fået en kontrakt på en lejlighed fredag, og udlejer vil have at vi skal betale forudbetalt leje og depositum allerede mandag. Det syntes vi ikke rigtig virker realistisk, det giver ikke mening at vi kun får en weekend til at kigge kontrakten igennem med mere. Derudover er inflytning også først fra første Januar. Jeg vil derfor hører om der er nogle regler om hvor vidt udlejer må give så lidt tid. Venlig hilsen Cecilie

Michael

Hej, Et spørgsmål ift. annullering/fortrydelse af lejekontrakt 2 til 3 mdr. før overtagelses dato (depositum samt forudbetalt leje er endnu ikke indbetalt) og huset er endnu ikke færdig bygget, Kan det virkelig være rigtigt at man ikke kan annullere/fortryde sådan en aftale? I skriver således i nedenstående; At man som udgangspunkt har tre måneders opsigelse fra det tidspunkt, hvor man meddeler udlejeren, at du ikke ønsker lejemålet alligevel. hvordan skal den tolkes? Vi kan opsige et lejemål som vi først overtager om 2 til 3 mdr, uden omkostning? Håber i kan hjælpe Tak Vh Michael I skriver at man som udgangspunkt har tre måneders opsigelse fra det tidspunkt, hvor du meddeler udlejeren, at du ikke ønsker lejemålet alligevel.

Jacob Poulsen Mark

Hej Michael, I kan opsige lejeaftalen nu med 3 måneders varsel, det er korrekt. Så vil det være med opsigelse til 1. marts 2020 (forudsat I opsiger senest 30. november), således I betaler husleje frem til og med februar måned. Der er ingen fortrydelsesret på indgåelse af lejeaftaler. Men der gælder en tabsbegrænsningspligt for udlejer, så udlejer skal straks bestræbe sig på at finde en anden lejer af lejemålet i stedet for, således I forhåbentlig kan stå med kr. 0,- i udgifter.

Lillian

Hej Hvilken fortrydelsesret har man som udlejer, hvis man afviser at underskrive en lejekontrakt, som ej heller er underskrevet af udlejer? Det skal anføres, at lejemålet ikke er overtaget, indflytningssyn er ikke gennemført og der er ikke betalt depositum. Og er man på dette tidspunkt på nogen måde økonomisk forpligtet til at afholde udgifter i forbindelse med lejemålet.

Jacob Poulsen Mark

Hej Lillian, Er det lejers fortrydelsesret, du henviser til? Der gælder ingen fortrydelsesret for lejekontrakter, men det lyder ikke som om lejekontrakten er underskrevet, og så er der jo som udgangspunkt ikke indgået nogen lejeaftale. Du oplyser også, at lejemålet ikke er overtaget / indflyttet, så jeg tænker, at lejeren blot kan sige, at lejeren ikke ønsker at indgå aftale om lejemålet alligevel, skulle lejeren have fortrudt.

Bettina

Hvis man har skrevet under på en erklæring som siger forbrugerbeskyttelse: Med sin underskrift på nærværende erklæring bekræfter lejer at have modtaget oplysninger, der opfylder kravene i Lov om forbrugeraftaler, herunder oplysningen om 14 dages fortrydelsesret.samtidig med kontrakten - gælder der så ikke 14 dages fortrydelsesret?

Jacob Poulsen Mark

Hej Bettina, Som jeg forstår dit spørgsmål - så jo, der gælder 14 dages fortrydelsesret. Det lyder som en blanket / erklæring som netop oplyser om, hvilken fortrydelsesret du har efter lovgivningen inden for forbrugeraftaler. Det lyder ikke til at have noget at gøre med, at du frasiger dig fortrydelsesret, hvilket også kun sjældent er muligt efter forbrugerlovgivningen. Jacob

Christina

Hej Jakob Mit spørgsmål... Jeg har en forretning, hvor jeg har en lejer inde siden 01-02-2018. Hun har siden der betalt 4800 kr. i leje om måneden. Nu vil hun kun betale 2550 kr. som er der reelle del af huslejen - men ikke de resterende 2250 til diversesåsom kundepleje, så anskaffelser og vedligeholdelse. Hun har aldrig returneret lejekontrakten underskrevet, og er uenig i beløbet Men betalt beløbet i 16 mdr. Er det ikke det samme som accept? Håber du kan hjælpe HilsenChristina

Anne

Vi har lige skrevet under på en kontrakt og betalt depositum. Da vi så skulle male lejligheden igår og gøre den klar til indflytning, kommer alle de andre lejere og fortæller at der er skimmel i lejligheden. Hvad kan vi gøre og hvordan står vi i forhold til at fortryde?😳

Jacob Poulsen Mark

Man kan ikke "fortryde" en lejeaftale. I kan vælge at gå i dialog med udlejer med henblik på at komme ud af lejeaftalen. Men hvis der er tale om skimmelsvamp mv. og lejemålet ikke er i den stand, som man kan forvente, så kan udlejer være i misligholdelse, og så kan man evt. hæve lejeaftalen. Det vil kræve en mere konkret rådgivning og gennemgang af jeres lejekontrakt og dokumentation for de fysiske forhold. I er velkommen til at kontakte mig.

Andreas Johnsen

Jeg står og skal til at flytte ud af en dele lejlighed. Vi er 2 som der står på kontrakten. Jeg har læst mig til at man kan delvis opsige aftalen, og den ene således bliver boende. Kan udlejer komme med indvendinger mod dette, hvis der ikke er opgivet noget i paragraf 11 om at man så opsiger hele lejemålet ?

Henrik

hej, vi underskrevet lejekontrakt og betalt 3 mndr. indskud den 15-4 2019 ,men har fortrudt da vi opdagede at rækkehuset ikke opfyldte den størrelse i kvm. som var oplyst som 73 kvm. brutto og ikke netto 60,1kvm. Vi har opsagt lejemålet den 16-4-2019 .Lejemålet træder i kraft den 1-6-2019 iflg.lejekontrakten,da lejeboligen ikke er bygget færdig før denne dato. vi har oplyst udlejeren om at vi ikke flytter ind så der bliver ingen ind- eller udflytningssyn,desuden har vi bedt dem om at udleje den til anden side straks. udlejeren oplyser at vi hæfter for maj, juni, og juli. Det kan vi ikke forstå da lejemålet først træder i kraft 1-6-2019 når lejeboligen er klar. Hvordan kan vi hæfte for husleje i maj og hvad så med resten af vores indskud ? ? mvh.henrik

Jacob Poulsen Mark

Hej Henrik, Når man har skrevet under på en lejeaftale, så hæfter man. Så I hæfter rigtigt nok for 3 måneders husleje, for det har I skrevet under på. Udlejer har dog pligt til at forsøge at genudleje hurtigst muligt - og så snart, der er en lejer, der kan flytte ind - så skal I ikke betale mere (idet udlejer ikke må oppebære husleje fra to lejere samtidig). Hvis I har fravalgt lejemålet (du skriver: opsagt pga. manglende kvadratmeter) så skulle I nok have gået i dialog om en ophævelse af lejekontrakten pga. bristede forudsætninger - dvs. udlejers manglende evne til at opfylde det aftalte, men har I blot afgivet en almindelig opsigelse, så er det desværre ikke noget, I kan komme igennem med bagefter. Derfor bør man altid søge rådgivning forinden. Vi må håbe udlejeren har held til at få boligen lejet ud hurtigt, så I slipper med så lidt som muligt og måske endda ingenting, hvis han finder ny lejer til indflytning pr. 1. juni - og det skulle der jo være en god chance for, afhængigt af pris, beliggenhed osv.

Rikke

Hej Jeg har boet i min nuværende lejlighed i et par måneder og har altså underskrevet lejekontrakt. Det er nu blevet mig bekendt, at der i lejekontrakten indgår et punkt, der er i strid med lejeloven. Har jeg nogle muligheder for at få dette ændret? Og i så fald, kan der henvises til en bestemmelse i lejeloven? Mvh Rikke

Jacob Poulsen Mark

Hej Rikke, Hvis der er et punkt, der er i strid med lejeloven, ville jeg blot henvise til, at den ikke kan gøres gældende af udlejer og du således ikke skal være bundet af den. Du behøver ikke nødvendigvis henvise til en bestemmelse i lejeloven - der kan selvfølgelig være en relevant bestemmelse, men ud fra det, du skriver, ved jeg ikke hvilken klausul / bestemmelse, der er tale om i kontrakten.

S. Scott

Hi Christian eller den der tager sig af spørgsmålet :-) Jeg har boet i en lejlighed i 25 år og et firma har nu solgt til et andet. Mine 2 spørgsmål: skal jeg betale til gammel udlejer indtil jeg får bevis på de acceptere min gamle kontrakt eller skal jeg betale dem fra første dag uden en kontrakt. Jeg står selv for indvendig vedligeholdelse og har har normalt sendt regninger på materialer til den gamle udleje, som så har refunderet...vil denne ordning også gælde i den nye kontrakt, da min er så gammel som den er??? Er der ikke noget med at man har hævd på at få de gamle aftaler overført når den er så gammel??

Amelia Goodsol

Der er også nogle oplysninger om udform erhvervslejekontrakt. Jeg fandt det nyttigt. https://www.lokalebasen.dk/serviceydelser-til-udlejere/erhvervslejekontrakt

Maria

Hej Hvis jeg fremlejer et tidsbestemt lejemål uden depositum - tilsidesætter det mine rettigheder som lejer ved opsigelse før aftalt tid ? & intet er tilføjet i paragraf 11. Kan udlejer opsige mig før tid ? Depositum og forudbetalt husleje er vel blot en mulighed for udlejer og, at betragte som individuelle aftaler ? Mvh M

Christian Lund Agerbæk

Hej Maria Udgangspunktet er, at et tidsbegrænset lejemål er uopsigeligt for begge parter. Du skal være opmærksom på, at du ikke uden videre har ret til at fremleje hele lejemålet. Jeg forstår ikke dit spørgsmål vedrørende depositum og forudbetalt husleje. Generelt kan siges, at depositum står til sikkerhed for udlejers krav i forbindelse med fraflytningen, og den forudbetalte husleje vedrører de sidste måneders husleje (alt afhængig af hvor mange måneders forudbetalt husleje, der er betalt), således at denne er betalt i forvejen. Med venlig hilsen Christian Lund Agerbæk chag@advodan.dk

Christian Lund Agerbæk

Hej Morten Ja, det er lovligt. Et nettoareal angiver boligens faktiske mål, hvilket vil sige lejlighedens beboelsesareal. I et bruttoareal medregnes de eventuelle fællesarealer der er, hvilket kan være kælderrum, fælleslokaler, svalegang, trappeopgange osv. Det er blandt andet også bruttoarealet, der bruges i forhold til beregning af eventuel boligstøtte. Med venlig hilsen Christian Lund Agerbæk chag@advodan.dk

Morten Fly

Hejsa Udlejer siger at boligarealet er inkl. fællesareal. Så når lejligheden er på 47,6 kvm går der 2 kvm af til ydermur og 9 kvm af til fællesareal. Dvs. lejligheden kun er 36,6 kvm. Er det lovligt så at skrive at boligen er 2 værelse på 47,4 kvm? Hilsen Morten

Susanne

Hej, Vor lang svarfrist må en Bestyrelse tage sig, før de svarer på en beboers henvendelse vedr. fremleje af en andelslejlighed hhv. ejerlejlighed. På forhånd tak Mvh Susanne

Christian Lund Agerbæk

Hej Susanne Der eksisterer ikke nogen decideret regel herom. Har bestyrelsen været meget træge, kan man rykke dem for svar og meddele, at man anser manglende svar for at være et tilsagn. Denne metode skal man dog være påpasselig med, da man i udgangspunktet ikke anerkender sådan "negativ aftalebinding" i dansk ret. Såfremt man mister muligheden for at udleje og derved også lejeindtjening kan et erstatningskrav mod bestyrelsen komme på tale. Med venlig hilsen Christian Lund Agerbæk chag@advodan.dk

Anja Simonsen

Kære Christian, Jeg lejer mit hus ud og da jeg kommer forbi huset til inspektion for skimmelsvamp opdager jeg at lejer har opført et mindre fritstående skur på grunden - bør han ikke gøre mig opmærksom på det, før han opfører det, jf. paragraf 28? Kan jeg opkræve et depositum for at sikre nedtagning af skuret, på samme måde som ved en parabol f.eks.? Eller kan jeg blot konstatere at han ikke overholder god skik og orden ved at opfører det uden at oplyse mig først? På forhånd tak, Anja

Christian Lund Agerbæk

Hej Anja Lejer skal oplyse om sådanne tiltag. Spørgsmålet er så, hvilke konksekvenser det skal have. Efter min opfattelse er vi ikke i den kategori, hvor lejemålet kan ophæves. Du vil formentlig kunne kræve skuret nedtaget. Hvis lejer ikke efterkommer dette, vil du kunne indbringe sag for huslejenævnet med henblik på at gøre lejemålet betinget af, at skuret nedtages. Uden at kende sagens detaljer er det dog ikke muligt for mig at vurdere, hvorvidt du vil få medhold i en sådan sag. Du er ikke berettiget til at justere depositummet på denne baggrund. Med venlig hilsen Christian Lund Agerbæk chag@advodan.dk

Kristian Karnov

Hej Advodan Jeg har et spørgsmål vedrørende korrekt procedure af underskrift af fremlejekontrakter. Til efteråret flytter en amerikansk udvekslingstuderende ind i min lejlighed, men jeg vil gerne have færdiggjort fremlejekontrakten snarest muligt. Falder det under korrekt procedure at udfylde kontrakten underskrive kontrakten, scanne den og sende den til hende på email, hvorefter hun printer den ud og underskrifter og scanner kontrakten og sender en copy til mig? mvh Kristian

Jesper

Vi har købt et hus, og har desværre ikke fået solgt vores eksisterende bolig. Nu har har sælger henvendt sig til os, for at høre om vi kunne være interesseret i at udleje vores nye hus til dem i en tidsbegrænset periode på 5-7 måneder. Dette giver anledning til et par spørgsmål. 1, Da vi ikke har beboet boligen som skal udlejes, vil en tidsbegrænset udlejning så være lovlig med den begrundelse at vi skal flytte ind i huset, når kontrakten udløber? 2, Kan vi lovligt indføje et opsigelses varsel på f.eks. 3 måneder (fra udlejer) i en tidsbegrænset kontrakt. 3, Kan man indføje at "almindelig" vedligeholdelse inde og ude påhviler lejer. Her tænkes på græsslåning, hæk klipning og ikke mindst snerydning/saltning. Venlig hilsen Jesper

Christian Lund Agerbæk

Hej Jesper Ad 1 Ja! Det er en gyldig begrundelse. En tidsbegrænsning skal være begrundet i udlejers forhold, hvilket dette må siges at være. Husk blot at få fastsat en dato for ophøret af lejemålet. Ad 2 Nej! En sådan bestemmelse vil aldrig være gyldig. Ad 3 Ja! Det er helt normalt, at indvendig vedligeholdelse påhviler lejer. med hensyn til udvendig vedligeholdelse herunder have og glatførebekæmpelse, så vil denne også kunne væltes over på lejer. Husk dog, at der i fastsættelsen af huslejens størrelse skal tages højde herfor. Jeg vil meget stærkt anbefale, at der bliver lavet en skriftlig lejeaftale på den autoriserede blanket. Jeg vil ligeledes anbefale, at I får professionel bistand hertil, så I ikke risikerer at have en lejer på ubestemt tid. Med venlig hilsen Christian Lund Agerbæk chag@advodan.dk

Kira

Hej Jeg havde et fraflytningssyn med vores udlejer igår, og jeg fik ikke en kopi af rapporten selvom jeg bad om det, han fortalte mig at han ville sende kopien over E-mail. Hæfter jeg stadig for istandsættelsen, når jeg ikke fik en fysisk kopi? Eller gør det sig først gældende når der er gået to uger? Mvh

Christian Lund Agerbæk

Hej Kira Efter en lovændring her pr. 1. januar 2018 blev det muligt at sende fraflytningrapporten pr. mail. Den skal dog sendes i forbindelse med fraflytningsynet for at overholde reglerne om disse rapporter. Udlejer har med andre ord et problem her. Med venlig hilsen Christian Lund Agerbæk chag@advodan.dk

Kira

Hej igen Tusind tak for svar Jeg fik tilsendt rapporten 25 timer efter synet, hvor han havde tilføjet mere til mere på den efter jeg var gået (dokument falsk?). Når du siger han har et problem, hvilken slags problem er det så? Kan jeg føre sag mod ham? Og så fald, hvem skal jeg kontakte. Mvh Kira

Christian Lund Agerbæk

Hej Kira Han har et juridisk problem, hvis han vil gøre istandsættelseskrav gældende. Du skal meddele udlejer, at du ikke mener, at reglerne i lejelovens § 98, stk. 4 er overholdt, og at han derfor ikke har krav på istandsættelse. Det er i denne forbindelse en god ide at opridse hvordan fraflytningsynet foregik. Vil udlejer ikke tilbagebetale dit depositum, skal du anlægge sag ved huslejenævnet. Med venlig hilsen Christian Lund Agerbæk chag@advodan.dk

Heidi Larsen

Hvad er vores ret i følgende sag? Vi opsagde vores gamle lejlighed i d. 31. januar, og havde dermed 3 måneders opsigelse frem til til 30. april. Vi flyttede ud og der blev fundet en ny lejer som skulle flytte ind den 15. marts. Vi ved at begge parter har skrevet under på den nye lejekontrakt. Den nye lejer sprang fra, inden han var flyttet ind, og nu påstår vores tidligere udlejere, at vores opsigelsesperiode stadig er gældende frem til 30. april. Vi mener at det er den nye lejer som nu er forpligtet til at betale husleje, og at vi derfor skal have halvanden måneds husleje retur (fra. 15. marts til 30. april). Hvad kan vi gøre hvis udlejerne ikke vil tilbagebetale pengene? Med venlig hilsen Heidi

Claus N

Hej Jeg har kontakt med en udlejer, som tilbyder lejlighed til leje. Det er en ejerlejlighed som er under nyistandsættelse og som først er klar til indflytning 1/7 (måske 1/6). Hvordan forholder jeg mig til følgende: Meget tyder på, at lejligheden er købt for ganske nylig, da udlejer endnu ikke er tinglyst på adressen og det skal siges at det lyder meget sandsynligt. Jeg kan ikke komme ind og se lejligheden endnu, da området stadigvæk er en byggeplads. Jeg er dog blevet tilbudt at mødes med udlejer for at se lejligheden udefra. 1) Hvordan kan jeg sikre mig i forhold til at give et mundtlig "ja" inden at have set lejligheden indefra? 2) Hvordan kan jeg sikre mig, såfremt udlejer vil have en underskrevet lejekontrakt inden at have set lejligheden indefra? 3) Såfremt der skal betales depositum m.v., hvordan kan jeg sikre mig, at udlejer er rette ejer? Med venlig hilsen Claus N

Christian Lund Agerbæk

Hej Claus Her skal du passe på! Det er muligt, at udlejer rent faktisk har købt lejligheden på projektstadie, og derfor endnu ikke har fået tinglyst adkomst, men det er også muligt, at udlejer prøver at udleje noget, som man ikke ejer. Jeg kan ikke anbefale, at indbetale depositum eller andre beløb før du har sikret dig, at udlejer ejer lejligheden. Hvis udlejer insisterer på at få indbetalt depositum og eventuelt forudbetalt leje, kan du foreslå en bankgaranti, som konverteres til en decideret indbetaling, når udlejer har fået tinglyst endelig adkomst til lejligheden. Det skal under alle omstændigheder være en forudsætning, at der er en skriftlig lejekontrakt. Det er ikke helt unormalt ved nybyggeri, at der laves lejekontrakt på baggrund af tegninger og lignende. Udlejer har jo heller ikke set lejligheden, da han købte den. Du bør søge advokatbistand, hvis du vil være sikker. Med venlig hilsen Christian Lund Agerbæk chag@advodan.dk

Tine b

Hej! Jeg er lige flyttet ud af min gamle lejlighed og har i den forbindelse et par spørgsmål. Min tidligere udlejer kræver at jeg betaler for professionelle malere og professionel rengøring efter fraflytning. Det fremgår ikke i min lejekontrakt, at lejligheden var nymalet ved indflytning. skal det være det, før at hun kan kræve at jeg betaler for det? Hvis den var nymalet ved indflytning, så er det ikke gjort af professionelle, det ses tydeligt. Lejligheden er blevet gjort ren ved fraflytning, men hun kræver stadigvæk professionel rengøring for det mente hun også var blevet hyret inden jeg flyttede ind. Men dette fremgår heller ikke i lejekontrakten? Jeg deltog selv under flyttetilsyn, men hun indvolverede mig ikke i noget og jeg skulle selv spørge til sidst om alt var ok? Hun udfyldte ikke en flytterapport og jeg modtog ingen kopi af noget. Hvor meget af det ovenstående kan hun kræve at jeg betaler? Bonus info: udlejerne købte lejligheden d. 22/07/15 og jeg overtog den d.15.10.15. Det er et ejendomsfirma der udlejer lejligheden.

Christian Lund Agerbæk

Hej Tine Såfremt udlejer har mere end et enkelt lejemål, så er udlejer blandt andet forpligtet til at udarbejde en fraflytningsrapport, som skal afleveres til lejer på selve fraflytningsynet. Overholder udlejer ikke denne forpligtelse fortabes eventuelle krav på istandsættelse. Hertil kommer, at udlejer efter de nye regler ikke kan kræve lejemålet nyistandsat ved fraflytning. Som du her skitserer sagen, ser det ud til, at udlejer har et problem. Fastholder udlejer at du skal istandsætte og vil udlejer ikke tilbagebetale depositum, skal sagen anlægges ved huslejenævnet. Med venlig hilsen Christian Lund Agerbæk chag@advodan.dk

Hella Eriksen

Hej. Jeg flyttede ind i et lejet sommerhus i maj 2016, der blev ikke foretaget indflytningssyn, og sommerhuset var ikke sat i stand fra tidligere lejer, jeg fik på daværende tidspunkt ikke nogen lejekontrakt. Jeg bliver så kontaktet af udlejer i december 2017, og får at vide at hun sætter huset til salg, og får så en lejekontrakt, skrevet på et alm. A4 papir, jeg vælger at finde en anden bolig og opsiger mit lejemål pr 15-03-18, og vi holder fraflytningssyn d. 14-03-18. Jeg ved at jeg er 3. lejer i løbet af 6 år der har boet der, og at der ikke tidligere er blevet holdt hverken ind eller fraflytningssyn, og nu vil udlejer gerne have alt ordnet på min regning, jeg syntes ikke det er rimeligt at jeg skal betale for skader og slid for de andre lejere, inden jeg fraflyttede malede jeg hele huset, både vægge og træværk, og gjorde hovedrent, men hvilke rettigheder har jeg og hvem har bevisbyrden i sådan en sag? På forhånd tak. Venlig hilsen Hella Eriksen.

Christian Lund Agerbæk

Hej Hella Det er utvivlsomt udlejer som skal bevise, at lejemålet er i dårligere stand end da du flyttede ind. Husk i denne forbindelse på, at du ikke skal betale for almindeligt slid og ælde. Har udlejer mere end det ene lejemål, er det et krav, at der udover fraflytningssynet også afholdes indflytningsyn. Afholdes et sådan ikke fortaber udlejer eventuelle (ellers berettigede) krav om istandsættelse. Ved uenigheder om istandsættelse af lejemål, skal sagen i første instans afgøres i huslejenævnet. Med venlig hilsen Christian Lund Agerbæk chag@advodan.dk

Morten Skjærbæk

Vi står i den situtation, at vi har snakket med en udlejer at og aftalt mundtlig at vi ville leje hans lejlighed. Vi er efter 3 dage, blevet enige om selv at investere i en lejlighed istedet. Nu har vi kontaktet udlejer og meddelt at vi ikke ønsker at leje boligen alligevel, da vi selv vil investere. Vi har ikke underskrevet nogen kontrakt, da vi netop ikke var helt sikre i at det var den rigtige lejlighed. Men vi har dog skrevet pr SMS, at vi gerne ville leje lejligheden, men blev et par dage efter bekræftiget i, at det ikke var det og vendte tilbage. Han er derved gået helt i selvsving og kræver at vi skal betale husleje i de næste 3 måndeder, indtil at en ny lejer er fundet, fordi han mener, at vores SMS er bindende. Kan han kræve det? Vi kar ikke underskrevet nogen kontrakt og har stadig ikke sat vores ben i hans lejlighed endnu? Mvh Morten Skjærbæk

Christian Lund Agerbæk

Hej Morten Det er muligt at indgå en aftale om leje af bolig uden anvendelse af lejekontrakt. Om der er indgået en bindende aftale mellem jer kræver, at jeg kender jeres korrespondance for at kunne give et mere præcist svar på. Har I eksempelvis fået tilsendt et udkast til en lejekontrakt? Har der alene været nogle drøftelser og en sms uden, at de specifikke detaljer om lejeforholdet er på plads, er det min opfattelse, at der ikke er indgået en bindende aftale, og at I derved ikke skal betale husleje. Med venlig hilsen Christian Lund Agerbæk chag@advodan.dk

José Luis Aguilar

Hej. Jeg bor i en lejet lejlighed siden 1. januar 2008 Jeg har aldrig underskrevet en kontrakt, betaling 3000 kr per måned Den 1. januar 2018 har hævet lejen til 3500Kr Mit spørgsmål er: Kan udlejer tvinge mig til at forlade lejligheden, fordi han har fundet en person, som kan betale mere? MVH José Luis Aguilar

Christian Lund Agerbæk

Hej José det er vigtigt at huske på, at en mundtlig aftale om leje er lige så bindende som en skriftlig. Det så være sagt, så anbefaler jeg altid at få lejeaftalen på skrift. Du har hidtil betalt en husleje på 3.000,00 kr. pr. måned. Hvis udlejer ønsker at foretage en huslejeforhøjelse er der nogle formelle regler, som udlejer er forpligtet til at iagttage. Jeg anbefaler, at du indbringer huslejestigningen for Huslejenævnet. Udlejer kan ikke uden videre opsige dit lejemål. Der er nogle ganske få tilfælde, hvor en udlejer har ret til at opsige lejeforholdet, og at man har fundet en lejer, som vil betale mere er ikke en af dem. Med venlig hilsen Christian Lund Agerbæk chag@advodan.dk

Christina

Jeg er med på at en udlejer skal kunne identificere en fremtidig lejer ud fra cpr. nr., men skal cpr. nr. stå i lejekontrakten og hvor henter udlejer hjemmel?

Jacob

Hej jeg skriver ind da jeg lige er flyttet ind den 15/2 og vi lavede en meget kort indflytningsrapport men står nu her den 21/2 og er igang med at flytte ind og finder hurtigt ud af der er nogle rum der ikke er nymalet, der huller i vægen efter skruer + der er skruer i vægen, der mangler noget i emhætten, det ene overskab er tæt på at falde ned i køkkenet samt hylderne i nogle af underskabene er så skæve det ikke kan rettet op osv osv Kan jeg kræve der blir lavet en ny? Kan jeg overhovedet gøre noget har jo skrevet under på den? Han havde jo så travlt den dag så vi fik aldrig gjordt det ordenligt og det er en privat udlejer

Christian Lund Agerbæk

Hej Jacob Det første du skal gøre er at sende udlejer en mail, hvori du påpeger de fejl og mangler, som du har konstateret ved lejemålet. At væggene ikke er nymalede kan du formentlig ikk egøre noget ved, medmindre det specifikt fremgår af lejekontrakten, at væggene er nymalede. Det er noget andet med overskabet. Dette kan du forlange, at udlejer bringer i orden. Med venlig hilsen Christian Lund Agerbæk chag@advodan.dk

Gitte Emborg

Hej Vi udlejer 2 værelser i vores hus. Der er ikke køkken på værelserne men lejerne har adgang til the-køkken i vores bryggers. Altså er værelserne ikke at betragte som lejligheder. Det ene værelse står der i kontrakten at der er adgang til tv-kanaler. Nu vil vi som udlejere dog gerne skifte til tv via streaming for at spare penge på kanaler vi aldrig ser. Men må vi det når der står i kontrakten på værelset at der er tv adgang? (Værelset vil stadig have adgang til internet) Eller er vi nødt til at opsige vores lejer (3 måneders varsel som der står i kontrakten) og lave en ny kontrakt hvor der ikke står der er tv adgang, til en ny lejer (eller hvis den samme lejer ønsker at blive boende) Eller kan vi godt ændre i kontrakten mod at lejeren selvfølgelig får mulighed for at fraflytte uden det normale varsel hvis han ikke ønsker at blive under den nye kontrakt? Mvh Gitte

Christian Lund Agerbæk

Hej Gitte Hvis du laver ændringer i kontrakten som betyder, at lejer får mindre for huslejen, er der tale om en huslejestigning, som skal følge reglerne for huslejestigninger. Et enkeltværelse kan i udgangspunktet opsiges med en måneds varsel. Hvis I har aftalt tre måneder i lejekontrakten, er det dette, som gælder. Jeg kan ikke uden at kende sagen herunder lejekontrakterne komme med et mere præcist svar. Med venlig hilsen Christian Lund Agerbæk chag@advodan.sk

Gitte

Ja så tror jeg det vil være at betragte som en huslejestigning som du skriver. For han får jo så ikke tv incl i huslejen. Men det andet værelse vi udlejer har aldrig haft tv adgang og huslejen er den samme på de to værelser. Det har sikkert ingen betydning med det andet værelse. Men som jeg forstår det er eneste mulighed så at sige vores lejer op med de 3 måneders varsel der står i vores kontrakt.

Susy

Hej Jeg har lejet min lejlighed pr. 1.august 2015. Lejekontrakten blev underskrevet 22. juni 2015. Hvilken regel gammel/nyer gældende for mig vedr. trappeleje? Mvh

Rikke

Vi er to Roomies som står og har overtaget en lejlighed fra nogle bekendte, da vi flyttede ind var der mange mangler i lejligheden og tingene var i stykker, vi kontaktede derfor Udlejeren, som gjorde det klart at vi skulle tegne en ny lejekontrakt med ham. Han kom og malede lejligheden(ikke særlig grundigt), han fiksede diverse og sagde han ville komme tilbage og ordne resten. Han er endnu ikke dukket op og det er nu 4 måneder siden vi er flyttet ind, vi har ikke underskrevet vores lejekontrakt endnu og mangler stadig at betale noget af depositummet. Han svare ikke når vi ringer og skriver, vi ved ikke helt hvad vi skal gøre. Lige nu har vi snakket om at lade være med at betale husleje og så se om han ringer tilbage, men er der ikke en risiko i dette, når vi teknisk set ikk har en lejekontrakt? Hvad skal vi ellers gøre ?

Christian Lund Agerbæk

Hej Rikke I skal være opmærksomme på, at der er indgået en aftale om leje af lejemålet - også selvom der ikke er underskrevet en lejekontrakt. I har som lejere krav på en lejekontrakt, hvis I ønsker det. I må endleig ikke begynde at tilbageholde husleje, da I så giver udlejer en mulighed for at ophæve lejemålet. Hvis udlejer mangler at udbedre nogle forhold, kan I opstarte en sag ved jeres lokale huslejenævn. Med venlig hilsen Christian Lund Agerbæk chag@advodan.dk

Kamilla Bennedsen

Hej Jeg er i forbindelse med at skulle fraflytte min nuværende lejlighed som jeg deler med to andre, blevet påbudt at betale 2500 kr for ændring af lejekontrakten. Det fremgår ikke i lejekontrakten, at et sådant beløb opkræves ved fraflytning. Er det lovligt at kræve et så højt beløb, og hvis ikke, har du en paragraf, jeg kan henvise til? Mvh. Kamilla

jesper larsen

hej vedrøde indflytnings rapporten skal standen af mit leje stå på en indflytnings rapporten eller må det stå skrivet i min kontrakt ?

elin serup

Har man som lejer krav på egen postkasse? Hvad kan man gøre hvis udlejer forlanger man deler postkasse med en anden lejer?

Carina Søfeldt

Hej. Vi har opsagt vores lejemål pr 31/1-18. Ifølge paragraf 11 i vores lejekontrakt vil udlejer have os ude 14 dage før så der kan istandsættes de sidste 14 dage. Men er dette ikke kun gældende såfremt udlejer har en ny lejer pr 1/2-18? Dette har han nemlig ikke.

Astrid Kirkeskov Winther

Hej. Jeg havde via facebook messenger sagt ja til at leje et fremlejet værelse i en lejlighed pr. 1/1-18. Jeg modtager først lejekontrakten d. 30/12-17 og vælger at springe fra d. 1/1-18, da min mavefornemmelse sagde nej efter jeg havde læst den. Dette skriver jeg til udlejeren om formiddagen d. 1/1-18. Det skal lige siges at jeg hverken havde været til indflytningssyn eller modtaget en indflytningsrapport. Han ønsker så at jeg betaler et beløb svarende til en halv måneds husleje, da han mener de godt kan finde en ny lejer på 2 uger. Dette er hvad han skriver: "Med hensyn til beløbet har du dog juridisk forpligtet dig selv hertil, da vi har indgået en bindende aftale. For at der er indgået aftale, skal der foreligge et tilbud og en accept, jf. aftalelovens § 1. Facebookopslaget af d. 12/12-17 har alene været en opfordring til at gøre tilbud (som ikke er bindende for nogen af parterne), men da du får værelset tilbudt personligt d. 25/12, er der afgivet et bindende tilbud. Med dine ord "det vil jeg rigtig gerne", foreligger der endvidere også en bindende accept. Der er således d. 25/12 kl. 19.46 indgået en skriftlig, bindende aftale, jf. aftalelovens § 1, 1. pkt. Aftalen vedrører de i annoncen oplyste forhold, herunder størrelsen af huslejen og tidspunktet for aftalens ikrafttræden, nemlig d. 1/1. Dvs. træder aftalen i kraft d. 1/1-18 kl. 00.01. Da du uberettiget hæver aftalen, efter aftalen er trådt i kraft, d. 1/1 foreligger der således misligholdelse fra din side. Derfor er skal du som løftegiver erstatte mig som løftemodtager for det tab, som din misligholdelse har medført. Denne erstatning udmåles efter reglerne om positiv opfyldelsesinteresse, dvs. at vi begge skal stilles som, at aftalen var opfyldt. jf. principperne i købeloven § 23 og § 24. Dette medfører , at du forpligtede dig betale en månedlig udgift på ca. 3.500 kr./måneden mod at få værelset stillet til din rådighed, men det fastlægger ikke umiddelbart din opsigelsesfrist, da dette punkt ikke er adresseret i opslaget. For at finde løsningen må der således foretages fortolkning af deklaratoriske regler og sædvaner. Idet der er tale om et separat enkeltværelse, som har en generel og almindelig opsigelse på 1 måned, og idet denne opsigelse er den gældende sædvane på dette område, er din opsigelsesfrist utvivlsomt 1 måned. Derfor er jeg reelt berettiget til at opkræve dig en fuld erstatning på 3.500 kr. Dog er der realistisk, at vi kan nå et finde en ny lejer på to uger, hvorfor jeg kun kræver erstatning for ca. halvdelen af beløbet (1617 kr.). Rimeligheden understreges af, at du over en periode på 7 dage på ingen måde at udtrykt nogen form tvivl (tværtimod). Dette medfører dels, at vi får berettigede forventninger til, at du vil opfylde aftalen efter dens indhold og dels, at vi indretter os efter aftalen og disse forventninger. Da du hæver aftalen efter dens ikrafttræden, er det på dette tidspunkt derfor umuligt at undgå et tab. Denne umulighed er din risiko. Beløbet på 1617 kr. skal senest betales d. 4/1 kl. 23.59 enten via mobilepay eller via bankoverførsel. Er beløbet ikke betalt inden da, skal erstatningen svares fuldt ud, dvs. 3.500 kr." Kan det virkelig passe at jeg potentielt skal betale for en hel måneds husleje, fordi jeg springer fra en lejeaftale på den dag jeg skulle overtage lejligheden, men ikke har underskrevet en lejekontrakt? Mvh Astrid

Christian Lund Agerbæk

Hej Astrid Din fremlejer har ikke ret i sine betragtninger i denne konkrete sag. Udgangspunktet er, at man sagtens kan aftale sig frem til et lejeforhold uden en lejekontrakt. Fremlejers problem her er, at der efterfølgende kommer en lejekontrakt, som du ikke kan acceptere. Der er således endnu ikke indgået en aftale imellem jer. Der er fra fremlejers side tale om uoverensstemmende accept, hvorfor du har været berettiget til at sige nej tak. Med venlig hilsen Christian Lund Agerbæk chag@advodan.dk

Sarah

Min kæreste og jeg flytter i ny lejebolig d. 1.1.2018. Det vil sige, vi har lige fået at vide at vi først kan få nøglerne d. 2.1.2018, da d. 1. er en helligdag. I vores kontrakt står der at vi betaler husleje fra d. 1.1.2018 (1. måneds husleje indbetales med depositum, senest d. 31.12.2017). Har vi så ikke ret til at overtage lejligheden d. 1., når vi nu rent faktisk betaler husleje for den dag? Kan vi bede om at få modregnet den dag i huslejen? Med venlig hilsen Sarah Pedersen.

Christian Lund Agerbæk

Hej Sarah Du har ret til at få refunderet en dags husleje, da du jo har betalt for en hel måned. Husk, at du ikke uden udlejers accept må modregne i den kommende husleje, da du risikerer, at lejemålet bliver ophævet. Med venlig hilsen Christian Lund Agerbæk chag@advodan.dk

Sarah

Mange tak for svar! Nu er vi så havnet i den situation at vi i går kl. 12 skulle overtage lejligheden, men da vi mødte op fik vi at vide at de ikke havde fået malet lejligheden endnu, og at vi derfor først kan flytte ind om 1 uge. Vi har fået en nøgle til lejligheden så vi evt kan sætte et par flyttekasser op i lejligheden. Vi har vel også ret til at få refunderet den uges husleje vi nu ikke kan bo der? Og vi er vel heller ikke forpligtiget til at betale el og varme, før end vi officielt flytter ind? Tak for hjælpen! Mvh Sarah.

Christian Lund Agerbæk

Sørg for at aftale det med udlejer. På denne måde slipper I for eventuelle tvister senere. Under alle omstændigheder bør I sørge for, at det kommer på skrift, at I ikke kan overtage lejligheden før om en uge. Dette kan I gøre ved at sende udlejer en mail, hvori I bekræfter udlejers oplysning om, at lejemålet først bliver klar om en uge. Med venlig hilsen Christian Lund Agerbæk chag@advodan.dk

Freja Holm

Er det ok at udlejer beder om underskrift på lejekontrakten, når boligen er under renovering, så man som ny lejer kun kan se boligen indvendig med rå mursten, betongulv, ingen døre og vinduer. For mig betød det at jeg måtte sætte al min tillid til boligselskabet (udlejer) og håbe på at boligen var ok, hvilket den slet ikke var, da jeg ved indflytning så det færdige resultat. Har selvfølgelig skrevet en mangelliste, men udlejer giver udryk for at der ikke er råd til at udbedre den mangelfulde istandsættelse af f.ek badeværelse og redskabsrum. Redskabsrummet er inde i huset, der er dør fra entréen til redskabsrummet. Med venlig hilsen Freja

Christian Lund Agerbæk

Hej Freja Det er i orden, at der indgås en lejekontrakt, før lejemålet står færdigt. Det er derimod ikke i orden, hvis der er mangler ved lejemålet, som betyder, at værdien er forringet. Hvis der er mangler ved det lejede, som udlejer nægter at udbedre, kan du indbringe sagen for Huslejenævnet, som kan pålægge udlejer at udbedre. Med venlig hilsen Christian Lund Agerbæk chag@advodan.dk

Kim Kjældmand

Hej. Jeg har skrevet en lejekontrakt under på en ny lejlighed med indflytning pr. 01.05.2018. Udlejer har også underskrevet. Jeg har fortrudt lejemålet af personlige årsager. Mit spørgsmål er så hvordan er reglerne? 1. Jeg har ikke betalt noget forudbetalt husleje eller depositum. 2. Lejligheden har aldrig været beboet før. Det er ikke engang færdig bygget endnu. Min generelle bekymring er om udlejer F.eks. kan sige, at jeg skal betale f.eks 3 måneders husleje. Det kan de vel ikke, kan de? Håber du kan hjælpe. Mvh. Kim

Christian Lund Agerbæk

Hej Kim Udgangspunktet er, at bordet fanger. Hvis ikke du overtage lejemålet, bør du hurtigst muligt sende en skriftlig opsigelse. Udlejer har så pligt til at søge lejemålet genudlejet, hvilket burde være muligt, når det først skal træde i kraft den 1. maj 2018. Såfremt udlejer forgæves har forsøgt at genudleje lejemålet, vil du skulle betale for tre måneders husleje. Forsøger udlejer ikke at genudleje, vil udlejer ikke kunne kræve de tre måneders husleje. Med venlig hilsen Christian Lund Agerbæk chag@advodan.dk

Mette

Hej Christian Bor pt i privat udlejet hus med tidsbegrænsning på 3 år.. Vores kontrakt udløb den 30.10.2017 men havde udlejes ord for vi kunne blive boende. Her til morgen lå der et krav om straks udflytning i vores postkasse. Kontaktede udlejer i dag d 1.12.2017 hvor han vi har givet os hele 2 tilbud om tidsbegrænset forlængelse. Sidste kl 19 med svarfrist inden i morgen kl 12.. Vi vil gerne forlænge men er det OK for udlejer med så kort svarfrist? Skal siges at han også hæver husleje uden begrundelse. Venlig hilsen Mette

Christian Lund Agerbæk

Hej Mette Såfremt en lejer med udlejers vidende benytter det lejede i mere end en måned efter tidsbegrænsningens udløb, bliver lejemålet automatisk tidsubegrænset. Det lyder til, at din udlejer er en dag for sent ude med at kræve jeres fraflytning. Med hensyn til huslejeforhøjelsen skal I gøre skriftlig indsigelse. Med venlig hilsen Christian Lund Agerbæk chag@advodan.dk

May Nguyen

Hej, Jeg har modtaget en lejekontrakt, hvor der står, at jeg skal indbetale depositum, forudbetalt husleje samt en måneds husleje d. 6.11.17, men jeg vil først modtage en underskrevet kontrakt fra dem d. 15.11.17 i forbindelse med indflytningssynet. Er det lovligt?

Ditte M. Christensen

Hej. Jeg har netop indgået en aftale om forlængelse af en lejlighed jeg bor til fremleje i, med yderligere et år. Der er underskrevet en lejekontrakt, med både min og udlejers underskrift, som jeg har. Udlejer ønsker nu pludselig i sidste øjeblik ikke, at forlænge lejemålet alligevel, og siger, at den nye kontrakt ikke er gyldig, fordi der kun er én kontrakt, og at hun altså ikke har én. Er dette korrekt? Med venlig hilsen, Ditte M. Christensen.

Christian Lund Agerbæk

Hej Ditte En lejekontrakts gyldighed afhænger ikke af om begge parter har en underskrevet kopi. Din lejekontrakt er med andre ord i udgangspunktet gyldig, hvis den indeholder begge jeres underskrifter. Med venlig hilsen Christian Lund Agerbæk chag@advodan.dk

Per

Jeg har lige fået besked fra boligselskab at indflytning er udskudt i 14 dage og de vil have underskrift på ny lejekontrakt. Jeg har opsagt mit nuværende lejemål og har ikke noget sted at bo fra den første november. Kan boligselskabet tillade sig dette uden at tilbyde et midlertidigt boligophold og tilbud om opbevaring af møbler? Hvad med den første måneds husleje der allerede er betalt? HJÆLP. Hilsen Per

Christian Lund Agerbæk

Hej Per Generelt set forholder det sig sådan, at udlejer i disse situationer er misligholdelse, og at lejer på denne baggrund har mulighed for at hæve lejeaftalen samt kræve erstatning for de udgifter lejer er blevet pålagt som følge af misligholdelsen. Jeg kan ikke, uden at have set alle bilag, give dig en konkret vurdering af din sag og dine muligheder. Med venlig hilsen Christian Lund Agerbæk chag@advodan.dk

Nina Kirk

Jeg har modtaget en lejekontrakt, hvor i der bl.a. står i §11: "Lejemålet er under opførelse/ombygning og forventes indflytningsklart den 01.03.2018. Lejer accepterer, at lejemålets ikrafttrædelse udskydes, hvis arbejderne forsinkes, uden at lejer derved kan kræve nogen form for erstatning, godtgørelse, genhusning eller andet af udlejer. Udlejer skal give lejer besked om udskydelse af ikrafttrædelsestidspunktet senest 4 uger før det aftalte ikrafttrædelsestidspunkt. Udlejer er berettiget til at udskyde ikrafttrædelsestidspunktet flere gange, hvis arbejderne forsinkes yderligere. Lejer er forpligtet til at give håndværkere adgang til at foretage eventuelle mindre mangeludbedringer efter indflytningen. Lejemålet træder i kraft på den i kontraktens § 2 nævnte dato eller den dato, ikrafttrædelsestidspunktet måtte være udskudt til i medfør af ovennævnte bestemmelse. Er denne dag en lørdag, søndag eller en helligdag udskydes tidspunktet for lejemålets overdragelse til lejer til den følgende hverdag. Uanset evt. udskydelse af tidspunktet for lejemålets overdragelse til lejer, er lejer forpligtet til at betale husleje m.v. fra lejemålets ikrafttrædelsesdato." Kan det virkelig passe, at udlejer kan udskyde indflytning lige så mange gange han vil, og samtidigt kræve husleje fra den oprindelige indflytningsdato? Jeg skal aflevere lejekontrakten senest i morgen - hvad gør man lige her? Hilsen Nina

Christian Lund Agerbæk

Hej Nina Det er altid vanskeligt for en udlejer at komme igennem med et krav om huslejebetaling, når lejemålet i princippet er ubrugeligt. Jeg kan ikke i dette forum give dig en konkret rådgivning om den bestemmelse i lejekontrakten, som du her refererer til, da det vil kræve, at jeg sidder med hele aftalegrundlaget. Hvis du sender det til mig, foretager jeg gerne en mere konkret vurdering af din sag. Med venlig hilsen Christian Lund Agerbæk chag@advodan.dk

Linette Hansen

Hej, Min kæreste og jeg indgik i juni måned en aftale om midlertidig leje af privat bopæl, fra 01.09.2017 - 01.03.2018. Vi blev gjort opmærksomme på at ved lejens begyndelse ville huset blive sat til salg, men et evt salg ville ikke blive med overdragelse inden 01.03.2018, for vi vil flytte ud. En uge inden vi skal flytte ind, får vi en lejekontrakt til underskrift, hvor udlejer i $11 har angivet at de har 3 måneders opsigelse. Vi ytrer vores utilfredshed, men de er ikke villige til at fjerne det, til trods for en anden mundtlig aftale 2 måneder tidligere. Både min kæreste og jeg er angivet som lejere på lejekontrakten, men kun min kæreste har underskrevet kontrakten. Da vi nu står i den situation at vi her, 4 uger efter indflytning, har fået en opsigelse grundet salg af huset, tænker jeg over hvilken aftale der mon er gældende? Den oprindeligt mundtlige aftale eller kontrakten, som kun er underskrevet af én af de to angivede lejere? Ser meget frem til at høre hvad i siger til det. Med venlig hilsen Linette Hansen

Christian Lund Agerbæk

Hej Linette Udlejer kan ikke opsige lejemålet! Man kan simpelthen ikke gyldigt aftale, at udlejer kan opsige lejemålet med tre måneders varsel. Jeg anbefaler, at I gør indsigelse imod opsigelsen. Denne indsigelse skal være skriftlig. Herudover vil det være en god ide at få en advokat til at gennemgå jeres lejekontrakt og eventuelt skrive til udlejer. Jeg bistår jer naturligvis gerne hermed. Med enlig hilsen Christian Lund Agerbæk chag@advodan.dk

KARL LUDWIG GRÜNSPAHN

HEJ BEGGE ELLER VEDKOMMENDE SOM BESVARER MINE SPØRGSMÅL ! JACOB MARK / CHRISTIAN LUND AGERBÆK. JEG ER KOMMET I TVIVL OM DIVERSE TING VEDRØRENDE MIT LEJEMÅL. JEG ER INDFLYTTET MIT LEJEMÅL DEN 1. FEBRUAR 2016. 1) DER ER IKKE FORETAGET FRAFLYTNINGSRAPPORT MED TIDLIGERE LEJERE. 2) DER ER IKKE FORETAGET INDFLYTNINGSRAPPORT VED OVERTAGELSE AF LEJEMÅLET. 3) GRUNDET ÆNDRINGERNE I LEJELOVEN DEN 1. JULI 2015 HAR JEG ALDRIG UNDERSKREVET OG RETURNERET LEJEKONTRAKTEN TIL UDLEJER IDET JEG IKKE ER ENIG I LEJEKONTRAKTENS ORDLYD / BETINGELSER, 4) DER STÅR BL.A. AT LEJEMÅLET SKAL AFLEVERES NYISTANDSAT. FØR MIN INDFLYTNING BESTOD " NYISTANDSÆTTELSEN " AF DIVERSE SPREDTE VÆGMALINGUDBEDRINGER AF EN 7 TIMERS " NYISTANDSÆTTELSE " EFTER DEN FRAFLYTTENDE LEJER. ARBEJDET BLEV UDFØRT AF EN PENSIONERET TØMRERSVEND.DEN FRAFLYTTENDE LEJER LEJEKONTRAKT HAVDE SAMME INDHOLD SOM MIN. HVORDAN UDLEJER HAR AFREGNET " NYISTANDSÆTTELSEN " MED FRAFLYTTENDE LEJER ER JEG IKKE ORINTERET OM. DEN FRAFLYTTENDE LEJER FLYTTEDE TIL ET ANDET LEJEMÅL I EJENDOMMEN. 5) UDOVER HUSLEJEN BETALES A`CONTO FOR VARME- OG VANDUDGIFTER SAMT BIDRAG TIL BEBOERREPRÆSENTION. DER HAR ALDRIG EKSISTERET EN BEBOERREPRÆSENTION I EJENDOMMEN. DETTE HAR JEG SKREVET TIL UDLEJER OM MEN NU OPLYSER VEDKOMMENDE MIG OM AT BELØBET INDEHOLDER LØN TIL " VICEVÆRT. ( " SOM SKAL VÆRE INDEHOLDT I HUSLEJEN " ). 6) DER HAR VÆRET / ER UENIGHEDER VEDRØRENDE BOLIGAREALET, HVILKET ER IKKE ER UDREGNET EFTER BYGGELOVGIVNINGS REGLER. HERAF OGSÅ UENIGHED OM LEJENS STØRRELSE. MIN NABO HAR 1 M2 MERE END MIG BETALER 6000 KR. / MDR. HVOR JEG BETALER 7700 KR. / MDR. OVENSTÅENDE ER ET UTAL AF GANGE FREMSENDT TIL UDLEJER SOM OFTE IKKE BESVARER HENVENDELSERNE. VED DE FÅ REAKTIONER FRA UDLEJER ER JEG FLERE GANGE BLEVET TRUET MED OPSIGELSE AF LEJEMÅLET. JEG ER NATURLIGVIS KLAR OVER AT MIN HENVENDELSE VEDRØRER MANGE SPØRGSMÅL MEN HÅBER DOG PÅ AT MODTAGE SVAR. MED VENLIG HILSEN KARL LUDWIG GRÜNSPAHN

Christian Lund Agerbæk

Hej Karl Ludwig Såfremt udlejer har flere end det ene lejemål, er det et krav, at der afholdes indflytningsyn. Er dette ikke afholdt mister udlejer retten til at kræve istandsættelse. Med hensyn til istandsættelse så kan udlejer under alle omstændigheder ikke efter de nye regler kræve, at lejemålet er nyistandsat. Udlejer kan alene kræve, at lejemålet afleveres i samme stand, som da du overtog det med fradrag af almindelig slid og ælde. Dette gælder uanset, hvad der måtte stå i lejekontrakten. Jeg er enig med dig i, at udlejer ikke kan kræve betaling for vicevært. Et sådan beløb skal være indeholdt i huslejen, da det er en del af den sædvanlige drift, og da en sådan indkrævning ikke er hjemlet i lejeloven. Hvis du mener, at du betaler for meget i husleje, kan du indbringe sagen for huslejenævnet. Du kan så samtidig bede huslejenævnet om at træffe afgørelse om udgiften til viceværten. Jeg kan ikke se ud af det her beskrevne, hvorledes udlejer lovligt skulle kunne opsige dig. Såfremt du ønsker bistand til en sag mod udlejer, er du velkommen til at kontakte mig på nedenstående mailadresse. Med venlig hilsen Christian Lund Agerbæk chag@advodan.dk

Karen

Kære Christian Jeg har indgået en lejeaftale på den gamle blanket A8 med en professionel udlejer, som underskrev/sendte lejeaftalen til mig før 1. juli 2015. Jeg skulle underskrive og sende kontrakten retur inden 9. juli 2015, hvilket jeg gjorde (8. juli 2015). Jeg flyttede ind som aftalt 15. august 2015. Der blev ikke holdt indflytningssyn. Er det korrekt forstået, at aftalen er omfattet af den nye lejelov, og at den skulle være indgået på blanket A9? Og er det sådan, at udlejer ikke kan kræve, at lejligheden er nyistandsat ved fraflytning (det er aftalt i § 11)? Kan de stadig kræve, at den er normalistandsat, når der ikke er holdt syn ved indflytning? På forhånd tak for hjælpen. Mvh Karen

Christian Lund Agerbæk

Hej Karen Det lyder på din beskrivelse til at aftalen om leje er indgået før den 1. juli 2015. Det er derfor de gamle bestemmelser, som gælder for så vidt angår istandsættelsen. Udlejer kan med andre ord i udgangspunktet godt kræve, at lejemålet afleveres nyistandsat. Da lejeaftalen blev indgået før 1. juli 2015, var det ikke et krav, at der blev afholdt indflytningsyn. Det er derimod et krav, at der afholdes fraflytningsyn. Med venlig hilsen Christian Lund Agerbæk chag@advodan.dk

Thomas Jessen

Hej Jeg har modtaget en lejekontrakt på en bolig der er under opførelse. Heri står forventet indflytningsdato, hvilket også er hvorfra der i kontrakten opkræves husleje. Dog står der også at lejer er forpligtet til at acceptere at indflytningen udskydes, hvis arbejdet forsinkes. Der står intet om om kompensation til mig/sanktionering af udlejer - er det lovligt?

Christian Lund Agerbæk

Hej Thomas Er lejemålet ikke klar til indflytning på den forventede indflytningsdato, kan udlejer heller ikke kræve husleje. Hvis en udskydelse af indflytningsdatoen skyldes udlejers forhold, vil jeg mene, at der kan kræves erstatning for det tab, som du måtte lide herved. Om lejekontrakten indeholder ulovlige bestemmelser kan jeg ikke vurdere uden at have set lejekontrakten. Med venlig hilsen Christian Lund Agerbæk chag@advodan.dk

Trine Mikaellsen

Hej. Jeg vil høre om det er muligt at ændre i en allerede underskrevet lejekontrakt, så der står at udlejer selv skal sørge for græsslåning, hækklipning mm.?

Christian Lund Agerbæk

Hej Trine Forudsat, at udlejer er indstillet herpå, kan jeg ikke se noget problem i at lave en tilføjelse til lejekontrakten. Bemærk i øvrigt, at hvis der ikke står noget i lejekontrakten om vedligeholdelse af haven, så påhviler denne udlejer. Med venlig hilsen Christian Lund Agerbæk chag@advodan.dk

Theresa

Hej Min kæreste og jeg overvejer at flytte ind i en ny lejlighed. Men jeg har lige et par spørgsmål, som du måske kan hjælpe mig med: 1) Vi får at vide at man mindst skal bo der i et år. Dette ser vi ikke umiddelbart noget problem i, men det er jo lidt træls at være bundet, skulle der ske noget uforventet. Hvordan fungerer det rent juridisk? Skriver jeg under på, at jeg vil betale husleje i mindst et år eller hvordan? Og hvad ville der ske, hvis vi gerne ville flytte før det? 2) Huslejen betales kvartalsvis, hvilket jeg ikke har prøvet før. Hvordan fungerer det ved fraflytning? Vi skal også betale 3 måneders forudbetalthusleje (så går ud fra at opsigelsesperioden er 3 måneder). Hvis man forestiller sig at jeg opsiger boligen kort efter at vi har lavet en kvartalvis huslejebetaling, så har de jo sådan set husleje for 6 måneder fra os? Får man så tre måneders husleje tilbage? Eller forventes det at man skal blive boende i et halvt år? 3) Hvis udlejer direkte fortæller mig i telefonen at de ved normal slid på lejligheden plejer at bruge 1/3 - 1/2 af det indbetalte depositumet på istandsættelse ved fraflytning, har det så nogen som helst "juridisk" binding? Det kan jo sagtens bare være noget de siger, for at få os til at skrive under, og så kan de tage det hele til den tid? Mvh. Theresa

Johannes Sørensen

Efter at have haft et lejemål i flere år uden lejekontrakt er jeg nu blevet præsenteret for en. Er det tilstrækkeligt at tilføje i kontrakten, at jeg ikke er ringere stillet ved at underskrive kontrakten end jeg var før?

Johannes Sørensen

Jeg havde tænkt mig at tilføje følgende ordlyd (det nævnte loftsværelse er registeret til beboelse): "Lejemålet omfatter loftsværelse, der også forud for 1. oktober 2017 har været anvendt af lejer. Underskrivelsen af nærværende kontrakt indebærer på ingen måde, at betingelserne for lejer forringes i forhold til, hvad der var gældende forud for 1. oktober 2017."

Christian Lund Agerbæk

Hej Johannes Det er vigtigt at få skrevet ned, hvad der helt præcist har været gældende forud for 1. oktober 2017. Hvis der er uenighed om, hvad der har været gældende, hjælper det ikke meget, at der alene henvises hertil. Med venlig hilsen Christian Lund Agerbæk chag@advodan.dk

Johannes Sørensen

Tak for det. Når der ingen lejekontrakt har været forstår jeg det således, at det er lovgivningens regler der gælder, dvs. at jeg har været omfattet af boligreguleringslovens bestemmelser. Dem er jeg trygge ved, og de vil vel fortsat være gældende med tilføjelse af den nævnte passus? Mvh Frits

Christian Lund Agerbæk

Du skal være opmærksom på, at visse bestemmelser i lejeloven og boligreguleringsloven ved aftale kan fraviges til skade for lejer. Jeg vil anbefale, at du får en advokat til at gennemlæse den nye kontrakt, hvis du er det mindste i tvivl om dine rettigheder. Med venlig hilsen Christian Lund Agerbæk chag@advodan.dk

Maisam Elkot

Jeg har opsagt min lejlighed 1/8-17, og fraflyttet 15/8-17. Der er en 3 månedersopgielsesperiode, til og med 31/10-17, som jeg hæfter for, indtil udlejer har udlejet lejligheden på ny. Gælder denne opsigelsesperiode og ved salg af lejlighed? Skal jeg virkelig hæfte for at lejligheden er på markedet? Hilsen Maisam

Christian Lund Agerbæk

Hej Maisam Hvis man fraflytter et lejemål inden opsigelsesperiodens udløb har udlejer en pligt til at søge sit tab (den manglende husleje) begrænset mest muligt. Denne tabsbegrænsningspligt opfylder udlejer normalt ved at søge lejemålet genudlejet. I din situation skal lejemålet sælges. Såfremt udlejer sandsynliggør, at det ikke vil være muligt at sælge med en overtagelsesdato, som ligger før din opsigelsesfrists udløb, da vil tabsbegræningspligten være opfyldt. Typisk ligger en overtagelsesdato tre måneder efter underskrift af købsaftale. Med venlig hilsen Christian Lund Agerbæk chag@advodan.dk

Anne Munch

Vi er blevet opsagt og skal fraflytte 31/8-17. Da vi tegnede kontrakten betalte vi 3 måneders husleje + 1 måneds forudbetalt husleje . Vil det så sige at vi ikke skal indbetale husleje for den sidste måned ? Mvh Anne

Christian Lund Agerbæk

Hej Anne Udlejer kan kræve økonomisk sikkerhed for, at du opfylder dine forpligtelser i henhold til lejeaftalen, og denne sikkerhed er oftest et depositum og en forudbetalt leje. Forudbetalt husleje er husleje, der skal dække den sidste tid du bor i lejemålet. Når lejemålet opsiges, skal du ikke betale husleje i det antal måneder der svarer til det, du har betalt i forudbetalt husleje - og i dit tilfælde altså den sidste måned. Med venlig hilsen Christian Lund Agerbæk chag@advodan.dk

Karen

Hej Jeg står i den situation, at jeg skal leje et værelse hos en veninde, som selv lejer lejligheden af udlejer. I min venindes kontrakt, altså mellem hende og udlejer står jeg angivet under kontraktens § 11 - Det er oplyst, at min veninde er samboende med mig (nævnt med navn, kontaktoplysninger og cpr-nummer). Jeg skal ikke skrive denne kontrakt under, da den kun er mellem min veninde og udlejer. Situationen er den, at der er vandskade i lejligheden, som dog bliver udbedret inden indflytning. Kan det få retsvirkning for mig, at stå nævnt i kontrakten, selvom jeg ikke selv har skrevet kontrakten under? Jeg tænker særligt, hvis der efterfølgende opstår noget, eksempelvis endnu en vandskade det samme sted. (Jeg indgår selvfølgelig også en selvstændig kontrakt mellem min veninde og jeg selv.)

Christian Lund Agerbæk

Hej Karen Det lyser som en lidt særegen konstruktion, hvis du både skal stå som din venindens sambo i lejekontrakten, samt have fremlejekontrakt med din veninde. Du lejer af din veninde, og ikke af din venindes udlejer. Som konstruktionen her lyder, så risikerer du at komme til at stå som medlejer af hele lejemålet, og dermed også hæfte i forhold til udlejer for hele lejemålet. Jeg anbefaler, at du og din veninde skriver til udlejer, at du er at betragte som fremlejetager, og at forholdet mellem udlejer og din veninde er dig uvedkommende. Med venlig hilsen Christian Lund Agerbæk chag@advodan.dk

Christoffer

Hej Er flyttet ud og har afleveret min tidligere lejlighed Men har betalt til d.1 og afleverede den 14 dage før som man normalt gør men sagen er at jeg overtog lejligheden umalet og afleverede den umalet som også var aftalt og som også står i kantrakten men udlejer sagde at den nye lejer flytter ind allerede d 19. Så spørgsmålet er skal jeg så ikke have penge tilbage nu hvor de flytter ind i den tid der er sat af til at gøre det i stand ?

Christian Lund Agerbæk

Hej Christoffer I udgangspunktet skal du ikke betale husleje for en periode, hvor udlejer kunne have fået dækket huslejen andetsteds. I denne situation har udlejer jo i teorien kunne kræve husleje fra den 19. Du har derfor efter min opfattelse krav på tilbagebetaling af husleje fra den 19. og måneden ud. Hvis udlejer ikke vil betale pengene tilbage, skal du indsende klage til huslejenævnet i den kommune, hvori lejemålet ligger. Med venlig hilsen Christian Lund Agerbæk chag@advodan.dk

Elin

Hej! Jeg bor sammen med fire piger. Den ene pige lejer selve lejligheden af ejeren, og udlejer siden enkelte vaerelser til os andre med tilladelse. Nu har hun smidt en af pigerne ud, fordi hun er utilfreds. Vi menar dog, at hun ikke har gode nog grunder til at göre dette. Dertil har hun ikke advaret på forvej. Dertil, gav hun aldrig pigen en kopi af kontrakten. Mit spörgsmål er, hvis der så foreligger grund at advare eller opsige pigen der lejer lejligheden, da hun ikke selv overholder reglerne. Mvh, Elin.

Christian Lund Agerbæk

Hej Elin Det lyder som om, der er tale om et fremlejeforhold. Hende, som står på lejekontrakten, er fremlejer og i andre er fremlejetagere. Fremlejer har ret til med en måneds varsel a opsige en fremlejetager, hvis hun skal benytte det fremlejede. Det lyder ikke som, at dette er tilfældet i denne sag. Umiddelbart er min vurdering derfor, at hun ikke har været berettiget til at opsige denne fremlejetager. Hvis du vil have et mere konkret svar bliver jeg nødt til at få fremsendt lejekontrakt mv. Med venlig hilsen Christian Lund Agerbæk

Elin

Hej og tak for svar! Der er ikke tal om reell misligholdelse fra fremlejetagerens side. Hun har deril ikke blevet advaret, eller fået opsigelsen skriftligt. Vi kan ikke sende jer kontrakten, fordi vi ikke har den. De skrev under kontrakt, men pigen har aldrig fået en kopi. Er det lovligt at ikke gi fremlejetager en kopi af kontrakten? Eller blir det så tale om ogyldig fremlejelse? Jeg har et spörgsmål mere. Hun der udlejer vaerelserne, forlader tit vindue i lejligheden åbne, fast hun ikke er hjemme. Vi har talt med henne om dette, fordi hvem somhelst kan komma ind, og forsikringen bliver ogyldig. Kan man kalde det for misligholdelse, at en person forlader vinduer åbne på denne måde? Mvh, Elin.

Christian Lund Agerbæk

Hej Elin Lejekontrakten bliver ikke ugyldig. Man har dog krav på at få den udleveret, såfremt man giver udlejer/fremlejer meddelelse herom. Med hensyn til åbne vinduer, anbefaler jeg, at I skriver et/mail til hende, hvori hun "officielt" anmodes om at lukke vinduerne når hun forlader lejligheden. På denne måde forbedrer I muligheden for at rette et eventuelt regreskrav imod fremlejer, såfremt forsikringsselskabet ikke vil anerkende et tyveri som indbrudstyveri. I bør også få en god lås på døren ind til jeres værelse. Med venlig hilsen Christian Lund Agerbæk chag@advodan.dk

Casper

Jeg indgik et fremlejeforhold i september 2016, som ophører i august 2017. I forbindelse med lejemålet, blev der indskrevet en pasus i lejekontrakten, som berettiger fremlejegiver til at beholde 4000 kr. ud af de 5000 kr. jeg betalte i depositum. Mit spørgsmål er således, om der er en præceptiv bestemmelse i lejeloven, der beskytter fremlejetager i forbindelse med tilbagebetaling af det fulde depositum, med undtagelse af slid, forringelser etc., eller om der er aftalefrihed? På forhånd tak.

Christian Lund Agerbæk

Hej Casper Der er ikke aftalefrihed. Det kan aldrig på forhånd aftales, hvad der skal laves i forbindelse med fraflytning. Det kan som følge heraf heller ikke på forhånd aftales, at der bruges et bestemt beløb af depositum. Der kan henvises til lejelovens § 98, stk. 1. Vil fremlejegiver ikke tilbagebetale dit depositum, kan du anlægge sag ved dit lokale huslejenævn. Med venlig hilsen Christian Lund Agerbæk chag@advodan.dk

Ole Nielsen

Hej, Min samlever og jeg har underskrevet en lejekontrakt vedr. en lejlighed hos en privat udlejer (adv.-kontor). Lejemålet begynder den 1/7 2017. Vi er blevet bedt om at indbetale depositum + forudbetalt leje den 10/6 2017 (ca. 82.000,- kr.). Udlejer har IKKE underskrevet lejekontrakten endnu, hvilket vi har undret os over. På forespørgsel oplyser udlejer, at de først underskriver og udleverer lejekontrakt, når vores indbetaling er modtaget. Er det virkelig normal praksis? - Det lyder ikke betryggende i mine ører. Hvordan er vores retsstilling, hvis udlejer ikke underskriver og udleverer lejeaftalen eller nøgler for den sags skyld? Kan vi ikke kræve at få udleveret en underskrevet lejeaftale, før vi overfører pengene? Med venlig hilsen Ole

Christian Lund Agerbæk

Hej Ole Jeg går ud fra, at I har en (ikke underskrevet) udgave af lejekontrakten. Jeg foreslår, at I deponerer beløbet hos udlejers advokat med betingelse om, at det først kommer til udbetaling, når der foreligger en lejekontrakt underskrevet af begge parter, og nøglerne udleveres på overtagelsesdagen. Med venlig hilsen Christian Lund Agerbæk chag@advodan.dk

Henrik Bjørn

Hej Min kone har en datter som skal fraflytte sit lejemål den 30 juni. Udlejer oplyser at de vil syne lejemålet den 30 juni, og at lejligheden skal være tømt. Lejemålet er udlejet pr 1 juli til anden lejer Jeg mener at lejemålet skal være fraflyttet den 1 juli kl 12 og at et syn må foretages derefter,at fraflytningsdatoen er en lørdag er ikke lejers problem, men udlejers. Hun skal flytte i nyt lejemål den 1 juli og har derfor ikke mulighed for at opmagasinere sine ting. Har jeg ret eller har udlejer

Christian Lund Agerbæk

Hej Henrik Hvis der er aftalt fraflytning den 30. juni, så skal lejemålet være fraflyttet denne dag kl. 12.00, og fraflytningssynet kan være i forlængelse heraf - altså også den 30. juni. Er intet aftalt gælder lejelovens § 86, stk. 1, som siger, at en opsigelse sker til den første hverdag i en måned, der ikke er dagen før en helligdag. Det vil altså sige, at en lejer (hvis ikke andet er aftalt) ofte først er forpligtet til at fraflytte lejemålet én eller flere dage inde i en måned. Med venlig hilsen Christian Lund Agerbæk chag@advodan.dk

Karin

Hej:-). jeg har fået tilsendt en lejekontrakt som jeg skal skrive under på. Men udlejer har endnu ikke skrevet under. Er det ikke meningen han skal skrive under først? For ellers kan han vel i princippet lave om på lejekontrakten efter jeg har skrevet under? Med venlig hilsen Karin

Christian Lund Agerbæk

Hej Karin Det er meget almindeligt, at udlejer først underskriver lejekontrakten, når lejer har skrevet under. Du sikrer dig mod, at udlejer ikke ændrer i lejekontrakten ved at scanne den af dig underskrevne genpart ind og maile den til udlejer. Med venlig hilsen Christian Lund Agerbæk chag@advodan.dk

Camilla

Hej Christian Vicevært, fællesudgifter til ejerforeningen kan ikke indgå som selvstændige punkter i en lejekontrakt vel? det skal indgå i lejen. Vi snakker markedsleje. Mvh Camilla

susanne juel thomsen

Hej Jacob jeg er lig flytte fra en lejebolig jeg er unde A ordinger og jeg bor der i lejeligheden i 10 åre hvornår når har jeg ret til at få mit indskud tilbage?... boligforninge sige 6-8 uge og jeg har ikke mere med min lejehede at gøre efter d 15-2-2017 M.V.H susanne juel Thomsen

Christian Lund Agerbæk

Hej Susanne Udlejer senest 14 dage efter fraflytningssynet har fundet sted,fremsende en oversigt over istandsættelsesarbejderne samt et prisoverslag. Den endelige flytteafregning skal herefter fremsendes inden rimelig tid. Det fremgår ikke direkte af lovgivningen, hvad rimelig tid er. Det afhænger i følge retspraksis af de konkrete omstændigheder. Venter udlejer mere end tre uger fra modtagelsen af sidste faktura fra håndværkerne med at fremsende endelig flytteafregning, da vil det formentlig være for sent, og udlejer mister sit eventuelle krav om istandsættelse for din regning. Med venlig hilsen Christian Lund Agerbæk chag@advodan.dk

Annie Frandsen

Hej Min søn er ved at leje en lejlighed og der eget længere tillæg til lejekontrakten (§ 11). Her fremgår det at lejen reguleres hver den 1. Januar og første gang den 1. Januar 2018. Ligeledes står der vedrørende vedligeholdelse, at denne er aftalt til at være i overensstemmelse med Lejelovens § 20 før ændring af denne bestemmelse pr. 1. Juli 1994. Det synes jeg lyder lidt underlige. Der står, at det påhviler lejer at stå for vedligeholdelse af, postkasse, ruder, vindueskarme/hasper, vand- og gashaner, elafbrydr/stik, faste lamper/lampesteder, bordplader, skabe/skuffer, beslag,greb og dørhåndtag, klinker/fliser,, pakninger i haner, afløb, toilet, vaske, ventilatorer, komfur, emhætte og emhættefilter,køle-fryseskab, opvaskemaskine, vaskemaskine og lignende. Installationer. Udlejer er TM Estate ApS og den, der har udarbejdet lejekontrakten er Pro Domus. Vi er ikke så vant til lejeboliger, så vi har lidt svært ved at rådgive vores søn. Venlig hilsen Annie

Christian Lund Agerbæk

Hej Annie Er der et langt tillæg i § 11, anbefaler jeg, at du søger rådgivning hos en advokat for at få klarlagt, hvilke regler, der gælder. Nogle regler i lejeloven kan fraviges ved aftale og andre kan ikke! Med hensyn til den årlige huslejestigning, så kan denne alene ske i henhold til nettoprisindekset. Jeg har brug for at se formuleringen af bestemmelsen i lejekontrakten, før jeg kan sige noget nærmere. Angående vedligeholdelse, så er der adgang til at aftale sig til en vedligeholdelse ud over, hvad der følger direkte af lejeloven. Er en stor del af vedligeholdelsen væltet over på lejer, skal dette reflekteres i en lavere husleje. Det kan med andre ord være en god ide at undersøge om huslejen er for høj. Såfremt din søn vil have lejligheden skal denne undersøgelse først foretages efter underskrift af lejekontrakten, idet udlejer ellers blot vil leje ud til anden side. Med venlig hilsen Christian Lund Agerbæk chag@advodan.dk

Daniel Hansen

Vi har lige afholdt fraflytingssyn og blev bedt om at underskrive fraflytningsrapporten senest dagen efter kl. 14. Hvis ikke de fik en underskrift inden dette tidspunkt skulle vi selv stå for istandsættelsen af lejemålet, hvilket vi ikke var interesseret i. Problemet er at vi ikke er enige i den pris de tager for udførelse af istandsættelsen, men føler os tvunget til at underskrive for at undgå at vi selv skal finde håndværkere. Under 24 timer til at undersøge om de kan forlange en sådan underskrift er ikke lang tid. Kan vi godt klage over prisen selvom vi har underskrevet? Vi kan se at kvadratmeterprisen for maling er vidt forskellige fra lejlighed til lejlighed selvom lejlighederne er ens og hører under samme udlejer. Mvh Daniel

Christian Lund Agerbæk

Hej Daniel Indledningvis skal nævnes, at såfremt jeres lejekontrakt fra tiden efter 1. juli 2015, da er udlejers krav på istandsættelse stærkt begrænset - uanset, hvad der fremgår af lejekontrakten. Din udlejer kan ikke kræve, at I selv skal stå for istandsættelsen uanset om I underskriver eller ej. Det, der kan komme på tale, er, at I kan blive pålagt at betale for den istandsættelse udlejer foretager. En underskrift på en fraflytningsrapport er alene en bekræftelse på, at man har modtaget den. Det er ikke en accept af omfanget af istandsættelse eller udgifterne hertil. I kan altid efterfølgende klage til huslejenævnet over istandsættelsesomkostningerne, hvis I mener, at de er for høje. I samme omgang bør I også få undersøgt, hvorvidt udlejer har overholdt alle regler i forbindelse med fraflytningen. Med venlig hilsen Christian Lund Agerbæk chag@advodan.dk

Bente Johansen

Vores venner bo til leje i et hus. De har 3 mdr. opsigelse i følge kontrakt. De har sagt om 31/12-2016 og skal være ude 31/3-2017. De har nu fået lov til at flytte ind det nye sted 1/2-2017. Må udlejer så forlænge at han kommer med nye "evt" lejer og ser på huset, hvor han helst ser at vores venner "kører en tur". Jeg mener ikke udlejer må komme ind så længe de betaler husleje.

Christian Lund Agerbæk

Hej Bente Som lejer har man i visse situationer en pligt til at give udlejer adgang til lejemålet. Er lejemålet opsagt og søger udlejer at genudleje det (hvilket han har pligt til), så er vi inden for en af disse situationer. Dine venner har i øvrigt også en interesse i at huset bliver lejet ud hurtigst muligt, da de i givet fald kan slippe for at betale husleje efter fraflytningen. Som lejer har man efter en opsigelse pligt til at give udlejer adgang til lejemålet i en periode på mindst to timer hver anden dag til at besigtige lejemålet. Dette følger af lejelovens § 97, stk. 1. Udlejer kan dog ikke komme "når som helst" med potentielle nye lejere. Der skal gives et rimeligt varsel. Typisk vil parterne aftale et tidsrum et par gange om ugen til fremvisninger. Udlejer kan ikke forlange, at lejer ikke må være til stede ved fremvisningen. Med venlig hilsen Christian Lund Agerbæk chag@advodan.dk

Belling

privat udlejning af værksted, til fritidsmæssige formål er det korrekt, at udlejer / lejer kan indgå frie aftaler, ej underlagt Lejeloven

Pia Asvestas

Hej efter en skilsmisse måtte jeg søge en lejelighed.Jeg fik hurtigt tilbudt en lejlighed af et alment boligselskab, men jeg var i tvivl og ville undersøge visse ting med indskudslån osv. så jeg fik ikke underskrevet lejekontrakten som selskabet havde sendt med en svarfrist på 3 dage , Jeg ringede til selskabet og forklarede dem at jeg skulle have svar fra kommunen inden jeg underskrev pga.indskudslån og boligselskabet forklarede mig at der ikke skulle være problemer med at blive godkendt .Herefter sendte boligselskabet mig atter en skriftlig¨besked på at jeg skulle underskrive inden yderligere 3 dage . Jeg svarede hurtigt ja tak idet jeg var nervøs for at lejligheden blev givet og underskrev kontrakten som dog ikke var underskrevet af udlejer endnu, idet jeg var bange for at lejligheden blev tilbudt anden .Jeg fik efterfølgende svar fra kommunen om at jeg ikke kunne låne penge til indskudslån pga ejendommens alder som var fra før 1964, og aldrig har jeg hørt om en sådan regel. men det var nu engang årsagen og jeg har nu modtaget flere rykkere fra boligselskabet på deres krav som hedder ½ md husleje hvor jeg også skal betale akontovarme/antennebidrag og jeg har aldrig set lejligheden, lejligheden er dog hurtigt blev genudlejet , men ér det korrekt at de kan afkræve dette af mig?Jeg har aldrig modtaget en underskrevet kontrakt retur og herfor er jeg i tvivl om det er lovligt. Mvh Pia Asvestas

Christian Lund Agerbæk

Hej Pia I princippet kan en lejeaftale godt indgås uden en decideret lejekontrakt. En lejekontrakt er først et krav, når en lejer forlanger, at der laves en kontrakt. Som jeg forstår dit spørgsmål, så blev der indgået aftale om leje af lejemålet, men dog uden boligselskabets underskrift på lejekontrakten. Der er således indgået en for begge parter bindende aftalen. Hvis lejemålet stod tomt i en periode på en halv måned som følge af din opsigelse, er du forpligtet til at betale husleje og antennebidrag i denne periode. Jeg mener dog ikke, at du er forpligtet til at betale a conto forbrug. Med venlig hilsen Christian Lund Agerbæk chag@advodan.dk

Morten Pedersen

Hej, jeg lejer et hus med min partner, da vi afventer at vores hus i en anden by bliver solgt. Dette salg trækker dog så meget ud, at vi økonomisk nu er nødt til at flytte tilbage til det usolgte hus for at slippe for to huslejer. Vi har opsagt lejemålet, men udlejer afviser opsigelsen, da der i paragraf 11 står: "Lejeperioden er tidsbegrænset til 2 år og ophører pr 31/5 2018" Er dette ufravigeligt, således at vi ikke kan sige op før?

Christian Lund Agerbæk

Hej Morten Her har udlejer fat i den lange ende. Når et lejemål er gjort tidsbegrænset, er det i udgangspunktet også uopsigeligt i lejeperioden. Hvis du skal slippe ud af lejemålet inden udløbet af lejeperioden, vil det enten skulle fremgå direkte af lejekontrakten, eller også skal du forsøge at få huslejenævnet til at erklære selve tidsbegrænsningen ugyldig. Jeg kan ikke, uden at have set din lejekontrakt og talt med dig, sige noget om, hvorvidt tidsbegrænsningen er lovlig eller ej, men du er meget velkommen til at skrive direkte til mig på chag@advodan.dk Med venlig hilsen Christian Lund Agerbæk chag@advodan.dk

Sonja Stormfeldt

Jeg har boet til leje siden 01-10-2012 Der var sat nyt Kondenserende Oliekedel ind da jeg flyttede ind Hvert år er skorstensfejer her, og en der skal lave service på fyret . har aldrig før fået en regning, men i dag 14-12-2016 fik jeg en regning på service af fyret er det mig eller er det udlejer der skal velgieholde fyr og skal betale regningen . Har ikke fået nogen regning for det i de tidligere 4 år der er gået Der står intet om at jeg skal betale for service af fyret i min lejerkontragt MVH Sonja Stormfeldt

Christian Lund Agerbæk

Hej Sonja Dette er en udgift, som udlejer må bære, idet den hører under sædvanlige driftsomkostninger ved at have et lejemål. Hvis regningen er udstedt til dig, skal du gøre skorstensfejeren opmærksom på, at det ikke er dig, men udlejer, som skal betale. Husk at gøre dette skriftligt. Med venlig hilsen Christian Lund Agerbæk chag@advodan.dk

Brian

Vi bor i et hus på en tidsbegrænset lejeperiode og nu har udlejer sagt at det ikke bliver forlænget ved udløb men hvordan er vores opsigelse periode? Vi mener vi har 1 måned da hun faktisk tvinger os til at flytte hurtigt muligt men udlejer mener vi har 3 måneder

Jacob Poulsen Mark

Hej Brian, Hvis der er tale om et tidsbegrænset lejemål, så ophører lejemålet som udgangspunkt på tidspunktet for den tidsbegrænsede periodes udløb. Der bliver ikke tale om en sædvanlig opsigelse og således ikke noget varsel. Er I blevet opsagt i den tidsbegrænsede periodes løbetid kan jeg nok være i tvivl om opsigelsen er berettiget, da lejemål som udgangspunkt er uopsigelige i den tidsbegrænsede periode. Brug for yderligere? Så kan du kontakte mig direkte: jpma@advodan.dk

Susanne Salling bro

Hjælp Hvordan er det med depositum og forudbetalt husleje? Får man det forudbetaltes husleje retur ved flytning og depositum bruges til evt istandsættelse? Eller må udlejer evt bruge de forudbetalte husleje også. Hjalp min søn med at mødes med hans udlejer ang udflytning. Har skrevet under ( dumt, ved jeg nu ) men synes efter jeg har gennemlæst den igen og fået nærlæst den at den et meget ublu i sine krav. Har intet erfaring i dette og fortryder min såkaldte hjælp. Er der hjælp at hente? Det var et tidsbegrænsetkejemål på 51/2 mdr. Den er lige så pænt som da han flyttede ind. Udlejer fortæller dog at de gerne maler mellem lejemålene. Men som sagt: det indebære maling af vægge loftet paneler og lign i alle rum. Lille 2 værelset samt køkken og bad. Har billeder fra ind og udflytning. Er det noget hjælp? Eller fanget bordet da jeg ikke for læst den godt igennem inden jeg underskriver. Sanne.

Jacob Poulsen Mark

Hej Susanne, Det du har skrevet på i forbindelse med udflytning er formentlig kun en bekræftelse på, at du har modtaget flytterapporten. Det er ikke en ubetinget anerkendelse af, at du er enig i kravene. Du har mulighed for at gøre indsigelse herimod og indbringe sagen omkring flytteomkostninger til Huslejenævnet i din kommune. I forhold til depositum, så indestår det til sikkerhed for som udgangspunkt de udgifter, der er forbundet med fraflytning, herunder istandsættelse. Den forudbetalte husleje er typisk til sikkerhed for de sidste måneder, du bebor lejemålet. Har du yderligere kan du kontakte mig direkte på jpma@advodan.dk

Ali Bedeiri

Hej Jeg flytter til en ny leje lejlighed 1. December 2017 og har meddelt mit boligselskab AaB om flytning og fik en opsigelseskonteakt. Jeg fik sat opsigelsen den 1 januar 2017 og fraflytningsdatoen skal være 14 dage før opsigelsesdatoen så AaB kan vurdere og istandsætte lejligheden i 14 dage indtil opsigelsen. Jeg har nu fået et brev hvor der står at jeg skal tømme min lejlighed 1. Dec kl 10 og dette kan jo ikke passe!!!! det strider mod det vi har skrevet under på, at vi forlader vores lejlighed senest 14 dage før 1. Janaur 2017. Kan du være sød at hjælpe her. ?? Jeg fik skrevet en mail til AaB om dette brev og bad dem udskyde vurderingsdatoen til den 14 december og har gjort dem opmærksomme i mailen på at vi har 14 dage senest indtil opsigelsesdatoen. Jeg forventer et svar fra dem i næste uge.

Jesper

Hej. Jeg har lige kikket vores lejekontrakt igennem, da vi overvejer at flytte. Jeg ville lige tjekke op på hvad vi har af opsigelse osv. Men kan se, at genparten ikke er underskrevet ved alle pkt. Af udlejer, så jeg ville bare høre om dette kan have indflydelse på vores rettigheder ved fraflytning? Mvh Jesper

Jacob Poulsen Mark

Hej Jesper Hvis blot lejekontrakten er underskrevet af begge parter på den sidste side, så er den som udgangspunkt gældende. Jeg er ikke bekendt med, hvad der menes med, at den ikke er underskrevet ved alle punkter? Hvis du har brug for en konkret rådgivning, kontakt mig venligst jpma@advodan.dk

Linda

Hej Jeg bor til leje i en lejlighed i en længe på en landejendom, der udlejes privat af ejerne, som selv bor i et andet hus på grunden. Nu er ejendommen solgt, og jeg vil gerne vide, hvordan jeg er stillet? Det er meningen, at nuværende ejere vil opsige min lejekontrakt, men det er vel kun de nye ejere, der kan det med den begrundelse, at de selv ønsker at benytte boligen. På forhånd tak for hjælpen. Med venlig hilsen, Linda

Jacob Poulsen Mark

Hej Linda, Det kommer lidt an på, hvordan lejemålet er skruet sammen både fysisk og på lejekontrakten. Som udgangspunkt kan jeg ikke se, at de nuværende ejere (sælgere af ejendommen) kan opsige dig med henvisning til den bestemmelse. For at hjælpe dig nærmere er jeg nødt til at vide mere og se kontrakt mv. Du er velkommen til at skrive til mig direkte på mail: jpma@advodan.dk

Vibeke

Hej hvad skal jeg forvente, at jeg selv skal vedligeholde i lejligheden? Og hvad kan jeg forvente af en vicevært? Hvor ofte skal der vaskes trapper? Jeg har boet her i 11/2 år og flyttede ind hvor vinduerne ikke er rene (ligner vinduer, der ikke er ¨pudsede i flere år. Vinduespudseren siger, at det er betonstøv, og at det ikke kan rengøres. (jeg betaler selv for vinduespudsning). mvh Vibeke Bak

Christian Lund Agerbæk

Hej Vibeke Svaret afhænger til dels af lejekontrakten. Er det aftalt, at du som lejer skal sørge for den indvendige vedligeholdelse (hvilket aftales i langt de fleste tilfælde), så er det dig, der har vedligeholdelsespligten. Indholdet af denne vedligeholdelsespligt fremgår af lejelovens § 20 og § 21, og indebærer hvidtning, maling, tapetsering og lakering af gulve. Den indvendige vedligeholdelsespligt kan udvides yderligere i lejeaftalens § 11. Udlejers indvendige vedligeholdelsespligt omfatter lejemålets installationer, hårde hvidevarer og lignende. Bemærk, at dette kan være væltet over på lejer i lejekontrakten. Udlejers udvendige vedligeholdelsespligt vedrører selve ejendommen og udendørsarealerne. Det kan ikke gyldigt aftales, at lejer har den udvendige vedligeholdelsespligt - med undtagelse af pasning af have. Viceværten er udlejers praktiske repræsentant i ejendommen. Du kan forvente, at viceværten opfylder de vedligeholdelsesmæssige opgaver, som påhviler udlejer. Det er dog i sidste ende udlejer, som er den ansvarlige og ikke viceværten. Der kan ikke opstilles nogen generel regel for, hvor ofte der skal vaskes trappe. Hvis du ikke mener, at udlejer overholder sin vedligeholdelsespligt, kan du anlægge sag ved Huslejenævnet i din kommune. Huslejenævnet kan pålægge udlejer at foretage visse vedligeholdelsesarbejder. Med venlig hilsen Christian Lund Agerbæk advokat chag@advodan.dk

Malene Hansen

Hej Jeg udlejer et hus, og lejer har boet der i 2 år nu. Jeg er meget tilfreds med lejer. Jeg har hørt at der nu er lavet en mulighed for at lejer selv betaler renovation, og at det ikke som nu skal indgå i huslejen er dette korrekt? Ydermere kunne jeg godt tænke mig at ændre en smule i lejekontrakten, det drejer sig om hårde hvidevarer. For som det er nu, skal jeg jo betale noget nyt hver gang der er noget der går i stykker, og det kan godt blive dyrt i længden, så kunne jeg lave en tilføjelse til lejekontrakten hvori der står at hårde hvidevarer, må lejer selv betale hvis de går i stykker, men at de selvfølgelig også så har ret til at tage dem med de evt. måtte have købt med sig når de flytter. Jeg ser frem til jeres svar. God dag :)

Christian Lund Agerbæk

Hej Malene Du kan i udgangspunktet ikke ændre ved den allerede indgåede lejeaftale. I visse tilfælde kan man dog regulere huslejen, når en række betingelser, som er opremset i lejeloven, er opfyldte. Hvis du vil pålægge lejer selv at vedligeholde hårde hvidevarer, laver du i realiteten en huslejestigning dette hænger sammen med, at værdien af det lejede bliver mindre, uden at lejer får noget igen. Her vil du skulle følge lejelovens regler. Jeg tvivler dog på, at du vil kunne komme igennem med en huslejeforhøjelse på denne baggrund. I denne forbindelse er det vigtigt at bemærke, at selvom lejer skriver under på en ny lejeaftale, vil den kunne tilsidesættes, da disse bestemmelser ikke gyldigt kan fraviges til skade for lejer. Med hensyn til renovation, så kan du ikke opkræve udgifter hertil særskilt - hverken efter den gamle eller den nuværende lejelov. Udgifter til renovation er at anse som driftsudgifter, og skal være indeholdt i huslejen. Med venlig hilsen Christian Lund Agerbæk advokat chag@advodan.dk

Sven Johan Rasmussen

Hvor finder jeg teksten til at en lejers depositum ikke må bruges, som modregning til den husleje lejeren skal betale.

Frants Thomas Pihl

Findes der en juridisk standardformular til brug for udlejning af et værelse i en lejebolig, der sækker alle omstændigheder MVH Frants

mona Johansson

Hvis ikke man har en trappestigning, hvordan beregner udlejer så huslejestigningen, det hvor jeg bor er vi nogen der er flytte ind efter den 1. juli 2015 og nogen men en trappestigning og hvordan forholder man sig så når den stigene genhandles. MVH Mona Johansson

Karina Hansen

Hej. Oplys venligst, hvordan man kan finde den rigtige lejepris for sin lejlighed i Næstved på 85 kvm? Mvh. Karina Hansen

Jacob Poulsen Mark

Hej Karina, Man kan ofte gå på jagt på boligportalen og forsøge at finde ud af, hvad andre tilsvarende lejemål i området står til. Det kan dog variere, hvilke regler, der finder anvendelse i forhold til lejeprisen, afhængigt af, om dette skal opgøres efter boligreguleringslovens regler eller efter lejelovens regler (det afhænger af hvilken type ejendom, hvornår opført, om der er sket renovering, om der er tale om en reguleret kommune mv.) Man har mulighed for som udlejer at få en forhåndsgodkendelse af huslejen gennem Huslejenævnet mod et gebyr på kr. 500. Nærmere rådgivning må ske ved at tage kontakt til mig pr. mail jpma@advodan.dk

Susanne Ingeberg

I min huslejekontrakt 2013 står der at jeg betaler for trappevask 75.00 pr måned, derudover har han skrevet i en husorden (trappevask foreståes af udlejer mod betaling herfor ) Han har nu stoppet trappevask og jeg sparer derfor de 75.00. Kan han det ?

Susanne Hansen

Iflg. gl. lejelov skal lejer fraflytte lejemålet 14 dage før udløb af lejeperioden, så udlejer har tid til at istandsætte. (Eller 8 dage før, hvis lejer selv istandsætter). Gælder samme regel iflg. den nye lejelov? Mvh. Susanne Hansen

Jacob Poulsen Mark

Hej Susanne, Lejeloven siger, at man skal fraflytte det på dagen klokken 12:00. Denne regel er ikke blevet ændret. Men det er ofte mellem udlejer og lejer aftalt i lejeaftalens § 11, at lejer fraflytter før - typisk fordi udlejer skal have tid til at nå at istandsætte lejemålet, førend ny lejer flytter ind. Det er op til parterne at aftale dette indbyrdes i aftalen.

Dan Hansen

Hej. Du skriver at siden 1 juli 2015 har det været forbudt med faste huslejestigninger. Gælder det også for lejekontrakter underskrevet før denne dato? Med venlig hilsen Dan Hansen

Jacob Poulsen Mark

Hej Dan, Tak for dit spørgsmål. Nej reglen gælder kun for lejekontrakter, der er indgået efter 1. juli 2015. Har man således fx en lejeaftale fra juni måned 2015 eller før, hvor der i § 11 er aftalt trappeleje (specificerede stigninger hvert år), så gælder denne kontrakt stadig.

Fru Laust

Hej. må jeg spørge.... Er det korrekt at hvis vores lejekontrakt fra 2011 ikke har noget stående om husleje-stigning, så er det beløb vi har skrevet under på det der er gældende. Vi har hverken fået renoveret i eller uden for lejligheden. Der står intet om stigning. Udlejer vil ud af det blå have 500,- mere om måneden. Spørgsmål 2: hvad er gældende for breve/modtagelse af breve. Hvis man fysisk lægger et brev i postkassen, holder det så i retten? Hvad er reglerne om hvis det er med afleveringsattest? Spørgsmål 3 - hvis man har vedhæftet lejekontrakten til fogeden og har streget de gamle beløb over i hånden og håndskrevet de nye ved siden af, hvad konsekvens kan dette så have? (Vi har selvfølgelig den originale kopi) Håber på svar. Pf mange, mange tak for hjælp.

Christian Lund Agerbæk

Hej Fru Laust Spørgsmål 1 Hvis udlejer ønsker at forhøje huslejen, må udlejer følge reglerne i lejeloven og boligreguleringsloven. Det er muligt at lave huslejeforhøjelser uanset om det fremgår af lejekontrakten, men det skal varsles og begrundes korrekt. Er reglerne ikke overholdt, er huslejestigningen ugyldig. Jeg anbefaler, at du taler med en advokat om huslejestigningen inden du vælger ikke at betale. Spørgsmål 2 Det handler om bevisbyrde. Kan du bevise, at brevet er afleveret? Hvis du tager et foto, når brevet lægges i postkassen, kan det i de fleste tilfælde tjene som bevis. Er der usikkerhed anbefales det at sende breve både som almindelig og som anbefalet post. Spørgsmål 3 Hvis sagen ligger hos fogedretten, bør du søge advokatbistand. Under alle omstændigheder bør du fremsende kopi af den version af lejekontrakten, som du er i besiddelse af. Du er velkommen til at kontakte mig direkte på nedenstående mailadresse om sagen. Med venlig hilsen Christian Lud Agerbæk chag@advodan.dk